Skip to main content

Full text of "The Sydney Morning Herald 21-04-1900"

See other formats


i II 

> II . ludtm. IkAi^ Ink ]4ll 3>^;ji4U, ijMMp - .1 rlvlmK FBIOE OKB FSNirr, 3j». 18^78, }"isai 
vlh r. »■ ■'■III II V — -^t: ' 
»ir],E" -Jl«t», ■ [*«^ 

flCKTrH.-4Tafl*'' *" 
(£ V.M i( — — V.r. il III ■■iHl'iM . ... UnHTi i.n^""~"""~" ~, •• .J." J Return Tfauu. 

Oh. OrJUrCV WM^ FiMlLV rrtarn 
T■4N](Jli4lll^rMathlrl.1lTl*' OLMar tiaJ 
Mr, B. .AUHEIT »l:iCft(Hj)>Jf FjUnkTMi^ It 

Ibh. f^. BOttI Mol rAlMTjTUrtbiriml — 
MM«TtfAHlL« t«tl]« Ntii-nlTftbtMdHtUnlprHr 
ITHM ti -m 111 iKI tfadr t^BBBba Cur VhBd uvrtibr M 

lu*. Q. QALLtk ud rAXILT 4feriM to nknl — 

niit nloHlV. akdnplQTWBl'iv tbrtf ¥«; liad SSTiS mti. Ho* men ' " tntnAM U'UOSIALD.— Vvi* i Ui, HL Uik^i 
u> im p. ■* jM MPj J 'yyiNTER NEOEaSAHIES AND 
OOUFORTa 

n>' idCiiMu^ or jutltMI. ' 
KLXb w4 UVU^h tfntLbn. n«riiu. H AV K TflUilllEir It ^'^ WHA* T 

Nftw i^^.VAj Cbpr, rut lrn& 

JiKW (;*KKiT""*- * 1W l;:^ttK^T[m4fl tH hiMTttH 
L'Eti. fau ff y^iif^ v ^KDERUO^r AM) CO.i p. L, C. BHEPBIBED ANH 60N| K T J Irrvxrri w atkm i^oo mMinta. bii ui4n, bil>i tw \ LufUa-ftHi' ■■■ 

k I. c?. JiHUPl .f11 it. IHV*i JtaOni. ■.^j UsAlh r 

—ami mm vt lUmmii-i TnrJ'". ™T?*,TT_T — T' 
IjJuB. wnl ihf tm J"ta> If 
la vmy. U>r4B>(i Qa«p FuIAr 
**T««,-*tBilJi, IBiNiv bl 1>t(«- Hof«*J. KUnfc** In XailUTlAlB- 

^Tmi n^ tHrt. 1»— irt lij "« 

l^v,.-..|. L^n, ^,,...,1 M. IJ hi. T. l,-. lsi»ritfrJ IT 

l»«X*.t ljr lur kLTUiJT dBUtttrrF. ^-U-T Bhi fal.»iJj»f- 

lui.,. *ta^ dLrd fPTO » tut « Wrtit i^h^ii 
>■ l)nl 31, UP H vtmn. iBd a mbI*** 

r Kbffiuil ur iBritni HdbT bl«V' mtmwt ™ HP* rwiM i«i 

I Du HP ydiir rw* kia HvLa, 

f.w tk>thMlirla*|-ABtiBf ^mik 
liiU AFP ODk*, k«t fr+tMWB*- MtT. 4*ai|M 

■■■1*1 ir h*v Mill *t. |i to a ^hn-. U- M ttM 
^>VKim. im^ ^ Dct hjrpi»gB. uwled tn 

brlariflvtTHBd, I4UIB Id**J^"- 

WASHl-U.^lUBfed bun JiCT'hrfbat r wiaiahwM t4 

IT l-lilUlti-KHiitt, JlLriBltdbrt*. *trtl ».1IMj||FA Fa ILUWBILL&S mnd iMDOK, u]tlTJl^'Vl*^... 

1Jlii_NA 

■ JlXHtTtlim ■•I* lin^BTt^ . . 

FAfaid4.i^K Ml^lffl* Til [iflVPOir-Htarl*. M b 

liLit. I^Jqa ItHmrliBlDitia. 

iwti BTB .^BiUU* bir n4um hf i^rifal «a4 U-w 

.llliCUvtain Wi i.V'^liiril iHi >^LJE*'.I9D 

— — Th«sKif*ijni«r IN til W -hi — I — * 

TWO, - Jjfc ijio.ii i)5m, wriuiHMSiiliB ,M(ir. ir, hTBH . fj.tl&uai <1T ITi] 
^t?«« hkma Tvor TwkB^ llvFi4WiJlB*«B,-iapH 

4 Uti^rtiM^ fed, BrdadTr itaiiiij»iD>*«firak^.i 
^ 1h A H It --v«n t>tov«>-;i>lr ■ 1: i.t KW»r ^ J>]««^ 

iMar llJia- 1 
^Jll« llJ.in » 
IjJikjr DijKJr n , *«>kv*'*'M 

b *ir iMiar^ tilm ^ Tmrngt. Md all ctHr '-'w- CllSUtl. UNITMD WiiT BM, 

tiMius jiAk hHIPuu. *j* sr.il.. ut, 

^llUi1i^l^^*^|lML^tnnl^, Iwooffrrtt rtAi Ml'. BifAri jifiw:-!^fttffllin. TtM WH^IiliratllH, LTTr>i1«B(, DDntfCffjMA 

TASMANIA. 

njt. ooh'Aii.'t'TiiD&r, Avyjr, 

F4trLA1J^Ctt.-iTijM. blcB, ' '■'rT'"ir a.W. SOUTE SEA ISLANDS, 
nil lit VI »iiijnru)[Ai.MiBuiu(A>M- 

SAt/UO™, ihlii TIII-E^li*ir. M"! IT. 

£AHTEBH FACIFIO BtiltViCE. 
hviAHUiudmAKAiymAbn ACrDLLAMri— 
norAUVj^aHkiTKr « 1 1 1 ■» 

HU oi»ao li«nanram titoilciVli T, nw niuSli''^3S,^% nun wi ]oiEt]isatit smu KAinoitfaQii 
op, ATJaiBALIA TO IjOHDON. KliUWl.K.KUnma l±hiS IM ....... Duty iM unw ■1 .riiiw."(i ^^™Ti„,M i jit^im^. iiiuii' .1 - 


■«]*• 


I 


TAUJOHm ... 
11. vruiniai 

11. ^il1.^T 


H.F ^ 


ri>F .ir 

J.d. » 


niRilntAtTT ... 
*r a. lArrriXJiJi 


3,^11'.; HN^UJE^AtilUei} MUCH 
b^BvLiitk Pfuk«n PB b.^. 

TIIAUUVU »w(ltttrWD TttJ^ WO 
trt nwuy'i ( ' — 
£!HISa WAVWWWIOS CtatPAMY. 
■nwiiTRuiusiiiinut, i ,'n »»i » i 

fUlUAV.Vnk ATlliL. 
rA.>«!I<l»B BiKikril TtpnJ.«l. ly rM- 1 MIIADA, 

■fXUAr. uKi^ui;uLj uatu. 

jAHljtj mil ALEX UVUM N^A|^1*t4^ Sa^.^',^- "" " 

T ADl[[itL(»N. 

-nna i>A)(, at 1 u'diKr. 
■Mr J( Ran<B*d . 
HaPtBi iimy 

laiiYv^Uvi 

bUr iif A^mtM 

lljmiii> 

HAK of TlBtafla . 
InilmB^rB 
vtutvt Hm 
iBtlmtkM^ J. flrtfa. lfa.> B 

M«T 111 

FwLtiWI "Tiffin - 
.1 H. aSt 

r. fnimc 
J.Ah4 .. unnKHt via muth AWJOOk. If tLcuiit 

Wamjitl , ■ - 

~'J'k*** wwn AM LaUlMiba bftt^alaHMijJgri'a! 
tlir^tkr^ jui WPIiliilW !■ lilljuiHf Hi mU- X 

MJtar'fl i^B[, «tHUUhitt ,^i.*a lb* L^tnJ Wb*rf, 
MUMBAV.VIilUiW^KT, 
- ^,tl^lt«Hfi«».ll LuMtON. g I 

A*L. CLUUH Evd 4»JCr»UHT<i A«aik^ tu alM*« 
tttoaUir kHK IM n^^mil Id. JJULM LL'AT£ iL Ihn iiBt« 

^^^^ " ^^rtTJiigiiJT H ATT, ■DLim., l.rMib< TIM alL feULUlCTU wia hD^ 

J f itfaniainlattirfp fiir tin , 
■UN u I uw, nSlsiitrrK, ui niiiacili; 

attiQiaHn lAB4iia l^tkJaML HH, 

iiWi J«tf J nog Minr qarOiaiit I f mn^j* n w laMaMa^ 4i 
^WH^H bIL Ciaih 

Hrt^nHi|Bi>B nlwQli^a^tlha Bad*Hda»««Had,, 
ilw pipLcvlAmi HB^vT amujnd of Hnr lfi«Jnd, 
IMK V*dH], Mil 'JTtmifr, 
VnfxitUOT twUhIm* APftLa «■ N. KOnOX TO VBMnUTfPlll PAfHRVQTkB. 
TbtPI^. HI^TAUE KA.blT, W 1. K 

UAMLA^ OBINA, AND JAFA2I» 
The roibi«i«v KAaNtririNT ttv,w rMi'ftH 

■fKAHKlU, b4 iHU toll, hitft B^iBBtl lUi b^, 

'Mit W«f AT UdaW. «UI Ii9 dtBpfctSkwl 
ijr MiMWH :- .{w tUM, mmiif) imbbatim n 
rUTiMJ MA.IiU ...iJiMB hhw 
VAlfVAT* MARIT. . A. Hi)if> 
l£ARi;i]A H.^H.IT I li!, Wi]« B I MlllBt JUJHStirPHlUP, ivtOa.KTAL, ■ATlCii. Ltd A, _ 

UfM j -1 
■AinouHniw aiiinuam I X. ud A." IIHK 

TO 

J^ANILA, CHINA, AND JAPAN. atEkXhLAJID rilV:AHDAV ISL'U : 
ElUUKKT'JTl'ir I 

tflWrAlDBIB CAUlilU [¥ TUX AKXJIfll CABIH- AIH£r,AlP« R«AH«iait LuH^Ainr, 
G- *» A Sft A» - AE«^feta*Sf |T4H AUJIAHUI.^ 
WAKtUUcKI it W. HUT 
I luna 'J. I>,.H. rHuiii April ft ntBf M--Mina' 1:^1 
Tb* li. lb |4ani«l Katt bf^J lYus. - lupwiai. 

LipiJlM.^ lM*«« VbOHHIW iUHT. ABd arm Bl MiBttmJ 

tlvBi^wfl bl Uia rwtb dar- ttiBf nnuAt ba L^m- 
Itan* i« ibumrA 

Jul iriii^aUUv-^AiU .katlnv Liu ruat4nia|h 
•I tha*^ ■■■artfc^^ aHAHT la Ub w^Mir 

'Dm'^mimimmf^ fiinliM mi>I «ri«d -nt^ aJl m/*, P4d aJ] tUH-r mtL^HMticMi, Atrtlilr Vi' 

■ABanu Ans^lB AaHtnJia fic 
CUTADIAN Al^HADAW ^CiVAL ICAIL UHII 
ml 

VJkXkUHADI-rMKSlWW PuAILWaT. SC^ ? A-tTfiTBALI A. 

TbBtHBabfp 

COOLOARUIE, JMIO tow, 
FBIDAY, AFBIL 27, 

For , 

AftSUIDlC, AIBA IIT. M* lUfeAniiA 
' 'dmllhfikWi ueehhlanx) lin£ of TO HTKOtlTH AKD LONDON. VU aCIlKII. 

Lutu roim. ii^vt, AiiEEr, ivtu 0411AI. 

..kh lU»lp lu O.JI .1 
OOUmilO. NAJ'Llill, lul HALTA, 
.jr fvf oUur Puif.. Min*Brt|li4iMi^Uirv«TqnHU|p, 

•on wdnuinAnv, 
■unDUT.rAUWLwioo. ncij%!mXiv!T.':' , AnFAL HAEL HTflUnm. 

■TiniT.vu HiiriiuuH[i,iOL(iniin. NEV ItiHA^tl hi LCNtDIUr. air 
lASKHi'J, IiiM. it^ f«i il mil 

1}^ aaU^ BnB»|M #cPMi»0dBtfii* ftf AH d HiWI W PP^H U P M , ^'fea 

Wk^fUar-busBr* ai4 tk4 hik* that li^Trw^UbElahad 
4Whtfth a prpalBrlhifa lb Hit AUuUr ^ Hfri >'4<i i^Am^U tifw Yuck b1 UUtfT UKAHiHtULU 

■j^kl iptkrA Ttotaala la LoaJ^— Tin*' H bp^ illO j nj w JUT and Bopni AtnTRALiisf, vmrowjUii 11 HV I I 

WAK^LV^UiaUUI. 

AUCLAIDh 
W4L.LA110U 

PUJfT riHlE 

PUUX AL'DOIirA Tbk Ihrn 1 P-^ J »afV*4 Ah Hun I f,^ 
SAR-rvoMfCW^.ti 

Tuvnrnviuji 
LUircNUA rurar, 

lUlMl|t-BEV» 

OKnALjm}}! 
FuHl' DQCrOLAA 

LiJWK3T CURKLNT VAM^ ATfP 
FK£I{}DTi^ ALL I'liUTd, 

UmiK< tlCt 0% ATAJ M KLC fW «l^ UOH lU 
Jbtum ncM iatinhraiiaTil- vltkHwiiiP- l^dtf I, 

Lid. " 

'rt HAlLVtn : njWi-^LhL ■ WJiiHb'i Wi}0\MMt' 

U 131J. 

1^ UT^CC 'fU iJUHMlllNKISH. 

'^W0timjl«lN(: <)|tW*' mr:-l3m0*^ .iMWlICi^ will I^CII TAP tOBMPI i ll WIUc ■( tlMW 

'itiriiilrlti^ 

DAVID JOHafe LV>lfrANY. J^t WINTlia JAOliEM ,.«|».,Bi(ii6lH ^. ;n a«M An IW M DAVID JONES aKD OOUKiNT 
T13 lll^' 

Fk^BlfdTi kjy in. t.4ft*JlK ■mm ^ V. D'. ttiiwrpwir 
■UI >» iiitlliM r™ ' 

" 'MfKsi)iAY,_Mtii Ataaei^ 

AUtiTliALlAN, 

HOa k*j^ r. T. IlElUti CttmUMtAir, 

i?ATUl!l>.iT, 28lif APmii, At 1 p.m. 
quEK.,fsi.A]irrmj iith fo at dabtj^i . , 

Wmtt 

_ . _ 
uinaK-HMimrr, I 
f ■ ■■! ■ I I Aftttta htlk L'AJia.'iM., AMI* CW,^ NEW ZEALAND. 
For ArOKLANU, jaiSBCWWL MA- HOBABT- UULBOUfiNI': inil RJ-jGLONO— 

HaiI<IIU,TUBllAI, A^ H,IM LATTSOESTON— tUNCAUITC rhl[>.AT, ^pid n. 
Iriun Mr.l.lk#i;M.vt: 4i]ir*jL: - .uuuUH. A-«l] H. ADELAIDE u4 AUaxOALU] 
Fur HEW lRAl.AyD 

BLtjyF— 
UALAJ.IIIA, Mar k 

rAUfl AtD mvoSTH at lo' 

i^" K BT A Jitt'A lidt A. 

BP|««i>ai^^ Ann^liiil)^ LA. ttiKHIIH 

: ... ■llMil 

lOBIPAT. AFOa 

rAUo ted. yMSSatn tiT^ 
a ATKb. 

MP PEAT. PABic>-3u • >at'':^;fygyt^ im. 

LJtrilp ifNtvr, StflEtttHan UpImiba'p litr.'-VrUmr. lua.BL 

L'iJlijiaia.-TlllUv.lAV, IHHni. JfUllATn Ltl :blU. 
M TitDbnU., ]4di>fl.-]&liBAAr, TfaiuBdav, bBub. 
J'Al^FP, JVialnl]P.<nUimJBj, I'TiurjiUif., uina. 

Vmtgu rmlTi'il ua l.>uf ij[ itilijuill- NiiIj. LLAH-AULA i-l'hlAll MA V|u Jil'JilM CUVFAVT. 

HlfeH hU earn irtU namad laa di- 

llTHad At lb MtUda of l>AKlLiHG Ul.Al4D.Ghi* 
WiV Ik b*ztlk a^laUal ¥r lb* UunnuuHt ta tkli 4Jwa- 

^MF^iglaTjffMlt' II « 

i.M.ot.'ni»iPMii*i»ii>,iPn ^'^^ 

iJL B«4 Ht Mr ^ ICtpk iri WlHffMM 1 iWlf^Ut4 

bMlvJricrndJHrtMmlBtta HuitfaHwpn. 

tATWKT AWVUTUM UTV.ILW.p 
T il,. MTr I>rnJ tt-Wrwt , Jn*i>*T- 

Hi HMfHlmt, »ritBat^ 
JvMB Avdp*^ AMMlB for ItfUtB^a B,r, 
Fw<V» mr-tuhrlsAUki tat:kifep. 

l'AmEON--^B*<iiHH iH ]arth1lL>4u. kuk l<w mEK ADMLAU>U sriCAjiLbU ■ f 
COMPANY, i4t>SHiL ll.Ttd-iriLVI^j, I ^M. ViniJM 

[J-]^, ^'iiUI' nUH.I (fr'ift ^l^'ifi-UrUi), 
ii.'j.L' I'l^lL't^, I iflJ'fEi.^ i , Aj^a.L 

Al.llAM, / r^aatAii'in L-PHTa^Tdair 

MtHfLSii^ J Hum kiar- 
IkLlftllLliaZroa.. Ud., A^u. 

^ H TtrHtfi^iraai. 

ASfttAfnTitTflAlMtl* cokiPAH V, LukA f^a 4d Iu ^ ina. iu l^>ul AUllM , —r .. - 

, ,, , t iiipHxH-jTSi-ttil 

UUft MnUd IM luiiki. 

OrJiitrt l ATHiJ. 

fa Cbpham vr t^b. iuiiml iixl^ ^ Pb'^ I'miiTiiH-nl fur. 

.i|i< ii..L til MtP r-l 

[a Li^ *IV i4UJf i dJili BLi^uhLu. la LaDlkll'' ViiM>.1j *ii .jh 
P*! iliMlii^Jn' 1.;- tn IM J ii 

Jm CluLb BAik limMiiUiBn, 111 chin pad d^ttiii. WItIt U'l iB.U. 

ujb Blui-n.^, 'JruniutJ tur, j^*ani«4n, 1U4 ^'rinHrui- 
k JpTjin iM>«-l tH BtP* 

■iBiu»ueH, lb* tfl-H»r^- - "■ 

PfeB|K>B, Umjbf t« i' ■giianntiMB (hi Bih'pwir^ iif itw atur** (Jimp^w tOI A1» 
AATSa Bad Limb at fjmiHb Vburf. 

Il w-OT Bnli [U .1 IhpL bLI nrip» lia 

dA^Jj Blue iMdb^ lu.lthl.B- iIm CmkUt'p I MiriiiaiihilllT rra£ avyjaoi" ahx 

HflAV ITATUlATIfm OOltrAHT, 1/ 
fhrtt GiniiaaLTftL V^atf. riTiaal 

IWHiil-liiiir aail tiiYi ptirui il-UBfj— 
rLAMINUK UL^i'EH.— KaLlBliaB, Tt>4t^ A_ 

^ • • - ■ - L . hr f«na riw^ 
UlMiAhil- lUtPlCI'. ^KTBtBTT- 

n44AIIV OttOA, MB H»jm«'iLniaLi uppnUjUiLalTT-M Ci-t 

iiiirjG~liri;wuAisn.K AaVl* ii UASfllH 

n]CDtri]u^.u^m ¥4 AJW ffOM jfl ttVA#H4 

Hl iwrPI't rtot-Lb :ld rhrk 1 ^Ub. ft f-*tn ^e^t wwtr 
f#Hvxt'><h|'r£ «uiL L'AlJ. il' "'I'lrAMKUN NlrlllTLT 

(-i.Q.uy- M^T.;.-!; I. ^ .w.'t^n.L mj uur^vmi, 

Il-.m .-I'l l-v ^^ II ;, ra l-PlUrlHTA |,JWF, -fli 

lL'hiiii.\^-.i<^:l- ii.^ri. 

Lmw i^-.fbf^i tUiJy I'jr all ]kl^VH .iA J|iii>Uf , WiIII^iili, 
p^ jnlanufi JUven. Sii ^^.l^ pni-i>..ip ^ti^r > p r^i.H 
•■itUdAF- 1 ttti*dl«ii >u«^ii r4>rH.i|viHl iHj. fFipiu., 

um4A]ei j«'tirhiBFk. 

UouTtlj^ on™: 71 Tl|tt-:rf|f*nr, A-id \kt ht^tt. Wia, 
IfiM>zdHuhbpad>^MtB.Hrii,.rjfrlAL'Y, [Jiailnt, H'visrv umd 
U'r^V^id^lMla. Wliirr ht<i.,l> WI-jpi I, Uln- hLbt tluB r . 
pi^M^^ J'. ,r. TJ](>ajAj:» Uiiuviir, 

_ TWR-TAHLZ ( tTaathar ra«MtU||. 

J<)«ll«Plvr, I pi, 
'Al; mvPAiirY, 

""liATCKBAYB, Dlf ?Li, w^ASr* Tn rAna.^uATTA-r.r 11 ..a, 

* nmt.lbp^- RlHinp. J4ir.- r.tL.* PutAlj. 

ALL ITfl ABH T4> ¥\ U» AM 4 W a^ ii Hi it mm.. H 

Buda, Ji El. ^ In ai^ 41 p u. ■4 rirr—iria vfuf . »4 >4wha, la ntBa. 
ddfald tHUi- La iflmii JBdhfi* r-B-a i^rfm^ rrrtiiJiJiJinin., iin 

>ft44aai BP *.J5 A^ hHirk.pn." l.iLH.1imniJ. ylKU. .hLiIc 
iif Jlrnbilpd. mii inii'Cn v-irriaif Ir.nH - t.i 
Ia Af*(i-.|i)*rt«r int^tJt JiHibi:!* Pif^JI, Npvi lllut, j 
b>B«k P-a Blw«Hy Mt iifaJP»UH Pliil lA* ^ I 

lijMm:iw iJiLj H.i, >niiJf**ii tu li:i«i^. ^ 
HMjRiLP .^-<*JHBP la J-MM-^UiBii-i a«^ l»'>4g!g^.' 

euL it , i«p tkl tu uriy. , _ 

t'UU JAL'tL'rlH, 

la umu-'pJ. I .ihk^.B L V'l'i^iip^li. At>1 HvaI K«iI. 

.111.1 I .'^aJ'i.iJi . tCK All' IB IJliLl^N* kifV 
.._ titit rUi puiaJbp, mMII iM 

r'ATu^ it^iiA. i'A*<mp ■ iJ.j: mtcb. 

MltMlHTj J«I| ■It'iwiaf lAJlAli IJtfbllK Ifli.ili;, L 
JILp«I i.Bi. *| Ujm>.i --II'-- — .-L ■ 

l*iiUi-i** S'^liTH. ui- flip, ■■ - 1^ 
IkVtL^' ■ V iTA-l'iJilU^ ^*ri*l.. 1+ ji-aier Juiil ni^nnHifl- 
riuuu Uli»H*ii'«rt**i^|'-lFl(ii» H»i- H ulUip. pi^« flilr ^'AVJ*. "Linp 'aill tl.iit UiK WiHlK-H tbt iHi, r 
iiil.iiEl:'^ A-H iildiii. Mill 1I1* WiauU'l' I'flUJL 
|i>itT[]i; riiU'i:-. AILK'fllKV Mir 

ANTHONY HOUTlBBira 
. tm 
Rite pi HfiW KOVifiLTLLS <.fFENIM(J UAHiY. 

UALLf A>dU .il^t TUBiL 

DAVID JOH£b'aHD CQMWg^'" i ie ' 

5 i Jafii 5 
E 

.mmsii. ^*Mma ^wojcB 

aciietiiEii^ftAKiNQ ifowtms^ 

KlAK'#'4mMMiif ul uy riftA whAw*w> i" 

'Cillf . IWTlBnn ■ Iw iflMTT. nMwiiw ^ iIui.m .»i 

.Ah I^Hnictif I^AATi A1., muvlkUvft tu UF titlHl. 

MtDDngu AN ■Kau.oAir aj MitiK aU ■ 

WjVsuiNaroN b, bocjl an-jj (■UM|<U.|illU.kl', I'AIIItAUA'ITA, 
Ddilj^ nriturJpyn bi FQOU t'Oui' Ut' I'l 

lA.fi.4A.j.l " .^t'E.AL .ga»a — - - lifctt, u, iH.lSfciA^ 14*, i-^*^ IM«i 
ti.L^ IdLlK JIa ^^ti {£t *^'*f w 
.„ ISiSto mt^^'^tiM^M^ 

B.ib, u.vf, 'T.L4>. v.li>K lULia. ii,. 

HAl'LiitUAVH AKIi lini.TIJ>Ar4. 
rjIDM iMOl i>t lUlii.'lJl.AH UlfAV. FOOT UI 

I'UiLJjii^-tn'liLh'i'-A-M., hte. v.w. ut, u, 

1^ Hjift, 4fJA, A,U, AO, I.U, riJLA, 

, , .ft. Ki;^ ' 

llhi MUKlJAVfl, 
LL I l«.W-, m, a.^U. t.ii^.U, i.lRi.. f.lA. 'ViiilB^I^ It) Vpi^ki!^ ■il'jbruBnnr. 
fCTjlTMl'l MILL AMD J.ANb CUVH JUVlLb 
hltUfcT ol'JCAlLUUL 

KMfttSMiilw a^jf, Haa Uy Jfl Uf. *iw*A< mnpitmt, 

ITHnC l>ATi3.'-T. rJix,i>i^tr.»j,][i,*|iK.t(v 11 a-iL. tiLlB, 
lrlM.I4.S,l£r b.W,4|U,7,l^k.J1.ULlL 

UU A kuL HO 1 .1 IJ A YH. ~T , T. «, 
a.B.. i^Ab^ LIS. J jr.. .1 1. * ]' - ' 

JU.lip iLJfr II ni . 

tiiHUAV^'-v. m.u. IL.H, lu.ih piB.. l.V^«pi^MiL4JUb 
'4,Uli,a,ht. I^U, khlk ^.iji. iHi.iA 

I'AUflttL AAlitU,idMSuh[ Oin hiiijtL 
• Dftwl EiF ftt TrVf 
Fkalv (feBBm Biid lt«»tiq« IJnnndaiB Bba. 

H. jaumcftT. U ]j U L I' >L VUHVAV'H JkAV^-yAriB TWOrJUtDX 

H^iriitAS'H 1L\^ — h'ALi L. TWUfJUMM 

pvUl tiALI'liiruj. Mti. ^ JnUfL 
Wn&A ■aU.uU LAL'HITB, In p>vd vitW, Qithl wflI 
1? OlvHitelataHnil«iM;,«ilh(jr«.El]DujiD4rLh. p»l iJ Cinialar UabtIh *>*Uhw : 
JLuw.ihiBdiir^ At4^, ij, iipSitt^L. ^ 

' ' ifhlu.ll.lOi h4 BLiait.id. 

LfindhKmi 1*. aT OtoataEr, Hilt AAD Hohi W«4W I^W. J aad f PA. t^Toorila 1 

>vf?ia.i jFKiijitrigii - - I 1 I I i IS 1' i ■■fill 

s a a s. ■ I I! 4l ||. jWjv * L A 9 U 
aa II niU4 rwliij wtth mht, thita prnwi 

diPinfH'UiHi uf ^ipiqp. 

lYA. H ^ bptlr-iMat botUa. iHUiaiv j 
aaki HI ffiUw or |Hvb4 dl^fMiai^ ^ FRE8H OELOHIDB OF rJira . 

Fur Ifaa a n awfclB M af ««C 
aiA la 

PriBMBPlBil4iv DaaMcn, sd.laA]. «ALbb««M. JjOBSBEB' WIKS AND HmiX 
B*«nMtmt7»i n 1 11^ Ml 1 II I 

tBP CaP4HIF llulTJlB IH ■nWO'. 

^BHinitB Wm^S AND Bl>IKITa, 

MIWIUl BOnUI^TIOLIAAUB fUWC. 

nicBunuTim wxiuiriiianiAi'Fvi uiaAb 

UICWAII'JIULUaHIIILAIfll WHUIC r, k H H Mta 
TICA.:ILtk'[> UQHLAHb CUAH WMEUV hH 

thTEUUL HfMnJfV .-u.. -i:..,- ~ . 

run iTAvoviun ~ iwi aSmt - ttinnc!. k m 

riii£ui.uH«noit waum ,...i.,HiAcj,>(M 

ulIKTt.ll AlVUlIIUIIKTi»mi.mlnlJ.Mia,b«k 
AUKlSALtAV nut Wish, im u 

auaii Lfwt 'WMMn. a tm Mlkikii ^h J 

(MrMUL OUOKAC IfMAfSiSSaETrS^ 

rocimwin uvklth ai ^ 4^., h _ 

nAdUfl " ■ ^ T.-- ~ 
ratOM* BAWAUIAN 

m)Bsa!»i- hot«ia_ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 275 ■■tarn MORNING HBRAI-D. SATURDAY, AIMIIL SI. l&OO. E dOAT RZCVBitOlf TIOKhTa tl tdpwBllibM* 
rlw i-iurt (ulahHtin ti^Jt ia>l J-d r*F mil" t««*fl«lw 
rr'ii-Ti rnaaJfliud If^ Silt trt i«ilH.d V< lULTKUHSTi 

timP^C. «nif«»llUA^MMrV .ihll4ARJ|i^'lflnU|UT»' 
MtV, iMk dAV muro (vliMuta 11*1, kAJ M taTIa MlUtd-dUi 

« H'-rl^Uir, S'liil AriUI . ■(id thcitariw llf timint 
UaY, flTIti At^nfi-,'-TiuJ^h-r.' I'.riT'uriic^nUlTLititliiY, Mwt lit ih*. Ci*Hl>iMM^: ' BtulfeM Mahpb „■,,.„■ ■, ^-i^ .. Itr. dfeuvi Jhliiiv A hEQOEIt T P TBI InAUc. 
DiiWa« A* tv-m tIm niufvpHit Tin ritu* iM**! 

frkuEh pl^ thrj wiirl] pr«r*F IhT WftMOf Hi* tiU> Vlit iiSTSSiniiKT :e(a I fi iKSi N ■ l i t i » -:-ftMi'iWaWfSte^<yiMi>«'''tB#g.<^ 
■m mm i »i!> r . k >i W ! . »it.i .) « nii* ii»-'*.HJj>t' . . OBu of At Milnr UriMNMOlM 

ij-flj - — - - - ADurnQNK til in>v friiiii liiitiiiA&iiCALiwn' 
T«' ^M(itTEiiT*» * H*li«JifJrt iSiP AT 

(fitf^kOnti. A'il4-LC»triHJ]S(J. ^rtiLaWlltWvl' 
f liPPICia'B UnlTfli; 

tHVb Will 

*ii,T.ni immiiri ftun '-pdw. Elf ifr^ tR<i: 

Gk^i-u^'i 

■irrATMftjr^H -rrw^Fjr Z.ntM* Ijip COAL'S™ 

U'' M'^u.^K^,. LCi.^H'.DL,: WailHtf IP- ^n hj.- 
|m<i>«^. ^ r.'..'iivf.i. «4^iT but Jii *Htnli|*fM'*Jb- 

I irndiF Vi, l^'iij J. [lie vtlr *tiF«^*p*llttfr lb Cam 
I'&hH H«h ilKLiir rpiLu liru4 HnM, UUto mtinki « 

^;i[Ei-j rMH W I'lrjrdjjis'jidiiAUiiB 

UtAVa ?i*JW»A UAll^Y. 

■WJ A f. A C K T U h A T 

"'■.■*^l^4^^pw^■ " 1^ <ii^ein;i u> xaxm OEOBOIA UINSTBBLB 
ALABAUA. CAKEWALEZIta, 

li*llv lipunu Bd halm. ? Pu llfa 
fT"L~i~"0 tl ""T 'M ■ :* f '« i. lb. OKPaECa M. M'ASOCl 

•m ton lu ptB-ne i< rf«'« 
^POlLIl-riBEl) ml I'AIUEIIC IlfiUIi, 

SMOLE lUli'^j CABUI 
iimjl.« itin'* DiBiK, - — ALlsIli; uriHHsiJiJItAMIIIf- 17" Q~ t a c I i i BPOHB'S " LAtlT'jnDOMKKT," 

A Nil anl.KlTlOM muM 

lUNDKLseOHN'S ■'LOBQKaANa." 

■«tifc«'»^>Y»- "■■•'^f^' 11 ■mum 

yi¥Ti.irtit^i>»ri<i ^' gjjaanBiMT. 

TUB am m>, »"* ttUit * TLLUSHtXtl AND 0\OLUi*AMA 
MAOlfT. MIliTH. MYOTKBY, 

ta^H?o;.<?«"i^-si;.<'i^"'''!'';.,-sr.''^s 
'j HIE jinr .p wi! miBJiB m 

luutii' u nntLK, onr. ut Rt>. 
£|TOBi;if THEATRE. 

IT I □■LJ.O'TF. 
mvt^AH i^KAiiAi'fc {^rMP^y^ 

Tfll IIUBBXAS^ A nuDLCtraH or um>4HTIC HA^irtrVIiL 

Wm biHl, noil PiiB il Nl(faibca>, Shh i 8' ynpirf AXATYXia piwii: 

TOTK ITAl .L Hf:pMi4ii>iV,H4T 
I — r-^iii|r " I*"""! ht T "T ■irfilf hrlh*- Mm. Bm,, r|^1IC irDS:BT LlKI>£EirAJ'RK., 

jm II anMl Vfvlilir iTAlUICIi will UfciitdaMiiH Hon- 

btHthi' u I'iituiv.lliii.ei dHHT- 515^ tjjAjHfJiil^ SriTIOK liUlllMVItlfUtC. 
(hi HTi,L|B,.t.TtllHjf*V. ^ftt. Wi. l iMa^K 

iir A QBEATLT BEDUOED FBICE FOE A BnOBT SEABON. 
GROWN KOOOOO P0HTBAIT8, pbiddiM will N j«bllA-l — Ti« Ofjmt 

RnA Ih'-p wiMi* ^1 flkUapiUb HUB U «lf I uti 
Fimw An rmdmiL'™- i 1^ ""'^ llftj^4*. BlwA Wl PAh AMtlAlirATtfUHltaiifeilitri 
MiMTttf «tU k IKI-MIH bvURvAi? phHw^ tWr SPECIAL OFFER. 
m tm IWLLn tit.tmi plait, Ml 

'lt'?J., nit*^ tka bw n !■ r^hHiMr ujifiH tl uT|4i<w- Uanr 
tri ll lin n r t^ i mt Trffihl ii-nrrtiiTiiT lU* otti- r«r (tea 

FHIOEC U»l'. 

_ u « 

pLATnf{}frpfa. 
ItiHiM 111* w bii^ii^ riAUi4t7rf paw B»i- 
nnifia]'BaM>Hb''>^]i*BkA ... u 
-lim*^t«t>i>'^ 14 « 

t«^AtaBk,|i*rt B>.i»1i ... I • 

UtUalfaa^tom ilulili ^ ... U I A TiAirTn- 

W« aaiiib* a^BBK ma dif Artlita Dftrtl^iB nt 
tbt mu&BIt TilLK»r. Hf^d^lHta w iaKfc D-fart- 

■«at. rr^BHMIlIn-ilLIHlOrEtfKvl WqA. THE 
GROWN CROWN OCtBNlR OiF GDOEaB AND XAHKBT BIRKEIK ROTAL AUEICgLTUBAL ^fgi^ BOCIBTr UF N.& WALB8. KHV ftieimiRtrDWjf' ^ 
TiSliin) TtimTivunm tog "Siiin Wi' i I H 'WflTrSiiT' JOCBIAtTIQjt^ TPOHPaON MOTOR CAR. rum -wtt-i, rmnt^ jut. OV^OAW, LAUtES' DBPARTHBKT. 

D O K ' T V O B O 1i Tt BONNINGTON'S IRI8U MOSS 

■WILL (JCfiB ViUT'SiUQKUjfff tKt&SM 

THAI ANNOYING INVLUINSA. 

AfK ruB B o x ir I Nfi T O X'& DO you OVCLEt r]^ n B A T R E & O T A L. 

TBD KIIUT Hiaf.TwtL n M I pa. ^HIAIEZ ftOIAL 

aiprw iat i r na. Hf. All>a 

TO-HIOBT, BATam>AX, ACSIL lilt, BltOtTOIC POUEDT OOHFANT 

"""^ ^KSr 
■CTU am MAN(BITVBGS OF IAMB 

llA^CEUTBe.4 ur iakx 

HANCBDVnia OF lAKS, ..r»*r 
Mr I'AWj TOM 

'l*i.rii«i>i!«it 
sittaicii MOI' ^ W^iiXLLl16t B If.... 

.. )llaDE«>UW:T 

lilHlHflLliELithTlileiu 

Mm. BldDoa 

trr t. 

TWE BltEa tAthnVH A7 LOU) BAHmtiDrA, __ IK TBK "U.<JFlK" Af Ut^TH. 

rS'imMirim vf iaxic om tut use 
G.llHf. Ik. _ , _ . ,. .^.^ T Iff tov. 
JTBANS HOVmS AND OU. »* ht«rir It, ^ 

«iih a ckii MPATimn. 
iiSANK HOWKS h1 00- 

beNnATf*.*!.."!. 3inH JiHUBM^tnBPBIl DlifWAm" IMIM, TEEATBS. 

I'lllMll iplllimtit. tb. t.c, wautMaii. ABWtitrmiT NO r«lB UST. OAUILLBw 

■lUck bto AiJiWnd *«A 

LA9I ai^Nioais 

iJ'SSwWMSL^ 

*' Mim tVtft* ■ lu a i a variuU* hla^iih.'* 

■■ AiiiUnwmdHtiAManb IdtAHMka 
Til* tiLMM' *«■ r«KiM vlip aJlf ^ d 

" Mln«J<'N«aiiiuqiiMk«ab{ra4MtBla«iM4*u"' 
mtt PHtf>rtkt >"f Uii ^1 AuiLikUakMi ftL.^Bi" 

" Ham of I k ilL i huiI iiwluBhidL'* 

ABd r« ntt MAiM^ nuivn 

M. liUMt rt UUAU lEMHlVlliJLElT. la i 
Ihaind la iX^iammat Wrtud iSnL iWkdr 
^Mafajfi Ba*Ajht^wd far Uia U'SklL kjr MltfUJt 
Utii iNAMrid^^ 
:bi rMjfeAijft i» [Htiiftfiaa i^cil twt** 

IttHde^i P^f^Otair , . ,, Ip-. UID. fljallf 

PT.4HUirh>^ui«'iv MiHviHatll 

rmiJUtfiN VNiiu eix nut /ipitittcd^ boWT 

di«r itt fcJBJlBtgar If HO«U PtLj_ih |jii_M W»l^rtit. 

IJEB lUJUaXT-8 IHSATBE. 

Ail UnuATAVE BTMR. 

i£r. J.r. WfiitAASiitQ;^ uuB piiiiMiataiaiiai iha 

h» faH ncxuital far iht prudiMBa 

SAT U it DAY XVENiNti^p APUL n, 

Bf1feaFaBfl>«llMb<ihkd HarhAa— — ^ 

lililZAbETH, 

aUEKN <pF J^:NajUAHII, »ig^h iffcalliM ii Iht riLimf'Umltf frvqMUa aknu 
<^ta><^rth*aTHwpiatiTN*tLiii iriiJi^hamn 

SAKUE ^>'JfKIL 

A motAIXt ARtimrD OCNMFAMT 
«plJ avwT !■ aimtvtwH^ WtUi 
JtAM-JC O'HAlE^ 

Ht, IIABi'ClN lUL Aj |luTk^M 

Kr. ■lE'Utfl' tiR<JC M [fir iMta 

Mj. < V l ATilfiKLli ai VAT^m^Ua HaadH 

Iff, J. M, AT[lkJl.A'tH>Lt M. [t»TtM« 

Hr, WU. dfeltItAK1> Wi Blr Ftbbbh Mttwm 

Hth. nEillLV UKA^u'V ««...■ *4jr HuHal^lf^ tMiiiQA. ALUtM... 

II .Ibtxavitt* 
n ... EAiLOr Iku^rifeBi^ will twTiikMHUr a THE BOX PLAN 

H[< 'duUfUN .[hi BI..M L.AT lUJuriHA. .'dull. KM lllIIMi: UDOI'liK, .Wl IT 

-tr- MM' N^ oun MffitT luima totut. 
TO-LAT, MTt;BDAT, TO-DAT. 
JSP rmdtMumm. tm W«toW HW. 
tint iTTuniHiii. uL nu srarnviiTjft 

Uf. HARBl'filOKAbDB' 
tw w-H«T Aiui»» ■ iglmiij, r»i tmuM PADL ICAnriNBTTI, 

A TBSBtBiiR Ntaar.' 

i Tnuuj mm, a nuiiu mmt. 

AHlMftntfrtt.M.. - ■Tfirt WiiWimi 

KriiutlMn. lUalt-tKirtMU 

ia-a*IUI ItbHari 
Ur- WH l>il.>WK. T Ti l III I III - I 

■ THE NKVtlSY FAIO&T. liTEtKSrt Aisr^r-j'SB war - 

ilHla aIJU AMAf WALLaRIiI EUrq 

fU<B uiAjcM^y A hr A^i^K LA^ ivif 

l^T, pdClliaiThA Hi:. K. PKL?iEUi^N 

fi^tuVj^irlA ^'..ril^lC WEI4JAIB 

Ml' 11. It CAwr^f iiT.4{t?tirHJLHif4 
■lAtki apWaaf awhrflliut Iw-bU Ttr^ii Oa. 

- i*mu*, IbiHm *l 11. Ii^lia* ladCsw. 

- 1 ^[t b>t 4^||f ; H^^i^l, 111 L* U. miciA^HiamrffkAt '•mimimfmMij . 

I fctHU" ilbhv) 

■hAMmtMncite i - pita Bmh " iM.) 
AtJiAlLAUAN AI|{f['L-A^^:l(^ AStHK^I atiON 
w« Uwl rkm-iriJ eiiNrHil J' aiti BAnJt^ 

... |ll**l.|B«B'AL'fliilUip-Til im In iNUAVhVfcN- 

IIT'Jb Airrll B^A. lann, h. . iPrir «n]lMf*yjri Uvr 
mmtrm ml M p<ai. Jitvfnva Hnn* ii'^, llrtfMJi ]I3Tdet»iIi*IIv nwmoiu ocnn ABNorrs 
HigLK AitRowi^oom 

ASK fOB ABHORS hr oar Kr. J", 1 1. . , 

OBUW HAMO- ■ ■ 

TKC nm or hut ToM^b 
EUUNSa fTANU— 

lUBQS AKD RAMUS PIANl>- «Hjm>LS()N AND a>. THE HOUSE FOR PIANO FOBTJfiS. 

Out Klugiiut ULd INC0Mr7vUAIiI,K " UliK-^ItEN " Ue 

Huff I'^M* ^~.r^ A«ot\1ibp C^'llMXSltf. 

ttfnf-nvii, A:fu Mxrv i-Oi Nijh. 
ja&yy and COMfASV, Sia RHtHdE-arKKCT. flANOS. riANOij;. FIANqS, ~" BBOAUWOOD BOOMS, aKx Q«MKnmn THlfi BLUTHN^Sia ^lANWS W. H* 
■iii ij ;iaii raiir rr^nHiriii m u* " h^iiuiii •ii^Ij a whm ■r'lriKr pnnl-cnpbJa IbfllMlWUl 
r, Mud tfatf -hUki' *l(ill tUti^tML^iiritrillM UrlipllM Atl 
vikl .«i|b/^l9i« gur i-Uvfi U» oIcaOl l»« bnt hhIe* n auk mA 4 . . . -.|i«lAt 

Toe V^r^ wEllh 

TtrntHEOa) IK THE CLABS OF PHOToaEAPHT, imfi VBt PAT HOBBf •ote rak aiiduh , POLliA STUDIOS. 

804 GEOM>E.STllj:jiT, OrP<.>(<IJE 1[A]Ij\V.ilY ,^1*1 10.'*. 
WHEN 
OTHERS FAIL. m bantw VauU tMtr nit. 
CKKIBTTionA Mir huinr. nHHwfat iLlfr • TOO OFtEM OM HM*M mOPM ptT WW MWt SATB >(l)l5|fl(:(l«pA BWtt fWWIF 

tBAT u no sjuKiw pwt suNiot H nQiiain% *» IB WAJtc TpwHii niT WW* »*» www ("«M 
FnanauraiM «Afa ^ »iiui> nnpt iwa vnor »w tfca wait Msm. MtiMMI UnH IMPW . i^. 

!M!tgi»";^ii^B» cnm« ABD ovn Aii|jt<:^nt^ w *Hr mm suiiA 

■6*fe:-fii«*9i**il"-^^ awnt w >"«■ «dW; WB», Aip> 

•|^i|iWtt*r TM»om.»«W/,JI«Bi«gl,«pW M»^^ >Wl»«ii> W^ >qtw» M«t««iim» 
:fl«y^ttt» MM iKi* -«ft ;iS»«r 'ati oaWWfe *«« fl» awM** -> W«U WW* *» 

rttmiM nr tuc pim xr mm of nw wJMf uwawnimK)! ACnatuaux oatwiion 

I, fc. wen* »» «« •» «ia*t AStaWlMt MS OBO. OMK, «n>. 

OntM wmMM oMMnm » «»» *»«• 'Wimmn* to t»* 

!!^Mwr''''ik3u 0* oeii itti w :A« a 
A mnmug* MAtitM At xm 
fMMK AWJown MUr At An 

n am temuntnM, WM.mmmmiiat attehttow to i^hb raQpncrioK or froat at fmcw 

uurcBD iiEANft wehb ooupem^d to 00 to nr iDDinaii to atnua woke or 
IT iiuaT M uHmnntD tut dda 

IMTICnf TO tHB paol Hw 'mU^ A^b BUfcAncpaKrtWD irDTItO, and PERUAPU BECSnB INFBWOB WOM. BWT HQ* 
Uft ISn :W ASSiWt. OPEMMO THE tXJOlM (IP TBB 

m -Ul lU ILL ilMllt. wo KiTTBR HOW MtUi THH* UBiMS, nil an mmio aocTB of 
BHD luiLT 1 nEKoonim 
At K( ruMAiA or 
OeaKGE-STREgT, 

IWTKDMT BOKOtWO OEBtT " nilKTt." Q.ttAND lUI ITABY SSf^tg^^iam. TO ait BEI.1> AT KOU' nifJAMA wSpiTlPUl.TH.t.fUlirilUll Tai'ilStlAT. AHin.. 1> —IK, u 1 ■ u V ■ 40 I OS 
IQ-DAT . 

EIHG OFTrOlf 
ncnuMui) lai oOf 8 * M tlT .? Jll » . FH »«tLA L r»»f MJHI AHA it-. liUUU rrfrlM»'a^lif«flM*bll1a 

iiUnk|„lhaaMif*r *t LiM'limtaPf** Mif*fc*.^^ 

Purita pniaiVt ill KiiBLiOkUciaa n wa AMMH Y, U. O, A. 

TBTTIIDIT HTB MW I 

tu Kciuui. anMT < HALL. OMIHMiIlbra Ir* Bottaa (1 
i; «F,74A> t 
tpllMfeadoi 
a XL -- - 

,A_ ruuLicTbUKULA o^ir k ii w iuo is walh 
iOmoOU AlMATTAt 
tAABAHATTA ifVWk 

eATV*PAir^AiLiy«fc 

*_f-— — ^.-JM-w-. otkidki 4vpAl 

^^'Adtu^MTjru.-niArfa, |iw suftyv 

tfufflfldL _ . 

TWlM efeiUubla fritt IIi^Tmii of Lad4ta Oivr 
■itHM^ th* IMl«[la,W lAa Hua, dtti^i^, ^ SUllAN VOliit; 
flfHkd, Jr%ahF HvtM (Nmih- aa4 UfmUafl- ViJis^, 
PtiLL -I Iff hB EATliWU. 
w *M aHtln* Hi^Pd, MM jinilHi Ha ai rbf Hihlji , 

1EU4IP- Wr. aLl'ILhi. ')'Ji.kA1IAAUllV(H,UL< UL'lUAS, 
■MBA Hrtindan itumtinat K*ikiAdp, Eiifttt^iat''. 

SbdiwUaa, H>Bt|ALit4iw. and ilia Proptf Own' ui 
BLfldtiarttnu>K >i>T W ol>iUt»>Hl, ifUkf-lt UtijaAUQK, 

iUr«l^^ lU 
M» Muadttf lAi- 

iiiutal Bad •ukiBB Viriri' iXfUn i^f iMff mri't>^ 
MVlllAU^lD TrH«tK lnTipni^lH iu»j tl" i-««a at tfaa 
PFvUvt l^bn. tlurlH Hub ■•d J>. UviiinJl, tr4W»^r 

frl\T. K**'' AawI^ Jiww^ i^*- Vunc. AiUiur 

fe«fcto.iia. lu., >E[J UADbutjr Q. UwMniih Jb o-j, UK 

UiuMi .. iJirrt r^'^Li Mil fiai r ^nI. Ii-' kitto^ 1^, Tri fon #AQHu DunaATtnBM. 00.^ 
DiFAOTuvt ^miALsmnoK 

MOllDAr AmAJfOOV. 

naU PUUfllONmir^wwlfaaTHOMur 
Amh tha BvkuaTF and nrM B nJM iai Rte- 

JMH HWfHl lidlLthH taw vtawMf Ik* 

tiia A.ii7Hri(mniif 

■CU baft 

MAHLT FBAA7, CIlCFLAb fttrAT, 

attB Pf]BP i li*i tbnut 1^ 

innt-OMlSU|||i|, OAJtUNVALH^ 

AlHid* ia TUB* T al l l. r ilAli j lf V I» *L> 

riAtfri ta Mlvn. 
liHr tiaTt'AI>Air Ettwvirt TtmIi, itUfA >aa«^ HH jira rua, taotvAlaf rtpwvi riial-daiPt C* id: ll «t11ftl, ^ : WII.1.TAM nOE.HAH ■npuii'^aiulwn, tlhMifp m jltlm ^ t fl V a » ■ A i « 1. 
1 lUVAiiLl'H AOALtffHV, HilnrtHF^., Uw 
J.f PrWJ|:>1. air.rUU L LEf lIUVAI.Ll. 

[JikM far JWiniua aivi t ux-t Daauat iriJtpb4r •aiatv 
■■J flnouof . 

I^Ih h4 ank^lrmfiB prapunlul ftjr i'kt (ijmitV,cWn^ 
i*i-B|.iii|f, Ihiinrliifj fciiJ rbrrrtlwi A UlPLhiO.'^ «I-Mll V VnldllK. ptii.il --Mttofh, riHii U>1 III.. 

■cm. rii A>EieD«B7v«T imi. KOlMt JtlTJOHllT. 

::i " o";,i^tii£irti£SAlffi 1 

LjHEgT, EiAHta^HM^Aa.«aBAHTl 

AraiUiarClaawi aia pavW n -V^i 
VM^kABf.aaA Tfca*i^ aHwwa fa* — 
■ » 0 I * • I'etar^bui. FHtW jjii niap ii^_^_ieb^_t*^j^ 
DAN'UJ'iJQ. 
'rAaukt4li 

DANl'JE^'^, -J. 
JHon , A»Ml DAN' 'ISU. -Pwlaww Tf fciAtfc^^*' 
nl. ■JtAAMa. UiM ^ ^>Bmi,_ "3*JS^-^ 

»iHi«i Trin MafjL Wp1.h r JD ajiill^ 1 BM. tfAlHvI. Ul*tfm 
TntitiAT. lATL'RllAV >iwmtkwT tmmtnm^ Al itt^flknlLAhani. VIll 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 276 iLiKhiroL iH 
%a»l Id ■ 1 f A I O J( If TEE ^JMf«;y ;i«t«lH4W0 HKKALP. Sin iiDAy. APRIL 81. 1900. Lif4l goM tM. fkirtJk MMTla In I'b* trV-fy K«T*H- 'liV* llll* rt*^ I*™ 

1. . . — KiEW-ltf Pt, ftfiliwT. , — - -i-^i ■ - , rSrtw;^''^ir itiJ'ii'l Ari'ii-iiLUU JM4 □biHikO-L.4 UrtHW 

H|d.C?ir-lti«trllM S««t,|liililljlll Oi fUTHDAT mtxr, 

*t 1 p.n.t HPWBL r , 

n^,^' Htel-trr. Itir. Onn. W. J. Lyme flYt- 
trim 

Jir Tiiii *WftBM qtiE-HT OP it¥-w a^vWH 
■^jriBt -fnA^itM JfoMliE/HM.—tm A* Rrt^ *l ,.,it -Iq OjK WiJI 4]T 

' ■ -jmTTrsi ■- "r> I'HK hLt'J:h:h 
I l,V.i\i.l>.-rri^iBl 

Hf* NiriUl WbJpp, . 

diHii ub'l^ h^lil KtA'ln fit liHtr u|m ph^ (fitpw-'i 
li^rRFi, pU? 1l*h'hf ntiiUbP- 1 e-i nitiK il hata^ (ptv il mr 

u] Hin'. -Ii 111- IhH ilejift Jnup, *t 1 I ki^k 

is LliH I'.rnU' >l^. ""1 LiLhij'v.l ibfe «4[1]A, Mill ^J\*r ^nll 

j:r^^-rtt*r ^ I., f. f. J . l'*.ATJ 

kmrit, (o ihilWMlif. W Hiw 1^^™ .. . . DAI triZl ir?fVEIl. THE 
nmaLw ol Ebv S.BLHf. 

- H*rw|^ Hittlu^ BiirHii,l[.['^> 

■li ■ TilpiBi llm iilih 

*IMd H^twn tf nml Md nltttair 

u KTrrtJi, 
5ps TH>OL WEEKLY. E -■riw UL. . ... 

Hi 
D ^ IHrtrlbutLA ID 1 d bfL lJttl+*-^i'^ lutn^M -Llinrtlni AM Irtt^ iVflLj ml Ln EifflA tn 

~ Ml III Mr of Miirt infl. --, , - . -- - - 

turf. LftbrkubaTithiliTtftt. pbt*gt bb^Trta^ qtk<^ 
viir, If iIm hJH uuouU tmbdl fiH^'Wln, m* VfO r ■ffAf.P-:.-l'/i>1^ir- ,tin-lit;iMP-. In tli-rf^W^ i' 

XILtll [LKAV, lal«iif ^llkrlLW«^ 
%.rri iti fhr 'V.l.nir "I S-ltr P>AHitll TmOW^j 
Awnml iriL^.Lri-.-'NiAl?ff L>' baHbr fflfH Ifni I4h ("-Q^ 

pill Ollli'ii ifi nr h.'f.iia Ffai^ Ih LriT-flrWI iln? i4 If^^T- ■'t 
Biitrt^r Co ^Ir'rr'Tt uMi-^'k ici Llir r-r<'DiNiB, luiit iLxbn^ 
^w, ui| li it+i' 'liall lliLnb 41^ ■ltlJr^'l lUnrrd : uLlir'viw 
if EEir will >eAik|iib< 1.** Mi4 LiLjri-.^J L4i, IIk 
4|Amia<iL l> Utn '^■'1 i«<itril *i'i:i'J,-|[ie l4t bw. 
Htnlirtli iJ^r -inbi- r'-nr jiBn- CJinikhtDiE nil" m 
djTj, T. Wf.HAKrmT .:l WruM™- HlfjJNKV 
fs THw hl"I'hi:m>; I oner ipT' \'mv j-ni.'TFf 

J TFill.'E^.-tn.'rsit- rtnk^h-L|..n,-lr. ill-. i|\iii in.a 
CESl>iC^E9r Al.fHM* UUH'f'I^Ll.litC'L'til >J'jir.!i ; M mLI-i.). 
■tbrv» PriWvi-«UHt<[, I 'hHI'''ll!l14[t, lrJi>4ii'»-iJ<r. r-Hi mli.i], 
HtTillfoabd dKtivrlt^ - J^fHiMlt tii ^'^I'li W iiT ^Ll>- ^'jJli 
I>nthit« >bA JdtBiiLliLi'irioi ' J^et ef laM, D«ili«t ic bcnfey 

H rJuBii tap fe n'llEhitii r ttw iHmW^ vim u^RHp") 

d»vnif^. Kt<n ^l^rA lAlUrf t<^ birn^ Xli fli^ dt Audit, 
IW^, UlJ Pi i:i1:4l1 " i>l *Pir-^ W ,:L^ «riiE tWU' CWtiMAi tUntO' 
Mb Ihf H|||F.<r.iN '1 4' il P>l rui.rri IH-.i, HuL^i M 
W1J.]J4M II- -Til'JIi: iiu L FII'iMiV lE^V'^Vnt ■ Eei~ 
I'tliin n^wnr-i iPn'mn, urr Li^rrli^ c?<J 

* r.nn Aur.iit Jin'.jM'.tl, *l lb- HjiczAMi'-At.lrliicb Ubri 

Hit hII '^lirti^vHTd- miHt 'tHi |Mt* tiw'wiilail .tSirTrt", 
hitrv T^P*^ ''>^h*< dfliba jiiJ dUid* nti'j at 'whiirk litwj 
riiutl llim l^i^cn-i^i.r.un] lbi>.iii<l ^JwutuL-n inLI d-jL L« 
Lll'l:' lifT ill ' u"' Ji ftUT )"4lE 1''j-'r -Ih] H'h dl-^tTiltlLLrit 111 

IbT I'l" I" ' I' I'-' ll'l''. •■•t dl.-lj Ilir.V It -L llAyTT lllkll 

KlJrr- 1^1- liTib" ijf I ill ''I .'.HIM 'ill I inri. I ju lim ibin t#ii]- 
UiLbilAVLir Aliril. J. II. l"<-i, NJ\ilil,KH JlVLU L-'JV.'UiT 
Ih E^' ICH^Ut' <L^,. 7!f LLi '4l:i"t^1 reflt, HjhlMT. 

I (VAf.Kij.— I^Titiirr J.n|-Jji'H^. -ll ih" H'^t'tlr lA 
jflJAjllLI.I ^ ^VI 'iT. JiEi* I'.r ilhiJ^'iti. If. llii-i-'l i^^ rtt 

NptH^O'Ii "^^ .i -. V.-. iJf -^-1. H.l^-'.ir > :l' 

iiFFbv Tii'i. :i ii- 1^1' i ir-i \ ■ .jp'- .ii.| I'i I Juniri- 

bulJ.Ai in 111' iil.'ih.' I hIilI^ I.h'i' J.t ^^ ,t i.l< L ti Vif 

Sfltn. l.'kuiK^I'T-^J JBITi- "ylll^Ti l^tll i^ll llfW#.\tW ljflV|ll|( 

nf ri^m 15] [bw uliJ l±«hiLir< ike bfnKf DllilfVH kfthet*^»l 
|h*mtF' mM Jf««^y:.^'ttulfi^u.^MA«tt tat^tdnet-Mr 
lABl|ife4r''hE»f-'ur«>^<t4^'iirJUbtkU-'lnii& U!ril4elr 
In ti4u fiiMi nwL, mad \mbhi^ (hwHbv. KOd ir ihllil 
Ikinh ii^j.x'E nmrn^. : trilwrirjnn cf llu Bid ArinMlbtl 
K iii<4 'ilij'^'K'! 1i» l^^ -^Bir iri n runtM bj biv ld>l 
■lUk-t «i':<u:1iux 1' L^n^. 1 »iEmt Uiin IwrtiN'^h lUiy nf 

ACTil.inll- r.rtr I J. IBltLKTT iL.*,!, la^h- 

tiii V.-hikliMli-K' .M'' i': KKV, J'lnniFi. Uj'Ali 

T> Till 

hflit*ij J . _. .... 

iLM.ii'i, in uin -i^.iaTiir h. w ru.iKti 
■f m — * l^^J■i.r«:^, - ^ i^]l lmt.|i II miJl Iv pmdtllUk 
[fan .h'.iFB llk< mil' ii;.d N.m hi'hnul IktLMCi 
cntiua I t Ihtf : ^14',!' - If r<^ii shiai iIfwm. 
/■«nifiLl t<. WjutihAHKJ' if]r:*{KtlJ-, hir <; 

I'MJtaM, VL'Ldilv, thri ~l|l4)lFiT lit ^t\r• UUj AuiUllHHl, jril 

>;itiLlLaEinfi Hin Blaobu mtdB Lh bL bnaJ uf 

}ivr»iw4 M'san. All ^VTHHi I^TUkx maj ilaim. A Uh baUl* 

luri Li,<'t<^ tu;-^^^j^riip»iaVj^ HOTICt 

Bt tmT-tf [it lb» J^^l. 

Www But thn l--ir]iviwi^<j9r«« -Mb U'*:)*' Hhr^mr r.hit1li<«t 
f^\.n ihmr^t liii 'imT* ^iltr|-|| in n HnniT riill 1 — i- 
dtaoi' tbr4m4 of ibf NTdttidMi DLbMtrf lanrril It 

EiK-M tib tml ruy Apdl. J*4i! 1 'iiJhL atPBCWB r<n,rHT OP ^tKV n^jprn 
1 W^M'IH. - l^iliiit? JuriiHlhH*i«.— Tn ihH W1)l of 
Jn-lfN .MtMlJl li, Ji± r ur(V+«B4 PllB,W«lWhirtMlK 
ill (li# ^-i^^nr ut Nl» ^""Mi » itJl", i»™'»i**ii- 
Ari«Lii'i4>1i'B wlLE Iff niJilH «[ij*r fiT-jrtniB ikavi f nuL E' 
idEiltfuti .ID h-rr'^i iUi V^^lhU "1 IL^ Wd.l L.f iri« 

*|l(r1^^||^rn'^J l^Ll■l'.F■ I 111-* Lm TTHnt-rt t'* liL-Jf-.'* .1.^" 
V^-Xi^tt.uf W4I lir^rTMIIl^, I'l-l-lf- HuinM-t •■-"I'LI 6iwHratlv«»»iil Will ; *ftA.NfSflitKi I TjFI? ^fbilKU" )uri4tlEi!lLm ^TA Uiq VMlmt^ ff 
I'llHltlh"'-': iKlH'Ji lH" n* SrnJ»«1t,.ia tli^ nilmif -C^f 

lli'v HiidElt Wpi't- :tljS Wit" nrf W(]ii»ifl June* EkBR. of Hir 
■»tt>- nm.-'-. fiPirlL ^riHiVi^iliiirk ilftfi »MiJ, JntWfclr. Aft- 
rhi'.rnn tt.LI ^|- irn-lr pEf-r 1 .luriffl il»7afifotelhB ptAlt- 
t^ii' II tm:f^f \ti/t' ^'liriii^H'r«'i..n nt Itim V'ii^ttBcqib^AHijl 
K,'.,i.- Hii'lL.. aV jv^nm.i.il iSfi'i ah^ wrnT'W itUUd ' 
Jli-m TllUhlrt ' K<Sld. i-r ^Ti|l1TH^ ^fawrfcUiVt™!" . 
k ri.*, iif llifi mill jlif-HPfrt. JpriWjTT^ VISTDlN.Bfli; 
MTr hJiillM. PrLjrIfwi. 'Jl ITflrikii^Kh'it™t. ijimtj, 

II irhiirh ^ikJiivrii ftll □'Ft'kPi iHwf tr •rfl'^iti J_ WAI-KI— Pi'i**** JHTfi.[UrUini-- If Th* WjiJ nf 

FfW tiitll^ •.Wi4*|.'JI(lhffaFfl-:^T(HMii; i'lwMi»rf.-4winr*i 
tUrt tiUIjf I' tl- »ri«r fJwiT^miB 4t(L^i ftucn tliEtilirilb^tL'ii. 
iFrriMihil rrn-l-jiM nif I Kn .'hht TVtU uf Ibi' n i' TTV"1 
if--- -, r.iv hi "iiHi-l "I ^lAi;V M.]J:. ■ I. , I.:' ■t ^ii ii Kirr, I'r.H-tif 

— ■ fi IvilP Jiui'-lirtirn 

S-%H .it, '-lHt 111 ItlllLU 

.VtIf-, l^i^nt^^, - 11 1) 
lUiL'. FfTipl'i'- pnhlmti 
ui .kf ill-' dhiF^mu utTi ,:Lr^^ ■iH'liiil wfH ^ T"-"'!' 
il hrt^f rrmt Tfu- 

fil rlpTT^Hd UnT fx" 

ii^ JlfltltMllV, Uia ■-TTl^.14■ ll-Lni 
r^lT<|[11iV. II1L , , I fr"i iJl TT MAV aJNrMtJf.-NITTICI |i 
■I 'hil IH^LH^T.-.l flTTT-rVKlTH <i' 

_, ..1IT I '4n'n»r, IIL ;fi- ■ iL.-ilV -if ^:>-l'.l 

Ufl|*i, ^i'iilu* Ai-TNITL I.K' Llf7. - r 1 i*¥iirLm IJ j^nr 
Ih Ml- f.i'^y it I I'l.'i Ti-'.»ii.l K -l-f^i'H AluiiuciT atii^ 
ir]l.l^*M ];i-.l.lA, .11 Or^rmr, ML tbi I'lildHf nf W*! 
Eiiii'ii U-iilrT.,?il. |;. H lTtnLi1UniPr,N|'*ilT-!t''tmM of th* Will 
II 1 1 .„■,. .1 I r rtij.i.r* .'L J'hSNKI'dl?; WfllTVUf^Uw 

I.JL ...r;:.u^ L'ntl, ,La..r.>ajJK MnUhl, dMH^t bH^U 

bftih^hiL I'll- ^ii-LiTf Ut bntK Mh A tfllL Vttn ITiiAqEBblr Uw 
trnt-lniyH LiiMnuiluJ ihWHuufb-.W*!'* ftiiETutfiKintr I''- 

dncMwil, {i^'hITiI'C [HMfpnlHi hIb, div ntvi'^lt KiPl Mh 
M-T-L'Ljr. IqirM^n'E, ^itCiH <e. oftihiE l^r^^ri^blP' J|M 

flirn' .<n nn il i.-lh m'vi'p NriitE<^ "it^tf^X^^^. 'Xi'iitkti\ft. 3ui _ 
'ii.L^'" II pr'lii ijuil^r ihr kli^HiE mlrf, *n.l 1 ilniM Ibr H*ti] rpu. 
iireb iltltelql 1 11 T*4iireb lit IBff 1* 
j'llLEB^iinnt.i dHrJpvfl urti^ilHtMl^ kP^lMlnM .. . . 
hnrttj uil ly 'irrrtlin ilP thi^.riiMUutlhl *iLI H"fl 
Cblihil iif l>i^ n>Ll ^VLlUint IVimtltrf Wlibini. iltTF^PKit, 
Ir.pi.' ; ifi 1 bFM y.ii i7f.irl.iir J.J ^"A^'l 

in Lli'-|lH:i^''Mrn>'iH'i^PPi''nv rJJVf A 4b TU IBl.) A V, 

U» 1 l^m. tin ^k'n^in itin N un vl l^* UBirb^ldM i^r ndtf tit ihr Pomri. 

Ap rtI I f , «— - 

KfOll.i|.KY M ji Tiit«iii' Trt iLsi'DilM tmuc, irbJ-.h 
itTT ■IbqfA kll inviniT f ir BlriitiriE, bbJ afF'-fliiuiJjr 
tfm driBblwJiLU VulJ FWTEij'iiljm, friHF. bj pjir, H-ir 
|irn>4Ullr- Ta»^ Ei:ni[AHV'T> . 

tf2 n I th thrift 1^1, ^T^Btf,, 
JMrt . r>mn p. riAItTBIj, -rii^rt:!'!. kl iiiitar-4n>l I 
Tflfc OPi- UBU-fl 1X>,. wtf. mi*nl*".lMiBi] liiinum lAii. 

L. i'L'l I'lJ H iwl ' ir 'o. H, KUf OPA]«, A*B1C V LTV iLA [T,., 4d4 
. 1Lw4-rfrh^ ^iib*f . $1^:11, 
IT Liti?rfir>rLA'fiEdM 
1j Awrri^K u< ; 
_V, ^ npi^ 1 TAIlLlfni, 
1l4nHT mdCit tofid^n. PLA tl5f t^.-&-rT i-iriilitHlft II* JtW^jJ 
Art, Eflt«tt)<|J MHVitEuHuna/ dd PlW tfg |[ll Am'Q''' 1*111(11? -UMfcl'Mj.'Fi A«n4«l 
irTfh WltiT n 'H*«i[H' |iMr- hiilpfU'''' l|uiBi»t; In n 
ffVHli Mi ^V^ wrth WEhi" ui4 Kiinlc. Alb Itmti^ 
^•^MbHXrTl|■ EVjL.mn. ,^n-H. 11U-«trM!L_ 

1' ||AVE~k.1tti4li4<l nnfah PAH rV AIHH[^ «■ tlif< 
lrtrf^rf*lw-qi, Mr. A. ^All«*V- -f fcrJ- 
Dpv. iiFDtal mtiTFi*. n.tt'^j ■i->'i<irHT ihl" liKh a*^ nr 

AtEHJ. U^fl. ■■!Siia5*'li .1. l-ih^.'.In^ NlUr 

i JriiIvI^^^^^"■J^II■^l liP-t* hLi;iiF„f. nM iItifsi^f ljIIHp 

J\, ikiii iDii]imr_ii.K iTiirfm 

r,li^H. liiL'li^lftw I'lti'^LurtKL lEirfKUl .IVvy'Vi DT 
" EfTtD-, [tr JL Hnmml- lod I-ul, tT..* Pit' rH^ljUH.-A ■ A.M. I', Pun i.'V in t»l« bwt TKitHCifla. S AXTOtf AND ^S5iPl^«, 
_ nruiLD^'i', ^ 

A1.T}, 

ur &u tlmirijHjuai. 

JOTTtBHY, TUl{Ni:tiT, AND 
BUILDEJiS' SillPPLIES 

CI liUul. b1 III.- -■ 1 liljr>iXAL[) J^A& Bt-iM 

w. r, vrATi'i"ii*3. 

Ttl* iL^HpHTiT Tr.ifM mii|»T ppvclat Art Bf FhH^bMB^ 

■L^-uiiiUir* tiiArwUf . 

UAt en.rr l^fll*flla, 

Ail4ir>^.t, mil iH 
Av EH^ bujHnr^^i 

W»il J ■■■■F T. 
d u r H u i: b N B L L N HU^BCRlKKUt^Al'l I AI.,l;Il^,^lrtl^. 
Mll^,lTlJK'^: JaHiK-]H,i™,-, H.fl. iHnriiP, I'llilp,"^ C* . 
IIA.-, I'lwLcauMi: J.iIli^ riiHT»ini!T*it*. ^ivj. iJiislinT 
wirtli Mii-itbcniLTif miiJ r-i.l; ilii*n h^. 
H.li Ak; acIbiq I'UCB^Iii. t^Ki. I IkI'.S.S. I i.H 

AmrtBit AT ijDW&trut'DaPNTBArt:'?. 

I'lUUlnMHOA^rVint^, HBDimtH, 

ALjHiiiU L'liAM'JJ fc'KU KUlLLJItWn-TAmilA- 
A. VILLki lldTATb, N4iwU>%*hi J> KUffyJi^fifiiMt JjAKGtXJN, •fa k>M. 

HJpamtB riuimiulEr AniriBft, 
mv. 

Tni; TCAUHIT! 

i. MILldEH 

fetlU.lt ^lA W ataii JMIHIIU- 

TEHHUL I»AUV. JHUS-^li™. fe- 
AT THE LOWtHT FBICIE* IK ffTUNItV fUB CAIIII 
l>NLi\. F 
NETEE EETCrSB 
riENRT TAIT anT~COMPANT, Ltd., TbrONEr LENT WIIHODT FES 

or Ainr DEsoEimoN'. I JjurE &tlAATT.T aFPCCetl WT Hj**B OF T Ce nAVIUKICBf ^ermaftskt laxd.bvtli^ 

IWU,»*trKVEaTMttNT<:«MPAHr, Li, 
T» OeaiUJE-l^HKTn'i KAVJtAIUUT, ""K.";i"-i."' J WK, 

OAHnm, £M . ^T.l . . -T, W- Mf >KTIiJiY, Ew|>. 
If. J. IkEi^QH, It ij, 

UMikT Irt VrtiMj iLai:liiidir|. 9Lai fcJiL to 

IHXIi> BinidDnfE} l-AJID. iritr ov MbvrtB, 4 

IP to IIB {vt but*) bd^-UlK inaiL H>* Vmw- 
iBttfBffM*^* f ill . Mffi!fV)fW^ f AH ^KAPAftpiriTo AnTANcx TOt? t.AiL^naa 
ftAVua uu AS V UKA^^i^ijinr.KdKirvMii'v. fkufi 

rkbCHMT- bTEilHiT.V lltiVjiTH. I A3f i-fHU 
■ — t^^-—' |-Qyjf[i8 jif ASY tiUii'lTAt. 
J^S ENiiTJSH WIDOW LADT, 

n iwi^r^ir^l'ir tlmt u-wkllr nlfav 

;ii>r*]AEiil U UIK H tnplutrii AttnnnM frnm Ctl 

— fnnntMTe l»icln>ii juM-^^aml, 1 1*^, Pra. 
_ T n aiuii *bl" w iLriiV iBiiliinkF. t^fl utnirtiiiM^i 

rtUt^ bt^n (if tti' 4irJI' airr I'«TI ^iMmi, 

Jii^timlr *ia fnri DniFfc ^hinTod , 4 ill i»r wrtlr, 

■n. jxAlnni . ^'iM ri<t-<:<fl, .^irtHir L.^ l^-ftrtrt, mr. 
IntnF'iAt '■ iL.m. J H.Tii- l4nfaH. 'vT AST TNTKHUNT.S lIMHiH WILLS OK 
SLTlLKilliN TS, ANNUITIES, te. If nt* B* BlUlHl Hoq^ iif i|B Emff^^, iIm 

■■-.(^1 [NDUtTKIAIj ANU /UOVIDAKT 

ttit^l]!Tlf. 

IbiO* fw^t A wmi\ 1.1 1? fof IhHnmi*. 
AAnpn^BB nulLdlBpi IB EndltOBi 

A LlnlM iifli»mt DEfnaiti HMdwd bt Cvnat btih nTT HiH l'.lHl£ dTBEET^ 
nio«PT ? A^'Haii- pkBilv: 'hi. 'bii^' aT flifulA 
■^Liriliii.fi, i'ipia«Ma'i*iiMvt.ri«iii*ftUri h *S* Tim «lT^iiwtBtdi^b*i:C:|[E^r J^^ANBkA^ EUMjif tMftflfr fran.Ut And b L¥tu tp 

MHB to « <dBBli ^tUEB pmrtlly , rHii^^Ahili' Bi jrniiirpJ, 
QiMbBn kiTLW wi^N p^iLiciilva. A TnALiK:;H\* 
J\, M^Jav ttj^ Il Ujll 
■ iiTi Jirtn iilUo-p, W " ' ' 

Ll-f^fJ JtHClLl^'F. 1 ' 

111 1 l*JtrifnJ-*il. . P dEtttt CAPTCAE^ 
iFMip'bRwUiPv I4 dvillu 
>^ VQITEF |Jil.Tvt*Jr ^ Vm^ 

1^ .nr IFILL^ Em ia?. 4rr<?rE* AlV4tPflBff, 
t-'t Pi!i]?r. A & HaAjf h.IHi Ti' P-"- 

LH]<r w ^cruriTLiUi 
r U«Jirf>1-ftfWti tj E N D, niHfr^l' H"> Jr.Tl.1 MiM' *[ 1 I J.li 1: l.'.^ i, AdTurt 
I |r.,^-l*-..rs J.IJ'J: IM t.kl'^rr-'.iii Hn.^-"f.H^*|i>N"HniirJr 
(Till. V.-i^I. *'-iim^ Lh"-!-. i '■. < LL!»il.ijr.n Ui:i 

■rr».Li.flKl. -f A'H.ti'i M\ K' p] I . ■ rjijiiirj-',iji-i'C. MOSV'\ I.F %'T in 1 few Pisiirvuri i MHiiHir* i* ilJ»i>ut 
piMnt 1^ , 1>-Bil+, III ^'nwrrf. ilut-mwrn' 

tni^trvEh Hiariu-^, .i.lw IuLp pri¥ir¥. htv PU^Fte^r. Jlofijr, D 
k.ib lullTiia rnrpK£, Mil fiiD>'PtfT>«(, NMrlirtlP. 

ClAi^li ALiVA>rr:1£hui;iDi-ij]hlFlp, r^nuMJ «r ur (i4wr 
J liwr-V-^ii ]riiP»] utE^iriT.-., ]Ll>rrul tFnriPr <■ [IB UffT AW U JJTH Kft MUJf EVJa U> U*i 

--uuAuii^oi^, Nfp. l rrBHHi'Bhvdth^ 

-^^p I., Lion I J q ntr'and n HbUhilHii Eir<< i>i*i LirF ■i'.l- iwrat hUli It? < 
i.M^L'S], NATIlAti, fcbd CU., -Jimw. 
ik :il AunERiUma-i'bifiitWIB. Jawl^ira-^ti**^ Tiii4«n>H'> Ciiii, f ' ' " 
L1^N|>,iKi knrilaBial 
iLpN'TTiit ApnJ*' Enlbt 
li^tior, Ai fAJif tlifj ir* M''L>NXir tdiiCNLij i:i>i'hi.Mr.Mrtii:ii^Biiihti'>»E f«w, I'ii 
viTi, mtiaa ic ii a ^, cmv m k y dKuu mi t^lUJi. 

|ii:i I'liL-H'Ti i . 'iVImlfja*, Wi. 
D'irli.Lii. ijr i;u*mtl7 f j JUT WITH PBJT ATB „'*"*-'5 

i^MHlr l#W WwTPrt ilKl mtlmar iIh^ MtHilltriP* 
ftirvEtBtv (-rlbtuTBl pfw*n-im). A}*^. (ir Bay riFr bWUI Hf * CkB bp Bfc V***™ Ht 1,111. *nil ^ P,ff . . T^r-lJ. » 
CoLIpHwIi rtiPir. r+nrf^b K\rm Ht"*^ pImib. 

iittii "ti Jf Eifl'lV A Vk" < >r N J j W HOUTd WAr,ei, 

ic&^fciirill™ M h-m^H. MtiTMIt. All »wl 
BiHtAiStlr I itin air. 

tfE Ii-dlI l4^?lFi t:i "J utHttrLi ™ K4ir»Ltiir* jWptfcBU* 
[UDBBiunJ, r Kh.. -T BBT -ttnulT jna am? tuvB^ 

hw, 41ie1 j'lrl'^ P»rrTi7 uWt^p-I. . ._ 

l.irtTMprt rfltrti .rulwj^tv. .1. |lt^N1IA>. nJBM*f._ 

T~' Til jrfTiTii*ir b-iiiBj |. .inii-.iTri»*i> ,^r'' 
ri.j*lti»Pa.ilrr mH H A ? t "1* H ^^D.^^fMt' 
L^A- HAft .^J.yTI:ilIfr^lrKL>\ ^ "l^^n/^V;! 
Hid K£B mi> TJIilTlfci, •i*'^"'-'' tt\Mr]-rLKr,i 
P-ILL Ok A4LVu ftaitaiii M-ti'i™ SrilinTLY I'Hi- 
VAt l MHwH^jriifc U . I' J I ; 

CI^TL eRRTAim ll£iUAKri"LlllJHSL ni-e^lfrt. 
Biiit iWiFTn T>B (AUtl Hvf TI^UPlJfcAmV i^.^* 
il< •bMHluPFiT T.ri^^l* HAIintr trnni u*, lb* A*^!. A I 
Lr.^JlM PIS \Ml waiftUBl»clii»J*fitfllf nuBHJrtlll . N 
|C47^. l:.^L .,r Briic. 11. H^l^i-^N iTALXANd 

^.(r-M ffiTflj rnHiBt n''bl. _Tri*p E ™*. K 

i jiAM, — TttB crvic.__MbVKti 
^offSwo AND iHvwnan 

llHfMM,^ MCiKJnf !□ LKKD 

far t-LrrrEjmi iiF nilildlnv I nift.TBbh' |i^ r«5 l**taa»» " " 
atfr Ini-iBi at Ink Of l^^lirBUftLp bvI m1 

^ ya kTi lii^HV, H. 1 AuNS JIb-b"-! 

«ni| fiLltnr iDmRi^ XI L'El.l']>ri> UljUj 
■> MUTErAL ^Dtl 
iLM'I^JI'Yi Lilt,, D VlHt TO LH;fT>,"*|un, iiWi. tm-, 
Imnt mwpr "J ' '-I. 

'i ■*a^Bk^s^TPb=TP.iiiiitti-f. 

iiTT A i.Tii»>;&&At;KtHtri^.' Ji^in. , m r,6 -a. , ii l _ f tMj— ■i*d Ari'iy- spurts ' HtntHd ud Lud Cor ft^a^ ^str^nm^ S Kamm^ iW» Ui, prw A?HH>' 

liw CW, 
^....Pfii-p fdun. 
VfiPifii.. 

^ HKji )'lin^rtr«B 

lU^wko.-A haaqajn - Lj fiMB, idnba^ (iBJiEt^t ^Uir pAh wIi^iimb*, In iiTFo^ 

'i^NTLiiiujr^ji'iVir.v'nV aij^ii uencec rmak rltfi BparlT m uim, bntntif ul 
CTttBpiUtu MA'FiriJ'Tr^ 
itfq- frail), CUT.TIVA riilV J4A''iriJ'Tr1ENT QltCJQAItlt fuH-tl. 

" iJiiAZf^ri I'lip- 
IVH-KHk ^■iL-i.tirA »( wx>r, K^rr s.-i c;ui i=i;li 

HWIIiiiih, M.'<AU M. ]n*^> 1|IH^P■. ].tir=rjLl.'JJ^>N INVIl-KU 
^^<rf [fain* Il Hirr-lli^l fftitt. Q a \ T n £1'. M- 

H4TILAB ttrtlXK. 

iiAviLAB tarAim. 
oooD mriLDiya jHonAi^nAiiYTtiiiEa. 

Vpwd^ tfrCbBtimiad Eitatj^rn, IfacruuBil tfiU rt»rrtH, 

A>4 

WftLxukbr EWtrm I Hm, nuliirwd F«hl 
UAnnrki <.:i rV rfAThiH, 
TtHZCHRAl-l-^ifl' Ij.SMii IN f-lT .\T''W1* 
fr™ £1 lull r.pir ; .1 rii*M' ti n™. 
BUV^.m iPnl Ih-rCH .K Vhir MlI.S KT, 

(■OH TiUPP bbJ I'Ki l'ii.L-*Ti^ : *ni1 ('M*»nrMJ 

PV M n r. E. - i*KS rL Ul ^ Itl HT I l3-;jp'f -K. uiil 

^J^.Ul^V■E>^*,^■ra(m.^P^i^l^ l^HA«l^;■lT. Ifr-^iVO, bbiI 

UjIIlM Oil .1 PtLnlnOHrH, Vn'kp.biw, tit-liF-i, 

nsi.n'. ti'Mll--i), Ibib-Iit *.ii.|p|^t I- Bl':-^^^l|| p, ilim''* 

t\jii*jl, linitbini*^ *|-, . (*NUlJ J'JJii I I P+v.fliJ V1N.W, 

' •htu. uvrr ind uii.i iijii l^.tt-»t*itaE, 
_TH mj u Ei ' "'" t,i jt'ti 

Binirliniyipv, PDBn'- t^mvp A!et_TMQ>wW>fi'4fiW^ IsH ™ I'm r UkliAJiUbHJL fOiABAVLLLH ESTATE. VUK HKt 4«trt LANb OK INK ]. OB A El _ 

fL^hltD pcTAcrtp ^VrTtf — I aOlU 

PlHUr^^WEji^. il l Ihita. OlLt *f'w t it- S"^ 1 11 ^^^'-ilSi 

AlLl.K (.il-'i'liK Lit I' I -1.1 1 h^^iTATt! ML'tfT BB 

[>HpiPirtt fttU Inc p|*i . H unrKTBBi «». , mti-it 

OOEAN VIKW >^MTATji. 
Al IfMAltn mA m'-n^n*-i r.. 
THK BALAI^KT irfUil- riVE^ l^fAl'^t bi .w OP FflfiXD, 

LijT»«iB'r^n..fhHByii'rf t']:i! Kai*T- 

[AH BlJlIlrH-lit" IH** &ni n rrJn'flTBd,] 
ImVtMj L'tai1i4ia. il'lj-F tip [L.ilB-^r tltBl4d|b 

'l'i)..lJ+^SK THLW. 
Dflpwbivtvl Aht linuntpftl*, 
L.rwPl>Aa Hd Pitio'. i.iciT. 
icm v:t« ir™i 1^*** 

nwlr "H fmoodj hri UbilH- 
tftliLBhutf in it*t^« , |irii:« 

«Bit IHniVEBT. Pllt— *^_<HfH. H ' . i".< t. 

']ri«"|iA['i:. fl'-'l*'H:'IV<<ll ri'uup 'if'i 
idul brkjb'i rpjbL, 1I1N.11L ■fldrm^iiT 
|jfi« fl*riL i-mJi 1 1 nn-'r Jrnpip, j^lfi 
1^, n jw W bL T* BTM, «n J 
tUwi,UfiJf|.i Pb>£fti«ii ALAHUllALI. ml DXUf- 
B-TKn. PiH^^p<i!>t* .-.fj<rgF.j[»i.pH<Fl. hlt„l4tii.iuindiT,AlL4t^dtlllillirJlkd ITifl: tflink .Ttl* Ln>W»rr» u in -pnrfi&l UtffC . — ^ _ 

a«t i^llklfl ^ tywart k^lUf dlMrliit ■Hr^ka vris ;«Hr 
(mfBlAM44t -Wfcll-Wlt ita-****! BriiH CHJTPAOR. 
' " I, Iuiti.Itj, biLh^ feutllHitj MitM ftuJm"; t^.^ L<iulJj4iii jp- bi krN riF'i^iP. ki!' i.rib, fai;El]|^iilE» 
(T^l LU'l. 

Fl.ilE'HITL'LLl^.n-jf.'n'iiii^ 
<7rfiua^ nnEal. i>: KELTTA&T-KUAl p, cppOtliJ HeiEt-KsO, 
tnH ^ (tki^-tswi-iTBaiiH, Uwililt DtlVAV, Jq lirifLJTh!)' WALKINU XHBTAffCE 
OF VUltJir.-ttAWI^UU UUDNHiT BUICR 

..tllTiHA, pBIlLJT, laUEpilry, t*!.. ifl X ]«, TuLtlbA t 41^ 
p-uil lai.,b*t. in- pfnt-^ |:il.ln>« KfJ^^irKY Em r.liNEJ •>v tJir.. 

■■' "h At flurmii*. riu.'i mI it.-.r.-tm . 

■- irE.linb. i>l \'jrlk'PtKH*. J.<4. keid, >V g. 1*> EHI^.iCTTiiT— oitf, TB m^i LOAliB w AKT ^rat^ AK^ :«UlJ|(Vf' 

a Ml am: wntu fiv ievHtm^^t uima ]furtrir«. k. ii 
Kin* (Ul^l.-«^ ' ^ ' liKNVr I*. H. M/Lt^TVF. hTOTJi: FtlKKEnEfl, CIBUChAK 
44IJAV. 41 (tii^m, 'UI X U'l, Iw^j tniiiU«ri,i, lniA«4ft TirUCB^Bn BBd cwdB fmiq A DBAMHJlfa IVA'nSy^VwuNTAUK limCMNDB. 'AxUB I^^'IIAHI^ ^ w PM|, BMWMT. Hill^. ifui rmr fliflTwiiMlirt, trtum* ttwuC f TW teW, Muidp^ 

- i 3. I. t: ibi. Bunt Bffl^. )irLH^£Hintj|li. AiMi^,lMd1ffd.lW-na^i Kwtli IT^Oli. t!ALt, : 
j _Wllir*mr^ HIirrKLtlK-To LRriirfnrE!iALlft,di#rpitai[qrthB* 

STANMliJtB.— Piw'"lwiiSr^S^ 
ITniBP, HtARlfOK, at ti* 

tfinin, LnMlJ vE-tcnmi, ptdAfi 11 
pllrtT>c«, itiiTPrihiiBi UbBdrTr . 
frUu .ii^pminnid'jliDD. Tbr llfiMH' 1 
[l«nH»L*li; *H wtibLIt inn :ntr™H I J . 

i^tlNF-iAikil llilRTfr.H fi-tl-ritr##t. Vl>F »*T. i^uuA i-H.Ji.vr lati:. VLjtP^J'AliltA. .ANilEnf Ellin ^KTATT ii aiw forSATJ fcf 
Dt1i.!T^ MB \im lirflvpF ptriPiuiJ nnrlivViwtba Hnowi.' 

l^rrti*!- 'Liu*! p»^i tSF ppUt*, »bM- 

awjxn TO 1BK HiiAiji riAVIso KcriP nvn 

jiit*tr EafijWm* ' s'lUANnDT, *r»**1lif wf » «T*k:litlW^ ... . 
oil lid l-Untf^ itiiA Ltp* rfhiMWt rtlMff^uMU^ fnklL 
rrirr, Cli™. r*pf iptim i^i bi — --^ 

filU puiti-Blkn B^iflT OBttALaAVES, l'*tlih Ibluiwjt: 
— 4n AfiRTS' of tfS i''>Li.*""' 

|HK^ r*(l. fp^ ft 1* KHua » ipP CcmMq. 5 A S fipvqci tni bh4i tnai !■ Imil bem*^. ud 
Tttn Ip i lUMPftirtiU* ■LllbuilvMd 
TTiBmiEJiBn akifurfa, bt. luonabeh. 

KltA^TffMd r«Fti|i"ti|iit Vh'V'p 
A^OH br iW]. J rum, riirrr, 

feiMd. rwiBMl, ^BH PAi iVAi^rȴBiit1iii. 

n uriEr^EAl 11^1411 un B|i]iUi:Atlwn. 
HB ATll A NT mhI F1 *. I.^ T. I . ,^1 1 1 M . T Ti tnt-^r' f^ 

j^^r koVajiii TA|urt UK Mrwj_ .'rtAU; IhrttlnM'h irp^idBiW, 

F.vn, BE. Mr. Wll.^'^^^. 

;)fhmTrtjtio4ii?4Jqfr>**y^ Hum. IP Jinii Jini.£.-f'.T - aakiii.- h-^l? Wi "rnii^ '^^^t?'. 

njf I"* 
iVAlf I ■ nurt^mrtBVI* * '■ 
■tiimllVnS. rbbPi 
L-»rLl-nh. JpiiH. upd iTieet*.lili 
luui mil] Lb" rliikiMl: ftl I^IUlml 
rtlfchiiBii, hibb'i wrflM^. i*hfr Mi||ilW*m- - 

n>. n.^"^ HI COM pjSrtj.T r t rHsifftnaOp 

EtniM in ibB Ml* tn tdiwf., 1iBFir>^. w 

. ^_ - — „ mnifir* H'h' hih'hilr iinpl^dirtrtY 
iHiti I 'PiMfHjIll. *r..|j 
ilw±r1ff.P. ■ HTTBBUCK8 B^mm^ "^MWm ZJNO, 

SCPEMOS tir HVIHV WAT TO WBITB UIB ni "•OOH, tjOlT, •tOOTk «« <»W1^» 

Ai A miaracw fMiwt vmauS^MD. cm mixed MXt CoUiiM. 

J Y,( ,111 • Hh, rilh, nth. Ab> k 4, T.uil H 11>. Un mlr rim SI " " It A iff'i B t UI n T s. Ptff TViTBtr-KALFI, ™t)f*iit:fiilr'HilL.in, 
t tf-TT llnr Hr^Ilti'SVlt BD.I i;>Jill S [I5, 
«[Lh r>rri.Hipft1*l atprfty J ■psrum-. »»-l]^rt*Hir'^ "i 
biLnML'BA BiP'l ijiiniHLvi 4iflb*ii: p 111 >^ omfct^ tTM 
r>iJMri..l»i'li(BC-hirt-*r, witb 1-i"ly nUfA iM.ttap bv 

riti-;- »iib "E »Mti™t I'Liiiitrvufc' A EtlLliAT UAJhiLALh, 

A tfiv4^..«4':i ' jinwa tiANP Bar ULC«t 

*'.il1ll4t I ■T'', UUrTAOH TIIlLiA, Jt . BW lllB fcaji^-j^ P^.-J***^ 
rArtuof, iwbilr i»&prt ■WA^-twptafl vqn^jD 

tlUiiiUjf , fjilTl^< + K. R&tJtHJN'E. 
■ ItmtT Ofi hi.i.i,. 
___ HOSMA>rB.tt'(tn!l^B-ih i>jc.ii.'i«. Bl.tvrln tKr- 

i^ir«5? Ff™iJ I'* wn n urriu?^ 

OT Fln^atAS'Il' is P^adirl upJm-; A tilEjrvil i Irnml 
rnacT ITff nr-f, tnil r:n,. Jlliwi* rt «Bt. r™PATJ:. BtMi t(l!'JT TTfTuVrl A -I La (lb*Wt**W« 

praltiQB fur A iHtnix f^Hlrni' Ij 1 naiTnur , 

t>j[TAili: VM-LAiitLiUKUfNU*. 

......... . ..^^ ffl4l4'p p^iMi tur- , Ukd TFtr I'Ulinlr* WBtPr Auprir< 
I'm'. l\jF >i'[ji]ni' XL^I H H, fcvf Ti kr> BiTJ, KIPTl-tt . U[;.MjLlh;iP t'lJJ.! I^IJ*. RbiJ- tat ^■1.^1■JA^Jt;. ti'f'mfiiy^i'"tf™'^' — IV U.H 

lai, -v. b , i-iiil r ■ im, Ej imI 4. i i 11' , 'l i'i 
HAl.V- ril tJ'ltAS Ml] II ^KI_^W0r-1i. 

^Hli-Ljiiik llniik iHlTT 
4 IimHiI', V . . . 

k, VLlh tfi^ , ,b. nr-.ib , bplhr-KHO HiHi MbiTi' A rh*t%bth] T^pttUqa iiwi 

Aliii'iJfHirf ta ^i ti^^im-'- 

ObppuA a<T H^'^E •t4lM>}*4:'<C!*'i 

MlAl'lf.iV ittip iTAfclp"*^'"^* " ■LTimTii *.i.ip;h ulfi-niJ'i^nft 

J>l Eti.-^iM'::^- El, t. nivsiSiv'i^i^*^} 

niipivvpi iFli'^i *W\. iiPLTf KrM .hIa. 
.^.^ — _^.,_jii*niT 

piilijUJ**ti.b*iriSii' 

. ._ u^fcw^^jei*«si*(wt, ^ 

SA' w fSiiL-ci Eifstiiri*t^r!^*^*ii'*f^'^ff^ 
]lir . ti.r H A L I!.— A iJjwTioiupf T^wv/tm^.- r ii Vm *- it*- 

iSj > itr Mttr, ^ 

rtlAPUAN nml II ftg,KLWtl^B> WTJ[l*r^yT*'i^ 
Vit' L'rilY' ITAttM. IS»FrftWlij H**' Ht^mi afc™t*P 
muf 1aBil.,^.B. Itqrtl^ J naw aod ktU^. 

H ^AW ftCJT>. iJT Kiri(T- Ptl^^ 
^^IWritrt^ilUfrH.-. T ^:ri, li» II] f.?^!:' 
^ ,^^ffU3aW'* WH^Pin-^i K11.4E- HE. ji^ E 

WA'nidH Uimvt, i.m^jitJMr*! Bfli'l Fr.uBp prwprrtT. 
!^.] Bmn, irf irb^ii i^dl^ ^rfUM fn^pbrJil aihI I'll «0np 
1' 1'. 'ILL'^ ilufr f 'r'^iM ' iv^' iiv ri-.'h tiJuk .ELluHal 

flpr«.'liiL^iirp I IF i-1i ii -.|bi^ r-iLpfF , TdJH ih^hp ubiI*^ 1 uL- 
liPBLiim Hill fw--- T;oj\>-ttKr^i, wutilPi-lL ti 
Erne^H ■!! f™^ iM'J ihTnl-l iH" JLv^|ii 
pbnr.Dr pImA drpELLi^K r^l-i--, »ihI epl^h'i buTP 
sMlflUl^chti firi'is r,L .Fdi tdl, r-r ypdr : J'^iml^* 
.ri'll Tv^BF S^Uii P^EiLtiiiik, riMrh t wiL'i' vr <■< 

t-TPWI iiF U4i«T<d. lnl*^JiBll pnrfbF^TB mrf .•di] il'P»^n [ij WIVUBiiAn'l iWXEBijAiT ^ ffi acrP' 4iii:bKnl, bwri 

4 TMmH pM, 1' Al rt'^itinjrfiiii Mt^Pl "TfcntTf-. Slf-'- ■(.i-K'n 
'iMilkii^ IVA HMflLlAnii^, -Hh*iiniinH|-riu.r. uli lit j B.jTm'u- 
)lW«»JlHtfl,tj^™ i:i.L!iT»Lji>a, i'|.-i| riv^i ilhl*, uT.wi 
^.^^ ' --"-— ■-- 'h^liBB- muntl iiLliWt;'!, KvnmLF 
LAttDT F4. ARTltlrEt liM v<n>twalmtki^TUaWKteTimt^ 
^Al-T'- ltt tll^ >"-lljn^", NBmluMB, Ci^m llAt^HiHir, Bti<] 
l>irnav 11>pUM>tri l^artb CgMt^. P^tltt* ul b(| 
iJuh »n4 -Ufiit^ TfainiAtbacinlpi AMncL IbubAbtn^ 
J4t(iml«Air("4H^jiaiiiJp«^, 
riL-TsAjvtt'iifiBr^iHHd Mdiipdfvl OB baMlf 0* iiiWhUi 

wllM Afatt, Q JT FJtftJijj^DriyaiMJtlf 4^q^ ami Mf>5!M AK I^IE Iii I JiY^i< hITHDTTlHKHr li Miniied 
O^MAM ill n.P I «aL lULrt iif tkd lh«»|ffar »Bbnrb, 

r>|iiS>IA:y ClhTHBHri^i Hp|KP^i]i4 iX tM WMQ 

aimiMAV B.i-i hir>H.ikr, 1HIW 'f4t^rp«4 (Mm 
HUHIIAS Llbfl K'^ol'', ipBUFliir««i'fna fvit^, Ihn 
UOBlIA.iC. tUJ4 l> 'fnnvilii. IPimi «i> fWBHAEiiBtr 
tIQMl«A^^ttbm4' PUrtainapiitL^oB. 

HOziU AH bif f «be«Luntitr'*t, NvnEtti Briln^T' 

.UTf^UAH 

Mri'L.v] ji ^ ThrtT BNi II I II i f^tt Isil ■ In aLHi»* Rrtala 

^EO 'M AN tai F-rivBl? ^k, yt Tiihiu Vii^ r- r tutH 

Q a [' L A hMi. A n Y J fa MV 

fj HAKTUCVViraiet-c.'bhH^ Mniidi*^ fittkh a in* 

T^lr4a*Ql!Tq;W*TSjft v"Wf*^ T-w* 

Pui^iqi|l4)A.ACvJj^. withife .1 mmnln nf Um, hirtfetf rnm- 
■.t*#H* Ki|' Ii|*iKVT*-r^.ui-3. ]L"Qiii.'fc->lrrrt kBil LlDrliPcr- 

^vntntflrt iitkD'i^">i''''- i'".t-M.iL n iah^ Ai^.piwBEa 

AtW4l E'l I i.i'L LH inr:i:vM. 

A*^lul*»i 1 ni l nrj Mi^Yeiiyml, 

I^fe^i Ud fnlL [i^t: 'i-H Biq I'lm N'' HibtaiimJ At Ha. lAl 
Yiil\ rUi*t. Briiimj , n-it J"Hh*D I l*|l^ lUl^n W^OL.-pApn-tflNO 4t|d TA^Fr^ItT WCiBEa. 
^amt* Mi nCJTANy. )dJl.>V., wLlb V^ibpit P^ul 
■eapltta : tvlnsiUd PRHW..^ H rN i' wlir kq^ptr. 

JflitI W*I"3|W1B imJlTTflPm lo 

jj^. lETETQAiLL^iK ,L[Kt vutrrcn, ud,, 
tliULi.i'j^ ui-:, .^'1 "' 'ahufihId. 

n -nBMirlJrLL'lLEM. 

fit A A'^hP^ af ITU'J IT E .V I MPAOTep O-ltbDHIW 

4nBM Bf (Ap Uic W. ti'.LmxiLl, £hd,. (or raiVATE 
SAL.E. 

CAASa tn TLi«v vi4 full iii^t^.i^iLlin f mm l.tn.J, Lhh^u.II'jU* .in I hi' MUPhLi. H,:.k Ini IF, 'WjIUhi 
lp[iir!Mii«i iny ( '^Wbi ViiL'it lliiHi -pJM<iJn..E li* i r 
^ liii^imit^ ^liiPiL IfTni-- iin ri-mTil,. .. .. ... 

rni'BLi il nl ar nait 1 ^ wink, i^i^rn' fiji;pi]di,j nrmoi, Tfn'P^ 
ji^r^ OciBildiRartdpfHliiobi, tr^im .^nrrii tid t'i.•^t. VfMlm, 
f rurn JntiTcuiVdiul fanHaFdni-i 1 vi 1 1 <t . Mr r>T*-aintt. 
i| L£«fH lii4.h i^.J IiOi'^tjiS, ^4ltKaIv^. 

'l^ii^VitUtdKV.^Ri.j.'.ltbJ.iij' VBLiK[-b.riHiiBMH*l'~ uTT^ 
VW rP'.rCFcl, LTTFlt/-, t hMituv, btti'hrti. Lbub- 

iif .MtdOliM*. kII BMiiln r invpntrBna, MiBBP-lCtl Hnrn . 
imhid pw^iin^ du'E Ui] Emn, Cbiki. twttp. IVtrN 

quFithebI InTPBlBienL CVt., fAd. , 14 ITwiTB-ilmt, ritl^ w 
nrinlpy. BmgLJ tnilhrwkBtl Htrrrti, ff*\nU?. ■hrtKituiir-bdiiLikiw kkAiuwcJ;., j6.T...*»t«»«».o. (MlDfL'SIl. |Ub> „ . , ■ 

.5^1 r^5raBB5f7r 

'i-r. iFnnT* IhL. ti4-t miBli 
irpf/ . kiiuN III ratiti : l.t k 

K-lff. TAJTaP^H lit I'jlt-Btfwt. MUiW itiK CobEf^iii 
IHri, c'bnPn "IVprrvBP. |4A(.R, *\ WllClTlFimvu.lh.r 2 ^1 lal^:^Lt1,^.^l Ulirf 
Z Irtjrt. nlh]lV-p-» k^d, k NWh'L vMiipilHllrt "-'"I I'jntpii^ 

l-;>;JV. isniitni-jphii n S-n-irtMnl ('i>i J"*flE. jiuiu'p 
_.. rh.trujDLT.. :,:.wU:Ln, IftbuIlE'iU tilrit^Vi. n^DflJinllr 

'.Hktil i]i M|"r i-l Uma-n'* fllMi.1# IHIIdipWWT 

Ju.*LJi'rfTi LHilifFF^ hVB. rinrrErfiki jf>M-fl | P< fHvA^A 
rjr liiiJ id .BiBT.b Ir^'tH, |Hiii]i>rk. pnil IckDi- itr^wl. 111^* 
I'lp^tiiqw Ifl CxJ^riJlEtAlir.r fFUBNIIlMi^n WlMl aU 
ri^]V>^tc4. T]i« pi'UhiM iJqJi^Mf. NHDHiurtUiit BhinL 
rlMmiaf "tI^' tn *B jtauwlh* liln t ^nPgp k>4 *hiiel^ 

irfuir -FHiiwI JiiMt .All *ii**iipfj-.piii4..HMil 
'yy- jLL lywimJiB ■ lifc ' fctautUi 

|.ir j-.AI.K, in T#n rmt <iiPTBn, a 
tapFLiiBfT li'Ji' '■ "■'■"3 iJni.niJ., in ^iijil pou- jn-AJ'ttUt.tTil 
fiw rifiitlriii^Q P ILEfl.4lnKi:«. 
^SPHALT 
OHEAJPBR 
TEAJT ^ 

An4j tA TATUTT AHtBALTCH 00^ dI At JI.W.» 

Ttir, UTT. l>ifiilt*-Bi«t«E^ BfdMT. 

'TWi rirMlf QAMFCOLTlliiir 
J J kBhda Jn tfa*Bii|Bk|r^ 
nmM^ lit ^n4t mm S 

■iiHtott, bHM4l Man ^ r 'f— r-i ■ ir-T.r 

luni-A^urF I2W •i^tlmT OknMl^^ nil «t A mi*. 
of. land. "lAivp vpinHMUt miii^ n]»mRs.cn, hbi 

tvlll nil! Ml ll.liTIT, fTULl, H Ij'J .fll, I.|h ^iTh] H- . rili'l "TK , 

tr.llk.M'^ (JifTFir, \l . liuT -HH' tVA'J I'.i , i^E Y 

J I'ii: Hi ll H' ."> 

nvh viu^iFH _ _._ ^ 

E«inp UVKlLV (.'^iTIYI^Nm^Ol'; Gocnd noMmrfeAti T^rrj^rifKyTi-lq .fuA owl 
tiTlmtfV PiKirl 111 JhiUninh |l»ml.|H''r#dB..i(iiair^ 
^Lii-m, iJiHir rnvtl aaf IbdSBiV^ noML, ri^p^tHitu ^1 ■ 
fnwtiijlf l>»fHptiiI ifT mmiH, mill (HiitiniHliitntvnuEliuilp' 
inj. amrLi,' f| i^pm iif v^lj-ttnAkwd uii'hi.r' I, actup pHlr 
ilivldi^ PB(ci nma.]] padd Frt*. mv uibIj' fniAcJ, Bfaip< t IK 

trwl wm i.'i fMTA F*t ti} mil, iaI u« of ta IbM VltA 
r rs', iK'KUUruiHffl UvUiiKU . ^ r--. " ^. . . . 
If ilniiiu B pMiSi Hi>A:rtMfi'' .»! kridi^ifaMr J^VfliM;. 
S: riVL uipilr. fi'lll f|>ulE«l, tnH« |il-MliT«>]; «< 
J «'Fiu : A p^ «aht dBflMt:^ MaUoH b |WS mAUf bl^ H. P.lTliTClC. Kft 10(11 -MD>:tii£» w5Hi> ii» ttrnu. 

IF* iS**.? Wiwuti tmitM t»- r' - 

lA W^NOAiilEll-^VElV] Il Kw birtsr Mwirtferte^ 
— bMiti hru'A l>r^. 
Ci raeqa, IkiiiihlrVii l4ltlP7ipia. [f rf^-ry^i k^", ^-'unibqin inir- 

AMI BBd iBwn. blKfa I^KiEJ-iai f'l^l jxiit. ihi'Tl'lt lupirUlp, 
TitnrftBii bUiKii. IbuI hi I LUJ. rlii>r Tjnm, 'Eiu-| Ii;^. 
iBTyvl ibiialinrior ZU A ?fN, ilBriir]n-<Ur»^'Li JfiihiiinTlLi -W#|™^i 

^■M iif 1 iiMifdAt ■p. iii-l ]iime>*. uBB .Fi>*, all fAtmiMf 
ltdLt-Tiji:i' PLkUi.ia, Lz oiilH KyOBBf J^v^:ljJ■Bl^i^^■!^al._,.„„^. _ 
'IArilft(f<iii*.t*ili!»F 'niii'-A >;fiHctiE6i>Ji»i; lt t>i l HWli l B Pl&: Hvh, 
a-i^!^ilF#t^tltlP,4li 

v'V^1M^qLVB''Utni', ttvEiia, tJiup, 
M l^lb-hliwiLi Mlj|E'i'4iAHt''.E'.'4 i-*t.|v.'Hp-"l'J|il asJ 
VlM VAlLti ■m^Miin. "Ifirt iIipUiih<-' of PAllLA- 

UhJTA, nuUiHUvl lamlLPit «vl vistrUimitiiinr^* 

iJiUip-arii g. lUrt t HWtiTllfcltf*,galJit».Ajti Brtpij-IW rtlA^fc Inbarnfik] - F^E^ifjEf*^ Il 
Pi.^w.4.. T, .uL W. WlUA 

ukiL HfpJlNfr;. i'i([ -.m-Mt, .^r '. w. R , [r«pi<uodr«. 

Uh h Ij1L'J>'W.1P'L l>Lilr. 

I». B]TP>, tMBIlt.ful 

■ ilnii;:' : lEAIN J'. 

: I- r.l'.AUV, 'Miftinhn. g 1 CiHl'-<i|.]J. 

\.TI tlimi^HC'Eul (Hit I r .'ii'ii-K, 4]: 111^ 
iirL. faBmry^, LT hi-l il.. 
rfa^iLp, NiiLl ItrorJii ^ . . ^t: H IvH, IHth liiPrtn^-fcL i ■TPi. _. 

iFi^tt* utJt tuimiBr fnill-, "pi^mftn^t tt^ttr. i:L«o 

ujnm pMiLi a ttBnm-B. _ \u ^ dlt kj^ajsit B(.^M ft it.n , 

IANiraitC Trim. TtriBlqiHlrT-lVr ff-ricKl*d 

■.'wrr. «^wrj 44MAWrvf,,Li^r[.qliiyitfd.j|iMII{ufii fhiiropp EQLLAtlliAfcim ., .ramtavrnd. 

flUATIt wri^Pr ttai pnjtliiti jMPTtmr ArpfawMTJaifc- 
JiDMati.-fbtT*rirw nS<1 ll'E.'SCli!, in nA*i,1ll dft^eti- 
mMf. wnpU^. bibxHi^. tw.iDM JiWB. KmtnihSfHi] mih^ 
.1 fro* <it^h\(^, hilLEffr'Tipiin. nuin"- T^Kjtlt. LPh I'n^Bi. 

BKLMi'ijiirr- iV'jairfbi*i^'nljrrAoi:,\ kmhui. 
fa L:if bpn, VJ^Iiijijbi, '^«ritBdAhl |iA«k aHl fttitUr lU'fi- 
Imt^. trait'l-O'tm^, tffii/lt^ ^ii^ fihWliniat, ^nrti^t 
tMr-ii^wlAHi x : If. Sr. I'. U. K HB#:Tfi km . 

' Jc^ilAH.-tiyT UAIjUh' -CifiBl Ii^bIv l^iElTTAOK^ 
Ul.yiLUji, ttilJil0i4rtaLBLViLl wien Dm* HAl 
I|wb £«Jlltip itim. 
— ^^^ttdl.ANafn UlLll, , [MVIIiaOH, 
Hhpslfrllluii. rwBi) 1. L aur.iiv a) ,111 F|lltVBrrlIDyEVlaI.lfVLi. llH'BludI Biwd,aellDitun, 
X laji^y^f+UJ^itMr. 

T'iTDffT'r tTinlfl'^ 1 .LUl I , iiih iilij ^ttftn tn haiiAivit la 1 f:"", iHTLj:^ ILIEALIE.UY Lit! |OB tiALi:, (»]:tllAlcEJ J'JtOF^>:EL'] V •Uncnm.lJ pif^f 
h4cW^. liiilcJ r^lU. TiHinir Etmp |i» lulLlmnn*: 
3 [-3 PiJiwr, fiPT|.^niu. Hit* [J LEY ami 

, 3Ti 0(r*iJ-»Li**t, Hiirrr liiL.r AHiJAI.V-W.FL. I'.iLUrf, imiit.liiMi 17 HM1j44V.^ tlMi MMtt'— 0fL<in'1j4 bluet HTL, tl 
!i. tnpnml pttant KT, V. nt^niiUhtan. 1lEl*f 

NMttTil" HTtlt«JtV.^riu|Cl ~U(nckii, l^iwo^iu- 
JitHm £. V. flKj pyh bjB^ Win P jtt-n. 

Imiil Mil I'M*, llrnmjtlirna, 1*1 PJUHt Prf. oa tJ«J ipi^^EiWL. il . I'Lirtiim ^^f SSSSw ^ 

I.luk lAUt, ubcauu. lu^ani '.:<THfirtPfi«<iBii it»>illj|RtrH^R, 

[■ J^, Kk-b wl. 77 fJft-A THqMAS HUBUPCK ANH SON, LTD. (EST. 1765^ L uwHlpr[)rUrtrr*it;^tar rm 

jAMBtliiAyiiV Il birt^lipilur^ ■ H A T D Ji U I 
^ dl^XM. BL^AfU^ 

10 I lUi iLim ^AT POtTVLA AA "pUbTABr^K «OIilJ< MuliifArUirwl jhJt hjfth* „ . „ 
PATtMT AHPtlALTUld CtiM PA Jf Y nf N *. WAla^ 

rthil ijf |lruiil^:iE.T*irT., livilBrj,!. 'fV-l., HF, 

BLyp M TAl< AKhMirHKii>lfiinii.S"KPRAIf SAND 
A Wd QUA V *i It r r ) I ( >: I J J'KU t*) 
■MU'41U VltLjuA A4> m U b. r A >l . E ^ ^ . ___.iEti»l?HB UuiUrr>' Vri.'t 

m/HmwtiBK tU bimd* n-nCn^i'^ Fin, atLltAAlIn, 
hiCKH, UrHfcii, Ilpl«^^". ^ibpaiiSkl aJllrt ta*, 1(4'iL,li& r- ■-■ "■ "■ "■■ 

B 

t: _ 

■ "ILKi'TUli UHflfiNlt t'JhAflJ', iMJBi'4-''lJII UP 
|1j LAMl1T0-?f, N.H.W.. MKALK bf rBOflv llkWHiP WMi,.PrOiiJiF(}UHD HOtilEUVTAL liJHltXtJ 
TTHElM4JiH-AdlJHTl.W At JKMf AT gM aft * 

1^ 
im. udua 10 1» w^iwri " Tioia nrDIr MnTi Rii^'oHi!';Sl'J!i l,<:0Uir4fAl. FIEilK. 
n TR^— UnlmUd AlflHltHi*| all lilH. Ul^ D&pl. 4n Oaa J_ w4 LB. IHb^'b Art]., Bt m« 
TlaWMil Id 

nr iiiAirmiLi7t>TCT» 
TBNDSBIll* bnbrlBHM iBt vUL b« i«hIti4 r& bt 

«lirtHlEi(bM«4IfaBla« _ 144 t A 

rmiptu* U1I ruM ,, „ _, 110 11 41 

UbiMak «Dd B*3ilfMte -. ... Tn T P 

HHiKbHtK ... ,., _ ^ n 4 « 

1>rH^Aiad bCBM .H .» ..H. NAT Tba aM-tft-TMAn M fail BObd 

rtuwk'jiwl* HT b* Ib«h44i am 

-.1 cii- 1 bl m r ikSW, « trtfii Ano> 
U. ri. KOELIPAV. 
Tbc twial <t«[h)U «f ID pti mi. BIHt 

Ttm li^rbnt A: A 
TkiTDEnfl Ikn-lflTHH!^ tat Ul« P 

tnd^ UI flA^wudv, udwlli 1 
lut iUnijLL94_ 

l^OHlEafDMlXBACIX). Afwipajw el AafilulUaf, 

iio«iTBr F«rfe dan* br " ' - 

PirVndBaaB - ' PATENT Zmc AND HTHEL 
OElLINGB, 
Ti^l3 r Muur.ahind .t our Wotfet, 

tOHw lllut.il.jlilri.1,™ Fmt Tn, 

THE WUNDBBLtOH 
MTiRt couao tun.-ifijiftWKi),, twill,. 
irnWdj^uBH, pii|)BV iii,I, ; M-nwoffAUTt o K BBBdaoal 

T* MIBMIl Otl- OU MTKAliroitli. 

U. r. TVJET<Viij 

^ n»^. 

P^OnClf W IHCHITKCIM Alib" BCHLDHIII, 
HAMHDLTJtB iHHlFllia IMm Dd.^ Iw H4f«n «■ Ala irilrrW* tbe ihwnl 
MnBii'i[i«Kif fivaCra iiiff tfl I fVHT. rr<*ii y 
Di.ii-'Kui "I ; _ .. 

tiiiv^F fttt;-- i.n .i'l'!:' '-I' .•■I- Ei^'lii ri*.Ti wfhLma. 
MpM'itliaripn i:il till' wiiiH iiiJi] f idl iwlLtDnlofa iHaf ^ 

tAJ|tlH|4tpunttfBLlUB E^l ibr I^^H-ittT ip^ IltB Xtf^npsl 

iSMSTiS^^yilS^ ' " - ... HAlIilAlr, 

CwiIii'*li4iaiHl™, I.iUFjiih', 

Arii]!Kli. j p i- 

M"lvJiH:AN rjH*l'HI I']- ]-A[F«l1'. ■ Pit*. IEh^ A^ 
UfUf, Bail VlbI^ l^-il. 1 hl^ii It & «>iaI, 

liUTUHllmK, tAi.. U tl 1 P^HLIMtHAlLV 

V W lIK^Nli, 
nf M".>,in--i1i— ir^-', L'l-Lifih^, Hi-^.nFi-. 

TFNDtJ--^ T-iltip^inp-Uv t.i' inrilALri.r lEi- (uJlu-W 
hUhrli iflnl'Jli'^l ^ml NcijLjitAlH'i!! ^rd M^nBlp...lkfifit£|[lO» 

M^'hjiiiM'y, j'iBD.c -.t^<it ivn 

Itipik LxMa .«biAl tW 

HIAI 
Q |l moA 0|ta«tt|aashivH,d (TTT OF IjDIfflUNE. 

^tia tfNnjKirttl r^Hianil at bnabanf i> jv^usd^i^ 
MiivE^ riEDMHAI^ lir All iir AOT Vila u* BUOWt^ (k* 

litlJOmiBrfHMi^' H^li- r- 

], Thn Lr-miJi4l itT Ni<tltW41 fllHni 11^ 
Tn.>Li' Jlnliiu-.uidlfan^ ilfkpdatl i* A di^ ^ 1. TIm. 1;- ipi Iif NitfhhirtilBndila dln>"«lb« 

ilhnii.ij irii .It; lAFjRrwi >r 

4. Th-' IN'iu.hkP.1 Lif ILntiT bikT TTB^r KpfnMiUd 

I. -niHi" l)u!^^l°'f 'niIJiIf*" TMiri^Tl^ Md 
'J null' Jld'lii_i j]i ^ linnnw.uiw 4tr iilI^pt'wP'» 

5. Till ■•id|h...,ii lA >'i|tbuiii lit « ilc^ntvliv-a 

ii1FiH*-+L-r. 

fl, Dm ]JL^h«Hl III aAd tHil#bf«ak« 

JiHLMtaEur or uUiBTVur. 

I, !|1ui tUih 1.1 itii^ UudJi jpAl ^innlrf* PlUri, 
HiLu<4n[H<fl lp4vv iV^'kiLiim ti> b« ulaullr 

Tbi|»(ii4ltt>iu rrf Ifa* ntt of ntMnu it pMpivt Ah4 

IkmtvXMd :H,^Kk} liiTi:wit)». Tha ulithlituil ip I^EtJiBil ta^ llu 
dirpbbot^ ■^vtemi t^qAtiAHibh uani lwLa|T ovib uu] 

UM.. I'm TMiri BuA iMtOr nfw ^ Muind br awtl 

Anri h .boat Fm hnilgl iltm _ _^ _ JlS'LiKa? WJLt b< fW^Ved iip to BOM VlU AiHll, Tir lilt -"llplirj uf mill IIB qiamu^M ■ 

->^U bh MAi;r BhibLr fi* it^il N«m ikrviiBti 

g^tndar >Bd f lUlki« p«c4>Bbua b« ' AUULtTI.t''' 

, 't. A- 1?, Bwn|.' 
. -■^■iitip|UMMMtfi«»t..ii trc^HdiFAM ^pnci. 1 1 Of). Tt^it A«4 Antnu lUnr. 

1 uDb at bHwt nbh. 
UAXV^uLL l-OUTEII, Hahr awl Jinwhr, 
AUwri'i T. c u N 1' J( A C t u A IL 

7l.NT>FKfl^iB.,N.d Inr Llia>;Cia-riE>K If R;1|;TW' 
^'i: WAl^lUKMIJIt:, VA'.tAJKV.Ad., rnni i;.iii..tnri 
. t ^n m ^ t^vM^ JjydtMT.fw M.i Til LATCOOU, Pb^. 

■■Il r^iTFLinri^Ti ,ir ifiHiH, ...i wiii mn,,. 

J th. utVlnS Oh 

^ „ „»*v. ibinliu 
BUllfH.!IAlUfia tCimiai mil bm ■mlnd .1 Uii BnkI lf.nl T«d, 

*F#MJI«JMmb><UI, feU in. 41.. n In^r 
0, ') l iWH l . . J i l ii' ^ i. feul t-xOniw. alll ba ugtM •l>li<]bu», mo sunn 
"1 EHnpsa toiM ta vf Tn iMfeaHHI 4 Arrtuwt. Afl 

rfl'J 1[iriLt>VKH.-TirNnKA# tfai 
JL an fbWnebiMVB Bl WovipU' L 

BttA, IIP Wwd, Aad rcHrS^ £ 
^wilkaliia* BU.I In M-tL Bi Dm mSh 1 
_JL An.. Int^BalUT ud ml-Mtr. Hraai Hm^, ^rtM^^ 

VAL llLATiiij*"" AwraXEHC 
: II 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 277 Om 0F0UKSELTE8. (iqUtaoia in t. MW witnM^- ' t wtdlit 
vWi Iw HtWit: MM i' ni Ml HI* THE bYi>jfi^y Muiuiig^ lumAfeR ^m^mM, JiiiWfe «k liifi^^ *^T«.f*i^-t...., , nan fltif* »i-.rL n 1. " 

- a:: r;H. •rmkr-l r.FHr.J jl.itij.LLjf , ■■ nrir iTiu't r-spft to 
W0mI4 Iw ifltaluo* itrt m titnt ; J twiiA 

MCI; t« 0 vAi] kwjiL} haa tfa« ^OfeM: 4t IHa t" 
TtM T«fy wtt IMNM " It i« " 4iiddaH»1)r||%i1lM^;|(:kiMt'JMftldtk. bf%- Iw^nthw till] of rttn-fiitttBvl thm 

4nHt-Htf;iB|»t lltJlU nrt dO«1l tlin lutr ttLD vtfcHF 

Ati^t Mtt ^ bedi lAaJnd tin Wh3t« Firm w 

» Asd it nrvgU: tu4 U U» tu frca 
0^ td lUU 1^ ili^ifn^ — '** q^airtfvrt," ktn^k in Vn, Tofti «pilH, Alnd (Mt, 

tc^ lu Itionaii In htr «iateaii-m nod FiulNlioA, 
■■ ]^ iiHi wa ftbd itmDf(*t with tkifl paoplv. I iiulj 
hbiin (tirT •rJit E->i«* tihm^ JipHC' ]E-.t*hi|i 

Thi^JUEFJ^Lf llacrUtnr Will jrM !H 
"WilJ r'Ji* insf" I 
" Wiih rbfl gnlBatt (tlwart^" MldlM, oof- | 

For nut TTH*/* PrliriU*'* p^h ■piTklP']. 
" U I ukii UTt them for nnt vrrk r vr u 

thflj an tai W TMTWl ADj- limf vficia > [ uru 

ntt TUB em H «iuh tntt*!' thuL pukay, ■tiiUjr : 
]4d^ii|^ H AiB lifvT* DTflmiD wilh tfi4 mrwiK*' | 
arwIiK* «n p«fwtLj dnthlfnj thisB, Wil- 
Uva; tbi? Art ktadtkl/' » v'n, I villi 

rnfhrj-'l'crq tfea flktlvcldr JHditFrrtla.!H — **-1rl«b. 
^iVii ^ll. tiDftrt jD« hoU l 1]Dt joa mn haw ft 

" TLiJ:!r4- ]■ M. ttAcffimfh boy cobidit up FaTir 

iBtaftqiiiiBt' ^lai^ti ' w:yjpt>i(yri»|i|ty,, , 
*P-akmj( to. Thit 1jdiiti*:irhit» 

fau nhDBtilVl br ]^Hi fur «bv rmll kwiw r I 
dtre ir^ita tak* tbt nwIM "— AMfaW, dttplh 

bvr uompwnLaa, irhm ■ ■■□f^^ RFntvaQa am tKs 
rak^jD pink p4[i*f '^uL Chiriitirii km^t hriJ 

ibi DDirptc'i Ufa. Ti>in'i 

Oh imr — i*s*T m* ncf^d tJi* Imtttt AJrm/kt 
Int tfau iiu Witk a. hW JatwiBtuxi. Hor 

fe w jt ii li'jiiBtflit y .fl Wl-^ ij^ltfa ywif "0>fc |ilttti||Li,' 

«ivifctaitifv A« wofdiiir uf tha liUi^riB vai 

Lad no aMdud ■U-inm 14 bnr luw baaa aiiUlill^ 
twangio^ tl»liir«ir) : after a p]r|Erkt panavj wt *mj 
ibf ^sd wjft tmvini^ bttwall Mk4 »fn^ u 
e'liilltj ADd (kfllicir dii^taL^L " I am g'b*^ jvyv 
r.mib^n joar va^* a^'aiB. Aad En h« ware, 

cnu FuLIk^" trMh n f»]irt -.M<itfw» 

^Ul'^ hUTB fif tH-t fait 
tDajikiad ihtluBbfiUftb . CUBttBtiT LITfiKATCBfd. ia. .i^r:m'%igm\g 

tkifaatudH M* ia o^Mtti t* tka 

otnuvsraaw, Bf K MtiitH Jf^^f ^iniiL whs 
muTkd a btnlau (tK, of bu U^vlndail 
■Jriar, w|K» butM tk* WtoIow fiil'i Jilt*' 
BlMrd brvAn. loatdMtaK.r Hi* Hibordiali 
ft Fvn^b wilb th^ rrlAi-in uuqaUy 44 odwautiiil 
IvAdHIt^^ «br4i the iiuilMnA <'r ih-t wLfa Ja <hr I t7-^_ ' 
afTntxlBrj Ktd It im p^Hi»[l' ticH futrpfbln^ (ha£ ' 
th« wrwiffaJ frii 5a tlie ■H^rTf lindit Ltrnclr vi'i-^ 

t«!tifF VHTdWA ta tha »d, aaA tUl anaavr Krr 

Batui,'-* tnultt«4 irom iht i^iabcl 
iQa^HJ^lRBld and fa al^l*lEti A thaairtod mrt gf Kmpiaa li^ 

pi tw L fc.^ "-^J' 

Jdafp *' J^'Aiffi™," wa. pcDdaopI W It**, Baqh 
Smhardt. lldatavd liv (ha FkrWu 
idirffMi* «tn- hLihh k« a^ond kit |T^tP.i^ 1a 
Vjmm da IltTf^m^." Tt* 1J(J« of kti u* 
Anma rtfara la Vja-tor Hii^^'a oaltlntad liHb 
L'AafllHBrrt Jptit Taisk, «t J'Aalricik* 
4i|^W' "vaf^lal" iarihaHDcrf NaptlMn al Vii Crnoo da Bargna. TLl 
•inii^.''ill^''m.-- XUbh4 R4iitabd Iih tif^rLfiad 
i C>W lijp '| ;JC! r ^^ a fl fw rnwt '^f Ua in Uulbwaij 
H^iiMf^l^fyh hv attTADt^ K ■nt.'b attaalioo. 
t^l^''in'an BO«E 4f IM jjir 'lAiid^ UltdSf b tba 
t^t ■mEnw at tlita drhnftv ailpfieatn tkat tfaa 
\mfa it Ai Bfthkal a* WmM Klaltt or ftiHaa, mA 
\% ma.J tvm* al a iiupfllafl ta ua fa Jivw Urll b* 
waa mj nal^ tliL^ fka fpulq taetn ^ tl* lift aa 
pnfe«tit»^ tu iht ifiAf mrt real, nod that Huti^r 
Tn]lf indob^Kl Lq bin far ji?Bu of ilia mmt 
tslltDir hia rem?*. T^J* book piMtala Iba 
aJTntarH of tha hetv in an iDbttEctlnp uaBavr. 
Tba F*adar aMttfc ta blmaalt La ba livia^ mui 
dia ai^ «k«i Thma ^uir 
Tlayiaf iMt^t !■ BDi^ AMm few mm] faai* Lkttld Ipnw.r. Ltwr : *W 
4^[va>iDi^«l wii^b It feiir»4 out ta be i ptr- 

noHT^if **f*L^^'-! EaTwim pwanud OMC 

t,«t 4^ Jii'^- (TFLji bciijie piiUiEtr i- 'pn ! 01^ -ntr dnr 
WiUrani, j^.j nu^l not U' ^Lu«'<^ I'l hmnmm a 
mrtjr -aFWhf>i, wai Uu uitr iKkn [" vritfa 
inthatifl earawita^- 

" Tim earwig ittnft vfttledit^ Tt\^n\t.** 
** J4«v at tha Wnltn i^'ahu," piiMiwl *U*t wiLh 
tHtWtri *pJnLH " V^u wi^iJirl ba -cjutefr u/rfmoi 
aa^lairirf tkat ktad. TkiiimiBt wimt are ^ou 

laaghlaii f O'Ht jaa tfank I dm't ksbir " 

°f t-Htt ite ba*ki pEd My. QaTwj4« 
trac baM taiMa tka ITUit Fw F'* 

" Wa ihtHDOMr^te A« Hd£U»wh«dp" 
rapLlQil lift, T«»» wRih di^tf. [Evv^pra Ja a 
HsnalL ■rfjhfcwirhata^ r qalrii rfidd^Al m 

thaid^] <■ A*d vim a }ila4« Iwfe* w tlsai 
Hd wfadtMW mi •'^IfM, |!>^, 

VirtU ftf ft**b 

«tt t9 Ma* mr at mi^^Am mmA qtataa frame* — I 

Wlthji«laa»dja«tl(aai^«f*r >*twu W- bot* 
ui(l WE aevtf « b|w''irilfr|iife.at»(ll^lMt.'* 

" hwp* qaiia *partAbiL ^Ikl^, 
nq w «a o* a fBoi MT * *»■" «™«**"d ' 

M»itfbiH,«f*vi(>a>, ■^■Wlllia 

Siwa Whim Fatm m MWlor 

SfraW: JSiWii waa *rl™ a ataH^ bi»T— 
oaa^'^ 4 '^'^''t''^^ ^ bfepriTf t& an; alltb 
{mdnltr,— ud di* »trW ofl bi a a*- 

For Aa nPTUf fcHiid a %ntJ almul thf 

t>rH>ittultT WtiilB ¥»mt in aeorici^Ti jmn-K 

fH^dandar v^i^ * ''^i'^' '^'^ ' ''^'^ 

baltlur bad It^p prnivp«r.tlf A oocupiBt ^ Iha tea < 
frij wAJ ts tba P iihfr. 

Jkl^hBkaiiwP Hp tflttH Wiraw. ITsWnowiJvat 
HbLd Kil^it WH lil-cMitiDli whJi^b vniilJ naiiifjillj 
hatn lb* Tj;niii'''k OuKln i& cuiJcfl d"" 

<hf^ bat tfaat lioifW aa a tmJ* hitifcJ4fJ wt."*' Ig an 
iiujMtaiit jnDAtiiHt » ■■■'■lu or 1» j fttrthftr mlL 
irln« fh>rB *ai (fc^^oki'i »"fTit:a (fiioa tit 
thecJtj. Whim ^ pf^*^ Tit Mfue. tiiiwcta*. 
bftinnrklilv want min» ^-n 1 1^' ''^^i tb*.|i«^ pr4A^ 'i« IflOt awWad ion 
'>«Wl}iai'l^l-«Ti,.^^;»«*1l«D%aDr laSU^nbK' 
band eaTI, aa a^alHitltDfM'^Lt.^^ HdW tBOoll 
a( tUi dHiww »^ (HMF^ 'W^fartptaalM 

cittL.iiir ^'j iM to WW «ni ''niN|i0Hti.«t:>wU-iit 

h^T\t» ArtkwtBfC kiiAf wli^l^ vlll ]>^p1lOli1r 

mil iimiih <i^M MaJ. l.ij aiiiji.ani Ham9 avuaw 
Il^MIa tbnwi 4ta tbl. pt^ptaUn'r alADjanl 
aKtbun, ita AVjJwbad 1^1 Mrkniabp^ of i-atn^K 
fdr'{HC-|WWAdiK'lbltt^WMi. ABODjr anTfLuEi, 
Awitt ai tMHl, kiiiAi tba liit Wjth 47. ab'l 
njEikuTU n^rL vilb A-'t. Ni?v eJitiouh uT telb 
U.fli* milltorii ii** bivn Insonnw uf pfllhlN-^atimi 
ilnHniT the ^w. Thii'tPTikT mnitiira I'l mtrm, I 
■rjii .lun-r AmWh U. AiiLOii|if t|in ptirii, ■refltij- 
t.,t;\'fi :iufrL« ipjHian linaa, wbilv E>aiiI4 an^ 

LTh^Ur Kti*irin tbata art va\j 7 anlriiw, bat ihim^ 
PI J pflfAatlr Jibnv 4 ItutberinrrHH tiiir jvar, 

Ur, Ba^lL Worricldp trh» tv ^nfllr^bqit a blm* 
t^J ^ Swth A(Ffc» *o Kaaara. Itaat'a kf*- wlai^ 
tia3>a^~ - - " 

... . 
hrtbfev. aft'OAk wAfiA 
llayiaf nailM-la Bn 

'1^ iHntiV' ^^.tpuaiTT w^Ih wd ii tbw 
W WniHittt vlA W1 kn*wUl|f«. BvlJaa 
Titf'tDW mbaB tb\m apaoUl tbvIM, ba bai writHa , 
■mQD^ ot]!k«, *■ Tba Bi^art^tiML «f Ejupt," 
'■ TKfc V^ar ^IfbC aftd '* rptrmipJ** at 
t>^nia." Ha a Maabw c( tba IGaieM Bu. 

PruA'i " Obau raliirsii pa Po^Lir Auii 
qnllW " hu -[aaye 1^ Wcatintnitar GuAlfl " 
kpDRbeid-Ua pi«4i M • WBodtrf-ul nppvLafj of 
PUPTOui lu^TnLitlm^, cld nqKneWh an^ falk-UkP« 
l^npraJf. OrL|(iaar]f p-utpEubtxl in i7~t,\tnm 

ij.tipf'ij ftipuiJnl ^» Ha&rr irllia Ut tbaHpond 
«Llitifiiip wbifib B^tpsutp] [■! piidhu Lim 

nif^Vfj ua hdivfilI «;tai&f]«a albrt .thtPi tih* mwit 
jm[Kkrtut Off liKib hri*W»baif^t ibat wb^cam^ 
ajp ntKHit Mkbtr,«a«hi. %:*#*ttrJEi*:(y?. 

gai B lii M i^MC^ aii( .iMi .MdmhiUHmi, 

wuiuiH bucdidH^ Hortk Aitutie. Vn 

Rf^fff ^ for »MB tiw bMD ft iKTdorjtQ p^am 
Ol liub ■tuiill. Ill Itw UOaa luUlmt Of l&l 
SAiipl«t0 at liil WH**, wklrii Uuin. it: 

Wijten 4)1." I>r Udia Kiitti (lunU 
■Al Mu), J» fhM' Ih^ d iaminac IHi. A 
. wa(faw«a»"(i»llli fklifiik V^ bosk, uil 
Hk niml iniMivfwr M4« ttuK t mirMUIini 
tf Hnw bqau lypirty li it^to into to in 

tim of fantni fvtiptH^ aad li^pytosHL. 

THE FHJHT FOK TKB FLAO. 
Vr. Ej£arlludwatvbuwriHa«la "Tb*n^l 

f>it tb4 F:%r( Ift BoUtb Afrioa " ^Motc^tam a^d 
Ol. } a nwf aFud mm pt^ttui rt h Liturj df tba Bmt 
W«F, IfDB tb* rttwjpt [it thM Dufr ultimaijiii in 
OdnfaiffCil lUfli T«ac up to [ti« advinne ur [jm^t^ 
HeibirU^ Tbia wmt auitw «if tb« nkwt >Dt«- 
r«fli«^«fttll c( tbafMipaii^, aud tfaabuukin> 
diadai H mvaj hkvhbH of pTKu jilaocf 
tMt Ll iftJf;!!! Miatoai b* Rifwrdad at aa illua- 
trat^l |iiiEf^ tu lYm Tirima faata af Vpr in Qi-i^th 
Afruia. Witb aa [>tc< -ttliiBlkdaH* «f ufcarial 
Uf. SaadafBH ti«a Imb mMtmt*\ Ih nlmJaf 
a. d.ao prcfartiCVr a^ bb book aiar b* (hu- 
ratndtfd M a'bo woatd >ikB to h«T» » -n>r- 
nai-r hiat'iT^o' tb4 Wtr bp to tba daU mptitiai]i±<] 
tiT fiia aoLbor. 

forwd aa Oat- 
lb* of ^jfEW ^wmu-p^' J. C. NnilS^Jd, 
lUk lUttlHAtrt fluUVn nf Hkjd ];»ft4aatlaB, bp- 
AldH Eta ItUktBM of riutliriH^ v^iull hM« t9 ba 
tbn 4UfliralibffU wJtb wbiulL i| [ieUwtka icnai- 

tiy LIU eierjiaaa. Ilia boak wLU bs JoqinI 

Ttif mine antboH^f haa fiu-aiihrNl tNubvn 
Lh an I'k'TileRt U[.(:!n I'U^li ; l^'.t. " Th-air^af 
[bi^ i'*rt9 irf Wpffcb r w M!ti>prn Ifi.Tunpl'w " 
'I ili^ninilliiD. ami Co.], wtiiiih will tpfli^i^d^ 

Xtr. ]^. W. CcIp puhil^EkPa a SrhmE Uutor^ 
ol Avinila," vbiiali alu at glvibf a f«i>«rHl 
IdMial A>fdf«Mtt ilom tlN aatliardk'- 

iM^^ggg^^Kit tiiptf . at'' i«b>Hti ot*- 

taii^lth^iiclillatArjr vT f^llwiopby Ou- dot* of tba 
itiiialiaanffh io oar Dm day, ud kit wwki M 
trandatad br B. E Vejrr^ la ■»« atalta^. 

la RiillLaij '*A Wtifrj «i iSitihra PhilHopfa}/' 
kad U it patHfhi^ twu rolnnH Uflhr^. 
UntiraUEin pad It u iJiffl'iilr wbiiAi ta 

ailuLlTH nifit'- Lri I hi" w^rk — tJaa an- 
1 jm^lij l'i«fi-«(^ tlk/ff iiDif^a kDawbuBVp 

<M tba rileATThLiit dT hie tipo^iljciQ -al plkilDiW]nl4 
iirjiUiAi.se ika flsiit^li^w ift vUflk kb"4ra 
l^nariaa.tll^AiiWaiil W tor^np^ f4 ft ffmui 

Tba vi'mm^i*^ ■* *^ ^ ******* 

fb.»l^4MrWl^:l>M^^^^««[^:^ 

KBq^u^.iitFr^t'l^Ml^ and 
f^r^-tftilii. pi^^ wbkA. Mbia*i Hilikidkk ud Ob. #1^ ia-aizig, Iwn ToliimH MJ- 
ttfttd '* FIwi&Sh to Baip" ikv author haa tma 
ovnddlad ■■ keU-d«Aaq» " t'j prwQl auLbo- 
rUai mrioaaat naar cf hia orHtri tnhuai ta 
AdBlD-Iadlu jtmmala diiria^ tba T**r'lJl^"" 
N-J, All EtB wrttM \n Ehv pnrfau^ ba haa " bora 
fuwd to thii aodan br tbv Fiil-ttpliai «t nil4WI 
pub11a1»p who, KiflE oiHkWDt iriib dlfbliiBfa^ Ifwi, T- C. and 0. faok fwwvl m tbe 
flfit volalan df ih^ir " S^^uth AfrEn aird iljt 
Tiiwanal IVa^, " Lv LouJa L'naiFickii. Thm work 
iaid b« (%iBiFi]rtcd Iri v..tlLiiQcii, Aod if waira h> 
j^lga fr<_iJD ihp linpL voluipep vhirEi raaO'Hi lha 
wltid|iiiE erruTu fitita the ^aiuL'dirioh Cip« 
gEtbajr U rh» Bnar uJUnKriml 4f jut Oiiubar, ii 
^HaW b« ^ TklaUila Mqptllritfa^ !t» aUf Ubnif. 

Iba war' dinpa' 1fi»' ^iU* '^i^^ bf Oal^tao In 
DKcstbPi I rtsf^, 1^. A> f«<Wbwil .i* tte 
aomidiii^ tdIuw a fMll'a«awit at. tttp j j t iw il i ^ ■ 

tiabtlSfanla aod pf vbal Uih bava Of iW\a Mim. Tom fHS flOT-^Ji ^ 

Jn-Lair iTte awara, 4«* bin nA'-it^t ti» th* 

iuUjo .t a^d Hiuro dian ^i-r x^ln. -^i,. bibd irr^KiDitel 
.,;h*mrt, (ad asif-M U.'- V^ il.i i Fikput— i*f 
wlilnb b* did aft* app-Mir **»fT ta h iiva h wd— *>« f 
tvrniDlda&t Iimtb t»*fi iRndPtilk of Hab» Eftd 
jtalLtm'a baka(r Iftllw TitlBilJ o* The Noak. twHMWir work froiB tbt dkOHt 

ii«y«i|&% .bH« ]• iftiwt-iii i iii i ii n i t i M MM^m^ 

(i^^ tba i* Itwi^^i^ ^'f . :. » M ntJ^ ti ria»: k> 
tA a*« bariM >U wiibdn.Vif IdkMh 
pralMni, » manr td wbnai ha {* « paMBll 
rrioai. tbm an nvt suny, it ivtaod «tl^ 
JoaiuUatat tf{U " (■■ HAIva aarTU'a^" wbo wara 
bon) aaidi^ago u Amobf oihcr BanmplH | 

of aavipapu aatarpHv in tbo ds^4 1-Hili.tn tjiia^ 
jrapbi aad nlln]^!- Liai «i»Teri^ tlLD •rinimitf; ^ 

tba i>ld Bim«" !■ wtwa* oRLlq dbq | 
yji^ftna wilLcr »«» ff^m nndldff bOf ta J 
«ditflr. T-ratlolbBeattFaWMBq™*"** iOfftflniri 

i-iH[«y»of httm* b^twm. OLifffow and 
J^mmIod in to Obtaid tba tuliHt lapvl -at 
hhr. ^T]*lll*^ifla^sf fiibsrt PW la Bw- 
(,jr ciE ^ilndic^w Ual«ehiltJ. Tbo " aopf " waa 
i-i LliLi w.djrtosiwd iwd prtBwdia » iitlitWK 
s Jiuurs, tfhfcb H ibaqt iJha ^nlnt tvo 

Of tbii»<iW^iE^iM> flaw frt» tbt TUE PRIVY COUHCIL. 
Jdri- *t tb« ffoHNt i^ja w o t i whm ftit^t ^tti^- 

aiia;«^ .1^1' ^ ii al> a 

baifj|w4Mk'PV<at^»bvA'af titaaW 

Iba Mlitjeal, It ia BtHvled FdvJ Oow•l^Lt 
' A IIjibimJ abovhlff tha Fraodo* aad 
ta OfilotaLal Hid TudisD 4piii *1* l^fori 
tk§ Lwdant ibe J wLttJal daamitthAf b*t MaJaatT*! 
Uu^i llonftuf^lal'iEvr t>iEBiill/' h4 tt fa writtaa 
by ilr. Ilnaafl FrsEfH. n»rd la iba 

JudlcJ^ l^apa^inuHt of the FtIt/ OboattU. ^hi 
it malinf/ iotaiKlad fw lla ff atdaDM of 
■DlUsltora, IniL «^na^ lajlMW. wto aadiTAta 
*nirA|Tlns kfw atdiDliiMi of Lhi« talnant MHii iirf]r 
dmvni mai'li beurHt (fOD tb^f n^udf nf il* pDir»^ 
t'ot iattaufv, he wili bp 'numdnrmbij fbtSfnCAl ^ 
the tahioB of Ivoa ud ill tbe ^LU g( owki. 

" ^FibHf 'i Ift^^ " tt* iKnoA. fctvudad 
bj H«r>. Qoeioa ial EM^ifMistaloa tha amad 
p^it of Vi. H. I, Whitfbuu't dwipUw at L»i 
UitbiMi'i wlram tv tb« IfaUv Blri^ 
WtaiifttiiB it AM «r wr war uiiiiiajiirMuliipiK miff 
n^m know bow ^Tldly ba 4i'liFflB# hih^^^^^^ It*** Tb" Th*.a(nr,j. iD 
l^^idi^^ .'QjHr vaaglii h ba biaiadrocDtim 
In tlM flilT ilhlflH fl* Cbo boak, WBOrfk iHa on. 
:rlbirt3iA btb« aot orer-abnadHit Ji-tEratof* re- 
lal^Of^ *o Tba**«aj' bo k mi«iatBia«at fa a 
, h (tisitiDlr <il Hilhui pn*«d H t ■iiHoo of 

' 1 iaiw **7 h* *loM n^t ^fiiw ho* smr i ^^^^^ irh>lka# llw itaUltkWi itW" 

tV^DF^." "^^ hiiicir«l hr-tvM MQitanjfly. | ^^^^ ^j^^ dn-jeoann* &f itw grcmt FbrlUQ 

part dKd 4 pArith ulflrk 0>]ci>tU, H(r WiUlan 
IpearuL b> fipion ^ ^fT*i m^llM* ol 
mHUlltr" f> USBnd U^atln 10 tul tl« 
inn <il Uila pulA lAiUL, Int .11 lo »1>. <w. 
■I nftirvinli .piiidml, ChloiiCCl ihonU bin 
rod Hadru. Gtil It ma iB Vnm ■■lihnl'icT 
nintilB In iingj iblinhTirda Ad, wHait via 
tlo buiH If n»l • nintan lb« Tbickmr 

uoOftiuititibjitulTi kal 
Id WMlnii If 

bttt if wkHi niH* oiar<T ivmb n- 

■Hliil nw tirfr tia»riM4 <» Uu'' 

.Z-L. Iirh'j^iii'ii - to ^ vnu» '>< 

HH Ml» ' ' 't »»• IsrtlHUIl 
SwlW9 ttta plHdjDj; IrJ^a to thB 

^h* ACHTtlLit. fivit ntW 

^IMt'wIw k>« kxl •mM\az ta rote U> 1V«nM 
HuiiMgl, Sir Willi«» nunUit h.. mllllbg W 
MLT «1«D nf MuhhE.^ and hu irdaluusit (rf Uitt 
ulmiol.lrmlolf. Mt^ i\tp^X of tl» "tw* rt wia t&T^ lirrtJHO*' to ^ wbal aeaoH^ 

atdrak a " tlJ»pp«r " *n the wboia Ibiaifr Hw 
fur* fell br iwBirfiJ dfl^naa 4* w*if*hr Ki* 
Marjd^wan. »bfl idml a fafBwr'i wp^ui, itood 

TflfT uowlSliafl "T Itp Wt abHg*d to 
tVii'i ft /ffiLtl^^wiAD haJ calM, wd had Mtmtd 
pfc^\ witfi tbis h^Mii'.— woraa rbu lU, 1^ dil 
hiA pnraLiad t4 IiIa b«TB (lu^ AhU 
writ* vlth^k iba Ball fow dtfW, 
•• Oh d«up dw tti y «M Hfh Tbn Id 
ifflbBthwt an br^- tbaAtodbXoiitwiillni 
Odlm OioWiUi littl tba aaaHpttafioa af iCt. 
Ji. ^a^p ktiir : Toimij flpvaal" 

IvglDB wltk a ibaiBOtariifUa vrirEa Ulaa Uwi* 
Oanill* BDiUlad " PattiDtiaiB-Ot ft-lf-aJmrtiBO. 
aiaor,'* la wblob tt« T«(«n to Ur. Rujy»f4;|*iir iMiaJ* 
KipllDf aa a " populHT rJirw»**^p" "-^ mwn^lj b ntgflti,^Ada Liwit^W 
(Manma tbo pt^^ tor Joiog thla^ ol whlflh bUb 
do** Hft ap^wTTa. riki^ra art, baakdaa, ibtiVnlHln^ 
roacribdfiairf hj If. Yrm Olijar. th* l^anHH of 
Waraiok^ llmTf b>iiACiH BiiltDf Ion, atoJ btkw- 
PaLt Kn.ll Ita^ltm" tbJi JnoHlb 

ttp ^ lDt«Mtilip muinhbtlMIt fnun Eds 

rUllttdtfet, W. Ebtt tii4pi. V. H«Ur* lb*. 
F. A. SCHl wUan ■>! rnialM. 

Hmi, BluUaudSiMtublUlinipii'a'^taj 

BriHdbM ik«ariAtin Wi ■UltLj' t* M 
wKfa Tvpt APd bli t^Bpaiikd bfa Ttnti^ aad 

tile «il|tlam vlth At vHuAMirlf EaiTDdiu^kib aad 
liHful bctv^ wFU rid to bia ^si»Ll^*^^l». 

Frtin K^BIt Elatddn nd Oolcib Wt reotlTft 
tha l^ok WMbboC of lb* ■■ ^dm^olon 
^li^jt* ^iiM^ ki aiH* tb^ao D-Bitllr latortatln^. 
AhmhI tto- valil^a^Bn ara C Baitae {i^b 
L^JTILlLUriil. Wallow (vdL kiwwa (k tba 
Niiit *<|j# il jttli i ffU :W 
a*rt. 

Mair CUTKJUhil i^L> M-'. l)w 1&.HI iHlMr^h' 
uaiia «wrt1iall»- ^Ju^. NAdlgavUiM, rip^nriffai Ml 4 bla^rmadfaLbar, 

ilbci Aii«tiEaa:Kii^#!ij^.^.|j(^^r|N^ Trb,«m 

power b( u L'^M<^ Uk i HTI Vi itltlfth ih. Kac- 
Ei^ witi ha of unpualMli ^aianltr^ iBbwwIi u 
tbfl part irf tha TViJT Uuka (1 pltyei bf iTttlL 
IkTsbardt, whuaa j^cduJiw n\mr tnui (iTt tka 
AharMtar traiaadMaw, Ttrn Uott of Ui« 
ne^ draioa vera b ttflEDfr aad ao 
faCE «f inELjia tb«t huria apf[iibai 
boMt Torrk avwy f** BUDotH, anl m ibl -pad 
>tn[k aot iba antin bouta tmalavd alBtulIq)f 
wbilH oalEiJW Sac^li B«fUltardt to tba fooUi^lt. 
At tba tba gnat BcLiaai cant iarwmri. 

"fait and won arlLb lb* «taaEa of a hmibl^ 
■VBttvg pui IntD rbfab tbtr had pal bar wbolif 
■wIh" TltE* an-amW daaat ip t^ uu will neall 
*irUl^ ta Sfdnty ^ajftowa 
4ppavaDBfl altar ibo L^batwiloa <^'j^\ 
dnotioB htn nfim nj ^aft" 

f^bal^,' ' CuNwhi^a VMIMb |iiM^> 

af tba IWa^ik :<a#:ii e lit >» -ife t iiE WM-;|^ 
'■tba weafT iHiMl flC lit jwa 
world of dinpalF PantiBf «■ bfa j«iiB4r*boiIil«i.** 
Vmt tba jpiaoB^ fn epiia of tb* W^aatim it n*r- 
[}k*cil la nniA^ li nii to b« ilmai vitbvot ptott i* 
tbff "Diik* iDTftf aqcDfnpliabH a tia^l* d*Qidla act, 
but dTkf ta ID kit dwu, mppad bjr th* Mtakw *t|ilMB 
hlfn- TliA al^ovB tlin paWkonal* aktafOcH of j 
tfiB Ikl^ Data tu fimf him fm* lAtl)tr*a f^r^ iad 
ut. Ihf Bim« lim*' tlia ntl^r abtm^c^ mprj^in' 
viLl-^Wor at]*] a-likb mi^ht anabla bJnk to 

do an — fntf bo rmMUaa bia ^aatnan at&tbtr. 
Ttm^inW.iMfc t< lalMj ^ ** I^'AtfTun." ^wt 
<fcE tf aq»»tf. IV wiud^ ia I 
p]fad'l,|>r'^Wb!Aiv4« iii HaiiHMl af -Iba In « 1 
fj>wi4iuAfei44::Jil^ iitt« ittfog tbicnurb au th« 
haa mmiaO^ bTaiaatf iafo 
i^H lltiEla XNfb«<a Am^i^ bod^fwd aadar a 
fiikL' ttrkBi*. Fwem tba laoiuiit ba appa«B w 
4fae iii^^n hr df^httthB abdkaH. OvbtaI Uk-- 
inf. ELI IrjriDf to t^xcaia tvtke D^kt h tfctbi 1 5 
14 hit father. Ha f«vt ut ma rsfb, llawuii 
vxplaiB*. Afl?r tbt DhdlHa aampaj^i^f ba 
mj^ht bare Httltd dawn. Vf* w«tv tJ,ndr ila.[ 
at Ibii V44 'lired,' Flanibard, th» bubibU 
jaaihir^ wboM rmf pTeanH had bars ■fiTrrlOtjkilJ. 
rcTBala blaHlf in m aaoMtnllAblo oiitbur»t. 

T'red !'^j<^tA, tit-f Ua^hali, tba m?ii «Pw wffv 
Tf^p'.uff U]« ;^lorT ; itrrn w* — the onbij^ltLif^ 
wUji tloiuif tlifl wiitli i ' Aiul Ld popLiLkf, 

pii.tur''H],Ht tan^^B^ flamhard tatla wh^l tbt 
work w]m. how tb*a>44i«H att anaityliMa, fltbf. 
mow BDiIthAK wiAKibttft a* i&M Mcff" aiNvb^, 
aud fuflffbt arwirr'Br' Ba^Eiir'|ibiiBati4t.liiiiLLi<f. 
tTaoiliBFd tljpirta ta aMwiiiat uabH^ apHW 
IIb ja tba Mil e< tbi >bL3^/ ' 

r"puiA[Ew iwa;'. q-tiVttf^ ■t'Cjrtaao'^ .b«a- bk-- 
HTsaaaJ it Ja aBtfte -|3Mbito^ 'J^IAr' a 4i«iyr .-flt-: 
two fLBj^ a44ii|« tba sMt flaf baa btc« 

par furatd Ifi a<W|^ ritf iiut k^niifaip la ^vtrfat. 

CjnTkO- itft «baqt tn nii«b ImAoa hr 

wmr ikf Ihl tvub wpitaL Wf. Oaifa- Wyvlb v 
WM (aood iadlatiofit In Dnt^ ■«! b|« madf- 
nnLiu^ In Tba gnat ipwtt AbOKt li&e f«»n aoie, 
and ic tb.At of fcLrntd Itibaaf , wwtt thntght mne^ 
EiifedrpT lo 0£X|ai>lin ; bat thaubw^i aarUiD* wnfh 
W«k icliulnti. Ih Jjiwliin Etanlf thM mnnh putt^A 
" S'PUihifl 1);i.EV(3f« " hw fatltd allErlr tt tha 
Adalpbi TEMaln. It |b a atw draniA Lr Mr, 
tj WH BHI. tfThplTr ■■4 bl daHfiM 1* BWll ID' 
*tt*«W**Fl(«ir:*l»OMa*,"' Wblc* wmMfrmmilj 
m^ttin ^fbai 4lt ^^a^rbv^ff^oda^il at tba 

btMraa. t^4('.kba oliab ■tfiia'ta flEabatt 
of ClafBtboiMtt vW dM M JaM IL a( tba 
lutrEa nt KilUKnankw. TkLa abaraptv waa 
pta>td Mr. l{«tH>Tt Tab*r, buL Dwiqc I4 tha ab* 
»«B.FEt7 of ItM jfkat Bicid tkB ■aEdpli^trol Ib^- 
A^l Iba aatiir Huld da Eltllawitb li. <■ B4P4l4 
Hubdn ^' waa baaaliloll^ alagadi. Mid la bt ml 
iowniiuA ravlaad «itb« vE«wta batlu fortaat. Ur. 
V. R. BonALPD'a Mtaa Jit 1b« LjAfBia fbaatn iti 
to bp titritdi^ «¥OTti wtakflp tni tbtl Ibla anliTi'lir 
provJiLoial 0(jui|ititij — tbm t« trit a BAin* m 
HBlly ftttrELiar to iumd'ilCitll iutj tit EKjn-iiF<ri^| 
t|f il9|t|»^^.^Mdfe.tfmuaAd euKwi ill lb» 
' i a^ ii t^i !i ^j Vab.>i k i i^ ^ P(WB*f-B 
'A IbeWbu* iv^i«ri^S^.iitt 'Aa pciJk:; uf /mj.kJ 
obtn^p^wH nbai-^bfe^f 'f^^r tha 
Ur. mB.*an WM i p| iWi ;tif fejife.^:3K^ f|i^'; 
Tbl^plMinabBd ftWlWti-kai^rt.^Tiiiihftii-rf 

UirtB JunaiB L» naidfl THH \m 

AtU-li^lia thai the fppE]ei^Ebr miBgdola bf hair faj 
Ur timrUm HiLE. qI ib* Naarv O^Hoh f^jmKf, 
itfiU tf* mni witb intfiHat ; — " ^'he p\iif ol 
' <JbHnL.>j U^ulil.' a JraraKtivati'U * Btnk 
Uiitk^' ha<1 Iti Aral pc^'tii' tias at tbt ClallfarbU 
Thdilrt', Saa FraQdinL'na^ wlUi iba faikiDU* llmt. 
JiLiuua«uti.i>k ;n tti« d^wl f^htrui^ttn 4jf Jj^dr L*wi> 
JiMk and Jlorttfnth hm waa Boubrvitlfl of 

tbd i^ulrett(Li Map utt for tb* pirl of to 
lafaaait it. T^trO Wtrrt hdqf ^jdnatl? 
lirflWMH warkinr io tomVtt L«r itfAtiL 
let bt tT^ fwdp or to aroU Um tUcit^ 

ib:t>i^Mnt Hill (apltlrtiiB parVflT twin 1h« 
ihaiitt Aim(^ tba o4l baaaa wh iba w r wta* 
dPifrBitf Utaa IMIa fkEwi^ tba faadttf waauo, 
ki tak« iba ahvaiat of iba lictlt wiirfa^- 
aneptf. Mi, Hill ^ntlilad, EbavaWt t^ 
Ltf^ abjiqld It -w hiclkit bv anifaftiiiwTt. 

Tb* rlfap'W-^ titt^a vitr*H at lut 
Ttiia waa Ja ]>i7l, and •♦tilutm a ytHr bat f"i^hI 
aiata Ja wbhc^ Mb* haa obI p]«^pd it' Uir Ijjl 
njipuuraDca ia L-mdun lU Ju artf twd ftai* 
A^ at l>raiy f^aO TTiaatn. Jmaia J^o haa 
aew f>iir]tBUHi 4ka oviowa ^wlftf pa int af bv 
fsHmaia, a^jVplt' jMl«t,|lb'4: 
llttla rtf k. ta ii liW in ■ li»l|fc^iiB<*felhfadlita 
dsfuat, 

Ufll'hOanM tba tbaatHtaliEtanWt Cuf dtf 
ii li.rmET abaotbfld Ja " Wlifet Vappwd. uj 
Jdue, " ia n^iitbUr. Ouuim AtboU bit »f!« 
odn^p^jA AFfptfni«t^fi»m ]WN!<!5L 5N*f* 

tbiuA B .|^^''#p^:^b:iMt^%ttVi 

iir^^f^t^'-bf^ Tb* 
bw^'|pfi>|iii|ii^WfS'4*a Kttwaatiaial *anlUc *ba 
'^'||ill^ tatrdll «n OffnratBtaap bat haa ao 
' jfrj-fld ^ja*l ' flM fa qditt vUlEag tfn wH 
h jtbVilifWfc> wlbail tba retipfui alnuifhera «f 
tba tt i lili l1^a^< tli lt \ti'' IZii r-Ta mpUaM* foffta 
tbfiM'jta no Habop i.f BaUvat, rtod alttf 
at tka oadia ol rvriena piv^tT girliH wElEi wham 
ha fllrll la a donrcHipftr bi '< iqaLaat h-al maati^r. 
Tba -vholp Idaa ia viTatJadjlT WH^vI tap, mai 
tba Vblbouraa it fei^b la. pniie dJ 3fr. 

Araoij'ri #au«d» in Ibf nbiiHQtef^ Tbe |iaw««- 
Dvt FndtriAt AftTiM 
ganaaMB, Hopa Xarasi, 

a«(ikiBff»*' MW Aiiitii iwiii * m « tb > 

optniBt aldli^ 
Mr. (Jb^b HdulBflMa. who bn vMM ffaw 

Twta Ut BpftWBM ban im. " SWq 

" H tHB a j ^a Han PVtfK-iHQ H BaB^y '■sjUmt flurilH BmM,- nit' 
upril ft, 1M0. Ta naHPiHriiKDPura. 

W, ■ , r.nl V.-'Yi'Ui Hu^fM b» h>*4. Z WJll iMlh ,. hEXxiIi ■<M FBUBbEH No. 1T3. 
(B) W. M. HiUl). 
Wnm. B~Si; ^ ^ 1 


1 IS- 


3 ^ P^^ 
pop 
' - 'WMP> Baata.awb 

ltol^..»><Haa^«'-p3It>fw(b.; >r paoBUM No. m. 

CBt v. Baaqamt. OaiiiA). 
Bia4 lAj ir, 1% a. uar to. 

WkUm ■'«. «Ih tr. ;v 

rsoBbBK.MHMK." 
(BjlH'tltMf 

BUA a, i, i«. ttL 

naaidiUiia aj tban blU Mh-HlKlI^ 
oaf BodTala aaafifit lAaaaah 

TWWSir^ aat. 
(Bf W. l i aaw i M k OariKt 

Mxik a. i, I, It. CI, in L WW. 
imttr It. ]T, ie. vti tv V utaa, A 

WUi» Ball wla^ 

11^ • ia.-4 Tr— )t i'H^t 

^-La ia_d. a#L^Ta .A^a- a - a ii-u i^lt -.^J- r: t -II van Maaji. A. Qriftu aail I -1.1 M-lt :t -31 il-Sfl- Tfeit :J»r« 
ia---i7 __*--:4 -J^ik 

ifc^ -.IpMI-. 1*^ fST' 

■04tllE aas.-^" Ajrthfra laartlL** 
fifa^ taatirwi Vant*. Ill^n-n. iji4 B«t^ CflEf5HL 

' flrdAtj Ainj^jjaf JiMli" Hpitb InUnii 
■' itaa^BihJal^." 

mm 


'-J ^ is 
m m 

WaaWi aiil .aa'fa li' iaiWit, , 
F..Mi.1iiUli«lI.AW.-> 4 a. • a, 1 rikTV 

i t X r p*l. ^11 N. i f, 1 ^ I-, I ri.-J F. 1 blL I 

IH2 STDHBT OHBU CLUB. 1«a|B4t»WtB4 
lij. m-pOMrateHL 

L. Mi. Witti*,\ 
■3. Hr. [Xh, 1 
4-. Ur. Ifrk'BhT, 1 
4. TUf, Jaki th) " _ 
- " — ,b rtMpUbi!. 

Hr.KiMViTwa. 

I. Ki. Hiliillf.t 
1. Mr. .T..TiTi^na, k 
3. hr.lKwy,0 ^,43n K— 17 H-n « -■« tfc-ia tt-4:i4'- /P*^ ti^rti 

4J5 Mm: ^m^r^^-* 

nt^td k«iaw<ljM^J^^m^-|a^>;l'W^ 
liaw^WBa 
OikltR T*B. MfT-— " BfBvfa fJflfnBf." 

Plajad lialarDB ^mil lj. Jofl^a and Bmwit'«a 

ji-ir Tba V>l^"ir ChB» CEub- UAnlat Taataajr.— Ttka 
fMlavdnH anUi^i tim.•*^l W»B rt-Hi^vd I— litHia. Qnt- 
mn, Lmf l.»nLiT:i, iT.rkFim(iM:t, aVinrnEU, 1^', 
H^pU), Nwik, fCawpau^ I Hfaar, l>utiUp U'lHp Birl« 
kij, NalJa IV^ltivPK UrtJTJEK ltrid^»H Oabdikah, 
F'n'idi tftiinnit, Jakaitn, C^ni^p DrJfl^ BluhkE, 
IfqdrUuwn, tJid T>J(^|B. 

Xbe Bjflwr Xtkegl ol AxM Okn Qlab,— Tfa* 
lABbHtHMfl^.lawiaVi aainaaftBvkMb.vtoatca Eki 
mHOjiimbi aad tba «tEt« fof -frkiab bta ^ptaEn, 
V'^u^mt tX il U Ida Il(l.vi4;«ftdnvati- 
lipaIPp baa faMariirMHfl^ 

Jff. jofla-*. 'J'Ji" h4J»4lm.Hit4frqnf faMl^JttlUWi^d 

»ali«aL»^-E. KLiiL'EEn, V. TA^lut.j'iB, A. M^lfa^t, 
ti, Aa Bbiitt^tiip I^iti^^cp C- n- mta^wf.K, 
Bfa«^, ir. IE. Jja-^H, t. Drcirii, UabHtwlUbt 

T«rDkr<4t qp^itl Lit iiT- lln'o, utpl Ibi pnu U« IrnffjlTB 

vtLiLri.l 4^ Iri it, EJl-'{il, and Ti M, 

ThnNov ^FHtKiHE cfibjiT KuwileArblmatkt^'tf.X. 
M.il " tiJA|HriC/'^ WH tr<E.clpiMat H'alllaK*0Bf tB«- 
^Dhdnf fici^Mn LuiUipt. rtw li 'iiia ol plaj 

itHrtut ba ]0'l:±.4$ PD r^r 4a-'min|^, J Sli-^L-la iu tka 
^llhrndAj. aM T.!hi-ir>.3iUii tbi p*niDj|. Tb* f^E' 
EnwJ'*^ ari» fiifp- tn 1*lt.'iiHrt i^i tbt nwafna* r-^ 

VTiLitn^b^N L hoH CluL'. Mr^. r*. N'PMIinu buJ Hlill ; 
l^fElt>i|[t«ll W'..jr^,H,n ■ri,.Li'B Clul' rSi*" t-lltbf 
11«MP- Rulnt* >lLtE U^iKt'l] I'.tliHE.PBlHia NmUi 

Choi Utub, Ur. KEloI ; Jf vttartwa l:tint CEubi tlr. 
ai» J^fftjtlWiMff atBi^ll^ ipiddBio^ IH'^ 

iiiB teiihi4ii«Wct«.y4Kb'*i a iOffLMtf Ut Jh^r 
A^Litk iT4lpw, lb I toJkaiaf rvpact CrM ibia 

"l-'inliL"' irllE tmtn'eJWAiliK: — 

im].-r l.h rl^tr 111.' ifi.i .n.'. -^Pi.l i iKi ■mBL-MilBV 
fibU\ f.if 14 u' .Il-i I Lt"ki.|:,. UU' i^hrnDiip 

m"H |0.<ii^]Qil Lr^ ujlLim: tli - LhI LiKhhUb g.;h«<TH : — 1 . 
A.4I iijvii>i».*lJ..'n rdJInJ ^Mrat: l -Ii. uj>?al. f. IT^ilI Lt^ 
bu [ 1,1 furtitu ifi* ■mn.ir tMA tMsttPi of cbw la 
^ L*fl.il*J K>a|<t pft i ^hitanitoufica vul ufWMa o*- 
UriUl *pil tn'ir aiiKiMi nuUbn boiI t'HPcMjtt 44 1 
Ulkaiiia a^^t iri^"!.- ii.u4'iiui(f JinJ iu^iaIi il« aiajr t^^ 
3i|«mrajlHii.EPi'- iM n- I- Ti'i'.klit Eiin»rMl|pa|t 
olieM.illtiDij'ii 191 M.H I ij.L.-.L tbL>.j.L.ini. Ik I tu-I Hb'^HaM- 
Bumi W -lif [^hiMih.i1 'Jii; i>« Miiieil in k fri«aJ cvUt- 
■ili ■ Ifi'iaii.'H^Blf iP^ IJ h-PiT -^ti^li"" IJ"™ ul 

BMptr^lWIull I'^I^K tlftWA'tn tfPr-l VH|4hiI [ih«jrT>T. 

ifldk^d jh . Hit.l nn -T.-.nlni- ! TU'il'Cr* :J Fi^liL-dn jinr-lcj.l- TIES^^AT^T BLOOD PTTBIFIEROf TSmm^^ , ^^^^ . (ATtd ta % 

M«wiMtrkW4a,HiA«Mi«li<*Wl|i Mt^ma aha 
■*'-rt»*#JaJJJt— »tTitit'**»*4 ^ [Mr*™] c^gni^iMa: ■Xpraii.- Bsa.rAi,iiEa,iM. 
OH* n-rf cr VITA VATD b " fc»faw ^XSH^ ■ad It va4 rvEMBi 
uba, «haa 1» w»4< ■irL ha* 

VrTAUATIO. ^ •t3 frrup tHt ^ KMAIitfUbpiad 
' ]i F4B 'frlJrJ tji invp tt -tA 

m—ii a— Li -II 1-1 1 ai'H 

m -IT 
ti'-iji tr 

IH- I 

n-u ti [a— Ht H-l> 
*— r EB-iJ I'lbl :ll:GULll^ 

in] tM Hilmi^n-', Pi»> t^. -av^ 
< l lll^fpWTlf P 1 n-THIM fytAdH, 

ft^Akiif mert Itt* i1-|hvi1d- i.< thta 
" PM jpirU ^ t^iTVf ibo 1iut' rr 
(.FB.q««i)« PrB«^ D^uiip* 'htl ,iSWirtfliilBr 
f4niunA4'«»Pt>i U titm* -ta.l<44 
cferF,:]il'«*crt ■( in* GtBfwa'^CHfl iMff, ar . W 
p^lnni, tu f'4taiAl|j iBM^rm^'A R^dOtlltl 4liuA iii4t<:l 'tiiiJ Ckiat^ i-KiB^aad Tr AiaHjE^--Ata 
tbia BKLf^vii^ vnotmittfea^ Etkli hi Ika 
I'M Ui» fdtrn*jn.|t fflij^ Wt» 

lEit ii^iiiL h|tPiiu«t AEn,nL<;JL im ths F^btt 
1) t 'Ilk riL^tu inp LiJAl Biid uJijq^ 
k.t ^EL>tiinl>'N, rh(^ji,iiL;^ ' -k. K Ati:ii>p, h, k, 

friL.h.Hl.MBi. EJ. Btkukbupup, HutlHTl Jut^V, £ 

W. J'.rW.pip F. hT. inrflt r P [-xwraaoK D. If, 

ly tbfl wrctp •nralchnieiv'uiit'n'i bti-ni pnl^ af 1 Vtii,,^ 1,1^^ fmmiupj^ aal W V/mtA. BnTfw ' 
th* JttjF. h4 « LiL^vad Ifr. J. Laaaud HtotN«r plB.* in, I'bvaldk, B. O. Jnipv*, auL T. I'amna. Jth 
B b«f4«i al r<it!rteL#(t u^aiimL Air, kiif.^4iDrd U^in^tiifiL). niiti4^h«4 Ih* a«awltM b LUapaaia 
b^ tb^ l^p Cdan Jia.^r^afl^l. la tpMqi M4teb vHk tm wiiw. P^atm^F Uim t«tid aa 

■ - ■■■■ *^*flrfwb*^j^^^ 

.l iuV a 'aw ttl 

lb abf 
Ijad. "i 'ok vlik ItM mi 

'MMtlil ^VfH^ Htl ttmatw #M Ora.t H<it4tflp Ub^'fof. Xlud^ 

i SiMc^'.^^m^^^ tn<t Sa*:id Alb^b Ifritbabktbti «f tiMbti 

■ - t3Mt' BO^Vt|Eto,ja*iii»^ PO^t.**; bbJ W, Rriiar ifoi, ikt f aIIbwju^ trw Ur. 

> ka piij-ld aHWa_ tkau iw*/ nrBiiba lu a rf^cvikt t^.v-diHr 'JImi"* ^'LiH I'baumatdi. [BBim ttU lU htn kaw [ Tunm BBd |Ht (CtKM 
ktu to 11-16 Iha { 1. j^Ctl' 

«-E^ yj-lk, '-i*-!!*, " ■ 

jrpl; mjTv Id lia erad. "i ti]it>b Jta^pitD ^Bf pfariai 
IW^'Wna feattkfltLcpB pn^Bi^Ua, 
bnaa Dut a Rwlfr vtrirtT 
tAaytn lltaiT oirtt! 

IaIEpWEb* Bvrw to Iha manit 

auifa 09r* tiMi nti'^ ti.ii nil 
/ ntna frrtfa tbo ntJiT ^ [^e.ii^;" 

Ttn fedAtvf JlcUi.iiBtJ pjiftElLJ^ luUrirTihl wjtK tb*' 

W«p^Pil4 al Eb« Sfd^vr Dlub tavmpir. A aikmbtr 
tf pUja* tt«t* LlnBUi la tba oeitMln aa tlit iMt 
la nH paaldal, rkwabfa t^it^r ^ fp^fovtA till t*i~ 
atekl, bat 4 hi H Iba tarda ikal^ taonaf wiU ba 
tjuiiM J4.a« tB«ir-4at«. 
H. ItaWk^Mi^'JlartlftiA, eviuK fa dnlMta^ 

ittii^wjjimAtlm tiriitaoi ^ unrir M «ivii n 

WffBui aowiaat tj bva^ fva dpaa iu Uta ttuNT 
Btnati.i]f Ql^pxr, \a fact hv ran ann^E^f ba Ei^n: 

bnV h'. iift Ibir^'^ifD wlt^Mt AB f+Bjrtr Vi't 

Hii mPLtiE p'WHt Mi ^nipilirrul. H« *i'i-:iiU Lti<- 
W^jknielj't CtnlH rrrE^UT bHiI ^'ifrll LJii BlllBid, 
'fhi wi^nu v^A tliB clttar iMaa IMua diawa. 

Wiltoa *. M'C^Ba.rtrt.'A ulak laalnclfd 
flan^xi Mwi^rii ^t' . ^^'LUIm [ih^ibFTaD n( (^BJ^tmy) 
vid J. C. tf'O 'M'i Li:iitiuiJtDU of lEiiBfhei> «u 
ijEa^tiE iibtLea.lTetfl f1'4rE. jiq f nri. ^:^^at Tj^, 
fitaikdla|i( LrP4ir 14 iii^ltlB. TNn mklcii ?i 4r<1 la 

hTitttJ of ITkEauB^whi^ wmliru jt^airt to H t#*jrf|B j 

tkn^ aitb lV}{«MiL«t di^arw. WiEua wv^ both nd** 
ef Iba '^Phiu.t" and tAb liLlm CNt tba "^wsui'l 
1>BatalB (kiTPBT/' 4iLd tfte " wi^l^ ti^ 

Bt«pk>, V'Snarn wan tba WLpIb mhIb ^f Uia 
*■ Will-<^-tb--Wrtpt" -BflBlaa" Witb tfap Ulaobi^ llitt bhA witbiB a tiw banra ot bit artlTal aq 
kk way to AAafalda, wh^ bn wiU rajola 
B«T*10aabi ^P*™ UMpaor. Ur- J- Ck. Wilfaai- 
acib b«4 iwAaiHtd Wi^d from that oHf thai *^ LIttEa 
Bed HUEoff Hood " tiaa baataa all pntloaa 
Ituipij, thsaaEn fT30<] hariD^ b««D ta^ia tn 
fuuT nijihlA aad a pMliaPB. Pbt " THilbj " 
CcBjiaa^, wHi'b Woai fllraffht th.^jirb tram bm 
10 vpidb tba FramaatJa Itafwtr at Adafaldtip 
aaailf ailHtd tbilff £afl(H IbadAf opialBf at 

pBTtb. Bf tAblDf tralB tnm Al^^p howttert 
UEh Kdltb Or«M Bb4 bar tOUpulOBB iwubad tba 
■ wt» 

ittftH ^r^^Lyi^^pillll I^J^^Blal laiuhPiM ■■ lint inentaAlfl raidtal aaWlt taH bafan UH JtMUn Hd 
jiutiD HutujHt « MsfMMHlVHdl 
wbiM tba OBftaiii 
KatMwtaMt. ahka' haw n tad- 

wte nilnlNi U«h«;br>d » ii" «T-at 
M^HIlMiiwwI l»J Co- At ikaif mroaaUoo 
tba JHUf planlrt "M plaaa* »i'b I^JUIar. 
a OeAaia piaitUt of npntatfOB now la IdBdH. 

Ullblr °' bat iteaH III imaH. 
oM, M ma Iiaaa-'< ti^iimi^ Mr ' 

'*!^rpWtat'a BOBOiat lo ttia rbmoiw ol Obaj. 
lotta Ooifcj. pAui ij H'ail'*' Ktmji^ 
ma boulil tv tba Prim si 'Wilaa tor MO at tba 
AHl<VW>rVi>>l Mia la iMte oBlbnb 111 ^.aUKD V(t^ llaBilut.1 

II. VHias Kin 
iti Kit »rf 
Pr. ti- \,.LrB' K^JwivibMi and AiEtimEarv 
I'lfi, ^AfCAT, UliPtnl, ud iBa Etrtiem 
," ^^uLuBtl AlfWAva fuM^Q-fi.p L'puJcL MAfEh crtptfdKmt iataemi imm-mmij^.. 

■dBtmt «J tbp ftqi'^ HTi Ht^i DuWb dniad 
(tofaraa aad pUMiadttfr. — " OfaiiKO* Elfrf-tl." 

■iHa " PitMiavt tlbToalttp-TpWii^l " ^( Uan^h , lij i), .K. it.vara 
t niLUipbDB EJpp Hnt 'f Hr. B. JeMiVt ItaltH ir.m \ Ki jh Mr. f. W* EJNi 
l-iiDNllk, [itfintplj ir^Dve Hr. fl, t'. llarltr,'* 

pUtlEaun tu|fi*tEi!ir ^iHp LnlkLil^lL iiL iTun. 

Mr, H.V li'AlJ^c ll.pl h>^\,i'. f^'. np.'.:'-.i 

Ur. fiubrr unli.b(.i wjid ^E/. i- E'ini;:ci.i[) 
ki4 bdVH utMi liT ^tr. J.ji"kii -^ii »l4bJ;<il]ulLlvT ilihI 
pefwat. MSh FattH^'iu wh " jvltil.M.atAb tbr ].i"'-<P«^ 
Ufa aafaha Drtwini pjtPLjM.intnLHid tJi« drwd. 
waiita, p«oti*4 tiirf-it*, pqJ fl^cp^Jjajt tbt niLf □[ i.Ipt 
will . ^uinslpla ttia Ptatjiili ; BPHI rhtrtpr-p.uh'i-tB 

riii'limihtiEETin maHA WhEl ^« pliid lo kn^pw tb^t thai* 
#ta btH^^tBiaa thd tew sEuti t.l AB^rtflA'ii 

NPlI pBlMJliir ftldHT n™ '* ^ , , 

TliP l-pr-lTTl AoUni ef UtiFf PibihitV ip fraaET 
ficiiauHlaa BBb^ l*nni)# kb taHK tBA^aa at tA* 
AlEajfbMf enilii^T * hii «« lotliga, AuvBt 

Ibii Mr. FM*%aT)i Mr* " ' i*'"? * 
haTt A ^nvlk BUT noatli l 4ip1t a riiriLT, p-ttt anj. 
IblJia atafc Win*! T [hJrbT aJ'Pr 'if tlitrorrJlI p.^llaf- Bil 
tlHHBiB tlawl BIU*t t-fl ^".vvl PtII t.b IE PB itiv>-;». 

I puklH wkat fuL K^r (4.1 tiili ■rii>in'rtmri. Ei n 
' ■" patrtrr ll u J»wi tt^i* wnT = ivLi'Sd 
uif turu to iuitM» p mma at diib 
^.Itw Tjoarct' n^r mnl^aE pfitft^rt ara 
VBcaatraM t^ry Kip^roly t^Lt anp m^tp, 
AEI tha otb#r ebt* Iw'Arifi, tlii chac-JtBn, ud | 
wLlPt *tr« 4ibUtttel4;d HbLbd. U Ei M 

Uinu4i I kAdaamlMlvj ihlariDfr Ihw ippujd it 
ilk.^ to nwBbr QtiklBir of ilw. I wm 
U:Altriiiik. tfca'wkii U witAf. aad 1 tat a ajiaia to 

bat wb4*^5^!Si*'\3--i*ifc Bkw to ka*a. MO 
th jujM^iJ- jiit)TiEaif ,;|ktt ua pMrtaiylt, ,:J^^lgF U E,^;- 
rraBlfT. riBhpT Kkiria.: W^i H atflbt ta 
Kb |tiv«lf ' br AnefiA ihr*. 

m.-n MwrPr jAirnld aJid. iHm r '^AptMin hAtaa-<- 
i1,iJ*.bljtfli Lit Vynnn^M iE-- raaniiC " fr&ia Niifiwrh 
cJ L.'uiR ll'ilEdt . " Waff.^raiB A]]/' Liy [^hIh^ Kptib 
("rwm MFwrp. E^vt^bjiiBLPiLaacl LV>. : " TM t^Vviat 
f.if Hilt FJpK Lb B.»iitEi Africa-A Rutncrof tba War 
tr .Id ilie Dwr 1 itliiLLnl ipni toia» ^'[jmn at Lvrd 
Jlitbirta," h> Ei^ifAr SpqilwKHa. 

Yrnn Mbhtp*. .'^Lpi^uiiLLjh APdi O. : " OuiHoa fi-T 
EuBliab UtAHJDAr," b« ir C, ^itriti^ld : ttia Viat 
' - - (ik?^brJ.lMi,n*iW;-* AHu- 
Bhafaik 0f Hhi UiOorw [rf'].1)»fWVt>Tllb«ltW^.'pf tW»W 
Qur f^rpi Q^.*' if Jir. 3$ffaH. &ittt^ it baBAiDBi Atȣ[ 

u blfBBUi Dladia luJ Eaa i t^pii*A Tl^aj tm 
bip. Biitff<[lliT t^rvSmmti ItrEuKL 
n a^m. r. C. pFtd E. C. Jaok : "Hnitk Afrbw 
tLi:[ £lje rraaiNTi^! War," bv i^o.^ Cfmwif^fl, im 
HII THtunn, vi'Ipiiu^ Ii " frnn 1hi> fMuritlitiffj dJi'ipti 

t::-i .i\Y t'f till ii.^Hi iilliriiulupi dJ Hi lb OiltijlHrp iM>J." 

l''r.ut Mbeb», i^ym urtfl .SjiljiLiiwihmIb : *' I'nvT 
(^7lJJJ.'ll Apfl•al^ « uiMflU*! feiubaiiic th* iitutLvp 

Ltaa lainli , tb^.:' ^a[W)W~^|Baia^ of tM 

rwatiifiL • fb* fai liff tdtnea ^nm, uhHdtii ABt WkM- aQi kf' 'fliiar, 
pad tEh U mtiltliix i.-<t 4KE ibB f BHft.Jiretef. . .Hbt ti I 

■Ht fi« tkl at6ati ll Bp *l|W." U»a[». IV. El. PpLiuK ikid Ca. pikbtb "Tba 
[Ll piw 9t tItB iliiAli, '^ woidP bi< Bifry PMLkman, 
mwiK tff U^^p If. Hy^Hj. Iku |uatrisha pr*B;p 
*tf>LP"li Iibuj ^ ftdrtTAit df tha pi'Hl dn|{, " DibiMBt''* 
pTtd bia ■aatPt, pmvidi^ a bu!.^ oialodf Wtusk kaa 
bim^ IkvriauEwt wEtb niiirtkql itf<^t. 

CivtlKtvii w ■Miidnai'tir Mtii-'TP Litp h.fpEPffp. Iht 
paoa Bof* fp*a Una poltt LiiiUa^'tiMn, llbp tVw la aA- 
aaii^k aaa Hh wbblt fQ^ipa p tp^ tEaa^ piaaa. 

U^a. vr, a UhiL lad l?D. wjblbb •* Bdteali'i 
Votdkn,*' a BatfKilK leaKwitk auftaU* ne^bf 
Mufil 414 AiUpAp aad b^ibh by Ohvfal A. lOffosd. 

MaHv- tJf awd C!i>, fonracri Fka Twa Bpp 
■AtfcV.'.-%.E.T*iia WiiiMaa .liidd.Mlb:««^ktf^ti^ 
S«tC&bl»tti»rlf«wt*d kaM,>%i'Nj^'riwn^ 
«ip ■ ' ■ ■■ ■ - im>Siiir wamtf Jkt ItrfakptlB aaj.ikbJ nvpvCiaf Ua H.H F-^J 

aiM IbiU a(liwiiilnli^*:*qp ejp Af^tlS It^ Mf, J. WmU 
BrerjJintr ThB rsp^tl »h Jlfril Ittil Et'WP WM t'J' 

DTPaiMr.f BISatfapAp. Ui ft D-f U» cTpatl WFT* ■wnrH 

fLiAl. EairiaifEirKiSHiilttiv Upbm i^euDV«tw4 
Tw bAEnaop-^tBi tk^wad a trwlit bafaooa of XJ^F, 
TBI teEEawiiM Mnm irm tltdtwl i^l'nMdant, Mr, | 

dKb^ a If. P>iw J- itbi^ook* 

Laa«, /i Tiibeti :|iai»-<Naawit yttpE** 
HtaU. IFlStrV 

TtAWlbl^ 1^ i^tWtar,' Diaf bo -nHdiiiL^ ill niiw i witjlf 
t:flDAn1 puTtw* or JTipi amOUt ulfb^ dl 
TlivipuBtiPi'p "IWSI Q-tpaVoa tta^" lAtBAOTrd 
hMj -H piaBjL'E.-, dpvalkHaE^ a(i4 BltMabVta "la tha 
S.niiijj]r.'' ht C. HaWKii Matla, ii a okteotaL BOBfr ut 
Hu» ggiA dEhi Ket|iiihiil7h,t4WkKb totrta^ii f-wiiat- 
BHP at jpulorkl tff'mt j^r«t iataniL " 1>iuirad 
ICBiaicjnia.," i^j ci Lwr. taWAtt t Hlb:^ bal- 
IaiI iKtAB Bitfa p jjMtry wdltAnfiu. Ifiirtii 
t3i7w at j^priua ki a nllnv^ and QuMUolp ttmn bf 
CflNNje {JMoe?, Imt Biidvwbal Je^titi^ia ami^ivla^ 
^rNratiim. " TIpp 1dHlur> llA^|^fbtB^," bT QtotRp J. 
Il^iLaaff, arhilbjjB a ^I^Lbluf oE aiuBic4U tdisa trbidi 
iH FH- a^toH^bea wtEfi T^n^Mb'R VpHh . iCMfa. J. Wrtchl tad 
faaa, ff.BttddlB, A. Jba- tttaM VwVianaisA 
Malta -^BKinl &kttoB*B aav CbaadlM Md Aha. □ike r-pppiwui 

TUB LTJXTTftV OP A TliTH I.* lh.-.^im."- H wia-iwH tilt 
pdJibijwijf HiitttfARtt <lU}tMiY k-y.i.ik^ ^^kiNUf 
rfainh ndVaA«a aad inrlfmpp, puJ l>, Ip ihtdi^Ksa, k niwt 

TAliPBblp Adl-not l l U>4 biW forpll-lvFiAr^ib inilT^Wi. 

Hulil f BvrrfrMite'd tAt tvAld [DfarHiti Juitj r .m^ - A4«t. 
rwo-a FftinTB.^LT. 

A mUTplillfJl.Tl |E*tliKIHrF>JB 
TrBfVLpr.i.-n[^il Vuj-Lnff liF Nj^ip] lL«Ah^ 
AEI Piiori|..iijl l.-i taLC in-r.E^ <if Utri- Lpy*t, 
TpjnjVM.YT ! ^l[J^^^lJl:l^ BruPDff ^nprb 
AL.^iEiiiLiI' Ll'.L'L-riji>4. tifn\n \a DehE, 
l4(N(i[i«tH. E^irk Swill' OpiIiIIjiiihj 
VtBlUfll, irji^ithnTM, Bfflrwt" prf tb* 
aoBtatih, <^t>ti^ppiiiJB. JtanK 
HUM Hmpiluiu. 
aad Ymnof ABkH 

BfAtnrr H, J£t Atd^ baa btPB ■faaTCTA^ fto 'ii p i k | ail 

■vUr flat, bar. bit oWW. (''■■>1.. 

IU Tfllli ibl in i H iaii aaaMj^ta gg'il' >■ a 1 I j ' ' H 
-ap^;.^^^,^fP/ tf'cSI ISri"!iBli"MP*^. 
■ t« L-tltlDU:i tu Ilik 
Ap HMig fBBi^ltfh tbit VMtf4^Qr tlia. piprTflkrtB 
HOtdj, liBH vuHkhl H mlf 'n:^r I Iibve^ HuJfWAl fut IbBbT 
IW1 tEH h^4JATKLAUl U««r {WPtpiALab, -tftiirb Inniptfet 

«tbNl P BBHplfaptiipBipt [i^BUM-. .PB- latfi^ bUStbe 

w [ tpd p PABaiiTT IC: 0TK' »JiE. h bIpMM liB^ir«d 
retd. I ei>t iboit NRitaakatUlltnt vitti A^L U-^ tad 
K .1 t^CLl]^l•<l. mbick ipp t«U wml^P hp<ik f PhM RPt 
HilfaEPB tjp r^L*P« m ' of. I a J »iL*i-4<4 hfi Iff J*np- 
jli'iUL fd^ BIN tirim I ba[3 LjHoiAkiar b ■ 
|"rjii~ tu in|i?.>tB, pnd b-pvA 4«aa mv- aib ta tbp mtfavt 
tiiv. I nBU>taail^akvAp4at.. ^.t«i!!M^l4Pi4!*t 
laf btthr tkaa 1 Mftt^am^Mfflt.'; i...' — ^- - ^ '••Jalfi* MBk. 
Tj Hi. •. A. rn^m»i;1jlP ll>lllll-. 

^ ^ lj;l j|ll|Hr .>w > li a l ln i W pliiaMl l a f tr tt. VHI»D4TI0 

jpni^ Vr B. A PALUE. 

l>MiEMr.~ 
Vr ^btv lib* tmm. 
^ Urttirtrfmitti iJ tlw Lmf»' 
Bbr IB P*» tafcl— - ' JKTaDAnOJj* 
j bb tata la ciirtar 
tw^yMttkAilAiataviaff retr VRASATIt^ bratv IKHIDESVTIi. CITU {IT bij hi|H|ad til u -< AiBAbiMii JDi]iLLnir " Abaal 
YiTAU.MiU, 

W^Ea t Atnd biiu" Ap.'ii friMB liV^i^oq Aib^aLa 
[vLi »JE«.t^fla^ififrniq Ul.^llKJiJt urs E^imUi^IiE 

tkliiL I llPit pqi' tHifii-n ■ r ifCitiriiT Wi'll ( bt i:i*f ti.r la" ' ' 

ii aiH IHt>j'J>l.t;^H, .31] h^b||iir»iLi, hi'ii j£i .r m 
vtli fa tii4( 1 «^ ■""|iEr f'-''^^'^ 4i.jiit« J^h.#. _ 
rullr *ap'-»tW^ llihl L a.tiiE'L EMr L r^in«i»4 littJbff 
IKbb4 'a rJtAJvi J JUftd^H K4E- I.J r«> ifbwu. n tmI. 

llH fLril r LbWlHf('-bT >thiLvu> p^|.j...trt-p Ipiiii'" Idi'U'b vn>^ 
upta idc. hui wtip|« L «u LAkLiKi ib*> Lmu U< i 

I Hp* tplrta iPlltP Kl^iM ftmiO', rb4 1 LJhti rhinri-kt IRf 
liinr Lb4 uvmr, I Tlw ■'^ >^nit U» ti|< llkL'' Ipjit liltt I 

v^Ltil JiPh'i' ''J Jlf ^ my buk li>r if^BlTfl, Abil Iht- L>«fB- 

|Hn'.i...i. ir.t'.].l n>Ll mS tal«. 1 iWil dp dilKk Ai 

UUI./I 111 rUliL fpJtiM* a( mtr lo kirtUlt kad Bf 

L-vi Bib;bl wd.H h I tidd Ebfel At liiB'B ] 

ihHil-l tltjLd^ai " " " " " " 

iiiiijti M »a.y 
l^ii •# p_r - - PL vu. [ dip abI pvia apc b^ rippbp. I r«iu iwjrbodf xk^ia^iua'i'iirtfi't i^tfeM^ av^tPHMaia 

LAM i.lJUiiU. — — WL^uL 

BUlflakJaiT Uh iHJJoJp^, AA { aWi Id aukt impttcVj^m 
uf AtaaBBUpauaa Iliiat la ^ p H i* ibpl< i 'wvwpJ 
my i^Sif^ HB ^mtm p «»fe *■ aao ktAtb^, m Ur. 
jralDB^tvliii wtlkati-Et waild aa AH 1^ a>UBW, 
I tm am li baa ba*. 1 viU bp vlj flvd to uwmf 
ur A(hv indHlrW, Aad T 4i*i "r^ rimr fri^Ba h nnJ 
It .jif vJU uaTt piva tbr aaiilciiin a f aIt trtal ^KtitA* tuta^^nBAM, «kHMb 
E^ZKMA. 

"''^ '■■ ^tninrtl^'BM 

''iilWiifii''iifrilrt"'' 

^ ^iB at ^ k i : 

3. A. PAEIJiSH. 

irr^ij.— 

J Fjp» aMn ptPl^r afBrfl»4 br Wibbir'a trt*- 

L kb.liJP ia binM 
Dea^lUr. ' 

AiuitatMiliaiLi 

,1 '• ' u. ktLaiHt.Ch _ 

a«f ai-v ^ ia.u ■orrd ln^r. 

Twa V, bHhl arf foai wuaarfiil _ 

lb. ILH, |>. It^ llHri. li.li «4 li.ilbGH]n.., u nr 44taatit4r 
■ffmaiT~H laJfluit vptojalia »b«i . Bwib ato, ud 
hai iliafl^a pHMitaJ (laaa bf«fti< 

liuatT.rr Mtdk bMac, aait haa M ib, urad, 
man (•,llw»lu*^al=M l*«il^,}rt _ tKDiomiaii. 

'.u*3ika<,;i 

AIMrWdBiwfai QBcaor HURuiiArEtiii ..jHwiwa 

D1B£aA)L - ^ I." ff- 1^ |p A^rAUlMt. 

■f Bnaav«tbtM*'tiP|Bal laBtaa -m kaaw ata 

^iTi> kAA drt^fE^wtiKabid MarliiurS 
^t^iippiiPMBl iiBBvkifla aIbm* laTaAB 

BAia llIU I BapHM. 1 IM «JtHi TMHlk. I IWH 

vfrASAflOkpadu»Bpt»lij» vikH wdri 

fM. MraatioBbP tfanarti^r-nwK ''itji^'ika 

aaaOAiiai atauiat wiP da Va^UrtWhl 
•tnaliarita.i^adliit'HW tvlbhiwli' ' Ml. w. iriBBn, Bcaa InpiiatiTr wfTtitMttr I *td mow mHii aia, ah km T^iaa b Vlb 
ii kpr* A ^4W, J. Bu rii<A«tpp^ Inrtva 
' mriViAd fnitklf tilt hub Ladtiaatwj jiMk 

ahllM ftBM M MIdAfalT Mid tA*»pnb pH, 

Mlubalehdrpmtfwtfiirwaritip 0ai^iltdMU« 
VpiaiaUPiipABAkM.tatfD hAdthAQBi^allPX^. ' ' 

t bMfl^FiL-BiriiH Pi iip i iBi B ijk 4i i n i nj iaa,-. 

■•d AMT^iv to W ^t^'.kt IM ial aupBiWa kHr«S5 
tfptpwr tcPpTP a*l4, vliLck lanafatalB^lA arLir- 
.^^.1. JLuM l>Jr V^tA1E, A N a 1IAI> OUIIuH. 1 
ki'lip atkifr bi«la| tt.Mnt k^nt tirip Wtv ki, iT'iib mj 
iHDibpfH Jb^- 'H. HAtkwiP, tTbld iA'UpT VI'l'AUA'J''lu 
luileuf^kl iMHtit^iitiK iM a^pfedl (tAU[b, p«L 

tliAt I inu'iitu t4T I li«a KInTAAaiik tkitAAkirai aitk 
difl iP'uli ihBt It tal.a" ■ * ^ '■ •li t^ ahv. kan ia^ tWraifp-^. 

taffmtvfnaaanp* irilMk dI A . 

Aucti k tor pvaa VirAJJAifltl. bbA Bhtra'lBt*'' 
)ki tte Hjf Mtu 1 foi iirmt mrft ud kav* btfTbam 
tKHifebdwitktAl!PWt|4aiiiE IMP, aad aiiakl iHSMit4 
■mwbb hiCBftp^ Oamiam* la aitaltAt4Mi 
SflUatnajJ, ^ 

[fa^f OSAi^.lUUait, 
It lUBarAa. ant, ka^ TjnyiBliTa. »a Pnam^^nat, Jit. RpHaj 

Wb riib.. IBh 

Hiitk. A. PAUik;^ 

ApatJ«f ViW^lA«B,.lianwtra«. 

XliBf ■t.- 

Ver bkHttll wiBlh 1 bi^ Iwq wskM vllk ■Im*- 

BHA' 9f hlH tlW aB4 laJ M l T M*, - 'flwaHfltE t T *k b tT * t 

jBiEid M wt BD apfld ptfaiA, aad *<w*TM. wip^iiitww-I'A^w-- 

ikiutioiiTM. iniTi4bia« iiHluiaMlrti«i« w- 

MfAM4. Tb^wt^uHMm pppd i aA^pa4'A[^M'a<«« 
|kiiHril4lkUfL*pd Pi BUhlnaiH 1b but PBtlpMUB^IcMh. 

fia d'w^ MH'du.i Ab««Kii Em vm^mm, .TWI J iip. 
pw^pd b mJie II IJ «iajjjj™> fintkli^ ;^naH'!^'' 
atasEf>^ ■ , ^ Ka^nll«.W.A- 
Mr. it A. P^LimrHj — 

ApDnl^tHkrpl lut fllMltnil nhill 

. mthyr"/"*! 1 

i^TAidUd , aAI p. livijt 'a<m lkr«p fhj^ ^ 1 

t|4dHr*kBB B^A Ml>ni ^iphPlitM mi Lm ll^^nn 

LlfnLUlAj. ViuiiK^. iJto ilurtiini tpkiAir BMp d-rt tltf qiAib 
uf II y.jPLidB, DhiirtJr .^lat i bMHUu p|l. pitAIp *ttb a pu| 
]H L1> ml/it., ppil «Jtrt eiHLlup ti> iVwLpbIip tllB JlKkH 

mlntu d 4iiP IliAt 1 \uii. wHAhv^ UrJitHl I4»t. BBJ ikkij 
|u pit^imtP- on (PB, I 4bpudvd liprBLpistti VictHllplph 
..j^BtPil ^iwul^a ^JaDi J Kip ViLwkAU^ pdiprbW^ 

■ihl tttUUVlit I wiHiLtl it*« EtAifbi], albiqta L lJpiI,. *Ma IM 
p^null. Iki't [ 1ip4 plIuhb.Ihh. ihTHi bm\l liirnB. ntlliBli 
i^irv«>l ul fh* Hyi '-l i ■ LiL >..iii.' .].^>. 9 iim itjp Inpu^lul 

t^UjUaiUbl JMINE. IliatlLl-r ^, ,|: ^ F,r 1 ^iLc Hll 

dijL » hB3 B 1iB« hi . .. . - I : I-. I. ^;i':lh jr'jiJ BtrBUU^b 
[bpA t aav* bpLM J .L lUiL^m }rMi.-. 1, K.. ijii^t Um* 
fUm^ kl'ltam LULLiiicii'a u ■■.^[■■■J Ml »". .I.'.^I.J^ ^ 

Hf. t. X. PlUUt, laka kaoWi to jouaM ifeiaa wttwMw 
' f I^Attd'* kMiauaA ur alb tt I ^wBtP l Wg HtPt ""t P I PI aHnnn lar « 
1IR444tal^lWlkh( ^iP.P ■■^M PlJUiArtAiBktt,atli)Wbll 

iPvurJkakpm'PievMA. Tb* lH?t 4utlBH vtn woM, 

' uti -iBtd Tkq tnlablP PPA. aaoM, fU ^OBa, AbA jMr 
HBiElh^t ^iLluay Hi^EAlAt )Wd«i«Wl^Hf4kh 

rtmcli l« tii*f t ■ Aflatfci. ait M tft t fc Wr j iii tfB^ .^,.^.^^ wmi)"rpiT r«- 

[ J.-^i-dM tu iwr - "< 

AbiI li aup imfti ana ihi bu 1i«i« itrmMiaT^n- 

\ mAjr lUfl Ihii •d*t«C4pa;m'B(. BB ftiu pluii^, OIM 
_ m,^M ili,_..J.« UlMiltft bb VHkaBP. kli B, AaTAUESIt. 

Doai iflri-i LtJindbtl PirtiJifl iuwPiwipiiuBi*Miij 
Mirv vEmA VTTAuATtU hAA dt4* »t uu. BI 
f KOCTilluJI WA« vUUT- W*IL, L tnn>E p ]>i4 dlAml 
TMHikiai iritumt F»d muJIl b^f a^iv [bLui^ rn 
MUcA vf VJTAllA1JOi«atorritiiAr'tbA'«>"«d>tt 
ami 1 iiaiMpaanal VTTAUATIU hk ah jute luSvUi 
bna ioat AA a wtaia wp. 

tHatMiOr.r 
i tiTiHur .^rurvlHU^ BPd lur h^btlji i-t luitNLht I 
.rri n.ntuLd. p)[ iur. ikEtAr LTTtni/ lutiuiipH nif.lji PQKB 
ijitL t■p^vt Tiiit I*!..' lip 'J^^J^'i T l'l'■Jlll;^lj Lj i, tri<iiM| 
14 tvj r'ikir " VilmdBtiih" Wpitbi hAtI 1)1^ nfEur uk- 

JM Um iLtnL dtrMi- Lll« pBln JlW^, ^Ih] 1 ll€V' PIP^'i^ ^p'f 

btfl A [Winnj iKT it. I. tlull'* F>'4' P- r&Vf1!(ini I1AH. IBf lh«1i \}]f 

Bnl 4(iPtl fiLi\>] nui, bJL PL aiiiilirvtl ibciHliL, mhpi'h p.>i, 
»■ pBlfflH X WiB uptAirt Id BH Bf #n>|iT «lwM 

iiir At iiAir. ou Btt^, Nfew.HAitB py. ^tii ffh ia,. Ja. 
All 1 UHi^ ri>«T laiM* tpjtiv^..; jLt|i». taitlM^a^jwt- 

wli4i:lt jHf vf Uu bnal 
uiCDtiiiaiHi:, 
hip^i- L iuofe Lii^ r^jui— <rt ^HlatUa tl^AUX^. 
Ii^i liOUjkae at iWvt 

- -iipit*wui w Ib'uj uni At uut^rtr w BiPit* wM4 woTtkla liB&aMBl 

7BLlJ)lcAA*pBA t(ll pEI IfUll, Hi |4nft}' ot WUBAtattUBB 

4Aa4«pr«it m. iNtlU Uid-BirlaEiiiitn akoinartt oTtktai 
at wUm 

^ _ ^ ^ . , btH «)__ _ 

P«#|tEB!^J.t:w*k,-IO')BB|ktt kBtnro t^p) ruur Viuda' 

AufBMWHk, 

IttV^ lAMMt nat. K^W. iwl TtHnnla. I>aAr khr^'l bmipp EfLiKib pIpuwiA Jp lul^hf Idik 

bfiHUu iLBT*r ^-JL1la If lb '-vhaJauu;' j '^'^'5 

A KnM BoltireF ti^r llntlMMl ma j'mnL maAkt^^ttam 
, bcBt tsnlioM] pdvkw IblJilinyJiaPpd I iipri^tiplv;i]l, nUU^ 

Irci^jviiMrAAraaLitfAEUuAt Jtrdnw^TM - i^i-uTih*. 

IpirJii^ vwa k**t 1*'^**' D--iH'U'i^ 
di<.'<<bPB4 ppfBiii* uriphtABlBBji I'^i ^iijA hi 

*fJfliiailiiWiiie fant btMtJm nT "ViiadAtw' J f 
dlfTPUtaiAa. I Ti4wpr.p> ™^ 
imi -i " tmnr hn(l#f- I»ai BBiuriif JpOOd h^lb,»J*» 

tlpAniiribL hir tbiB "piat nutnlfL" Is/a nnw Itwra 
aav tbia taltpt aa mi wiih. Tba SMtaHl Vr. nil. WSITI^ ll.b..nf Vao; 
HM EUlf niEIOfCHAflUlCllwIlltilll •>' ■ ■ 
ft, at Itn ft lfc a ti Mi I vbkt Ur. H. jt. M tJtUI, lt*a^ 

nirtiniirtiiitri ,,iiiiaiia iiin^ ni\ riTiiri — r-*"^ 
I M HM *mt (KMi a i^ Lie fjx. 

naMoribalMMa k a. a< iX Wjitt'lMP 
cm Oh. K H pat taMh National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 278 THB SmSm MORNING HERAIJ). SATUapA-t «1, IWO. THIS LIX EM. I 1 HB* 

^ll«D lur 

,.1. irith 
liif> t^i^ J, 1 .kiir- 
■i Lij Uki, lADTEb. KIT h 

uJ ]«IU - '- I /-fl L OOCSTIT VIBIT0E8 raD«™y TIBITOM^ 

«laM IU<TB arscUL WHIKKT «>ail 

■7* DICEENB'a WHISKT I 

TBOE'N^S Al UQtrEtTR WEIBKT .. 3*M 

M^- XBACBEB'S mVHUMD QREi3l , , M 

Jta OBO, BOiracU.B.) WHIBKT .. ,. -litM 

iM JOBK JAIOUON'd *« WIILSKT .. 4>si 

M nmrAB'sairaoui' febth wsi^kt , , m »i 

tuu BtnrrttucH vb uubh wniexr .. laed 

41* U WHITE ''litl^P^^fl^CalJb HW; 

TDa MABIK BM»iatt> »*» BBANOT «• 

JUBIS B«WU> BCM ., U Whj p* J mart f 

Whf pi^ aon r 
IVbjr p«7 BOH V 
W^j pftj man r 

Wijf fty mon f 
Wlijr my nion f 

Wl^ pur not* 1 
yfbj p*7 mm I 
"Whf pijr Bsn f 
WI17 pif moK f flOira BABtBf Hi iiwMl «ti » Mm^ 8FX0EAL BCIJC WHISKY," 
tion «t W. MaCPRER- THE ^J^AGUK. 

IIP^^MKSJIIRE" CONCENTRATED M£l^^ ANB 
PASTE [I R [SEU CHEA M ' 

WRLlrBREn, nKALTflV 4X>VFILIB^~ , ^ , 

,.. , -»Mtil«tBr*i»i*»U w*»rt*i*w*Ji^ A MONTH OF U AR1I4C^|SI^ 

JUf U * Bhith of wtHiini. Bnmbtd* ttl 

wuK Mki Kill now p> to lE* *ltu for " b*lt« 
or fa wma." Ukg enrj pwftutioa 

ta fa tliiBin tur till bann ( Wh; mat itajt oat 
in lit* wi& (Hid ul ntUU* Funiturt, bMai- 

Eltta lunwriirH bh^ af ua nuat dwMiIi aart r 
:f«n|uiiuim^aai « tkaaa wkn aia goi>g 
BHTlad, ■» adM t» nwitart lor tha 
udclwotkiwaibwif. Tliaj <><i«U 
t u, liaiam w* imB tli« teoniiari ^ bur at AOOMFOETIBLE HOME, D L iili tWI » V 3Ny *!f*> 'S*»*V'^***!' 
<B Ih 7n«9 loir H £U. B. BEBARFAIjO 

sj>a wai i3» aE0BOg-BTHmT<B»ly), OPFQSlBi TO'ffN HAIX. HOL0SWOBTH, MA^G^W^ii3|i 1 00. itiLir. ruBB FOOD mi ics UM*AaiAX# W AirPOUmUEIIT TO UK EXCBLUJTtY THE UOVMBIf<]E, lUL BlUJKiBAMf, 

f HE S Y U N E Y~B O O K Q Ja U B. 

, iiUMinuRH amnHnaa cw jnuouiwi to M^k. 

^^^^^^ ■ 

HI biHSMnMHttwtd ifri PrWi?<A ika FiH Art ?4ph. «hl i> mwi TIjUHuWi ihTV lllurtthK-, 

^^n_ir__ ^^^T-r^T^^^ ^—^^ ^-..-^ iM^i^^iiifch^fiijri^yg^jj ' I'MiaifaBck. NEW mmm ymxm smmmm/im 

tonmaimmM .m.TO'-Kat. atom -wiua ttaniir*T? ociiorawTiwilw. SCHOOL OF AWtB, 8YDXEY UflUiDrcMIllVkABT-W.Vin VuIl „ _ 

nsl ItUDKS'^KCH hHh. WtJitl.U-H I-AFKHSuJ MAUAZj^NtiB, feTAtft* . 

tJJlUA' &dUiMli,CnjlHHRt^^M. l»3irt]LIh'tl-IL01iJkI. tn, ll ALL. AI4I> JUXlMli I^E^T FOH aULEmjOS. 

J.OWKST SUBSCRIPTIorf IN IKK VtOHliD. TBK WAR 18 HOT |# f 1< ft. 
m W OT «u ur matt MSU, , 

I W KB, 

il»%»»>»»IWIi»tiCW*piapa4> i l I > I aim nATiiiiim. msmm HISTOBY OF AmiMMA. WBOtlDXISZ. GHj RgBBBIPOr ttl. imOFT^ |Ad, 

ftumPa T« till hwa r * fPil 4i^ fpd ffH 

Tbr Apnttlnw, ad., 
UrAntiOh i^^w. Ill, |KMi rm CbtJNi'flliiultctv Itn H«D4, 1*, |hmL _Jui[ InviWiimi uii t '^nl-.tttm rttL*"- B- am AW AM ^uVAHl. 
ijiilTpii I mill II . 

•tuunnm. TtADiPKDUUair 'JosHaruKins, WnXIAH BLACKWOOD mJ 80NB, 
jaSHBIWH ANP liQNDUN- ' ■ ' — hMjFfl ^ 
g £ ^ I N a KA C B I M E e; 

J. W. JOH vW^»5f CO., _ 
Tilt jti'itfp'- itm^ H<flljfctV . 

VflTti. WAli )M:^4^, wairiAU 
nipple. 7bft. X AiCt.H 

»M U ' ■ jK»r, i iBdDLhi i |iii|vtii*d Unit 
niiul^^ lilt iirH|**BT l"po***J 

, . Tr^'Y-r' * " r T^nA 

IfJrtviB^iitH*! For 

^1^1, TCtMrl*. BJiml ; 
ctr T. k. UAViH. U*hl4 iftaf\ br 111 xfi« irtdkar ■ O. JUFFAN, H> ASfiMEA tijlAt lKliTASTuUiaFJI C+llJE^A 

_flt^i[ it.g.P,o,,Pr^TF, m: tamtt^r' UHi IwyTT \nMM a>unan. T If wi^ ii,»:7.it. ti». . uaii».-* MOST ASTONISOINtt SALE 

ytVpt Wl^a'ta^ of mule uEeuHAeuiiia *kd OMwiwuWPtTi .pr.jtflHHTijM, 

AT HALF U^ETAL COS^m 

DIKNER SBltVlCES, 

BOEAKFAST EsmtnCESL 

DESSUBT SBRVicra;, 

,'1|BA SEKV^ICES, 

TOIIiET BETS [SIKOLE AND DOUBLE]!, 

tuama, urnHjiiii, 
IU1TLS9, r^uair llMk..; 

tSNEIIAN OLU^ 

[iivi^a>. , 
nijUii TitKH .ad HPBCUiEM ii nafeJlBlli. 

FAMOUS CITJT CRtSIAL, 
.ii(iiai!a,l«isiii,h-, MitLaiuii, ma viiaiivS 

lliHlwUI,».^H.V«7rMAHUEIBntirf ** 

JAPANESli OOUDB, HOLBRO(>K'.S VINEOAR 
HOLBROOK'a VINEGAR . 
HOLBROOKS VINEftAR. 

^kUll ■ IHBoaiblapiH. jQ^oua^v 'mm wasst- xmi imiam* WOLFE'S SCHNAPPS. AS TH£ BFlT0in..0g 'rtifiiTligBfc'vWiy^ FBSEEVKS. PERFECTION PBE8J5BVES 
#gl jl4M OF JAMS. urn rotm iku. nn lu m iriinuiB IH 

JAM PURE FBUIT JAM. TIBITOBS TO STDNET iboiild Bat ntm Homg balbn loskiai tLnugb 

TH£ QKKA.T CENTBaL J'VRMSEtBrG WA&EHUCSE, A. HALL AXD COMPANY. 

«e], 963, 989, ud J6T OEOROE-SIBEET. 

p.*. aOTT OUK N£W CACALOOTTBI ri TAQkM, H. ULilTsnmCHia, 

cuuntt oiDin fumio ma. 
OFBN ALL DAT BATtTJlDAT UNTIL S PJt HOfillCi^ 
or- mmm' MlLKa pnt;ia«Adn)«^,P(^ if^Biv^autig^' ^sgi^su^ Aiiii> 'gmtmuat ntam^ euiTwia. TaiLOMw^^^^^^^, HEARNE'S BRONCHITIS CURE, 

tBE FAMOUS jj^l^H^Y 

mmmM, teOiVCHlTIS, ASTHMA, AND COMiltti(ifi», Ml ur ANY CH£3T UBDICIKE AUSTHAQA. UbiMlMi^ !«■ at Bw-w*, eN«ga, M-tt, oi B.~iKi,u,B, ,B ,. u ..|^.,BB»iiatffta- rt iil i i^ l ii Mm*. OBAHTEflSB ASH APPBECIAIIOS. 

ICII Uun-itntf. KiLmmi. 
Dan Hr- ilHn.r~T^9 ^"-^ worlnn af. in* 
sihUt III* vat VT«(din, «a i( tbuvo !■ jtDjhvlr 
f lAtHU wbii tlarioa ta«1utf.v T«Mtui.H.n' 
■Ml Mill f vitfkkna Cur ami HiDfni Vkm FW** ^ 
lEwaa'i tJraiHlilba Odn, il uou Mr- Fliillip., 

I'lM «llt3«Btll WH tbn. ^f. JUOBv 

' »r »0iu llMoliiM Ouiu fer Uj. Ji*t*M, 
OolllM-ajHt, aaa tb« tbmt ii had BHdadCt .... f^^;--^-- TTa' ,aU' -to li*l*M.aar MiimT to th> 

iaiaa^.:--«JiS^. WJjWia^^ TV^ijS'iiIii ia ei o«e lintaaf 
ijartwiJiJUii 
ittpa^iMhiar Lii attliBd . , 
3liild buBjc quit4 ^ivnrf 1. tfeufewaih 

un (.Hbf altf " 

TUOIUHUM. OHintB.uilOOl, 
Vrhirbwle CawiirM, CUBSb in 10 DATS. 

cKD nnvM (ft xsm aamt win- 

VtB illr,-<nnili b ti^mi nturfai 

ipjjn»[EtiiaD or th. nl^ at jaat BnvdhJlu Cnu, 
I bad p.H4e tdatithi i varjr vtnn atlaA nt 
brfluliLTii, ADil look ^riiiti tu&djfln.. « ith ibi rouit 
tLtlBtltkiad 01 LO dari tlH wiD[riHilt ladoun- 
|il«t»]7 l*f[ lAr. Vf* an MOW nnmr altbctut lb. 
■rteUuD. la 13» bouhi. tfld .t lb' ll.it ludiotUoo iif n 
oaJd rit ii lakaiH pub Imjuadialc oar.tiTa .IfitL 
1 ito, mTf daar Skr, BAD omona. n( ohildna V4 vwr bv4 »4«l(tis vaA oH WHi 
DiW th* ibna tkuH. »■ baiuBMuLd dn bad 
WDh. t lanm ddU tkt flulinly jtMt bar 
iKt hftlf m feottU duod b*r. I Atnji hw^ In tba 
hoviA ihWh aad nnmuHHl it toAo^tu ni|iunif 
BsduiDii of tbM.L Uitfti 

[ aDV Walil you tn HDd ilt uuw Asu toU>H to 
WAS A GBEAT BTTFFEHEBa 
HAtJ wor vAUEuvm a uottTm. 
AWAVk wjoma now AND II ttmra mnu,. 

I Wntpv-itfafL Dartaa4q*tnirk 

HUVordilUn, SafRHid. 

Ikwf lUr,— Vnur Jithr uul fIfmotiUi Ciu* ta 
huMl quit* Hlfc J Ml Mu« *ill tH jiiwl to klB« 
tbal IfroUbUnOBT* huqulti cnndw. | 

wu Tvrr vbH it wraft. ■> [ wm Hiffariw fnM 

[ bid lAot fur ■a^J own lixbirp tmt bid bM dm 
aight'i rur f4>f « 1 afutBd UUnlc tM lima 
ahiij4 C^if lbn« iJnH n dk^i M djiiMLad, bb^ vu 
reri icucb «kue1 JiL uti-aa. At tha h4 « Wwfc I 
ijbly tool! iLt^ws AdBT, and Mm oBlrsnn ttifki 
fitf ■ whIh u I u iDoofa btttar wtH, " 
UHi/'Td 4<^444lqic Hk Ms^ifc I ^ Hit B$*ri4d^H(tiKM II, »14 I UE «tmHr tbM 
4. -J Ithuik bt wu fw Qa crtel 

1« tMvitbi k»dHii». 1^ aq, 4mz Eir HEE DAUGHrKlT^iD BEE!* ILU 
BPITXlHtTu^ auooD* i^liv^ mi Ai toUam— Ai lv BTMlfH 

ttikab tb« Lardf I a« fariuc Mjhmt 1^ limfv 
^jmtM. I kudu *HMk of la N*nK* 

iMf* M BtarH'i B r aarf j Ua Oun wu «f*ln 
■U^HfiiL I M quiM bHl flritk lata town 
hiUtiC qmla ilnm. InuitMk ]r« 1a iHit na aii 
bdlUat iDDftiaf Um kwIIaim. 1 irjah fi Nkt^ ■ 
«aptJ.rmtkn hoHHL [ hft¥ii triad to tt Bitala- up 

bUv, akd Iflt B* dUalat b4¥« B Wrftlq tl Ht WiU 

ba wild 4a, H*toUi »Uui nb ha ou Hk« 
'pUriif ml B| it ; In bn^^hlifl Uk* t| 

bafa|B.Ba HtHB taofllf oia tfaiift f« aia ^ do, b4 
Mrito HUAl l bkT« Bma ktptlB b4J wdic^' 

.feti^pdlMl t^,»i-.»j>|»1|^i I »ad b bk bi hUS^ 

I maHhilMM IbtMld HHfUjKudw 
.WVi,;MdHLK BEi4 Uw ddi, «a rr.li II - 

ilAitt vbd* tiMJimr foe it 
Mm^ BoMtbiflr 4«« I BB« f, 

tiai iNob tirr (U him [ wmta Jfou. Htr oaivb III will 

HUflb B ]oii|c dii- ■• tad. Bha mswte bvl • avbt'a V4a 
ipMtiBj ap blfio4 varr toudin Tba doetor 
Mild hv hubawt thMl una «Bi a^^fc^tfa 
bt eoull d# flit 4»p, « ua tbl HcncUj I wit htr Ila^I 
» heWi ot tta BRWchLUt C^ur*, ind b#r ta try 
II, ftod H Ab dJd UM, rit k4f ^ wwt« it, bwt Httd 

K baqfeMt^Q. dlH liBfl »ll>nfa E«ttJAB» fM dlfClOff 

Hut I ttnqihE mtnliL bOt try It Ub lb« VTad- 
Mlt— Ur wlia VH to twalT* fkn ■ ■■JTwir 
ftow a BHal drib«HDK, nifr«aliBff, dry aHqb 
tlul A>uid ub b« vnonnii in Atn .u^ llT VLJ 
nnBdj, docbn' PLMUjHptUMi aid jmiaui naHtrTiaw 
htTjw bw Ma I bal [ an Uaar to Mr Ikat tha 

<niiiLiHliit|.lkai|ut, ud aiMiiifii rii iiiMiiiiai, 
4a., imMMgnWHT*! br tha Dtb dw ol jva K 

tlika^ Knap P.O., na Mpatga^ N.a. W. CONflUMPTIOH. 
TOO ILL ru IMItVt UU BEID> 

Hr. W. Q. Bwaa,— IW|lr,— t aa wriaaa ta 
hll rim atuai rba — — -t:^..- nlm than aaa Maal la Bt (ipiftiniipl BaNllfc^ 
lufi Km tnatvi a drtte, aW [a aaaaai i b ^ » 
«4HtBba CaDauiupGba, aad ^nan bd4ii. Inna- 
■laaH iai Ima trial, hit «ilhiiiit Irmill Uw 
ai Ikit itaia tbti 1 baant ol nar Tliiiirailli Oan 
and ■u.n.fwitgr.m.natlAlBiiiiln, KHn It 
amtad J iTM tBB JU ID Iw. bad, baft J aam' 
vHud I4ibi.f it at Aqa, aai Aadaallr topnaad. 
laaikdtaav UHtKa tvaliaal teiaJ—jaa 
MkaaaaaMiilaiiBiWiiiata, ha wiiiiili nii(i 

Yvlri J WiatataitB aridaaiaaa, tl.^., Lealipa. 'A imi i^Hl-'>tUft'-. 

BILICTID IT CWOai 41ID OOmRUiT IMcUr,-tn«H» Iraai > naa »ld aa «■ 
iimt, witb 4a«flb, hFaHjHiL uddamalkal 
bai. (« traataA 0^ dilhMM Mna, kM 

If n d aaiiia, Tbtavla. 

A CffILD SSVEH UONXaS OLD. 
A |gFfHlt» l~>i oil HfeTB. aw . laiaU tntUa al jaai Bawikl^ Can 'aWv 
l^^*^ ,*! f"'' ■ »»»P" aaiaf la 

aesli, r bbda, batUa (nai no bllln fa ar litUa 
girl «b«B aba wu T dboatbt old. Bbt had teta 
Miirv^iifl fma b««blt4 inat bar birtb^ aad dmt 
dnatiaaia lU, iwl baa aat bMl aiataraatil 

Sjf Jg* J5pa« .adWH 1. iHWtti, „ 

' '^'iMito nan neiitri 

Via. mTiiiMMML UFp IK LOHDOH AKD 

Cnurmua wi Ehbt Lan. 

■Ria Boan aal Ihi Pann- tari EoMt— Ika 
Uaba d'OrlaHa aad Laadaa Ctaha— Ika 
rriHH aa4 W ITalai— Id IliaaHiu 

Mti'"*— — TOmhiair at Staa aaJ ElKTfaare. 

WEBTMIMSTEQ. Marab II. 
Iliara im hlfli aaiboritr la :)» dli^matln 
wnrU that vltUa It bsan irf t^ raodpt bf Lml 
JaJlabarr af tba Boar Pfaaldaal'a prapiaifroua 
— aaa MKlna, K aarr al tha Aanaat aaa la tU 
i^ h'rfiill 11 11 III 1 11 laai "f^^j^^^J^y^^gg: 
bal la a^A aaaa Ika 
, AliaaMiaal *■ Bl^w'- Hnar' ini 

Bito naJoBlitad Hullr la Mia^M ttf luFa 
■ijiaiauala Ur. Kn^K'B MM Smaj 
vlUMarln. Fiaoai, Aa^fla, aad IHtr «» 
iiiMHij la Ida Una oftMr 4ai> 
Tkt aslr aioptian ta Wa attltad. 
~ fa tba bag* of llo.aia. ft doa aot 
appear that tlia Uaar la ootilAtttJ'l.ljup ao^ moT*- 
VHLt daal^Md ta daUTar tba [1l>«. fnw Iba pit 
Ikardar lot IliaMallM Dariabdf thmj 

i^Htala, 

UoLf oea oeaitrHUaa U. pal ^flKtltt Cn4- 
daat'a tale«iHB» to lord ^HUabM^^^tbalbHt 
<bal fonu a Oltlaf paadaat h> A. aUlaibMK 
Iba iHttvllala 1,111 iiiaawa tt Aa nrp 
Tka lunbara, biUai Aa (Ua kap, tbu Aa 
hll drialDf al Ita laiaUik lata aaa 
lanrf lab a. Lmdim <l Ikifa sn ■nliT. 
uaikwif aaiiiH la gat ktAla liUfe In. 

' tlw baalaoiMatmia lailk^an- 
taw. Ad(« diiM (a aitail turn Ilia 
HMtU Oat— i diMalili bWlaaiaat at la- 
M«aa aSMIaf tha liiili|iiiflMnn< Ilia fllata. 

nlntifaat m. at hli daiaaad, 
aAbb bal Aa — '-"r'-* i~H In dnwiiir 
laid SalUxuy'i lia aad dtcalM r>plF> Tb>. 
vill ta apid la iMpttabaaihMbacbtalbalr 
TWt ialla^ballTl Ii IMldlaA TbDr 
iia tatd tlwr wm Im ^ a tta baaJiittba al Um 
BritU, lad Ihar ibair ai nil dia at tbab foot la 
a laat adoai ta WBBT oat Lofil Babaita. 

To irbal aalaat tUi tiiak ml Oa aalallr kal 
ailr Oami ttal wOL 

Tbabloadlliwiipuajiiat B ti Ml d a la lM i^ltla 
■ AaVwb; 
^oTiha 
■pIli'.Liai Walialar '• pmUmBr id gotaliK Oat Mmb 'wUI bt atiba 
ilM ItUia* Mm WtMtiAlta «!<••» 
nah^, ItHvUla 1[r. JtMaal kwdioaa 
■oiaribt uul miUtitarr IUlv la i ltS ihr'^ tha 
OiauFowndatiiita Ml iMi BMHiilalfaaar 
a ulia (d luMmalloB* 

Load S^Hla wm mot fM| |d ltia at lha dlanac 
atlkaNaw VigBluadi' Clab, (in l« Kinlit 
udar lha j a ^i lM L y of Authd^r Htrpa, vhan 
" U.F," waa t>H fmrni, at tha aiaalag. 
na Minima ot lha dtabp wtuab laalada af 
tba prlaal^ vomica ta litafatuitp JoaraaiUrai 
■Bd tba dnaaa* in prood ol tha laot that the 
aoldl«Tf attiukn at IwTt, ^lixry'iMg thb 
Tfifhl ot thraa aam ^ra aad taa, *aaa BD- 

' allteaa9B[.4«ta.-la.JMltlM,ii9R*>a. 

l*aliiS»tt!(wKSl£!f^^^%^S' 
l»agilaWwgt<ij^<g % liiar^ 

Uil MAf Hi, « JHtg b«F6 vtut UtwS l«Bt IW'Wgfc 

tovli, the^i^ b[]4 tu Mw, Iht VfiihHda Orm. 

" !■ 1« bl^ A mm tu paniiit pmoalL htl* 
■■V t« rittaiBalB pflftmiiuDH of pttiiiiirUQ doty, 
bnt ta looikKi-GB aL th* gnat onH* lb Haqlb 

thwt (ta Pvl^i V|Ma«iii9 If MfW In pMBNW af tha . 
hut makb dkt <Pi w faiw 11 tba SaBbBlon* i^ub 
wkU to 1^ Pu d'CbiMlr «4AiHrU U Iw t™, 

mbDlAtfH le Wa VtUMv, At uttat «f I* 
VAh,*' «te ^ ivaUllM AB UHiritiiaAlIf yrM 
OAltHB, tftfwUliglDthAQuBn^ Km nqplybAripf 
b«* IMiftd, fltrtbit IhtiHAlliAtiailJlan rnkdi l:u 
Mi4 tktf Ul oAloa luA b*«D rMuAiTiH) Fmin tha MtEPARKD ONLY AND SOLD WHOLESALE AND RETAIL BY THE PROPRIETOR. 

\Va Ga HEARNE, CHEMIST. GEELONG, VICTORIAa 'taltMN^^ffi'l^' 
El iiH Bai taa* 
al lha IbalbanBlti, af wWrk ha 
baa loajr b«M a i mliw . A d^fflsalt; la raaoy 
Btoad la th^ ■altar, WaOb tha UafibvHiiih b 
II llllTj •aaaaU wUh Iba MaDa at W>1_. 
■» daUaaer la till at laUafT a alap that maght 
iHnatt Wag U.H.H, lata ditaat oaBdlut •llhr 

lha kiad It tha Fnabh Bajal Hsbh. Tiia rial. 
lav i., MfatthalMi, id ittoatf ilut n [■ pr^liabla 
l^m Haaaa vUl bb laftiaaf fltJug It aiprraiiBn. 
I'nk aapHaadBtad daaBoaimkn Bi^ht ha fli* 
paalal ta mw with ihataa and Taxatkat tht 
laliiMtu) aialial vtnm It la dirwal. tv la 
■ailmiaill il lha otahi dat Ika Dm a^Odaaa 

^jfc5ri^^i^^i*r^«^tfij^^Tj^Si^Vb\n 

la aadaibtit'at 'lita bililauiil of ' a mK^- tha- 
Fraaah paVIo who will ba dlafnaall la l^ilMMa. 
' bib naaa with taraur haoauaa ol k:^^)^;.*!; bbadaasalait hl^ la Laadau aoolatT. 

ThalUaaaaalFiluiBH ot Walaa haajan hut; 
bb t b h nftd tha thIiir-bavMth aaalvanditT al &di^ laaplrbd with tho wkmllaiair 
aatiTUralthelJuiH. La.1 waak Ihar 
what 4?* f.catlau,]^ oallod Lonl 
Ifaatoa^a DiMa-haaiaa.i^ Thia watlc tiitf halo 
tHIpdig durlai Ibn liiaoar Iwur at itir Tfaoaiaa 

Xlftaa'a wlaarabt lu lha Ciiy^read^ aad btia 
fiM laiaiiaablr at a iiama ul lbr« fiOiinaa 
at a Kat ul tauipnim balfpaau^ aich. l^id 
BdWtin Utd Bb thai abaa ha toiind liitn- 
aair aactvllajt tha Frlaai aod rniuaafl ol 
WalHthniafh hli lauat "Iuim." ib nddmlj 
ittaak bin that ta Mdbbv haalf ainaaaiaiati 
tw IWb abriial ha bad i il i ila^jiiiiaifiil alili 
BbollaadTaid. Ma "hnaaa-'waaWM tM lha 
olaaaad paafla wha batuhUjMw^ aai M. 

wiald ba wvaUr I^L 
■ h aaaa. Tab ba ted an * Id paaala whaba aaitbaaaa Bt lha diet a «o 
Snbai.wtliUaUialaiUdjM. Aa aoaatatla im |data nn ab n f IT , a aaollia al whaa 
Blfrht ba dba«lbad aa tha arrak ot [d^aa 
baharlnji; lika j;«tl,,tnaD vhaa Lhoj UDexp«etad(r 
faubd IbaihaatiHv* jo tha oompaD^ cf V^hua 
aad PEibDMB. Bamathlatf ol lha aanH hiod 
bavpanad al tha l^lplva KaBtaabaal. Tha Prlava 
aad PifbbBH, witb rfloaUaoClaa 0' flany mohbiafa 
1^ Mtl..dnBad imwda at tba Wat Kti\, nui 
hiTB baaa RralaMI tas thb taaaiaa ihava bji tha 
€iij'i«ad dlatn-aat. 

Kan Id Mia dbolh ot Mr. flula, bobb tl>» 
Vatlad turn Mlalitit at tMUian, otn 

tU|i;:aMK .:W«n»^~MI«I' laiil>3aBad btaaa 

*t,^mki..m:-^.-.'¥m!mi. *•«.*, aiid 

MMjajt t, I ft iMi a .Baaaa. jSw^faa 

ii'iifaba«t« ".*a» mjmt-mMiiiimvnT 

■■M haadad or aloH 
(nJ^btad aad latba with 
hnatibte aad uaaUaiad— ot 
bbatiad paorpla, aal thali 
Happ7 Iba aatlda that oaa ikBB 
(luM.. Portaoatalr tho fBM w&DOB lisn bara 
talian bi aiioh yliaaanl ^laBH^ who bb* 
taaad bib waleoBa aliMt KB adarpblDB, 
aad wlvaa lantrall laavaa hair hi. baart 
b^Lad/' It aaa Eb thli aania ap»«b, a 
BBblB*4iitob at aflllHliDDBr orotarj, Ibi^l lie. 
ehtift M (all Iba aphu^ko Ihit hai ^ara \mu 
adaptad la tba EagUih laaniujlb. " A mia vko 
Dbw Balua a iBlBliko aaor natia inyililaii ." 

Tka osaplila luaiggHt hi nult nl lnndna, 
diphiBalia aad aoalal, wh tba anri alrillai faj 

d H ^ BBBit >lla aalMMM'i MlqMMSi^St 
BUB •« lb* baa h«w., atd h B«tt£ 
Mrt pipala daiulaB* id hk daa. U ii 
u. that la Mn. phrlpa lha arw Mlalitai kid 
piloilabB halpaaala, Mm IhaB Iha^ Iknij 
' '~' I n i w awtaf paas, naohada 

aiKllid hraar laaliniiBi at 
jathjw. It waa ahanuariltk of 
ICr. Phaipa that whaa him utm a< aSsanlraij ha 
<ialaUr waat Mr ta hla idd haaa aial hh aailr 
ws^ lahtaf b> lha ititlf^j <« tha day aa M bit 
rbatBlaf ha had aut waasatai oa a<iaal tobma 
with tba BOH hlchlr-pUaid ntbtiiiiiMi la tho 
odd wacld. 

Aa ialHtaUr^ toIw iwiiht la auda al a oal- 
at lAd BallabtbTT*! oaaabl TwniribatwDa la 
H^edthadaf. Tbaj aia wwtlatao 

9-^19 1^ aihiiiii^^lS^S^||£k|iviS^^^~^'^^^ aa aaal^. 

.ifa#li«ja#')agrii*M ^iS^™*" 
I I I' — .--T — i ^ i l lilaaJtia. 

daa Jgfet, T»»lt«a«w«li taoaabtalttia aalka 
rnlhtai OflKte BlU. bad Load Sallabur aaanad 
idHB oa tha Ifhblilaiial biHdi. Lord. Ktgia 
P 1111 nail pi ttel jaa^al aflaild,aa ahauld ba 
llogKed art tha poUoa bat thalr parali. 
L«d DallifciiiT waaoa hll taat In a Btiipibit^ [ra- 
taallBf BfaiaatBaldaviathtbbiaM w Uwiba 
(ha poor. Baplh_ bt Oa riah. Aa ha 1 nobu loida, whH Ihaf «•< at a J i ba l aad iilf 
iriag lall to Ihiii (al Aitr lataaala wm aat Wfc- 

loud tnai dlataat 
dlbrtlpliaa. 
4 Mtaartaaa." rWtan 

ta Ma 

aarXoM, *mr 
■aUoaB at dwhalli (itkBad Ib aaa; sHaim, aa 
hanaaNd alata lb raat md tar a lainrlBBllr 
tvijiifad htrohrod. Thii fa a. aid 4<qriaialaaM, 
a laaiUat Irifail, it Lord Roaabar'a aohool Amjt. 
Whaa 1u Wt £b» ha olalBid lha ^vUafa 
whloh paHalu Iff Bamlxaihlp al lha lohsil al 
(.ildsH with bim tha Uiah lod tiial kad r>aiod a 
huahlopHl la bla adaaatiaa. It la aaw la lha 
wiotrj hnua* to wUeb ba waa waai ta nltn 
frum ftatimla; In Moaday la aarah al nab tfaai 
tha mUi al tha Otaaa'a Mbb MlatiWt. 

It Twm turn W. £^ 

taSi,- tim., ILP. 

r IB aiJiad Irf iif.AaBadiaa traadB la loadK 
'What dad jMraBoaRr aipial la (rt eal at b ta ratara tta yaor laaiiiialmi la lha. 
ul Uu NliBiafiB Oaail t" Witbaal a(i~l«( la 
■mat Ihi orada iiMtakloBi a-hiah baaa baaa 

BbAda aoroaa lha d.tlaiitla, thtf alaa aall mj allba* 
tioa to tha ^luatiOD that haa bHa aakad th«a la 
•oaba ^aartaa aa ta wbathar wa ban mmf laal 
dair* lot tha hiaadabl|, of tba Uaitad HtatH i 
what tb.1 two oaliAna ruuld do lo)f«ihar that thaf 
bauld mot da bapant^f ; aad whalkaa l^an la 
paadaaHVaf aai aala«lhaOc rinibni|a< *t 
Uallad (Hataa aa a aa^aw F laaa iijiil.'lW Al^ 
aaaat lka.faaibata lha Uoiaa lataaH^M'-aiAa 
.od B^ nadbiBiaHtitiv bb^aa^vld'^alalia.' 

ftawdSi^S^^il^MM^^-. ' ' ' 
"ihir II iibtiiia'iCif'iibO'liiba aid lata* an 
iih aa lUf , "'lArilMil'infltaalkBafki 
ana war at tattbar taXiilM I*-! aad I ban ataa 
hbdaaladlfaaaliMitaBaiaBdBla MIMIfea 
Ibllid KlagdaB Bw iiiaiiii^did ttkOltMt 
Stuaa, bit tiiat tha tfaltid BiaMi Ui aa aM # 

lha Unitad IQa||ikia. 

With rsfmnl la aaUic tiw Bar tpablBo aaaa 
lidaraliaB tor ibb Nlaarafaa BrtB^amaot, I Bta 
■rial! Id a paouliar poatUHi. liVir twa fian la 
■aaeaalQa, that li boih Bt Cha baiiaalaf rrf tha 
aaadoa al IDVe, aad al Ihahagla^Brid Iba 
Muloi ol ini» { siiM uiaatMi la IhaOlarlia- 

llalwar Traalj, abowbd that twaaty jaBP 'fh 
wlHin 11 waa laflt di,eiiaH4, wa wata la thb abaard 
poalthia of aaUaff aAaafaabolI with PiB — r tor 
titvibttpv lk«: «bM Botlea at lha VdHad 
fllMlit m • iawthi*. la aUak wBkadlalaDtaa 
T i lalt laJiliiaaib ,#t>b -'»Biiaa, li wUA' abMht- 
tnaot.aaa -wa . had aap r a a a aa iKMieia* 
wUh.ikairaHaditaui^.aal-hi tASk'^^Mi 
a«arr paM.td'Ti*wtBr.bitiit..ll»l'«^«kaiit|i>Haa. 
taAliaaih*sia«aat iiM IhatblM WtM <W lha 
' ' "~"iU«ib IB'-Itb «*dii; 'iaai)':ad- tahalahb a. 

dl tha Indin lid tht «hM wMbalftatr 
(obaaipaad. Tha H o t Hal Bbi i t :>wa'^ aetad aa 

I atjiad that Ihiy ^aald abb 1 lad l aaUbiB thai 

II BHDbb ta mi that wb aaad aa BaabtdMattaa fa 
nlBba to tattliH aal dl ba laltditMa piallka 
trUih waa aol ia looordaaoa with BBJ alfalllaal 
ball, Thai Ii aa couitaiaijoa paid, aad [ 

OsnaMBt br aithaTtaa . 1W»'-- ^ b»bP«. *»*W, '.la thb lai^ aoMlaaa 
Oataoa iitiai,aiai ls liMaht k^ Aa'rl. T 
adoHthatU mi aii toaa that mim ad lha 
Anrloaa dtlaaoi aia a lUlla ald-^j^iilt, 
tahc. Bot uaaatanUr PBha^ a aaaiawhad 
^aarclaB llat^ at tha ratatl^ al oar aaoatib 
Klalahai la oar IHllHf audi lb lha taal ^ttarf, 
or IB 1M3, OF iBltll, ai8bf«i||lta(aUut aiaaw, 
lad (hi iitraaidiaary ohia^ ja lha viaw ol IW 
Xlallad Hiatal which la as« lahaa ia Uiflaad il 
aol aaat bj la iqiialljr eotnplala ahaaoa aa 4. 
Olbar lUa at lha Atlaalia, Maw I, with all 

lnijtfBai waanlltifc ntlla waan hnhid 
at a.tpiMaam (iv^ that* sbbb la ha la iha 
AttbP IBBa iMaali of lha rtfHll r>a»- 
attoa, tohi laaad ana (..aoauaalrlB whiil 
thiak I K aaa a taaa advaaaad* aioWlt, aadara F 

Tha bbamB IB Britiah ^aloa with ra^atd ta 
Ida Uattad dtalab. lha fnab apitplaaia nf a 
falaJahlfi *hM ma bajood mmo word., aad 
whiahlaaawfeiwai_ealhladdaa(lha Attaalta 
diat It ii ant aallUf la iaad iHB Uaa la UbB 
ta var/ taafri h]a and raff podlili mDlta, hai ba 
doubt a phllaciiaUii han, Tli ntlnl In raoaal 
aflvr IB lalBiatloBBl at aaqf^vkUtaa 
(d paldalD «uf raaa and liafaa aad 
pialthB IB Ika vstid hai hoia nBlanll/ aaUB, 
panlidhf aa aatuvtaaiiaal lhapcBjUiB,alalldi 

IB Iba MbiawiBiaite mmt mtujtimt^m' iWif 

paal Ea«lltlai|,i#$^gii-^^SSi^ 
tha i^tlaaHa,; 
UMa^llai la,WM(tf>1iM ha-raharataKd 

t-fim^lfifif^mm^'^im which han han 
'«M*4''«y: ^iHUIaati^i BIB lh_ 
s«Bb«ibhar tMv.^'->(|M laai B^.tka-'ifaaM 
.'SmM6 tri. 'r^^flr^;,ti^«,?to^fr|B|' 
itm Uat«a sit'buSr^iai'thatalii'a''iUkai'&. 
wb oBffhl to ba alda 10 llaa Ad lab lii««ii;ai^idi . 
ai'Bb the fJanadJJW ^OPwlioaa, and TpafrgBl dEBat' 
Isalinir bt aolTO aoy iliSljAuJtiaa lhat th^' iibbaoBtt 
'HiH Bumplota i-iiMuffm al front haia, UrWaW^ 
biana Btil r*t Ihorou^lj raoo^laed ia lha 
Llnjlad Utatea amonfrlha aaaaraot tha p^r^W 
'fhp .ufl^i^Ataa Lo IrhFi^ lhaj wore b.la,^ la Ita 
put Jlill Hud niori ai'liu ^ire than eJnjlar aiu- 
pl^ijaa ur j,4]thUBM.a du b>w r4v tMa aide ul iha 
wbttr^ rad It will LB hi tliaif. id N^Mibt, hafqn 
iJiHO laaplnlaiu in> qrcreinu. 

Wbaa t am mkad wliat wt laa da lafathar 
that thaaallea. BaaBat da ^ugly, 1 aiapar al 
aim, " i^Wi* an ihUi^ Bilaiaiii tba nlaiiiilai 
■af/Vm--.Mi>i(' -3>iilti^bib li iillbuihiioniin 
^Writ;#'<MiT.(it''ai for 111 aicop^H." 

oil Wa,i B itT t t TW.aBiaita lha -teat ibu ii o 

atthaBMUa^KfM^lii'Ahdia, thtMb 
a Britiah T Maata a U ttdvtalwa|'jMai£ 

Bi-adr i^,m*mtwm 

<B I aH to Ibq nbB»alBB-wwl' W^ljitet 
ta ibfi Ftnc^ eoaqaBh kai BaA 'aij rrada an 
Uitlad StattB dbotd a larga prarjoaal^-ajlatla^ Anativa IB|d^ 
la Cbiea wb havo alr^l^ baaa wotkir^ tegatlbtEj 
anl rnrrlbJaii la faa^Uo la aa lhaia U waaoai 
ihodala. tegaibar la lha fBI an. f3r^ 

baraili afo Knwhiv np with whiak ,„ „ 

Ih^ va traahlf roT^jgalaad aa oamBbM tatbt^^ 
will ha bold aaJoiih (u latr^rfara. 

U It WM oalr tor Oblaa aad tlva PaoUb, thli 
waaMbaawnjfil 10 juMy a Bia dapartara. Bui 
11 BDi£ ba tamnharad alaa lial 40. Aiialnladaa 
EajrUbh-naaUai aUBBaalliia Bait IWj 
pan la tba doath PiiiUd Old IB tha Chin Baaa i 
•Bd hr trj lliiili tt wiHl thi inathB KHMHt, a 
JMA^MwAwt^ ladAaurUaU will 
alaaba t ii lii li ) , «)iUb will hi lailallalf hallii, 
hot}, I'jt tha tfulM Btataa and for Aialralaiia, Ig 
Lha (uture, 4aa tha Bllaarahle jnaknalB whMh 
bate iw gftia pianSM la Iba BaiUh-naaUaf 

aerld ia the pabt> 

Tha Btillah DuOxvlia win libai H dlBl^^ 

tba wa^ ol a batter liiiIiBliliBB- iCnM 

laltof 10 whieb I bare alladfit la aiwifi, at 
inea/ne, aa aanraoHa difnoulif la tia waa ; bol 
thoaa OB balh bldoa of Ika Allautlo wba gga ^ 
Utdpiit of tho mul IIMnd iiiilli Malum nf 
prltilajrea ol MEl.gurwDiBBat la ltalaa4 wdl If 
mm ilhely tu pratail II tbi^ pal th^hlMI 
t^atktf, lhaa ki tha dnaai^ rratlaaaal viH maatifla >«( thA{»,ai . tr.j htili], Hk.A. K, 
a*U.nnd an lukamtiDv l»nuw an tba 
IitBiula ot tht I'adflc-" Tlv* ■•eluiB m 
aiiIiu«Kl lij A bUDburof biAiitiM lanhtBrb. 
Ibo.\ tibdl Aiiwm bj Ur. GiKbalt. Huhhi 
apHLneu H i" I ri d In Hm Mam wUm n!SE 

aa mitt 

L BlIdHt 

HuHBtma nrt 
■■I 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 279 in I 

f IHJg BYByfiy liUJENiSftj BKBACV, 6ATUB0AY, A?Bnk 1900. it: i dL-.1.2l*Pi'i >*fl»lltP, H.l^ [1,111, I t^EAPif, t^M- 

i;iiur«ii.hiti.-Hrn«ii.>4f7ii~hW. Dud^ ^Ml- (TiKit,: BW, «IV Mk 
f«fc^^** ***** •S' l'F.lCTBH>i,dur, iliflisin-r, It 4' .11 I.IP- krT, TTfl 

2 E , A s- ]i h K w ■ H 11 -i f a i. ij¥aT„ b 'jAMI.H'.-UJnd J fcrSiiN'iuiJi -'iuiLL r'lird" 
J>^lrJ^^■:^l 

!>■ ^^-.-..^ CtJTB CUir-Htn,. f*unih-¥lill„'-B*t W- On 

■111 , - iutT J . wTk[(^, II ^ r. ly gctJTB cm _i¥,*jr- ■■■■ 1 1, * jW AiBir <*i Jii(fty« t "„ 

7; ^ Bar'''>4Ti*-. ^i.Tiu^.l till Pinidif." _ c<»i-r'(jr*ht If ^..iiiNiiUk ir^TuUj ^vBfiii^. r.(<i. 

icin Ivff JdH(lM««irr AtKBj-V A:t«{M«, «t M tf^^M. SUiBia At, "' "■ . — I — .— ■- - ^fiitliuAl.'u'l'i^l-r L -> ~" 
iji. f : 1:1 JJ. Mdo., h )i iiL , 

bL !LJm hi. !' ... - .hM...' 
IL^1^\M.- 1 .Mn.rr. L ,LLt. » ; ^L'tJlULlAtlnU, >iir. Ami Mm., .fllllltna'i 

jgiUMCV J a^:l^^^c>^l3J 'al 

JtliM l,ll.tl^< I'.h'.jl.LL, >L.4„ iLr-'Nin.TU.]..-wk." 
Urn ffUMhAV. MAT ib»»n tl ^ywl,h■rIl, '^[< 
■ Hi-. I ■■ \r j4.r,A, ■ R4h Mr **1 AM,V LJ^U. tft.-H*T4 *(. Ailum*. it^ ^^^^^ ij^fr 

tiAii^" E(itii*,4fl, ::^IL If ■!< 1"^^'. 

Li VI IlI .Hti!, 

Ylt,7''/r^FriJl>\V JBVNO,, litTlii A[.!L!, 
i 1J:^.Tl.'i:;: hr frvIfWHV 'J', J'. AMi^ilAV 
MH.'ABT,W.lJ„-t>Tsil;P _ ^ 

_ >Hrti 111*11^. rf.ltlid^to.E^. ■U.1,. an. r. / 1-. -■-^ ■- 'j*7tjr. Mtkj.Vj, 11 aaJ MtfV, W. tl- TKjJffT, 
■ytJmt : OHii- 1 1:1.1 Tf UI^'vOT^fW 5 

h, 'jUIlibliM' JUJ I.LrLl, 1.1.^1. M., Uftndjgiuh't. 

f far, i-u a I >i . 'MMilWil ■ ' HAlklL- ^4 M<^t 4JJ-fu .T J, .TTT.ii.lJbi,!!, 1£P ifTi.- rwp.u*¥,e™i™qt*^k» 
r~i!LLrr*uai. i>^,«nH*ii ^jl!!d,.,.,:i'"i.i*j 

AJ.fliijViWii'i It) TlllJMti 
). Hn,|f-i,t.-TfJi LT nlrj-- 

A i Mj :.■[■ A'i .:fV .\ il iJril^,tt^iU^<ritttel. 
1 Jfu^ 1^1)4 Hu'Khl .■HI' i.-HiH 11 1 11.^4, uisuL trj- Mff^M T-i!m;lIT uVu^iKr JtAl']lr.l- »HUKi:il. rH,']|'iiii-i 1.1 y «, y v^s\ SAC A hti Am , i^rtr^utT:_ BV miiJiili.'-B 1 hV Bi^iva fuub-JT U«4, Umfdurr. w^.'lJlwiiK _ A. l'.,UJ'.W„ ind bic purt 
AV ■ t k Jt L I A W c B ■ <3 H. 

_ JUL 

TO^lSHT, *Ttl>DAT, * «. — 2ErB,MftjLM turiiif"lij*i»i""iiEBril Jf«tplta^ 

''^■SZ|i|>£DHjLKH.iL'Al!l lr.L.m'ir. :nT, I'lU ti!, Stki4ri V 
~ ~ » ita»v ^hji 
iKAN'UALI I iMHlklBtKUhi LAJtV J-jvf i^^v-Ok* L4iiui[>nAbi>li lA EuJand toe p«n 
^^l^fij Ifiiu^b ui>ii.*vjT , TN.'.. Pr»i]i^. < ^mri. mtriLl. 
"1 jlfiy IPN't M'UAhii ^ir. >ii:]'t ml iiBM«m A'U'i 

0'~ lO*-: rinZtuI ruM-'kH WiJij'r vnktcJ. klfblf 

fwi^O V^Bim Olrii nai C^U^ , " nbi^liI hd^ 
X(l«mr97j|iliJprrf._A^L,.J', ^., Amt mria. IT Jn*|M:ti>r]^ dri^i. Mj, 1L>1„ KlX. jjM iTiifcrilla, rUAiH} ■ ■ MB. liar 

Iflia fl . WMl r II I I I I . '* ,»i * t n fl Tim HOVii, MAftBEL 
Airuirik^in THiiiiinlii in n nmli iw iilir^i. pHIi 
3.11 H.,^ .. NrldKL. l^or^lL li^'i^. 'HW^'kwtaMlL «iui 
' ij.iiHi'^. Irm t:ii|iti>4. . TJh iriiHlw or 
Mill *;iW Elx «KjiJKtJul| ilf. J*t o nrrTT 
Wir. it|B,4S -*-|- -V in iT-ii f ^ n r-j. mI i^h j ibp ^jpi. 
■HI yfiVr ikiLI fhlitk nthhjitf^iVittaE «t^«ali4 II a» H.^ it, A ■ Ixi nrh- Mhi^^t.il tv tlw« 

f AiiJiL m ri* VTtf 'J^w. T. ir. If AAftRft WJ, l.f. LS'-- i(M4. AJi.:'<Hii|l 

,iiiiiiltrwwj-BMlhg ibf <iVill iTkit'.^rnl ihf t»i4 «K>iniMi4 ihwii*i ihinr bii 

^.TiLiLini -.. |-|;i [i^lin:'^ ^V'IMhIAM WALXi^t.. .^r 

rtcLi. T. ill :1l' - , I I ■ ! 1K.1 , lis «iiiPkr»KnJ 

xln^mi'Tiri m<,i\ l-'> -riA iiii Vh Ai ti JA^A ClAHII.U 
ICaJ^.^iiih, lu ihq E.i]|»ir III Wwtvii Aoibi'AbHrtbF-iclD 
MvriPM t4 ttif Hlij WlP nuiK^d^ ttid ilimnwvlanUianik 
Him Siimr 4iiJF»«KrWaad Fnbit*. AMAllaAiM 

thi; 0.1'..'aiit Vi-r - uJLFi 11- .fh i. AE^^ iiI(WI-A>, JvLttr ^BATB ALL ^13QiBfe|ta9HSW ... lOb w>«. Tifc., of Wi p^Vf. i 
I Ml mtmh H'jL L'ltCii^H \f'(un ' 
..■•Ijj, V'Tii : runr. *llJ ImiFw- ' 

I Irjv I. .Jlj.hJ llijr ^Tl^I;»l^JH( rnu iiuiiur.K wa^tc. 

ll, KMiAivir ^.^•t*.ii"mm\:» ••I X\ IIV- Tirf- ft^llAit. WiEli 
TA i.^H, N-iiArJj i'^. rj.< ^..ir.F LiM i.4»Vh Hun tSm 

^' i l'lk tLVlS'^ llAKi^li\-,r. 

A Q^rvl emn Btrni'^i"^ ui i^i '.i^'l^ i-'ur ilattaM. vilb 

'^BMikiAfr K>.iL'nii..rpHi4 cj tih Prtj^ lirriMTipn, witli 

miHirar '»A<)^|| ■ MiiijtwH Itifirii I'l i^ivi, KCipi i;ip|]rw, 

}\jr bLI liHTk*! piiirii li>T^ *4« 4ivJrB ncwluw HJ 

HtYf, Kt III* HaiiA UT -l*LniU|t. ■ tiLrt'4i)(h. 

TilK T/ftSTLa bi'.UNl^t, 
r;^{ I -iViU.tl M'4KL'!^ ■ ti.inil»'m.wji rr j:^ an*, 

n.rt.l Hull* P-MK^iTomtk' .W"- Ifjw "11 hftE-rf. 
' |.'. I'kN" Ht |.iBIim4 H.'^irtin^'n i hirbomL 

il*!llr id' j: I £p e^i'L Tul H irt<t« jtiUml: wnuod hOW 
\ii —^1-. frim ir>n tIJf. rl IHiJi^nK^, 

L^ rTi^WAi[i> ' ^iii.K, >hiLi.iii«?or«"> aon,. -vith 
4 p^i^ialttf at £1 1 «^ furiLartfin tiJiltid: •'Hdd TUJ] . blRRlLL HAT HANUCCAFLif ll»i|^. «ktli 

|i|»i:ap4tl'k* irf V H*h fur tLvlD^ | 

J L nmev fU fm im!t FW*l«*. ll.iE.r(pi CJ^iAH * 
pM.oaMll3lf>AT» A^lHth.1«»v Wf-Ljn-U 4fa i« ibaot 

MO>tli^V,Jiv nh^ li^^ I'hTwiiAbtprirfiiLr ^^Mi^^f 

tfwt- Lbp^TlmllH nl W'^ii* WrkT^ TLtP. Mtn,, irf iw.i 
ufiwff |i»iiuiiiipa LlUIp. i.jfCL'iL f. I- K> tiH ^ttt-, Sbl'K' BATCTiDA V7*it6 M A V, FAIIiJ tl fAK W ' 
■VV'AiiWii'lt !£.. 
I'A-Ci: W£l.'l<1 
Fdif r jlt pwUmlKn M illiJ. LHS. • -.^ ■ 

^ ■ H ft1 ll>T- 

Ainlfwuf l.l>bAB)|)l^^lrtt|i|)ji(t-i^J)^^ 

.■ ' IT J Ltd ■ .■ -J-. UOirp&rt ihP*;; ■ ■ ^ 

hU< 1 t : or wi1h 

P f. aFVA^.B/ivtrrr. L^LHiM-MfnaA^. 

.^I'liuriHUimp 

HATU^fHAl (ilKiitnVKliif AVklLvS, 

kr. w. a atujfTMi a>i*in>^» -—^—iwn mil*. - „ 

JL, nHailANUHTAVUUAJiUldU'iirHaiqn.] H^^ ; 

- tJM iw^tw ^ iMffwl P f fffa; ■ IjhIWi turn tt^ ei ]DL u. 
■■UnHH «1.PUUUft nABVBIk 11 __ 

■gfHtWa'Alft-BQItU BrOdT HAilHfttD, U, U Mm, Kimp, wAiu wtatnoi huh. 

CVW Vl^va. If OWiH ttUl^a, tl InwiA smMdn mitmr 

Biii]incKU>«bi.t]ij}-K!faoK uimuiL 
iiM N4L 1 fcn ^ lum^ BhMW. a. P*Sl'lii>liiH. 

nil [^AJ M'L.lr. 1 1 t.na Mmt binq^uUtp 

^^7Aiii!^^'Ji'*^lVY'i'.ii nu. 

in I ITl. mlw MkT AciDnMiruUiHi, ^i^aoUc* iteiiuet^^ Akj 
fidiiii IV^tiu^i-H in-D. fl-.n.. r^ 
Th'Ut'^H.tj<S. PLT VJllj.l.Ll'-efl'ilL^tfmtUr'TiiptJBl. 

ti-u i4r'i-H-rfi|-|ii.ri -I ^1ln;l A^j.^. 
H'l I.".' . jh..P, Tl |J I tlfS 

'.■<:- i .--H 1,. pi-ui I ^Tt^iiWi 

- ' U j-. j-"'a~l I. T 
V <\.SiAl?.'lJLi H'ti.-icf-, tLujJ itA^L^iL I ALLEXrSJfBlfa, 
I.I r.Jpwn}' iAaUiHI. 

■ . Llir i..Hi.> i m-:i^- 
' hi ...111 I ^■ntt'''fll_ .:ii]tk 11.4 Ali^t, 
*m5*iri7'L1ii''i 1, il F ii: J , I'l hE .1 1 y ^ Why Mttvt iiwbiH^.i^jKFb'^tim u Mil * HI: V <j L to u t X I^H Rm^VL 

Pi., Iciiu.. 
u.ir.dJiri^ LriiLiir phiIi iriilBTn i.tWil'.Plii^ kV. HM^imiar wi I V.H. Aiml, 
nihuhL 4ic i«r L*p< Ui.mL m l Kb^Bui^m WpI'^4 kiww^ «. Mb ■ ■ ^ 

_ it, 
_ n*«j i» » 

"' I, Tnu-fllUMlii. 

,LHir-pt#*«l, RiMW. 
Iti.}' J 5kPfH:ii-rr*r . Unf 

j-w^UlllLi .Pi].., ll rd I pil^i I'l . 

r-:5,lu,-h : rr 
1 .'I'i^LJ I, ^ U lH, " r-auvt L1ll..U'' (it p,./r.i ._nl j-^.,. a'r-Fl.. MJ. li.im.frfiJa«My.,mjyi.im»illil , I IB, l» 

JDHK IlSUSfr~HON. AKIi 00., 

.1 ■ i.Ei^ Uiri^.l^DHlri -HTHhSTKtlYl.yKV. llniiMBl HMtlf him twt jPrtifri POD' J^irlil, I ■ - - ■■■ IlIilU niEAFih, 

Ippjlm^ brp.V'iDiijr.c^d, ■ ,,i„ji(,. .f. piI-.. 
[■AVM::>4 tir M : nf r.' I'.IfH VMH iiAlt.\rS*y rilfl^tlilj 
u^iM wLtt hhmI tp> TPi^rTtri.^xiEvplW^ LUhf 

nT^iLEa, 

■7 JlU>,, Uli UurfeP^Uirt, tLknJij^ UHH.A«di^r 
V^, Uk»ii:„ AB; 1-0 HiUJrt, kt^ uil HMIkd'bBA: 1 

.hncbiiH L 1 KkLiw Vmttir. I I'uiftn' mtHflnkkaU" ClltIa ] 
l^tirlMlin' V^mm ; if b^hUm^btta l J VO, i'VU 1 W 
ilu^B, Ikirtit UA k*4Tf , ilHii to ithAxUMrMO' ' " 

Chbl A, rut EllBAHBrtl^ llutPfl^lp. 

£ii T b^F'Rlli^ L IfltauKifeU dlkkMid AaV >4, tuv 

Italkf; l ipmr :^,Lh«ri Vib. UMFi W(»11p»«v1 pVI 

f!s4nr^ li.ii^, U*..J?,iLH>.r AH l iLv* wb w IM wUu'k Lot Ark rAmrMy^ Lkr^kb^ I I ,i*VL|iiwJ-tiv] , j^lrtl. UwlU l!..Jiuti frtlOf cHah^ 

rtj 4if ^huL. .11. r liiA^i JOiaFjii^ BuLMji'p Ub ^a^PtivH^^tnmajrh^ 
ill Ijy fraihl Jnua vnlAAt- Li. ..I 

^ . IU<T-U L.Aa:4 l>uqfalcT^i 
ITarfilkT viLlI* W —lwij ll ill 
^iMr»iw* wfM bfr 
tUWCABTJ.i' t Atn eigAlJir'* — FL.YIHn WaLlTn41lH1V.^4Mv.«l. If knl h4 :iL~C01iM<PJ.M.>.- a B tATUliOAT. lui iamUi iia wiU la Vlr 

kiFAroH (num. ivii, 
buuiDs DivauiH niLa nitiiiAitit. 
Ml 'II' kiiffiiUH Ml tiP.inK ft nvu ifAVAirrui 

1 hp OtyWI*!!!! WUi^ — . -, 

■ - .f. A. IV ,t^t.^ - l^gg tMOOma nU l~ '■■■llawiL 'tli>»OU(itJ te >i»Mll 'UVk hi I p.m. ttarrv. 

I A'.i - ¥UAtTdUi NrjVDIU {Ji>ni(i|<ttai*, iin, ■III a pUwk. - " — - Mh&, f<llAU'F C<?i>t MMJa\ 
Vi'uth »t rr plim»||™._ 
'''Xtx]klipWVn-A*"n»w^l kfaPTi WUnwrr, M«ii-F 

0. U., UJ'.U. m M-xTttmuVT.— A w|i«ubL« jpi Ttiuicd Bf^, 
IfL. W<*bm ta hIpH Witii bbBriy IV riaBUl. littli i' hu. 
Wbltl * ^tP^ mi^rJiLiPuF. WLli |PT* hi|{tk tl'^rtSOM, 
b't:.r^)krr d.«E'LjH^iil^;«, A. U, , I^V^Sli.w. I tgiHPTiL 

ff'i"uT:AJ,' irjftriTkj'xii id* Um ^(KTtsMTma 13 leu 4 KU 31Al4n^ 

hf^MMrtiAHrtohiB AtoiiMii 


AM pp. 

imtw^MA, I 
TAN UHAEttEI^ ^ ifl'MA^ i>i 

ntAHAliVll *U IH Hiihw >i'^hi AW*ti PAt*- 

BPi^r. It it ? Ni"». ftJu idimlilL Ht Uarai.p, ]« iruif4 vtJvT, JITW CMi 

u ii.Li^'.uiu. Apgiif illl.L ^Hvi^i ^'tiftlAW^jil , 4^ CHiinl ! Bciwiff ur luit Bor Ink' Ifr ^lU'jl^', _jirUi^ piiii ^_iiW j,'Biak^ I iilii-n , A^nl iL*iL (41 ii-t. ■ ^_ AP[il7 f*"P 

J 1 liAJftiml JhddiKl'k i^^rrJy i^l.'^Al, kt)iLplAH/< nod 

.■ ^ir jiBiBi — to-. B** irr ot h'Bf., iH [^iji'' "J ^sw-^^ ■ 

\\j'AMfiMU,'ttTiiMh r^7KL~L"K ^ 7 /^^f 1 1 "i i^*sT nutt 
btfT.Bd. Hflod pnrj kiiiiJ klL |i'iit.icliiAl> lu 

llMl.ulMn., hAXtlA. 

^ IM AilfBrt W hfll fc^lMP iP , I'llM- 
* UUl Blid UwWi IUp4 Ltfrrrui ahM^ 

■Ki itMt^m; tmA ibt imi|# tuT^^m Stir 
T^'Aafir 
<g« r VHt arwi >]>B^H I « 1^ wHf Hh i vM'fnr' 
asmflU. Ill Cfc4|Br»Mfc-BllceI, — * Juns^, iiAi wii JtMTt. f.*iiAiJt.»4-»Bfc,iBa 
A^tfaJ^ ;iSW H#hlHp VtiUHF DwliBlf 

f %*mlr TtMiTM. Id Jw%l*_ ttv nUl l^wind Huffw, 
BM^hpTi^XQfe Om^ hall Mxt*. IbJJlb.-^ 

C" " i «MtTA T4-n — *™ Ejfiit. tad wrr shA, UbUv All, ■■>■ HlL fal <barif**t., ilHattt elJ^ttiil. 
^1 ndtrlDUiiiv. ^ «kk*4 ■B*li*fcl ** 

rill. i^li^NtVBlrflil, iHWd,' *^ ToniAmpRiL 

■WhJEfcnw* .MKpiu*u I iHLilljto pp^pfdlri 4 Mi4 

Hiii-iiHiHk«Ja»^^r" ' ~ 
BbB Lif luur. . Ajipit a .ion e^ldK, M. fiH^jM iXtUVlfT HHIAH*, *«d, 

^pta [,Ttoi|Fi, 4:.j. A. DtKAtm, lt_hUilin-Bt^ " MlAflfT-OLAH J? IflnfjMl'plW ih Tft^iTltP.t J I'liLruF^-U.., W«ill' H 

ID' 
C 't>^i it» MALL, b«4i4 Miltt, L 1I,iIJh 1 u.pvljii1» Im« 1^kl^L.\i*J;r i:A'L:i' Mi.L il«I-uriir, IL ifu^'ajniliti^,''^ 
f Ix*, Ilk ilFtlf^i. 1 *i.N luklli^, 'i^AlJJlriLF^FE^ ih.llolWLj, 
"■"hKlji iiuhHld bHk I i.Wii'UMUlii. ti>d.'pr!riuaAL 
iMKj^hr W.'l"LlAtj',TM, Nii.d i:uiJ[t.«ti«K, lIlIj}. •wft,4 hirtr HilkWiTjrur hJikf., ic, J>>uT '.Brt^ 
HAUHife, bBtii (L ; Am^'ialt nn^Lwr. £:i 1 ^t i- iri4* 

LM.Kl»Tl:Yti, 4«lLlll'b*UMtCHl, ' ' BJ^h UfVwUlt iklAUb, 4 )iMI«. *li?TMl : TifeTriiv 
Hill blA .* Kd^rt JLkli. NtW Uillh-LbUiT'VIMA, 

I'timihiiB. ftl.. 

^TTAhT Jiii.flu^biMair THl-[hi4(,tf«ud MilWipanrttiBipi 
IT iffitil} ^rLT>, A.U, li*»lni^. A^yff>BL,Hl A Uf*.LKiJ . 
11 r,krs L'tli'.VUu-ilJliiF tat viElDikfeH bUb.:!!. MtIw. 

_ t^^srj 

jMtfEMlll^miiUAT,3iP,Bi, tUUiB^l fuftltttiiii 6l wok -tat waka rvtEMi- PLiTt'lii tJEvHT. dnkra. nttj twit Uiulki>fa mikit, 

^vi^jrl Vi-Mi^'lp:slii 1>^tYitri^,^.^ £4M.«^TlltP. 
1iir.- bMjL.', I'l ^itLi. iiitf i-iD-iiid :iii TCirvt ftiir-b tlwl 
ir.,|.i;, i..ry4.l-tj^-i1 i-MhFFi,,^, n jtiI, .1; Ti, hiH nr Hh, 
linftlkii-r.Hiiii r^i^llr, ^ MijW, Larrc^ trMUf*y1Ki^tfi 
In fluL ' 'Y-i hTirt Ti4.jp4). Mtai^ »k i^iJi.^ i'lHiF UttT t^. 

Hiur L'.-"E £1l <•■•■. 'l|.b^L- UirithtHM^ifH thilS** ftrmL 

tr f*-^ JiiMNki-K^JUN. ISCPtki''- kutlJ TU<U4l*4 

fUn^iiiN-iT-'l L i;ir .'-^Tl-ti'lffklhirilPtPit^^^tl |r^Pj■'^f^. 
HianK-'-'/ilLL rti.|'..F i-MT l<*B<3miirir rprri-d, K iif .friii 
■bItLlliiKniK Ij. I'W. xt-.-Hli ili'.iU... 2jin}iKf^i;|.. 
Ifl r<]'«.Bhli lUmhiiiir UK r-ut li^.. Mj-^f1I.'. 1 l'iu'4ip ui 
bBrh. hh.J E|...:jr' L r1kr.»i:|iih.tul, rop^r Fi ll C\.i |i«. 
1 itKIN^J.lEli .H i--L'LlJb, iiib4.>Aiili lJhlMi^,uiv, <.nTy 
Wdi*. tU'LlvJ ir^ iJatliBr. hHi J(!lt^ i^u JUo liJi. 
IV I'-f;. mn i>drJ!n- j---— HdUIi. L l,f|fi4ftnkt^ntnSir3»'UL CidStVLLA B4ia. 
T TS!n ur cauBt JuirBU t— *^ -.. -.^ -.^ iu'iittiui lit ita ItOHML Kb. M.K' ■ - '-* atiMi«L''i u 

— ^ — — QSL Hll'Ll,!! IIU 1)11; VlUT KUUL ABU 
Irl* «wi fcaWt ft* Mia. II II * W lii lT i itf.j L*WM* * lj ife ft* hultMB^ Mti *if iMj-t tfpi ifmim^ 
T me fLAavE will jiavr no u^tcjc 

ATTWATKa-M fiTLTU^L t'^jfllnV lllii'UC. « ' — Tjr BtaBi I'Bp BiPl tka uniB p jiiBi rf 114 
HpiML-AlTjtfVM llkd nOtB, OHM<Jl ,M yfcBtd U'KJ.L-AtJtl'in'BL-. 
I'Hfl WJ:oiT tTLUli iK,ubi,iHh«i Pit r»^] 

FVVJUuil* Bi^ Vi'J^.> I'l ?l-«l L^iuriM,. 

TtWtl-MrtilllniBilkiL ^ 4 

FitI^ ... V K n 

IW trv*. , 3 II- ij 

fi ivBia oiuinc Lucium, 

ItottB^n^l'lrlrjiXEirtj. n■^.^l■^^^lIIl^^:t| 
-tiiJuPB : h iiftat bT adJtiu'i.bi] U«rk«t lijrHiH. 

• • LLIAa. t: f-AUlJj^TtruK ir^hriAtarm jifl j".|M TbIc^uEif _ ._rJof n 

m iki.il liiihilMiir-!]r HArmA Ipf* {KoirJuli 
^l4.riT-.LLl ii> ^--i. hJi 11 w, Cm inm, 

HiCiKj*"aIij*f vktiv M.-iB-iV*:, *J 

Tbib<4 Cil^i-J, MWB un., Ki^. Jt tf'!. VrALKT.T 

qirXNUANTKl^V, «nVT JiVl bk wioiii ftar, ticiiM 

wJs MtUU l(MAM.tEUllJ thHHHitbli. BtM 

(rA^h*ttu^rt««iT*AallMirb<td4iiiff,£ui,«iirtt 441.^ 3 hicM]„i^l.(nk,>i. ]uW'iMB_l^«L,^Jhrp<«^lr<L.JJiii 
w'iHL^ . ■ 'jij ~l\iT, ~n-n»^twl Flinu^hfil t^OL"." 

I ■ ALM.liN.- LTJTi ftUrtS 11(HJB»i >Bil --\mti^ *M-i.i 

II It ILL*. A.H. llJ^ iBJU^ 1 ^rttJI ij*iflJB ^- t.., Lil tllMH 

CI4-1J.LN ILUiLInU, 1 v»:iBM. ciIcIm, iNfffiurt U'. 
.' Ui]mki4>vtt-F.t.|. Bi'iKilUhmmDluo. uB hitIif- -., 

A^L.K tiVMKuti lHj-lirtli. -THfrr I L.ll^■lrtn^■Dl^F^ ■« 
■lotl'.r^.. Ajtjilj < J<PHlt..fc"^- . Pi.ii' »'^'PPi»'. . • UUrr Hiiltef Tup Dwfc. 

ITJs [rail riv>F ft^RkfL U.Kt^rTT KAXU 
\inr&£i«Lfli£ij(% Wihw«StM«H. 
I.jLUiipiei^ UP* ErmP 

ilS ^iKh., 1-. lliL <i<^^.t^ 9- We4lrlj. 
LL^| in^, IvB iVlHull, itiTH kly. 
£'lI.f irll, 1 I'll-iKi^.r. it P1..FI1L] . 

kwd itIIjft B,LL-.iJ||L!4 III t4.L^'..l '-"vu. 

Uur I'fllUti^ ui tPie I^W(iir«kadal]v»df MlfMiii 
nikwi* minim Hd 

Out prinH HP* Iflrti uJ TiftaM «V lull* ^Urtac «»A*A i 

irmrv nANDrTtrcflin trr™ tn*. 

TRL.hl"f?.^.a[S II- im J^flil. 
CABfl. hPRTTALlTIlSTft. im- ww k- 

OtSailAE. KUirUiaUM, 

fl. J, HAIJfi, 

LMOJ. M WPrtfci II* A»p™U.. ^*lP« "^5 410 

*1IkiWS?^A«M, CBOCRKltlfWAmt. OlUfltk 
WAUL IKDKHOT^^KiT. G4|H|CWAHK, 00. 

at Wutthk «P nqh.d>U ^.fl 1rP*k(rn 
fia Wink, M drv^Eit. tt •mAlf.. 
- « Wutk,A] « 
BATOHS^jQB AM) CX)^ 

ID OXKIUUtfWAJUa» OKnrltD-OTBn^ TTjiMJI flai^ MtM B « jJiw p.. 

ffBMifrd^^~njjurtTkJBJL— t.T4 4* SAnwr 

lluq^iiH Hrqviu-* L^pl 4bHb. CtnB( tn P4r 

uut Wlbi brl4V* liundBi^lBff rjKBhiVBr I'bpA (Htori, 

JSlit^M 41 VFWMt Anif AP M»*fP4f. Bpfinot*!. 

UmwIHf 1^ }k|RF>Bt Kvn K'-TBlt^Hr ^-F 

witvk JH nttB w um ^ «i^ril^ tih duPq, ita 
iH^lf 1' UH niHh. m flown. ^ vifKl, L ^iAvba^ M iajE SUB ou., NBW WWt, Ih #4 ipth I in*- Ifcr 

? Lnrrw*! tr Pihl Jk. |i|iTnPBiB-nl. itov BtH^ b«Fuu imr^^BCh 0Xmi>«4VAJlA, l>XfOiI>-RPUT. |^ki!lij),iL.L, ubnmi. I nj,.rt. dj'.u. li,nn".i'.l''ii.»-l..J^ 
A 
M El', « IjLTir? C>>^ [ A jj:KT VidryHIA.,-'! Mi r a 1 1 WW ^ IMa Tl b.mlllB|^.-t ,. M'iwIbnliH 

riiu iibC^ftntf^** ajvut:. ifL^. II j'liEiJib-Bih'vq. I 

J. «*4 PHrr Mdon* iBprflibftu*. 1:b1]1 Bbd ^uuouli Hu-lMll-»lr, M rn^puips kMtk, UtT* r*'i^i 

lUr vl., JHUpK 4 KHmuv, ^lildtat Hv, 

L. Hi H 'x4^l Jil>L: H , l^Hisrd din CivtlMWittl -4. T uu-mroBJH— thp 
ijrairi'^aj^iii^, 

biTn-wr. 1 pir V IthM b»J Iniit ti 
1 MO. itU lliitkuAJC 1> *iaA I. SiitXHrpDiXri-.— „r J. -, ^^^ T iDI^ htdiim-d., Hhlf4«4 «tllt|iJt<l bilDiikr IppHi 

dtln. n«i. U^khn piPinJ, l4B J aJpadimbig LipJf^nf lhttfli,_ J 1 jjiuu i-\ii«i:.-im»<^ ir» 

Vlf iM^.BOrr, l«itj, *i'., I. |i- J«Bd. P 

I^JlEATHiriELiD.-frruiiiAi.tii I 

finti(.4» ^uiLir ^HjiIuB«t, i.'^M'rliK'luiir >4rlc 
Arrfbl I M P ' liBJrr'u^'wLlj'y fArut, Al t*"^. l^p 
Lamm ^hCiiu, < li^ i:.' L-'jodr, fiLnj'i>H-t aLiJ um umlflbml. 
rilhi^fti.. tM, _ ,l.'i'. bdAW, -L,LL.BffJlH^._ 

MANi'V,'VplL-l'll^i1ilLl.^"ll[pHi^>^ ii i^*~tiflil LiltLoa, 
tkJ pn *<*^ far «J lUfl'Mi hff. Itt rTM* ^^^^ 

J 1 LiUiifr-Jio A4 jTX'^CpLj ~ j'usi I'f uiT^iW' ■ 

ir Ji" XUV^ )l4.l)tt^iEt>., IQL Tip ii^L. »iiil IfLift wl hml tlvBf ".iMd, EHUJi«*«L 
" tl,"™piot*liki'i4(Wiaiil C^i' Aait, ft imvuuh kfi^lP paBlVT' Hwadir, biit^ 
lilnl Tonnubr M^ LfU UiXJA , uA aiu lAfflir 
ibnatr ll«3«iMin. BA 
1 FU[U(TMUlUJ,UkAlB«4ud»r»*Bd iJ(lifc.BWJM»x 
f i^ lf*nir* . jijp_pinifc. liBPalfP, *■ Haiyptt. AA.-^U'KbI-Wt l.'Ulvna> * W«i,Ui, MpA*^wi 
a IIfefl1wi-*l,lJ|^iP)(«^.-l"«pi>^ . ^1 

|ij>, rf'iHjLuMnu4d[]«', J n^PPtaU nvVEUAitf*^ (L CM 
uJ C^.. tmi l1ll-rt.,_ll4iB|-*. L^d. nn a fjt. Agtfc T.,>1 BBA 
lk.lljUU<1iT(ili.— U i-Ki, OM Bi UiH lUfPHL* 

I Ul^LEit'it ^bipWI V t>l'l^ii^*^'"Vh lUllilAmiiAp 

■ .|>L>IWi' ^ ilm1>UC 

vL*li H» ^If Jf T>itliA*fF IH-BifcTMil, JitTBiklleli. BUAlu^^^ni^iiiWp>.^anftLi hWlw^bSi Ai' \1 hJ.li, ..1 ■ Ajiii.p"i , jl ibUj nlKifv,— IJuobli Aid _^ kc^HU lA Imiu [if miHd w 

A iua. lu. rw.n l.HF4r 

..k. <WiB44Ml. kkHBHW^" uitUdVJi^ Ur«.-r7u._uitsr. 

iLmb^BI, Ttlitt UP PIBIf. VACAhCm br ■ --^ __ 

■Lumtoij h'flulnl Uftf' n^fEHH" ' WKiAPbh^ AA* 

ih, <:'l iJjUrr-^Adi ?'«fTlj D^rlorr. 1 4^ AikniUi.UL-rw. ., DartlB^llfit'nidd. 
_ U£, PMi:!ilJrtd 4illiUq» Bdil BK^riuni. DniUa bBU 
"■lii ThtVuiPF i"f . f^** bBtliP. i^ntw kUletlt bmhI^iU. 
iTlllliBT T|||[li r" ywiimXjt bwd 

^ " — ■ — — - " * ** friflprfa. BrtirtM. ft ItMm^ 

Ucll^. Wlh| l ^ltT. W tuMVitHia r 

LAWB JtBlw'MaQJt. IIKf>r»mrhidh4HIMita 

W PL>W, iiKKllmr uV pMiB»t«. tm -AQAnB, BM^Ih^^S 

jdfj:*!-, ti-L. 111-. :M AUM.44MI. ' '•"^ Otiiitf ]iDrd|.. flhH «Tjurji0u, tm„ A<K>ii; w Ui., [t>r L^r ^ 
TT CWWh MBEFifim, hnq.Uttild iml^ . AXlfeii^ llfilhn, ikl« Ir lUkUiri JBU# imo£ 
qBkt t«ttr- TwM^ aiiwa. JAJ^ f^HRb^/irr 
~H .'ACAhiZlBe.farlwniEiv. | 
V_ lMWi*._Btini1lBnl UaiM AA.— JIuW Ih 4 I-i^ : ,iiif^ t.j L-^ll yutu Fio^tT UA« 
■. U«. tl twntit hU cl>j'c>^t Bil n TlfM-, Ap, HU 
IP«P» lu-ilil»^hii«B, fei', bll.SbbL < , V. JU(UUB«' 

A AT^^V^^tui^^^LhF^^ 
A.M ut rhu^riLbLiifsrBJiKkkMriip.crwln, lAsd^ 

Ifawti— t. <ii>*i aiirfiriityittiin |i,hi- A PKu>'i%Mrij>AL . . _ \_J < Wot*, hp fiT BUBPi; iU-Dit., tjnabL liL ,Lrij JQIH, fet. i,i«i' ^li.y, .If riui4> 

. rIPFfI jll&^J Di.ltM;*i.iiL ^!^ Jf ' i"^- < 
jBhjr*. 'iVAun J, iLl.-tFr 
|iMl..xirpiA, b"< . r-il ii. 

Jfl-p.* >'J:.:i;f V J.J Ji .1.1.1.^ 

I?'^ mi/nr-in f ni'ir..-. f^.i-u 

IilUlENltStlKN-- w -i:i'..,l. I 
* |.«t Fllllll VlH-.lll. UL.ll lUm? ti» Hif TT.>^.. JbuwEg JuiMB^ Ukj-ta'krt P.tJ, 

|jHv..,tMTPh*f^lr, i|T titurV..|i^j^^»fli^ur]| 

(1 blir£.F|l)i'..M.^fviKa kH^fe^W^T &t iI m 
I' lHbuLli Tmr n\\.£,wiiS&^l^eiimwSSXWi;- 
C'i-ii.f rfmtp rn-...rrv,l^ IaTLum-N, , 

1.11 H.** Aj.|i|V Of IfTeJP.^ tt'oofMl. OFnL.H £>lMhi I^UKt UilpiV Viii4 
pii»,. irr, -a., plTTinirnKitoi, Hi>]Fr4leh bUM. 11^. LjJtVL^ 

IlJUJPl.hTV LVw.si;iifl !iiI7.rjj'rn.'lF.iFr-Hi.ti m 
tl.„M .: L'.t.' [i^iri .j:.i.''-:.i 
"T. ll. UiiJ^'^.j-. , J. 10., iLi - ,Li.-,irL-: iTtl.. i:l»uJ* 
■Jui ilvKvp iiiiiwn.'^ m ,..11 iiL-iiJi; hnnii 

lll£VTB ^XJl.LtikJ'L'KJi. KifA'J HANAaRD. 
IbpupMdk* etfclHl at lHimLv«t»i E4UillXD thiBiUViliBlf vhJwbwia fnMwM 
J _ IWma PaUmlu* JkixJHL4,FiD. 

STAHMi«IUaie'i:Mt4ML-^<!t|^ PtlftTlliiiiBP-, I TB,, 
RilD^Abl, IP^ IBB'U HI tWtfct tlMtM, n^fTBld. u SCltPAl.lt JlltJ. Hd AlUimUJliMlVBkBBB^wrBJ 

1ri«ii mrti. Hi AXTuM Ul»UX„WiU 

n]]|,ii]iiBB^4Ht]4r kMftb^UM. Ys^lttJtoMl i^fUiaL 

ri^HiniiAjbiE #i4 Bliu? i'iiuLVAfiK«Vfeiu un otjr.— 

X WflluiFf }^nb^Mni<jtu|ft4tfj»inw.ilA>DW:taMl 

^"I^E^itlliiB^^^t^ iiNeiWv 

YVasTluTi ihiiiiMiii J HhilT-ii:*li, 11 of*PF^i- 

TT irn.. : iltitH ll, n»Ort, iHttva I 

WA>rii Ll, iii'.''(ii'..Ji:~ei'jLB4r«aj: EvirliuA, Ap|«i^* 
^t^Tn .i,^, UTi h..J.i. ii bft^^jjia fJ. K.V.,1liT^ l*^J^^.■| tLJ [■» l'i_. . .. __ .... 

> 1 ^b..gLi;y*ilnirIl'P>p^l, lilHTtnH^./ 

nTAJilhb. JdiM, K^^UBVtbtf.j^r'KJujUiL 

W~Ai(tva"?Pi^ikii«» buit^k'' «'i:kitiMi^ «#i tii>*dk 
bp;ri>rt|H»|, iB|ltjB*iHlll|qrttt. V.i\.. mrijilBt"<L W.^iji>a', Miijriutj, MHwif «lLvHl III puwAi, 
_ fL. lltWTprf ^-U ltil _W.TBV|-If, 14 M«IK»*. 

^^^A^ I'l-lJ r5iirf--H:'F, (ui..r--.i,Hio.il^ bji^i^x-, .11 tw 

1 i.vi'vr ■ 1 .'1 i ^T^t.,"iF~i 1^*11-..', t'i'L, ,,.r.L m^' ilhf 4'b 

> 1 Hjy^t I M^ii/i.^ HaiwW , r.jj F '■ni' 

lt,'^ANJ£dMi.1 UCPt; JgB*d l R|ta i |i&B|, M tfltiiilitffcpit, 

> T_ iTta^ i fclrt.^u llMi I^ M apP ll t lM gMJWMtn. IP-uL, 

Tr li itliWM. upiiilBL^ ■tit^ Wj|^EW^*[,, JVl'uia 
PBPi,.>iLiiiiiiifti ^5r ig^ _Vt fl^hnTMJ P, CL. tUj . j fcrttoH* 

«M ffw rilBnd. Jw p— . ill 
\l/iilTKL MvAL, Li#4iM i'unAH_Mi lhttlll Im^ „ _ BMHTcirLklibr Ol.lT- 

TAaB,>iiout»r«iwflvliM*irlUkd *lthllLnili 
nilppF^Uavi fWnpiHUAdM*^ phri^dni Ih-l |4'^ 
vro^ r. u. Hgk T<w, f 

fT ih>iiwiLif^ii*iiimrr|, PI f ^-.--^^ 

•iliuitc CvhtruHHtinrawl'k 

11, " 

llf Uini. CHAnWiJOP (hi 
mt 4(p fa itp iMi wk. i^^VK Jl- 

Hrt Btwrt, ipr OriBPftlJ. 

W' AJTrmTtip fiJBcftAmi . . 
nmnTAnH - siaiLiJiiaiOA 

KAfeTUNHIJlll.'iU»,plhAtIKn, . 
TT W iwt iqdPf, m*T 'n«MMM^-^4PP» AWrttii.um'AOSJ 

, . M L t ^ l'KAl'4 DM b 

Wi^M J nalt mi ttoa I tl 1. 1, Bi— ■M ll>i^*i»lH*. 0«ninl VtTcihudiH. 

piTiKk i(jD*i QAiiiv'a.dwilH.^adib-SEn~ 
National Library of Australia 
http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 280 c I Tono' c AUBTBAUAM AND ^NdSiKlAL 
TOPlCdL (Bj HIT BllHBl SipClcW.I 
■ (M Ihi ritim, ukdnlBnM Inth." Tll 
wn 11m urirUimUm Rina u ojr WtMf I 
Tint ") npBM Til" 1» ton»tol>rf » ml 
•iiw lti>.^LH> WiAkaii, Dl duljiwula-iin d HBl ioiUtd tit* I m iMUfl - I *H mr diivMt ft UH 

•' I Hltwd," Antiftuwl Hf>. IFilliMi, rr 
pHt ffnnt d«l:iLlj:ty Asd HrrgaHnt, f«r 1 1 
ariai^Jlliarauf ■octiML" 

utet»* sr. Bbd ibur ibaoHdvd l4 Pf^V 

Mqi 4b RflM- TiMf wm TUT ^>a^ »d MKk 
cr U «ll MixHiilj MrtL Du. A. f«ir vM>a-<a fefHr tbe 

BtoDPd ia vpviik Ti«b«tlT. Frdki ttit BQnait I 

ud I Dmr fp>L alimii. but aniritnf T*4 J 

" t lupfNH , 

bIiLp toffatiLbafA ti ail, 
"THtdariiR tb*«uiur itkf^ *f mrdiMKl 
i to fial Up mini Pit lU a obiir^ Hd Mett witfa IH, tod hiUmi rfUH I lAauld fB«l 1b»- 
»aBb*d ftll uw. ^id wbiii I aU«pa|rtBd 1^ Btaail ^ 4(1 bid HMUd Ihat Mtf '^wamlUM tilif ~ lHf«f|''|n!!f 
ttaidkOHDr Llklfpiin. Umir pHWiM m I 

TtiH Uwj PBC«Bi»uilul h ariiDite ur 

'■ Aodfaawdid it nil mbiU Ibw. WilUHi h " 
■' WhU^ I Ktft fnrn bad to mvrm, k«d I w» 
te tak-te nftwHiiMMl la a«t nj •tMMf-ia-ttT tu 

tml*)^ hA BAn0iu itoM Italt Ul* mommtd Ik* 
biflkt (iUl tb«n U iwit vtuoli e( tkkt AflTb Ctiw 
WAttId thnnv u into Ith <jf trwaWii^r Imtod 
■TUT lunribl^, ulI J au tb« Bnl«jl-4f L^Bitk. Tba 
HiQj iJtiatari vha ittatulid hm nn ■■■bli to da 
^Tthifir rat ikiiH led it luttUvt^vi mtiLf. I 
Hnr flijHclwl tabmt Mtv, I tta wr^ W n> 
■HI. I u tkii «tit« wbm» M. Bmfibxow brwvU 
M« in * inlJi b«nl«a< diwut* T^iuid^t wu 
wmilf full. Hha |iHMaii]M ipdUfa f«FHlUj I* iTT 

HVHrrpw ■r dnwlf"^ tfp**t- .^^jlj ii j h li l iTiMia 
VTutti*! WQiutiin WLcta .■» froai l)n MCj'v'Xl'iri^.Mr 
■taftHmd pi«rviii 4 nlEa uirl HwiMil ' n<w^' Ibto 
■ileain^ Id? ).C<Ahrn<ii(i iiBl.jnlriHipitli«Wiuic( 
W'bbiti VP'- k<l]']..; Ill" ILvU-u^ Ml ilwillMi «ud 
litnd 4i[i,^j.iJ I tnjOD gottluir ImkUitHd 
»«aM Einiifl iiiii f(i<iT«»»tiaBH irhifih yBi^n^uHj 
womUI bftw* Lbruttn ■&« int^i P abikion It- TLfr 
nwadf H u ■.jjpwtiti, ud I wild iAt 1 ^rtr 

" i luiiHOM Tou "(nq bvetud utlnlf nhML- 

iitr-a r ■' 

ici^ta fir.\ nrT^lYfi,a.M>i Pi.y ^b^sJU AIM npidlr' 

A ra« IhjrtlAi^'umplv'iinV pui UB rtgltt. I im lun 

1tlL« IB IlV l<1l<4^.¥ 111 lii-B WOlM tit b* ipofcAfl Ckf IB 

(btiKikM: tiiBalli fs'iit) l^lDai>ulK ro4iii3. kud I hin 
priwE "f Iput, i.K. in ifiiJIipp" "ti iPJ **** **"*i 
Ka^iiKl toy Littlfl ifiri id -li JP*ri at!i Jnrai k AC«t 
JlftrHflkllji malMlji'."' 

Ip^uuld Ipkit tTMT muEh Ui iiimj ibotit uit, 
liiiil L'lu rBpaitM'. _ . „ 

V^'tU.frilltflU rviBll bboul It Itasfcliki 
vkild ID & iflunJt I unit WIT. V*" 
iTH iiiiiitt m d«, lilt lihl" «"l ^:fl*(,-*5W 

ui wrtui uir m » And tutit Uid cnAMtItt/ 
WhktHutbiiWltf'" 
" PDrurcu mafattHvbl -«Aind ft«B Vtal Ufl 

iDtku* ■luil wiii at- Titui* B*r 1Mb* wWd 

•b«kB ■iiiJ JrttFrt in 1 ■(m*(C* F»T- IH «(Uriifw tn 
KSIBI4 l>TYktaQtit ill oru rb* l>iAk til turn i^Mm 

Il Wkl I vurir lAii i±U*, SlutWUI HlUI 111 
cLtErl Ve^ jrit hlo mtHFv'l Ub flkok to IW a^Tftl* T 

fboke aboj^Kliub Bftflfwiidi r»ry ttia, n*f 
■ ri)-(<l« WM »arf *t«t M4,-f|!!i^o^f^_** !.,.,_., 

Un, WtlliHH?'^ ^ . 

" I riHil M cut) II ■> litll* Imk ^r«rf thkt M 
■T {^liiU'p, I[ uucld qmpTBHiHl ad,. uJ t Utarbd 
■Hvi bk*(ilulli;tBiiiMiliiTHH. l^k^ TVQ inll 

Ewdir itmw«. birt ii - ^MUr mw, iim brtuw 
«ii^|f;#Maiiit«t: ^NHi hir ^piM^Air-^ at. 

Vttvi dVB^'PUit' H^:*^^'- I VII Mtnufaid UAt 

tiaM' yr^u UB ut J bifi luib nklfa ii 
]EUw«i thic Efi^ iu4i Dd^ ■» U** bwltt 

«4l»-ilrEcL l!iiTl«fc*Htt, iM^.UytlB^, int^"i»ot 
tri Kl* iVllH, d4 "d Hbtn-tWlr 

e.citit- thiL I b-^ twrfijJiy iiu nuMiiti 
AKPi<i«br, nutiotiin irf itriiai, *»- 

(Ui i;oitiiw * imp "J J""^'"^ 

«i^t .rf PLj JlMK. nftd euM (Jlmah 

■iiii^liaiMibUsinairl*illptf*l»ii"»» P**"**, 

trub d^rmibimii^iij b<lMfia» titP ^™ 

txiLit, bT TLrtUB-nf tb1*prOTl*IBIi fllm 

ilJ iiii<HHil lin tHH nmLh rf ti* r«(ltft*( iw 
liniHiit U4|4.itv, wriUlflLi " Ai Art for . HH mot* 

iffMtuAl iLj'jIii ' r^^ithnmJ ^flirro^un- ukm 

ud HlRri*! Ill 1h.<i i-nr. iH^ iao^rtinnB.tn (rf Uia <:Di*rvr[i- 
HMt rhf VfLV "^..iirk WNin, Hu^t Ki lutiaLituhi Lh:- 
|lfalBtl£iiiiiiL Lufu (|j«r.'<iE, mfVi Tnl Etil mpMmB 

pj 4ii'l cxtm-juJiejftJ Uilbi i^AA- Tkii hu bM I vHk pf ^mi iaUUiiKt li 

^:x.s;ii%=rai.^^ 

jt.iUiMM MW liiili a .fci l itit tf ii rt 'Wifc, W. 

. iff jl ifc»faiW.# i i Lltti ai ii 
M k>n1iM«u at^MV liHi' 
Ifai fMbnl tnlMiog nf tba ww. Tbf 

T^ME»kM>Jill Himnita iTTivt ; bat 
,1 I J II, Il II ■ I 1^ Ikil Lad btmcti, 
wkofi ■» nB-kHitot so* toM It; 

■ fcvouln ■ m w^iift pafnlv ITV)|ht1lJ, malt 
1mi< tM • snal d«l IfllgllM wilk Uh I^Ih- 
jtrua vli-kfa bAtv Imm naEUar faCa at Ik* fvwt 
tbtl»l^(*wdV*H A Vil4iw'alihhvlbhvm4i 

rMu, mmiA mi^ imm ■« m m' 

l1fvM» Milkll Ur. B4jf[iiir qnUa nMttf 

ibu iUi «i wlU •Onl n aMniHiH tiute- 
■uAin In af dntintf UKtffatr thi ^taOol 

(•mirft^oB^. 1 hmna hwd «■« imii* 
* Itt^Vt-Qifffat cm>lbD4 l^iivibfln to Ut AWMbvf 
■Iku "it tfeaejfl" fdr mtni^Bg (o djffBrii 
ufi^m M Ihli AWHKf Bbd VlHU il VWH to ihii. 

TnttJ man thai tbo Rritleb publu ik 
Hlflv vnBtta to tiM (tail of tfa* utuabin. " 1 
WlJiAa Ball," hU tjM laJUfSiwt patriiit. 
**i^lta JVH Bar bi datj k i^mutjtatM ''^ 
tbMk ^to a >Hi i nj ^ia taiixMt M wU a* mtom 
dpa itoald ad ka >.M«- WM. <N«M.' 
ImpHtalWll I I Hl<Wi ;jlf *- J I|> l> l »' 

awunt (■ lirito <a>»i^ tlWiiM Maw 
daMitMalbiiUMiM wllUl*«f can ■baainita 
iwika (kivwol wmntmim b Ltadin 
oafUiv™** aMuna. X1» iJlHiita an 
lip. At BtWn IhaMtor ilglit— BriiM, 

Ite tnditkual btOH ot mMflll nlu VMpaQtaWlUr 
— tlun n • tonlilJiM t tw aika bag 

1b gtWinUliB <•( tbe ffrHuh >Mai<ai, «ha slljact 
boiDg t^i pqUHt loDDtr for tka wUaww 
atptiui gf Lb4 i^A^i ^ciilfid at tbfl waf. II U 4al^ 
IbllL it ooab aa miult to DT^aaiB tba iiiuil— lim ai 
Uw apUartiai (WtoaJr nalM i but that il ol 
Bd Inpoctaaat. Tlia dtwttttvatua na a n' 
MB a v^cidliii podat at Tiaw. 1 
aar. .iH^ khaW-did 

■caiiaifiSiii M^ogiiKi.aay tr Imf 
la duUB Bun rnaia tut c( lltUlwj Sla, 
vkUdUUBatwr Tboa MH • (Ml Baar 
MW fm MuBd tka wwtara mild have 

wiuisrir r>u i° t™' " ^ ''" 

nhaiiH. 

1 uii ulail la iKiii Ilut [Ad; DiiO htt He- 
ffttfibtA a Qflu^BBBnt ot raialgni Id ■■a m i 
imiitiaiiaat of tlw Ka» Bwu* Wnlaa tiaop in 
Udii/^ y^frna (iBtlM !a lliat wliiali alu Hot B 
till Hni Atlinoat. Indf Duffa bi n iai n Bad 
aaikdaLlr ■> 1^ kBERV ba*a abtal.aad MMilll 
nasfiiillHi, Hi4 aba baa bad Baar wilWy''.Ml» * . 
wka will lia (Ud bi kmiw Ibll 

i(^tii±lldf aod U ti ddIt ta bo hBpait tW do aa> 
^ailti^a u th* J:ari at tbo Lwa^ bffl^ialt bai 
{AWa^ad vitb thiLr deLiwr tJI tbfl li^t 
gwt^ IB nalortiiaatfljr it baa daoa vjlb aonw 
r4iMi|taBiMla ot Doiafona la^inddd tor olbflr 
bnatibai ot lutr Uajaatr'i tonv at tba Intst. 
Lhlj Dnfl'i ^»lln^liun a Tpry luiafat ftio, airi 
tfaa nriatr vbL^'h it ilLajilara iiH3L»E«i a^ir^d 
dHU v( tboUfrJit and van>. TIicta aiu 'JUfi artiolea 

Of dulUafi la It. fli tiit«w4, fof vhi«b aku 
Tdbb^ tnn all p«1p aC llw Kiti{iir< (wriUt 

bolda imt a nad^ baad* Bad dAO ^pH. Tbto Ibaw aw Baa* Wa aa gBt 

and faaolCr^ Oi ittih^itHlU :ail^« 

al a aofft urUak Bai4 bii t«r^ iP^BiBi la tU 

aalilin at iba InaL 

Ilka AuaDaliaa iklacaiaa 1« miamtiB brhb Ibo 
F*i]«rBU«i Bill azriTfd la lAtdaa aa Ibad^ 
nl^>t. Th^ tL^n alnai^T bad a laflcrixf wltfa 
Ur. CEianl^aleL at III* f.^.l'.ulil Uffln, tbougii 
BotfaiDB liM al iril i^aknl m«l u tn Ibfl naalla at 
(ht DBnlflnoqa. Ha fU| nl nun«i littla baa bam 
an of tin lltbai ainiallj t* IslMllllIlT, bat I 
lni» IhM Ibanil 4 Bunaanut OH laat>BBii|t 
It riillllBUt ia)w teM pannial Iiuaaa Baital>ru W tbll Ih^Blll banso 
taaaim la riiimptala at linil vaiHm la piAtHaal 
qaaitan. I ban 1^ Aat BaiUiif apnien 11 
kui>a ot wbal w dstb 11 tba OUonlll OBSh, hntiBBll |»alKbUI»ai 
pnliBUBOfT. Tkt UskAlal 
utmuBl Btt«iUiB M tka JiijBitali ml uaUaM 
ttldiBt rlaaniB .tM -ttii tl j l Kij I l i« i i | il |d l < 
calili nqoBi la ■«bti r i tl' < WW' '' i> W 
intiBBH b»°1il<A|(B,-»« •-fe -»^^: ;t ll l . l ll ii Bl air £dwu4 OM^ f^bi'iilU) i ftirM l» pobtEi? 

UfBiUfaonBh }tt feiinripBtd hblMt Imltl* Uw« 
of CHVUBonip iBAda aQjrptHbOB it l pubtlA btin- 

^nimi tO^ think ft vir^ KWibli odb. TIh uidJaiFj 
tAvt flf our ftFlttiDR fwm Ku b« " Hh 
lUjMir'i NiiT "—the MVT* i^f flOUHB, beddtf 

It jHVtalK ir<*^litHl ftbtkul Lhlp 
tbilAL bu ten icqiliitml la In Uir 
«Ut, Ibat wfaic^ nrndAja wMli jltcl« bit oat cf 
d*l«, I4lr MvHil p iopMH td ^HlUlUutP far (l 
" Hot MnjQAtj'i ImpBrilll Th» -B^r- 

K. 1 ^ iMi?. M * #iair lit ^rbidkibB 

liiu -jhu'^^m iiMi«i*»ii rt<il iMi l wMiit, rtti 

Embi tkat tnTMtimilbiB wiEodi ii dsv bi tbe 
n^lLKb huFf. AtM tiu pmint^u. la ful. it 

Wi^tld Itti LltiKpliLiil^ nultfititau to rvaUuno th4 «M 

m" lIh f™t lb ■ ppiril *fhiPli iiuul bo dwiri 
niManUi, int h ift pliio thiL Lbritfittu □( ibi 
mlabtHVB Kfi tD b« rsxniidi'rtil. Tli«r lit TIltUiltLrj 
pat Vtiifa tfl cur* F1*S«* CMiw. ftrtlBdi, Ow- 
Hnpn^ii, lit "T **C»"r laaanLl* diaw. Il u 
ftbcrM«iil iDcti J#UB|rfii*ni Hud don wt rvqvnHwu 
pvarti^tia ta »i»rB it* ahJi. Wdl pwivh 1«h» 

thMt tin izai^ 'rf IB7 DBdlnlll" l«MPPff»«»Vll 

clijiiim cuirbt t> I* BBDiiit-li *J niiuHiQ uwiraycp, 
miw t" iili piid f« -F-r f M-iii*;tB"p tbut hiT"hri in 
IhuE ul» DQ U»»ir piMrtiMPu w i ni—iibiUlMi w. 
faiUv owiuL du DwiUitipi. CLbMob Tvak mIii 
HUM ill TUwe Wi4#a Iti^^ ti iLlI 'nHtte WHU'd Til IITI-TT- — --"^ w i^ i W It>*»bwi. iBdbTllxli . -■■ 

I»^lll»(i°* tkat 1**r'«"'™**^™l'l 
Bad du* it 1b a vblch lua 1^ WKpKt' 
nan af Iba nfaUa tempi, In aplla at iWald 
pt Lf iaii iBi aj jBBloiu/- la faat, 
L7 ai tba, Bfitltb rainiUn ttava baliaT*a 
tfam^Aaiat Ihe YbdIa cliapaiRn, it U diflii'ult 
ta aay wbm va abaulil bava twa 
vtikmt tba Mp cA tba dbIhiIbI and aaxiiiarr 
fc««a. I dn aol liBDw whrtbar our Uua. 
•Btil arftiai all iIim<.uiiKIt matiM nbat 

tbia nAUpalfB 

baa prim] for dw Ihiiip ' li^i *i" 1 ^b giL l^^btf 
at « fav «Briu^ BOIlM in a dixlani pari M th> 
«ii«14.iwiln atETli>g oliBBtf, an un| wlilt* 
■iilitlHild lu an alBoit Indadiiltilr anlut w* 
a{.^nnllM tmvtF' ai«l» "< il" OuatlBaat— 

iu'jtfa^ vtjBtl^aM iWalBialf Bf bmb inibmad vltb 

-JiiBirti'ftiW » *a KbliBfaaB analaa nlaad bj 
ai^aolllttitla Ik* mQitafjr ButborlHai araio Iba habit 
^ alloailajf abttut Boa-lbitd fw '^ako^kDIa"— 
Utat £t tant^H tm Ban wbg d& lifi4 taka ooa antiin 
^Bllttarr. piuanilai aaJ bwtbiilr alwiTaat tba 
ka ii i a 111 ni wiJar ni it ctoi . Bat ana tbg ant 
aaUaaUr li lonlia abBnaiB adbilt IhU tbl 
K^Ub aaUiaia Iraoi all pilU Dt Ika bflH kin 
•biuk b. tbaic dut; aui msa. Wi MT^tf 
be tl^lMd bj the fact tklt IkM WflU BH 
wbubr lOiDlM bin Bunplad Ibi lMfcl lll; BfiBrr 
ulnataiB. IkiH HBB a mod dial .(f ttlk^ at 

luiiaiiptiH in tkb mmiiliT • mtk iirtn;<iii«;' 
Ysskw nalhlit b< <> »*• 

TkJ TWto giWa sn-mitiaa bad » 
miiiirii ikaS^aiiif , [ an tokt Ikat ifc^ 
l»toa-i«4lA^ *tlaila la n«>ra to tka hit iia* 
ot tli«aal4i. ^^toiart)i ^ bat it doataat aaan aa 
ItaaraaUaatdiiiBi— i>«*iii"dal. MautakUt 
tbalqrtflitlaa Mtlfivaa to axcita. poBaklAUa 
lhf.^|ffa 1 wm bmad la adAlt. ^imiatahlaff — lar 
loreat iB I^rliuml aad outalda. 
ban. bm put Id tba tioaaa at Ubbiuiui la tUt 
laathr dan Ilia Eula rwolL of wfaW haa bM 
1.1 aliiiit We bal Ikat Mr. O U B lwriuh l iMa ltn>d 
il,. aaluial aoniBMIIl It faMU Mji^^Mtk 

iijib tagud It Btkar f Uuu ^bI 1k> ni^atllta 
bainnotBd. iiiailiHI la, Wban *4DlklB U. 
ud li II >|| 11 Ukdr l» " '■''F'^ 

I lunliifeaialvfMtB tiio afarta •biok Mi. 
A. A. Dugs Iw ban nuMtir In Iwlm Ibi 
lawlAl OlUMBIHl tn dnw aun laqialr oa 
A* atark at AbhIIbb horw tor ^ Houb 
AMeaa aBpalim. Ha t™ '■■'^ t 

tiv la ka A tba Fbida K'alidad irllk tba rtaalt. 
Tba |«M dlBauUr vkick baa ttaod la tka 
» V tka I0m^ gaoliUna «U(k Ika ttfUiar? BBthacitjiaa ban *xa«t«d in raftaid 
ta tba kelgba bdiI afp a a w a n a at tba baaaoa : 
bBE Mr. I>aaiIBr baa IhrHiffaaat m> 
(ndad tbal a RiKid alBidr aad . aiMffkBaatik4 
aaibial npuld anavH ail puipoaia ia a aBBpalga 
Ilia tkat sgqiaht tfaa llona, aixt tbal mi»ae 
(i.i«w— »laTi¥pij to tba TBilLtarr atatndajd— 
laigbl IBlikiciaiiF W qrarlanked. Sla Tia#B 
wtaialr Ba*a ui ba bn* out br Ika M^OCtl 
fHMkmMchad tUa agaAbr •• IB Aldt- 

■iiyiM.<'iUB ik lAM Ika AaMHiA 

luK«tr ^ A»nr. sir AIM i« piutoir Wfi 

N*ir Anth Wdv LwpMmit icd ltfe> labwlbtd 
li#|Blf to the Baihmni'p Fdod. 

An I tilEiCtfd laiiii Tlido by 
mj, i1ii IlutliEviti"' Fund bam hu nQt 
b#fii Jhfl mtin piirsi^i wiik-li wu it 
D» Li» kopod lor. Wbrtfapr thii k du 

«»r. Till Offft itbiaiptltHi nr« lil«nl 
nurngK lAd (hm vta tpp«tFUK« tblt th? 
owmiMDl Twild M rimrd ud vltfa iptrfta Of 
Utr, hfiwief il hv iBRfid ■ p»i dnlJ, ud il in 
prvbihl* l}iftt t^* ^ht wlU ba dvrtJa T>» 

lum n fftT M4b»?rib(d uadlP la t l^jOH- 

IE lun bcfon nf«nd to rbt pprtlHliUllr tbct 
rfhv ^varniQbi^t Biiuld ■j|in 1m iJidII tfal ouddEh 
to I dODfKPAoett ui t1t« hrtm dl^HaitiOD of ilifl 
iBpsriuJ iTTHw. Tbil bli »* bau «aB£mii«(l 
\ff tbt l^Hc^ aC tbi [T^tf'SHVblvj rnr Waf, 
nlM...^ ,Wn4iq*Bt, U«4 tlw d#bf;. 

^im 'it ^ iw^ttrirtT tlM tiMMffi Iwl 
it'lar' fir-wbiM iMdlniilata 

ip .l i l i Vy ^'^.iai^iHiilda r Mnii bnU ^rtial 
«H#EiMn.'^ Of im h litdowlrttfw 
hbv lUl ti to wrM Mt. Tb* Fi4tfjitlBq 
Bill Idi tfr b* iWHd tHfflH iin^ine 4eA. 
Qita ur Iw dtne. Bdf dl^ln^ unlf 
tlra Rui^p nf tlu monHif, I biTa htttid 
t iHtfj^hh] t4)ftt thn f;«inril af Niti4u) Ihiltbdp 
whii'h ii now conAqril tu iV4t*iti lunbttn bf tbt 
tiabinat mrirtit bs nGiiL^iid Had «BlAnrc)4i 
tban ifwau b» nuDB wbj tbv u^w ^'f?^ Ujfn- 
iTikta|4^tHit AvP^H-t^i vbo it ia piipiHMd 

bvn*ilionadnf Ultvarf-r Lhe poUtlcil daLVo 
of tb9 AK«Bti-G*»nl, tbOEiU iHi it ■)] 
prmiihin u idT^jf ]paitl«t Jin*H|UAn oE 
WkiarL It U pliljb: ^~|&«*^tHi!taplH im irr^tirf 
U> ban HBitiiiaiv tD;«i|tia^' hMh lof rklltDg 
' « iDD* tn Uiffe fiilpfait. 

Oatudi ^ilM!lk«il ' Jbidtlr Of bdifflrtlr 
eouwlffil Mtk Wi> tbH* il nbdwfDllj 

httlq ^t«Ht luvikj tbi ffHunl phUk Ja#t 
ncnr. MlUm litffb^, (Uttm thnalriial, mI 
niltm pDntr Hif^ Uy Mtlnl; ufflH:^. 
Dat lUen itb ii|{ni of i qmiiig nttnint, h4 
wbn i\m BhtUll fl«ff flmti nirir Ffslttit w 
■bdllhiiT^li Bfnr p«tir4 utiTitj ia til tbw 
tHip whkb iritl pr^^l:^!; be tb* man oub»d 
Vlllf^'^ tkc timr- fii ■i]>iivn'» Hir^qg^ V^ob Tbi iMiW (tf ibi U^l j;ipi^ii)E^.'hcbL.T'pi 
A^QW vdi hudfty. jumI Lht vmmmS /lkiV hltfaf rtbHf 
«rtb4iff>:«f*4l0D<B 1^ tH*|^iiBlii>mpii^*ipH>* 
(nmaoC U»ptteHl lUnrtHrtPiM. 7W fifialiAlii 
»\M vmmmm * Aori^ aJimr ifw Inarb.lKHir wito 

I* Biilrim^Maifw^ywla^ ^-IqAilM^liyiir'jMfi- ' 
jiK <i^Ma.iia|'iPti|*i^Mti ll^'jiffltM .of t^a ppwuaton 
■cil.A'iNiMtiwFSHitt.iii^'M^ ■ (rW iMtmfl 
fliiTiiiii bi'MkMkmiL'tfMf ti«UAiitt juvB. Tb* 

bi BtKbi It Iba ^ Eh* Md ifWlld ba « Hwr- 
Mil taw. Hi]f > dcp« HU uTcr ekfl up pf 40 yian 

III tbBki lAipwt to khptotk at buUAi IWoDhi 
iHh ud lha ddflHt tbiw vili b* t^- 
. '■rd«<l wiLti fKin (a Ibi ixtnt 

btZl*y, tiatrtt pmiT t("UMlR fTlIt imiiij- tbd tima 
iiDilt u amit rouBil wlHib mlrti nwp.il«r»1i|p 
III*! laapil], Uip vaad'-doiitiHi 0Miix>*Utiiki— h 
iallal Tv^Jbh □< t^rj bai«^ uhmi latiMbly 
■loMlb* vMuum of a « 9l appiUfrttK. ud 
ttow^ i aiBU" IB li*i^Baliilnff nfwcJally f m eiPit'iiif to 
|h* itaiiBfi] hiMed wbHih ki^^Ut itiUmaajr fnrHtv^ 
lin^iHit ia witrhLBiI Lhp ^p^dutEirily fiMiiwt tlTAi Li 
of HPiwra tit utiwrv^pli ta V4vl( Mviir4)niiil,r u tJa^r 
pataifel,F evi. It i* filiuytiit ipl'I ciikiUi nUnif , Iw, to 
rrhllnw Lfaa Huh ef Ifao uh ^ tbaf nivtrl Ibraunfa ttn 
air m thah JounaT tnnM* Aid oat i Wtia 

u^iUaft tfr ^'t* tlM dum Qyiaf ud Iht KMii 

^ kbi-tm tmkt jpn^iiw ,^^B^t^t^M^^.^l■f(^a^a 

iMirva VBiA aw witb tba ditmliaiwiH of wrytoff 
ikla Hiii^bkl ^nau bvik to Iba iHitlwb tttomj. f>ia 
H t^ni Ufr hTh M. U'laahf » bT UrinpiUaia u a |iDr> 
tk«J«rVr f Nilh4 Maa. ud h- ta» frm ipto»d u Uia 
~ '~ " aimlaat bHiu a l»wliip.p. Caa __ tba Kii ^ 

i4 ftayiaalwwviU),- . .^-^^ 

tfvfatoR, Mr titbw trill li* p^U^ptad, t iH ii n 
anaanapi Dbufidn ta tlf p^th n{ tttri viitov* 
■fcould voMk* tfap tunv mom 41 tJiiiu ac tn tin mLibL'tniurf 

riH tftt wvKumtui r-fmy^Ul'*^ ^ n xtn^ 1 iitoi««Lri 
ud Piil'vaa Buab, ■iTar iuB^pihH foa lidT rtdkn> 
ud au ■' uadenat'' ar«vi'i:bi.n">ll vditail tan- 
lilflta tbft vravnnma, TliPiiMiAHd th« dbr Cp 
lirau'i- baod aill idaf li tbB- pmodaluil udoanrB^ 
ud itLitf^^tda (b^iii4tor<iu riU dd^i rdum 
tbe iFtxib. 

mIt **Htt v^Kb wai Hinadta a oDDckuioa 
niHHny wu tbi MatM-lniiiWi^ .MiNliM Mill 
^^miJj^*!' UJnihtlti — 

mJiiiil"- ini ^i?»ii1li II ; fa ifftTdi^T 41 irtlfi' 
■rorjBib\:i I'liL' iit\i*l: MHiBt^h^v wltM nnikti^i] .. . '4r«Q, I : Hri Artinr rw#i-i 
Mh^-'^^'Uh-rVr' ItiTdfni. I. T"^^-— mnif atntM* h«rPH mrrr hamiiii ir<'"n 
I D Ltrjil^u ur fiariaiir l-''r*t ff*M, iCS I"i ri"»-Pf-<''^ ^7 
T I'liiJiiie lMr]^} -.^ifm. £: UriH. Uii^im, l rur 
r iu i t iinvi^i 171 « a n wriuft* J I nt jini^i 

rir^^r^H"! ri\i-ytrtm ll»»ii1 .Ii*"* *n.t1 Iti, ; rt*vOind . t^- 

Mra A ,V 1 iHtAiki' r , 3 . J£/, KJidbii rtkbrWr^ VvHtwiA i^tfih 
]'AiFi^liLif^r li.irB^v, iTi luitrivmm ^bum ; llrBt.fi^&H. 
««^?d, Xi^i |,tH4'Pit#4. kLi-ttf 4)1 Kmdi, 

Kuril, ii4i4t:i^] ' Hri bi lli^r«Q, I: Mri^'ia Arthur Ftmi-i 

Tavlfin «iwa'.Hr4 litiAHt ' 

iipfl.li-.j nnt,4»^ 

Ji*ti*i^ - ■ ■ 

' tl«'t4^pv%:iBft:.tb^'i«jM:l»». ttb'KiOrNlfitrlM 

iJrflikaSll^^^Brt'-^-^®^''^-^"'^^^ ftS^i^* In rroUt of Ibi piVblEH aii Ua matota aUa il Gtm 
STDial ll«Hn. Joliii Haria^ ud tSo. am infllad a 
uut IdMk, f^tdn UMlbt tita UitlMtPVtat rl Ut. 

JdIiii l.av liRhE [af)a*btit]4ti ttd tka flin'i UiDd uf 
iiruitp I wait • Tjjiljlfltjfiari • ikMlwim^ '.^^^'^^^ 

luw:iTt:p tb* ■ ■ " PAHKi 

VAntnEilpJ pltorag^iL H itH|irj fijtpOti, ("nmntJlIK rd 
JJ#4'<T'-. J. W. (Vi.lhJ ivM J. (i:L[aL14iJ| lU^ h.A.^ AJlEtff- 

DIPU A, I'lllt'lEIJU; (MuVfiT Ul' i''M.lilllU^LL<Il)., I], iV , 

il.^p*.. f. i.Piur^ifl, ." iJ.HoPia r. J. Wi^^U uii F, 
|jit4i[i^F CMiMnir u/ ^V'Haiimldnjf waUAd wtrtb |lu 

ijuli^Eitkl >S«[:r-.LtrT I.T]nLi, JcvNlt ^Ib*)' VfA^-p *a 
■Ktmi; tJba lu^iik (ljijfi?U}{l ' — 
Vuik Liitblrtl «E pnib%- 

Mfr .J I 4J. Niiid ialndnoad tba dapulaHaa^ a«i 
laMit HMfMuttU tbiaatiiciml ontMittot 
riLKlt:>i]p W^Ubm. HaTarlar, wai BauLwick. mbt 
warn ill in fiTonr ^ Ibi mku btfbn^ 1«ukiLLii< 
tpiiutwd at lufiht ta^* tbt aiCkivaa to Ua Iba 
park l>Tr raf^tl ui mtU. m IbT iMj. II ttn ma daiw 
m^W ouia^pui^fe Pdi«ld pi lT BiipiiiMtarfc^ dack 
fttltblh n* Oaaulabata did pal ■ ■u' wbatlur iL 
MM-lAUnUad bralHtfH Ibbt wn., aUua 
nAt«|lM*d mi W It ihHtli I* dm al BM. 
.^,^t 0Brfaul Ibambttta (hi dapaladnbtd 
frkt An>cdi fair Aln for vmitU^ttUM. lb 
MldilfWw. Mada to HiifaJ«tlw Baapla to.wttw 
u taabai miU*> labdft* in dbm^lfcqr 
<bwM ha llftAadM affbL 
lltoCokidal ■milaijf. Ja nfrir 

'i r*i|uiiti TboDlj 
Hit. ttOHl llttf hp totifc 
aflloabiBida HHjULi^ frtm Uip Ito^LimT Cdbbh^ 
n4i|n u ta ^ii:i^lv(!r EtiAjr tnnild toatO* hirt^p^ 
auTa>svhirli;;k( ii\ia iV.n li^nuk bnwiiltBdt' plaat 
taliplitltar iHirlt, Muil Omj n^bad tbit tbajr Win 
gnahln In dg bt. Hi^^iV I l^nl^ bastit to 

anJabk at iii^hi fuf tiLtt ^j|rip,Kqdhn would «t 
odPfl Let PKUiDi^tn miHli' lb* (K4{ cf i^rjik)j |i n 
wril aPi UuUiuu. iKhi, bur. } 1 J^b °t kap- 
UttiOt bjibt (rfnt Jb« trvmbbd kUtH vould hp 
ibmit JtiolW. OffDtapnul Park M r*ffatd«l aa 

a ■atinaal ai*^ titd ba Fa«bl 44 *wyUAit bi cimJd 
to hiAM* bi* adlug** ta enal^wA al nam to 
liUhli^lfaaOBtMia, udpMUjlFUuf juftauuHQ aii Knlinr tta Osnnit avaa dan <• 

an Halnlllai aad yaU aa aaiJBsial lM>U tba (bar 
an MoBfUf, TatAiaiBg ta Mcaa Tya Ika naia 
owiqtf, Lwd BpainJwIpp aiith ±3» atalt will a nBM 
la Ua*iaa««Bt IJaiiaa nj JiMlilaf, A;.tU 4j, aaa 
•ai tlx daranuit ol IkilBliiMal IMt- 

'*IM^kMr°AatM_a >an KaBba* look alas 
ai ■ illilll< Um vaak, not tka altialaua 
«l HMht Kuadaf UTB alnad; a ^ aai, tA aar DoluaiM. 

niibn.itiii it il. ib>. ttl'llMBfilf aa aifmitari ^ BailBC la aa ti nm for n 
lUBf 1«toiUat1b««a'a>abipM a»d ib™ «* tat » 

tint tkua » a tfi4Mhd Mtolt that crar^tUat li 
dtflpiME thia tw. Thb nattiBR bu lirvmP^i to 
K i^li?:^ to-d>T, iilJ, It IB HiP. Lkdf I>iirliT hai P^i- 
iiflnd faw Ja4«l.ioiP of to<iiiC imhl^ 

t^trr ara« I lurffa ciUwHajt of ipactitor* m 
C^KjUr (J4ia^ op lV*dikHd«F to vilfeu Up 

dv^tun St [lH B.H.J$, AuitT«lik asd |pwl-bjra 
to Fiia"TW'""^ fljdit*7' r«ii]BBt» wbo WM* T^' 
■■tuMH bf tlk> auuliifi.^i, A-aioapi ttoae who IHT 
OP Wr^n«ti«v ■worm L^i'taiB uikil Um, LmJ^ atuaH, 
Ur. inH y\in. TLililall. Mr iLud Mfi, i.i*^Ua and the 
tdiitMM ^hillin, MriL A^ Ira t^m ami Ihc M**" 
Hr. aad Wm. Enwt Watt, JUn-tlK'c" t^-iaipr, Clf-^ 
bU4rwrT.JLN(,.Wu^ Uur»"i-, Sir Mutaf 
B«fl)a4y Vwdfv^«*'^''. V«yEinvp ^Mlwf* Tba 
— -^^ii- — — — ^ knd jtajabdw*. 

IBUJ bpaOttful 

_ tomd lar tnawii- 

na TralraYriaVl^rl'' bMt HMf V" ^ tiebatfl wvra^ 
uatOftsnihlT. nO* abli to ba ffnaiti Ht. MdakE^' 
ban nnpntpAvaaar* to jaust and aid bf bu 
■wpjurtdjt ritiwlaiiiaiuti ud Tbinflb ud-Jad; wu 
wtil patmasaad at two inEtiriMpnia K*'"" ^ ' 
(imaAf UUitn TbH e&nwrt-.^u wHi rfctiEtad tmti Uim, 
PFOmniDa ■ BwhI rtar:. Mkni Ihr-n «tiJ Milt timii 
Ihv'lEiMM Dhck'^niirH 'li-rntr. litMl UJiw 
pLaTPd pl«» w>lj, bf^tir I'ln* riLiipt>rJL IC*"a 
TdollbimloH a^d lha Hkmen. CiAitiSu kud KobOaLl 
HDX (ha v^ro ai'tk*]4tt4r ^uuDi: liUDKirniu. Im6f\ 
Diriar. wtan.hvl(H>[T jEir-l returbr^l hant HAt9w>)4^ 
wa» pr^tMMar ■ bow. «lHi Up Itoa. W. b. aaii 
Hn. CkmpbalU i»d if El. Twartbeu, Jtfrh W. 
Wlim Un. Haikibla. Un. flanni. Mrm. Lrrj, 
Un. BneaAUvD, Kra. T, H4*«. Itn. Vili™*"' 
MqiHIlUhDw tbnbPaap Itorii W#iLiulI«rt ud 
DtJ^Miii*.' Will*! ••nnn^-'V r^^'" i^. Wbitio- 

lttoHi'i;)E'tli*''W' ipmuid wappant^ 

a«l ^HnTr. tit WlubuiM.a^ Utpn»bdi 

1l««i«tiiri«lbl^. 

Uei. T.ii^3ni]H<NnBaub| «bM waddiBf wi 

ClbrablC-l«ll R4r'H' Ktrt-b- -mr^'i P-itrrtUtrf u laj^c*! ritoi- 
h«if nt fnniiL-^ ut I.Imi IIi-uitph i»r llMrL rMTiPrlar 
nftHMHab. KiinbHinib IIeI]p £t*T r«nU«T«i Hfer«L 
Ittl.pi ^bicli *twsrc Eb^A.iail t'> *lT]l JiL'WIIll. 

w itlio ri-iiLiLhurnil br A' tiuBiiBtr- 
lirl|«,lliiu AN«i r.j|qv«r^ ir I ^li.-i iJrllltndip. t Wm 
^rtju^ htnLini Han ilmKil In a c^rCiU'iur blkwiLfUTPiL 
t:\M.r* *lllfi ffllltiL wa* titmoniL WLtIk vIurpLrifli ul 

T«LTri !■ A dkrk#T toa I piIktwI w itb UaJr*'!] 

Ut;'-, tiald L» Blaci J^afbll'-rl bihtlcnii Witb tfaja 
wiB «««> « HmAk iiicLiin hat, wilh tuunliei of oarhB 
Ud cwtnab plunvp. .Aai^n^il tfa* suait^ 
cnoditl- ui ntMaa diHutf iI^d altwaatjb 
mrnBDtfcri Iffn J. Xawnao. tba Ui-meu 

NaUFHWIt'' Jtn^ -.Airi- ^MM' LTbir-, Hr. >hd 
|[EV:1^lYBl|*arii:liNkr>'Biaw4it»t. Drouf^btw, 
Hn^. A.UMi tlMt'lKtMa «tfnr, Ut. pvI tin. 
A >]*Pi>, Vf. Hd Hri. V. t#«F*y^ Mff, Hd Kin Tn- 
ma llimnon, Mi'4 UliVA t(ahd, G^i^ tthd Wn. 

titAulfv U»Hrw, Mn. Xflljirbwik, Ur. ud 
titw. liathna, Majar ibd Mrs. 1>ri Vr. 
IJ OLlw4-, V,t. ^-illiii H^ttoi'i Min A]iw«M ^Vll]l:«r, 
Mf. Vuit^al ^H.MS KpifT^h^ttii)H Tdr Maiirw, 
Mr. MM<H.M.K iJirt), .He. M»rr.r:h 4Ju-0fll', Mr-. 
)r.^ihu*Sn*ili. ^Tr*. BriHi Mi-sa f'slKii^r. Mai Lilh 

hiiijH, ui MitA k^bfiriK 

Af Wt- luitibi' t'rrHlrrlbhCLjJi Cburthi |LutvQiirt» th* 
DiTfiuiri iiC MFi TliamBi llutuwluiNi pf p*- 
AHBnpBO «ailMM. BjtkiFtopI, bI JOhlloU , w iLb 
Mm h^Ui* J'hdtl.. H>rta Eaar!li du^cr af jiW*r- 
n.ih BAd Mri. Heurr Tlarf, Bi^ood, feMk nlwa liit 
WadMDdijf. 1'hB eburtnh wai bviurifnllr ^WtWklel 
bf tbt Btffi^t^ of llba Qhmr Ib^ rfal Stri'tii'i. ^iitiII^t 
«;kd(9l slui^ uluUd b; Ur. aa^t Hiu flunr. 'i'hi-rwA 
■israJ. ftTvfap* wrw «if»EaJ, ftum whpnb Kora 
W^4a4 twfldBrhl hallikbd tlb* iihrda "HaTTQubn 
iid|b!fi'|H'3^.JW Hr" to knara vara iriiwd 
fW^^to^tilM^ ' Thq BWPVAttr *** pittiAmd br 
1^.'^^ WrKoCt^WclL Th faridPH wliv iCai fliwt 
bMr ItittWi «oH irfaiti datibm vitb 
fHk* aad vlattw ri" rnahad chlAaii,aBd aitlfl 
tnouud Kittaa dtan haa A(T4it»t Udd tnili «t 
nupR H«^a : a ■□n^ oeurt tnia hui^ Jmrn Itui 
■liaiidM iUa tEirD(r]"t MLtti cnirTidD and unmrEb 
K*"— ^-'^ : ahi uJiM wor^ il sniil hBttftlv ivt 
wi!b diavDorl^ aail rub[«^, itnd ■i.'irrjfi'i a 
l)L4rWn "bBiiiu^lt ifift' "^^■u bfHyFuatti^ 
HkWB WEiEd fi»jt bndwrwda la alianiaan 

uiii V, hut, UiinrHi natbwJoFd, Uu 

Emilr UitI, bad Mm Jmui hatbwfaid. thmf narw 
JrbW!^ blih* III ntftnt ttlk «ita dDtaaraa «i a^itlb 

Bjbtl Lbp bKLir?^ ha>ji-n>^1 with Imv 'VI tllbsD i ^t'n 
utiiw LbIi WL[]L L'iFtlliiit iioU fn^Hrp^ TwucViELaiL 
|aLok iud kfrJtbLfl L^l■u^^Il1:tB vJtb p^lkk 4l}^inta< bD(L 

Tfaa iitbtr (WD I1411 bun^ahoa bou^anii wick 
Y*iiiaw atrwwfi. Ifatr t-L**^ a tin itoliL 
bnKvbtih p'la fr*u tb« bfiitofrouaih f^liJa 
tS.i» Linda Hart uJ Xlw N«lli.? H|Bitif[pEt 
i^tori wk tnlttbnMN, u<i fnn diii ^1 if aiiii* 
i(K»tM ■intin «inr bsttaniuh aiiil vn pwahpt tc 

Bin (at. Thv BJjiod WaJbdi IkLLb butBEDUp maWBI* 
w4 atfUBHK, aad wiv* aitLd tvitlluw bioiHihaa, lha 

tf^^Sifc-fWrnm"!*^^ IbalallP 
lM«4«'lMti£ti|i3r'^^- M'3l|i«'^iitfl(l>lv*«>ufiHb.ivTlH 

liwi l^M^^ff^t'lSt- 

ud Un. A. <^[B|i1hII, Ul-. inu Win. J, H-Ddttild, 
^t^. liidMEi. L4WI*. Utaltar. PwlUn. W.lL Hnutt- 
Waa-Ti Ut. <^ Hww. Ti^i^a. Mr. bt>iI U*i U. K 
TL4o:jiiilv, Hr ud Hn. nl. Itorwuht Ur lad Ur*. U 
iJatik, lilr. ud Mm Adrtu, Hlu h-aot, tlvch IImm^ 

rtil.Llti!Tfnra, Ujo. 11. Hwt, UlH K«OU l^tBr lb 
till i1t«m°oQ Iba BciWlT- uurud ooupi* lalt for Ibt* 
Uuuutvini, rba biidc'a tEmnllka^ rtraaa Mnf b daA 

ttkifl laj][>K-aiMEa ctwt iuil *iift. wiUi piil> ailh frrmtj 
iNiIahal tPLTDBaa} ^Lut ajt.i hrowih qjul i>i»tJ«4L 
Lrawi laalhan. Tba yiTrMni Lh w*ra iiijjuT...itr. raid 

LirJudld a huiHiniB IbIeLLh iLi^^k ^u-l l>b.j rt MuVM 

lluaai from Ifap^uaLi^j u:JukaL luii tkart:b-r]iiii.r, 
aid 4 iLlf ur bultar diab bau tka buda'k nubday 
i^ml «>apia 

A waddinw -wh aalvbr^tad at the fiii«nd U»ri 
CiltBnk, T3urliB|th*Emt, M Iba LTlk viMaalj a-bvi H*^ 
If. UaiDfvr, na Uia lata Kv. li. GnDarj. 
(^tfotd-a^iat. t^vdaajr, wai ln«4Tl4d "iii Aiiu 
Alii^ Uabda HtaWPTtH liiufbta* «t Uf. J. 
Mavart, of UalnM, TUnvni P'tH^ ^4 tVfUDMJT 
In* ^atfriivud b^ UiB Vcrv Il«?. widU|' 
had tka Dbahib im dfciwiltiid ia tUk (riwifdi:kM..V>HlV 
latDitia Tba lircd*, win? wn* firm p*st bf bar 
lJit>W, ViH dtumwL LU Iniliui •.i'^, trilUQir'd witlk 
UutldO i-tct, tlHlltpnrPDl V 'l:' 'luiI ^li'«Tr»i rtji. 
brbKliVTVil ItiLLn vplI. J^Bil^Jr-ni 143II] i-oraiiftE 
Dtf QiiUifa |i]oi*oiiu, ■ «i»niy (jl Muk- 
fPBi la^aiEkj; lue thI at Lb« nti^ipi^flr. Rbi ulir 
wcm I bUt|Brtro« dinftgpfl ruiHn ud oandMl a beaatj^ 
Tb) BbdWBT hiiit|i«t^ A^E^t^ Lb* l]ri4P|^HMft» 'l''be 
briiJa vaa aliM^^ Lf tao bnd*«[iujdR-~lIiki 
EikMRrart \nv)txt -of tba T)na«\ luklikt nutra fadvut «act 
I lilkck iMCAtira Iktt . »iid Nib Uwaarr, 

tb » ]|E«T TEPtU Wltb mom ot pUI]jkB, 

Ittd ti^ua to Biitch i boti) won ^wui and t^r^PLtblMi 
4niri«ij(»MMi*|P^ fl]tta of Iba 

•44 bn^4i<^ TEta^-^fft««^Td^JW*^ ■TLipiitt wptv— Hi-K Bud Ml*. ;'ftail. . . 
Aid JilM CvtWt, ^Fi. auLl HlM K'E^p Kc . J. ABdrt»^libr. Ai4 

~ loi, lUlid*^ OuHUfTi. 
I ini U. e^tRTiut, BflnubBBt wUk. Hw dffHtoljvPi'k r*i|uaitt 
diPtoaHT Pfbi tbi ' — ■ lUd."— AdTta lud EJckiif H AI>i ud H 
Ura, J. II M Kw. Hi " 
Mr. kii-l Um. hLiMtLiii'k, 
Kri'l .Umnri Mrwp. 
hM>r>, MuifLv, 11. iLgLiL 11. tVHwvsm, 

Ur iLu^l Mrs. I^LiFm^ry loEL thy fVHilUH ITLID 
r^jT hi'rjnititii, llj« brtidfi wciriifi lijua vula aalL 
I w'iii\- f^><•■'Jr}^ I'ji ^uQf bikultful f^tk wari 

J'ha ntarruEfn uC Mii* Huff Walitji, vi^uafFttt 
daiiflbtar U;. t. IVnIkt^of Mumlia, hill Mr. W. 
UitjHnVi rl4f«l£<m Uf. iIhIil i^ailfwflf {rjrttji 

TJI> uEctiTbted m.t hL Ifl-HLBBi'a n.O- O^BurrJi, 
Nawia,4n Wwlnaadar luti Tba. Itor. ^aUm Uud'^ 
biiitwu nilakHinti : Tl^^k^jda. wbj'.ww 
ivir bt biM Mltar, Waip^ Wn* • tn^Val- 

bkf dn«af'fwr*^'^'ifff>M4 flJpWr '***b 

Idn aFqMa:K^hiW(g^i^ 

Th.'.lwid^itfaiiliiliM'iiUi^^^ fiiH^itto- 
blH liOUii friiboud ifvtll M*ini wUDt abd caiika hit , 

to aitfll. ll^r Italil Ivwrb WmM thf- brnlij^nm'i 
Bft. Hi- W, lijaq {E^m^li wa^ ^r,i[raikrau. 
TIh WHldLu;; bmak/aal wkj mveii at ie-b FMidvQH 
fiftha kmlii'k iiii«?i Mn. Z'. Vr'alihi ^ipwra, aiid 
aftinrardq ^ lanfabunbar ol trinudi k^v Ut, md 
tin, C-fl'TCBy otft to MeiM VaJr. 

A nAPttoLiJi taoh plu^ «iJ^t4irda5, April 1|| nt 
iti' nildBbM ul Ikp bnJB'h. |ur*ikl#, IfaniffBitj?* 
imit, Bo4Ttml. « bvo Mlh WiaoM Cojia* fauiUFiial 
daurblar tif Hr rtinniku Cupti, waiHarTHal to Ufa 
i^uliu Hut^hlidi, nf J'fiLBUE HiUa. Tbacrtci' 
WM paoiunipd kjr tb« fit*. If, MiddBW. tJm 

bouflnab td wblfa inwn. iad iMMmtilH^iiflS^tiffi^ 
anaUvtt bHKH^, Vh wtft vl IhilOdMNiaL: ^» 
faai«qflBiidi (bolUaat^ UuSp MlP^- " ' 

ai*o»» Df iba bfUk, ahd aadi vati^ t^t. 

rvtaafftod by D** trndtfltoaH, Mr. [j, OSytApMH 

aulatiM. ntrii Tl J k lak^k iHilj. ■aulj 

Pll ratotiifiiB 41 Uia bndi, ibt dnn to l^ukte. 
Ur. uvil Urv. Hutrfcm bttbr Ifca^itdAi^ Ihi^ 
fnr HftiniTf, *luiri iIa bQUfljBuHth -•.ylJ.W '^^^ 
Tte- brula'* LTrnvvllLiig fifmm wai a aMr ' 
■bitL, witb |iia.k niXt vaot, ^d wbUal 
aiat< wfira liUiDBmui ukI j«p(i]. 

A pLAi^utL f ir(jiil4i-in wu dalakftr^t^ bI tba nkdooH 
of Mr. V,\ K WaJknr, KQwriilaatfiast, hnwral. PB 
Wrdbikii^y., til* lltti iiutaiLLn tb*4iQGHj»i bdnR tha 
.itibila*or Mr. abil Men. W. liftrdiacr, aA ItobaEtnii 
wbH< *r«rb iLhEFiaiJ hr Ftrr. ,1. iVbilEikaE, al 

riB]|»3i [F^aaelia IrflwMl. i^h rtpwl 1 1. IH.^Il. T*i 

Itri'. tiy-i I'D I I Luiiirrii, 'iMIJn 1i> IbEjuM ihlt 4wb 
hk* nvt-^if 1 4iito u. kDMinnnyt wflh " "~ 
kDi Uiurhaii rimlx* RiWM.'lllt *4h1 
wun «ll •if^tEa will 1h oaiiM^vi'WidbM Mr aid Mffa Jrowa 
riiit bFidw'i 

tX. 
lait (MWadHOaraMna d«[^ht«n, Bad pud-ckviu™, ud rtLU kali wd 
Tbirn wia a lirfi BUudawiP at lia Jfflwra 

AMbFlnh^n {.^Bricll OB WaJBWJa^ Iwla WD^M 

Hm Lily Craipi daacbUr <rf tti™ lat* i^ptiib 
CkaiBa Hd* iBJjHwl to MTr tkioFpi Hnjwib rbr 
fta»H H. lulUa U^A., oPautad. Tbotriilp #bi 

■t««a wwiar *r tm^umi^ ¥>■ W. 4;E.ifa 

1^ dnlH, «Bil UBfel WTHlb awl t«]I, 
eBni«4 ■ hUlitoou llAinir baianat, B^a *lao 
wvn a waleb aad Ibato. al 1^" bnd«- 

jmpOH. iTba bfidnniPda «ara Hu* I^Jilb i;r*U 
(avtor^ im.Whm fiw ai^ ^ Hi. e|uh l>ti4! 
Inj^AlihK akita aOkDnrbaUtMaiBdnd kiif^^ 1^"*" 
hivwm tftatorof t|»« wWta I.Ik 

E^TFraw. Kub WBW ft Fktd Imaala, lb- gUl 
bf thrfi linriivtvm. Iitd eanrivt a kbpww lii»iu«- 
Un. Oi«i«. tbt bndfi't toidbtMnn Bawtatnat 
Hack DitrtnlUpit, tHniDad alth hili^tr^ L awd 
Hrm, FirawB, tbi brulP|inHi'H ii]vth«> R»r ub 
ibH fEn4 lipiBbliqa wirtii Mik InuBiBipi, A ev- 
crptiBti wa. bald at ILr> Qevh'p tmi^m at 
T^r^ra, w*irfa tkp hut i«wt«iU to tJja "'^J^" 
bridiKfoooL wvt ioipacttd, — - — 
left III th> t**AfB|l| for " 
■i*p«mk| dfU na nt' 
with maB piU'b, laaa-;;^ 
ttwt M. triaalad mtlSk 
Ud faatnaf^ 

A w*|dnilt »»■ 
ll« at U4t1biai' Rhbi^, 

iMft clarjtTBkan baikfl tba ■ j _ _ - * . 

Hu Vary Rf au, aldnt daUKbtir ot Dr. Bjm 
at MilkB, hrw DOatb Walai), wb panM l" He. 
f. Ni. iLBduaa, r«irtb ana al Hi-. IS. Uaad^Wi. 
ul Ualbairap. Tba bndsv wbo Wat p™ "*ar fJ 
Mr. Jl, BuBfford. of i^duf <aa old intod cJ tb* 
fiiinGf)i WHTf a lundwMDt dEHt yf tvarj toiii»ut with 
tr^ipriiMiaBt v^t ui *ihI pb ambrold-wd 

uTuiBd aw aoaruat wtanlb of imiafle bm- 
Hu. rtbaplBUHfYtad a bou^aM iiBhI Torr> b itdlJ 
okblfr biwhL phil 41 tba bMdtfroem. Haroonrt 
tnwnabemo tif KBlMfihnkl lu^hardfil and 
H^ValMta auwA«,irfcHM»di™pl M. enao 
li|ft«H| «MfM ItonI main aad VOTtta bfl|to- 
a «ild toiaat-)ilii aad IIp 

tont«tbfHbiUi'bla«4Mk 

IK*tif«t«daibaituB. 
up cbnTiih tfap fiFifiuat ptajtd •ik^ir 
Mtrth/' Aftir 11l« ennn'Mj tmwi Umma 
liiuta IriRqdi of iDt brkia aad tall UlLi ik * 
Um kooia ol 1^ C. V. Uptoffoad. KUkHda 
GlHU««-R»d4 mUn kafiMkHMta wan 
tiltor Mia a^ Mia. lUvJow Itft for lha Jwtov 
Ckiw, Wh«» thp faiifli^Bwa Will b* apapL Tba 
bndo'a tnnlliar 6nm »M ol Uo* blolA tnBttund 
wklk n-vA tohkBi i.lb a6i aapphin^blua vilrK 
tiH^iia wUh eraani plikup. 

A Waddinp: urari «Mauii*1 w WtdBaa4iif. lEu 
■ILtitlBt^ \,l Itniirk^'pJIiBl <;wj;l«lthli(Wd Ckurab, 
wbrn Mr. AlNi^d-EJ.pha Bowdap, thlrdaW af Ur. 
SkniupJ 111 -iIph. tilHiwjj K(IU, i^M^ dMtntod ta Jdiik 

ilPnw), tS(ltoF4. Fi »iai« *fll!(W»d;V*M . 
mv^ dEHaai in irhib FhHAi BiaallB, WU toM^r^ 
auOLalpmrEa tn(iiiiH4 anJiiElk fnhffti TM:nWii.TWgn 
wHflPuib^d wiLh tirr» Pmall fnUi, a*toiii*5ftbi«* 

tlllLb irwri tlMAUmPMALET WTPlth ud WU, Akkd B«JtM 

ikbow^E bniiiiMPN (b* pirt bt rba bti^^Rtnoni. ttim 
wbi aLteBdrd li^ two brii|piniddi_M |M hallin 
Hickar ami Vm flnfaaic* Di^wdro— who w" 
dna«*d aiiha lu timm-trmj tumnwl witb tmsfaid 
wbito tadft nbbok. and buckliw, TtHj camad 
iMoquatL 111 wort gcAU l»Mb«i alvddad with 
wmii^itiBitittot tfia totdwww. Uf. A. H.J^nwlaa 
ulad a* t4Ht Riut, tnd Mtl i. Jkivdta tt 
^lunmiinBii. AfUiiP Eba omm^f tb* pmtB id-^ 
j.iuEor'i ta lha FMidnkn ^ tbi bFtJi'k parutk.^wb«« 
ibe wUdLBR tnM^ftit waa Md. ABtkif tU 
n#lla 'pwrm HitH Ud BBwdu, Hfi Mrt. 

^Sc^STScir da>k.l. Hi. A. 

ud Mnr OiUpii WoKti MMh^ iftu biM) UOtart 
WfcTdL MiBiIlUifc,MBUhHil**<;i^; ktiu Mam, 
n|*Btn. b. J. rrw»l«, A. H^Ubl*. A, JMnrilo. 
II11 prBBnta war* ■in«f«. Tu kafipT caipli at" 
I □ PiHiid thalr hoi^t^bih at If ahNwbB Ud Nu«n . 
Ilirr i^iLl Madam* Vpft mun u Fularabfa T.TKUOftS, Friday. 
Ut. OvBB BslUtanaiiatiLur ii4 yimxij «UaiiUfl 

Py^yiyhli*. a^ plBtoari bi^ tocalipialiH th^laafa 

BLM>KENHIl-L,Ftiiar- ^ 
At t^ BPetuil ol lbs niBUH^tpal m*^*^ W*^l 

iUriBEBI* WH:IHBaHP>*l-.l,-"T*»'9*P^"*'^^ 

Wik« tSuaopnij tn WTLUDoi ta *<dnafl W a ilil^ptil 
,4 Lha iiitwrit (ifnnit itt pitp*™' to kubiart to in 
ibarf^Bld#J!«turth«iaUtif kci itflrka bi tikt wi*^t- 
TJieca wBfB,, bo ■m-J, — mebI pIlIbtbu fiMffH to 
Dbt*io lb ruQDiapal water nupplf^ *« H tiBi 
■tai« iriSaita astwn W4« lukn. fb* iii^Uua waa 
(BfTiad bj Hw Tftti a to thraa. 

KTKIKQ ACOajEWrflAT BBOJttM lULL, 

Fcuk ,1, B. tTarril, whlV warWof Wrih * Bi(a 
batWM tba VtMl. ud iWtK if Dlw^ii™" 

pftoeai? Umkaffiiiv at « opw cEiut*i fall a dWU*B 
- ' MrtTud Ml. Iiiididui5tfbciwa*ar. 

mTHT-r, Mul ao baiPlt t^baa to ibv tK^patal 
to Irt paffariBt froa a PoaJp wiN-ad» ^ cat 

_ I Mhfaku, Mtplajed mt Baitof Maddtor't 

kSuHL^t^ta-bllBMHRd Wbu I kLoaa fill , BtribiDS 

URbHir, Ffid»r- 

LUob oAlaan ban 
Ur Fh Towan ; vioi^ 

L. M-lJ»tF», Jbbki Bitoh** i 

U«iVlVf/klf. Oittm* : UaBHinrtMri B. PpH' 
DUWHALi FfidJir^ 
A wll^attoiclodtoaud Doowt to wl^MfP* ih" 
BrT. IV. E'artou to llm i'ifculL of Uib Djkiniti«n 
ktalhutliiL (TbaFTh Wat iirld lk"t "iiiibl. Tin* aliair 
iru 9iraiL|.pal bp Me. W. U Frta**. Addrew* af 
wpli»fJiii* W4irt (iFiimrFiJ bj Uc^n™. J. 'iwiy J' 
Ettnua, »W0 cf 11* oldHt KiI'iIltb TiUtlf<^Ji-li la «» 
^vov. He. rartoifc rBM(Ad«d to lb* wrLeonw. 

Ul. VTr MH-Knutj U.la.A. *af lIip diitrwHi, hat la- 
mmA u pffiual ptoUHMlMki thai \u ittiumimmm of 
tte AwOraluut K«fiaeu1>il ud MiDniKMnpanr 
^dMjaUt 4lnf«ll|-WOrMat JtwiJJp^lri'nL, It liB^iifiaJi 
'S£3S|>'t&dl(p**la»tba t^t i^niwt lit J'*Sj«. ihi 
paJliia tliealTin«a«-nl Jot iBet*Et|M> i"' ^'L* 
tni DfltH utT HittaRtbjl Uvb Ua data tba tru miuial at ham if Uiltwi, Uai 
liar |P4L Aa KidaUrtt ffidt"*' 

lb*bi3il«dh«taHi »d th«t tifnUL AnwPitHth* 
fNMla m Mn. F. Ufaaroiait. Mn. H MallHl^ 
SladaiHi Vwi Hit Vbliif>| Hra. 1 uU :HiiBtar* Krtt PT' 
PhLttp.Mn. P. Fr. KoUrl*, Mn, ftcu^Hiy^ 
W^tt. Uei. IJ:H<hsiip. Uiik Eiai^jlm 
Huilar. Mij«1|p|rii!tiLnli.D:. Miia KWUr; WM WSU^ 
Mm iwub, Miia t$«halL. 

I >a W*dv«d*f. April -I, * Wadilaa wm-^ ^libratad 
ilfLt. Knwtti't l*Twhyt*n»iiC.TJittfi*,KawlowPi| wb™ 
hlr. AttbkLT l?Biifpld. abiivt pdb at tins Ur. 
Ii*iaip9 S. TWM. P^ l^bfadu. aarf Mm UiflaB 
H-llT. iH-nf --Biiiktor rf W- Wdbin UallahB,*! 
Kiwbiw^f WH* Bintod, Hia (Cbv. T. W. ISaiia 
dto ofllf**friK. Hbukhr. tba Dhanth Wjii 
rnpwdid witb-fria«4A and FBlaktoaiL tbt brtda wii 
cirf>«bdl«lTfitr-#bi|B du(ib«^ aalto. trlnin* wiib 
cLiAtritUtb aartQaiAE^ vrrvalli Biltf v^'* and wnpJ 
K ahB«<ar tKHDOwata WUolt, with a coH bausla, wan 
p r■^Il fETBik Lhifi hibtEjindpi^ Uh* fn* a H ta d t rt bj 
lliFM bEidi^mttd^MlH UnM iMbuBli ^ m 
ti wiFAhap. iribBiad vlib wblti tadkAi aM^; Ht^ 
lirilit'i Fi-ftMi, ivffrm, h«t to i MlwHbr>il 

HBlla^n^ lb tnuUtMkU dp Hi>fa, Ud FW*^ ^at. 
KvJi CaFTIVl PQ>M< n( .Ibk. FTi4« lad *«tua]ii 

laivM^ uul vnrp "bai w aimI b»«hii, Itha 
fran lha lifjlaflra^jBj ni brtoB^wu waa wp- 
ptutotl Vi-. H . Hilw iibMlBin, ud Xain. 
A, H. W4Ti>hw. Pwnj puifiJd. aad A- tJiiSlbau 
■raotniiUBO. AltiF Iba toiirtiEiBV a rwrprJan waa 
baL J a t Ilia i4ai JaihA «f tea br«l**a part-BU, -~ 
rdlvtif^ t"^ ipfU ffHudt biiB|t ■iifittbd. 
ptaMiblv wbirli wm baLhetMllj aad uwmaraukpwu* 
dia(l4*D4l ib th" klrkwLupt'Pa^bi' 

A tMcntofal cebMt,tki mwuda ot wbKh 
ia Bid nf Ibeluadk ut thm i^^A^at ot tata, wn 

jl^i It IJiwrMl F1ut» U'ladir ap^btn Tba ta- 
OAila- fi^uad ItowFil 1£um»1 NociaCr, uadar tiiB 
Q.ppdMi^toTiAk|p bf Ml. H. £. WielibaB, auBtnkutMl 
n¥4 ittuL% E J Uit pnnfradiBa^ fall 4 wbf^ Vtra Biaub 
iliiii>ntt«(i. ^Hhw pprfjkrBPn i^i r ilii<i rt Priaoa BaO- 
HnBCUMHasin cliwlBuL Maawa^ 'Uwan Utibb, 

Ldfp«.L«t»Vt-«« ^Wr>E.l<^^'' ' 

Mr*. Ot.4i — - — - J'- 1^ — 

lEa I 

nm 

Maibilti 
Tba 

WadUMlaV BfaBiai ATI 

nwqt ia u tf^ Pitri^ilcirud. UlttifalWa 
bad Min tf'Cliftr wan Ibrr Iichp. wnicacidi of Ibi 
Jvli^' .iramokmat. M.r. W. II. Wi>od avtrd *ir4i*jlr- 
lou af thu ownDii(t*i^, and f-ll tJ^a nbeailxrv wrirkad 
■adaffebrablfj Ca^rtaiik Murrar Itnt bi« vl«uura 
boalp tba llnunJ U4rdM^ iif fha «:ea«-^, ud m 
it wai mo««UglLt taw* Irmly vlawa EbB bna^* 
ud vtbb plii'iaa apart otitoiua. Liabtouat Crtna, 
Witk tba HmyklTH l|BH-kq;M4M _A u*ttbLtu tir»^'ta(fr*l*"nt ini^hifi!^' 

I iadHt of Droofctira ^rtwtirtUr to lUF, FiinOIt OF THE QBBAf^ 
Sir^Ta-l think it ik iLmiHt tlnn that tba [*4di«ti at 
tlajiraia, 1to<c]lr| *Bd AiinB.odal* a'piPOtuLoid ada^u. 
LatLou li wiul QPL llta ILbiJwAT CmoniWamact with 

rBfprBnr* to tAa miBPtfttbjp ucxli tlUBU'ilLtlOa tfFordKl bjf 

IhB iwHibl: traa bittih. UalBam ik Ih* InrvwE 
potl okitft tbiQklj ^Kulatad <rt tbt itBkvrbm u[^ tba 
liiui U ma at tba beat, it hbt l^u baat^, pmjv^n 
tuUitbu Jla#, jri <r« lki» fat link ufi WElli a 'iO 
EnLiiitoaHTiHaB, ttiBba BalbrUliii[>4 frbUb, pfaa^. 
aVHf Lb*ca hB|ipua to ba a tiETJa nln pnur* Iq tba 
Itm Id bavipt M M i^H ttafflti, wb m -idwtii tatp- 
pua u a Wf t BTiuiajf « oa a lAbPht iiifltdati ibutb 
aniifaty ionia ^ n t t t udaa n iiMia dsAi]^ Ld.Cv« a law 

inb|pk:%aA^4»itrit.'i^ ^ iaj; ri awii .:> >.Wito<» vt 
♦riialiiixk 1 1 ad.:>4:|fc*:a<rtrta^^^'^'>wl<tf ^ Tti* 
tein Itatikr Hjrdi^ at iLSn av* dri«f«l bi Pfitnl 
K^ndca iat fullj lu i^nuErt ; ud tb* data^ attbiw ut 
lJuLinji-ptrwd', .lE»Nmbgnp-(lri>*T, nrKi-imt UnlgfiiH 
df d-iiiHy, 1 fbi^bl klmil-t taV li rlilLVn 4riWJ(rflIH>«. 

NrjW|l tiNlnh if Ttnit."nrnTinMiDriBri w*re H|F}iri ia t< i*fl 
lk« ULL MilEu^aiL*! il^i iti^r iihti .tf ii4|i:aatB Itib iCora^ 
tt\i't Hiir.iLi'l^i. [ li.C' ittiLli-iTL^j^-i wiiklil Hin rbeir ^bt' |g 
hSil^'I|'.:>iEili4I Uih liu" f"»rii h'^^r'Nit l<f>dj;Q [i:^ IIjB Uai' 

■iiiiln I'-riiLLDii-. tiMix ul .'.iji'-' ■\:i\is uway ■ItA £bai« 
I'uDtiiiui'UB and i.m/ 1 u i.' ii^iny*, laii wouhl ilia ba 

EH p pxuUOD tu ^rAEi! irm Jax^p .-^utHk af pA^^fetioa 

a m j^li-Dfidad LciLiiiu'v^'a unif^liiUa. 

liin.itii, hrFFHnEH. ia TBF. KltlTliR UFTilk; B^mf.D 
Air.-irOinbiil^ritilq drjrwTmlnnrp rxltr TLvm«t br (tBtah 
i.4l£m BPf] nrthiiTH r.'nii]t-fit hpf iHi'l tl]# Tviuttlliarl'ri uf ibr 
D(T i/t l>kmt^r]ftikil l-T fha uaaal LiJact'ji^ wbf LB *ttL7! unlilki' buLLjajii arr pritUbmrf 

P4E v^j^iH^)^ itlb' U'b''^--J thit Clw' ilrtPutoTB' 4if 
1 b* f lUl lUKLta Tn Alf\** «<mJi| bd rclibntr " 

hullalaj'. T^l^^ Bkin>iub?rni*tt. la Hj|«tlw d. •UlhoiUy ol iHSV^htftflttaiaiiil uAdtkl. BPF™^ bU tl|« 
BaWRfHMri Pliip*n] tinu^ ud «mrr pmpfat Mtrnj^A 
Ikat IbbiiltitaF *«aU ufam Blltbnwi^ >li« oninar. In 
tuurr L^ai UikJi BhPh Ifac baaki piiri>^ 4ip r'-lbrw iitliiLt' 
inr Fliil iPBiiB totfaftfaidilir ulHiaia^ w^ml^ totrioa- 
prLb^ B^ it il ksMm I^tia-PXH m^tUiiH i^Kbridi 
Ul riwHfdw}' pfbr v< buatBraH i?! th* ^imf fn. 

TiiaiH Ijb Vu bididar^ aid th«t otfakn iaipMsd d Piaa an iPti 
tfaBhrdirlBr, Tn tht ^^irpn^pr^tfaHiiirBllaBiaatfaaMl- 
da.r>oiiJr-pit»4»dl'rth'- omntr af 'i ^ i rt w Iwi l , hptJAi* 
Wf* ttA kaoaB kiuttf lite rfmlif HiLiHi. dmr 
ait*bti(ia W tbv larta Th^m if 4*18 iCbri 
hiri Ldt ibfdr fawpAB wnt duubl fi4 lack aa tm- 
UiA\\MiAj ■* pwt'hilir, kod fitiTI whtt knd 

lidaadtaqr aritbiHltiii thr lUipartiini ^ttt* had t4 

^■.j. — " -~ ^ a^fawi^wr^i^i ibE Uwt luaut*. Tba^art 
vvfp^'B.Hucb b,iiti wtrt tl wui aanutkaabi ™^ - ka4i*af -BvaW tw nrHl&md twif ht.i , „ 

IHy. iqi^'i' idBOBhapflrttw I- 

l>tr. iKftlNSawHb uv ifa« Hww^ KfwUBc^ 
tka tbtU4^rn*abtbtPBd^t*pnB(iMn.to*AiliBBi*pt 
m. ubJin halUu. Jjw w who i^^oatadda Ut* rfiBUr i:.r 
Ottaliaftuii to uaitwud that ikir MlJar N iaii'iid*^ fur 
thak fi ouL ^ bwi tibtr« w wlba abotonabBr lo partu'l- 
tati tq tb* bulldaT ' JadtfUrtrPB piwIaa p ulBP k ao 
lat]Mt drifalt* tafBHBttin ur It IVHatod pfltoJuw 

Ibi Ik* hiMiJkf lH ta rlMrl utli tU.flASlWMlBlkilB (At 
^.trdi IL fp Mljulta kBHMliH'thtkkMllif Ifi M li|iK ia 
tbfl dark la rf<rr*Dia 10 «tW halMa^ mmS 1' ~' ' 
__ — UB«i.f wamlatf bi Hivn put ilvMdil nap ifiBi * BlHtk rv d^lniO 
pUn pttMMha^ BB BDub'ti |>Mtibh. pi Ubkl jnpiiilB 

ftt a ilirtaanvfriHii tiyJiwy BkkT kaow wfaftt tbala' 

ti^m nl tin CkUaift ip. 

WtpUbip >R< bnUAtr* PHuffatr inUaoBloUu COUNTRY Sl3Wfi. If AUJHT, TMlj, 
A |aaTartiliBBh«bhd»H*i-(ttff|*riMW< a^ 
buaedBa;! Jaia»»- Ui tha W»l*ia diTi*i9* wa» tjjd 
- BdsJlt llPfl^ic. pwaidid- Tmm ■ - — ^ ^ "-jptlAT bbd *T^t tklk LMarwfa K with rtb^ Imli^ ii* ti* **rt« diTi- 
I ipi lU iDEJvPBMwt teiBthiftiifi ^H iii a aii W ai In^-^ 
««iaEam«t i- tIHT 5 tlw :1h#l^ *ptr*^^4»rt«l 
ud eoaprml dwf^radatiiiU t.* iftaiitry Ipm (bat ntbd- 

- Thit tAiT Mtim tkiitk* tr adTnablawttba 
tti}w to HiiDHitfffll piM»*p'*ti» ilniotbar ipilU** 
.Ilitb tbaB «1 Uinr diuvuibiiI', la rnal 
Hr. M'Cifdrt baa pl» hllH aJtf»»*-ta;% fr 
fur JdjoH Ifait thata 14 ao wi'rwiL for aaiwidtbf 
paLliE liiAda al iwanai: La b&tLflB for et^ kB tba 
ULtta^&Tlg HjJklrlrC. 

!>■ tiimI itfaljilm for lha quarlui aaded H>nb 111 
anbutbi'inipdiaUu ii. Toan warv u atamafvfl, 

Tba iaqwPflt TaffHid.tii|i tfaa datto tt Thowaa 
kftin1b« wll& wai bilbod vp Thundw 

uBiHiiidad id'dBr had 1 vJBdiet el aHiduiBl dwtii 
wMHtwH^. A fFttfarvaa ttUttf ^iM tba lu'f 
of ud^:tbkt Mm 4|4hik aaw^- Anvwbamir'PTantad 
trti^Nbitta ilFoku Do^aaf bh± bad auMupui 
bcaab powH- H tba toaaa drhia. 

CASta<y, Frtdbja 
Tba MiaiPtar <ai MitW wilt on** Mia «ittaw. 
ALBpnnalLaktnd e««rt Vaa baU Taatotdiy ia 
aid of th« i'F*Mif Upiui Uhtircti. 

A uBKtiiiff af fiEmfl^Bnd dkrifBtfl 4E T«thfaB 
favuurail tba foriabtKiiL a ntJ-o|wnLjTai (aftnr^ 
baiiBK arPEto4 vBtib|pd b^ ii» pnrilubn. 

Cupuibei iwa ajnainhPl V> i^wiEtoitL wbkt HPLpp<»ri 
w-DbU ba oUtibad W I buLtov and ImrjjD faatorv. 
It wbt ratokad tbal Uh inbHuil^iL eapibl bn 
haiHdd Mi^MM, tbal tba obBjUf \m Limtad lia^Oitj , 

I |>DBflO. Frldav. 

■Til iilif tr t VlTrtf: 1tkb :JaiT«a U^UBuaii 
w^ a tiU to KlinK W4 ukvUaad u ttillto 
day Bigkt br w* Maddiwla Tfldw" (4 FVaBBaw, al 
wbioh M toa obaplMO- V W. Brn.U. M. T*yV>r, Ww. F,U.t>i In of W.. gabpAjdf oftbatodKa^^ 
■laladBi^. titwkvwilb i^d BPdalllDD bunnatlip 
fiyni^^biR <]ina«i ud upoki btjibl^ at W.Bro. 

tai^d aarrkx t0 tba Mitt. 

EABr HArrLAMI>, TboindBT, 
f b* apiltMT B^aatar ot lb* bona«b ofwiiMul hia 
aruiplPtod bU bottat ta bMia lupaotlvB Uit baA prA.^ 
■pitwl a TupUi t» l^a Mp¥4«. Tba lu^ppslwa iibtWiU 
tw tba tiwA Ib B gaoa m/nwi cpaaditiBna 

FOKBBil. Piidaja 
t^aml Wdg^i Ibwt la ^ aict>1ti*d bi* itlL 

blad H"*^ jBlPTdar IhrtHinb Vh* uaLdaatol dw 
clum If I wiuk ik^.tin tMvvad tka kM two 
Ui(4»o4«vkBA«, aitf lM liMiaH !■ |ii nf M tf i| 
btiMBiikfyr 

TbP nwltW lO-dBT It faFHlB ud idMMir, Wil* »f 
fikinaiikk al 1 tutbar M I plfala. 

ULfeM TNMVlt.Mar 

Tbh fdlloniihft Kh^liiTatitM WH IVlf«4 at Ika touBl 
laad Ofllot ftalirday i^Joba Hiltou, a>*diticiul 
jHkrtiluiB of VJ ihJtTB pumI roiulLTjabal IflUP-gf l'J£l 
seriB, ^JVb |Eb14 Nab, counLv <j0iiitk- 

wbttTltrq. tl. C, rif>lnkwu, ot Varrtiwtt^ ilaM«H 
■ladriviiin hoBt* minrsc lb* I'fecitvdati]>n3ad nww 
EliffhlL4-lil jfnrtonKr aneEWKta tb*^Pby whai] Lit a 
liotiLilrii, aul "la. Jlbinaa wak tbEown »ii1. Har 
utCpTbcnP prwri^FaiMlAd «Viap««rplrtbB wnafrar- 
htfpd. ttba it nmiriatlaf famraLiI:* + 

A bwa abhBlmJ ta Mr' H^tBtfra^ M#4«* Mrt 

W«ila MrjTT. ^t^A^«raH&AM*^^wUMid with 
U itm waMab Doat; paajii^ ^'id'tlfft fittrt moA 
.itaiaiiiaf-aaiaH: . ._ _ 

..■7. l*U*(J>iai4r*.«Hiw. 
' t»a BiUll BiaBtlatr Bl lbs '''■iLl*^ b»fe» al 

WbUbw^b Itotol va Wtalpiaad^^ .Me; W- &taB Wa» 
tibatam. Tb»r* wa» 1 g'jod a t lill f ilit mm' 
bdia. Dr. U. L, tiibnel wai : d Batal- J^w tol t ; 
Yuaffl^diDlv Idutn. IV, T, Of^, W. R iA n . M i l 
Ur, Oroab. It wak dacuded to hoU a wfnt^m faiTtTlnt 
oa onubpr 1p. 

rba Hav. J. J. J*fiBlBA wbo hu bun Pntliy- 
tiEiaii RuairtaraLUiBdi^liir tba paat l^aiiubtfaai 
Il laariaK a^ Iba out of lha pr Bwt naoth f^r 
itilrmitpld. Hvt. W-A-iy^tb., ol |towfliitf«Jj, 

qilL auuaed Mr. iTfiiai^[i 

A mattioEtpr laatakaiinf tlw I^itorai ud Affl- 
vWltbral ihKHtr waahBUoB Vadaaidar Mfb 
Ili.'BaVlMiiPii ]4^d*ti|, atn^Hii Vm dOatr. Gorpp- 
.apotodBHia Waa npd froB lb* bapaNtowatqf Laada 
t* IbapMi Hj* Bat ing of inHhi MiMw tfa^t tba laattat 
ludbma rahMad^ tte Mriat intat* ■<•• 
wnf« na awphiiiUma lUi |w, It waf^Mfd, 
waavbob IBB tkaiafBEWiBlr- 

A naa ri Bg of tba auukitHl aoiimdl w*a bald on 
TfeaAdaf wM^bt' f- l>nltT waa apiPiuitid 

iBUButer ad dniB«B4M. 

IH\f;B£LL, FrUBTi 
BpT^/o^ VTalkaTaCMEblwLirtar tw IhiFnaliJ- 

toriw CabliMtt e^Dd, ootlictad one ANUV 111 

tte dkrtitol. Mr. J. ^lutaii- m-Tp tJ^Ui 
tfB«L«t-!twti*bt Kkavi^ baa Mu taurfiAwd ta Ar^ 

audaltr raalJEiibr lafartaaii (»Uii1lt>llWila b]r 

lb* tMaab a,nH MuJtuMm at tteniflkUhafa^ ' ' 

Tte.loalnal Ifkdi ^atj^ikiM- tf i yftii ^llkW^ 

tte^l^taf UiBPfiantba Clanboo in March 
wa* ^;;,ll.H lajfli CnahLDK UiT ihm n^£itL lliJ,l!KHI 
bjihalkn In kQpipT- tieliik L'IhI r«ia ii wilhvrpit)(, 
kiid batda praaabt 4 lnjiit>1'ntnai ai^vUMiiP, 
I^MB paddot4t an ubPh-i^illv taiv. Muj 
btdB te^B dnbd np, abd iLiliii wpfprlu b*a lu br 
iOi n* lB|r|]lj^ of PH.1 ^ -tktte Ik laaiiii 1 MILLtHOBFE. tTii^y. 
A patirion atp|»d liyaiur^a a^mbn nif fpat^PNl 4^ 
tirlqdiip t^ip iPrLqciptd 4£[iraha«pdFa, wu nBtntLEJr 
fovwinltd lo tba Biitfialtt iof Ajbi«)ll.tor> apkiua 

Biatuw lEtr tu BttrbcHA''af'«lkdaaiU Wa Wit aAHF 

t^iUfiriat. il»'Aiil»lii|^la«*ia ft Iba MrM, 

Hiai HiiliiDaat.RMilti,- MM/SfjO^mtaiililit'' ol 
Ki. JohB Kobia, IW., bT CI|j^lW:dM ' n^dAnir 
WalJiogtaa jm u d/ ^ w^ ^IkaWpW'W^^OBpbt ta 
Ilidoiwl&Ja^.llMf ■ - -t'.^^ 
^ . Mri'Wai Anriaff t* 
Abbmb vBno»«UkaMlr'tdkanBl«Tbnial,f' 
atrwt. wlkaa l&> bdnH balM. * - - 

Ikrova out, bal aaeafad vUk I A linnosurrad at Hi, Oaoili H'ABdlr'a laain, 
Yarru^t., to-(fajr. A imj AaB and it# ouai^ala, to. 
j u B ft a c whb BDoh. ftaWai, wita ttitallr dH^jad, 
tka rKvMit It ImibA >llb Ika AUaa oDapaa;. 

NAIAAaU, rMu, 

«. Ballot, Algkl laMiru Wm KanaM lallinf 

' ' fiii*raii£Si ■iii l^Jawl Max BlUfl«'%|£?«^^2"[" 
baa baaa lataatad io tto^«^iiit: l^^favnr at 
TaBWBtkAlf tBrtkainpBk, »i« aalBta aud CammaJl 
A rr^rtfait uAliw fof — tlf 

Mrrtl* Vala Iron Aaoil 

M*. W.ClrLtwMaa, 
tte aHlu4ilil of 

I* ten Lild iwnLtei :-^MoUinr<Mid, 
bbadltw. J. 

A DE^fwtaodt tfanala^ibtotha Ofdacodtte 
Botwp ft* Ubtdj tw* ptoei jwtordaj af St r*tn«b'i 
&L\ Cbiiivb. TU ByM ll^' I>w7«ir, Ulkbup at 

fmAtufi' wan nld kf Mr, 

TIKt^BA. FtLdar- 

f i^r lh« TJCUDCj in tin WanVit 
Mr." it :3\ tab llM^Ei^blM 

""irmafMMrt IV bm\. u. W*\Lttn tKwiiiia tiii^tlUaiilur 

ipuokpal m tlLpflit^nnl 'J AlCi. Wln^irif, ttadarkbt 
" " iloJpptinr iHhltly. Tba Uofl W. 
wi;ar w'V.*ia>nqJi 

at N^pi'^ipEJo. tb'A t^b 
ot llifl hiPP|Hil»E i LOU a ji Fhdar- 
appviitod 
ar. I'kara OUEUaBCraN, *rhl»T. 
Ito OfnqnklJMUt wiwteiMd kb aitliua bafaEa Mr. 
JuatH CKapbH *-dii.T. *k»*aOB* WllUai hami 
nuHteT|trt«ttb BatBdUUA MarRirwt MMlt at W*l- 
Itrttnr.BfM P(|la(kSrfl«Ooi*U*.3£^WltbiPttoatti> 
wntpplt a BBftobi vfTucbt lAd with. Ipiwat In ull wt 
itttriTeiubvOllrbuiu- Anaaad-ptiPidid ut Railtf 111 
iatopl, tad waa afidnffvailad. AetmHiJ^ who waa 
■ful frdtl a Itfla^ maLMiu Itbir, aho 1* » to*«b«, 
BI abn van iBBnac ibp anboni, pad 
BOawiudlirBPbUf. A n aa ut kiiada _ 
to 4^t*Mim. ailaifiu. ,j(b^. ^mj^f'^^^^^'^J*^ 
teU» ahaa ^ it at ad tfi§ Mtt |t^Mj ^^^^ 
OBliabt hdll atlb*^ " — ^ - ^ 

iiitmiBibif''ti&^ulH>. to«Rkt 

to i^vafdMl rd n^ttr H tetb.BaMlh 

fa^MiaW«l^|wit''b«^l^».6*y«^ '"T'^' 
HikMiittMtM ^^^^ 

tkiTliitfv'bbtwhal^Lkte Uwl vmndad tac tfaa 
wAtibt. rai iDflK^nK ffMrau MUr. hfto ba 
Dlirht mtvodp yrUuar to paaaJ Rwnrtfada ^ tiftft 
but 4P the oEbn «<Dut, wlpinb raallr aaaWiMl tte bdiw 
rinik ri[Tpa4p. bo wiild autv wtat^^ bkm ta panal 
pH^thidn for It iFW*. Iln wm boI wan wUcLdar ba 
i7Ufkt not tu -HtitrDd* ruBi tu Ilia JB tba t*vn«4 
pouptti FEiiODBr ]UTad{>d tihn jraiita4i womuV i^wel- 
liai wlii^" aha w*4 idhtir daIP|cid^4^ animptBd 
to tr*f"t*'^* b tornbb crimai Voiuip wvMn ihuuM 
BAt ban ts trm^ wlai to wk aOHnrf t upntKt«l 

HBBahB4kt ItaiiWl, Uk .WBBWUr "UDh 

rriapAipaif^ ^MMiMlIri to H ywfc* r»l 

aMkud*.' ' " ' 

OlHirliB TttikaK, A||(ad 1#i rifWd 
u iUA^hid bHMh iilMoa M VUfllld Filh;t vaa 
u^t^Hhl Hi Mwdahakdvl br H^BtUib Tfar rdreq)! Coqtt 
irwinD. Mr. iTfttlumt'p i ' w aaa M _ ^, ...aitoriWiterfitoihw^ 

Ppif wu ladiDlad fartlti auidar al Cn»* 
UtD I'HFiDD, frnwwfa, Hi Cwiasaa, oa Fwkmarf ft. 
l lM^biTulHiifB ahowad that uauHd, tha iaaaaiad, Bhd 
F'tH-im w*fadri|pbisif ^ pp to>l<^b and a ^aMtal arota. 
Afrnr tnnn wttnti BcciL»d ilnrw b tbiia, pad kHbtod 
dt^ADMl gn rliB iNT»r jiikH -at rhe tbiph^ p*«tiFlacUa 

HOk^Et M'tnty p-flii TMB, iSLHUB^ dSlUl, Jtotb MB *M* 

p1l«iri»d lo li«va hjcwn ^tider ttia taAhaAaa •< dlink, 
IhpiiifT, bttPF -20 mlButoB' pip»'Wif>filit(lWl^ Idnd a 
- t ol ra*aM*vftbl-r, A«uui wiri f U i it *nr 
irr Ur UbHtartTjaklinatod^ MVa^vJOCUl- 
laiur, i1ehwt«d UMBbTBiadh 

J , bUiUriH^ iBdHftad.u AdMM^lhMA^ a«- 
tariitiT. MEt.kto^toir A::pWwlMt'.«M a«' 
fipittnt. Ur. UrH-k appdtTPi fbt tfaa dpfeugfc .. 

'11>n ^liimPTniLPL Kraa pn|Liii idl II I I II IB I'firlTfliiin^ 
and u Bhnti ujunl. Vri'laii iNe.hJai] ri^jSIiT b'jil iljil 

of TCL'flTinRi P^^SD^MACrtA DISTRICT. kT. A^r>1tEW*« OmiYFtAXTKEVlTM ■SOW. 

Oo Fridaj attanwow^ at Uh* iVf^ HaiumaL 
HitJI, Mn. JaoMW fturaa, of fl^iwwi lira*, opanad 
l^n liunital clkF^UBlbiiinbin ibi^tiT in oraiiHtrJa 
witb ril. A-ndTBw'i CtiPinili. Ptci. bbirpp, who- 
Wu iatrdduwd lu rbr lantp mthviiBi^ ptp- 
BHt hf tba Kar. J, I'ltonua, iwifetnta. 
latodl top mibiDittoa hi Ub diipltra (i* tfaai 
kutAscitft Mfh M. H. U.kthtiw*', BMouAod W Mit III 
0, HBidnma, * v<i^ ul l*-**^' wbp iQcdarad In 
Mn. Ifaraa fur h^r (.fwpe>. Xbo ditplby 
«brfwitkiUDU aa* v*rj good, aa alao w^i^ 
Ika roatir UM ol Hto i ttf a ^bi^ waa a flidtwiiiao 
jif aiMfhw rinwt Heilitk Ahi«a, todadiiLM :Mjiiu»f 
bulliU, qaaPiLLif iSuffElili Bkrapul aitd Uulcit akiall 
HoH and uoa ut tte ifcMldAla bwtoa naaaAtad 

bj1teC}aHli. toter attjdiiira in Hgnlk AMd*. lb* 

>UI*v{a« b tte Ifat al iwuda " ^ 

tiena !' hHBiBlhauu b. AArtliiirt» 
uniMaiBi. I'. buBfAidl, JihV- 
Fa Mantort Wlgkhantj hirtiulkHHiurl. Mt. Ja II. 
ttwl.4nptti>.Mtak V- W^^^B^ 1 1, labto IT jjth™ n la --. .- 
iHCB, R. lUr^lMd 1, 
I A. Fsdrfluib^h I. Hr. 
i. fiiriUwalt I, " 

Mt. J. II. tteii: HriatxiBF' s&tsmtta letaBonAuv 

FLHiTUfcH, Ottl*. 

A wa^iaii; of lb* coiitniltoB tif fk* WAi^B 
liilwtbB Klai!tii«la Futteil UlnblVU Mild tte 
Panamatto ■ohocil of Arb aa l^aiadaj amunn, 
Uri Hury Unan praudraf. It wpi daddpd 
to b*lLi ■ (irutloa auldii oa tha U*mkn1 
OiBtwlud Oral to^^. ibtn to plpf a *mtob 
mtUibatlluFw^ofl on WadaaadaT nan. Hi Hattor, 

U^TWooda Wp" *ppnbiito<l bpfiFft^jr of tha third 
iBim. vpuDMr. N^wijaPk Ee^ipaviJ. Al * fBUmnil 
RMPtiqff batd pllBrABrrh, it, Wjli UnUimd tfaaL tU 

|Mrid*ht, Mr. 4 4rHO, hpd duafd two piiinw to 
tte tlah) ud iifTflraijl tf^biH fw Ub bait 
pl^fffa 111 1U nm, aaooad, awl third toBB*. 
it Wat dackplad ihal Iba vidoara of tba 
dilabiduHdd te uma ud wblto i«in wltb wkJta 
teiAaia IfdHl. a. Wtolthain, ^r Wbaaiaa, 

CrtUi; BinipBB, u4 I, VJuiA wan aiaMiaite 

~ ^ tor Uia Inl -IteBi. WWjOaTJK TO TJIl^ REV. W. AtElttfBUN. 

fhara wak a i*r^ Ritblria^ at tte IhmtiT* 
Hatbutiiat Cbuiub^ IWrpullai, u 1 bundaj Anaiai, 
wteaawBteHB W«i acmdad bf lha diatnA lo (ka 
Kav^ Wh Ai|Et»B| lha ikwijr upoBtod pidtar. Ul. 
Aa C^lM. ttevhunb Ptawatd^ ddq^wI tba ohair, 
itidf. te'. btteU of iJw ,iK(te«H«iib U um 

-l^ri^biaBw. Mr, Q.: BMfit* - t^- 

anit ifatwi^ ud Mr. fatFi^tilhnW, ana Ed tba 
ilmrob'i dadbuptti, btoi ifpkk* 3b l^pta of waJcooj*. 
rm ftor. ft. F. Bfecfaor nt.^Lid*<l jl wplnom** iui 
JpalLtLf Hbf Lkb lJoiuraiia1.Li}i|.«l ddmumjipaticilt. 
Mr AtktoKHt du Itabalf of bmaill aud 

tbubad tbHB k»k« «paba« 

far tte kiadfj worda af wbI p omi Ibay bad utUrHl. 
H* lind rhiaftf far U* ^alpkt, l» aifoud tb* ttmlbB 
'^f tkpi 8art|ituivaf and ka^ Btnid aaanra tbaot ka would 
blwara *i-t, kla bHiL ja iJii pHl^it, Hit wuiA^d tohtf pil 
lutmat ja Twttne tud anptklHuifj udIo li>^ Bt.:b aiid 
diitraawl, Piid h* v%i pUrl to hi^pw '.b^l l.p vap^M 
lavo UL avibtuK tn faiBrtlf In viakt tk* i^urkititt aiu. 
lunBR lha tmuur t DLDibir of ntuMctl itaBii Wan 
rffadtndi 

NEWIMUTQN AHVLITM. 

iBBh^iii flf tfia Wwtwrtob jMflui bAva 

bttddlU-U im^-^ '|4^;:t>bwefarMlob 

1 — — ■ — - Tha 

ILOW 

Tlia 

BlIKtd 

i*iiibMy. It bai 
iitbict at ioabwimdi n WRi 4^i]fitait br • tfi iwa rty ji 

A, W. f^ibPUt.. tb'a. -flWbtV^^^^ Io;iU|iJaitiMinM'ortM'kHitt^ IddrtiHiWi 111 

CAHPeil ban nkmi rliklTiipBirlrt il Jrniiiriil nf bqiMi tn 

■tmoiflhn tte poLLna frui.Pi Ul IhO nrif](LitL 
T ircfaprnttld 1 1 1 ill iii|| ^MjfM'^J^fitPilMM^. 

flriDM toxtM, whkAb at* djiij*^' iriteMiwwa'i^daaBua 
lu tba JHaABtUaapdl>attiw>#«. Itttifi^v iimmuokNCE. 

rfloi»oaKD votusTtJjtt uarrisdn 

AftriEIaEUY. 
A lariQfllT attoidad puUia aiaatiaR waa aald im 
Tbundar afiuavBtlte Hea«W4 CMuHl-ehambaf* 
tor tte pucpoaa Id WBvlata^ (te mdanut ifbaat- 
baiaol 111 pirOpiH^ Volntow UihrtiHW. Aitillirr, 
ud to aiFutta aU hbimit dato4B aa O^mA itttuit 
a]|bi te tow witbHl dal«r^ Tte ^air wia 
naja»ii«1 bf Ite MAfflt Of StOfWA iKri 01. W. 

□wpahltoV «b« bnflir rtatvd tte abja«ii tif 
i>i« HHBPBB- tte t»m, pawriailw, 

Mawaa. J. ti. CpiiMUb aitil A. W. .ranu rvMCtod 
tttetLpnKTPB had bptmpnwl^. I>* tbo^Botiaa of 
AMmau Ell Ttoaa, UHddad hr Ur. J. a. O^tibAb, 
iwliuprwtail bj Mr. F.U- Itork, Mr. FBtunan waa 

btpbaibl*! to tbq pBiit|ij« uf tcIbtnnL^ AP^mBttdlBIf 
cilBcBX wLlhuut LiOt^a] FBiik. Hhii. Callaabu, 
Jtoht, OuBPa, Jimii, B^jt., ud Wafd ima mp* 
puatod a uwojittiv ttP drww nMAto omha Aa 

■lactad Bk lualTbDtvn wUtedb kiRHMkiHilWl^ 

WBB littddad trilitai.' iiiJiLM'TiiiitL^iJlC II 

[^afb^ Hall aki-^Bji-S^iigSajrift, 
snatCiljatiaB □( mBwbilfa ma Asrt bI la u PHlCb. 
Hfh F. O, tlE>]ra bainA pMtod bQhr ^aaaanra 
H^btf Bam1urp:i||ttip»13tba roU,. a ad tba UHotap of 
tte unuanl a bBiirtdi. Tte Bapttoa waa 1 tbj 
Biit^iriiidf« Wh, and Lkara wai a Tia^ Wna btlaii- 
dailoa. Litlark of abalktflT Wfto laeairod tnto 
Mowaa. Dwa^d TbnwaB, HaL.Aa CvbojH4kBited 1 
Hibaartpltowj, P. r Tairk*. J, Aidvoa* bud K. 
Hjoo^^nU at irte« raTBECOLONUJjBUWLBa 

OoMt^inillMT A (t Y cxoclcilOV AMD 

UA>i4iUBT. tBHif tudawl to tb* ViL-*™irte*lafi lad 
Criafia- wbo ara « * ^j-it to ibia wlUF* « 

U^wwoi dia^a t»b fiAtife Tid tnp wu ttea 

ftatJiiiHil qp tbn riTar, tbn knaAiJHp ■ 

IBW<*h t^dtbUWl liif '-b'' tlvlCuFH. 

IfjEiiM uiJ miiiMiil ikrH>iiiiil ite«irt 
lianrilQn LrfMFbl b]i^yip|i MbErritiKi ai: 
paawamJ by i ki* It-.yal Adliur diTi] ,. 
A iiumlnf 431 "Miijuiiul liMirlHii luiiriDH l"*""" 
iia htMud BE MJiiJ-u'-Hpflj rtt*i"i » ruurfi w.ai ^lta^«4 
ruirCEtrtanliaadaHiWbnt*, pftar Eivpeir [ih-iil^i|-!T«}ibptf, 
kkA hpWuiLTtetdiaiWlltoa. bbitiiikpt. whacli lipJ. baaw 
l^panJlny lfi*it "^^iini^'' ui Js be*l Hjfa a*d 
labllB Mb utq pavUNW. , iJwoteirwM "^W"* 

wi».^?rMdaHt^f' IU ' VMiAlitt. 

ihoaa piawai #iw Mail i n - .1 . . ^ ^ 

tiip^a. Ml L. A^ aAd A. Bbcitete rrUa-^-— - 
Lha NbW Hnalh Wal^ aaar-l'^-^'lr — - 
rlna 4lian. «rtirrluv oi tbt Vicliin«« BBBodaAD^ 
Mr. b'. 'fbiiftai l(iliin. Bt*;rtltrf uf tb* NaW hHU 
WllJpall-t^?.'1.lP^^^^. Maura. J»id* ( ViiAsria), Pli* 
(Vwttiriif, }lrAiib4iFr (N«w Stooto W»1m>. WuH 
(VbrUirti). U. IIpjWp (Naw Ikntb Wal-bJ. W. Afc- 
hbnHKrii rip.olbi iVaIn), aatMiu at tteJaHV- 
cvtluaLAl luaia i Haaan. N . Ctodiai, tlifb EAuBt Iba 
Itoa. il. t>iiBl«f, J. J»w>^^ U_ qoLitm, W, 
J. Mtwtef, L>E. WUaoiii J. kapdar. W. Ibu» t T, 
^oHrib*! Ur T- tk. Oair, J. UhiAm, aad oIkBia 
AVH tte iBdwd pfaaiAi W-h Mia. Jsba V«Mf, 
MaadMB DtDoA, B^Wi HHt :A. t(. AiuU.BlHa Mev. Kaft, HW. Ihuu aad Klli AdHa, Utol 
Utarkp. Ura. Abbar^, UHt UoBWVt Andbafy, 
Mn t^l. Clpir, ud ftthuM. 

J'lti' UMMlod " tita (jaaa " waa pwpua d bj fti 
^uMnutii Uid pru drobh with Biimifial howHiEv. 

Hr. Jdbu VEHUff ifropoHd ■* Haa wa to tte Via* 
tapiu Itowb^ AUKMduw." HaiaU te bad ha<l tte 
hanEJdi- of tttWuoflV tbia toaat sb iDbbV- EHuaaiuna, 
Udtetaopad ba Vp«lil ba hsttourad with ktet iliiity 
oa uar Upor**' CApplaau.; NnrthtHto WiJ^ L>a 
iJik MMMoa badaaJffnraJ d*lMl at Lba teUa uf Ihrif . 
trtudi IevU tte Etombam ujatol , tellbaf wptb 
not to tbBluBt ihkbuitead. TbdtWMW^tte 
piiBciptaa of tba lamBof tewit— wtB U tokdHhA bub 

tf yim do^'t WIB, tbaH.^u«M .fb^iAnrlwl^ 

|k|*pwt to KB to HriteawM, £t ifcHM ttev WMW 
FMfHiTad km top biadaat iBd bbtl unaar pouHai, and 
ta^Ur ttey wtn tmaji to rplHiu aana uf tte bra* 
^taUij nb&wn to tbim tapir Vialnriu fViwmr* 
nit wu uothn ftraod fMtuFa (a tbk itawi al 
PvatB^ p k>H'bal lipLioff bbziauf tha pLbftra 
tnttml t\f-b>nt<:ii. Il4alari wiirt^ d'^i buw* 
BH% ladiD wLik itifl ouii b huaj w»4-ld,bad 
Batata V^iMirvd pt ttatn a rafrvptirr. fVc<9u£ 
"Var^ otlH."J IVatl. tb* LoptlbNt ncfwiUA 
lAirdod tba tewLtbi^ P^ba n-liiTad tte Biad o 
tte bmteaia mu m that 4|D.t*t MiBibHar aai abtalb'- 
i^h iba MHtd.asflkUaf aihdiurai */i In twit^ 

VteBalHh Ibih^i tea ' ukjtp^tadjdu wdnawkj aa^i 
mm ifaAa#^|i WiM uaA^ WM 
plBAiWt 10 u an Bia» Malbtiaw uq paaaaB* ailta. 
tkair todw, aad ka fpvptd ttet fb« wteiM ba momj 
mm WKk teppf RattkoHu*- (A«fto««Ki> 
Tha loaat wka dm uk with Batfaqwaav- 

MrW. bLatcini^d^d, 11a ibufcad lb. Tmv 
ud! tte Nav Ekutk Walat ■■nriadiu ^ ifl tka 
ateVP to M baan dUlMf Uatr piaiial 
tMti llblia had baaa «u of uakMuaJ piaBuna. E|a 
mntSad Itet mora ol Ite VtofawimM had wot dbdm 
QVpt, 41 wiu oaiflBBl^ ttatottdvi^ tet tte Maibout^a* 

HTdnr)r'pii«9p ibbtii tfatomd mtmj ai Ib^ bM» 

iboed^dJ fram vutojiaa aut. tl ..... 
ud not ttoa* wte 1 bHtiLud , 

s^^w £»■ " 

- -'YhtTb^'dt:^ pEWddaS^ Ml " 
titim ail ipkla III II i twti . .. t awl i d 
Hr. Yowit 
to UrM^ 
to tea aaaAaBt iA tba baD . ^u#tut)r ^ 
liaPi Kr+ Ttetaak, whu wa* bifd wM 
BupBtalaadi^ Ete naaa ra l ii if h 

iimfioaLaviAL LAi>nett' hatob: 

A aadM *AU tote ptua u ^ Wate^ vaaik 
OB MoKlair aftnoH uat baiwaaa ttei«4jr bQWlaH 
Pkf toh wpd fte aalittabmttai vAvmf ol VlM«. 
1 ha Naw Bwuth Ihb will eabHM or Mte 

Ulii.bd4(, Mu EI|pbiirtoM, Hiwiyonylh, ml Hfi,^ 
Lorln. Tte VntoHulAdtoi tojlaj w* lint. <X 

DMBban «1 tte AIM hfk (U^jteana^ LMtt^" 
HawUait Cllkb, u4 mtm aiFart pUjrw>. Mkif 
llaalbM fciba pluiliil ibd Mfp. Iblioa th* aii»i 
Pftdidt at tte <tab. tte«iub oubibarB m ua^ 
b*ri, ud DW 9>frib|d^ aAanwai ama lalanttlu 
p<ij m pft— wir^jteaEiaa tbrt jiaiii> t^lbmMifi 
utatok OLkieA ■aiipiMn'nnEMbl^^ DMVUfU fAtAUrT. 
Aa JMiHft wu bald r«*4«dBj Jnmiiir at T^bm 
Alfrad llaapvtaJ by llw Citw (]arupw iHr, JaVi 
WHiatp> toiiahit]^ Ui* daplb td a aiEtar bpUHl Joha 
Jiauoadr. whiab aamrradml thk lakHtiTlua Ibn im 
tLaijj d«j^ tbrmiRb lajBtkai malVad 1^ teiu tbniwu 
frwu bM cBit ia AaitrBlIp iliiitt UiiMMaira. Ur. 

^tbi, HapaiMl ttaptwbaatt^bttHdlai 'ttfetlnpttalm 
tiia (Nib iitRtut dwaM> Utte MMaa^au^M 
hLaadiai fnm Du nijii'. iMvLidim^^iiMI^WA 

.->lp-o.«l. Dr.M?^^spjfipfc5gJJ 

ktai«d that d*«fwa*d waa anKlBt Ua aua: b« ww 
ralltod, a^iBd itoart n.w u. ub tte tilth 
iipilHt VI* ^liMaAr iHkb ia kia uiduion waa 
iBTMidlli .Kte^rrteia of ite Wa daa lupi- 
t^nm\ ^iu^mrv^t WbtcL Qcaiid teva teu tauawl by » 
lall. Jaaaph IrTiiiff» « hardtBU., ViflDf ad al 
iimtnb AnjIbiB, miPKl that dvcaaatd wm U ininito 
9t thaujidD, biid wiu til yauaot *p. THrpaiaJ 
MBk k^iDiliinfla aiaplufad at tte aiviwdriimai 
;tr|i Uo tba Uito puiEtnt deobMl W>i ai BHplurBd 
nJtipijt rx.)»i|tito Ifxioi ihp ihuw Ktrlibl, ^^fi 
I'nib. WiluM WAP itmilpttj UiiliijBl. Thm 
Ml Ite jtrouiia nt Ite M^m "Hia^ 
and JM ihnf divT* djwb I'l-Ttntta Urmit'kmmr 
dowB, Lbflm wire uma buja jdHifiac taalbfljnB b 
paddqvk utl tb* -IrHt, f roi4 wb^ It vu dlltdad bw 
a Iwa^radl Mam. Tb« InotteU mm* thnMcb te- 
tW««Atte nUa lad itftefc kte Wi daa^avd waa 

l^baafekudhiBkoawt iM bMlaW dowrit aud 
teriafl tte (MAfewiB 4aaaiHHl Ml wt. Whiiim 
iHtbd bin Ijiair « tte Hgd m tte BBPi^ PLiia i>r ibn 
teiaa qubto MhhbbiMdu. Bk wteH^qLapLlT t*4ait 
Ini'haaa AlfradUoafHtBlIr UtbHimda«a«haTii;;bB«ii 

IpVeJij IbB 4M»rWT Balrrid H TRTdHlt Cbf BrCqi^lWltl] 

IflPlh, tri-wkicilb liirbHl^Hl bbt^pippaa Hmi tba paliE* 

bOulil Fal[B tttt|H 1(> JirnrWlL tte bbBB «4 lEWtbill bauiit rdB^til tb ii'fpddHtb as iatiaat,taiiv Aa Irab tarriar poppj nkibiM tl Ibl ttmi M- 
tMt DbuWi vb«ia iirat* tba Waller Umla MbddltaF, baa Jbklt basa MurbBlaA ai^UaaiaB 
«4£iwbirHr.U.T^nH^DflgM*ld. Tbtp^bT 

■' jKiMSlfirtlSEJ?*!**' ■ *^ lEPlBBd ttiulaaa ttom Ur. I o^tte ] OUllffKIH. 

Tbii auaa 
teiipt. 

Thali narraa ban avffai^ 

r>^ Dompur fur thoBacint aai im ^itr fiiaiil, 
Tbeu - — If Vni tte uMl aM_ii_ a toB f H »MiWt hJm., M . Bi , Hnr-ibkBatti>. a(w a 

tniii ba bM wd in pratcribiau fv iL^flul 
UMr UBBiii. Pih wa.jm : f hat* toaofa iiteiHira 
n^MatVfr that t pnanriM V,'ara-r'a Oora var* 
WWjaUtlr abiMI itciiQif u mn9jc«l olHHrjibiha 
CUnt-Hakartiw r.kiLp«^ tvmln^, a^d nitLpiiiart DHPlnof, BAd i»tpLpiiia<t 
iry mulu fnm it tbu aaj fwasula ot r ewa p»w;tlfacNf .'^ 
Tba bwt plij'iuaua 

ikar^pf-'a IMp |Cf«rp,~« of thaWilBtawaatk tbal W^araaa'a Ha^h Outo, pn mm 
Bftar aau, hiu HUmbm, Bamut <*r'l n i . lla. pari. 'wi^^i^ 

^r 

TtefflMltMvlteift* waia-" AdHW 
Afi|"a W i |i tead br Mr. Ru^i M.LiAi. ^' "i Pi« nanta- 
tiow-oftte BrdtpiT *id vit-nprLipp A*«>i'ni p*™."" 
to wbtbA U^ri. l^iEtdow ud lr>-...uia# rp-iMjadpHl. 
<^1%a LadlH,"' pcttpoaad Ij^ Up. i;. Azutt, ud r** 
ipoBdadtobr Mr.Ui Hemn , " Tti* I^t^im," pro^B*/ J 
tif Ur Laudob . pbd Tte UbaiFmu," tubaMH^ > tb* '^^~"m 
. .. . twa waa apuL 
a oMbpwf «4 tte Ulctofiaa 
tenaa pa ruU* ttao Hav. M. b;r AmbLl pod racial to bw U^ Ya<UK' 

riip 4«n|BP)- tfaaa adjotiua^ 
tUlllDa, wk*^ ikn an^jBHi bCiPir d 
DwTiDji lb* pf^HnpDiiig 

ladiai awl i^pUAupiti, hanatTpa 4L 

Uunlcpt papi ft fikit to tba brlijb^ aib**P tha fortilna 
dalbtiiu. Tba BiMiit laaaad to Im a dilftmlt oaa, aad 
r^mrfd * it^lI dnJ *Kf^q-a po tte part af tba 
ImilMk l0 acooanlpkb il, bal tte loonala w^a W«lk 
raWACdwd nu raidi^iug tte nBHut brflbtatolawa 
at lAa h/n^mr sad .ha aar* 
'wtkaiyr .-1 0 h National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 281 BHintKO. I I ivfn, -HuUa MU, ri - - - - - W,V.* Atv-^u it ■ 4 <t. hmi. (^pbfa 4+ 

Fiitri. ^^'l-ii: Um ^fnltiiku, U\-< riiil..ii., .Ut, 

l/Tim. 11 ..r'. .1,1 1 rl-ll!.' 

1" i '■■Trwu.m.-uf, .'Ir W \j Ml. ^ri* \hl- 
l-H ' rbikl, Jrii II hdF, h. rl Tk>i, 

* . i^^iri lyj^ <ii»ri(U i'»7iti-tfr k, ij, J.-*?*, 
fi.. I'^Hn [Kwt IPh ^Aim*, Hr. UH4h 

T ' .r . M HvUW : tjtr -li'«<L*hw, IDi* V«llt1ltl|| 
■! L . 'til. W, ]Cl(bi<rn I T^Jn 'imilk : 'I I . .. . _. ^ . Jifpofo mwi* 1■^^V AttH^(« >»l.<rK Ji IT-Ill * _ 

TiT»iii [in ri^nf , imwiiy m.y tr iTN itn*tii.*»i. i^^i«"tikrf 
VlMATf-'f i -L,\Slt. -M-n**^'-T &pn' IP, i^mn^t^ 
Ih^rrurr: ^ Tt il Vi, I.-[ir>i p., 1 ifmnLH*. 

•■ ■'-••^-^-Kts.-iLTTi-ti.i- April aft It I:' .-X-.-A-r Ml. kiiJ Mm A'i-^r>, 
fit' n . Ht, Wiitlp h r- 'm k\ i-^rr j 

^Tpi^H'Ai'KlWM'jMK '*^''"'^ JTm^, Mr. Ill 
ili< iM, Vn. JUwM u4 ( nUMpAn ^*>tJ InUwnr hi TdE.ll.l]l, Ul-1 

._. Mr. f.J 

Mil, r- iiiiniih, I7>T7 I't-nn. i:it L'iB V fi ^<l-<. 1r m iMlnit. 
I>miM.nHi-r« "Mi-ii-- iri..]i±' .- hb -lIiI.^.., i' i.il 

hrtlH*.*. TlLikTi'T. Ji'-^fl'- S.W-.-- .1 -iiiiiiPM iTil, -n 1^1, 
\amm W), w nn'*, i't >*r. i.'i>iif>**. ^^■■■J^»m^F Himii it knd 
lIlAjliIrM, nrTtw. ihliH ^IVA r-htW, H |i>r«n.L4it, 41''L.'t, 
D'Krjjt, Klu4lllllTdl ■Ki 3 tldJillnrp , I 'ii|iiTn''r4 f\, J \'- 

41kp JUirhprt, A . l4jrhuTl--«, r. llFil|.rl, J »n . 

J. L. rjnmK Jubui, I. Ori fLi'innif. Abil ]^ .n Iuf 

ChlnH r., i^*M*»fi W ihiH|t..-4i, fpota 

Dttfim. iHUi, Tj^iMf^f. - .IF'. Id., - Etiprl.in. V],„k- 
-irtl H J>in^ -i'iii i'-H-:. Mi ^l ' I i i-! lir, 

S^r^ Ti, 11^ I. J i-i' i i-. J Aib.l:n, Ml'h-, A, 
Li.Biji u.li. jl. M \iurl.!, J'i4,^ J' >|f4''.. i.rrv,- ; U»- 
4*iB p Uiriin ftipd .'hliJ'-flt, ^Li'F'^ Kk'kl>>p<n1 kml 

»rp 1li*«tWWF. U. A, TqiU Mnil H , , rj»ti<.], nimu 

■ ■ • ■ • ^'^.■it.mwkt Mfi4 I'll lU, 

kOt '^;Tj?Wi Fiif«, ^r. 
■UMn.J^W' bi^^m^MlM fitix:«T, lb. IL A. Hnrtni, 
~ ib^iU#}|l[r, mrl Hn, J. r;. Hi.Urliii Ifr. B. TaIf' 
|H .T. Ani^nuiiL, Urr HT. Hariri, klf F.^ii^LlMl, 
: A V\'^.. :,^. ITi K. n, ll..,.ll| Ur uil Ur>, 9, A. 
ft'lpfri-. ]tfi'» Wir.^B, JjiMi :kf,iprjii..« :ijp. Him 

I, Vrt. J- C ^.y^tl. l^kHMtH -tflVAB*.H, Ud IH ^ tHv- 

mvnu.itr.. WjUI.iu. ILifMrd HbLtk u4 tMuj LMM. 
" Lll*trai^ 1i*H^ -Th^ttht JtitK It^pt^ fmn ||.....rb''.i'r . Af"' fvn lUboidilP^ VVvDii^^ 

. i-n.Tji*ijf,iiif, rra« »rHt»m^ -. ti . 

fr.ini VP r Nr^n# TfFPV E Tljili HHtV^B^i. «Jp. 
]',nnt k'^U'-jr. Ih-pKrIWPp r J.pri| V*. Vhhb- 

Kn#aKfi, ^iif fTA-t ltmp< ffatkm Hut-j nAr, 
I'P^lhil* tl^M. m , Ibn., p., AW, <h, 
irf ' 

la 11, 
hi^ Lt-r tLlTHF. Pfiripppiiip . WrF.. 'T^n 

In, U^n f 4 I r.h h , ^Ff-. 32 li FiI^U ifh , 
tOfi iMmilT, "IN-.: W |-,t,Hr, L-,!*-., J'r ,,,]. II.-' . H . I.. "b^^l. it, i %\-\ , 1'. A 
-J.,, J. t-.|r", W. iJni'ir , . 

TrHiui,p , l4fV'>itirai,L"ttilhlnJ I. J'lv^ fir^.m. H-pih-Fiiw. 

firlnuknfl. Hhi. A. W>-4i, ^1. 'Mii:n>i, «J . J. ,bni H .inr. 
IT 1 iTjivTt.-!*., W. i-winvh. H liHLlfliu, ,T. £lirr J*. 

Jht-.r-n.i. ! n m ti.' --^ i«iJ ^itlim, 
I>"T„KJ ha,:h kii I ^i-i-, 1 rN.i' ,. .^^taiF. 
■ ^u:.b', P . .W In-. I A|..|jiiii I . t if'i|i-4i. Ir Ni :'|iil|i|tr«d 
MtH; hmm«+p — Hi-', Mikn t], IIe^ U.Pdh iPLJ liHlJr, 
■Mf. I'HOlfir, IUhf >l^^H:JT, LHT, lir. VoFlr'., -JJf. H. 
•''K«hw'"rtb<^. Ml. W. if^r'. Mir *. thi' 

rkm<rn. P,, iH-^w^C-hnoiH H. >*<k>ii, frw». tLiuk- 
■Wfiij hlwr ^iTcdll Np "Qiifr -U+«.1ii.tinii *lkfl, W*l- 
riT..Li4 hrM, JVhIiW, lUi-— AII-^IFh ^*'-il-lt, Hflflp, 
Jlrim l i^tl, M't^UhifW^ MtM-F. A. dd'i-JIUiiiiL-. h-ii'u>'t. , 
J.ri. ,H|lHi, II. I'. WnffKnU P P*. nr.l'. *r-liLah. 

y.u. Tb ,)-, ,1 vi^nr-F, <r, ^:^i'^iJMUf. ■iif] Fh tH 

»lwiii-rr N' |H| r.iiil ^ ■■■ ' i-iilinn i-, ■. ■rrtll*. 

bufl.ftjti.-. -■■'T' i'» u.■^,.i^ln^in Ifai*- 

^Mr Wplk. H i*Pi im-ili.l l^pr.iS .-if.H. Liriiit.-d, IklMfa, 

,,7 Lm.*. ' B lPI<i iil'Dir^'h. 111411 Ti«W. 
|,Bl| II iMlI' I ILIPP^ ^ (I. H hlHI^lV, !tr*Bh| 

|M> ^-wp. ^ap^in J- "I'lLt'jB, tmm 

' J. AqJiin, ^.^itiil 
- ih, H]? L^KiF^ t'>HMHin H ll-itr,. I'm fVji I^M^ 
' «pil14n ulLU IjyKJ''. 4.: I; 1ii <l HDW CmppHT, 
, r IT I AlPi'i jwo Mil 1- wifi* ita f9rt»T 

'..iT,-n.-. rtWlj fwtll ■ ■ 
-m^*, ■.. E,.j HL%^ tla hbMa, I'MimtrrKTJ nt.i"iiii'i;it™.- Arm ?c 

r,l!-TH ■.'NT .... ' r I- ■ (^.'^Blipwl h>«Pri .Shi.. 
Jl lanoAtHdr, It, l« LMNb r^LOtn, i,i l>^ ill 
SuiB uBml T^*." 

hr J^]PMD»^i', 1. 

JirtinPitiii, Mr. ^[4'|pnli-, 
- " ~" Ihnjpir-P ^T,ElftA^^Iii.-Awil «. ltL-(i»: lH^i.n, Ml il I. :ni li^ctJlkr tit- iJMkyh, Ul- IVtll^Ti* Mipnr ^':lA(tAft«p3>t^ '■'^'^ 

r iTiil Til\'. I'Ajmr, ylf. IrtPk, If. iuab>U-, 
r IB Lll* Mi^^pjf*. 

t-flu,, 4 I 'V. (|. ■E :'.iTii:-'nB, F ir 

d^Tl*. rPMi^.-ti'- iLi '■t.w\.- un.: ili ll. 
HiPPBBtl' bf l^iuni ''I* ^Ir4'l4-, J1p. I., I^'I'!-^ 

a, 4^THBh Mr. B. Itiflin^. ilr H, ^Jr.r4J-~- *a4 jliFplvt., 
fUiiMf t., ' Mr, W, . hl!^l[l'H liHin if.VllIp, h«wi„. 

■,ElTln['. "w , JlWfl, J- 
Ihnllli. W. U-rtill-. ti:<4H.iirt 

EMw, aad Hf. H, V. AbfrMB. k»d IB tlip 

^■t.U *!»■' ITtl. ritll — Hp Pj*ii irT-rBt-T^ 

. ■Tll'utti, Hlv. H'^Hflil^. ^fflh J^-* □•u«*l''^. AilFn 'iTlT- 
b|,«. lT*r-iMi. frf**rp- J. J. -MJriJJn- I'wl:!- ^►^i 'i' . II 
W- lr,Hl;«fli, 'r*nw, Milnh. l^il ii.*., ■ tJ,' 

itl'h :J1 1311 i-j..,- 

ihDilrtTIIIB, fm 

^^*5^^inuFI, fcrrMiilW.LPr.f 

J. .JlKiBJ-, 

flfTM. fw Ilrrafii; Til poHP ] IHU wbp 

HtmntL, -HP-U nun llaWl>M, VlJd> fft^'AmtT* vlmt tAJl* N^- 
ivnAijat, lill' rti#ltO. L'>l Iriie -IrfUi™ I* 

Utoiii ..Tu-driii^p p*i*rpri mp*,. (u^m- ni-'»i» i^ 

Bi'hdiini pfifUL jiiydri. I& i*ili*()-- *T. !iii lii ira 
oviixi f iiM*P*«-^ itO ilffM npFAl, ri tn.'lifp- |irii--1pw-i\"» 

cwHP bcBf. b cr*'!""'"'' ^i"-'"'' " 

•'*B^, li hip Jim. tl'f ift'** rli«-+, ll - ' — - ■■jCUM. jjii 
UtT*!. i>f I I h Qiil'l'-'iili.. uni:k. 

■woi IIli*l>Pl*rr Tj T'i Pw-lll* *'-™i.'r- ri'-, I .'■ i'UL.i."i'i r,iiLk>»-- II 1^ ClJI". II .topp mliwL*f-, JH iUMo r*riH'i*riilH ""-lai pui 
Al|.|Mfl**ltlpWfi a* Pfitift-IL^ JS Nr. iLi.kiiTr Klu., 
nla ibMlt H^BWP. ifW Ew4i taLIk, 

ttM- H ip:t i^Ort . 'h4iii« e^iL 

MKtata^niuM if* ji'i.-.i*". lrimr».P| I FuLiul. iKfvJtiimi ApH3vi, KllB|fKiiJI>, L, hffllTdBajT 
r*b«-MH ■. , r * LauiK^ I rtl : fVBini:.n. ■ j 1* Ln-Wftpuqr ;. 
i-.ltt:.-. I'M MHfln*: Mii-i.imra*. . . ] ,r yF^ri^l*. 

l-^i.TAUOl Hkl.— Ainhpt AjTfi: i.1. li^mrr.n .IrUB* 
IJrKi'uilf. Ilrpuluiii : AunL '.^'^ ij|f|/uU. tuf 4'Bui, 

AJJI^L-ArrtK.— Jhpp'lQiBP I A«Pi] 1^ Ksiifh H. 

*L*lJlS/Tf.-TU.pMfin-: J> Pr^^ilk mmt S^iJ^ 
.Ahfll an, V±\l* d9 l» Ciimi^i j;S**^fT'i ^ 
, W Cmpt CHwr. 

ll ym<t i -- It ml wkor <■ iW luf aA. ■'•.v-i p.Ur 

IbPUifPVll T3 •bip «, , Bt R. , hi . I Ji-i^nr^ I .. «i 1 .<. AjMl u Frlmd- i,L T.i.m., fri« >il»r. 

tiAi'L^.-^v II t'uAt.-H.- AjTini I jkfra-K^ pmnw. 

.■t 'i.;i m.m... tfia pTrlnry. Ufiirtm : AWip*Mli. 

"TVi'TlTTlWK*:.- |i.l.*.tiiprw : IP, *nHH« h, H 

rni,*i>h,.,, 1 « S w^-ll' i .-^[^Tilvf. kr.,LMnd^ M t JJU pgiL. 

'^'■^'iIt'^ EM'HKVS. — A»n«l i AnU 0+ fl¥^l>idN >..*' 
1•^.i■> jjn. fBPFH,! ; A|ri| TWinfnA+ >t .l.tll 

^ Pi r I '«ip|?P, Hr^lp. p4 tit* F'*^ boUi iWHlb. I>fp«|.'- 
tTH»3 Aiiii3 rii Jipl»^ ^ ^ ^ ^ 

[.(IKh: -rt^JufA"!/ -lHTP*ttirr*: AptI' BlU , 

iViT^ii-i- h^'J'lt, at II m . r^if >r>]|>tT : 1***^ 'f'*' 

AjirlVMritf^V, bM, J'. Win {.mNni iM4^. - li^mToJ^ : Aptkl Ifl, . . . , . _ 

|r,j,r r-tinfj : IVi^.:! 1 1.4> irnvrim. 

IB.. Ip.hm ^tihi^r IMpHtui* L AllOWi*! RiJO.IO 

n.. f L Mfi^r^r. n,J] Trill , - IH, :N' li-m. . riffrth. ■jr.-iiiS"- r'HLiMi'STiJH¥r"Wi*^ D«t**fJp : 
',.ilv I i-i'li. * '.1 1,** Liia F T^^aiPf ' i Bt '"^^ ■'A't 

I'.^p.M., n.J.' H.rfl. 
- 1 ;-LA 1-1 . -- .1 ■ ri YuLk - ,\ -nl t'^ M jtubiF ■. f 4- '-^ 'JB ■ 
1 JM^Il-tBTT* I Au'.iraJit. In.W.H.. rti.rti t.ni..fiii«i 
,rTi T**nh,r.,P.. tit ifh f^n.H lj-™ tf^hry. IJ^"- 
Eiir« r JJrA <jtj, « , ll p.U p.lh., ?m AhlpfiO. 

kTH.it1\M j¥4a.L--AEnv«l ; A|)nJ R EB^hM. ji., >■ 

ltU"I',Tiiu*fnpM*U' .arVh ^ .. „ u _i 

1, 'wTiiCAiJ rr>ifct.-ATTt»ili Avril **p M«Ji(«t 

p.h.H.Hr,, al I f.iki-, rnjtti¥«LtiuML UfpwtW* L C««M 
■l?v.i"[i |J|.. i"ir lltll-.iirTrfj „ b_ 

Ti^V -vl'ik .1 <rAH.) -Arrlmli Aprtl B, E., 
L^i.li. -I v ih-T pii i-ltliJj-r ^ , 

M^tlAlU JHI . -llrp-rtl*™* I ABril IVifl tUBlaw, 
fyr M-Lhui-i-hETi Kri*hlf|f.BUl>W*«!,tlTMitIhm"*. 

r^Mi^ w J 1.1 .atu I X ai:;^'^nwiM^i^^Bc4 ' iHd l». lfTi*i|- 
•iin r-i- 

{...■ilr'itipi 
*|-|>U'Ji , Pti >]^iipi, r, fin* H^'luri ■traorupi:*.. nn. barque. 

1 .1 jiri*. iJpi- I" liwr ; l^'iiA*- ^ 
'f1ji> f•-^ t iw 1^*, ii^ FVvttu'.ww t 
TRU MAILS. r:.p, ■<,>,^i,.Dil la-MlpMt 1- 'iLli.jd rirliiffu 

J|ii;i;l|1 — U-NIAll. LJP.H. 
|,ll,LlB,,-giLi ip. mini UuIiuIl, 111 rL"l!i«t>AT* 
)frillt|'*^PrtCr1i'|v>i](']i, 1] a. dL.«p.-b«Hi-vitii Ad«MtftMi^llMtH rh..' 
JS!r!!li Ai.4iiaia wn pi> it > i'.'.> i 1 > ># '; j> » )i ! i n . Ul 
lipwm b94iA >m*^ * igp^l," l&^LiI' ;..7^" t^in 

Hl (mtfct hpL.v; cvn i ll M ill i, ™ piMdrtMi » 

ff.B«ik 7T»-i i*. will 4W1 I'^'^l''^'" 

iiit^^i l«lflwi*bi*U«rirti"*lp l» t-rkitr*» -_nnp hita. 
1l'iT4> Pk* liiiMj irrj tf^i rathWp* rfl"iP^, i .1 "'(^"*'^"* 
™ib r.ni^^iiLi Pk»-U. »i p-tAvI'-Wm Bid Bin*, nil 
luMbom. Il*w> liw iJ-l^i P *' ^^iJffll 

* ^F ft 1*"^**^ I £«rdnT*4 HUM entoiMr ^ "^"^ 

' ulaLM, HI ^JU4« |h<i49 Hill 1U^iM,l.,(raB UiMk-OKVud Jp|^.' 

e«&a>>v*ite,IHribii^ hmp, pn qiim tjikcph |< < 
IF., ^'i.-PB^hAlBh. M iT»rtHW4.l™^l 

7 irtiibMTt'lMIb 4 l-tk-f** IMlUfci, lat-i.-Pfi-r ■ 

fwm^ f!H hen I"". ^iu'lA, Uni'^ dblot If Amuiia, T]«BN 

i-.U, rt!iTuM)ti, rl,Dl»pj». ^ 

T1^J.F<. -^i>nn^l 1ljA1fl(W »UnilM • ^i^** 
ItiwPih, ain-iLBiMl Iw lirH»i*,ft*M»*^^ _ 

lilt-iiriTjAV.-' 
P .iM Fijp-.1ii>*,tfa[l>«4 ^■PfT^ l]L«WPHt*pl44«H4 
r,.-„..-F .'.ir'-rFfip, tiiia-MUkUb, | iWWjl ihpoilHH. 
' ..-.<;:.,.rF, p.. r)*;. ««MN,4*i.ilpi**llLlt.jlfllWA,T 
ni-ki. LilJi*4 hlfMN, in taP*J** hW-^fl-Mw-iU***. 

bJ? i?HmSJ^i1SB", -iHStes- 3 

I -j-ipiitiii fl» wruB (jf ^ 

. iiiin, P.^fiumt'iitm,™ v-ivi : «i::i>..i:ii-'l..'H "^-f*^ 

I'i riu: IfMl hi-lH. -f!^" tBnLli*i ■')" h*l' I - i. -i»"F 

li. - IiitHif, trt.M' piw*, i-i rwLsF Li- ■4-'!»— - HpUiH 

|i4imBri.rMr, ttl WL .^ tllMP* t a 

■JwMH^lt'Ti < l« Jlid I liMUb J* w- 

b!.»i. bulrtw. «D titan. It IWi bHdk HB rtmi uri 

^'i(Bll»B»*Fii.. llr«ll»''J>*»»*'»^"*''^ = H-H»J*»*niJr-", SI 
i^hMm. Ibwtfc HH ciPi** fJW. * -Mwip Iruili 

1110 -Ednt. hi tfl.»-tt-M^ 

o^-^. H'»t«irt ' rtiT Ill t-sr «^ Lvu»*.— KAntixi, T 

t» tk»,™t«t r-- llldkjLlJJU uiil r^iiii^i 4P 'uh.MJ p.in- « TUfPillAT, Af;^ H. " 
■nr ■■Ij M-l4r'*'-*4 t" ti*rt«BT wbh M ppr«i*« H 
II- l^itr.-!* 1flh«, lAJ <*|iipni»f>i.pt»rf. Iw 

,u r*tiUt, Miv # vm^^** r^JT^f* .J^/^^ 

,riiJr4ir win I* PBnTprf *l 111" l'^iT*L-^ O^nMy JBI fV*k- 
■to^h riiwif fur t^vtapni.".-!- 'it l-^ hlwrilitii MWHW 
TwiMUUPt^A tui, ■ttt.-JriAV, A^nl *L Jhw A«WHHBU I* 

AvitnlMB ... T 

ddlHM J^lBflilA 1^ 

CViu'.liV linn ... -,- f 

CFiNich .J... iri. I1 

[ii«<« ... ^ H- ' 

j^yii-.titil Hank tf 

Ippjift ... ^ t 

Cjrjini umtim ... ' 
iJr^urffci- * 

JiianL.aU 

f--ir ['aaa-jiana ... ... 

f F<I,^,iLtiun f 1^« HB« PtUM 
IdC«lA t 
Tbi twrti Tm fci y • .k.ipii.k'uie'nil 
Autr-pu-irJ. fii^ril an 

lLhi.-I*i<ri -Hf 9t 

Auri^infiilw 1.. I'l Hip IT 
HiNtf1«> WaaMd aDd>'iii 

I'I 

y«iir»ii'*f.j»L"-ri"'^" -■ - 

ThABllTAAl-J^;__^,),^ L*.'P»pa«f J**" It II 

Ci— . ^ ' - 

Wp*i*ft . 

b«il r^4*t»i 

Lhip^I al^ KO-isfl 5ffli|J SYPNEY MORNIMG H£EALD, SAtTTEDAT, APBIL 81. 1900. 
MBMBdiBO LOOICAl. SOEPeiir 

Kautl^ rr*« JatiaarT ^ U Ajml »i| li^itfi. 111!.— I n I IH ; P.HF*^|1, WlOj-. 
HTATE 0>- n ■.BfiMFTKH^ AT t AM. 
CmnrrM. WP4 ; t Ja^-, iiahn. ntftM r#irt>,«ia[ 

■rtl J ^^-dLoiuup. JJ-lfSf dv.rnwj. ilP)^BA["S-FI 

*W I hiT 7lMn,»ii^ *r-W| 
Hn-iut. ItiVifi i JukiAHtaa. 

lf*W Bin-li Wil r-d —111 qiIt -pf ■w'^i-iPrKl pli 
Aid ■Mitk''p-B Iti-H.<1F: Hoc flfl, ■•;-rf.T, 

WbMbfb A'■.r,^>]l■. -'Fhjr^Li^p.iric Tiioiai lA lnvth 

fli;' liji f l<i4i^lf Tj.nrhAiP 
HjHpClh AutLfk]i..-HcmUand flLw^ttTI U» -tBlA^^Ht; 

T«t«ri*uri «UBiiB.-ewnU]r flnti Iml A-mit. 

TMBAlU.-a«biMnF Rw im n^hv. 

Ctwrn^Asd — ilonlr^AH, atn)^ iloacfAt^PHK |l k,, i«:Liiir . liLi-' 
jiiir , NuiFi.ril. nf, ; 
J. t^LiW ''"U i Jit*- AAd HiflElMim i^iptni'i p. 
N** 4.pJ«iL-H,,H, -y |[}^ cSmij 
Iiivl-.A l'.i:i'<iFLlfl *, 
Al^^. f,\i. t..„. . ll.ilT«ii <|.r. -. 
in, 'i-i . I> i-r'B ; 11 '^k1'h' 
r ^r%^ l-jfL. Tin, ptHhr" i.uJ .H\, !.iM. t*-^. 

tiblltfi^. HLUa,, fillTiiij iF'.itFViff : HiwUliL^hwi 
MthlBdl^ DH, Blfl^faUhtrt 1.1->7'l M^'.'iN ?iri i^n, [all, 
bf: Untli ^M i, Iftn Tia4L.r. M innm ruJl- 

ai PjiupvIh, Ifl.a™ J IM]-. i- I r. . 14 ; i.r. l^-i-iii. 
.^fr.fifq,; Wbivi W«^ri, I'll. " n:. ; W n,:* irifi, :.fl, 
||^ 1 Wilr^Mll, Uri Klu.. tPillnh^. ^rl^nLO. I'i-^;ru*.ii 
lUvBT W^ WJ««.u, t 'fL. -Mth.H Ci'-Jj-if : h:i,iu„i Hlvrr >1 >VaJ- 
Ri^l, ift., FHIki.. fiLPidi- 1 'fii^jhrlif-m.J]. fi.B.. ufjLi. api, H BBtKHQj IMPJPI^, D.. n», am 
L CUiBbe* IfnM tt,, Ultktf Rn-, 14 mnfii l 

Bf|«(iuH4bl lith'ir^; b|4^A. ^In, ' 
flirt N*iMy*r *. N,-'. -tprln. m m !■ 

K^mn Hp^J'. inU:<- i\ - ..n-..<l 

llftllf f . ■^m 

rtH Flkll h#rd^-^.^Wk^inP^ M.«ak4p4^b^ ■fUt». :ialoi<nt|ii' ~ trntnuLLr ciiA,' HIOaEST FlMfiH, tOWEST PaiOA 

nLTKK A sraclllJTT. 'i:UiE OJJUJNIAL MUTUAL FlHE IN«UEaMC1~ 
mHPA NY. L IMITEP. aCQMHIO PUOrUB TQ TUK UST OF Et, HAO0B BHltiB, JffiCVL. W H I H M ¥ 

#fiP'a(: A|f«i> jneai'i^Sit^ ■*hJIii 

___ . . !fr, li^fll. PV, 

K,K,,l|*l|l, F-|in,pil)', F-A I 

ril#, >r« xjiihjlti 
niit'* ii4r 1 ni Li,;l]t, Ui 

rWtrtp- 

" Jvrvti lUv. -v.iir. l.vtii, 

1 ' Ll j.ibc]ii4, Hiliu, ^Mi W I DUjfi Wm. BltHlllfh. 

PLldKr-.^ffTii IT ;■ TM. 
Vvr »iqth WaliF.. -Vurr lin^i viu.lf . ^I^flf ^.T!^ na 
tita fillip, talud nuT w'm mu ; imiL^n' Iuibw4 

'saf*iiS."?5SL-ith.--*„ FtAlHlPAAt }Ml 

tu far LiMM d;4dr.*lJ UWlUAdn4ii4 lAl- ttttfat,^ tMM. ^ btA «L.tidr Mllh MkilHfel 

m4-<tTT>lAlK4n^<U(>eji.i ^KTitftabbvlwU. 1^ 
it\t 1^ wBMAKt u4 inU^lAMrv MlfHit 

viTHxtprw AtHtnkllli.- Feh twi i^MdT t" p-smU' 
*>>^«ttB iJi^nx P4 Liiit P4Nll4i|* HMttltd ttik llRh mi. 

-IT >• . SOLi^F. 

Ij-aTiH, 

MHitt^iy LMkujLf.iijEii ml Urnr-i ihi Ikf <Mlioipi. pfl Um hlpkn 
Ibd-I-, "^il kl,^ tiim vLirtiMP* boedFt'l *riaic ^.iff^ fa 

Hij'hprlr w H'lii ui4 riiptimii hu Hwtb iriw jS^i 

JjrhPiKi. 

Vi>ifl I ra AoHlLaJ a. U.ip* h* Lm nl-indf ^-Mirall^, nia 
A.t Ji- att'i Ptl HlulJ.il.p-, EainiLfam 4' .p \\l t»Lli 

Si^tliuQ iPFril^FT. ''Vj'p, *^<ln mm 
Atf» Nl tbT fvttPf-H HH'I lrflMt«ltrilVI«. 

UiiHOluif,— AJ baEiin : teUady' rW: lb' ffratr*ntf+ 
ll^i p^uit i hiDPr hin irii wid Lke MbwnL. iti. IliiI- 

bpt Lbr I cuLa'-'iLiriiP. 4 b<iiJrki'f TkuBLJ«r>1iiriiiii bei'I uitiin- 
JI -I ii.K^ 1 iiijk in iLu- IBL. I iiiT. i;Uuaf vtnd' frLju, bi'iw.'rji 
tt.W., !•:,, u4 t<,' , hiK-FiPdap, but JnlBBil niHlln p|v |n 
h",W„ ii**»f imrtt«WB " Sch:pl." Aipai m luufiL m, 

Vlekdla awl fvnti.lA. ■ I'^.r. phi-HVPrr, h4 

B^HallfJ' BV'hllf I HID^' alr~flR tl m }i lw.«<i V. 

Aidfl.lr, f«i(M>ur P^ijrD ir^^M: vilir" liio-" 

JIvT K-AlHAd.'UlaJ S.IWL-A 

■ "i«iMl4. M' rtp^ d -Jl -rLi F, "r: , hi,iie p.ivir. II.IH 

A^,j M*ri.'4iT, ii.ii:.. i-iT : Vi-fujH, i<i,rfh tm,, 
frUliFB'; -^.ir'.ii A.-\<.. * •■- i- ■,\ : JupLtft. p.B., 
|,*lK,n. F >plui-n, --.[,■ T-iiL.. I'. ■■ F.m. 
■vp-MBB, AliiTil i^i : LoJi m <«i, AkirJ in, 

Bli^nEar^l tSifL DhIhhl, IIL Ey i .h.. ■{Hdil AiTtrtiHiniiati. m It t I 1} :r i: V hL i i L 
IUFLlBIAL ])UStIMK^'S MJMUtlR 

WILL ilA fthAl^r frjr H'-.VL]AV. AnuL Kl, 

TWO L«iM iBBrbwaTr xMrn lp«fea«*<i 

BUSHHSlt IH t^BU) AMD OUIP. 
^|Pi wi^w^^l ^.iiti ^'ll<''^'yillll4t'i^lj^1lii^jy(^ 
Aim \iLl.martA thai fVbir- ilT ffaA ttUHnT JiHUnNU 

hLl-fiAM' pp^'l l>,i' MVIl-^ilJr J*A" — ^ ' ■ '■ ' 

J, Wa'.i 'JI yUli ^^irh.H, J],.LiBit; 

ll'-NII I. HirliBrt. 
nti^. :H||i:tjitif,4ii;H]uTr4j.*ini*ln, ndwrt. 
1-. A. -i\^lfM|h)4 UifUrL 

A. iLiiif;jrALi.Bit[i tkisn, Imphoim, 
£' iiL t'jrzm^iULUJL i-rf>itiBrl«— iLjf-'L lAintH 
Tf JlUL'iJj' tad tilt.. iH l\4it^L Urtol'Abc-rL., Iat 

w. taArHKAir, L TlNKUK^ifri f4i: (bi 
ittt'fiiWLqf 4. U. JjriraldJ lafiirwl fhml T.ATE AUTRR 

*^mrLii. "Mr. u. *Ar-^j^, ^fif. 
iiiwa. - w<.. NAiiiipL- — 

H4<VL'Fttll F Rb-l 

■Km, frwhpWr.. _ 
TAbS AH AT 1'^ JUllSW' 

I ikiin'k-34n«L. ParraiuiUF . 
rETltbtillA«l,-Jdr. U. ir, f At4liR|h( IH tlmi 

lap L^-rmd - ubr. NivrtuHr' --^ ^ qi H B AD jy&iii.** tsoDVii re, TbixEi inuiii. Ksnita*. 
Stat Fwa^JftiMiipi^ 

M^^jjfyjngMfflr.pi.tlPiiiii' M-r. 
iiwim" ■^Miirm in^MT wj 

. ^ ■ap.vri.l.K "f ,u ,F.F— 44 I ^Hft .JI l}« "rt-i « ^^H. 

III ill lir-r1i.n vFu.," _ 
[.iM 9mB Witt milt. oopK Di tQR,.t«a^.iitwy»L A|pMi,'ii..i^.tti'Oiii^;M-.itiiii(t»gii^ 
MMsaaHHSMasawisr iiiii«LM.t»iirt*»'iii(ft^(T"''' 

-n> a^'.iM [piiiilinf: 

mf i ii ii '. 1 st t i myiw ^' iteUanUu 

tb lfa;:-B*riwi:'Mi,ttt i4i#iwiiiL'.l*ilw t . 
pn>^ 'i*K' tit bioum^ 

n^hMMt Kii) i r n nii l iiii iliiii ill l>HUOi» 
■MiViiM Btll. 

Itii wlinuil Ibil Ant dl Uh PiibIp. ui hfeciaIj vammk oatwnp. WtiAtFTiir i» lAiBiyinl f^r innartian Ik wt. 
j4utbal ■tuitliBA'uthia.tiutsd br m»a tkifi 
adilrrp •( till WKbtof ant WMriLr r« >«|M- iji' i it* i i>« iii( ai jt't' i'' '* ' i™ 

I jil'ilWI- ^ l ll l M il.llt.. d tfblli w»T nrWItiSiiliHt t« mim Hit Kmibiu 

%bA «L.^do«IJv. >t ld.Wtl4Mtt.Bt., llU prDpfk. 

,1.. iIa br^L ii'^'^F)' *nT F«i1HiD.ll4litT iti ntvrtnn 
ttiprirrv L ....I tr- -T r^Hna t. tbHAMlm n. fifhl 
□ E *.i ILiNMiLior I'raiTi uubLiruna tiltwrui.. 
iMBi a.} li**^ i9 HiH|AuW*( Bl^ 
^^^,jlHl. ru iil i i « <i w lif. euiMttmSMMllM' 
"TffS STDHBT MOaUMO HBRAl'3 

Special BVENIHO £DIII0N3 ol " Jht 
BfisMf KoiJIlil^ Rn-iiJ4>" pinbliilied imily 
use bppitali ta TEE COnMIBT tbo 
•niiiiMl wil tt,lBi, eoBUls i— 

XSX UISSI CULU, 

na uxni oomiT Am xmxsb. 

BPOBTIHS uil OBHEaAI. 

mXXLLISElfCB. 

auppUfd tool AteaU nr diitet frc>in 
the Hand Offiu. 
KnldMW In IBS OODIfXBT wba air 

:ii^ll>U ODH with Ou HPPl <H«^ 
JOHS PAtRVAX * son. Zift J^i'tints illonniig {jtraTti. ijLTSitSAt, ^riih li, liPik 
Tb< '< Dtilr CbtoDul" " nfunii AM Lai 

RobirL. I* m.if tvi .n «Jv4T.4e. 
1^. nTvp^oisF Jifein^it t. d«luA*4 vilk T«la. 

tvHD ltiiiul.7'. Rlnt ]>ubilH. Ie ji ex. 

lint thfl Britb4i Til] taWnw tIh, Idrjsof 

Tha Buer fDrltAnlkau .4 ^ffu^l u lu pir* 

ItlLt vf A HEPT4t UaJpT OQTI^. 

II '3' Fndctnok Ciwtajrm lii. ■m. J at B.Cti.. 
TltR BukliuMi rill pr^'crnlF hint W Lfaa fllrAaliciQ 
&f .S11li.b1.r7. lit- tlL-IE. hu pT..E4,.t.d VI^Lf 

Id lb. UriiLh. T-.^tu^.l rAfhliflJ LhjLt it vu la 

nCBQrilAbOfl WIL^ BQ A|rF0^t]l|,|LL UlrkJ,, ijl IEI>i. !□ 

tfa» Cvtltf it Tu tlittfd ihKl DW* Of Mw ruinri* 
hmd pHMHiad, uia Bi jtratiM M npMtiL 

Mr. A. lUr. Vnltgd RHM Ckanl «t ft^ 
turl., ^FT^at.. tlikt tb. motbbfln d Uia wbiliBH 
Mt]., irhuk l.rt CiiictJto h.r. Jdutd til* Bmr 
fink., LwrilMt4«f tb,< hu«|.lt«l w piHiu.nl. 

Hut D<wa In Hiiuli.M » pnpaitag for • 

L«t1 OaLcrti'ir fidtlolw I,' tb* |r*&w«l. Id 

N.t.l hm*9 MBH^ «|Bl«*ftill» in tb. DtditHZJ 

nUljUDr tlui duu«i>| dnmmt. It ll uM 
wli. Lwd lUtbu bH turn ribWM. 

'l-bf i^UlSaa 1> AAlpli bahMMtPlMb, 
KunHl, tb( lulii]. ( l lii ll ll . iwii . tod Bl; 
r H. Biitt^ liMfcfc WriatwiiWa fin«. 
lEAiH.iuHUd MufiAMi lanailMtiiitlii 

lf;-iMip*l, Wilkii-MkjniiMa «j A» 

S' ^ L^ >^i^ElPl S^:JMjM 
»ih7?^to'iMhiWKi«IW':AP 
•Itk M nd ioptH la A* fMMIifK." 

Tla Kilian of tb* odIudip., b* laid, laH- 
JudmrKl I tlui vbtu l^m irwilil "ut ml 
gntuiaOliB nMMoa to Onu Hiiulk ud li' 
«li.l>t, DHtHllliw Imt^YiOfT rlnoP 
lb, uli^ atHPia i<iu* M (■■ nfMbUi- 
tmo mw ai flf ip«m iN;p#l«d to Iba tlc^v^ 
of HMfti) fw^t i it f r piiU^tH Iran Arttor 
tUvM Oi^ ^ tlii Mm t u4 Jv^H 

IC^CM^pf^M^ifttltaw: :%:^.M«»:tt;.l^ 

-'0Miip'B«4'H7iiWh 

rATTof 4bt t.lr.C.j, fVr.DiTid W*1hn^, pj 
tb* lAliLitH] npntHHtifan el ih^^vtitalimi, wUb 
■a ilSumiailAd i4j4r«*t and AtuM el m/Oa^ iar 
tbfl yu nih^ w 3| fe«nfei fat ltbr«rti m ■ 
utrin af IMC i MUMff» t fn >^#tt» m^\ m 

tbaA tbBviii, 

A dMtatlBii mjiMvpw fb«Ct)lMld« 
taE7 (MX, Ji^a Bur) { fliJa y fn iik thit 
C-flt>B*(ftl FArit b« Uirktad wtA Uffbt or 

ai B^^U 

Mr. ^ «U4 ll* WV^ M Ul iHflUM 4a 

t Ullllkf fif M^iltjiMBi iiiliii andalniiH lk«t 

il|*.lfKM«llWPflM'kit-ti^ Frivf CLiBoil ahdl bf 
taWtt*) »»* tik ytwdar S/Hptf. It wm 
ilHidid ID Mil A paUlo Haafctp* (e cwi^thpi 

lUiliijcrt.. 

ih* vDiuolpal orawHli In dii4tliii|f n-Stli bulwtak- 

pi ig^lB. 

Tint AlE(mi*f-ni''in-ri] rMr n R. Wi-sf) ili 
ILierrtJ A i^fniMll, lJ5■:l^^ Blm^ iJtfi lln-?. ti]5inli Ttflili'll 
iiAv mi^tit 1ni f i»>]»r LM 

vi^li ll^^'' pEpglH And il^duiia diin rut 

Thi* riap^W ITailiBip'A Dmtiliv 

iVKtllM. 

Satania ahov thil iiH'^ rti« inpiijfmttta of 
\y** oli »)jFB peaiKin «.-hemi- id X.-w ZfmIahJ Ift^iKtO 
UnrupauPADl 1^00 Uin^h^ Yntm jfr^rtM 

pHii{4aA4 hiLiI nut ^iDff ateitl itM,06DF 
Thfl AtvAMV jwrij ii^Ldci ii ^L7 3l fw Eitb' 
piAQi, And Cte Uyf Ufeu^B, 

At rh*- apla ef th» C^EJt]llD|^ Nortni tAuA 
ystvrdaf 30 liftP wliiafl ^-^li^ 9tl-l«*«fi boinr p" 
aver*^ p| ^14 rn^APlil. AnbMIB bCDO^t 

la tda imnluif piAApt f^lt»t^ « apii — ta 
AiBDHiitaf bitttHpa VIA iraMafltad^ batHiatoM 
WA* cot io tnoyatak BB upoa llki piwlftm dAy. 
Mort AHMtJc* TAP paid lb Jiwal (raid atoaka, ftjd 
WaatAcs An^Hllaa ampuiia iwnllir wart 
A ^haJa a4^4ar 

lb* Pmk K)I*H«> fvMtMt « M' 

..I- jj. ifl iitiii .PlikWM'tf fliii. iiiiitini 1° 

^j^^T^^^^aKW?!^ I ■7^^T^'^7^T^?C'. v,^iirr..-^, a- - ^ 

Kmdv- •oi lia,. jf/m-. iir i i ii tP ' I . l.fW' 
fnU) {huMma'. tt «ll i>i, rti ' pm-'ibj im, lm 

•Hi. Sjinrj St vk Ibakaafl •m ka iJs—L 
W. palillili ti>.4«iWltti^ j§ ■• Olo la I*»llM W* alH pqbl].b I. >ttAr fhMU oar ■pp,[il wv 
DUTwpvnirDt at DlDnnf Atilo, A. B. F.t»F4ii, 
•Iiallni wllb lbs ItlUil4a i< thi ittlMn nd 

iartitsrlB) « OMr^ 
Brittib tjmp.. 

Onntracj io arputatlisii, tlm Pmiltn* 
Oanfereiuia itctnd. atj^foumwi until to^^AV. 
hat w« Are abltE to ga.itii}T froni our 
(it^elrnA tt^lej^tiiui* wm» ol the 

nuurse whicli will (in fiopfsit It 
i. already vrid^bl' that Lha Pr^iflit 
iu>t uaatLiirunifl, rkich lit it^Mf 
it A QiTGumil^ance \a hm ngrAtt?.!. 
TJuff* li Ptuli 1.11 jl.TiAiu Inaptiina about 
th* MiMMt* noHitad hj k iraitad da]>. 
mitb* {i\ tjindiiii aiid^ ■ df ifitt ,«iMt- 
rnaiiibl>"':4t:'' "JpMiiiiia la "'.jIuiBWW* 
that faanp:; vetiH MMibilr % 4im 

lha [edwNl .tiiiflip. vMi ft .1U*t-;..ia^ 

ihDDj^h th» SVpodN* k MOtinpe* lim 
tha franliiiii nf tbtir ladlrjAut MinloiH 
u tha fmlanl iWafiitaa had £i tha 
Cannottim, thair aOBidiuiniu aa a 
whola must •mhlldr thP wQl of lha 
majurity. It it •ppaitnl that tbna tut 
at iLs S» Pnniai* an aotiified thai thair 
Aatf in tba luwnt oiHiuiutiiaiiat Ban oalf 
ba dlaibaiKad hy ptwnag Ui*ua*liru 
laithfol tt. tha IsdaraJ citBH, u iB ibaada 
■BbiiUad In tb* CSaninuiawaahh BUI and 
pMii^alwtllL tb* aDDronl ol th* ntajaiity 
Til** a* 4ml«allpn afaotam. Xbanpram- 
•t|. <>ppp >i t iP 4 «M '3taBuia 
at* «, ■W 0»' ' p an il i it # Hutr 

tail, Mfiliw jmut ht M« tt uur iriU 

nain la imntd* ih*«ip(«ui wUliil 
Hak iMfalita PatUuiaiitp, M waU ai 
th* tatmduB. Doth Fuilaauil ud 

paapla is ail th* coiooiM hatA aooaptad 
tha Dill IB ill antirety, and nhi^Lhtir lodt- 
idital I'rwslti* wn lnyal to that 
mult at But Ihaj vilL piwnmablT 
hetluta ^Afofv ]woe«*di^ 1o iimTftt mlvt 
ur alter it, Haao* vb axpflot tba fonfar- 
aa« t.,3 docido to-dar that it baa no laab^ 
data ttam tlie pwpLa ,^ AttatTaUa, ami no 
■BtlMat^fHiPltiwmadtopFap" ^ ttomlaliHia, nd aatttto LobAb «Ultth* 
foil ugftanl ol PiMlUafal* ii«4 y a ii j ll », 
U kM)MM(dl»B*tluitAa VtmSm 
l« ^MPtatiH* Mi alMupp 

_ IkltH^ ilp.luWI||i|i 
aiiitntta wi olTitailai iaotfcm 
aim tha tafannduiii vaa takra In da wmj 
aBaota rh« (adaral aitiUtida. Thnt* dow 
iA« luva auticafldad to t}i0 
nai^OfUnhili^ in^cHad w thait ptvia. 
Bc«wa by th« tardkt of U» rUanodain 
And tb* aubaaqarat Totaa ol tb* raabaatit* 
Parllaraanta. Thay antit (bt f«d«ral 
ilplej^atei ta l£:ndQD trith firaoiaa iaatntc- 
tjona a« to how tbcy ahntaid mmport 
thMoaalTaa tbar*. In ^Iriog thaa* faatmc. 
tiiwa it waa Caraawia that am«ndmAiita 
niftht b* |inpi»d, and ttia dda^atM 
«•» inabastol ta oppoaa all amih aitiand- 
naoLlB. Than waa axoaUaut raasa^ iat 
thB' ktatrpstloBi bacMH il waa aaaa ttiwt 
to tiiiiSt :tU laliiiiilpta tt AaMUMil 
'tt«rfC:#/^.'Moptp';ttk '«Ma: Mteat 
tRiiptlM-*H PPipalUfUfWdislgf iha 
AiHlinliai'ipWttip. -fSt'trntm it vh umw 
rbatiiiedail that Orbn bad bo il^ht, [q 
th* mattar, Off that tha dsla^ataa Wat* 
in a poiitiaa ta diotata xo til* In^aiiaJ 
E^tUamaat. Wbat wa* oofatctidad. Low- 
anr. waa that th* difiarant nartiaa td th* 
t^dnl Qompaot had arriTad at tb* oam- 
pronta* aat iortb m tha OoDcaoawuLtli 
fiiUi tm] tbat thn DontTaTatay 
ahDoId not bQ twpauad by iodinHt 
ntaaa* a(ts it had baaa poaitiTaly aattiad 
tm. A* ti^t at full dltoiiHiaa tha Coa. 
ftaatliia api by th« nublhi. It i* lautaatio 
W iMMM lading lad Autnlia baa 
'mm ta wHkaa Ibi aibMtl^PMtm^ 
ftS or. «| ilaiikan th* boaAi it iPP^ 
Th« r'f Milt hPt iittaad, tha twM (gmn- 
tuna tiPW'iAl^^iiMId bi eboaa (a iaSulfa' 
a toat al M iM aitu tkaVal 
napiwa ah* Mkaiiaa b«M ud* ami 
ara maltti^ 4a tba Xm^ra^ aati. 
Ok tb* CTiilFHoaof war biAf4BiitmTy of th* 
tw< M.-n-lM nl Tf^.^fiFibl* ^Titmmaat 
aionE. u\n |^>hm1 faerb in tiii. Ta.p4c!t ahoulil 
alaod tutlklaiil]/ attaatoL The t*f, 
thmga l^^jtthvT ahould h* a .uSliiiaitt 
aniwH to Ul* uriticiiaia nf tb* biU baaad 
on At attapti^tad danjpir lui^^ aadat 
th& appeal dlauaaii whiia aa itoar^ 
Waatani Aintralia it aaad only b* aald that 
it it taardlynapBiitliil(il<HWOaUmf tnwuda 
ita naiichbdiua tabaa lEiiUaiitin^ta aaak to 
olAaia thn»ih tbt^ tittiJaUig st ih<i 
Onlnnial Ufiiie «k alMnMjM at ilia mat 
un-iial at.' in ^Itt ^Wlti w.. :§Bim» ia 
far fti>ia..b^'ai7 i ii i hi ai rt l it p 
6iih*t 'ta' '4* t) it m*U* 'rW ftf.Mfeia 
rljcht at apg^^iii: 4a.- ^t|ir:|n^M«k# ^ 
DoucsaaioB T«.julTBd by^ir Jdha T fot t a a t , 
tj* Taf JinthflloTiiisrla LonearnDj], tha {Ktlo^ — — - 

nio. ar*. iu n,t WAV nurprlnod at the p^jintj^otna abwit ' .!3SW\old o*"i*t«ry in 
Ijaihj; rai.f.Jr ir tb* lujptn-ial autbaritievj It.Tiraahiiv-atTatt wfll diaa^pvaft elr- 
N^o tlM* ^rrHiiri tor it. |lut ia both toIlHtioa, WMpi'iMiili, ii 

*b)«^ bat. ^Mt'l*^^ 

p^ tWIpPA. ^^niaa ta ili* fatun 
Cfiap^'.'QMil«fl'''obHlju aaw and 
'bwlihwtbPtt tl If atofidMili! 

AaitAit/lMiBiJha at Iba oPir 

tnl aaUndoB <im ba takaa la baiiL 
Bntib a citliaiiiaf ot afamtrai, tha abair- 
mas vJl aald, mttld ban ■ fiawt Itgbl 
Talat, ta wall aa briaif at dutlBSl aatl- 
l|IUTilS and bittatin ialanal. 

It a aahama of tbia natara wvm- 
nutnda attantion in tha old wotldt 
thar* ia no doubt that it ha. 
an am atrwi^aF olaiea cia rtur 
.ympathy atirl lupp^rt ii, a yoim^j: 
utitrj lika AuftralrA^ wltaro th* ..rift 
adTaaua .>( civitinatioEi ia ponEinualiy 
t h a n ji y y tbt tapaet «l the pLaaa* 
bit, and twM|iliK 
awaj tha biitiiris paMBmuta ot tha patl. 
" ' ptaitata, h with naaantw 
pr tte tBttaation oC hiiioric 
taadiiiabt tfitf bawtba olcaaat nUUon 
in tha t*inia«i!'pitllltdart, aiid whoaa 
lamonl ti''.| plt^ti ii | . with oar fnwtb 
a eOf iiM mtn jmia. Han; 
f istorial repmaitttMiapli it Um* anoai 
and platta an te. 'iaTlitPpn'») bat thay 
at* aoaltaiad about ta iattWUtloni prima, 
boolta, tad parindtfnU. A nyatamalia*!] 
Doliaetjon of .luh riawa wuulrl ba oE tho 
hi^hvflt ralua, and tbia ii a work thai 
ioanrrai to uadartakaq by tha OoavTCI. 
maat. tiia tmatHB ol tha Art Gallary, or 
lha City Ctjuiuil, A nomplat* cnlJaatit,,, 
p]aa«d la anuria cotiirAt liuUdiujf 
a national ondtrtakinK that .bould not 
ba dalayad, tar e»mj year tntka. 
ita «atiaEa«toiy carrying tmt mora difllcalt, 
In addltinn to tha ihaagai that ham 
takea plan* tritUa tba pait bnndreil 
nan than an nan at qaita rammi date 
nat an wiathr ai batag plaaail on n- 
««4. aiab, Its faHMimlPll ,« Tiaw ot tb* 
baA^' :ti«(a»fMi'«tlSiitH''at'.0«tdaa 
lalaitd tab aa tliM«ddtu*tt4^«lFtlu 
Mitn lha npaamg ol tiifDM^HMf aad 
tha anlarftaiuant ol tb* (taoanid Foat 
OAna and Mirtta-pbies, ^ aataa at tba 
Old Blarlt."!. iu Ifaoi^-atVHt, Maoquario- 
aE»*t ba£ar« tha ataotion ol tha Naw 
Hydaary UoapUat, and oEhan that wiil 
raadil^ attggfat them.r^w ti> raad.,rrt. 
And KHrUltg iatn tbp ingrnatliaxa fuLurai 
tkfta an tiunimiiii aiiontiT* ahaiinsB 
Ci.raahaduwad chat will matttltllj altar tbr 
tv:o ol lha sity and ita ivrruniidintia. 
Tlia kia^talk*.l-al sily lailwajr wiU) ll u 
jinaiimHl, nia day b* eanlid buv tpattu- 
tim, for th* uhieC ntUH of ditiar to 
tia aaly la tba abtriaa at wit ft^ ^'■■W 
m-iMa wi^iliiMtg.itiHM' 
^danltUit.- '''WJIMt''titl* -CMI miA it 
taltdn IB biMi iiiittty . uhanRea tuu>l tbft I'miiiH* an at tbii )niistim honqd 
by tha CuiiTtntjon, th« r«tarandnni, aud 
IhQiT own intlmetitFnfl to thff dfla^atoa, A 
wiby wuuid ba foand to Diak* any nacaa- 
■aiEy adjuitmvnta later <w, but fur tba 
time beiin|r it la th* daty ot the Pnmiara 
ta itud ftrm, ta ki*» faith with thair 
dalqi"** and witb tadantina. and ta (in- 
aattt Chi naaala Ihtltapwial ^tUaawtilia 
tb* practt* i«inaa ot Ui* Cktuiiioa«*allli 
iHil, 

Tha alaitaot ooDipTumifl^,. it atm^Tnjjiii*/^ 
ahould |irore nscpM'irj at uilf haa nut yat 
ItppD raaeh^. If tho tJi>louial tJHi^-e by 
iia pro^Hj.od auiamimRiiia i. tottiu^ Ihi 
ainceril^- at tha AuatiHiaa duin for 
ladaratiLin on tho tarnia apwiEad In the 
bill— and it ahnnld he aaid that th* 
lupanal Uoranmiat wnnli h* dniie 
■Ithia ila rigbta la amdyiag eiuli a 
l«at — lha ittitnil* ol a dlTUad cjntattsci, 
or of a canff4*fl^ wiilia^ at thia aarly 
Ntii^H to a^copt anji.Q.lmantH, Waklld bf^ 
an unfnrmnatf. rtHpvnaa. It w,.ul4 
jnKtify A£f, ^^bajabwlain and th* Ooloniat 
O^IBaai, jpi .iall as mrt tb*>riai 
!n Aa-Iai^mU 'Ek^bua^t i* in Aua. 
M% ia tidcl<vtajte.<^HMal«tiB tba 
frer.'i wbite aa far M.f mm P* 
ttaOia ta tuiui*in*d, K #.Ma (taaw it back 
ti> tba ata|^ at wbifrfa w* vaaa bafora tba 
nfldlQt of tb* iaoand n^Bivtiduia intro- 
diHiad aTitlity, On«* tha priaclpl* el 
aBondmrnt in Kinoaded it would be aimply 
imptHnible tr, a^t limita to it. application. 
'Ih* raaa luay ha diflaraflt Latat 
Wo haire jai la lun that Mr. Ohmm- 
barlain will taka tb* axtrsuie 
HiurBB of rafniin^ to aubniit tha 
bill io die Impeiial Farliamam 
tiiilHa bia amaadm^ta bt* 
It i. poaalbla that th* tJabin*! wiU ■ubmit 
tba mvaann OAplad wllb Itt 'own pr»^ 
poBSd atn*ndganU^ apd tl (k* Svaaai 
ihintld iaaiit nw tkalC ntntiVB U.litU ba 
tlma anoogb la t)dfc; i 4ie*^(ltMttaa 

■ubjwtto a sMidttloii 'rigidly aaaluding 
any further alteralion iB tb* r*tt«r of tb* 
lilll. Al fedurivlist*, hnwa^ar, n* would 
raibET tflo any puinu in diepute aub- 
mittad to tha dot-idiott ot Iba Ftdenl 
tarllamant. ItelertnED waa made aonja little timo 
lark in the letter* of our oorr«.pon:lanl 
Ur. ll, W. I.uiy to Ih* jmpotLantubanKi^ 
being uiwi* in lb* aftpdannca of oertniu 
part, ol l»nile» by the opaniniE up 
if I new plrouti and tha deMilUtirm 
of BDmbetll of old hoaaa* that had aarvad 
aa faT|i|iaT land roarkj. The obana and 
i^i.'jS^ kotan bar* *r«r •caniiad 
.^-.-.....ia^tU-t>ii;ar the ioiai^aatian n^aaaa. 
;bUi4, i^ bt»8alwLiy« Iwsn aial^tdi 

w*fan* lalaat aneb iii.turi.-al ajjt^ ^ 
«b«a itiia pnirad ImpuMiltla, id haan«i|||« 
tiilbtut TBiMrd ot then. lu a btlAaaard 
kind til fji.liiiiu thia wiHrfc baa bWanan 
or 1>«. taith fully narried out by •rarioua 
DcJividuala at niff.tr«tit tim*., either by 
Eaeaui of aketche. er tbti>t^fh the 
aHdiaill i>f book. ,>1 tpmitiieoeiicc*. Uut 
to tAt it Ii:t4 nitt been Jek.!]!,,.! ie^ 
ba the duly of tlio llovisrjiiuoat ti? 
vihar raapvuiibl* Ei^idy, dud a. a 
'^^^jaaaiafPftti baa .eMuuii betin Uiid«r- 
taltpp. jjtt a. Bjalnuiat io mitnoar. Lotd 
Ifta^i^^ia ehairniati uf tba LondonUounty 
G^matOl, llianu to hara beoorae aei£od 
1t^th mUf Impartauo* of thia eitb* 
jetn, iMil bat lUsiiW thai th* 

work '^K^LJ!^^ ^ 

BDOpe 6t TOi JI4i(i|faS»p'' boaj 
OTtr wbioh ba prenlaa* ' P IMapt 
int«riri»w b* deoland bfaPtK lB tMWtr.Pt 
a >y.t*nt hy whioh all the old aodbtaBH' 
till building! in Loudon whii:b haf* to b* 
retnoaail by the '- inoiorable oianih ol 
proxreai " ahoald be phot^j|fraphad or 
akatobad for tba baaeGt at thou to eema, 
CluDimanting on th« fan that a good jnnny 
of th* old laiulUar tealmtM ot Lotdid ,tod aofitiuua may be utiltaad, anil 
a cenltat .tatk>Tt. whatiier in tha 
naitfbbnuThnwi af Kiu)f-abre*t or oi.c- 
wh^ra. wili rarolutiouiati tba appaat-antie 
of the part in wllioh It ja aituated. Thau, 
ai^etu, a ItriiJ^ aoroni the harbour ti 
rTnrtb H.rdojjy ert^jn-. lo ba amouff the 
puii«ibilitiaa ol tUti liiitini. and auoh a 
atriMtsi* would, nf ofktiraa, introdnoa a 
tttt^^ wiatr lata tha tnaa*. Th*Mif 
g*iriii^*araiidnaitbal>bal*<>ttiuvbai«iw 
arrangamanu at Dariiu BplMHt, tad 
tha cusilruutlaa of atnut ttatujit tiain mi 
watar'a adga, miy aiad pataihly b* tewilid 
itkto «]tfl*nlix>11t and other ohaBtf** that wa 
do not at one* fonaa* may ipaadlly impart 
* lyjuaidaraUa BOltlty into old and fsmi- 
har eilt*. Into a eallilMiM . dp|jii|««4 t» 
•ot aa a pictorial innratlilltliftOBiittllfiBJib- 
ng Sydney all aaab' 'iid«inii^|i;^iu...Jtai a pli..,-aod;it ",'''«^^||*^ 
in fcvAllahlu. li beffuq. iliiEitiant i mors tliart n-niiiiuiFiiiLiiLLl HLturs^i. In nt' 
tfljiijitin^f t-j rtifi(]ij*triji:t Ifii* lifp tif pitim 
111 iiia*^^ ttio JiiiiLurjiitL il Ji^a^^ly 

inilihteil Id auL'ki rewords In iDfiat t-a^t^^ 
iiB tirul« tba tivsk npma *h\t.'h Iih 
ipLi^ i« whoL^ iti^dijfeiiiifett fipf hi 
l»iir|H]afi^ Aoi U Ki« |u trxi^t 

uudIi to hit InisilMillaft. It kha 6f 

Caikvttt l« Mj^nM Ml tih* kMhw ot th* 

A Ljihoiiipi^ ^:miomti. 

upgq fat l^Kial ooAani uiA othaf -lUnniiiLit- 
ianf dvttUB ia oio^Uj Bprviitl Haanajnc 
nmnj mora nr Inn looqaplftLa rawrlitli«t 
iEa valuo in caniideruljly diKMuntvda An 
utRulil totl(Hi[ion4 hawurer, irould bive 
DGfia nl tbaae tler&utu, kod ih jtppoj'tAiwv 
{lao thiu lunlljr be AXAf^^eritKl, Tlie 

KroJ«tt tdtcrtniiiod hy tL^ J..riBilgn CkmnGl] 
v0Fthy of eapiniiiii in nihar tjauQlrriH, 
vuL 'Attairil-i4 ikii^Ni; ]llly Irr^ Aifioog ihi Th« lima td ilr. llwHymrH Klplme'^a lAnl 
hiokt "■From. He* tu tiiou^U wal- 

oanm to- ld» VU^f Mni^m^ hut otiur 
aij(iii4^iU^; HIi^iBidc^Hflf if^^ %nA 

heart! al literary mnu It muuif 
up ni hM enrlj writing* ioitl 
nt « Timp wliDh liiJi f^mg unt Icncnra 

lu tliu iTi.irM. Aiii( thfi iJiaFiTii'if^ of wh.H:(r 
it iw roui|H.«^il IL I ipi.'"! I >~^' I [\\ tU*^ I Fir] j An 
'■CiiUmi'L MiUtary (i^ijptto " liuil i]|r-> 
riariup^^' Wd nro li'l tiHiiiEL'^Ta tliuL 
Mf. Kijiiiu^ h't« buBLi f^Tci^l iu aelf- 
dst*iiM to u^lv-D t" tll6 MijrlJ 

ttiilt IPDVLhflir ci>lbjh>>»iri£l«A IjMiUUf 

i^Bblfiij^Ma oDDtinoAil to oa^artL ihmifii^ 
' X' i^nm tiiem uftaA in x>u'^^ lono. 
„^ IdkjtNfW* h* la •xtoniiAiicitt Ut 

H^ltg |iiibHivt^« of tl^ akaFtcfaaa : '''I hare 
Iwti folTPd 1 4 lij Uu AI tarpriae 

wltk dluntarrihg «4d. wrm^ftf w^yrk 
TmiA t)i« ilwHib ivelusioa w thi affair* 
lileoiT hiTQ m letpnl inaHnvBm uan Jii 
Ui auibelliAK it with ftdditiou ud intet- 
pulii'ii^na." W* mflj itM Uk« U for 
t^anti^t tlut lud Ut. KipUnff lud bii 
awn vAjr tb«u atrlj ppoduotiuai wfio^d 
not biTb SMQ tHe li^lit, but ithl^I-lJ ]ia?a 
b^n allow Qi^l Ti^t AhA bu tor^ot'teLi 
whan ihty ftnt WbpBiml. It bc4Iii4 to 
be m. pauL^ ol Ut^tmtj ^nalqi^n tliHL 
Dua'a «4ri^ tfloiilt hDwaror crutlu„ 
VUHt ht (basftd irom thm din n- 

totkacttriflurBKdiiig world lirwfiB 6| |j» 
4 m ■Vthur'f Wlvlua in. tb* jaMlar. 

DOiufdm «$h«mR*lf or n on tiia* of hii 

prMtmA wl!a.t ii« Ti«wi mnnl^ u occawooAl 
TAiH. QuUa n Tjlunis Eui^iib covi' 

^ pilnti of hii »QWhpN])er aftiulv^ 

w<» pf— awaj n«v muaa ruing atitlL u (hoav tnnntr'AwtM. Ui the 
in IhU filani, Ka vid he waa of "TIidh," indt nf itny yimdM ot HiM itptbMc 

laertti. Ia tUa nr aPaaipnaeM nilgbt 
tad, it luT b* addM, pppnl MnajbbiN 
hata addad ta iohsol iapaMUNk Btbe*. 
fcdfc IS laA tlUb. UaMjf riaap^ngt 

atWPt-jria l it w mm p l i b ika paa, 
batPf tHipgkt AiM *>. teat irilb bia tari* 
afnaiflaa, aad hariag thtm publlahed 

lo thti WAtld, It ia cni*l to repm- 
duce tbuaa titnid tliiLtariO}^ in the 
iitirary dof*(tctte, and it ia hard to .aa 
what purpota ia aaraeil by auob a aouTa* 
other than yield tag to an uaraamnnbia 
ouri.nity. la aubjaobig^ tfr. Ki^iliog to 
Ihia unmaakiaf pnxreaa tb* Iwndt h*, 
piored mnrt aatiafaatory than woald be 
th* oaoa ja tb* majoflty o| mag. At 
laluHl kt pat Ht witH faff apy partleaUi 
abiUlT, bait 1b Iba aagia id llu tgbMl 
majpwiiM Ua .atttnty na juoajpMt, 
BitHM: 'UmAmKital j ' taaa'prt'fwtmiit 
ant- .ii itaft. -PP' m- lUimrm 

Oret cttpgai' .it Hm. IiMSMC .'Ptf 
ocijiaalilr ,<* ,i!ft#:-p| KtWl-.ta: tlWiiipi 
nl ai i i r a rt i w aMjtPtt.Knir piaoeUtil «llb 
h(tvfltiH[i. It:Mlp-b!i'](Bpad, how*r*r, 
lot tbpaiiaet th l f t w iatalad ol arh.iot. 

boyi «f lb* tlllan^ Hat what Itan beu 
[]i>an with reifanl to llr, Kipliuf '. oarly 
allurta will noE Iwl to tnrlbar aotion ol 
thia kind. It would appear a lilEln nt^. 
.untpEutiuato alBi the aiga " 0>pyri^hi " 
to artiolea in a .cbbol tnagaaiu.j but .tigh 
a tKMtMa may bar* to ba adopted iq a*U. 
phttoctioti^ 

lh» ,?adQ ol Air. It^idyard Kipling raiaaa 
an tuiatcntinj^ point in httiraTy othica^ bat 
it alao laad^ ut to aik how far a writar'i 
owd jadgutent ul bia worka ahmtld 
be napsiitad with itgaid to 
niarit at nnworthiaata tOt. 
lion. In tiio HttlAptt* 
baftin 1U Mr. MlfSag ipmia 
ban baM.KM nadaai, aad IF th* laattat 

had reatad wltb Uia tb* votld wouU 
hay* baaa dewrad o( nmf^b that ia in- 
triaaioaUy ralnable and ot aa-i.Hlin^ 
int.Tut in enahliajf It. to traoa tba grvwtii 
ami lu^rurjiiL; ai bia Dowara. Th'.ra ia a 
aluify ti> til,? eff At Uiat one ol hie taoont 
potfttt^ i]i,tt ilr<li)^btad tb* arnfld. and tii*t 
by ita aLrati|{th oT ton* *itd doep 
aoolitncol adtltsl iMM«h io hit repu- 
tnti„u, waa leaaua^ by hii wife 
from tha waata-paper baaket, It it h* 
triie it adde a further pnwl ot Mr. 
Kiplitu'i uauaiiMial dlatnat ol hie powon 
tal of Uii inability to gau|ra hia ova 
Wntrk. Ih* blatory al Litaratura furniahet 
iupy .ppiputo ol a aiiaUar aatar*, and 
0M}i<miSXim^'tm Ui«i''iitiPii)bor of 
Ot»-faafl*m.1mi^^n9*^im..mlinly at 
fault ii .thair •atlioat* art abai aiwiidtut*d 
thnr AuMI work, Oa tha utbar In^il, wa 
haiE* tb* b]itairlwlf*tbat in tba oiaaoi poaia 
and nuHliata mtioli ot thair aarly an,! im- 
ntaLure work, ^Iren to th* world tbToqj^h 
the eEf.»t1a of otar-aaalnn. adtnirera. ha. 
aJilad notbing to thair faputatiuELa aa4 
irtiubi better ham beeo alU>wed to rent ia 
nhwutiiy. Gu«b iaitaaw ot uniti.e pub- 
Jicasion often oouur after lha WJriler^e 
deaths and in th* majority of oaae. it ie 
fairly oarlaUi that dtuTng bia lilttbna ha 
■BuM BOt haya g;i*M . biaamaittt to their 
afpaamPiit: It la diAtiitt' Id mUkt any 
btUd-a<id>liat nl* bbaot aatb BtatttT,, 

.aaid:w* aiin eofiailUr' tbitt.'.la.ibltlong run 
iiia wotti la ptibaiil lha Va^ jadpi A 
naa'a iafeiiar>wal^ u* as ;awnt la our 
appraoladon ot hja craajaaladqrta. la tba 
biuattaaa hooka thai Jit faai pfEadaeed, 
bir. KipUaif baaiaot alwaya bast to hia 
blnbtat tttndaid, bat tba light and 
apiFauwat aharanlnr ot iniieb ot Ji ia 
llapartnHltBl lHttla%" for inataoco, in 
B4 win apoilt nr adMirEttii>ii fur th« nmny 
eoee in *' Lim f^trven E^naa>" 
itur hai thr in.iil5i:LttEii:y oT Tho Ltglit 
TllJtl Failiyii il(ftrai-t,,L) in the la*,.! Ii-aoi 
tbt. L-liEitTji of liiii wntidt'rfu] abt^TE itnritEa 
in " i^iniit 'i'jtbi. Irurt ifj,i llilli or 
'* t.ifiiV lUiidLtap." Ou the whole it may 
.alaly bti aaid that then ul BO (WW to 
Tpgret ilie pitbliaajliap p('' ,-jtf.-:H;yBlijt[t 
.ailier Indian akaielH|,'afitHi'iME'M'taM- 
real both on tbiilT (MrP Bailt^"aad% 

naitm al Iba »UsiMth» Mrtamiii«H 
hooka. tdaeaa, 
|£al a 
U nollaottoa ot piettm* that haru apE^rad in TAtioita nugaannaa. Ha hopedt (or iu' 

rtfi~*. iba* ttiii area altaotad by tb* 
pap tlim tP ba piadt batwam Dnlboin 
aad tba Btnad woaU b* pbahiKnpbad to 
larga uCoat, bbI Dm tandab aaoy 
iotnroiLing plotm. & arpeaa Aat tba 
farioui eonimllMaa «t th* toodoB 
County Ooan«l in the eonne nl tbafc 
work inaka * good many dnpiaga 
and tab* pmnemii* phoui^anba, asd 
tbia* " BMorial rsHirdi ot laniahing Lon- 
iam," U ia «apHA«d, will la tiM* b« tyi' 
taPMlPtil tad an to boa a <aaml eoUaii- ot tba Tauabing few ol that*, howofirr^ b t>OBn iQc:L>r- poiBtad In aay of bJa publitUtod h-orita^ 
and it la andaratood to b* Jdr* KipUng'a 
IntaBtinn not to raiaaua iba Rli^^OHlf Of 
tham. 3e may find, hnanit ta tUa 
0*1*1 at irith bia early ladiaB innruIlaiiQ 
writiagt, Uul Ut baw ia fonad, ajid that 
to pnnal otban Inn laklag tbJt taek 
apoa IbpOialM ba aatl bimaalf loUent 
tin baM ol tbaa ap4 ptblbb dwtn in 
book lona. 

Tits inaatiable ouHoaity ol tho nadlng 
piiblin baa alao led to an inraetlgatiaB into 
HI. KipliBg'* litarary wotk ol a atiil Tu Ekw AiTD m UsMD Sun.— W« 
pubLMl (v-dar iiVHiiHl artliJa bj Hi^t Hq* 
Mr,- qM itn f |Hft(t.M-..**11^» tedn Hri 0* 

ndkiU^t^'Jii'-lil^ <»'|ktkfM f*»pA ram*, 
pilar 4b 'fWiHWM'^*'^' fC" J^'vspBtffak''''BanHti v( 
pifimii«t^-l*fV«DA -h*f<ia iwd , f < rife iitilff 
vatiA 'W aaffally t^frnf^dti If u 
4QiHp(ABw«f llip pwdwol frtimim ^ Ap4i^4t*a 
Hbitiip, pr u a ii t Abd ta ««» ot tbi fraat EnitSJifa- 
tpniiag peetpla w tfa* Dtlur alda bl tba AllAolie,** 
fvrv ma Vanr Hoim WaL4 Am din 

WoLljUC^Mi fe^UtCBlW-— iu CaapO h ^ fu Thixr^r 

ICidJlvioa'd ipjHBl lb fPPljwdAf'A <*HarAld " r« 
fuhpIttDbadmbdlBtba^ apd HowW g< 

Fdhuo AoEstnni Coanuaaioa. — Th* aomwiMlaa 
vbiob 1. i.|iuriuff Juta lb. |iDhllc aoDilUt. ul 
ra4afd*r, wbati tb. Ao^lar-Goawal wai ««' 

Tba oomalBlija ■^apSk'M^^.'g'W't* 
Tiwa.tar itaat. 

I'i'.t.id ITeui C uamw .— Tbe ilaadla* f.r. 
li.iLi«bt.rf t)MBBattBi.«i Pnhba Peoria- bad unElef 
furthor tidoiadaratioa yi ^ a r tay Ilk. oapadJani^j ul 
cMaitraoElai a Una of raltway froh WaUlntioa *» 
Wofiio Oraak, Mt. I, Ku^, it tha Ballwar 
Utgamwt, waa (aitho eiaailarf et te DH 
aaOn-prMnami ol .ti* ^epgee<:.iEMI<!W-*v ^' 
itiiM -af *f ' »(ii'a*^-*a a* .— — 
*»^:'??!««^;i8*<'S!^ 
M MiriH^ 1. — iltlaa idjti 

PtAtlOA 

appfltd. 

iMiKuouuriu PiaiKn-.i\dr<r f - 
Tte dpipjritBi ra tba lattl^l7u^^ELLA7 i 'i - -tr-- t, m. 0 \a • 
fnttuoA. V bo Ttav* Wa iwit ai Ta 111,^11111 1 ' h Hp1L 
Ittr iJtB ]B«t /«w dpjPf inl La vMnan udIjI h Imiii 
taur jBPbtfnlAT evtiuJaj^ Itim-aiuj IaI^faI 
|«rilT Mli«dulpp, TiJ.dAj ttauB g«ll<.utiri4 vjU 
ba UMm m a ttip rutiful ibe kmrlpial 
in tb* Uomant pteAnar T>iwa. Ua 
ViKidija U t |p,n..i A difltAtA 10 iwkti [unu^HiH 
of uX\ oib« bualMap will taa vmaMot/^ n a 
nntkm ai fuOfewA, BtrttoA uf wbkb baa bwti fitM 
tir Ur. a. HaassT, ILIa^* ^ tkrtmi* tkii 
lu tfilav the d«(r H 1^ *Hi4r/ *M4 
wiLhrnkTv aflmA ibkt It Ip Scfd vikk A |« 
Lha aulHifai^lJd^BHtdr vbitalbbai*'" TUi 
dalvte wOl babaU wUli -jt 1ir"f 

mltlb^ of pkyDftuca rflMiat vlaaa irvHH Vt*™ 
ritb LiiA n«v et rAfilag mUxkn for projnifaliiTn ba 
Lbi ouliBfH Tbgy wan IflitponnlT planted at 
th* etM* TfOTpptTTa C:jiii|iil»illoirB* tof [ha 
piupcw^ Bt rvatLif tflnp lUd kBti|idiii^ lli«« Ja 
qtdArsDcLB*. Tbar* Lhitf tiar* rofcil* a TigtiflrtH 
irruvih Rtid a pniiw of tbam mW\ be nirf r« 
plAD^ A tlia^ud 9i pbTlluiarA i^rtAUt acAekt 
al HoirliiDfh Tiilablih W oM tba Uu¥ftma 
iMflL pbwn to thi p— aawt HJIflr of n4iNUl 
itfidki tba Tifoanv a« kbi tfala^T' 
partbtu vLjl b* M ^ Bavbalba^ 

Aitnaultiinil OcMna Md tfta Wi|l» BipMi* 
mrtitel t^Trba NMtblitt iM 
vhU b« Jntd ta tbtjpsldla. 

m*^ ia«M 4a MM OeiMiia jmiM 

irbaMuaA Mr* 1m* OHh^ I^ M fM* 
TilHlJlalMn tekn iKffcaataiM. ^ 1^ 
OaDdvlolc biPrib lb* Hj^ward fBUod fiH ttsm 

AibdAl Bydi^ 6Jf A tolaJ of 14^, ai P|ialnAt Kb 
O'lkoanall'i 70 it Hudvlak and 9S la It^^IM t 
lalal of LOl toMl Ht. ». SwIb w i it Mj iwpi. 
ntad. bAtitflMd [11 Ur. HATfnf^'i W 
laAraal ntop poUad wirtv IJ. 
l^xfT Aifi- lTiprw[iTiiw AT 6ttiaa» Uhva*- 
'ArrHgnuaaU an Ja |ii ^aai fuv lb» 

Ql a alaia «d tba Olfa *phahaw wi http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 282 National Library of Australia V THE HYDSEY W^SmSQ HEftA3a>; ffAt^At. APRIt 41. i»0O ,9 ltd inr4 hwUhu h au^r ^ Minqp* 
mfnwii- THh lw»D«tki» hiu tbs IhhH^ npfBrt 

ftniucif^ P}' TMB LTmnipO Act,— At >1m 
Qokrirr riw^trKiR TidEt'Tiia^ dBllHM bfl kciriRf ^ 

wKltflk b4jd ^MMk uL^uHid »irAnlLT<.v tin* ult af itM'^ lt^uii ^it»i*AUfl1f lit to 

« KM. jU l Kf O Mfi Dlllii i it ttv t pei Bln pw of 

tha rHww DvfwtiiHiiti hivhiff mrn i\m*\diini.ll^ 
b<[iDUKi*)ili> pi<rrL(4i in ILitt liepartiMlit. X (** 
tntuT'^ App) bul ft^mtrliLDtrd o-f "f^u lu^, 

Irngtld f^MjVml JiiTiriLT Tl: iiT».lh.» hLMltl. lit. 

•kildfva. 

tfltht WiwUHiHinl» poltrt itLUH, YkBMlc 
wu tMkm to Uu PDuyk nwrffui. TiiMrd^ mUv- 

Jn^tt^j 1^ till HHrli marv^t tniu!||i«f tbt mitttt. 
tif«frf« HoBFj Tartar, Gmtti uni Wl patludqyiM, 
irbu b1l44 * posi'flkDftu iiuibritttid wi Lb* 

■« dkf P. pmr •mm-. iu.\\f dOYrl^pad- Tba unkt 
vf ■l.-alL iu hia ^pLoLi^a wu •ae^'U^'X *t Uia tlBH of 
tririli. ^ui ltrtr» vu lui srtJcnfiK of wfUiJ 

.^tj!M$t'lMj^..-<n& id|««Mltiir iM;sUA 

'jtoi,Wtf;;Hil> i^btirta ^m, im. tk« l0Eb iwtikiil 
,44liliMiir* WrtWbHnl hrr irrMmlDir, ir|Mn 
"'m^mj'^^ ■ l«JnHiii tu iwrrALn i\\t< < Buif funn<i 
faliiigi with A iHriMi \a W hiinij. i^'ntttiniDir 
KKriidUa ppiilh tliA oorit af irhiDtj t^-^nt (1^11 rv- 
Ipflnd^ T^n AliLn *o<l RtdUih ai lEti'^rh^lJ wlt'? 

wu ««Jt fiTT, IDll b« qiiFflini'it^'^ ■ 'i* 
uiuil nniBdtta^ hilt dcakfa took pJu^a pViallp 

IbiLt dflblli WMi rid* lo darU>3^K M4d 
A. Au<U»g ta 
Clttfbfb, LffB^- Otl weaton CHmUt 
Qu^/n lotfULcnicv VH qokkl^ d»tt7(k1 to 111* 

tiiip«Dt«arl4t BpvhH. Th4r HTviaH, hsnrBr, 

Tim vti-Ltnf ik or^urrnl uuder Ibn lureiwl^a wbkb 
twn r»i ni" L 4 i^u'incltr ^-f ptinl ki^il 'OiE'', ^imI whleh 

|# t^a irtUBUjQp aod EjTrh'Jc]^ Dbtaiatd iIh BfeotWj 
bvUw li* 1^ An «■ of lUmlr'ilnit ™** ^mbI wmm w Art tOM «tlf «l ■ arowd oi rtH-< 
Uhi hHMw|_an UttW of Am «atbn>L 

-ThH Fl^M.liMinf Tirrhii n^*^ — "- Kvttttaa 
■tewbiriii Hun wW (ti tvbqol* '4 Iba nuut^ol 
CHiuMiBd *tlL bo B|aa«d. m Viin4»r haI. 

TIbb IUiIubt ClBiA4iMtifwn audi ■aut*- 
»itiu Iu I'm ■■■itnv iwrTM tk* Kww 

koirii-EEinnim tmp. M nahflvd l^iT (mUh i»IW> 

ibKivtifti r ^LHulfb lEWHN Pill «• " ' 
tfatl^aniDT. IliniiiK W*pk lilt I ha buai dMji tmM ^ 

[U|H tdbk,. wmknC aM ■nniiLK, but y* wilhim 

I'mr will Uavn B«t-i4ni* H^wir M^V 
kblnijiiafet la>i4T. oDttBlwiku iri II 

I.B. Ii rnkpwftioii «tlb f|Mld«iak badH. Tk« Bn*- 
^1 vpBOil mil li>n Bndpi-ritBtl al 11 ■«)•. 

A r^iiH Vkwrmm fi^r tatrio^ ati»«*li aplaal 

A* *4nrti#ii ilHirlifln, thi Pahfutamai- 

mHcfc, TiH imp* Mfw mt— a d a. ^BMltt Ht* 

liUf tj ba hold m \\it Ti<nn HitOaa I'mdiiT vptftt 
t.h fti>fi1<l>t Hlb *|Ti.nLilihy uf r<>nuiU|t« JiortillliU 

tFul uiAii«4 fnrpH, iMitli tha iJlijtcE uf Hit«idutaiim« 
teuoh ni LlKiJ. flh. »r>id r , 1^. Ill tk^Omivtri 

Wb klT* fc«B IY<Hir(n|«r^ |D di»W fetlflDiinp tO tka 
^Spas^fBOWPt iubjIp iLa l\i|«niiul HBtUU Twp 

fe■■i■hai C(]ifi]?UT, LduilaHfUi tb* plfr>vt Uv4 lb* 
biAu vtaipia liM. t* tl|« nTillMA 

■irii^v «it4wi iN.:4apHj^,M9W.^ 

Btataftui ttMI'lt^^U^^ t*t«tDCUii nl lb*r^ 

p-J •IrttT bdiivf iti nuSlibarr nwl rlirfililiif . 
CobwlB^klTiibtvl Cmiul. bM *' fV(Hi ik« rkff to l't*t«*f** TTtp tao*. "biBli m 
proLiMlr l|]i4>tnlMl, wMah cvAbMiti > lifV* 

ni* Niirth rtboM UoPfii'R Uluh'i wniiiiJ r«iall>i 
IfUI Likn utua ti'-tfkf ■ Xbii irwtt^t to Eollow tha 
ruof wlLI l-Afa MiIm«'^ Pi^ iL^^ p-B. Tba 
Lhwu hitH JuPtoF PuBi* ptilfiiaita** Ph»- 
\*m Lwit frtnTvl fr^ tba-.tf!«IVR«t(l}t BMMi#, 
(jjpba, a»4 ^ciEtt Abur*, 

wbiali iadlckta that' ' MmirutMu: ,.»nn*'Jn tv. 

ixtxui or Tp en t*T pwI. Hafl.fc l ii fw jj^a w jiij/Ufe-W^' 
gf ihp ''[ilniii^ |irii4aiA u flon^and .^iiH^W. plMh 

nJ^bC 1:1 ■KLllHttMlh Ur.lUHHlV UH: bMl ^ 

rivnt:<M^ata W¥t'ii4« I,ii»ioB Ktwarta fca 
HUE iL jurml uC AarirattH Duaa; r*Uil*4 lif aw tb* 
Ktinliii ^ Laa ppund, 

P« Qfwi'p VjiH-Itirflal UtUtnrr Bwt it N 

^riirttWll ■itTBrtlMBaftt, [»N v at kh* noM lO- 
l^'^tla wlHthri'a lodiKlti JoMl rbdl|t (fmi'a i*TTm'M tavuvV^ ' ■ llriiSi BUd^Ff, Will I'P 

iDir HTBMuir. 

A0}4n«n«[i ii-iiJit>:| Sljh Hmh 31, alamvPiKBaF^ 
..11 1^"' ^:^^irin ml JlirtTllliaiL jhaawlklf 
^^mi P-itr'i ■U'l&iutr^ii'l '^'"i mtn^iiir afbuimHi 
utDiiUa ( U tbc ^^duf lioiJ lIfiI nilf ^rifi g ttaa n - 
Itnaira htami Bbout Mib Ihrfj* in'l »r™, R.'id K>- hi*v« 
twa L^iu?4 It Hi faJIJnn Inna a rrnp" I Hillpijiii-f 
t^r. Ila«aa EnTnyDtl to ibx iiLpCjLUtlOa tM Cinl 
fcrilsu!3a»w" pn'l i'latupffrt Bj^XuIb. 

Jiip iMtwiKt. I' ihp r*part nf Iba PMmlinl 
^tiumritr wwh fodail ApHt L» r-£i:ill lufM 

[w* k.i »ii|iipLl«[]. I fel. D yWlUlb. IM*n t, H39tb. 

trfi.wncit. i:;Hb. n-UU**]. thmm van ai Irrii 
inplioinpK for. tirv rpiMi|AlP» kad ^BhMtuiuwM 
tt ttXvt. rtM DIM nN|K>rt«l tU ibpw«1a<b 
- r«iiar wu diHaB- SPEC IAL OAB LEa- 

ram titt*TKMmsm<*'ijMo^ 
a'BRSspoNDEirrs. TUG POWERS AND TCBKBY. 

A OOLLBCIirG NOTE. 

LOITDON, April 90. 
Thi Gnat Fvwwi hsw Mai t f )aLI«tiTe 
Not* to Uh nita nmliR Itnt tkt Hirluui 
i»iiHi|UiiMlka> viU *nn> j( It tUtapt* 
te ImuMi i>« Itfcwh mtMu dtttia « 

thi Pont ym lili i« iajimliy tba U»n»N, ApiU «l. 
Tht EupHUf WtOlui m4 Print Bmtj 

al W*1h win thill Bsral Highii n 
trm InmliiK *lta», bi Buhkawtg- 

BiHij»i tem ttitt riift tB Cm p ill >gw. 

JBtE inoCTBLSl IK A8BAMTL 

mama. 'i<mmi. tmmm. 

I^NDON, April l». 
^Qi^^ilMAlA in AihuitL BHamed a 
mot* MiiDai ft, Kaisui, the distal, 

P. M. Bodpw, tiiiw It, hM bw doHljr 
IswMd <>; tkt Ailuati triUi. liir 
F. U. Bodgm tau uknd Uut all mU- 
itbli foiw ihniild tie d««|«IDh<id to hii 
MHhtaiuv. 
T*g hnadnd kiul Utjr huiwi (natin 

'M^oipiMl. 

A OENClUTi RISINa, 

A LOTAL lUIEE DEFZATEl). 

UlNDpN, Aftll m, 13.lt p.B. 

trtbH. 

Ik* Baknii, vko lun mudta^.lw*! 
(4 tbi Hrititb^ bftre bum 
IDO at tbm tnn UIM. iftfifitSTEu"" BY n^yy^ ' 
wsmxjsaa. 

LOdrSOH, April 1«. 
A fttrtka bu oHomd atbac^ a niimb»t 
o( Ilaliua in Nair Torie auto. 

Hcna hudnd iMkni IbTntm iha 
(Win Sinr nlpnnrin, wfciifc ■» 
puiM lapo 0^ itw Nirtr ToA Bt*M 
tnlUUt. 

JUt«, iiMH Mtaia iaUM ibmUii utr ot 
Hti0:ifM. ntOiMgbikMUii.BHTaAirUli LOmwN, April SB. 

itt BriiMl i^ir MiubscI Iligki-ll^iub, Chun- 
cailDt ot Oia Eiaheqwr, aid that tba )ajtl 
ga M T WM aotioB at thfl ddIoa^h 

ttii) liiiis whin llMia voulil I'litt Knnn 
«>T^a[ii«>a(iDO mD11uiabatht.it If rp-ut brituin 

■tiii«& wit napouitibitifiti lii^u- 
ltD» at t)i« £iiipii«. 

TBADINQ APVAJfTAgpa FOE THE 

I^NIMK, April in. 

ana at a ipaidi at UiWpckil laat si^t, 
•tiiL Ihu tha indrntM, wtn Miipai Ici a 

aqplm. 

Ut, Uaslm alio aaidibat tiha «#iuai 
ibuuUlttflmtiWlnBtMfeM (l^ftEMi^. 

NUJIUUUNli, FiUni. 

ti Dt Ub Uimauaaftaltlt Bill, 
in lAiitonFDD. iUijB m VTP- 
i»itk \U UilHlBUjq* ^a•A*t^ Ui« 
^taridn dlif til* whfAnm* iMt A fMlidr 
lAtfekitB td Lbi Anttnliii. linjpjiie*! in LnpLinu >lii- 
im thm kl4tKAa of Iu c.jihhif HHi* *j fur ki it tiad 
tfwi kKWIBiiwd, ii»it whiaR (fn HrtnED vil^Trn^ii^"- 

[1 A n^lr Wl'Uili liUTe li«- u nm Y»h| tii'lTf 

ml ii biaJ DHil Brtlvnil flln I. 'I'A JML- 
l*nu* uBEiBi.]*'! ft'- h.h^^-p.L^I I" h'l'Ii.i'L. 
It WIW Ucniv^a teifJTV'J iV vtjnUii. IlIj 
ftftVBMB Ut 111* llufH UlKt tba tll' 

I ■feHUf I mrttld b« rBOHmd. lb I'rnalan r*iifi 
B Bavt«r bf iiulliiit ifvittl^BNi Hie uifatfhiHd 
futHli*(3ti bf <Eia M*rwf of Strii 
Onvl Buial. Air I'lj 

Hi4 tfan tiLil«it[ir-S«ii«rHlL At t[akr.|u»t IHFBRIAL COHMU8I01I8 FOU 
CAKADlAli& 

LONUrjir, April }>. 
Tba naaadiui UflfenncBt haa aakid 
Lacd Hobiiito ta sonuiuitB 34 HMItpMia 
i»t tba ItMu^n'i DobtlnfaaM BoBft 
Atria* tor aewBiMioM in tka bfwM I.l£r«i.^4.t%:-]i#!i« Ui bwlntU OOODOOOA, iuav. 

PORT DAAWIN. Frill]'. 
Tba atHBaf AirUa. tfow Hmfaflni forUt 
anind « Ttaadir. Tbv ituiav ■ailed for 

iiijiiiiii ■ "I ' nnt n i-tnx'^ •iiif!*"*'' 
TVlSTERir kV^ittk. 

WnUaa DSVDH, vh> laft DlillxlH hoH- 
a«&(itar « FVldd^ lut. iirf Bwtmniag, A 
na lolititDted pa HptacUy, av4 wai lound in 
BB esbiBatad PBadit^- IVivUB Lad ambiiatad 
uB Biilk d»ira tmm tlu man h* «M hdiiip. 

Tka MIdb Dffuwaal mind a til<«iam 
rriHB Ca*, itatiii iku a aiui aaiud Sumal F. 
Kiihpuili^ bad cDHlMii wMDi.ki taUig 
poiaoa Id ^ Cdb bniliilBL , .. 

Ab anuilm rartj, >bMi kit ■Hipriliajg. 
Atnltea Uaad oa 'rbswUf IM^Y,:<aia.i|^ 
a«W«*1«iIrJ»«.«l!»,iII|»ni* ^'JW ^ 
itMiBlMIMt^Mi'tlitlt A nap^ la. 
fe*a;jjW jEi;^_l_^__^ 

~AnCIKUXO, Friday 
■bmrlai 1U luakw .«! aHw 
_ null ilwa a* lalil^iiHiaat'.Ha 
rTi — - liH )iia b« aawIM gaafHal r. 

Utm' mvkixf y w n 'i i * Wi 

i>^»i»a H il i l i ia ^:, ii , . tba' ti^ iiHt Mf 
abaat il*"'jJ<J ^^*iWCl«^P?*» *- TO-DAy. ObwU-iBikjB aal luia aainr, nntnggl Ball, 
IkSnuhiiiiM. 

*Ba(BjtBili CHI.'*Baaifc»a,», . , 
a*i>at.lt.Ani'IMI.i tW<«*'T«^W/«»* 
''TAjt^":i "IMbb.' ^IMWi Mk'DaMd WilUr, Tt.Hft1r.- : " 1V lluaaHiiMi wt JaaB^ iP.Hi 

hvi*\im ■- " Tha irtt^wpB," ■ p.ai. 
.l;t.tB«i tl«ir : •■ fcbl— T Uato ir..,- 1 p-ia. 

KnUTkaa^i i Kr,lUiaa>' ~ TASM^Aa 

la Uw flq^M dbott t>dv aa tntin fee 
dam^M afalaat Balttf Md P a tfaiW . rBiiwar 
BvataaatBIB, Woiw^ tt^ RiMivrt CHirw, Bbowaa 
lajand ^a«i& aa (ba Hartb Kdl^ Caapiar'a 
MiMir«lrta, niiiUad ta law al tbi !■(■>. 

nriaadar. Tla atlMi'|aW(|Ha(t-t- 

r.ic atdiWT i llf..wrf 'KM lUfrla tm 
akUdna aa4 «ill l inf| -.lfe I H iiw . iaa, :Vr. 

j j iiiii ai -'~!|l||iiiB^--1ltfc; " l i Sa a ti - iBii 

*iW%iM>; lb. Dta>ba.i;a, Mf. IMk^ 
lb. 0*1 itm. B4l»t,lb. Ulib^KB.•Bdlb■. 
KubM, Waaaa. VkJia, Da HaUilaaitl^ Ji 

tbn an II) f aii iiai n a ^ iS 
alfclt ibaaiB. Tba 71111 D* U 

iMM*Bt I LB. ta-di]r. *^ii«iiliaia*<f'l F EDERATIO N. 

POLICY. 

BHAUMa BVHWiMBmn.Tiiiiia AND 
THE WAR. MEWS FliOM THE FBONT. 
BCAKTY AND DONXflADHOTOaY. f, April =0. 

tndiatory. 

It ii iMiiBTBd, bnwaM^tbit U^paclaat 
DpanHna an jnoaiiUli^. 

orar tli* Pna Htati. An aaoa an-fiill 

aurj ^fTaxi is atundaat. 

Iha rarapldUiiB of Batlmlia Brldga 
nubiei IS intiiiatl of elites Miiia la mi 
iiLhi lltdaiiiront.frin lIbl]^. 

A laiga f|,uaatitj of nn n oo ala ^ Uuaat 

fht Biwn rapdrilUit (jurf liin IfbiM 
ki^^;j^yt:gau, attvliliig Wppoasr. 

XtKBPSO AT EAKEE. 

LUNUON, April 3D. 

DorUi «l ilia UaJjar BilAr. ' LOUD BOi;Ki:T,-i>i ('[iiTicl.'illS OF 
UIB CiFfUJliUJii. 

FJalJ-Maraliiil Lord Robortl' «Titfcillp« 
lA hit ganeTnl ulUcein liava uaiwi * aaaia«> 
lion ill hat*!, wliara, hdirmr, kill ma- 

lAimtmtt, April io. 

Tlinii^lilSapt, ■ (^TOtwiim nablaman, 

.;|l'wii ltUlail ii.A»iaigl a^^iUtwitfaiiiiia 'ai 
M. YUlaM 'A» tTiMail taat Uiiaatba 
Ltitia^ 4pM 

K m Un allamoDn. Il 
rraFaLHn mtm lUfidiM mt tl«iratu7 

■|i tbu full riff'ht Cf BipiKiBl io bei 

Alajwj Jb UvbhiI hll AtutiikliBii pubjif«u 
I'krap Bflaiul aBeiirtLii^ iub iLiUBD.Itii*iiL, 

BHrl tWn •» >M iMTaar at t^ftiUTH. 

Kta LfBa tah« tL* aam* 
gtvuBi'i whtufa ifl UmI Ibaapib jwacuJJy liisy wlmU 
ebjfe^t to tb* u«biiiIbih« d( Ibm BbPHft- 
niwM/ptg tka |»mr nf flfqn^i, t'lff 
thmf an Mt >1 Itbaf^f tv wnotkn 

■k/ f-p-— frua taa ^Bosmot ilia hdpaak l?i»k~ 

- - 'iiB ubd Hf Lki PHpIt At tlu tafawlilMiiu 

OfAUtt, MM ba ka« .tttdNML^ita.ki!!^ .-BJIjl' 

(4 iWiata, adberw 4|>';' .»]*:. CKirt^tili^' #m 

m lb tVlTj CirUtara ljdlUli84^teijiNI^;B(|*^ .(jHl'viM 

"aii^ ' Ml 'aai«*l£' (^-^'-^i----'"' 

)* " ' 
1 k* Ib vidtaaat IliBt tba 

^ „ vtf ^ ananiiBUta ka ib Uiutiaitr 

4*4 tte WiU m; bB luit «ti BMj uliw b*. 

llW|| ri al i>»«wBwat viii |i»t 
*tkH BCttj noaD Itiat 

..I MjintJ vf TVmJIUBr* HlLI llVt 

B4Mb1m tba Mif Mutari l jp itl4l wa aBdntl, itLnflh 

Ikl HiBiniftr r»*u4r, im tlHiy will BQl 
*k|«4t aaj a^H tba lA^nal Uorvtiin 
Mtmi taBa» aiLhar ip iin-ih^vihi IUb 

VjAwj Ooksdl «haHri, Id pl|iiwiu.ic Waikin liuit' 
tnlla IfaB tuiB RMHivfiiB tim uka ttte. In ha* 
irir it H^ii- ^ kMUoBttd tktiti In pratJ thnr 
pruEBA tba BrfEipk Uqvpwb^vI Bnll Nfm «a t^a 
^UbUiw tba aaHAdBkalp, tk« aJiantmu 

ef tba bill M tboB* tf^pHOrt ^ 

'»irlMt'^:^ 35&JSSS?lSi?^Mb 
■»^MM W « li^bSt iitfiaiil to a«At 

.,^..„__i#w*Mi*ru» BiHrt 

4m11m *iU tKa ilaa^trma for ta^ lb« 
radafZi hiltaHBt In * wtiaUl foru. ""•1 . . Fi*Bt4t daaira m kabiMil IffF tlip otnoiuu 

jtir finofH CI Ihfir ni^irtLivB 
Omr»BBith ud UHrTBntbnhHB wilbbtlil ftt>a 

■Mt at kallipaat 10 l(^m«(inr BfuminjF' 

11 w ndMi^ Obi Ur. jjTVi ftjiiui llKLBOimKEt JMmj. 
Ut. tjftt, Tr^iae^ timw BotA B4d 
Ut. U'Locb, u-Blybt dlHuiHi] tbe qim- 
r.icu uf ghiEiliuf libB ^ivileii \o litn 
EitAun KiiMomm I>iw^b Cumptcj of n- 
■fiJvJni^ cKl\\* ihMPit^i' iliiuQt rrrim Uh pubUbt 
for IriEPmippi'i^i rufrland by t|j« [iftipMWii Qtf 
^■at»l* flbinOi ttin r-.3(„|M[|j bnlAKlf ;p)fio)f. 1* ^ 
BF^nd tbBt tl4* jPiMtiiiaitn<B^(J««ral trf l^* two 
oitlBoi^takwIi jHtt-wLwa^Mff- Ut* Mkttorwiik -ic^.^ , tt, iiipii^, ', ' ivpiBM- 

iBtow^jUir* " ean1i4" laat Ml^bt unlnMatu 
' ti^ MlallMiiwttt M(ka Ly tH^o ilh* Kfia. W+ /a 

^k^BM^'vV^UtaliPil ta tbp H{!r«i<l " Dl I'M^r 
ivAf ^il ' I MiL 4 laiMt tr th* PfmiBr tu- 

iJ*Tf b«t itaPH ara dop at Ivo ebap#«lib^.L4 * hi^i^lk I 
■NqpU JMu ti aiib«te wfMOM Id bl^. Ljfn^'v^rqEB- 
Btii^ 1 nlMV* tit&t Ur, Ly^a nMa tn Ur. lu- 
narii MM B atiBUBW L'» tiua. Wail^ if Hr. Lfaa ipI 
Mr, YuwAiad Bt« jilr*Hf««i I igp^uBi wna Vra 
"ill «ni Ut IwW liiHr it m thitf th«r Wl- ■ 
Ljtn Ii m iniWtBnftt ii b» ^Botrii^N^* IMi4 b^ 
tiBjiie Mitj Hiivu la|aM al ufefB,3irp Ibat ^ 
^I^iiifit jnaba aaif a. nartaia tt^tUd aaUmg^t WV« 4a* 
■KB hw worb luTkUfe. 
■pnotnJIrMavt^^lb.Dibbt bad Mri 
iOTBHf IB a^faKFlulpI^ iasfldiixplav bscuua rk* Wri4^ 

taVblHJf tPtiBtdl ll^-jW lliAL tJlLiHi (WD frutl^UUi VBCI 

^utiK»4<id iv blU bv Air. V\f]m«, ^ai IbM ubmt 
J «J|ir«ti*d mj BlilLUiiLi PI M acfspl UTr Wpa'p 
ipttHw^aBM a^ tu tkiBB iwu ^nUivwi Uii^ 
aHkttUlat*.! pOaiatbLaa I" Ibp t^lTuit that 1 h^il 
■Mldio la,* Al! iliM ipftilL^ Mil 4jmI La ' nuaac^' 
And o( Bbkch ] (tiTB ui (T^itraH i^a Ibt nlunta I fori 

WBTiitd m Nr. LyDBBfflW dBTi »ipit IliiHHWalf 
DaLrp4>r.tkkBjjr Oiit ba MMll Bak* pyob-HBUttf- 

OUillt. 

*<■ I Hull tbat tar frm Y*rm*aA ln^E B fnt- 
tfBdir, IhW al«Bj.i btn «. ABDak MIt i^- 
tartiflg^Bj and lalWiijBiji lif tt iaM liliii fa aji^ 
HBfU4abdpd«( jifai'.tWB- T^iir aia Jttfa PMt. 
Ill bia .tak^. tw^L M Mii i^ i tt' i rw ^ot; Hb* a^ Bj^tata 

mr tiMBMil T« iliaal bAbhH 
[ kw ,4 tir, Yu^Mtd'B 11 

my iLiJiwrtND In lit^ Iw^toufp. 
■■U . Lvnr will i:Bll4vr from oj ]*4tBt«Mlia(i( tba gil4 d[ tlbP inLIKhrl ilJht I 

of tba kudjtwliau'i 
Ljrm itiw4 ba bu i 
I fihaJlaacHl Inrartif i^iiqii 
iiLli'Ua^ iMVvll tba p«nnd 
i-!(lli-n tt kiuL Hr, 

' - M til rb» " " ' ^^nwi't t*Jpp>B kf Biip|«adJiii4^. Tb* AuntnUtv 

|>t(tliG bafB bad av Di^uituiijij lit ■tiuii^ ^ir tedctp.- 
EiuBW'tli p^li^ bq tbiiH J'riTV Ci^iJipi'il 4kJ^n«ii[ Lliy 
atolitHl cbnrlJ Liunii 11lit>' inifr^>~K arr lAb^mUd 

CihUbeil.^' 

tliw atfluiap; Mr. iHvm. in fr-\.,\ ihk tnlloanvfl [3*ik|p 

tn ItM ■* I'UL.rr* I"--'' Mf i.-tL'aLlLLl LI klQt pBTMki 

MJHilb«> but ]l tiJ ihp pirruLui«|!rt_^.plj™ttlly - 

*p|a^ If jail»fwi.<d Jiii[i0«.i i;]irttl&iiai^iiSv*.^lttk ' 

Wt^ bBWHa«nlllufI ottiAlP. " 

n« NHIlik AWlnUBB Unaali at tJu AbiLibIiiiIu 
.l^BilttBtfl r lilCiBkBit-TWIt ttw fiiUDWllw t»liF* W Mr, 
'Cb^1»I^T^^'l|ir< H^iaeiiH-a aaUa ta tka 

liiaaa * w wit f i jj li m ifa'Mwi 'J'ht MiiutLlltJ iM 
PiuiUBtulH itaihnna gf Ibamauuait) Iiitb aiiil^jB _ - - bi. i^j i. u^^^ a 

AfirtiraHktPrt»ll«irfthan^ltrf.W-*l. TTii* ""l^tk" '™rr' "'^^''-r?'^.!!' 

L'.^PQkl. Waur>ieiiuii[PnrtitiKnitb**™»El. "^^,'»^f"***^L.S^''^^^ 

p I pilDbaafuUuirfldUuidMitBbbBBBiHlIku bsvi 

tviiartir iiLiiu trn* il» m (b* M 

ait ma waal^ltt t km0 ItHUtiHl B aBiV 
ammvai^am* tin bUhi- 
'"' - k«w, a MM^f liilfk p>il«i?^t(»*f'*rmiiHl upwi thut p-inM ba^^aa 
It iVHBtwIMriim U |»lta. Ntrw, wiiflu Mr. layM 
wauhjIb Eu^ttHMTPBt^ntlqiK wbiAl tliaU«iyE<d Jt* 

diBlicqni. Bud TndlBditfiklinfPW 
Tbtf p ii piL i.'LjPL't tb l^tp irjFtofa I lU m al -otaa*. 
.tir 4iJ:t«iiUlj>pf Ui<p li^Wi^ ymrk to Jutua.ri' 
quMiknOB dipiM mt ^Jtii 
tbp HlUm «j|d P^bei U»a^b- 
m un pu J aJfir r Jtovarj 1, 
LhU.F. ABi;hvalu(^ Ih> JUdra tha^ ^RODi^flua. AX, Ik* 
ipiup tima, whtiPtLdatHtmi va wIEb Ik* larvi Hb- 
IdurImit til ipJE M' niBi-MauEM, wblob I bwi lo p^^, tba 
q D«iil.Li>iH caif.f4iilT itmeE t!m ohbibMh hHoERda 
itoBt tka oUu aula uf Ihi ubrkBat-rtkat im Um rr- U.^■!^^iilt■■.. kALauuHiaU:, 

al tba bafurw^Ul^l^h^^ - - w^^ 

tbm Aabmor* wblak niUphrf bafara _ ^ 

tai BliiBMEBd bf A* UawBa Uhba £* l«R( «! 
£U01C^< 1*4 V Ha* CUwQ C(i|n|iiHl Int. 
iiinr} Eb Fvbiwj, Wi, M ill.l'a'tiBi'i'V. TikuiB 

ipa U pM PH pfOfttiHKl tit Uiindr Elab .l4^jL.'iBitiLV I17 llKWt 

ol X m aanry mH>, ami ^Fr Lvusi imp u iQ^iii^>«r uf i|Er aUiioli lb Pit JTobil Vamrt'B BBn.teat. ^ ^ ..^a-K-,™,^ 

Ooaalal lacideiili auMaiU/ H'lLti^ tiil<rw]Qci»J Itp*- lbittfi,lrt, tu li^ail lu* wiUt IBp LIpM^imBoJil 
Ulaitp, Fpklll)j{ Uul lldDU, ttinir u<iH|uppLiuJbai|ilj t^^' 

!■ BMidiBi nEn ta Uti jw Ikieiil iltnt^-"^ A piidBliiWT uatua of fpalitriitH Pfka tH 
iH»«4 HbWkIt »a euU flifwal ^ til* Fl^ 
H. tub* L{Jaa>dUB fiaiiLUiimimtV). J. P*Uf*«, 
Aa Ch^a l"^ A. WiM^wUi, U. E. tn-aaH J<«i^ 
itiEii ■. F. Wbie Kdhh. biitl l^hidilanl. 
!■ MUHHT ^ i-^tlao v1 Ibi ES«bt 
MMpl hi 1b« ^Mrr CEmB^d nn maiip 
tiTAl OaoBiB IMbbh Kr. C»n»f . Hf. FUobBr, »ikI 
MP. UsblaMl, BtbA nwvrwlnd Uf bald a. tuBEi 
WAtufl to 

oubeb^ Cbi 

and kta anti-lHElit** tbla aittiniooh.-. au.b □i.tIx ■■ Tbifna^^?^ 
If aMb imf ir bti^ prMrit It *in* rs-gJwil ti fj|E U™ irv eo kttta^^^^ 

vtuldfiEvialit. cbflnwea id pimlmMui p, Aliifti 1 dMiioEcb to taka 
tirar^ ttail aiuiu I'ajlwaiaul pim^i^ h Aot H» ttXiin- 

Sttiik. 

" WWi 4 IBV 13 Hu tbUH bflrt IbBt tba 

LATK MININQ. ^EKLlKH'El^Ka nrianv. 

On|||ilJlV tn^lUjr WPI iLIbU IhffOiJ doiE WLLh IVE 

ddpra fat tlba iMnirt'Ltiv'p blix^ka A» aud hiiI M 
at firokan tliEI. ' *<<i* oBit wu uf lOifJIilO 
^ -up iluM 4 HapBiiV B| ^jUn 

i£t f^T"* " uui*rt4kBir bb firnt* 

Tka I to DBBitrfir (bB BQliijHi II #14 kb« d«ridi^E otiJi^iiri^IferSa^^ 

Vd»li4i^^ tpUBt*n^^tol lb* Frto' Hi^E^^^^^^AD^S^A^^fttSZl 

CBHbmna bbI Ur. Kahtft. V Jiv>jr Hialtb Iu IBa Ta rilJi liriffi"SlfKSflbil"" ^^ ^- 

qt Lb4t " -t * l-fflnriipwr aMlinii of Vrtttir^a ffrrTrnTEKfr^n-^SES B wiHli HtiiilH fp B4«#l#»r tba bnniahUiyf irl |t<- 
t«|«|B|| MiaadltuJ ajipakl u lb* Piirf Ca)$m^ 
THE WAR 

THK m-.m.\ ROUTE. 
Ta4;.S.8yAAL'd L'NaUCCiaSFUL 

timm. 

i«ACE DELiiFj^ m 
HOLLANn 

IjONIMN, ApiU W, 
Xha -Saitr ^wgktWl'' tfH ««f 
apanda^ at W a ml M l t ti-Mii^i.^M 
rimoaaM for Elgt^'S^a^VAMa^ln^ 
.itirad, tail tmm^m&limmiJi^'&' 
iaalf4 4D adranoa. WEPENBK DISTEICI BELUOED. 

t^kStlH, Apnl It. 
Ibt Wapasai dUtrial, in lbs Eiatan 
portion of tlia f>ratl0e Fna Btata, haa 
bfan M^ad bj baar; njaa. 

LilNDQN, April 10. 
luudiad haad of How aatti* bn* :^iaflCT!eft!^ NEW Botrm-^w^wSis' 

HEN. 

I/IHSOK, April ao. 
IMitaiuiit Carl 0 Bair]i« aad Prinba 
W. Basaar, o( tba Naw Soutb Waha 
Uatat^i latautrj, lutr* dlsd «1 anttrls 
twfg.rt- a oaw J i irt ll i i. LOBTt !l(^I1i;ilTS'.=l CENSTIEEEi. 

LllKDON, April 1». 

Tba critician^ of I»rd Ruberta on 
gaaanl offisan at tba tnut han (auaeil 
SFsat amalafiutlin lit Ht^i P!i|iM^ alalia, 

Ifuf hlama tba t uiHaiiiiiianli' iof p«b- 
Uablli^ anah daaa|;lng doaama&bkt 1^. 
lams tlcga aaking whf Uanlwaat-CiiWiil 
Lorrt Mtkaa •biMid i» aUaldad, 

lit "Tlata*" £t -mm, «atic|a to^dbr 
•lain that aflsar ibaanasna wfiiah faava 
I^pi'ii pqHBed on Oabaral fiir llf^Llrora 
Bullw and Uatittiuiit^OtaiiiWri^SltClwlas 
Wmtmrn,' ifaali MtAatRf «^ iiil ttwa^ 
iriU ba Jo^aiiad, LONllON, April 30. 

Mr.T. W.Retti, ths Tranara*! SegnUrT 
of S^ata, baa prot«Bted Bii|priljr to the Vor~ 
tn^aaa (inif ctauaat for luTiaj^ alLovad 
£lnatM[nu taaa»dtioa|ia aad tlofei In 
Bkodacia bftM Balniottla. 

Th^ t^cirtlM^iuaa GoTonunaint rflpllad 
that iho t.^Daant ^aa f Irea ia aooordaDDO 
iritii a tnu^mada baniaa On«t Uritaii 

Santiec V«tg» Doirao, liaa inlonniHl tbe 
OofftM that DDDo ol [ho lirtjat Povara 
had pntaatad a^ainit U»at UritKln 
batng allowad to uaa tba Beirk «MM|||^ jii^ 
tbat DQ pro tatit war aapeotaiL 

BIB rEED. C.^BHINMON AT 
UEIHA. 

LONDON, April aa. 

&»Joi>4}*«anl 81f FMaitek Chcrtac- 
toUf who ooiB m i m Ja dia ^odeaiaii Ion* 
nl BsduBan, baa arriTwl at Bain, _ _ 

Iha Asatralinii Uiishtiini arbo landad : tHBtaiiiHtlf . Tlit Hkiai. hnn ];iKd balii 

hltfr ^ItaiMdai biui ia thtt d;iiMian ^^^"^ tlir adiniaiitiaUin cf tl» Uiuro, 

oj iMMair/i m- paa^ariaj li laAka a Soil iT 
llaiaiiiil III lbs Aritlab tones. 
tii'fitii^ M|« nf wtanl ta «A»d 

SIP ^{^nUUNH ^ENTENreD, 

IjOMMW, April 19. 
Sana Ijiaa tn OnTnana at Capa^ 
tinni bitcd iniaaa lad diaappaaiad tmm 

ihDniiy. Inijuiriaa Kata tuid«, ud i)ii' 
llnruiaua waro foi^nd IDd tbilaataland 112 
of ridaa asd ^oa wtr^iui 
oaicridga. Tbaj wan trici urn, 4ta. 
ebatgs al baring ri4pa w (kfit 
and, b*!r|if..]^«ai|. I^;i>«^, 
aen ioi«j>t-:%iiWr /iw^i ' ''' 

-mmmmm 

LONDON, April IB. 
l^aaj ra a arr i a t l now aerTlng witb tba 

anv at (nit daiita'tetMl^.btrMik 
Atri*. .. 

^ ..4 A8jHI» g (M j ;) |^jffl«ta baa ban fanbad 

■HA'iMm 

BMJdINA. 

LONDON, April It, 
. jlw Jkm paaos dalagataa, Itr. A. 
Ffadw, ilr. C. IL Weaaala, tad Ur. J. 
U. A. Wolmarani, birs arriTad at Th* 

I^a^ue. 

Tha dslesatai bar* had u wttlaiir*, 

btniMlt. ' 

UKM9;i^;'WBN COMSATA^S. 

I^OKLiriN. Apti! an. 
ilr. AdelbMl S^p th •>'-'"; t." I mhuh 
Ool^l tt fr«li>ri4i bli Eahl»l to bin 

giiitjiit»aiii»>i^ latwibata 
of "ttia <$tt<«|ci!f -AatbaliUM Oatpa, vbn 
Ifrlt AmenaiL wLli th{3 pniinLno that ih^y 
Houl'l on]_r 4eTre in ilia Ikter ko^pEtala, 
bara tun kupt their pnioiaa, but ate bdh 
tarriBf wiB tb W w i:!?': a#:T4iafTaBl 
antfy. ' " 

THE KtBiKc &;fma.Tim qp f&Act: Sb B. H. Vowlti, ICP.i'-v-tia iUfit feae- 
ratary of J^tata for India itt bbii laat 
Ubanl AdeiiniHration, aatd, ia tfae 
iM^ua* at m apaaak at Widr atluiaptua taat 
ii||bi, tbat A* Slit ndbditldii at ptix* «ta 
tba aatabltahuaol si Billiab ilqpaiBHir 
^n BoDlh Africa, impl^ng lHa^ -ma^ty of 
[ndia, and tba right ts biiM pfamra, 
and paptaet out ntjoniaa, 

THK liwf Trtm. 

tlEAUV FOR THK Al^VANCL. 
Ld«L ttdbffriB''a i-voauta ei Ho* of vf&cwtB 
mawixf In {f^tal h»a p Mn j es#ttnp«Mf* ita 
■lilsfcaif tJitb* »t bfltia, OolM iU BWit la 

UbHI ^ pakUak^ Nk« .III I UliMll Hibaptp- 
aavit, Xwtpfii Ml 1/ka ■plniiH. J» aaprrppai) 
Mf.:m:^9i^**'tim ^"aiMBlmf Oaania 
ItiUiir iH'WsMn Hpiliv tba^ Bnfbiwhr onr 
tbb bvofl tbtr ftill Iwn ht conva^. Tb.L 
tamf *>jtk^ tt» if jinj to tLaupEnhwi^ nqp uf 
(bB LmdA iWHBlB All IIh wkrkh^btikijf 1V« 
MbUdbdod ctf tlHi dtMKH Air B namik itMmt^f* 
Ititbi^ impmriBBt i-fauRiB, , l^vldpatar Lb tn^' 
lB«d BfliBtiUiiDir d( ike pamil «l«MBt hub 
aatPB^ iBka tka nrith^ itf ImtA Hiib«vLiV 
nink^ Mk.h^. lord Untfataai, 

(bit ainqf cMMia « MaLkiwi IhM 

bBH bwpt bun ^faliaMiap- b)^ ^ diiTaCMBiam, Ji 
(hIjt ^ joriMU 4li* Ibat W4 

KqIhU kaa vtntUj HflBJtJ llM. Btdl, Lm4 
Jlptbqabil «uffaMla«- DOB ot tkasHinfpMHiMa 
DraBAn^ Ia t^ EioBtk AMoaiii «nur, 

TW *' HCkodaiit *' pUtvn that IdirA Ua>vrt» l» 
" mdf," hla rBBHFUaUhanBK BfT^rfd, Kai id- 
dtwd la ftaoA nnwa. Ewjthing iDdiBBtaa tknl it. 
a tru*t kst rh*,1 4 pcfln^ of mnr* wpBT^rr 
tmrltira A ILliI^ Ibrllii r rWa^ Mcwar^. Tba 
W'lpniEir ilEttrJ4;t ia d^)! i]j|{iiii vilk rain, ma tha.t rhn 
mmrvh 4>f atoeFhla KuuE^ltt- BBii Htahiint tba 
hrliaf of the tfarriiRD whiah Kbh mb^ hi ^BEbuit 
B itBBJ. !■ tba iaolBlrid iDHb ia h^mpenfl. 

Id Nfttal llit Itrllnh tuv rnpn^n} tQ Miaie 
tb4 f^lni ILug bL-jbit tbii WnKlibink V^Elnf, 
tm ii ut4 HBn wtilfit aiHM ttum tb* bhi dF 

T*», BltkiiQgb i« Vt^r fHiifalB, ft«tWM HdB. 

OF* aa •mopM ;.:li||%H^«ill b* tl>]« tit ffndn- 
Rllr rm BHE UDdar tE ' tka BHt^b proT* toa 
atroaif Jor tkaiaF 

Uanj tknrp Ih SwuLtuul aim tinpu4if -ftar « 
rtqp] rmimtHflt, RQd Ifaa Hnak« an nlHotlMt Id 
plluri l^aa ibn pJJcblait bWp. In h^Jdu-j (Ibh 
tb«a ura QIiIt ■ law ^udnd noafa lu witat 
titlflht Iri <iiiiE1*d a wiUi-vuteni, (^rnrtm 
of \hm Rfepublki, tiUl aWai thia linub of 
ibfl T*tf tba wblta piipdiiiitlm b E[h ikB rhuliihn <m»M^ lib nthli E* 

lilDi IM «■ Wl ' W H 

iMi mtmn bbriu iia*wwd to uwl tmr* M 

Mm, Tbl 1*1^ oI Fartt«iiJ Bfcowi tbrt IP »ifrt»- 
■ABF BElabfld BB far biclr bb ]l^?l ja npBnl u Uia 
imMA irf tmp* to lUhrf-Uh ihm pmbabl j 
Bt aim awfflrDiwmt "f lb* inw l( waa U Blwf- 
BM*a In pMtiiaff iE intli r«iw aptiin Pnftn^ kH 
pvU^tl* (KHTnlirnl nn br«*Ah uF tDHFTABtwaal 
imw, »a WW lh* I'.tw^r* liBf * pniMBil B^ltft 
Itf mi Hwa *n tapKtiH^ t<i da mo^ 

Utmhmot BBUal^uEaara iV|ib wbUib UA tka 
I'd End t^riil-M fiv PdF'li'p with tba tktmm bBH 
jshlD^l lEw llffkLfiiir vaakp. til* RfldikEtvitf' 
eiT.r thr pta^rHvii Ja lb« AuflvM 
■ai mt FwmttxU. Tbir b»w Bi pi li F ttto .:^;.jiai'!*.a«Htk» . -laaw U nt Mi l« 
^pM^^ail < iialiaiM U a'.riai«¥Mitriaaa- 

la. 

na pMhliw baaaaaatTvd « aaTi,utBal»IJ<* In" 
Lnd BalMB, tM BtoautinlriB. 
IB aBBiHaa 

aaWaal thai Mia Faartli 
Fiwna b IB ipi IB 

Taa a^aaoitif TrupBa 
WalliBBbtu cu AoBl^ Ai... 
BBHaaJ I>a^Brtaai«fcMl^^_ 

Lirti|*iiib" ■ _ ■ "-' 

n» bua fli tka Am>m»ihi J m i l l L ip r i-fe*> 
linpubt, a H^r'vH^" HkBa«tiffiii< i**! ' ! " 

d(EIip riEowiiif doii,alVjaip ^ — 
^]«Tl^^iM)y±I:kaLl■]■df^^l .. K3ijm a K 

■■^p..*' 1 I 13 

Ar J: llan^pOEiliardratBtiQI, PjPli^- J,ihi^kJ|Fr 
i. M C'ltlmRck , 

AIiVpU ,„ a 
ll H I'tHfl . L ;)»,l.a tta baa. tnaauon {ttiam. A^.PiitMiptiipl 
T. a. biltaladrtiiB:— 

l-,DU1. fiwf Mii-ls ail^lipd. lui'Ii i'PL^iALa Fund fi t iikll ' ^llilibiit* ' 
^'l. 4tf Ta.f Bl.sJiiW CUB- I'Miifil. iif PptniuUi 
irt'iUJ, U«n^ , 

Tpkiiw HtiiwarT .. .Hiiiim . 
OBnnt ^pTdJf>U■m 
Aniili* UfJttuaa J^lfi .1 . 

r.'i?|]Hiii^NHv ,1. Ir;., Lpdh", Irl".- 
4I , I . L.Ait;i#. CI ; hhiim ludPT 

I'-'. STh 4i-l 

L\i||r.Ut.b |.TAkv.'k.LMNl<i,J,l'-— 
Ab<i, l4'»tl*. U . Mm A* it k J I' 4. Ctrtiwriwi Itf J* fa 

MHta' MMPf 1^ 
1^ W.llfcMlttl 

rib dkfliMVrikati'r M-^tEgiiki i' " ' • 
r,' ^ iiidtAB4''ti''1i('t'-itml' UviKdMi, Kik baM 

]^t] ii _r,, -a, aa. 

^i-^tj hF lrinuppa» 

WiKUmp, Uta : w^ wte 

lihL 11^ ... ... -H 

L'4illH'[t>L i»P 4.'. llnnriUw^A«- 
^If^ria UlTU j W, A 

: Wr bAHTB , £1 M 

PI ^i^r f Ll<a « ft ' < If ^'^'-^ AT THE_I101iT. OUB IFUCIAL WAB OOXBnHKnMI EXPLOIT OF UAJOfi 
AUeXBALJAM AMD 

^OKFAUBOHa 

" mil-: A\VA> l.EKM MAR" 
A HEVIliW or TilK SITUATION, 
AN INa^NUODS DO{TrOB. KIAIEMI' WrtitH. ITarcbie. 
VTb Ilbtb r«jfWra4 ISbnliraiBlD, Bad •» BBW 
npiinit in Om BBHB,fla«d4> lb* n«B tMata aiflkl. 
It >BBB Kraal aiipjltfallit'MiaitBB ta m lAm 
aad itovlios tii^.i^ aal' lldL B* • CAWAIBN IN NATAIi BBIiBEHEN'C OF UOKtUI FALSELY Tba raport mada aoiu dnja afii bf 
natlT« rdhii that thv BoMi bad ratind 
anFOaa tba Digguabarg^ in M urthai a 

N*ui, *aa iifaiait*. to*;' .WrlMtcMt: 
Bvllac liit<> nbttag » piaa>ilui'rriii;i|. 

FIftaan tboaaand of tha ennsf CB> 
aap7 a- niiofeasinn i>f Hd^res baCiran 
8iuda» Uivar aai I>uiidM^ 

U i «Mj4v.--ill«>-' k M^iiic thali 
attx* ilti:Haiilt:-liM liiSD* tba Una ot 
railtra^ahmtliMi talhr of tha Waach' 
bank Bifafj 

Tka lofttflaaUnaa nl tba aaam; am ao 
amapd la ta auUa tba t» aiain 
a gniml lalmt sadac tht gum of thiir 

BOEBS IM ltWA2ILAK0. 

' LQDDON, Afia la. In L.l '4lr r,[ n4>ik fay ^pIlK 
Likivtalj ^{ltll^^, (A«Tkrlfl7, tat 

MCTrMMbii.bl^ iW*<MlMa ... IT D D 

Tb* <WM In^HblOf ttff l^Wh Maiil^^ lb:. 7. 

Ti(l|t>ii *^ MmmffbA m- phn H baapSUBjt . w 
Kl^lw Faii4 (UI ^aauM ti hhuEI iii iHtaifla k 
itaEE nrnaubKtti EiBBiB nf *BbBLTi|rilati bt Uii tMtban 

Uh aEiTHalj imdiKixi Jt^^UMJ, and Iba fAtriutut tHWa 
ijrttk irippii bf Iba LHiii](l4aa a f*w Mja*pa rl*klBd 
'liivf Hill l','|i'Hl. 'I'ltr tkHtt^htuif fATl af tk* ppuntffkbt 

wjJ] bit Mbp bijliJiL.|f of a fAlaU tkt ^^TibHT 
OKkri nrH.itail Wtnlimadajrt ^13+ i^ltf 1" 

ibp rvm^rtakiJc rlrOitikbitndtKHI balil Eu BBU Jiir llT Ikp 

LIuHic'i Jjblw in IHVdi r^laHUv p|t#miaB H'l 
brtal^ pnvxlBd Lj«faB«tiiui al tb* asaaahv*. 
oiiBBuUnH «f UnlDPal fhUiL, |l.«i4Vk-l Va l'ilfiw» 
W. QgM, Bjld.Ua SeWdliBfUt irbi> mm aiEmitm 

■Lriii Mdpkftititti ■ — " 

liujEB obafBl pradi 
lia.OW iAb<ri Tl*iipt»i 

RNTKiiTAiKiir-NT At nwnmtUM. 

TlH {rtijiiEi oi f^t. HiiE'^n t^ii'nvn^l, t^^^ttt 
MfEhEitti iff pAtfarvl ji^iitJ^ prtibdUiuil nu bLtfKetbPa 
antartiaiTiuirht jiu iipprn'i»iirfl Jt.Lirlitatti'' LmI iiubt 
kI tbp Ti wu Jl^lil, fVi^hpiL I'ha |<r4<i^a<ip we±* iii 
Bidi^Mbia E*fetrKjMi3 Ii^bwE * iiaftibtr of tiklaBui 

lifptiUy miianp^Kl Kptb FhuWrt , Tbaj wan " Brut- 
al ilLU ^ {diintifl wIikEi ILma UaksT imtiAad apablulKi 
p^)p "Uur t]krli.««,'^ " tim IpiywiP/'^" Htiii>- 
Biui IB *ll kMi Wmr : W «v4 . AmriMl Ma DUB Id 

iiHBiK" <^Bnia ni-mmr^wnk- <p^«kt w»p , 

Vbbl" A^t^ia Bpap' fl4paB4hij| tk'onnffb Inlamj . 
WRfPlf'i^b)' »P¥MP.f|bUEi ciibEdjpn, Aq^Jh^'IEp 

UmiiIt w« w«IE twUrtl iijihp pBPiiir garEk, wtin pmi' 
kktauiflhirir iraiMfLLVB pmtk BiEmriLEiljPH ^ fikaUi^farLe 
a^M n^<ll1rH| hj Miv E^Hi* M'Nnm n tiarit-'W^aiiiiW^-"' jfcwpriw wt pu wiii biteiip 

«iif . JikfM !■ AaitikUk. TkM «h tmt 
MiM, vlilQli W tt^ldlr MM-aifiM^ 

■fwi Hiit to .t*- m mmm at nr m 

liiiililiiirtirinritiilrlT d«tfBi ot tb* IfiBfliih. 
««lAUMt.btUl#l«itl^fl||fc'i-fii 'binh, hrM« 
tjHF^ikillMinnd«fBBiBd Endir— tb* B^fUih 
winlallrUI tabaturvK^ lEkP iniBBb-f tfi Mfet 
l^bMi ■Iwbb*. tl N B fBiit tbBt ia bum vt 4la 
oBrlJt^ -jttifBifnwDlf et w«r uWB it^«bM 
wim n^^'irtHi^lalEj abriElfd by iba aruilcvfp ■■■ 
«n«l ■!niiiit^'4 mtm Aviw, X'M^ fkia In Bfi fi^ ^of 
hf ti^ii , muH Ll vaa ipntd aairii^h to rVi^r up Ito 
naara with, ajid tltpf fnbdlf ha^'E tigi tni fht^ ph- 
UpI E>iait tb* &i|tfllib wnnbl b* drfiHa^fit. Wbf 
tba Kwaa tm^ mWWif, tkttA nr WBh HVCibtd E^ 

Iba brwD'tiM fi^w tfckfitfir %iiMUr 4fP*% 

wisk tk«^ «»i-^>« *m^:-tim «uMi iT 

i^B4n«Mf'iiri«4ritaHtf kH.' Manf Vh. be 
dtkw liitHr WW * Fm.AmM* k^ilHii, Aid 

nDB««vtliftb*t4B| bfe*thiMbHltta Ht 

0»atnirg-^ b*l ,rov« 111 fa« ft fwl It^-^ 
^M*«tlM''*t i^^f ^<^> H4 WH 44i«ii|ili> -dk— iJ 

aikllllUlti KlijrEipk liLPaaiHt bdt M IUMI I' 
tf«iiitada ud hM Ht • kp4i«idJ4 ifihg if fti*ita 
I^B BftirviWi- ItatanU. Iutt« Hiiaillrt M rik. 
n'rldiik B.Bi tb« 44f prBTiwup « ikBt hbi iHiiiB 

uo* ifWiATa vil^ flwl U4L 144* A bit lat^ lS» 
will (Iwl B f»4U«E iibia^ bt rbfl Ibm «| Uib jitpt, 

AlTlTUDJi; OJ? THE FHEE (STATE, 

Tben Ep no dmbt 1b iklbA tWl tk* Wtm 

HtAUwIkplwfWr*^*)****"^^^ W< 
nuiralr tb«i Ibarr wi»b> dfriM mma, 
itjtrjr wdi] moimpt KuirikMi rliiiBB'Bimiii,- igA' ' 

■» pMBa. toi|t|MEi, -iititi-'iytfr 

EiiK91^4p^''i«:'il^'ib 

iijlilB^^^^r-IHtk ■ Afetkrtlfi im nrr bbiUhi. ^ 
'w£«|''*HWyiwq|rkbMlk m AlMwIlBna «a tk^ IHV 
tl>tik ipH « ilB ^HTB Mi«VMt«Bl|i|, Ttt 
bjnodoJ will, na d«tt» b« Mf ^ A 

wbilft^ bill ttiiT w bid froiHl feai 
fi^iid of tht-if |ih ipi'ti Eh to titb 1h- 
Tq^ (bam bf k.. iiiuM- kip nop luU{[.WDtEBVid 
AtlitHdBixt buHaiiiv Lr. lin^m tlriTqln, ll wLEI hI 
b« Itrtcnt ftr(|iiihilioa lu Omt DMtAEa tkat «4 
txpBBlfd. Tbe MjiUHtrj la ¥arf f-CB>i] ipilBoO 1m. 
fH^ani ppnuilBp bul tv*vj fittAst tl ia gwotd It 

tbaq^ Wpi iririHK^A,l4w HMW^*^ 

£%^^SiK^^rSII!iSi.i..« 

aal irli>aaMia'#.-;tba Iom oar, aad IbM )bn 
wvvM b^liWti'ttiMaiwaat Mlaaa naaai wUA 
aii|hl lin«t & bit af ww(t<Bhi|t Pt^ltah. 

TttcM an BAl bkalj In b« naliaad. tf wa 

tara lliw liutFT. ..a ihi.lr ttnnt. whafBar* ibwf lo 
pi t Tti^j will bix.mi. B inftDaBB bihI a aoBroa of 
dminr ti Itntuu ; it loft ibiaa tklF 

«nU 1^ taka hnir tu lMvat4 ratuoBilad la Ibdi 
olM idiii^aiaiiBBB. Hia Owa aoi^ ih 
aaatllailr dIaMtlaM iriiik tb* •hah aa> i krt 
b^^va 'b4vtiv^lka^ lbil%kiBi a bo* 

wiU OBfUulf Hit b« u4* ta Bvflwa TbtH 

Hi Uf A HMT OCFffCHMt kUbllB «iM fa lUl 
■PHtal*^ u ib«4 m AuMfBllB^-Umr tH Ml. H 
■HH^ n4^t«|»i Bfed (UifvrtlMfBltd H *• tPh Ii 
liifht Bod tn Bun tb* vbn^B lUfef If^ ««• Hf 
BT tte Afiin vfll Ht b« aar Mf«f hHilng 
«Ha4 lirtteidvniifBmiia., JiCiMiiiLvHrM 

1MB br eM>^« M 'm^mmit^im Am it _ . , _ _ . . . tVPfi 

Uuhh^ik^ Lf p/ ' bt MtH Nnl^ ti'iitiniuib : umA aottu, 
^vr kU Ktirailr^^' br Uh* 4i M-Nmbmh H*atij 
IkHdiiiia cwM tba BfftMk |tf tb# •UUtewt bH 
lkaBBVbBk«lHtfe«4pfblr iAfe«bBi| Mb^ Urufaf Lb^ b«nir htA * fna 
bktJk tlBJiaiiBttjr, Hip jh.war aiFfhlmd br Iba 
'HBUHll rW Iba H^Bikkb^^ raund wltli 
iwfidit^iL;iii|iMi^ tnkptt.-to ite fUmMBiit of 
IbB'umiV^ Mti:'|li# <<ElWb|lif 01 Brhkb nHa 

« ««E4^'Mlb«!W':Jri' t^/ -Mifr: |» ^vkudAaad 

1H* .;«kfW|l#. .•^^ tdiM |bUm .quibr wat* ^Midad uvar bv tbi twtiur puuEi. Mipiup , 
.WtHt^Wtf*^ . EtoiH JwBin bBTri dteJaiMd fbati LM#kB lE^rri's I4ft M'l>^f p^ii Miftip ^F»b4> ii 1*1-11^ ' 

.. _ . r drltw tnlk* fajit- " "'' ' ■ 

■MiH fli tbttlfiovtftw^ff K ud tbair ohMa bava 
pfu^ul fur k BbBgt Ea rmlwLa tvtJbiatBd. ai twa 
faara' Ini^lb. 

Tb* Diitoh r.lplin td lb« pireaAut lim* Ebat Ea 
SaaLk Atona— fJape t:LJ-pB3r. KbIaEa Ibu r>rait||» 
BMa^ BanbuuiOui], QfkiBaEwft. aflrt Rbn- 
illiil — tkaf ■» un bDBMn^ titaa tk* IhrlUafa. 
U iWHl riWM tbj raalUnl th»L Lbit f rbpoadtr- 
uo* «r» T^vWf Mag WE, ft^i tn llia 
T*ilMf I bnOH tbi war frmuBwml ihfj 
ww^lBA b^filwa nJbtitiiij-. || fyMli. 

--^ MBatd SHE jaM« 

tht Wit, « Iti Jinrt 

#1hIh lk4HibituavMlhiff thk PttUb 

r""^' . n ■* .fl«*iiiMbit 

dH Bkd.AM Dntek tf««H «a ;ib« \» m 

BiEDoritri ft ujr BBB^ "irt tMirinu 

of tEii aab-nrntiAciiL ibrP-Va gipn MHt- 
prlBB, vkaii a nytittai nf aquitabti ton^lM !• 
adopted In Iba Tnrufajl, %ad Ur. Rtanda'idd 

pruJaiTt OJ IDBklD^ a^iMlEQBKM bBtVMm llfl Ht^f^ 

mnta Utt ia ro-iUMLiI, 1^ aul^oBDt ilpTrlnip- 
naot bl tk* cEi4mtL7 niuir b* lb tb>H|LTH4ioii uf 
mtUmg M «WBiitlBlJj Britliifa, Tb« ptv-.rw 
vf BliMllBliag' U14 Ttvlli platnimta ttti ,)rBltiDif an 
□utwtlLpljiiiflEuEE 

thspoUtJ uf laolatk^i pud InLlllVUnra <iit,ptet\ bj 
tbft fcipuhdiflH Altd (inDltuilJjr, aJilirHiffti fhMf}iK[w 
Bi^ {||iMdiB.tel7H • itrvalB i>l iiuiuEpn- 
iO^I P4f E>4 ^iptaEHt Id Mti \u. TEin 
|ilibH«U of tba Bnutb Affiw ptaWtK fn^lil Jb^l^ 
liDi to k mltfr Of (mbMI ardlaUdo. It U j-lp- 
■Mm Iblt 4rf MM «w Ab »UTa 

MTlai w m A m ■fm.ti^m Iw Bduih Alriom «»l Hki^ ur mj^Fa 

AaaCa w»b ipm Ewild at Wilar-iEttPtA, WkiTvr- I 
l«^ a tijr tha eupila of Karnriib HcEiwI, on W^mnM^nyt 
Aif l El.ia^hl Itin I'k^triilbd Kasri. l^a hUEEi ralrkKlaitLfluL iIpIL ; HUvca I'-rifa 
hi4;kp iu, blul >rltim Jlrwii, ILdi tULHilJ RIbIE i auiE 
MiarM AUat Cu^Id^ klid WLUiia ilatt^ lilt tWPflll- 

lUEI. HuiiDH Ifea tflarHQMU wtti iTauEai a DUnieaE 
[mflraiiiknB tai ouriad aiil, atuiti lun^ b9 

Ifaa pchmd jJupbEPif uirl plpnotutVP iiiiBai auutiikutad 
Elf bMbbt Lba |jmjiiii. of Uua A^mq Etioka. "lE k* 
[Hwwdt aBBunttd la upippurih uf £ET. 

Al tlta 11 114) K4«iiiAg of itu HHlUmUBbFr FattibUo 
CenBittaa, ball al tka IwaE Dabiial «J Art* OH Wwl> 

npBdav'ta 
waa^M', 

lirt iiWl-^, _,_ 

FoMa ' 

UTtoHIVr, fWdaf a 
c<u«ftB |B Hd fi( tbi l^iinetto Fha wa 

darlnn Uw wa*b vadfv tba aaaikaaa a( tkatpvtblag 

«UlB urf thp I'uliLia P«bwU» at Tk[plpa'i.HBBb, 
Uydal aafl lltrtlari mmxsDER OF Buim 

Ho ia4«b. tav dvll mHii TuffHliit «av m 
(uUan iptUlHrB Iba barboftba wkkla W ^ 
f«BJiik> babfOKHi nan baviar * aiwt a| 
triuafU HBHib. Tba Boata anqik vf Dlf 
faat4«, balwaa* Ibat lawn ud Noml'a Fd«t| 
MM Ift bad iU^Mdafid faatvrdbj, WBi 
jfiaat aa£tti4iaot ant oaa aplaoiia. A ^a*t 
balHattaJa v*t idiihEtiif up fhui ibehriitb, 
fattAd Ba in tHvnpalkifl cit lb* If^wii. Th^ ffuard 
EmmadidLtblf ^iBUnEin] LEin itmia aad btilloil baaib 
Iritli lk*an|i:4n«. Uur f jivalrj irEad tu ba*4 oit 
iha iarEfl0a Elm Btaan abU win bm mnab 
fur bMr>*l!fwbp asd Iba Dooci away- Wfaaa 
Lbfj fpifl (b» nevi a' tb* tsapCun'of Iba tai«ki 
IhcT MM In aad *HTHdindB 

A HOYAL ENQINEER^a PEAT. 

About til* inupl MllUnt lllEDf of (h* wbola HV 
Wh di>BU bora tba HJij(bl b ii (bf> wb touk laww, 
Ualfff ltuM*r W*aEHW, d« th* Rq^bI KnfEawn, 
h^hk a partr al lO mum maA atavurd oil la iba- 
tUrk, aul walked fvU4d lim Boar awp mnt to- 
ELk fJuLuy at 1^ baH>i bt the Uiwn. Ardrad 
I lbr<r^, lib bJtiw sp lbs Ubv, and foi atfa Intijt. 
TELar blnbdorrtlon bi iM HTtrofEj«H. and va* 
halln), but t^T jtuide, wko wai a Fna Blata 
EbfilUbBiaii ilfAdkadlbatlkaj war* mimbara 
of h Htt ODiBMadB Jnat ihv* in, aad tbaj nn 
latyawltbuitur baait^ilDfla It wm h Hak; 
tbiHN to do. aad liuttr Wnttui wvU daacntb 
Iba l>.a,0,4 wUM U ll utlitlpa«a4 wUI faEj to 
Mi riwft, Tbaaa afaakMaaalj foipa ia *. 

iif«UM» iwd Jw WM foitwte fa MbtDc a > 
«f>l iw fl4b^«|Miatt4tr' II* ipi%. *■ 

tBMfbmmim gmt timmmajimii, m m bm 
aa*. UdbMaoi MtHttBtTWia lilif 

V«HpHaiAtoittll«i*^«B Ml Eri 
loan* and avatyviM taWiwDiMiAaff 

Tba]« lui laaiwl w>i nigbl b> flwaptdowMdi af 
Vitaa — a t'lirii lii't ibja pUaa EomEtada dq* uf vary 
iijui.}j. I Had a uflpy ef tka Iwal paftf, 
I If wbln-L I aa iBcawdad ^iln bosaiir d 
luiibli tii(i llrwt Libjriiibp^a (o-fnte? JlJiiAfuataJa. 
1 Wbi ikiilmlijEy iM Ant hbal n)dm ia nfHalr, 
t>i.uiiK->i nvDlbLr aian bUIih 14 bavit waHwd lb 
aOBiwbal bitjUaf Iban I dU : bat, Ef io. b* kapi 
ffcf J datk, aa bd noa in tka I4wa ilta.w lEn>. Wtua 
■a tbna wnaMd«alf . Ewjnaa {BbuiB'b}, 0»<b 
g * fcph W L'* lUly Na*n ' 'K Hd ffaiiapad 
lato W WWB, w* RNb a^ n- tb* rqfi aad taad^ 
■Ml^AaiiiwawMdivmlDffai ma avaff 
«p4;«ii«i«taiaBM wSwwilMipHriaf am 
^mmmw- '^ ^ Wn wa aUtlBff 
i^%MiMft.bll4iv fmmim Mat aalbte, 

«)44 m4ir Aar «ia m it Hi iwiiEjiiitai 
HOBAlir, TAiij 
Tba Iln4 blMt frBllanaaia ail] ahLp a .laulil^ 
M laplaa and piaai pit Iba Iraaainit tdaatatiaa tor 
ibadnkaad ■itblil 
HoBikAlilaa, ■ 

THIS PliTOittn c •mm ^miis 

TliB hofi. lF*«nMr 1^ tbp E^lvM4d TraBPWt riivp4pp 
Fwt, Ur. V. V, Hr.i|wiE*T.**bi9wl4fH b maiiaQC 
ikl iiilm^ autam^Miinp In lb* faaA : — 

I -!>. imssssr'. ■|^>f*t2»>*%.. ma ibaiii aaa Oaplr 
i»vdaf*ttb<AiaMb<trJa|t M^aidttapa. 
dBDB BdwH hBM b1I twu .K4aHa«4«iaai ta Md 
Iba hnaaa of tbir Ohbz^'. JtaC Aa hBNiaa 

bbbtLj Bit Lbtb pardaaa FMiiad Ikas. Bad tbaia 4a 
a hit biU Bt tba baik si Ua Mwa, nlM 
tl»7 BM a find watac mpf^. TbB aUnMia baa 
ia afaH<.lalalr tb* iwi I Wta arar baav*. %%bt 
aaaardaTB aad ddtidaai Hat alghk an laa 
W i !f '"l < .:a*^kMr-wa 1 i m nm ,, ' 

Aa tttaailgatala Oah la Iba |daa> ta aiatt al 
Uw mM laa OD*. flaplala Taaa* bM, aba 
Ma A&a la Mhf ftKawi iSa, AU tbi ■HUaiar>atabs« la «• *Mii ttmwm 

ii«iNt«««ik WabultwMl UMf. 
UalooBl KaMit aad OuMi MU, Mail 
Iba un. Wliaii ItA Unbuta nida lala Iba 
(awa b aHBB|ibBt ar nn a^ n a « *ibb bbmb. 
poadaala, win. bad alnadr baaa la, oian alaaH 
a4lli Iba ibUUmt itnitV iodMte^^ 
WT laall, bat tl oaa BBlbtaa Ua m ibiMhi 
•a IjaHb'ajM^. Ji^ BfMta) *^*t 

wSi 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 283 1ft Ibokpil ij^nn ibfl mkti^li UAahv«t >lM|it for 

ft w fliiLbqiduM, rlt^f Aid ibav latf^ twlbif . 

T^kiJf tb« uaiteibeaL iru fmli , RoMrtl 
WAjTfij tth an^DjTT A fR«taaiQB, lurl Itt ttuHfrOtk fro 

tbmi in* "diMBBOl BilnftiM," but h» ia t f rca-L 
tLi>ikJrrinT ilLipla.^ ill th> Hk». It Ik rmf 
biA prtkuflHijon, ■]! tkoia ■iili^ii ill lij tai 

Bu en ibi % KM m t^mt'mtifhutM 

JpHRM|i.'PII(j||^rtii'' J|I^M|Mpi^A^iStj^ . 

rItuHM tu ^ ffiB Indp ttdir w iM riirw 

F . arfejJ thPTf'-rtTW it, 

::ii>ni'N- OF TiiE coTijrrsT 

WL^.-^Kl.'S I Aim 'HuUide B locffLfabttlo) , 
HaTch ] 

TLfi ]''i»r i'BTk'.rt nriei-4f. ta wtiir-tL Uie ^f. B. 
V KnrI Fbrtt AuaTrAllan liplna^i 

iij A'f,] irtil butm ll ]■ ahoiL fnur 

PiijL.i tniaii nio mknt ^ n it '""^ uqIj wp- 

fiiiH! Thai ttav^ iHtttd u out Uiuaki IbHt^ ibMgtat 

w# km.MH i(Mc*< ' W« .H* fill 1 1 I an l 
k»T* It tif B< iF » » WV ^.Iwiiti: flw fWM 

JilE. hli^k, And ftll _ ^ 
ihiniMDdi of tD4laii^4mlefMhHit pi* mtlMi. 
j.^nk-nalnpi, pnmpkiiu-'ttal faq^ ti M thUk 
iths ii^iiDd sliciw D«a hutllr knll unaiMijj 1( 
14 iTP nde throofrb Ihi row> of idm. Fnw 

ti>rl j.iupl4r«, ailI iL« fruit gudfla. Thi »U ii 
Tich ThI ICAFQ, -linrl thn fTlfa ■> H tb*l ibn 

hanM vbMi Lun4cl Ldok to p«z« tiBrd}^ mton 10 

TLrrlH from llir: ikOtS 4^91^ T^i ft « A en <f lk«H 

iatniM mod tbeLr f.4M liMidl an tbi " Hoar* " ol 
^IlLiirt urinlTillinrI i^viruoa Iutb k*»rJ lo 

■niK'b. TJur7 hkv* tba ktHt HT^BKCv wjaAK|jll«, 

Tim^ in Ivriflvmki maA to- Hi* im 
^^nrthhi^ ibatwoM got ib. u Atutndua JO U UN AL COM M A.N 1^1^ ERED. 

rdilor af tits IdthI p*!*'' 1^* «m 
il^'U^ «WDp bur hid fODf ii)t]-I^Dp]i*lt viiiti tka 
jhuiPi^ (I l^wfth *nJ whoa wj> tocb th* Iawb ha 
f ^^"'11 b"jl(j*fl up trh wrim 4 |«Adiir, «c «!• 

■^"""K'^^Vt -MDifi^ab took Lt eh Aiud for hjoi, lod 
wiir""V**' ' f^'^*^™* "C'flibfcJ thf W] 

?iKvr!i»5^ f|L papHhr liirht niiiaO from liif- 

u-iiilfb liuUTcntrHi {lid ant -T-f^'i^^^Mdrl Kfi^rt*. nn ijrj«r«d lbAt1b« 
^ «h'»uM i'^ " »u.iiiuidaarHl ami fed by a 

nittu ot 1^ij?llnb prAH t* prwatattttB^ »r4 

^1. Thm pvtm brifef^ and 1 r^jndAA Ll |jra*^rf or iitr IhinIl triirt|M, Tptt aM «*t jptiMf 
til pi«nq]oB4, ■□r^bumH acid luUin nT4 ^Hli 
but )]0 tLamm-k. KifAiHK li tq arrin ban r^i^ 
iDGTTviir, I wlih he had p>ir. ID tb« tuRT-warrj, 
t^tla^ (ixGt(4iD«At, ati''l fatlpje thai M luiW na- 
d(iriTtn« Ici t,he piKL IIt? hi»d be wuld 

vrite ir^L) tb«D ht vr-^uld he m pbi ifaBW U I^UT- Our tnwpa wan AUhranl 
tmm Eni^^ thtt Hwj «» 
«idflbr '^'■'I^M^D'*^ ^ Kfilltiiiki 

tPipp< a|i ^ lal 1 1 aUa M aoHp^ih 
Jl ana 4( our boraai dUd Ik tbi man^— % f*w did 
4r fitiiru iaw DhTalviniH ^b^m tba 

tr«C|Hir Ift An ollt taa wenld oalsb blH« 
m^t iMt^ bona «t in tba TlUk i^ m fur 
viBBfetoa^fw^tpw lbs BddU ■> 
T^H WAEi <>( pOBiaa 1* 1M 1 

liimtm b. ■ 11111^ qI m^adiy Wwa tVoopwi 
IWUa na^ I^^ffh* ewHwlktigi iha tm 

inn!^ li[ti|i(bt jrrautiad hini lhat b" m^H (rr«t 
^(Do mDn raiitAa t IvrMR qu tttr. rnmAr aad aurr 
4^«ijffa bcfura tha mJddfcj Imlt tb* tura-oot wmm a 
r>iiir-iD4»]iJ, IVA Tirlik poiiiw b«ia; huruHftd 
III ffout 6f tbo mtiln, wJhIb Auather jtobf wu 
I ruqfrUiLrfl M pwrrti Ctptaib Cax and J 
liml A f A fimn.v rfp«rirciri* tiUrr una pcajh A 
T'TV likqilHtnin liitis tifnwjt P^itJ^ k4At-b«|t«r*d' 
Fii^ li^Mfl tiffl ili'hfh'ii U» Jufl farnlcg — tao muru 

frnnt Df tiji* lir-p**** W* BVhA DBl afDn 
\ .ni, Ijula roniQif irai'4piitbB«r thtiB m mf^H 
h* g9t nj^p up lA tiifl pn-y ^ad tadtd U» fnrr 
^'^^'^ V4hihad. AltfHr 

'ji^' i|i^i^T''|b^ TuiuMT'n >ionw bliuidtnd tato w 
H«(trillifl:M«^ fruabip^ tie Ttmmj, ioA 1^ 
rMft«rilfi^ tbf omtaat TIub va nad* aor 
jtwdt it ttmn a aJn*- 
iH^^ipMWH^ntiitetolliabnatH nwi 
jrihib btfiDffbt tbr puD^ ill ■ Lklt. Tha alst*' I llwaliMI tm an Ut hn^oH, an juii ai 
«a vAwiaw It lha ImpoifiU T4nn1«i. fwJt^ 
Ibi lokpOTial Ih i w ii ftti torttrr irflT tbaa min^ u 
(bar an all apadill/ AHad witL IbaLr nddlea 
htima thty laaTfi ALiW^hn^ JkMUin. or 

^Tomi^V •.TTi'M ynlerday , ihfv uid« iiji 
Tia Ltptbul'^. nikil hulli 1niik rriAarkAb^j fit nm] 
rtr Jw^4l hfiwjitTaf Fia« fnH b-flik wrU 
lT«Bl4id at, lb« ncHTa iJSaiivd it £.,ini t. 

tDi»db, aod tmsunl ib^ fittirtta, BritA ud. B«r 
■Jilt, tP tTiA beat pj -nrrthuf l bat wnr it ia put 
M latLnv f« a»i^ <iia«, u4 tbaf BT* oa Uttl* 
JazBciai wHtad w L*r IfajiArirr^P Toauakid 

Th*lM*l p^L> Boi U all pot not by our 

afradd •I tnabto irltL thfl Knflln-. Tbe Kaffira 
an aU liknwn us ib^i Torlrl nvtarlMi. ail 
now tt«t Um larndCI h«M tfiMli tbair arma 
1k*Ea&Ia an ffltti^ impndtal, and an d a- 
^ Bdit o g iaoA ao M im M ♦nr/ ti^Ti ■ h aatJrHj 

nr. i^n^Dubt th(» arm; urill d«tl -with Lfacm in 

b>wtwdti»tb« vfll pndKt 1U« Btad pn^mnj, 

llakiMb, bI «h«Ut«ttBBlh4lHM^ftii^4M*t 

kuiib Tiahh tn tib ftCfijitf iliji^ Oai 

mm in itjll nuflb umrmA mt thiii wtfU Mr- 
liff Inllivki. " Wlkta tbif wbdi to ttn Ih* 
tflva tbaf irbiMtle ta tlw, aid aa^ ' Qmc^J' aoA 
tbnv duat in 1I14 luiftiair bBUwh^' r««ii'' lAjEl 
4M HAD 14 ae t ud fUa in a tnirlj awurAtc da- 
Boript^Dii. DaL on. tbt famu IIibj ham w^ntora 
fur MatLlij; >Kl^tAr« ao- iMt ^'iifj irA nt^t Iu>kn1 an. 
aiiiailtfl barbiriao bf oar tultifhtHl AivtraliH 
t|»pfn. 

Si:e&Bl!tJCN0 IHE GO0NTBT, 
»■ MM tli«E::(tid^'ibiM'f(MUi' 

AMriia»-^i mmi iiat.ii^rt, idtli ^ b«iii: la- 
\i mri^ t-^B*im ' W i fe ' jN"^***^ a mi 

calK^I; «|uAUS^^il«o VHtlW da^ 

4(t*f ItjH n#Bwi mci«bijr UkttF ubi 
La handnilial tki (isWimmt b«ll4tMfi. Bif 
algjil r baaril«| nu ridlar ia H tibiitr ■Ufnllaai 

■ftvU^babnd fifld wt ikt door, Hd nlnsi-Lj Tid- 
llf ■nr IflautHait SfipLhmiH Qb- 

tmu VH nnt irith « amill fArLj of loea roadd 
al[ tlift ooiJjJb^ OoH- faFH< to |[«t flim ro Jiiod 
3a Hu-ij vmt, %ni tbe^ ou aod all af^rwl t4 df 
■o. Ir IFM BOl bj attr bHIMI a la^c bDilaaaB ttv 
<}i'hi2rat^ a^ auy of tha h tt i m «*• joat a* likrlf 
In band bJm a U a TJ0e- Oiriantl Williaiu 

hv acrlnd buv ria Uatbttl^ Is fetke vp eaa- tHiifiH/tm . 

tfci^ j»:>* i tii tMii i> . W Owr- 
afa<gji;di»to j^ii.tiiiwlit , Ma hu -vUbr 

U ■ mhW^; tal «Mr Bui ClMil 
WilKuml urinl sit (I wUl||I> « 

limpviiiir. Tii>«Ateiw»nf(iiiM ukmkinn 
up • bKd^u tkit HMh tUi tffvait Bid 

liin 
UlU. 

CHASOS FOB & « QtriD,*' 

" dllHT "~i-<L, bnllU bHit Wl tiUnUlU— DIUIJI 
tb« AmS» bI ■ tiw, wb« » loiiff ilnddUD^ 
ill biA IihH ud bvEii on, Thaih u w Isrl hitp [>ff lt»^ rTR^r M^d, " Tins, hau, wlur fcbODt d4t ^ 

tt *xprMi our at kk ijfnBtwf , BDii took 

th« IMOV 4ff u JiKBidMd tiima*. Al D** ol til* 
riuijH, the nh^bl Kftu thi Jljfht H i>ni<aBtp[fli 
wn ■rrn^ifld into tb* btvonui h aU lorta of 
luliiuiit^ il w nrf <lukt iM4la A»|>«i« 
m.u at lun ud laonei tliin nt at 
lia^lmir tint'* an facpki bjr uMAl £ 

w« twUgi mr IM fiwMfh « g* ." 
uluH I ai»t 'tw -V*^-' Wjfi* 

Ub«o. Om. M mri lip** i«i|:'#<i' '«M! 

to Aa tttMUM'j-ilWk 'Ob 

feArurnijfDarUo^Bll l)b^%(P(**l* 

n'ha ubisg BiiiBiiilinttlii «■ rillailnHl; 

fi'T. Uiit pitnil *>n up natefw kftli, lod 
tiini 4 hill nr ballnta. Ihl — lMt nldj> tmj 

(Jirmstion, ADil ibti MWriw 
ItiM l& iiritoii ml ie* )e™f irtn>^i*|ttP: 

:UiM'«i.* .»hto,.-.ii«i. J* *>" 

|;S£pnniiM»lMM» b™ir»lMJ«b«ii 
iaiMli ;irUt Oh WMi vUwiil noiitl tbn, "ni 

«l«l*b *b*f wm dl»iaKl liJ" "i" Ctmt 
Dkit dhiiiHH]di{*d ud Bui Ibt win, whilt th» rati 
(jfclli.li.'il and dii*a liJ "oirl >*injr hit. Tb« 
th^'V * 1 ^Fwbed liir>aL^li ite p(«p nn hi lha 

TL. UriiTiil iHHil m o¥-l*r to Mnjar A.l]<ft4b7, of 
tfii- lidriidli'lUoRH, to wkniu &tlT h^MMtn it ftC^ 
tin liixt. ill tl]at h« *u ratfthi bII iiM idbd intn 
thjir L i]il<'h Hre Anr H^*^ "^^^ T*'^" ^ 
m'>Ji ' There *rT trwpft in Ibat hopjs n(*w- 
Wli, nr. Ib-j !■ ■■ Bl«MOllb««l«a«a. "tjBp- 

u (.» MA toiTS^tfft* •««»^^& 
•liin. ul vblai, irtils, lh> tadMabit^ 

U tarns nnc Hn OmoI »>4 bli AaS, u4 h> 
mitri of fai • dinU>l h4 oahinM wtj «it 

pw^pw f«» *w kU that Uh Bom twbri m 

DSnr TO TRAVEL. 

I i-BB^t P9 mj t« abittlt the TU» ^to 

ftlmmlmtiJ", bs* wh» ■•■ th™ otm«p«id«ol« 

iKldtfd La p> l&ta (ha t«VD timv nft cBaatil T ' 
ii>le riilf rt( uptdrt, b»t n Wirt •D uik«u r4 b* 
6f>i ID Ihitt Tuad wMli whip* Jimd lot It 
ltp4l ilir*».cni*r*m irf ■ hl«* 
l.udnJ ID! am in BIg<~l«iMD, • dlMllnU»to 
prJnd of, «iA oifl lb»t tt" ■»* ™^ 
•Dtip (or, hot iba bet lb" we w«j M 

int TA iBH !atht ton, aoA wm jni dia yfc 
Kajik ant to ■» Jjird It^flrtl taA ■wnHKHt. 

U,a uini. Kv i> •!» Ika hia|iUil Man 

coN0ixn»r OF the cavalht, 

nbi—liMliti Olub, Hank 10. 
W« ar* tWI niittH ndu (« sutaB. Hi* 
HTilfj ui in ■ pitiful atfett with ta^nchad up 
b«««« Ika4 H»-1wiU l iBiiiw «tks». Tk«t ta b* pnotteaJIf nVrrWKl bft«f thia w. Th« 
Am^ntiasi ban not aiian op aa b^l }ir>na. 
■»A41wH >^ aa^ K«H«. Ia tWt, Oolond llartyT, 
coBDMaijHf; « briEad* of Biraatod ialaalTj, t4ld 
ma that thv atata <>l IJia flunaalBfldara hai fc i' 
haDira m a nvaJatiOD tn bifln In tfaa way of tan 
barJiB, aaj ttia I at Auamiian Tlnnaan not Baueh 
baUaff aff. -niaac latlar hare alan LaVkal a l»t of 
IMt bolHt byftllDiiian tbda lEto tha aat-bair 
Mi t^Uk tatW tba auaabT- Aaia VHt 

'mtiM<kaHtolht«w»sU>,lii4(ki|i 

v.ait taH liiitM 'kiwi il. THE SYDNEY MOllNTNG HERALT), SATURDAY. APKIL SI, 1900. (ibaBB«a iiuMfm-nfl, h^m IEh^ 9n^..fen 
■i!Llm)r^>P»rBtrv««tiiiEp«ti4^ t ^ fi* ;,- -^fBaan 
b* itnpptul and twkxl at ti'la^rWWI^^ 
ti'jiiiilD't aiiT f>f nBfib>a(n>* fllllii Wa. iWi^ 
faittL tt* KnitLa r.lrvTi {sOlnMV HMM ftlff tVi Wl 
Kn ilnddlrH irff riiAn felLl^qd hjr blit t*u' 
«kt«L[itAri, :ha balUf) tntJiUH airkta «Hl Ml 

ia. Th4 tnM ^art tt diAAtr in i^Mti atata, l.fi^ 
unds a tarjualin ilrtbihad b«rirt4a dEajn, 
K* vpat IB HBfldmlJf, but «BBfi 0Bt buntedlj, 
W«tou{ds«nrdAdoqtvlbitth«7Hi4 hiv. 

Iritflnlt'mi fa] If Ifl H^^L W^^i |ba HaHv arirri 
~ Hu fr«D]d ia/ Mat Aijijrnwcbad bj 

i^^y^ 4i]dfwfld *• WjjN^*' 

*^FI3> UP." 

3a far tbna b w d«wi ofoor baUBrf, 4pJ oqT/ 
Cipbakti of ^ta wpteM. Kiiiu ulhi(nn baa 

foiuod bk «ar np AwithMt 'LOlaljilitf — 

■olwa pmmjtfl than EifllJaT bloHir— bap 
fatkad l4 pilk !n att «irpa«niBOB|i tbtiD^ npwbad 
TDilardaf. 1( h4 ftbikita IfttlVaoFy, (Jrthikai, 
^ndlymTN^d kliiO^. tbiiT will a rtHtrntim^ 

chaiiff«fn»rD tb« Drdlaarf waminr Tbi ip«Bl 
acprmiDD bare amaif tha aaldlen ia fod^np." 
IfBmui«4iel( rind of anpthinf, ba ii 

fad up " 4B it. Wb ara "fed up hq l>ia 
W ; fpd up on tha maatiat btlatla awl rbaafTO 
«f AaBp ; ladtp Mtba biWi»fa«lrlHMl*tBd w il- 
ia^ Bf tbo JBdt-Biiilai, wldiih 4tlNi>*«ar mIbb- 
^vLgfat; M llf a*1«# bftfwdd 
lift «UA ,m4tS«t* :4WR .««^/ 

.&)4anrtiHidia a lwadc4Hi*^ a« trittpM 

IM.TM>d«an4fW^ bd « foiaf 

itHi dafJilnt dat^ an tb« »1d KX!k« for 'St boar* 
at a ttnbiht whsn tbara um't BD 
CBEiajr wJlbla lii l*3l4i ; f«d up oa anlnir and 
haaria^ jtutbjBfr but m ia thp pAjr^n, pot^lnf 
bat nm ,Ln kliaVi ok tbo pliiiBi, DAt}!!!]^ Wt 
t>4Hrwn in th* tawni anil i'luba: and nL wa 
tr^lilb'L b»ek— BOt B |i«tiai0l)'— lJIIi tha 

^b^la alfajr ]■ Dttr. l^U fbiL liin«Taii wtW Hoil 
^ AnatnJiwi, likt all tha aUulM^ KTDtriiBjf iti 
balBf Mhail lo tia tnBl, and fftuwUi|r ji" 
UdlTlftfaar kltbdiiadi anijboaj ktowIa 
ir itlitoualHiB, Bad I ^oblX tUali aaraH bai 
HTi iwcm ta 4a M tfw MfvatF. aa I fewn aot 
jKrt 1 lattirgr ttaf tmii Stir ^^lib lVUiai*r 
-1 aiiq a priaoBar a . 

nta'>l, avi wniaf >»4u« «b w^a bbL 1it ^ 

pun* rrf Vtmn. Wi B kfltik tQ It4l4 it. 
A mJ3Y T5i¥ AT IWOHWyOD. 

THB A>fU OHDEB OF FROCSSaiON. 

I'EtR^rj^TjLlTUH TO THE V.lf.C.A. 
TA^EfrdAV ui aatnnalT bniT dar InrarsT- 

li^iT at 1 1» impmaJ Buih oaiKji at f(nak*b«d, 
oflj'jur aImI nniN ■ rnmnjnrunAi t rffir^r hat bNU 
w-nrtiiij; at Tqj a pm J la^tliir Liia^atl ci^aip4*«t 
KApMs. Itfeaj''ftav«l4ia*0']jup: Kird uiittL :2 ami 
laaDufof 4l^tC tfaaaai^ByA t^Bvimt audKand 
Ll la fut|j aatii^^atad -th*! «n llaDda]^. wbaa 
mea amlmrt, ftmjlh^ wtl ba !■ sidar. tdiHa 
drJ] wa* Aamm b^joal A»raiiB| tha bom and tba 
mul fntnt aad pkkfl dtttotk OqUlat lUvTa^ 

fiautb, Tin^ 4w..it(!rtsrt .q . i .nk. i t iii* ja . 
m ^mm momimk- mi*..m- 

■Di« im wBMVa «A Hh^ iiky IwHb 
t4dat^dkBd laHlarUiaBubBB vtll ka ^0 Oata- 
#Mti StflHTh and lB-pDnuv aarnini tkaan wfaa 
*WT* it #nt «M tMr H' ^y>' w»*^fm v^j. Uw 

Lap li«co paid oot alraadrc 

tadi'-Hjii liwt of attc^tinjr tbn DUn Iraa cM** 
niKUKtL jne^rdi-r bf M»|» liiiu^H bat Jadclilt 
tbn proeriHK whicwtwl it -vLfl Iib alAOit a 
fnUd^ cf iiapMaibilitf ta jat lham. al| 
tbraBcfa prior u aa b? ^ ( r ation, U*iii(; U th 
PUBl>«ri>l qtuatiaai to ba utaiJ mat r^^adta 14 
wiUlbf, Bibt mm IbM iitt atlartfcWul i b*e««iH 

glina-baur, YaalBdar ^ w kan BCUhI 
It bHn' wort t9-4»/ aaa .aiiavt 
■t, ISiraaMf 'Ui «B iaadit^it «toM4. VI ba 
i, CQanquxatLj it 
lAi vnrfc *riJ] hftfi tn 
lihipL TUi itlviUbiin fonai 
Tkumla^. 

Cciteiuil Utdi-'^ajtiit iCatm tbat Dr, La M^baa 
wiUti.rBiTq ^rn:Ei Ltia coohiiBaql ta 
A tnuM.[tati oOiwj' liai liiFt I* ta a^pAmtvl, awt 
l^inulawiT ijrrif will Hklij AVUTB tb« appdlBlwat. 
iMa UlbilI^ loir TlvCaace ba* appnr<Hd nf aatbt atalT 
aarfvihnta ao^ >t »Ap bainji BllDnd ta ^ witk Uv* 
Beab^frtl. n« hai idv lanctiw*! tbit nehia 
Bn-ownwiOatd fib^n, aid an)n*«a al 

«fr dBba tenidt aaiU; irin mtt ^ 111 I L I ■ HW « HI H 

ibt ivpaiWi bMbaiaa'a dHlli«B«« iBl (te^) 
«HA bH Mil.«iwtaa Mat ttaartaa M la Hal e t*Mtifc iB« pMtt pbB Iff woifcTM4ti«i 

bfflMlfv mnalnitiai tbair l:%jc|« taaoaiw, Ab 
tt/fm liia ramaw*^ bjt if^mia. Qorpo iJmtban a>a Ori. 
for 4w*l«a(Tr bjacbaDdwbttawnuidubfahicri- tl 
wji miidnd to ba pi u MiJ m kaid ^iktit Hb WHfh. 
iDft tbrnr QBHW, and ta b* pKkad la naJ| Mil, 
nrb atntaiDia^ :t^kb, faruHnataalfuaf ^ qa tha 
baiiki of nulu. Tbn t4b««P iatPvdBd rn tha 
UMafUfl firllM Lrtojn fn Aovlh Afriid. uh| im- 
nadlali di^t«h vu uHaaauf ^ i^pnaai ia rka 
U»a*fH.tftji Dfl cm pnjnt of aaiF^R f m* SauLtmULptf n. 
Tba or1*r wta thpiJ-wbcI bf Alaaam. Cafv at j^m- 
and at A nVlnalr pnxt BtriroiHR l^c p»da wawi «k thi 
nil f^r Sfrul h^fcEnpF^.- tb" rtrni^ rtmi^ftniiam^, bvr' 
lAinaii^ Ihia iJvmPBi* ni]uit*-r oak*a asd padiav^ 
MiTiaE" l>«mi iinu-ftred and dujut^t^ viUiki tandij ftnA liaqlwiiBt Cfairla Hialf-, «ba baa btH 
mammtit$ an cri&w ef A* iuand Tliiil^'i rim 
tHMlRlt waa b«a ^ h UM, aa4 wm 

ijiuM at Iba IbMl Pwtiiaa' A^Hnl, flfdoaT' ^ lha pBit 10 raan hi bat ha*H a n«< umruawn IM imituiai t la ta 1|iB aaiiiiiiMiH 

AVaia llH'adgWV, Md aanliy- ItMAiMpfrta attM ' 
pieT«d abaubvi.^' FbLt unri aa a tail ibarib la 
lilt nfhe«n ia ti>up, a* ii MDWibbtH a aoairitta 
shAvp la ihi drill, vIpiriL [Afenrtt td tauim ba «i 
■HKtil pniff tu «iBhatkAtii?i»B 

Tba BBhtrbalioB on U•ra^^t,J will tab* lilan 
Bad*r tlw* Aupanalndaiusb vl Liau t ^aaj-Oohitiri J. 
IL D. TauatQu. A.g M.O.^and MaJ« Lm. *^*4 
br (^pttia Ktii|r, will act aa itifT cillUier m ataaj^a 
at aBbarfcalHw. UifbOa Utft^iw TbHapata ^l' 
aJHairiaC tff iBjifnfllMd tha aaibavfcaalaa of Ifai 

Th« BHaar firfwil^llg uatutKBAt rnifk mtkm 
aU lUUiHNWT Wf"Mat»f<KMrt«ciib4fkalti>i sf 
tbi uui iiadav bfa auaawBd. 

Out ■♦n-B ip p a B^T '^^'^ bPiB^ pTftiml^ 

■Mrktri in tba «Bi4t aa4 w iuMwr tmntiatB tjtiam, 
ttnt. r,a bwtd tn-iaantat tb ba at Cowpar Whaif, 

w.jrJiA3fii{>i:iliw bfp a^ Htar tbaa S anaiv ; 
bliBlula, ifBl«ipnflf ihtalu, 1^1 bauaia, Mm, «a., 
mavi b*pU«d on bOatt aot la(ar |ha4 bjr It a.-P. 

TM iiKU^ bcrw 0I bbcIi^ twaM} «dl b* T«M|| bt 
ta IkiB nDi|i wilb tll«ir awa iHwpi, bv that tbay tsu 
ba ha|4 tnitAthar it lir aa pMU« bPud rilipn 

Dii brItbI »|[A|^rtid4 ahim tba buiBBi vlll ba ua - 
ndiHtd, a» aauaf *HibBaatlffa VUl bal4 t^ 
boMH^ wbila ChB i4l>^ Ihna wlTJ ^ulbaihia'i 
hdb^aaad ^aokaptbBwIdlHBaa ICtdIn rwaay hr 
"^'"taT'^ bfHa^ Tbataddlai ei! aadi annvur, 
m^¥M ba k«pt Mfanta fna i^^a- 

Tnrirf-^-n^ flaHavUmHu laadtbHr 

rvtAy 

AB 

Lka H^U. 
■ IMifll muM/l 
aaiWb*d. 

Wbn «ll thi JKCTM Mi OR fawd Ite Wl ^ 
HiH ^MPi«i>d, U4l tha t»*a wb* ban Bat wiimdr 
iom^ H villi " f^l IB " «a tbvwwt v ommK a iat ia 
aaat^H aaat thiir aira BvliJIfl*, Tbian wHl ba 
wrta.laB boant ia,ritaibaii lidK taa ilitat aad put 
La thfrir pUm Lb tba inddla-ram]. 

WallatA >hE>bli| ^ aBi|rti«d cf all ailiclBi nqalnd 
4fft Loa tbn vo.Tap^. 

Wb«ii ualilK^ jadau-hpli, Ar., liaTa baqa mit r«a 
bsant tit falMn" atJI ba iouBdad afiKiu,, whwti 
Ebi iDBu will ^'fall IV " tihcifji, t>r iiBoi^DCaa Ea 
^a&rtfirTdluiuifi >itd bstvid tiff tr> twr at^aat Mi4 
luaPGhvl b^aHf, «bar« tfcap irilt (it [tan at tMr 
ifl^. ud nm*ii>t 44lttlr lalU fWvtRid ta HAhl 
TbampM^ sa-r irtll ** - — 

f|aid[4a*iabtiaHb iatp Hsm ^ .^^^ ^^titrse. . 

ginoar prt •Mlii*# ™ Man* tba kna « 

(Uailait, aal pilataatUBatrlliUi. ABlaUa 

ba toU (A a Lka I 
m,^iiiimmw».*m «» 

naluw *i«ailI^iMl UBl liB Ba lai 

|i,Bnal liutawi^ l^iiaiu^pi^, 

TIwB 1(111 ba < nlnhUT of all Bttnn 

lUlitu Waipi. ta fBll in It iHf^ PU&i imiadB, 
fmil wlmtaa IBi<*w*ll»«i«ibm h>l>M Mt«ta. 
aUlTa Tfcn fem apt dHH oadar, aarl aflar tke p»- 

paaiad tba nfiean «0iaHiaB4pat will 
ir nnwwaal^i n4r4ta ta arivfeta paaa^, 

d^Hlaw Klvtm. Laantawatit-CAlaaar a. W. 

VffeJdMll [ininr caBiii4Mtti4 liA HBpnaat] aili 
4C]titftii tba LrogpM. 

It Hal batia (tqfliiiBi tBit p.^» far ffaaada «nd 
Bf lb* daoartfad Wat vjU aft ba liatiad lot 

_____ ^ ,^ ijiip 

»aM»i" 
to wiaHaaa Iba braatnlaUaa af a 
- balr.ICCLA.kt J, li'aTtr, bai tnnta ltM W ba™ xaaai aaao— ¥ina«aaij , or 
aavlbtii^al tW«H-t- Wb ^Ta aalj met Tmi- 
ivaz^ tfaftv^irlwi a .Ball aiul waedy ^oath, ld a 
btnajfa naltasK, uat np ar Vaau a^mart. Oibi,r«B 
aakiwl hiai tybar rvfiiaaal bn iB^Da^d l«, BtHj ba 
.aM. with ErratdNcaitf. " Fkin't you iuow uaV 
Wa'r* tba I'll b1 jag Fnaith I " Tbr ('itblibf 
lUfth anrylwll kaoWa— I1»J m 1»™ BSW— but 
tba innbtia; F'llinb htra jat U intta a una 
1 iHuat n>AB* tbia ]«tl*r noVi aa a mail ^saa ttut M 
lb< lah, and tbia Amll / ut iMlb il- 

ABHY MEDICAL COBPH IN IDwWnibon (aaaiabiTof tba Nertk BrdaiT St. 
JiAa iiaibakaDB AaW^ta] bia tscwaMail U Olp- 
Ua H. B. SaU, of U» Naar li»tb W*l» Anr 
lUMOaapilaCiiatbATriH, a larga aaaa ogMall- 
lai aainnl ]>■>, DalalBiu <Mb. UUa fallf 

^Ks'sissgSVssfTOwiiytis 

A iimsm mew a maaftUL 

Ul. m HOMU BEDT. Hr. F««f IntHilt 
JtaDtaiL" t.aalai ^'On ___ . tiliMTattwi atMaan Ia 
tba liuvbBKiVM Hw* «■!■ « 
iqaluAUti tha kx^tmMSm 4' 
W , TiTl"r aapft F. 

Vir.lh*r ^MEnriuf V.H.CLA.}, lb. 
naa^v of tha afftdan. 

AlW damEiHtl anctun Captaia K . La Haaurlnt 
SB biba>irQi Liautiaaat Anlfthil Vidbij^ wbo ma uD' 
a^ofdabtf ataNH>t> pcaaaarad tiw aMVfri->tj«n «itb tba 
uMnva la a br»f (|tawib fe? rafamd to tha tbaaow 
Bf Dm* in Urt V^I^p wtii^ b^ oguiLdanil duv 
ia tbq ^fldrta bl tL« Y.W.C A. (C^tiaara^ th* 
addrw ll «iuai>raif fwnml. am] WiF daitRind ^T 
C^vrOl aihbilp Aaa uf rlii: <'<iDttv|i;nt. It li U.« 
vorA oE JAbii dwdip aq'I m » j ddi placa il b 

eqiawd i^nrtah of Lwutaa^ut-Cglnat If^akki^, 
vAilit «a thf Car an tba UnLiih aad Auilnilan 
GftaM •( BFBaiwiflwajilBibad, Artbibo^aai h 
a webiEB Df tbaVoalLWHdaatafhlritkl^Y.lt.aL 
tba wbala n iiii»ii-Wiri1. inAb AJMBUab 
viM dDinn aad ImiBa 

Tha adiinvt, ■hifrik , 
dHicLfaUwad br tbaiMMMff . 

ruda aa ifaBljin :— " Wsp tha UBdw^tiad 
■rwnwtaf tiHliaTHTlftl BuihiuD'a CaaliiiRaat 
Nmv HodH WaLaa, iHl tUal ^ wa»t laan th» 
LDlnar wittaour axprwiiv tu j^oa iaaame langibl* 
wufaac itmu BBeI aiaan a^pvwhliM pl vciur ua- 
Hriaa kiadBOH to Oa dunuir tba pait mCBi^v. 
Til* pi*«f» 0* ^ V M.O.A. I«bt ta* b»a 
Ha ol iha Jaiuriai 4* OnF lj(a iu oaap. It 
bii urnd tha ■■tmnaa ot udal nuUfW bmA vriliag 
moi, vbhlat QB cihMrdi fmdH ^ atbat f*. 
Jupaui wnna baf a bora onadBfltad VKn lawlHlri 
Iha^flquoa "f ^wi kiadaau ria mt Inidtipaaflh 
.^P^fH^af <^uaI i4d adTHa arilE b* ^tahillY ■k^oHifiteaf i^udl i4d adTM arilE bvpafahillY 

aWliSHi. ¥nti it — ir ("th (dBhUi aMh«b 

Sttiat^jU ■Ood-FMd* B» attaa attnd br T.lfaC: ft, Ilhn^a 
Ihn laan b;^ a pfi^ar o 
wrLiah wap Ad ibr Abij Ittaa, tha ann^tufT " r 

jfvtat HtuliBi^p eari |lmhD«t. 

tmitHiirnt^ Actlx E^afRnat P. U. «lN*tf, Mr. &. 
Wallurao^aptad tkafifiauHlMball il thi iHoria' 

ttflU- 

TibrCPutii^itAiit mil Ihkt* Hcwtviftd oa. M:iHdt7 
ioon>En^ at £> (t'-clop^, and nil -pfoaafld by wpit □! Iho 
V<iifiutiT«Ed ilnHi Ln i;o*piir Whari. irlanit 
arriVi at ateut l:i.J4t ct'crincA i*.* :— Pafta- 
uiatta'Ktad, UaatC^ntnri OaDTfaHtraflH 
anrJcwItf*^ Mamiuria.BlHMt, IH, Mary-a-wiad, 
wrjeJlainpnntoB-atnakt Ihr John TTomb-ip ■ . iltp 
ia *aat. naMhii «Nl,M 

..paa^-P-l bi IM tr.tt* iSjip aaj 

«tM |.B-ol««todjiA|J#^ggjaf 

'U bH ■> ■ a 1 ■ ■ I ■ ^ ..'jj.. 

IT«ldari of tlf'^li for adpnH la M wMn W 
intHH tn* ftBbtrtnt^fiB of ttHp t*™ iiiii*<d 
tb>r» bT WIT of D^wJ]n|r-*tTEnl. l^B *BokiMd ipaoa 
oa tha WbM^ at tha iida al tba traaaport will b« al - 
oludnlj naoml *« tha t^WP* and bfliaai, A 
nufjf 4i «bAi< Udttti fw Lha uia «f rtdBliTat ta4 

^ flyM^>^ uumiittai h»r dwlnbaliaa. 
na4tHiriltb>*4iaEtM bi flta wMri. 1^ 

■ i^Uah v4ll MIbw iba Bwpoitdm paadad* 

ba ffBhsfpaL Tbn btl« t thabartourwmiiaACKfnthrguATp il th wlnrf 
al Iba IC I Ill—ill HarillMB Omhb;, at 

— ■ tbjaSihf loJ 
CataMS^lbaaa* 
bimr tbivuh tb« ilnali- Tfe 
p wiU »l t« adaflad db baatdtfaa t M B f ahy, 
' PaoUaff, uwUfaBatp aad otbaraewpaBl^ilUaata 
Ula flttu. CO.. an n^uaad |» «a-aHnla«Wth 
tlg*iniftabt la tba daawi^a 'f! lb« mti 

FHutbor ptaaatila ri iBi af Biblv, nilaUr ii 
wvTpioada ti> Jin. aitd tba lUaaai Srjul aa 
»f Hi—n. aad fntlfuda fur tbiJf jBa» Urn Ut. Bryaat 

liTWIpdlBpi a.__ Id IbtOUfbHiti «a«h 
and -jr OiptHa lauti M«t 4uiB|; Ha laaL tliraa jraan ba baa 
Btafijn a d at Furbai. AJr&(i«|tta ha bai bad ao 

a-d h^tefev aTSbajHTbHlffV Haailla at 

TlAHtaiy,. 

AnoMf» lAkiUiidiiiiifr'it 0; tnoBttL 

baaoad {ptaBlaaBBt Raaij Ob^aat MlAatl h lha 
aaa 41 DntiaA CBfttBl^iaaHtal lliM], wbn hu 

baafe aklMad al Bt. ]nMbv|, Aw^fn t>N! laat 
^Ufaan. Lia«bMa(liltball»aabDrBiiitfeaRMai«a 
citr im I&IA, aad. aa ba biiaivlf eipcwd 
rtn "f MldaolT B«4iaa ia fiadabaaa, 

BOW I w maA Eitgliiba" Ut iraa winbri 
Bath CbMiwat Xta;;Jkad.f lai bRk a wiml fa hiJ 
plaiB Bbu bt UBB ta lh*aB)«alaa Ea im, «d baa baan u^^iaiaa boib i 
tha N«r KaflUad dirtnct u'l la Ih* NortH-WHt. 
Ha la laUlad Iu iba well kaan Daaitar tmil y 
bavn 

KHOON D J^riCEJ TEN" AWT A . T . tl A IN py . 
g iflOBd Lkautaaaal Ailtaur P. BuA^f ja u 
Irpfetaaa Bn4 1M yaan D^. Hia fnthar ia Mr. 
QnrtaaHaiaBj^ a NfiHh bI Ir^ud landad pro- 
arMif » a«a b4 madJkttW talUwi ffn tba ataij h 
a Bntiib ^laaiaL, whibt liia twa graud ■ Bbdf 1 wan 
•U)o.da-aaia^ la tha X>Hbi q| WvUhaLgtaa it 
Watarlwi, oaa of tttam bIm to Iba mvh of 

Hrawal. Lttki^aaat Paiaif Vw tdWnbd ai 
Sbttlaau O mm HA Bl Oxbwd, ak4 u M( 

aiiBiiiafta M ^ 4nad ta aa^Siaii bub ai. ' 
parna* h tba UcblaaB^ 

TAUEWEIpL to TIODPEB A- KAODSN 
A Jitaflt pari^ mrt at HvnoNitoDp hEka^ ITiaiifc, 
H W*lirtid»T aiV^ti t* bid Umwail la TVi f^n 
Hudaa, of tha Tbp«rial BnAwa'a CoiLi^i^val. 

Aflat ditwn aanred Im tfn. Bdvaa'a but alfla, 
taarti war* p^opwd, clwrBn {Ur. J. Laa}^ 
aft«r anipQBimr tbe bTalth of ''TLa Qiwnp" ' ' 
EoaaA wtth " llLir Lhi^ii," ivIwMr ptaa^t. 
TnbfH Hudfta^i df^dii partuoadtth Ebaerl^at 
ELrid ia tha pam Ur any tod^nad tba Ahi 

mu^i nHatka, and Traopvf Harden ■alt4ti|j_. 

ipindpil. Uthax- loaate waia— " Tba Armt apd 
Surr*'" taa p mti bf Hr. 0. Oawlmr, aad ntHodad 
Tnaip i r Budi ^ 

ttianT, «atU:h, Saadkap WanialA, l>?rK 
HriBftBB^ aaltht miM pa n ylhaa wabaMitevnla 
thB wbaff, whan iT - . 

d"P< 

arandiiR ^ai tha a 
i pcaiaal, 

Mtm^ff^ TO clriuTN WAtSBONa 
_ iBttd-off Bifaa taCaBia^T. Wai~ 
dwattba A^IU3,i£ia«in*Mu aUit bj tba 
" -WlW ^ MH.pC' WfWfna wd l>aw< 
..^^,....*^Ma:: MB iAh .iHaa^ iteth f « 
H. lrd«H b< MtMbMrATFlaaif Eol EHmliaL 
KtLWC^ioSh&IVSSMk. WaUbttwK a^ 
AIM 14vart tnaMiAe llaliwlifcu THaait Ow- 
BiiaiM), Mr. Pa M. Titwmn^tAr miiHtot, 

thacbait, aad lb- A. C. (Hg»ar, ot tba Bib, 

Hr. Uawsma pnpoaoi lha baaltli nt tba 
j|imEp aad wfaila nmHinf tha Euaa of hia TaEuafala 
aafiriaHia FfAipllBantad bdm d.|ich hh< pMnotim. 
Uiphi^ Waldn* tuita^lT p-t>«>"<a4, natoMvf 
tb* 'iita«.".^if* " wara ■ - 

■rminx hh< -| — ^ 
pBiiitid 1A 1b« Kuaat, 

PUEHEEfTATtON TO lXJKFl>HAIa laAITES. 

Tfaa nUoaiB ai Ihr JirncuEanlf ud Hiuo^ E^Ih 
Bnaah, O^araE (Mtm, am tb EQth iniilaDl 
amtvE lhair tvoUar vllK*rp Q«p«nl Arlhoir F. 
Laaai, B .tj(|uadrQi , InpuiaL Dudiiaaik'i Caatfak^^tt 
^bif IB la>viBft irw Uoalii Afc^c^ u Uuadaf itBst^ 
'Wita a ^ni^kat^a lontBt- Tit* prawtatiaa ITal 
Mdw br a. lia BwlL Er^aunr irT tha |ai 

.Ob ^ piMi'iaalUa «f th» nfaUhflMau tha 

Aubara. BajvoEdibaa ban mmtitad Bhaplaia 

Doaitiiti^K NEW TEBTAKEMS TOfl THI^ BCmSHlN 
TbaiBrneatat^ba Int It Rwhwcud hara baaa 
fiMidBelad duiBfl tba waak br Iba Bav. W. Pill 
MkU; iVMtratCir ilaMCfl A«ia«l>tfjH 4m. WalkB 
Vaflur, WiU^Bi^ WTaldiHik, aad lI'Bren. Rr Iba 
kimtaaia ti Uwa, Btaa^^ oi WmMrevrn iba 
WUJUL wta ubhd ta dAihuta l ^ waab, 
with n Hawpioribu dadicatoi^ mH, tn sach vf 
tha 7» ht^lim^ tin TaBdaj aifkt aa in M f H tl a g 
Eaatam lortaM wa« daUivad m " Tba Lifo J^f 
Or^riiE." AMrBHB wan Jt^Taa Mbbb. Cuia^ 

iQhnnaad Alweaadar, and tha Mw^ ibava br Hr. 
Giuhatt. aiifJMwlaa ai afarrfllr.Darid WaUrg? UUATHT, 

bj a l^ajja wtwha* *f Wiiiii, 
ao bk AaiMirtiiiata JOia bla miiBaat. 

^l^CKllCATii, IThiar. 
A nad-nff bj tba BlBoKb*^ EUOb Olub a*4 
ItiaiH to Fritata Uiddiaal J. Btijd, (bt Duib 

tisicai^ ftab pLftrr m I^UTidaf nji^t Eb ib» 
T^ubtir HAEi. AhQut ILHI pmwi ww prasaQt. llr 
_ UatdkfttCiD praaidaiH Ui. fl^atpat bahalf id 
>|lia 4dub yiiBlaj hitmla B«til vith a itBtab 

" ■ ' " ' Kai. p. Dava, B.Ar, 
apaba,*iaU>l Frmh IttTBBO, Trklv- 
of Cli#Ma StHw'a appalatnt t» th IA Pabbo, vban ba xMtfaA to ma: r vaa«h 
i^Mjia naotf id ^a^ria aoatOr fWdaP nf tba 
AtT^undar'a ■BotiBit of 

tn HMTOV to IMpblta itaaq* 

I MHii Ata. Mk ainrtiatsuDU 

HOLOJf ThiindBj. 
Jt IN tvporlad that CcnKV^I ilwwi; who ww 
rauaUj WDandeA inftouth afiica^ haa bHiL EaTaJidd 
" " OWma ia a abUibat ll tba lI<tL»f Tbadilaf li a ia ahfybaa pfia hMnMahDlba 

CuvamMaal W tta Mibata af Iba Slaaih 
Aajtetfiaa pprtiwiatf thii A n t f nh a n lapiial W- 
W' l j l rta l t b< tai^ij l ii fc ly »*™ah dua m thva 
«|iili.«MilNtMf anwdtha eaiap^ 

TSm HOfiAltT OONTlKOBNTa 

— DBMita t« lha FfHiiar frm Hfdaajr radloaiii- 
that th* irinaptct H^hhattin will ivgl Hiifeaft 
tsrth*CtpabwfanTttur«]af Wmetthv haa fHp 
p^MiHBQBdban i-i inml-hiiif? aupplHM ^ T'^dAaf,*!* 
hroBi Whkah viU pnibiiU>< ti* nUaiaad ia Usr-^^ Hh raUavte ptdWh^pttMa ban b 
tba Haror a^dllia tpw* I ^ 
KHnuf frcb^ Oamr 
Ifn. w^. W»L IhAaahlyK n - - 

V. K . Liw|tLt¥, Bmirha ■■>■ ^ •« 

W . Tl'**t UvUHtilT. Ik^-ik* ..H „. — 
I.:, v. Lhufhtf. Ihuikn ... 

IJaviaUnA B*od^ HflJM -. 
~'«ptfta uf Pta«t U iiOaad — 

- Dk (iilt, r "" " IB H* a 
I B a 
0 t o 
« a o 
D1U a 
n " 

a 1(1 

a q 
* U a 
curt, t. Hi 
Wh CklLuba. imcaa THE BCBONfiS PLA&TJEb NEW 
,^^^blbib«l« aUcaa wm livmafad Tia-~ 

Tu UiTtia CiiriM, ifba wu bkn hi Eilia4«IHtat(BP 
bMF^^t WadaaadaT mpht. (trwd TtataRlBir. 

I^'etrl r alE tba am natmn Lknrpiffil^BlHat a^d 
TirvittnitTrai bu pew fajaua^L figto quaravUH, 
wiMt i^a uaFtiGB nf tbat part lammlitabalj abuT- 
Lin^ biu lb« •boj^i PB'i a ttaalJ. pbtt-ian buj- Dnijit' 
rtiKt- Tha Bwa rwaO^^ ia tha arat Fibh hhw 
'nunodfrW tbA >iii|ilo]iiBaht, but wtiat maf ba 
t*riDT-d tha J i afj a Mw a f wwf a> Mavai^twM vUi baW'^ 
da!;id uMbi)rl»r tbaaUitlAritoi ItuMira whiif, 

jaffiiNi» *gyb MBfrjiaa si wbUth fAbad 
lUarlf. T^aanbocB ol Tabcai^t talVr il 
Yatafdat'i ntM ibaWad U 1 
■lUi JtHj^iB tha prariBuidaf , Tbe 

whieb (hma -wan ni?rvi prpttafnd iha^t pra« 

TkMiilj. A fo'iA prafurtiaB tansa inia \ba ciLj., knt 
Iha^tuof nt'-ra'^t^ra aicaailpJ lb«»r <p*aivttou> 
an Ear aBvEd aa DuliagtiB, BaIbajb, (ilaba. uhlppt^a* 
dtii, aad nadfiru, i 
T«Q ivw ii^iimnlBli araaa wwa prxlaiowl laiL 

Bi(ht, 00a PVlandiaC froai LitVrptKil aPlrHat aft it.t M 

JMaaaa-^aat^ thua ai awfi thai thbrmchf an aa far aa 
lha outin Di (^oulburo^lAal, thmivaaiagt aiam 
lHa«a-tdiaal lait Hafbw^Blnat to tba )uB«t;»°B ot 
the laab hliatd IfaBnu^bfara with tha aaUwaf laa4, 
ataWktetbtwata* tnatapa at ttvrlarty^ wbHt, 
Tbt B*Hal baciaa al 1h* lalaaaaabaa at WiUiam 

^Lt.^lSS&SiX^SSLm-^-^^ 

itT«ar. fIvHffe'iftiiAl, abdnBMMdll£*«a'WHNd 
wajtiia. Tap fltal ahafc an tta ijilliliit, l^l^iil^ 
iiaitaT from tlw waW froalaKaat aiid WW^^ Ihl 
flrir^oi ib^ciEf wbMh ii |MttuvlaMililr.«paa«t 
l^ka la amj b«rb«iT trOBt^a, A TioiLAsci-^OiiiKiimaa vo»uD. 

■FKKQSBS BT ftfl^ ITW Ailli ilQlII, 
' iiMlaMiaaiiilUMa mabald la fteb^ 

4Mb. ..ff: 1)^ f!a*> Ball Eut m^I la fanai 1^ 
it^%Ylt0k^'Pmminm m a^ ib* (lc**n.b 

B oat ttti tUiaa. hvhbI haadfid aiiMt 
^^r^K-^ n .^mm _ OabiBl Bad 

I^B Uar, Kb UuLittBa 

AputaKiB Wan rmltad tiOa apvtnl DlHaHia,aHE 
a EpUci wa« Md tront tba Towi Clatk uf Brdaaf 
«t*ti«a that tba Itayu WnEd ba ¥witj wivitfi Bit- 
a^iar^ia with anr mflaaca qobbIUh Uat mliht ha 

MMaaaBBflaaaadlhaDbiHtaf tba mivtuii 
itatwvmH had lattKbt Ibal whtntw 

^lajMbadaHa^laat^d UbU it had baffelmud 
law <ijl8Bl|d Ift atB Aliii ii ii afd bad alia fta^fiatl 
ham wnh bwm ue*. T^wpmaiB aanaa ihai 
Iba obEt waT Id oopi vifh Et atBalatUir wva iwt ta 
f^j a)i3i^ aa laa authDntwa, bv^ to i>iti4:f tba 
B^iktaa4# aad &^-o|w«tinq if ladividpal ciFiiaai, 
tHBTphBTj] ThaBeatinitwai Bfil ot a pOUtinl 
akanN4*r ; il wii 4>^ll^ U* «bI^ tba a>-Dparmtwa dd 
anrroBaa ttn pruoular panps «MM ba tA*^UI 
Ibtua* iiiiaaila at lha V^MB* ;. it bail una frvm oni' 
itaa. aai had BHanad n lodki In tlmn^nu, tp 
Aa«Oal«di*k la fiuHilh Africa, and la naaj cthw 
tfvM^lba wnEd. 

Ht. J. ft. Analcn Bvnd Iba noo^atin,— 
^'Viat, la itflW of tiLa ppHdrtu ontlnak bI bubanlf 
ptenaa oail^bB Baeanadui tba alttanil ajlikLrLa, t^ii 
IHalbiR M al niatna ibit it ii dninbtt ((4^ n mw 
hfljiaat ta aaaalladnaCitiaiaj' VitpJaanComiubttaiB 
ahoold ha ^Bod la P4^«v«n^ wt|A tba lih^m- 
Ba^t aaA BBBbdpaJ caaaaib 3b thair *JIntp Ui lEamii 
tint tha diiBiiBi aad la laaial la th* tmaatvm 
n{ Euaal nmbtbaaa la tba mttfopoiilM ana." 
Ha racC^Uod 9a* it vb aanwia J T la 

Gi aaJa i^B^atwa la nqrAwr- IthadhaftiK4Vad 
Ibtafrawi aslHC HM diMia bad baa* fad br 

4lrt aB4 HBd^BlB. lffldl4BM ^aawi tmr. 
uaha*Ul£t'~ ta'naiitBk a^baa 
aaaitaFT EonlilMi, ha ^pad aad tmalad tluL Itm 
«Wl|d brt aad Ikial nn^ udf<^ alL Uiaj trgulij 

nwrida t«r tht ndHBallHi af Iba turB^nri* nE Svh[. 
EMT HubnuTa (Vfawi.) Tbt luUirmk 3if jiLikf^iaA b-uJ 
haAlhaAfact T4t Blnb|[ila|| tb* Ciada iri'^Srilnaj ; 
bada ta taat fmi baaa ElEnftad la ika aOimr oahx^iam, 
hHUUH Vjnimt vat (MdAFB^ «t ba aa. fabat«r| ^irt : 
■Dd tbaf cchlM art hUna Ub paD|tli «t uLhpi ^•\*xm 
aaabnr pntaol IhaaalTV afBoit tlia Latru^ 
dliictiDu al a dE-«a*B aa waa bhw u our midiiL waiidkd ta fail that fpa vttlauii wan bbfltaaiiii fa 
tci taka an Iplvtvat in lha gixTPTBiaaat vt Vl* ntf^ 
aad b* bawd that atna tba pla|P* vaa atampad nut 
lha iii.i^itlii waoU wat 4Baw itt Ukb^uf*. 1M waulJ 
ttf« Ua alhtttiM ta ^V^lMl Vt thabarttar 

Kellhap Kr. WiB, M.CAh (Att«Bir*aaiBnl} feamrtad 
thi naolutiaa. Ha apipd With tba rppiark that i^p 
aCatta al tba Tfctfaai^ daiBBitAaa Hchl uot to aud 
w4t>i rhP ataiapac uul qE tba ^Eafua Qkithraalc. KDrL 
tii^agfit tbataa i^mriid puUlc cpialoa ahnuUI be 
broBjiht tA ben aa aa adutaisd publLU 
tbaandfabfBof BabaaEtbr amdlheB^ miob 1 
but hac^taa awan ta aitnug tha IbI 

u \o ih* ojirfitinui umlwr wbEvb 
tba pMr llnd. Ttudns Tha tina ba hwJ Brntipoad 
ha hada«ini loap awfiiL ai^hla. |]a aHflJwLlbii 
IBaBtUit EtkBt b¥ bai aaau wbila |iai9pla hrtBjr lAdar 
^^itkKu -ft ib^TjMiiBaiai, wtHca (Aa daawiaa if 
liEavan asf loctrd- Na oaa mat phba^ t* blana 
EbtIAh. Thpaaiall tu>l4ii«4(a w«n EariaEr ^rtflda 

udai Whiah iif4m}f cauw luLct 
,p„ . _ _a dalSaad plaD t4 laruig ou% tba 

idn a ad Ua ataidl Wb Ibat Ibsn wan lEami. 
WtaHhawBayauK biwivlat ht a R«*Eih 

Boi; brf il wftdflMi M i Ltaar:^ lllife-^ — he oKMirf* in Bdiff IA BVTT oul ■■■Ikt nfti 
prafwtlr» t9 rKhattn tb* fwhuaii aad piart 
uiBB ha a pnpar fhto. FortbB- tbaa Uatl paww 
ombt ta ba to ofwrida a hatttv flian ift ia- 
wMafii— BaawbsmvaifliiBidH laaplaattatf^^ 
Ibaa IA Bat ha aanM la aiia iMtt hWhh b 
.....,..._«iBf-^ 

i rt iai l w MiBp^HH' vl 'i^ff«#rt«Hip WuB 
frm aapaiiaata tbaf taav arhiM valu m* of tbaia 
bik.lA4iip aitiiaMl w&aa lha ^JmnB»l fflHRbt 
nna» tbpn. Ha alia aiBRiraaal with Iba Htkpd bI 

l4.b:iufepk.1krataawarfrqai-t>iidrhA»nr«i«h«alhitt Wvim 
fnuHii t? ^a aaffpritafl intm itlit^JB aad BB^uif thm 
ta nrtufa daalh dnan tha iLuboaTj Itnlmaa 
tliiEiB tbal could b<n nnndiail wilboot Act of Parlih- 
naot, bB gi Bi lE wp* daatli in taha paopla 'hu lb«E 
bad a, j Ml piMijH by Ipad, Ihsa ^ i^iate thm aw tha 
W4ttf« and Thv) Ti> t^ff thvui p|Vn tq laad. haloTa 
tbar wilj ha T>tttitid tb Iba ituarpatiaii hai-frtal, 

WiH : Tfaon » aiat a wmA of j iHtiflEaboa tvs 
thpL pwiirh, 

Mr. haid: Tha bUva pbtHibl h* ml MtM 
cifllrwEaahu wan ubaritPl a tiili the ^utr i<f BM^af* 
iBfcthBpittpaAi; rkaTr ha Mtmdt wrtad aii thof 
dat^ ftUbbaviaiiy, bai tbaiAnte ■ iibbnp w Ht. a. W. Haifa Bond lha #4ea*A wtalnft.— 
" TMI a oIeLudV tiRjlwp cDUDBittaB ba dow 
fonatrd at tbop* pnant aE thii A^tinif alia ara wj]]- 
laitovM, wim iiowaFW aA] tQ IfaviiT naaibir, aqd 
that Mwn. J<Jia Garland, ll L.A. anJ J. J. Cjbm. 
M-l^A-t ba bfH. aa>ralAtiap. tail tha Ifi-a ,tahh 
Ifnrti^, U.I.'.C., B«d Dr, Jaaaa UmbaBn 
1lf.L.&-, b» boa. tTBaiuwa.*' Ha 4ii>B>aadad 
tik* thj uai BBtut lur tfaaij- aetun la pr^L«in- 
lac arflB, aad >«D4iaf a thcrauib dBaiui; up 
nt tHh filf to ba undartakati. JttiU bub PVjiai in la 
d^t, vrd Ih apt baiitn aay lailifljt naA 
aiiaad la UHoapEubad la nvafd l» Iba mnb 
a ha'fionr truiL W41 fimvd. Aa inn>af;lMat4 

tHIlt 

iHlifa Ulfatba aipaaalva, bat im|l««a i^kaitiik 

fBt«4 it Bti« l b ib ana*-AaMia'^rtaia'- 
>iBa^4jata^nl^baag»ata^h| ^^--^ 
■las aatMH at tba alitri na vn^ ilaba . n| rMMMl 
ta that db* had BBblM ia lha tuaiiittat -«W 
RHal kinM B fantiB, avi bat alaa aaWtBd Kb lha 
dlj. taaanag ah atMllHrt; iiBi*t. 
Tha naMi»tiflra wja Ifan put aad aairiiia Mr. Jaha Hupibn, ld.L.0. , awpd tha Ihlid tabo- 
tutinu4— < ' Tbat kii rwW ItH Ul1i«itt bapl far |H- 
pmrPBtat in ilw atailatioa qI tha inatfopcVlrtan ana, 
Lht fuUtaiii' TiKilpikoa uumiitEaa ba iN|ttn*ttil aad 
(miMifnrQii: to urff 4«Htp fo^atnif and to fk* 
etapH u airpaaT trat. uEEulilpd Id HMin tha at^oal 
■•ubia dwna at htmi^U la I bp |vap|a," 

Tha naaljluh whii. Heinidad \r Ur. J. Bim 
JTtihBttAat mv^tad bj V^*** tiy ]»jwiton t¥a jar a( f tihritfaMi nvHf tad br 
Jbawaadjti' aM tanM* 
1^ jliiUliiaiiii Ubi 
AN lUPOOVfHJ&Tiir.'BCHVUK, 

Uf. W. J. H^nuon, bti wrIUaa ta lb* 

l^»Bi»Ar In U}B tbat ha bu fioraa to tba CMtrla- 
Hiaa T.'mr tlipcr U iki 4da[|Llata| fnnnlT ft»r ib4 nldU 

ama In {jini' i^lactomia itmt ol a cnnprfihaaHTp 
|i|Au fur tha aacfpLafi aaarol a caaudntmlaLa ana 
aari tba rtfrnxtfilJ-Ln^nr HMifalhljHi^ fba locfiliEr 
nHutdim tha <iild«b.t LiuiidiapA iu Ajibati^, ^id 
IbvUnti amaa nrf thBa if\rtn loHoiflLti fiir n larjta 
uumbar »f pc^a'ii prMtacMBjc tlMn from lha waatbur, 
tfaa^ an of u>a tuv anr ulbvr frtirpntcL U 

would unt ba poBlblo to turliif til ^a 4ki[|ii|Q iItki'- 
tMtia a aaB|(a:nr capdlhoa, imo^t hi * to^t 

whiA w«ld m tha «rb«4* aiKimtiiaprp t> tbsit 
aaMhpt'.tNhA'Mlli^lgid :t*/|lttaWHl«f*fan ba pra^^ 
-twB»- i l> ji iaai ff |la--*l-- 'aW'il h lB i i at mara re- 

4*«Ptf4ii. Itacia^ftV^am^fodniirdhebt 
hinealtj^ ^ mtitdf lartUiifl 4ua^ tha ^latlui 
hiuldiaffi aad alleWfaK tha pMaHt ttttft Imai 
n ta ra^aia^ Ti wad* bt D«^fciT ?b n* 
jdfli tba Biaai patttH^; tbp ptra^ wbara tliajr 
will b«Ht ODUHn tl th? E*v«l4 and wtmlil 
unn ol noft wtnbtA^ f[»r builjinr; fiutpnaiid. 
ItWAOU ba a MiiiifiHT advAnla^ tn tiara lb*wn 
bItwiIp tn h^altlnl tbvj vi>iild luita HrrHjfti f^irthe 
baarjrffamc Whnh Bum Had It4 ■rpL_^ i-ipIh Vurh «iiiL 
ri iTii rm iTrBtafnaa the nctTuljol IhaCirt-ulir 
]d^ MlHUBtJn afatvathal ikt tmlt luauri.'d iliit a r«- 
dindallilifr {if 'ha wfanl** arM frnulii mmlt ni U\« 
jjTiTin^ Tn nvarl^ all th.»R E^ml B fr->n(4R« t^u* in 
rhfl lufrhaal rrunlkJte Tallll^ MOW |H?aviBid 
tir aoy «*k|rJn part "f r^nfiUat courte, 

todrtloa* IroatibK l^ainrEQ-atroal. J^'rou wbtl 
MTi Pjinifi !■ b^nwa oT Iba ThEu^ uf pco- 
fmAaaa anS^ aauHHu cuuditiubi bf-bafh ba wnlhip 
aabPfCtetioh id aifiug that t^it ir^Htt" re>iiiJ La 
darr^E at aa aaareuHta iirollr. Jr^virt inch ol thm 

l-rul TTiHlld h^9>^ Tp[1uH> f^jr liiBt-cikkH Ti[(mir|j<H 
■nl HkLdEibtial vital, anci '^uald rbumfDrEt buva 
a bi{ib TpLhia aflora raoHMlriiiBp hvl bp»a affbcttn]; 
Sa lUHi oa tb« (liiianiUMit thm udddHuL^ dI taktn,; 

hai amaaa li" 
TU> ii ipi addMnb la»i 
ItbiahMdaeidBd' 
lor tha tnvaMdiB 
■U pa* duaa for raM, 

BREACH OF FlrUlEJ]^ FBEVUtTIOW 
htSH UL ArLDHB, 
At [ha GUra-E HoBiatM C^uri ta-4af W. D. 
lUawBtfAiiddHIF af tba aboltar AnwaHa, WM 
ftMd ^lOv Iritt aarih, fiw a bcwh al lha Aipfiat 
iBfabrtlaBa io tnawdiH adu tha pi^wltwaiy 
■mMm ^(alMl tha tatrrtaaiH tf ytanp, TV 
•iidaiM Bhtiaad bai lha fnpiaj aaaalliriTitti 
lOBiln til una lha f bwIb 

ttrtaal af hal^: AHB 1^ ai 

VKSBAKli. ^Edaj. 
Jm BBBBtdfaA with Ihp aup^Aaad laaa od pluaaoa 
baardtba a|«n4r HiiTwaJi at Hvtchavptati H p«r- 
aoB^ iuT* baaa iaociilili^J. 'J:b4» n itiU awrt dsuint 
al IB wballiat lh> rm^ 'tivtHr n itiU a 
ftl plP^nt^. 

rtEC^trrTttNS IS MEW ZEALAND, 
lifSPKCnuM OFTlfrKKOOLOKIAL 

S» karaSaSS^JiBiNt .^wa !a 
it ii IhaflB^iniiliifaABidaBlto* al tta Ad: hf th> 
Uemmm iNjirileubft, TMh l»Hn aul 
riallaidlm^ &Mi^ AdH^nah war* MrirHlatad lo^dkj 

wjibMbwlBiraaittpHi ptvfhriaiatP. Homna ttam 

mlkstad pvEh k ta ha 4i*ibarcad aa Wbarfa aatO 
TbP Ef9TWBE«t 9t Ttaaaala hba wirvd Ua Oda- aial tHucnlary aibmr fi^r tb# TB<af>™i fd ^uaiaBtiaa 
PimU.tiaiiB aitaiut Tanuniaa pntti. Tha thiv«ra> 
BoauL hai am jat anirad at a ckcnii^u racardfag tha 
awl^tET TbaUaiBBBaikt la drVCia[T a lam at 
bMd. whirt [BiBBtBi bpm ]BE«t«d pwrti vili 
adtad ta it^ dai^ia^ TbpLf witLiaitBAtfl to rap 
(laBialiB pa ri odiealETf tor lira data at IbO a^tHra^ 
llMalqi^naUaa, ThmtaluiiBfl 1ob|b #111 ba 
Upt fA dUttbUaa for dre daHa 
> hMd t> bfipHjaiiiBrtaa n b^ i^Adabir tha 
Aw^blCpMttK^ TBif ' BiM- w Wh Mi ^**ia 
AtBUHT^ radar, 
iil'#H1lhltf*tH4i lha 

^„ .. ^ li-'iififli-dft Bar aKBOut, ha. 

adntltad tp VrtfDPila. Hta It wUwalMM a. Uat p^kpt 
prt dalttktfe. Tha aala ohj^at for tha quarutiBH 
llatidil it WDi1ngj(d m i\3i fbft nh'tfiLl'ia Of aiif bOaaE 
iatah No pftliAEiti frini Ni'^ ^ntt* ^Vi^iaf^raaj 
jttacp Qtbarthah Wad'jujiB tolU ba rBfi»Lr^:d. N E^VCASTL E. 

NEWOAKTLm, Tridar. 
At ih^ LawVjtDw PoliwCwl t^-dAj. bsfora Mr. 
r. Ti. I'xrUa. H.1I., Uia raeaat rau st ffanbla r. 
JduMDphnra wii n^ma matibafiadL ICr. Hparbii 
*■ ■*" "" " " "lurdp appaand for W "" 
iimtai of □bIEwIb . 
htiHra. HEalaT, bAMba^ ABdOa^, Mr, IUiJ(iaa uf ' lyq^f giJlg ai^^ayapiff^ iat ajtofjhg ^ PAKrffUJT ON THE rLAOU£, 

Wafaara raoe>i*ad frO" Uvatn. T^rur ai-iE H«b- 
dmMb, ef Uan^HT'^tnati 1 to^irot a naAvblvt 
MttiUa4 ''ff^mpv aad Haanritii/' bf lEr Albvd At that whiA hitHr VIb) baddnlMl, 0f«awbaa 
tha PiiUw ffa^ A* WM paaaod «y<a g|fetaa waa 
1.01 nUdaatlr adiuBlad to aDow OavlaaiM ^ 
lainMiaM whi(^ avt la tha ftiRliHi Am, VKik mt 
thr pawn t>i pUwi (A tba -aaaaf Iba Mat of tbi 
OndkuUva of DDii*BBM. "Aan wan ladinct wft^i 
afaattioa at owMtPtaad tfuHaiadmct t^fl had 
baaa pat latol-ittaEalaV. ftoa diffl^uEtT whtab had 
baaa fimud wit in raflird in t^a fuppnfKoa »f 
■uMacB L annUar w>f w\ti> tf^tmii la tb* pJm*H' 
tian at 3 TlHT* waaaiio a diifttfU ty in tha 

waf el dobmIEiiw pwhhi to DiUAaA lAMr BiaiM 
witb Ui lawn.^it afiw «iia^ " f'^g™ 
iHtiM it h«l baiaroBad ibaittaftwiaM 
pfortaUn tl tba Ckdwaaa U4 
immL Iba aaibarikto mm io ytaad hdant: 

a pubbc aataiwa^ — - - . 
■•IF. t]iBt«aww h*d- moi T«™ i»!f *■ ^7--; 
lEupaj^tbapcadbihtT ofitbatsp 4Bb h.«g>:bi l^ JfJii 
^flt^ aad fa« I'M tflai] ti^ ny tti^t ttaflaiA atl.j^^ W- 
cDj(B»aai tha ipvhI iliht »iiNt4Hl UrtB Uffiti yjAa 
HBitacT eirtdjtiuii n[ He plKM aaiiid bf laSaill, 
Fni«i arat^im hi'n> ibut daj br th^ Watar ami 

Eltaai'^* Bauu E» fr>pii^ I b>7 kuhp waOkl ajfo thay 

arrtr-p wkth tha HFtHpnitB. lutwtigii had nviaM 
tha (act Ibat oqif it ol thria wira at Qi*t i.ttB> 
dt^ TbanthP awaiaa wai« uiEnnaMJ thpl tbk 

CoBBiiB taa pi-uf litna wouEd" br put lar-'t f j buT 
n lha uwiBotiinp Dlhar airtm^ had faaaa i«aa*J, 
.aaillHatAUl til IIM^ >]rpw lupadtiQO lAawod 
SStr^DDET IW sf Uiiaa urtim aid 
ST ta^ atfciDdad to, vml u asBO Of ffMa BH tb* 
rtpjhadaDlbaaaaafWd, T,l» BiiaadpiJ 
■mad IA?D aiM«a !« tha etatwadaaA 

a( imMtfVtf bU KlBlHaadtWl 

Mj^ hil ft had attw 

^^_t Art t.-idar*' aaHa* w"*^""** 
ta idaVi tbaif pmnipm in a taaitarr med-ibn. If 
at tha BoA uf that tuna tha antim nn aot «riab|iad 
AiEb > aaBimaaa Muld ba ^btalBad trun a uuciraata 
Faqniriag tba paiawt maktiawHl ia tl ta ■fnM' 
i*ht tia pmiB*l ahauLd aat ba Abtn banUkaOf 
Chair inaaailu; atalo, and tbiry laHild ba io P»aad vj 
am^t^rintVa oHar. IE alter tb* U|b« dt a rH4«a» 
thia tia» aftar \%ak pftapai wan wA oUaaMl Dt 
npatrad.thir W>D]d ha ptdled dwB at tbe Ap«aa« 
«| tbawaO' ItwaaM !>« -iiiirf, aflar l^pn- 
Htdpaaaut apaialaoaa wan ovpi plated, that lha 

«*»* AooKtba k*pt dmn^ And ■( waa dLOnH do 
at isaliia tba plasB ww» prtparf j owrtriHitBd, 
That* waa, tbanlafa* nauirad, aa a dcrt aHPWi > 
a«w BniidtaK Ad, whiPb ahboid piaaarib* Hrtata 
dttulBAf W-bVliaa aE p«itB. aofib aa ooauaU 
Icttiadakwi^ hi iBhd tlH iPvufUHi af nfa^ alwi Ihi 
lar^bMv at pniiar aiDiUrr atfiUiWdadMBp aad 
wCata piul^LBi aa 14 ij^f iktim. aad ilT ""' J'offw 
ibaald aba ba ftraa fn lb* f jBat l i Hn a a< alMa 
wbcDb it WB WW iBitadUa Id lltap elBa- Ba 
baaw th* Ha^ atat ainadr ■pgfld lu ttabiB- 
tidaratttia oi a ulanDa f« tba Tiiin|iiEaB si aMpn 
lofp tbp di^- TbaM aanpEBBi wbBa oa 
B Aoutd b* rBDinti in Eddcr Ghat ItbB lAnafcp 
■iahL b« w^dwd aad tba towUtiB madp 
h^nbvi Juid aa na bauijt duii ku lAiadUL bj tha 
(XiUtT OhbciE. rbanaaaia. La bb^plaifwpit wb 
TT— T oaa larn CAlj Ooaaia^ to tah* IA 
Iba ana^awaaa^iai t yjwg a « aai^aU>r *gj A w^ aitubdad BoattaA af ndi^aia af AdrAaTd 
WBhabEattba rawa Hal], Aibiltald^ EhI aifht lor 
tba p u r p ow of nnnnjr qri'tifiBi^iiaa igthn miailjir L,r 
a abnlnln dBtru[]t.fltj ot rati aad tfai idflptina of 
A|^Hfad HUii^';^ j^raoauttaaa, 'I'ha Ma^pir, Alilnr- 
DHu JnfaiL UdLp, praPhEad, pu^i annitflRt iJtoH prEunt 
wan Ahlwum BihWAhl, Elolte<pnp Urawu, Utatiffii' 
iirw-i Nmaii, ililjari Uaaarh. E ^Vtripbrawti*, tl. 
FarfT, J. Uonsa. U Etlwtt, kV. CaziiHibir, W, J, 
U'NadJ. 

TbD Mar^'^'d thai tbaaalijoct aluab had ivotvht 
thaim tapottasr waa nf jCTEai mpgrtuvn^ bt^tb moBt4' 
floallf nd pm4uai-Lf I and it had baaa ihauf bt mI. 
T^tata w^ioak caltamiai rudaia apso tbataaaDa bail 

*.lPpW *flt1*a dai*fbfltioaiaf nlo. Tba astinty nl 
- li i a n a t iiil ttja^ ^aByiw *f Jbajaw.pMjfc* - 

' v4iliiijvib4^ UjiB)AnTB, aaiBBiiaaartaf Hh T>fl.^iH' BdaUdy, M 
nnt □OlatihaiE Witb |lifl wri|rhphK iwriyEr^Ba af lb* 

Coal [ii.ir GN It^RulittirirL Ai-L, ut^ ILud tteFaHdiatx 
Tba UHpiiLrAtE. nE tlLfM i-iq ur-^ raLnual far lb* 
dpf«ii«% 4^iiipat*iE ta itiFa a en** fa' Eba npiaiao n-f . 
Ihr Y\iM CciiLfL, mitiiy uttPw ati^utbatLt^ tba FulJ Oihirt ! 
~ Lt»n □pimvi ibftj tbp d»cHni dl tbu luiMiienIa wu wroDO. Itia FiiEE Caan, la didi-raciai 
ihpAU 

giat^ wbioti tbw Haaglalaala Mdatfa^ad,, fUt^nl^Sri jUiljIHuint, iLLiI q^L dlFKl IM tba I^UViqltaa 

lip qnwli'd, aad it;ji:| ~l"*n 
tiMt^ wbiiah tba tiiiaflM*alabad:aMal 
thw mattn thai tb* 

roliMOaan tAadhf. 

Hr. tipwh^ pn!da«d aa tAiQf|rti . %a'"W' 
[7Dlt{ub»B, UrowD S«diat3r, daptaHW (baf^bbAM' 
Mv«d iBatfqotinatfJmm tba B'gppr nan ali haaprt^.w.' 
pmlBBflB bt appial ta tha Vriwf OHa^ a»nil-t|ha 
rLwJaiaa pf Ih* VkU Omit, wi4 that ta tha b«A dlliit- 
kpqpriadita " ' 
ly-ifiii^u ij j,-y^ji»,«i^M^ ■aja ft iiji il 

had bMi'.iWiB&SrV 

adKrtinir dBj with tba HAtNf. wibiii I 4Afi (H> «illn tM- 
„ Jtn^rlh h^ bafa ^10^. . .. 

actwa waa TafT DaoBBaj^ Tba aawan «E tba dii- 
tnfit bad booa atHhad aad dniafeafcnE Witb aiiJf bur 
fpoB. DiiTla^ tbp rilA frato ti'aUi ta tilaAa ^nJd 
BBliBBDnthiff afJdaBtitwi. lJaWa4«wiiadiUHBa 
twaia 

AEdtnaaa Batiaaa mUi tha OanwamaB't bad 
atMhsrlBd tbpaatlibqiaaat of a Baa tv BBlat ia Iba 
dBtfu^bbbol ralB. iKtomiiHt w-auEd atrmrt^au 
Ibahjuidt dt thi amiKil lij i^PfiinK iMna caB' 
nrtvtaftiaa. Hanf pnop\9^a<.l laaHn iLi.rdvn ta 
ibatk t^aprsad Dt ntP. TJh apiuumnQQi ni 
Iwaa aad aBcftwtiil pumltt^M would di^ jtiu.f, and 
not ha ralai^ at au iblBrfanhCH hr tLa A«f»iiLd 
(^iiaiilll, aa It bad baai lu anna iiibiu-iH> 

AMnaa ITpmad anuMtal chat tha aldanaaa ot 
aaek unai fam jafflbBaT wiairtaMij aad |pvt the 

Tha_l*h7C5d ^ ijj li p l ^ l O glyl^ 
Braaflki 
ttut m k dal*p 
oaair duib tutlan. 
Ilr, F. E, flfjnahwwh* a 4m lha rjpdnloa that p mat aot iproaii Ifiun ^rtua tupin^r^ h.jt 
Tba If ' ' ■-' ■ by Biaau ot ntK Tba Irjul^la aith prJLUiiiii,T mi 
wnitbp^ttf tbal tbair daad LadiH muld <irtal« 
another pabawWi. , B A^daiwaA Bmn. HlHi Aari^ aad HTanI nEbar 
oaatfihHtad %t lb# ^mi^pp. pw| it dfeflfdad la adapt tbp aitnutivu af haT^nf^ H^tjnaal 
coniaiittBa la aacb ward to urrf cur. ratbiiouoaiair, 
ftBttar'HBBhtBI had diimlKt^Kit, irmptHD^p Af,. 
Blipultaaaowdfb Tha iiotlnbil amffiittHi hiva 
pfiWPt bfeU hi their nLirnb«r, 4ad an caaiMlBt 
Aihflald aad Swini4¥ Hl11 seil ToatiU;- PAJJBIKaTON VIGIL.\NCE COM iiMtfHE bI lha faihUaatH Haaitair VI,pilaB» 
(InlllUttw WH bald ai thi radii] HHftiEi Town UaJL 
aa Tbuiadar wnHUITi ahiob Hr. IliKlwjch ^uip-a 
pf^f*LH— > atixa fait atieadaor", mrlndtLA Ur. J. C 
Nmld, If.L^A.p AEdenaau J. I>Jluu. .r.T'., Alawiv, 
C- O'Bnaa, J. A^ ThiEpp J. B^wt, AV. B- MatnlEa, J. 
t>ivi4aQii, aan ntban. A raptjrl wh aabniiUad b; 
tba uib-wminit^ with r^p^t tethBuadlboa 
af tha I'ai^iif luD tn at ^apdoa PaTh* It wgi n- 
arinH ta jaiuLiaiaiBil Tlnr ' — — ' tr>fiB»iatfaa 
■^ ^ih t iff writMmdakAif. Mr Fbdti rtfanad 
Ib'ttaalUlibH'Si'Uil OiBditnu nf Alna-itmt par' 
Iwi MKI wd HlW tha jmbl^bad tMrnapoBdaacn 
U%Ba maaiBl thai th* WatK <kmd i^wwatfE 
l^%ai^iatoariB; al th- «y™( wi^ 

^aata^ aad ddlk# laad, m., £t7liO. Jtt. J. 0. 
lalldp lt.Ii.A., Uwt a hUl la TBI Ihli 

Wad ta tba aauarll WOdtd aavMllT ba 
iabiidDad iqle Farliauant 
•PHoa, but if auT -tlMpb ^KHa. 
*f ludqeat^il Hr. (^Ip^ ha 

V> ^AlgAiBloma wqth tba I . 

HB^th rwripdaDdiar that |ha ImhUB Bad a^. 
uf aJlpkaeai of WtiuB ^ VhiOl ttablaM I 
pMBTtid ibDiiU ba faaritiA, Oa*#*i Wa^llt!! Oi*; .^'^^^uhnllB CLBiHinDS rsi: crtr of nBSiuini, ^JUMbai^ lHtM,lll » »l I la-iwatr VibamaabtBla, ICh RcH^toBidUtatha 
waaMlIb iliafifitarHariaitatialhBataupIf riar a 
I 1 1 nriiii'Wirt of tbi aaa* lUdll Iba daoiiitt of tba 

Prf<FT OauadI waanwhiAd. 

TbB naflutrata ibUu«tjB| iMta afli* th tlAfU ol 
pii lipifMtUlMtT fT tbr nortpiai'lpibfll 1dii|l'Bilf 111 
tion tha Ejiniwn Law OKoa^ *. HmStb^mtU^ l» 
a^un DMtpdbi rbfl a»a. 

}lt kaBbio upfnani a fnrt^r poptpoaeoiaut. 

'J'htqaaa woi fiulbpr aijJitiuBad fi3f a fartDijThL 

THE rifTIal'IIJblf; CXNI^f^BATION. 

Tha WFrJtir RtaeJlLMff r^tiu-ni af tha Aul ptiLJn Oku - 
[HrtioLH CtckLr Ciwip, Rlktw^nn trealud Td-J tdBa. 
ijhid'.ic.iit iiibi ui irulhfiu, ooalaibkaa m2H4d. ul 
l^tcU, liiil Sli.SfMiiCa iltTprj A CuiiaiiiFQipMit af llril 
tj.m^ IhiEEiuD bu b«Hi douatohQil ti Syxlovf t\ii 

tEaUADii^mPIit tht It.TiI .4. -CllKi] 3 fnr l^DdDU. 

E^h ilPLniarA f!^umq| {^aAtla BbJ Dundalfl hmra 
Llr.'ctairrfiil a ibJiriiMWit aj^nf 'LUic jW tdw nl cnaa 
cftirttQi frL'tii iLn crflnPr^i ninr fir^lfan IlilU 

j>*jjrl liy lb(! Salpbi'Jfll^ . _ _ 

ifaaJCrmaLB <'raL'4 Wa^tfci; 
ai ta^t i* ilaab ' " 

BPIt, 'E'tfl ttrJlOHW' 

wiU. .'flit blR, Q( fpld^,^ „ 

Ulaa, VTonaFa Amtca^ |» b*a»i(Hl« aft'thg w«ffb^ 

ThpvdDl niial Lf i %l S'owc^ill* fnt diriwrt itipmpot 
i' 4anair t^d bn^mit wHk wer* uitij 9H 
^AtoiaJot bEJiIUi balEiD ±*«iti1 nura 
tftft eintiuaA^qmjit4f piw^t^aHU, >u ^i^twiii] 

with .^r,^r bJAi at ItiB i;-jrrTn|H>iLilla^ duTA luE 
V«ttr^ a UttHuH if -1,'l''iii >i*|rt(_ In vilJUijLi C^k liha 
fikfi^Hnlq^ ^^HJ:! b Iiava pUiiJ. IhtdU^n NrWLaallL> 
bf rait dutltw tba aBlftr if Vkcb dHaatlt; ISLATt 

el Uh ptaaM laataii W'J^-)ll«|E&L>B*>i 

THE v^w^^^^a* mt 

la Iba n<mm>i>t wmi*mm>qiir^ iBf! s.lplsjrja t^urufirattaa 

■ '- ■ i •iidniatUw'.i ts-idBj 
'■•ipb 
plate 

i^-.Ht'HMad'. ... 

(lidMiifli-rf |ba«Bb:''tit- l&a' J^ban^iiaati^ Au bj 
aaijqpEiai A t^t^fta .a( a wkima Ernn a 
bcif f faan ffl an tt lHa pUatad mt 
b^ <Eht trroiBAlliaB Bpil tbi Aat ^arfdal ihu 
a paaiucabar nuold taA aeaapt « pMva frun 
aar poatotk iHidar tlH> tfln i^J 1 1 )-eari. A Qaa of jtfi 
nc lavjraad dlatroat wat kmiMm^d BHtPPni;!^ flUyEKDSTRil, 

Tat htaafcg. CWhrtit bMlbf-Mlitii^ faaBB Wwnt* 
fc.,iwK [j.iiaj. wfiUa^ ,*i tp^ iH | ' hw baabm, 
ficuchw.ili 1 n y*w raala>i'd.<i> itft'lt-^Wft^ af Fnda 

ih« pRDnnl Hapaii^date.aa'PVtad'. wtdi ii 

cludBijM.EtioriHifnr'ItailthAft^lP^^'^l tac^- 
a^tEt fiT LjuDmiLud. aailtLktvuol oCibafnr WBlara 
Au-tfBiil. 

VbaalottiH- l^lBaTPbwdiiahirba.lT]^AUdCi( lb*, 

aaatb tn .[md fitrt ^l htr c-ftn(r°. whnb Wili aoBBit 

if ffHaa Diftt aNi^ ^{K'I f :if Lrija4lOb. 

TllP BteniKar bpiiJieAd-, wIucIl raaraUT arnVad fnm 
Ahtflk UfrTp Ewlod kiflO turn of Ijunkar c»l at Ihii 
HpAaotid ^Ad i^na fw tlal.bitm«4, whan^ba 

siKt^fTikliii^ Ai^l^. 

CHaMi^tl* HaiihB, dif«r 4«lHf of .Wa lUiHab Klip 
T;iiM,lhMr:lk«bir^ *u adiarttii lata tba Nva«tflB 

n aaptM.bt^tM" — ^ 

wU^ikhiaUiMd, 
t4WBldi HSBt^^F ''Jhll 

thanlor bpti^ 
V At thi 6ty Ooarl ta^, f aaat* Vw, *Kid IV 
TBnra, a usaBtU, wa* 4ili«rBi»d wilh Jiafiuf:, at toid' 
tiij^i lha liai^B AI«4aT *4ilui<aitilr wr^Ardih] :'pa 
Jshn Onr, a aaamaa baloo^tiBr tu Uip ataaiar-r Kjtr^ 
nl I'aBLj^L Itappaan ±hat duclBa th« ''<",irit^ ri-t n 
.tml &r|uai4at at OanfafCbBi lh»i pr.J1i:^'lJ1'l^ 
itabt^e^t wuh a kaU<i„ aBd lOPt a Iht,;!' h^u^^Ut liJ 
blnud. IKhib wen Tbraa A^aot wouAiI^-.^ne uudti 
tbp nflit Bfi «tul Ewcj balflW rhp Jftf t HiaQuiilrr- lit 
waa-WBT^wl lolhit N"*obU* HwptUL. Tfaakc- 
wpa oatauittBd to t^ha hli trial at tba .Tuuf: 
■iiti^olthaKawa i^t^Pgartaj Quarlat eamtaaa. 

Dattst Ua pMHO* at lb* harqa* B i rt lhaab, wbid 
amnd ban E»bI niKht -rnMA Fort 'Hatal, tha mBBr, 
Capiaia Da«d Udkar^ diwd aaddtalf :CrHH heart 
dLMAH, *ud waa ^FiAclatH. Ibattardhaaa latt 
Natal QD Idunrh and n Manb SI, whoa tha niBi 
'WaoU pUL. tb martiir diad^ TbadaaPOBd, 

.. .i a Datm ot OEaijpnr, had iwkad 

rhip v"^ "n BfbraJ ooaaaktnp. aad maa Wakl abd 
laP.itinbLj kBDwa \a )«l ih^plap nelaa, Tba 
■dktrf alhtierkBuiHil aoBBU^ af lha f laBl, add 
brriupbt Iwr nJolj bi port. Tb* Spfdtia_ «mib 
'lira to tba BA*(KT u( UaBn. J. aad A. Un^wa ta 
Mvl a Liaijtti nf uul froTD |bi Du|[kaH<l«lil WtUar^ 
for HaLlMdft. __ 

A Wb*ri UblKiriir kWipd Jl-BB Coitwi, SO T*an 

«t a0«. <*^:ilinr <ifr>?tLDi: Qfl tha K«wnat]a aad Hunlfr 
imr Mxacnnh-i]'. (^[»II)«liT> ilAanar Nlttrti thu 
— t»IL fri'm tha t[uia deck dowa tfaa Aon- 
datHa«fif IZILjaad waa piobad Hf 
jiaht armlbn^ap . 

ji EVHlaaB Ea HfevWrn-atraal, Hawoaalla, with tha 
lit Vtattbaiaal 
Wmv AND YOVmf hBpbaedulalbapi Thii k t^ p^ht rt*»ia mhr au TlDTV aad TODTSr 
rLoTHirrc} lUAtin ha» u— ■ - 

aiimV op^j^uftiik bHtn: nitu^UbAiuj£,H^« 

Liua Jf [aiil tu rtriifaliu . 

rnij uKT^ir-thi- ipnii KtCLUnni rATTEhltd 
mtr tb-: K.t[ tuti FbiJ M^^i tminh that an bp -ariOr 

Wit llAVK tMiiAl^hJc IB lir«aik#atbBbUaatate 
raiiirPdBc ill* .- ~ ^ 

DOYd' AND YOITTHR' OWttXJATSk 

IN AlJv THK NEWKaX firn*(L 
acrajuv itviRm-ikATj;, 

lJonl.r'-hr^^r.bH*ith Ibna Win l^ Om^U 

CDoniAininr uVEBuoAtai, Bm,»4 Ihiral hfpU «faiibr«l^r . 
TnnniPir, Ifhi 
AnUKEh -iV-KbCJATO, 

. Adtffia_. 

CAUriuvoN ovmcx^An, UACXJrTDlHKS, Bmwi tibd OUri taatr T>«4i. h Bd. 

J-'JBr I r illut Serrr, iGi fld. 
KUrLASlU HlJll!!, 

AB HWilR^rJr pf*^ "^T^i la Fair/ TwnJ^ 

HiaBVKins.^ 

¥rrirH miAt aitd nfoEu ENirAEiif', 

dMtA TVhJi^ tMUlbTuL Ittalbv JLUtTUB. 

- " iHaad.lh. 

-fp 

ATliAr ANn iiV<7Ei.t Kjacffuft,' 
9iib ad feilcL T^r^Jpi, Jitait BuiflaUb 

rra trtyad fta pgigit ^Hi ^ 

ijfSS&'II^Sbiiftf&^^^^IS^ . 
mnifip 

Kan , 

10^ wiL.hal With H]«ri cc LriHiit 
UJurH [.'irkuJ^Tf vr.]ii 
Sac BUlTd, Aa Jnwt tadbna vatiH* of twrw^ ^ 
liar; HiiB wm Bt*. U> M ta rBrfaB-b-'<i-r^i:nLrrr-J iniitn^*. inilL ftl, m^ABl 

Varu^a,. *\vi \"Q^, ^ApLaiii J, rifiai, r-iit Utlbmnfl^ 

" r-i^ir^huibcil iLMR^ri^, ii\n fmi, IJkpblU fj. IL 

, fii^ Haa I^HiM-Jv^,. I'ni^rEii. krlrb , Li tUl, 
^nhbrtliKi rprllnihHnr, 

ril#Tii in *fal[^fa i-ii'La:B A. H-'mr^t ur l^e 
■ta^Ff SJit^KViW^H h-IJ Nr <l>^' ••tticcn abil^u- 
piBwri nhrfiw^ iin T kiaail ■ r aSt^- ■ li , 1 If}' rwv- 

Lbp- .|4'>iM rplLa.|l,||l|.htf I'lphiHi^u'l 1^1 tli.ya qgi 1. Fiii-I'MEfl 
ID Ui''rpl'FrB AUi^rrilijibi iiiLiL n^r.iv-. 'I'hH- j,|'«ifriht>'iki^ 
Wl' raaiL.'. br Mi . ■-taiL^i in a ^tiitatilr ^jwh'fa, mni I ^kptwa 
fflpllnjJj' Ti^iaiiD^Iri. Td.^ b^tl'-li* id tfcai"^^^ 
■Hi] i>r 4.'L|iMin ^'irfi-Tr liih Fik'M'Aiii IT, wrT- lEnial "!| 

lliibniwiii . I *i>i«ia r'L'nry liu F^ftt m llui am 

M^'-'n. Willti mMi. U' La: Mam. aa J Mis n*MBlm tif th* 
Nitrh^H>irfi, f'jr Ihn lal X't fvtTr. 

'."meUAfi •tvhr'-iijbr. 1 b« lAnrtnitila, IMMIil* hkYiUa 

1 ipa IliKTlna aL ii.LiHp,[[L., thdt 1.Jt4i, kkaliHintd IZirnr aA 
au,i« Ltvn knh. KaiI It^^lri ak, it.fU p.m.. Uia iJLb, u4 
ajtiiTvl fti ijftbwr kt imiUl^iht tb» llftli. Tnt B.M.H. AUCAMA. 
Tbr r. 1^^ Uini]i4iLy'ii .iL'OhiMi. arrtr^H] fPnt'-Map 

aPE>Hrd. H.V* a ibi lb . Hi I i4jur)ili]'' I'i>'lt>r [■iuf«'J ii: 
r yj ii-ni,i '.'fi" i'''ap"!iiii 

>uf[liuu]l>-rlabi| H ].tn «.>. hid tbr LiLls. 
pi , M^aM thr Ul^a^ al tl.Vk a.m., 1 
,Ml^]ii|! U^llk ni .^,|i» It B, IrffL MHb'ok 
i)iL the kpil [aw*!]. rbrLiUE>i Ibr Id^n^n at ]]..'. |i.ni, 

iiir» l^r^tEaivr^ Vbfl alH-Atn al ll.la' 4 m. .IU FUp^ ItHFj . Umd.^ 
t><-<Lr hl-Htiil ^Ki- Kb^m ^Kii Ram, iia f'.li. ruiil 
V,Bi«i I'l'fp^rkilk'iiilii m\ a.m. lioLnFiE IV/rr .l^u^ 

Ettadh B[ l<i.'l& a.la., HB.L nqlhit aLnrailn Ibi: m\ihwt. ■iViK ■ntrrri. lAtil I'llL';. I'lUJiA. 
H«r(2i ImsiJi F.f'j^ \.'imi\ffinr'i irrWM I* iii-if F.v.rn 
i>lrr tl. wkji H>imll >4i«il ^ i'Imh- 
:^uiirr nftiiLpr, iitj Irrrdi di^bl^ a&jofakil' !., 
.... ..jr Pti nhji'h lb. Lkrirr nuwbir ul v>Mihr"<" -"'^I'-ii 

'tatla tfaa rikTinil -ll b-hiji-rK'ii'iL amniBMBti, [inrniilfiL l.-j a, 
mpmifl mn mil Iff-, «rl>i bail EhFaxpfriquaayf Ihr ~ 
iiArcwi 111 tJin T.t^kNii t^ni 
■K«]Ihi kt ; 

na I'b, F<GIL-tkl . . , '>yb*p h«aa al |lTWP*f!ta»^ . 
*L |>anan W, Aatwiwpbfftapr«]lHikt I'nr iDRthriK naii- 
KwliPl 41B ItaA'h ]. and ler' ^ "'^ . . ^— ^. IHh, 

|iai^lHldriiknFtiur1dhrii'<n l:<I 
at Ktfiirt ant daj , tn i l'- irt tit 
wu Biada liLlnuph liic- i'.^'lihI 
din Io iipat-iimlii ChpB iHWan, IVrmaiiLlr nE^-.jiini" hi^if ^J iJ'i.L'.iiit? iJirtiL, ...... . 

Hi" ,)-.'.[. M.ir k;iii]n-.rt iBiiMd ifBWatiyi'liMwiWitCA 

D'^h 1 :p Kprii-^B* llai . , . ■. 

- ir Hrau^ktrc aHuiBua iMflH fi <Mll^lMiat^.:^' 

'ifa*i^Bi()ntl Viiiinlu BdW tl. A'hBlb AI iUtim-' 

iHlanjl til— ithj. 

1 he 1n.u';piri- UaDluLLtui lakn QpuL aticbarmjtC' id IhA 

"Thr M^il . ^] r.f . 'J w > - ll..iU;,S 1 n l.> M.jM V I L 

:r.t>r |.^i . n ; j.a.i.L n).. 

Tlir ikl^.iBi''riiu1l-.ri' t-rr NRtr EEALAFilk untl-mM 
AtrcKLAMlN.,-I>«pantinDi tivu " 
barque, lAfOfairii llrflilfaar; *" TH' JA PAVQ E£ KAIL LINffL 
WlKT". B«ii«,l'hilr.*Bl T'... l.imLlr.k^a.TriM. IV f..S- 

liipl'lija n iiiiiiil I f Tl 1 1 r I'l- lb ^i■ l.cn rf.^ 

UtW !■ tb>" ImJi' Li|'4r'':i Ai|"i rali'i. M^:ii: 1, i,1i.r'i-, •'•■i 

^^^Jitaml Uani, wlu£h Irll Viib:ihl]Ama nu JLTiri'l. ]ll, 
HiiiRlAfA ArdHTiiA April |R, R|id'|i;i:tip4dibiAab'M;'<-J^ 
^iinip-atBwato<4irr, HhA'ffWiiaa'lHM^ iiBtta fH ttn 

Tho TalniU N4ni, whl^n I'fh VntfihUKi ird Ami IP, i> 

1I111: at llnn^t'iDp iiti :'4Lli. JtiinM L :.^ih, lltiLi^J-T I'liml 
lUrh. 'Ji.wimi.ll- IJ'h. Hn-lKir..' l.'^...-:v1ai- l.M,. n.| 
pruiTPn Jh t" M' ' in- 'i 1 ,''i' 1 ■\,' I":li-h . h|. \ .i..idn 
l4ir Uir f:aHr.-^-i .^r4i 

Ulir lEuiiva Mdj Ja wkiL'lL J^f I i>>iLr>?y i>« JJaj~li u AHD BOUfl^r 
BAltStE UOAUAN^th lh<i OfO^ 

t^aWWa NfiWt'^ITB, «t ri, IfUd, 

liAlMUpBid nos-.-ta.^'^ ihtataaaUt 
IVATKEN ifid T^AI«lJlrl-^la Tabaatn* ai^ifpLaad, ai tJQi, forwltiirc. A*:. 

lUDcAE.r aad VAnnnAJi.-At iff : 

bcdrrrtt.Bi 11. ifiinihtar*,ahM, Att. 
a. r. HAlwta.-Oatbaffraeii-iabiaa WHto ilfa>i<^Ha 

FiiH^itur*, T>taa<i, MrtairnMd«*iW ' 
MaliAjrTh-At 9f- i^fc^t^jrt^^Mk rtf a wTi i^ H %, raal^ 

lUr*, i^tJPIT, 'QliBI*«*»h ^ 

A. JKUkKhs—At hb 

□al^i^ijthh.qd^lti.— At4 __ 
']JB-it»r>^ i-JBJiiavi^ da, ' 

EVAMfc all ^^J.-A^i|^■■^^ " 

L C. NEAJ'.-At IB IValMB-ftlBl:. AauAda!!*, 4 
i.mi, VitrBtiirf^ 
L>1UMa— Al PPtwitkam Anadn, U Pqraitiirr, tf 1 
' ■Bwe'i boflaa, hnoBalfeMDad, ul f,^, I:\iinii- 
waaamfad-VaafaW ojSkk I^LaoEdq^ : a t j w » iia t j:ih i aw J Mi: 

Ski.' 

- - - Mhl^. ti National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 284 THE M<IILMNG IIERATD. SATl KlUY. . AiUMfc 2h THE WOOL TB APEL 

' "mm 

AM bvB 1 frtwirtunTipTt itt:- 

h^«l»tMlin»* M null IvifHd tomt 
kmU •* pHnm, it U mH, ttywi^ no titmUm ia tha rmmfm at -rwlVM tlut mtf 
HJMlilfl «^ HflUAt lib* vml Il i p yl iM Ha 

«Ui4in to epn n Ntk ^BlK, iMii AlHUllli 

MM, but ttibton of tbt tE>^ ^unr n rtj JfftiHIn* 

]M>«f H«cdli« nluM bwtwiiMM^ ■ O^HIH 

tqf^ HbaHri prioM hr tlrtir 

goodi. M ■ BkUw or f«At, tbHv BH bdh 

nokHHd villi, Afld U^d luton rvgaldi'flf WWl la 
Moch 4ii ukaoTtt ^lUDtllf t^il aEy 

Iha uftw tliiw, frciiB tba ir^^nl dtta Lt]* 
bTBikUp, Ifal jircibBbnittfb ii\ m (ibBul bt^Lii^ ^Lran 
|9 danliH ibi ■«ilHr or si tb* Ininii 

^ ll^- ^*i^{ti* AwK upi.fce.ioi- 

■ijihiMtalfc lb tirjwb' ^faU^^p^iA Oulnlf 

*^ In afdb47 vilJ b« bp^ « Uij «a4 1?, 

t«r Htbt8tha( tkiktonth w\il nrrut 
panti prlo^ balai piid n tTil* Hid*. 

S(p UttlM BCUd bwfBH hw bvn ^> pfPH 
Mtfff «Tt>MJ ktmllf iMit xautnth thit lit \t iu- 
pDB^kh tA #Mipi^l^ pHKUt tAloH, tat 

Arwj MtwiD^j btflil«n 
J3i ttt 1*^1^ ■- pHxt t^rbil , 

HHliuinHBdjEii^u, li,lr»Upl«; 

U m tf ^ MriimiD Muk OlH K«*a imUff ' IbAt Hplil lniv, illtMIr Imlj^, •[ il,l7< ^bi b (but <l»m. Of ip ii < 

1 w mt. 

tpflkic fa tk* ntim HlUpf HOtH* ; — 
1 


n_ 


i 


n 


i 


U^ld*ki|iiufrN,3dLV1, 


fIJII 


Tlnjirii*^ ow- 


''MM 

- 
tiiia 
at, Til 


JhuaUkllU lErtnta* 

Ltd. . 
BtTBibii, Mont 

pntlklTi 
L^x^HUt, H. J 

l.tjl 

Bjti,i:liLilt,udl» 

utn 

nun , L'j, 


Jll,fd:l 


lT,t1t 


ILTTt 
:: 

H,Xill^ 


■ 


ll,TT] 
11, «H 

fi.roo 

tflM 
*.« 
ii'rx 
M WW' ^ 1 »«t toW. *Hn*t, ln"! 

3llbi IIMMIi, 111! 1 1. ; lUlt lA ItU. 

B^Dund AUmi IhELin i JiKtn ItihN Fwf 
, .^_^MM^fM~ HMt* DrIUh ttthihl, 

' " Ki. 

MtmI _. „ ^ ^ -. 4«l 

UlKM ^ «i — - - 

TflU ElM' 

AtbtrliAR H.Hhl-."ir ir^iJ^ar ^iilkH- TM b»lb»*lii|r liUpiHCiti faarc lakm plaBr 

ThtilhHmk kti life Ijtii itrt. _ 

VWalffiW F4f4«*r ... — » 

K£UU (f.^iitl* «, t- T. .H ... hjl. 
■iMfkifravH^ ^ K-. Mjils fUpv^tcMii: tn^' urn ij4 t m*mm .^ 

tdHHHl^ ^"ktHrlMtff ilvvfit^'-:^ -tMi» 

4«*Jt ntkr— ¥11., Muvh I ta t'Bbnurr 
tbHf b Ht ft Inii Vial ftmr, w^inllr » *^ 
Vv* tetb WklMt TwuBlB. And M*v Znlud 
■H ciMc«fHd, nb«nllr q>])nHl««tM V^T 
Dtmlf to Uul willed It (4wbl IB 

l>f4k»d upon » l^i t'fi^i^ *l*lilti5^( j»rf— t(«,h 

wrtt*^ - <uwitM4 

tb*L til Ekr P«fe lln->tH<9 K linl 

fHtm »ulJ ^MiT I" I" 'br^li (HI* 

Mr*f« HWi»lHrt^^, h Ktr.*L.dn-rMli -.r i.|aBh.,B l*u 
pnbd H te vhX tka |,ri>'WL.Lr kliirFl^if^ inik tii 

tiba'^dHWAH Miii^lIlT ■I'VH t ItTVlJT phlvHT" 

nwntm^tPiim IN klttt4 FiHT'^'o™ i"ti*-l'lH rr.nc 
pfMMit imiMw^ i tM>j'rii b«t Inv Ma fe4MM n 

rll* of «INL,'0W«vJJBffKt4P W«th« ViFOld 

bin bvaq Jtifcrl *i-^rrlM''tt' *Wp In tt*r Ptu*k 
mmw hot ■l.ritUy fc* ^lLTI4llfluBlinMl lni-|lnr4 

SirttjHJW" flf ti* mSwW lt*t »«F w(*«rt* Bit lh-1 
liT^n] t.^ iHilni«t 1*» PPMdBrt fJwr n-nti wf-l 
hu-rUt LA Tl^n li^iJ EUrlfU 

iPfvlJre I Hit 'IB. tb-. WMHtH-i . J'^'laiT I ir rfin rtiii>4 |»rt 
dItliM, iJlkaafL ii pM4iijn.ti>u „....J ' uiuui , wM rlruu t'OU' 
•it Ibm tU|Hi ltlp'i4l::ti Hvl jIitA), tbt [■i-rwntnp' b iT 

«[)fl Mill. imfmrwiM villi illtn,ii,fl]L£iH4li It iiln tK HrKI^ttfiil Ukt ill DUHT W< tbHiitfa, idll ilMuJiLflbcHWV. t4ianiiiliL«lUil«m»l> 
wwlj, T«tb u r^*^ j(f,iwtli .111 

r jsr^DWir*-^ *oti«rtiii., ^LiipatL 

IhlL II**- tW* tSpT TmI* *llfal'Jli*'i5 "iHtiJ*™- "I 

khd Livtibu alrtifeta fcr.i#.-*^it titit fj-l iMtiilJii«i, 

mat Lin. i3«h firtlHdl tt« Hf HV rffcU iJ Ur« 

•fidi^, 5t* Willi r*J«|r«iafl 

u.tki n«nn.w«« inait iffSllw, Momio" 
Ike cnigM t,» «i(Mf«l turn It mtat^j* 

■UtUcll pwlhW^I « OIHWHt 

ttti UM,' lBi^*-*-tiri*rti^'(*!lW|*!»..;^ 
UtaltsEBl m^fiia WhlL rej(«rd la tb« hitun, h H* 111 cnfF' inadtiilliirr - B MOtHtfa tb« miv.- 

^giw#jffii&>'."<! WjNLMff vi#4v, but PiFubiLI^ 111 ■ nrry aliitfl 
LfiMlm'Jt ibJ i^vn y,uii\i 
tlilvtndB— IB p-rbliLiiiLT rli 

lh« ii*t4*4<Unl ^g titCK II 
BOrt 

LQi; 4iuL hfDT maftbi OdCcI Ti 
nii^] »lii«|i. I hi-rt^inr. irill 
LIU nijuiB iHtlimJdi tuaeUiti 

..... -...rtttmBVffindlLJV ft 

_., Hv, .irm *biaild tu ^iim wmtkwd abfti 

takf tntimt Md, taiWdB -^wmd, piw far Ih^ 
Ihp Iff Vb^if] mmU ■■hnao **! nrr bUnVr (w ^v* tba pmlvtit Ml tatij'flr 4faii I ISti tajt EDITUH UF TirQ HAm^tH, 

ti«^^(a«4iN>rlittb|iiittadibiili:bB tbfH« !■ 
IwCiife, nfcw|«Hria^, Mi-. lUnffr* u | 

4u Jifti* tnB jHinlid i^vti^ buuufBil th* 
tHPiiiHi* qI vtm^taf m ■ WT ■■tliZHtiirr 

iHKr UiAt I bi.Tb »t ipakM Me. Biunr >faBut ' 
mikiffrr btiHBM. rinbaa^Bfun' nMt nr fk* prim 
at ooiil iiiH« lb* IvMiiiitioa *f U« DulliHrr mill , 
ralEr 141 rnn I do ha iPHDlli«t «w a^aiitf 

tu tU- [£im» oil KPT tl Um lUtf^tlL 

I'Wp ABiLiMbariC «( Vr. CKife'fllibAll Evfvto t»» 

lit ■DRwarH Mr. IJovlWiiw'iUbla *lar*riKH. Hi 
dutaaiacw* tb* rvb *fBtBBDqtn abiinf tin nnfu pmk- 
ibf to^ m p«f dif. Alk m3j^ of tbu pallHHh'i 
**n l|t*mi vLll ■kfl'^ i^at tbar u« bnl mi mfa m ba 
KUTi|»H». Xkavn t«Uii|l tbtae tiiurfH (ran D*v- 
ilibM'* «mb|#A QbA IMI dwlHMiit th« 
hiKWMtw Bwlimdi Mm* e«bub aa Ieb ttnu 1 
■L tMa varj 

t>1 l<»[*, ^r., till *C4, 1 Tsttlin fB Hf, 

tale bHiu &i |^ic dtraiiUe laavbaf bH.inrt. 
Nirw, It ma; Tny 'b* twH li— A ibBit Vl-r Dawlli 
ahw hu flOt hIhM tb« «4Mt A«fK hid pa- 
mhiT »t (rf tb« tmit." 

VQb UHll EKHllastp Wi. BiLitOt, Ibal I Afbal jH to 
nbd iDB* HB H|uaLiha>il bu cfaaeb uf aad 
n iiu paj-ihflv^ Had jou eUuv », 

_ l VGufdluvfl ImiiHl tbAt 1 hul n- 

rraiMd Iraoi mflvtidblfeff til M tU4 rtwiUBntia* 
BHiajH pak^ (* tt» BiBHa So aMiiitlam h» IMr waipa, 
friiHi* I.PI wint i/i •Jt** p*r P*^ <Br •** mwtr, 
T htt buLHiLaabaM m^chrhtttM naUf bt kdir 

Noiir, Bi t<i Hi, Cmk^t ^tivjf 9f dp^ ^kIIbi 
thr: «ar*I tkia|ilB — bjr tbii 1 ^FfHuna Be taau&iw^- 
abavt — Ui iH tall bin Uuii I l-piibUL': Aqt nw^ti jhwI, 
#«BiiBtT f 14 J0< tb* lihL |iir-abHt, Hanh 111 ta 

«ijN|!ll£Bi|rM.'t44«'a^^ Ibit I bw4 aaC naalkiuad, 
iUn) (iu ilbov vuv^bmi tn ku; «« jaw 4af - 
wba nniVl aiii«i[pt ^sHw tbi nw ^ 

^KLLUttllt •Piil^'ri H^lp iijMb Ite JltfipiHiO^t 

ijl 171 dtrtuidtfktwB iiKtil^« irtybbT^fl-idjft^ii*^ 

lEklti in nEkiia»g iMir a«aiitly^„ mtjiW |^ 
tljTtnhhib u ai|>itiiif b- JBTi ^MAj^ia^^^fJiitrdlEt^ 
«l^ie>k wu-i]d tmnr t^a nrnf^fia ffldqAtt^ 
■jftj. lu^rwl «f 1:14 Jdi'. hliich I iiViP^HlMl^ ' 

WJi^t dbit Mr: Uhwk J:^ tvv tbitaAHrp Than ba 
TThi UiuiEitvr fpr taiAfli ^ H* ULtroduDftl end ()aiibLl 
k lWI H-'tiJtbi^r IUH^ ttliirh ■ fLDWai-kj'bLn , ■ j ' ' 

Liftri** vuViBfl tli^LF iDimri a day vimgfi^ Wbca ih^ 
•4tj|tbi[]B uuit^r Ebp t'Ton iii hiv bill ilm v^iAi Iit4 
Dpan-tiDik it wj]J rKta«B ttw bi»i' waKBi aad 
lUHtuF tbfeli aipoiiH*, thar bkTittit ta p*f b vbpob. 
And ii*iBa Jdt <«r4i itaasbina. 

^TftirMa L 1 wrvb tbi ftillg*iot latlvr tu 
|]U'4itB^» 'ifwM ULnittar for tti — - - 
dLfdl 

■■id lijFrttliaBt- . . 

MhT Ii, Jf|ltl'],-Wa,.tbB mtdBBfiaaJ 
vrl VBoMifwl at tJnh OcrUbjPf 1 fwftMiiiuiiji 
tliBl tin iUiiif4*W«t UikSHkbMttiiH 01 Uw Cv^L 
Mit\f tUiBtatloii Aof qf tH'M Touliit aslki tci tba 
IwciLliar PaLur* erf ttiaQnl> prAn, pinn itiJiHrhiu* 
19 iTBrialfmla farf [iilHtairaarairauLtit Aarab.T 
uiutulhf Bjin4BVt r«qa*i|tMtl^]inpMttvKa)pi 
•jitan of wii|tti».jjjB^r|a jj)ii|||<i^^ 
be contiauad ^lit^p^*-'*^ 
i|i.f wofcbt 
Urvta nltb*n. 

TAfl tufWia t t«i)l*Bd totfali latlar and (b* mib*?*' 
nqutftHfei. bffbittii'nt Mlna aaA ^fEidml- 

ii,LEJti]{>farva[LLi4it T4rtH«*ppronl of iiba UtaUllt 
Ati Bxrexbti'ihl u/b«l l>r tba u.aan vurUif ai th| 
iimt* Hdltarj id nidtdiiHa thr pmnt irn^iv u 
wcietuBt fat a pnrlnl d 1^ BtfttWi 1 am dnHM;^ 
inlMliK yaa IbBt Kr, ElKH^ t^uk OHWblHHMa^ 
aaeb ■irtWBrtt."'*' -i'' ' l'- _ -' ""'J-i' - 4N(£^i rb* tfir vtinl laid dT I 

kafafllB^Elf whT lliapstiiit*al rwaWta g 
ara 

for 4 Mefti CNrnmriai^ to do th>i- Tt^ natlaui 
Toqr jaiinBl it tAriMcbiqf ^^iifb, and 1 *lJi 
thiE latter b.r clTlu a i« fta««*6P lrr«n l*tlara re- 
nt T*d l'j IbaI bbi]. t^wAvr Lltt« ELlar?-4i ^1, i. 
Hattwa. HbP FfUBacd : " Tb^» ara -17 TBuaU 
IwluK aadiiLjnta fmaifnli^nnk inrU far Hnimr 
lulu, atairtl ^'t,im torn* hjikiIj' rrH|fal Titn frwn 
AiwtralB an bafUbiaa . ibatu p flagliB* af faJJ^ 
Ji jiar (04 H nwisartiB." UwaiiH kfaa^ 
Lmfi** Fr*b^t wn* t--'* WV 

■i^bdrava fHBB tfcB lBliWfe,.KB*|*.«*. y^***— ,* 

ItBitlit «r BiwM par tbtt t ttw 
fa^ imm oa tt* "laold KiK^k al Intf^t 

U'AM»tt? aBdtTo..Hmiapnrai-" W*iHilj 
»xkiup 111 if IB* BMitd aril a vrntga I trim Judfa ButMnil 
4Ct1uW FOB ^LtEttCP IIBI14CB Or 
AaiUII>MT. 
Wrtaf M uitkar w. tmUKr. 
Kr. niittm, ImbmM Iv Kr, flnH^ in ilii 

Oa,,iindI* n'lH t 
^■■ptndutM TbaMiBHv. lltitlbHi biiilOh, 
Iwdtm, hrtfaat'l#«*ivMMv«iba|4anlUTi 
aim dahndanta tbfct tha J fa aaJMW l^ld atll (e 
tba ipJaiBbffa IflO Abhb void c( Ihw 

tiubtfal pprtAi* pBol «lu«li rb« 44lBduM bttd 
iiUUlriUitbtvlaiHbff* lit tbi)iffMfll UlMatf 
IbL^ li^ttha dtffH^lBdid nut diUvar Iba M 
Vtn ^aiatilTp. wkanb/ IUm pluabVi ba^ bM d*> 
prirad at canaiB |i>funt>. 

Ho^r H**f Jud^hiBELi tor daffludutn. 

BANKSUflClY CaUBT. 
R. u. BinKiM. A, Mar iWL)Mwii4i|Mn)l>il 

u> aMUF. Hr. K. r; ^HMWP^gUbS 
:ifll(4il vun**- 

Uaknipl b Ui mania ttnl If. 

Ha Oil JokH Oviwi, AdlniMid tt lUrl 
tnktiiA to «• MMiifc br Afiil «r. 

Pilir HMnnt, bI FlniDn^vill*, npu We«t 

ITjttaHil, Bin. ICr. X, r. UJIiti., (ifturiil 

UtJASTER 
. . UlUl^jijiiif Kan; wl ioui. 

ratiMtJIibr plwttd not luiltr ■ Dbuti 
IhUM Bj^«Ti fB r^1ifu>rr ba Jid ^fta] a |HiEH 
mmd A» mam ol £22, Ihw prupNt-r t^f Fatriet Jdt« 

ftlka i» a aaBBbS Wiut uf i DL-KLTlu|ir. Ml. Id. (jaUEH 

■Hiand ttt H&uiadr 

lit* CM* fof lh« impAi^iil l'>n Aowh] that Jehjfn 
bad «iBii tM Sfinmj f>itJi a l»np hio of n»a«T, 
aeoMBfautwl 1ib am^ m. %ar ol ebuit l .^ ^aue at 
'btBifnw Xjiman. H4 ntat aceuivd a«r| «notlVflr 
HB B towa^ febithar b«d aMUi dTdba tofalfatar. 
If Uteih » hl^rl pniHBtor, irbB ttvoiad Hid* at bfi 
Aur^M ^una tnwd H^V^t^JllBB^A 
|4m tM ft tabb*. na.^ km- jrcm mHHH ikM 
bmbmI inEl^d Aa ^104 tw^'aM V:iiB4''fat irf 

immimi^imw ai^i^itmim 'aoii iiiitii 
'tS^^-^mUS^ 

IHH aflarl PnaBMH*! ta UOT l Mh S bf' lb* araati 
vat ama r Bbfct *HC1i«- 

For tbi dafaaaa aooaiad Rftvi initaiHC riAjlai 
lb* tMtp Bad ilMfBK tbtt ^ittmm:in b#d ttnaiAd 
btmrallr. Ha bad avt bft lb* bidd aftwpt Kitfa 
prniaottlar tad 1^ bi^. He dkd aot kmaw atbar 
BBD. U* had b«*a k <(«ad ^afAdbt Wtifkpd 
nflofftrlT fnv Uu Eait It r*'u*< ^ ■■■■ *bn «m Iji 
tha I117W mm Wbvi* ainil«4 «Ht ytoa^oMr 
nca alH ataiHl that aosusad did taol iiBTa tin tnnm 
BKistpi irfaaa b* Wl 0bt silb Jojge, Ahar ad- 
rintm br 4Hii«l, bit Etsnar laniaad au. Ftri iurr 
tim ft wtiMBit frtiitftad wilk » Tviujtol Rudjj. 

I«H kftrtlft ibI Tfaoufti U'BiiaB P^aaM vtl 
iruiitr In a ebai^e tbat nqAptilU, al ^/<3.tiaf, tfcaf 
dtil aaualt KndvrHfc M^aid mai nb hbn jf a bawl^ 
bflrchhfll 4aJ rqa*pj^ ta the ^awtai of lilt, aB4 tb«i 
MflfWdlBtaljr ^fim rstMnfi bin ih^T atrunb and 
uid w p flf^ f UaiBi 1^ bisi. Tbira wia a iKijad 
oMMfcfef ttfftlia^flttoiU aa BHBii'lt, aadatWl '4 
aamalL Tk* plailtB Ibaaa w ftiaa ast nUl^ Mr- 

Mould, whl «■ B aaftor' n oBffi of If / b , hlI|m, fajid 
bacNi > |p«tHat m it, TiaoaeitV JTrMpiul, Hm tmok*t la IpHt^E auHm l)*,^ of ^htiibv hwI ip"^ amiM<f. 

aualiiiwa^f. iJenltuKad hqrfnedrr IbvladueuM 
of h^nm u tha nif bt 0! I % l]« wvwiltid 
aad nbfaad; iHar lMni[ Uia tw> neb. 

P>r1baiMaar*tbB wawd Ra^ 9«^d«ti4^<i Ehatl 
Ibar had aot aHAiLttad or i^btvd HoilIiI. TIimv had : 
drtkfa TJtb ttaa BLfarr, lUjd B^.^!* nba hr>4i-) aLthl 

h^B hki pdlot laid Jhi ba4 bd umBr anil n finHl tn 
yaf.l^^EtiAi. Ua na pub out of lEw boTfl M^d 
MMltabnil Ha^m bj Oa bftfMiaa aud ulbeTi. Tha* 
W-M^tSMir Mnld tM- mm* h>i4ijita>. Afwr eif. 

lilHaHC WBabidBjH, Jufr it :«ri(|rii»'diMWU|Ht. LAW NOTICES, 

la diutf.'Ikfiwvbu BuBiT Eb« {'hiH; Juair*!^ ti,it|d^,— 

AtlljKA: MT^UirBLL HlltuL I'LE" i^Un'^Klimn T. llMl' 

te■lm, n^Uob to ihjpeft d«crM : lUrli. Li,'t. ikojl I u. t. 
uiiD^ niia]f tAl-mitHmr i-'-i-i.i»Uti'"*n\iuum" ti' i '-^- 
FJdL'r 111^4*^(7 dkM<n*IT WlUla VIC . I^mm, Hi^p, 

jF^aat+d. HBd "niiiTmiw Ti«tl^iw rur ]<ftia 

inll^fdr^rfimj iiflf tf?Sl^ n^fbun had tuanvaaat 
ArL, Miw'^ ^[iiilatwii III 4>t «^iardhw i AotL pibT 

tLiM fnr IrtV* lw« , l^igUtaflnxB] BMlhlBC i.'t^ptJV V 

l'kmbMI, uniKn r.ir itH'i*p : wr*Uw,ww%tt.miHmvi 

r> r dHrra^ . 1'<,'.(J|. Mul n... I J.iaitwl. t. matliwt 
lot Af*wr i I lallvm T , (Mmu, «^>4 fmr Inrr tu ■^^ rj 

wielmwj. At tl awM : ■VfaBaT Hut«Uil Ejri< tv-wte- 

IUm irf AMtt^la-lB, I FBlt^, f . -iHptaM. filFdlrtv. 

tbUBi: JLuMnliiiAD TlinUfr l^ilWDiabd CiWISallira 

Art.toBl-UBr mu'l Ui'^l* "f A,t 3 b.B. : 4at:kv 

ii«tj>.ti'>t'.lU<iiil.hiulH4ldKm. Mm Uh llffivfei 
RritUtW'^AtlJa.H. ! 1^E3H9 T. BUI, lolaa mtaL 

■i>^r>llf|B^.i,l9.|K!«'fTA|,. ' ' 

itiittUr UfKifrMHria .f(i'. II Huuit^ 

CV^V, [AUhflt, l^J.^f^M. I lihlilik^It l . lllloiriTlHtlL, II 

llwtab V. Urtwili'v. ri.K^« Hi 

UirAaTEA EI£UIipMh,^T4Ji»^4iVh Apttii iff. 
Addli4 iilHiJlllil in. lilH t«irtri»»ij LHUifl 
^eSllJlS^M^^gJPj^ - ^ - uBiiadif.MiybmTtVMEHw iibjm 

labflit'V. , jMltHiM'«^ r-urtber'^ 

WniiM ^ tiw pi^t f'rf'i~[["'rT — * '^"^ — ' ^ 

Bi4u^ Faiim 0(wn jaaaavd^r* Mart Ur. 

il^^lVMMffiHli, H ova nitet^ 
aHBF EltlHBKI iMf^ajp. 

Lbifrnr b>--Iii tbi Xum nmi I'lVFi^n ' tia 

JtihiDiiED ^''-.114:11 tTourl f-Q^ErriJlJ AJ[r«,l Karni 
iLBiJ Frv tanL"* (J^mianh, l\ iai Umvmmi, wrTt r^< h 
Ui^ilJCi, ibdefBlilt Kd41>' Lta^HNflttBt- 

Ctauri^ (US lUvil — Al' tb* l/TuJoi- f\i)i» Cimn 
feat^riU.;, baTdre Mi. f. W. Edirajda, a.bL., WiLliaoi 
tr^inutr, qf so cKApvti^n. W*a cbujred w'lib 
ataaUu a pair v( b«Aiaf tha valua ot 7a ^ire* 

n tjwtaiMll, m tut ]!^Lhibil4i£^ Hs 
- — '-^ » Wtfni. libaiitjba'' linjui^oWMiit wiib bvn 
""""" vitb, ia ooBi* 

■:-jiiart. at. tb* 

. 

- tiiia ' eJjjUia k^" iw-^bl*^ 4nMkMt ''Mr.' . 

1^1 lu' inpiwiuitiit i*itb balrd li^wlur, tb*«ttiiBL« 
i-f b« «)aai]rn<]t wiUk tbe lOTBrf iMf- 

CtHbibilLad fQrl'ilvJ.^Halura Ur. K. W. r:<]<rard«, 
t^.V., r^ittrdBT. Iba n^br PuUo* liaurt [Ituel 

1114 aifd niiturinjl tbn ilnnlJjjiff iLOM^a flf.iT .>]ia liV*!- 
bLui UrabbB. AlfUvB-rifvi, JL^n'liriKb. mi-l *bMlL>$[ 
theiFEaa ^ utiAULiLF of cL^Lliiti^ udrnaioim HTHrJ^i l.i 
a]*ohaplnitHil*»r^, iLumchuJil iliieu, i iv, mf P 

valiia nt £m^. A«uhiI w**. iMTamitiKd ttir Uul ftt 

lbs (Ju^rFf.^ SMii^di^ LNillliiiqljNnn , 'hb Ua/ ^] Unll. 
Umil Tia irfumd. 

AitaiiiltiPit a L-4Ptieta.blr.— Al tha Wt.btr PaEn'e 
LiturtyutHda^, Inff^r^ Mt. F. W. £;4waTdi, n.M.. 
JftiqBi Ailautiu^ it~J, ncdiuur^ wfti «har|rvd irilb 
awa;tia| CBMhUH< i^Um t- 0- OtMtdlar vlillit 
IB IklHjHaUiiB Bf . ..bia i^ily, A4nwpd na lla«d 
Batun iTr. B. WUabka, 
j^MktdaK Htiia HatfeBBti U-vumb d tfat 
Vabbb PalHB OHit, JH4b Hkhb, iD^Hbaftf Ui* 
MOM fat lb* kanrubi of Hulfi t * ww( M vvi 

DftThl bbI FraMr, lata a»Btr«(ttdn U tbf 

botDurib fo* EBBQTil of aiiblMil, far BkHUatiflf , 
an April Jij to wnvvj I b« aiiuB lu Iftv tjjl^lrtli 
ilipat U^Tid Fravr pdudad inUtr MiU* ti*l tlfel 
h^tbH'i hRitnjr, Hi.i w«4 \m #10 wMAD^tij 

jBoitatiiin ta i:l :in Wm, wkuM Atfeto MHtm 
iLaed jC1 Ii, d<v p kw<| diktrau. 

Dtd LtBBUJJH. — At tba Ma«l4tn Po4«b OwH 
THlardafr N'unMr, DiHaban, B.U,, Vf*!^ 
iiaBBt uhI 30, traa ^jbwj^ vltB havtafl 
iadaeaatlftBiruaiia ib lha bar ol tba ihdofd SvMt 
KiAi-lbnal, HavbWdi Pf9 N lla MA^if. 

H*nil«Hl£l. ill i^Blt HTM d^fiHL At 

Btdfarb r^llrt 4;dBtt 3rait«rd»V 
Daldli^, H.M., llan l]^4«Bi«|/dt|KntJ^-:ii»e^||t|M 
w*k Iwfhii^^iuai — 4t*Bafc,l AmiL ptjp » llBi b1 indBtault 31 im»' 
IhKlHtuw BBOnl*f !)f UHti-^l Ik* ITHlvwfe 

Puiiea Oourt TwtBriiar, baConllr th^iiAHH7, a.^L^ 

^ „ ^ , , lUvrt ]l. rarriiri, W, waa olHVHd Witti 

ILKMtbDri UhM 4pI, whEA .jUO tuii ilaj dufAbrirA. tiK,iu^ u «diir bil Ogbit Tnr tbv paTnaat 

A«*awn«tABldal4 DbLaiaatfe«iit uflariTi i^i^ ^li 17a, rme en ftn ordflr of tut miffktnitn not wirty*"* ia ^^J'"* 
laBf ^a.f " JWU-"-*"*,, ,, ,, , I tciirinli rbeiapinrt Al hlbinf«, TJ^q a«ilH j m 
4(LUieil tuba iMt^tWtiad uuUl tba ordw vat cun- 
pUad vjlb, alao to p^j 'h caib Ol QOlut, In MtutL 
fpfilfMIWltfty at twin. With 

u\\i L»-kyi-r'i nCIN'T Ltuil. f>lFTir iiit^T. ttlijrb iE^tIIhi ta 
I 1.11 It.— Vl^t iMi BBi ka vabri wM tAft kAftitlttMMft, H, W 
rtih<<itil nni tuBKin tad rt, ^' Tban'i wHbidt »• 
nmpirii wJtij lb* 'T-unuiJl lb* ftaf* Aa ■ 

nurallif (oud nf dudiae ahvltar r l thv bmi win- 

tar HU^J enhUMT^d La tb4 U\t boUo# « ■ 

ImtMr aftiBH Tul Ud plouglinf, th* ffHH# li bsB^jf. 

Ita «ilk*r kw^m njk all a ^ ho - 

■ttd *m tot Ih Mr* as 4iM iutfif < up ami ii awair. 
■ifbrn tttairoaa:" Awl vtut a aoadarfiil •i*nt 
tta- tiwl»HaJ hH I At Ihe naabiic on iWaj « 
DaliaDi* vtf= HWiA«r. Hf. Fr*4Bl>KA llBuqJU, a 

" iiftiW^." ant fwbiland at ttb d<cfnU»^ ^ >" 
al^ «• jtfiiAkU la itabwwk. tla «m 
SSL « X J&%»* a^ j?«tto « 

ital^fTfljlMVVl, ftiMlBt M ttft ■(mWWf.^g fgf 
lb* lurfCiiiiHliafa, aad aa aDoa aa ImpUrlft •■l!)W:i«»Jr 
ftca TOT B^dw uraalitfat*!!, 

PHura to IUlB>:>r>. nhitii i* vrAf b^lfa^bair 
tBMhtfln. U 11 \axt T/> prnlioL tb«ra iK Ik t^TH. 

fltn* fqiMbBM il DUIlJ*, fit tb' ptl^fl L> BQ^t r?i»i]- 

- Uli railvarTafn a BealHta. .A3:,i-LJL.^ 
.#f larsHKh aad a dpf « 
Hid itt a $4-div Bttrl lUka trtkil b,. tu* qa.it,Jia.4f>arBH),h fail B liar ■aer* It «o .^.hai {(r 11114 (n'tUiE jWMiih ilul „_ _ artli.ntta 
)|u^ tllA is. nait Ua i>Jd ( jr hn 11 FKi;4e<Ll.tiffly fl( . ,. 
ditd;!' i-ii|; will out 
b'^i rt-Ti?- Brda 

IH twltaniiD* riil*P 

\A nvtmnd Lnini, (ili**B[l L-'i-*. 

An.J .III rbi'i-.mwn r ipiriHinr- ' 
aid Inriiot ^° awnWa th* pMifBimf (ill'-ar with 
Ha »44-^''d U^atarioa Cd^. a«Ll tbAaBPfNn* 
||kL.|fltt|ijj|iUiiri piir.La»«(l invtiBR at KtautMi Pact, 
tbr 'dlHfeVt I'MhliA nniMiC iB^rta 'J >i<^ ■<4,tb«t ^t 
tha L^lMjM Baalsa* & aftaa»l«iBa, MrJ thd 

iiiK M*r-tii!-'m' m^-i* 

tiom to ' Iki ik^«>^ Ttf^i'Mki^'^^d* 

Lrrab ftm. «Ab .iidj««ttipMRp% '!fl!Ji'^ 

fi.;H>in rb<*r*li t^ItU ^ hH- tb* wlifitjr-wwn It 
fiiftbHtaia^nt-irbH Ibarft 11 bb irlJnumMit itm 
liiorli, ttff ««ifeftr.iv «i>d Bifticmtfra— ftr Pt tafcia 
■ iDtOf mua^lo lollq* tBejtvAi it V^vK^i'l-' 
BPjiiil baiBuv. «mf, KflEL DoaMtMl IB bia broiwliABi 
valli U. lAiDbMiaad olwiii^afi^i. bdl tha mdiD^tt 
■turn l9« IS *dli1^ tbB bol-^^tffcrt*, wtarath^ 
ifllad bbi hifilhiOBt Inib prt4Wal " alan-*a « plat*. 

la *Hth« usiLTDtBa, aad, Lt iwibt aniinof 
>llbm|aj|^li^ nfMuJalnu'i t^i* ilibuaturifl pwrl'idr'i' '•■r- 

Ml^,«MHi''tl|P4T 4>i|iir PrLfe* lllf flt^lUHUMt 

tfitt4 iito. th(t llbT'liir of tlia lKnin4<|^ i^Mnw* ipf 

lh« iMWulJVteiifvtaur flnali Hniu tba Udd, -nj WM.nt tliiB rlifr W"** 
bBD'li ihsiilii (Mi Hi|irp(''ra™*'J ^ bcain woft,- B#- 
iel>»<jinim[ a >^ad;. If ej — poLill^'braailina ii 
,.^1 vnJjIad^ tha UnniEi If ejQuHV 
a t ba aolHldJ : ■Jlrr^JiJ Ultlr-. Hrt.]M«j;^-ri fr* -1 p-^ . L^^ i^'^^fl j, |^ t«p THWtia* t]l*t #1^ , itiv.Hr.i.fn"-l. tl^»n- i fiiraJpli tlw ! If iffM baep Eb«i. 

4 tiKm[ la»Uf t*a4B iiU hoMipptieJa t» 
daBBttiii B^lAuLich tbair Baliom mtj l# 
iidhloqa. HiHli»itwwll» p^i »b™ abKAiitriy 
n^if.|^™, lt«OiBb»4Mi^ Builil M«t<V«^- 
liciji l.r |m3oaio« BT*r;tbiacBf Hi^-vIb- (taaJHf , 
Ani T^hau Ti>*T»a» tba ci«MeBBa a* JoW «»- 
i ini^f-il" Dirt Un^fBtdiu II k«P4«ff tk« 

i*na*r.i 111' B'o^io^ „ ^. 

,q [ .wn fillB|^^1i Ui*l>Bcb lob nl tha rmaidBttBe 
diiUMB« oaa «iaq imrrOB j**iJa fwKTi* iw wito 
ItoajHtiliwi wLro naUupr, IbabflCHD inl OlEhr *b- 
nlHttC* i^wiP'i wpUi 'li*«taaidfth aad (lrvc^iaE<r 
C^lifJ*. Iiilf'tpl an! wftt auOkiiEnllj watarad, wJiw 
aWHrit, ilflJiid*! aitfallatda wl aBprmc*i«ble 

lim' I 6^»a'nb k«#k dl ta*N ur Bt tiipB ifctftrt 
It larflJiMd Bitd VBt »o bt^vtiM <«■ th* fiwfl«. but 

.h.ir. . 7 p,ti>ttdt<fei^ert^t:i«Mii.tBr™dpr#-»-™ 

■' ' ' Inl ■ ^ Hiw J»l iti- ln-iblk^ nf n-ttitti.. e.iBllr.T-liF'FnFiu^ 

hh-itb ^ ilJi rraCll arirt p|p«itJTt, li^LitKilT p*i«il't^ n iir l.iLif *ril -.u^ rrm IxliiL , . , , „ - 

■,^..pJ.-> :^iHJli.tilIirHlb»Il»l!Llifl>l Wn..:i<i,: in ■■ 

jII ij„ IplW^aiid. J*wfi|*t4L^- miiiiLir "I ."ll 

brtav*ii th-rl.ii'fccii4tiiinu*jTil*',i* .: \ •u-> 1 n 

Stw^^nt minKlt nrJ**fTt™ IPIP >i I'i. ■ ' in- 

nli1tt7, HWl l:>lfH*TT '■►'HIJ tin " ' 

bkUibrkltb^-rtafk^ Uurtl'L-ii ur .11 n ■ ' ■ •'■ 

1,,.;. II I* L -I* Ii*ti.' Ji. •: i "iirr. ll ill" liiiil '-aen '^lllaf-'i 

i., ., -jii^.l^rr"!- ' Ill "■•I- ■:i.^-^*p-i' Ji 

iV'iV-Vi^'!' rtV«'*(' T^'ibi'^it^i^ H^'i^^.ijn I t'tiJt^^*;^* 

rti±lBPjl^jrtJlT I.P Iba^frHsri^ ihMnI JtlMVn 

^^^if^^mr^ tiMy.-MliV^'U 1^. I'i^ 
■ T l;(«lHif Lt jft. rti' pefciLlnf l^ni^iP'"! wlurtaj lii 
M^n n.iUitU ftf YiHi 'l^.^^qiM 

elxMad BDtirvlair ftf 

Kr ii ah[)ul Htd laBDtba aphairi?« tbaKbaM nt 
ptnjHltMf, ftWl ftftml dMJ nf wi.Tk JIM lrt«l lfr-.iDl- 
nii^htd. I'ha couMBf HnuaJ i« encJamlii ao'l ur. 
Ukaba^ ta* aofltr44t);44 ha* fl^n all rnvlj mJuu ihi** 
Bostia, ■( thabauph, trhLnfa mn la tha cvnn* lu 
afaatiHulw #iioi-pt»iL TtiAfew alaW 4!r™[M.fljf 

EHBl rji> riiMdaf. fiAlBdibK 3d«nn. UnlhJwrB 
nball (alviii^k ol tba Cunnutl CLuli^^ 

f Bi. WTtir (naaiBAr NftMdWLl t^Dwakaf^ Clttb^, 
C. BlaiiVLi f-anfvtw* IMBnn l>5»«t*nBrBdp»tta)^ 
l^. id'bUbqa, □. Kfiibftr J- Wafdalp, H. HEqaa* 
Tlirnj, T. W. ratLtH, l-«b«Bflk, ftmbwrntfa. 3 
IStaAWi |jf oftiftt 'U^llisn HbiiLi^^Fa U, Uiik«r> J^lii«^N 
Iralaad, bcniEhw^iL, A. tlnli-ar. UanarJ, J. (JUrki^, 
Watmni, M. J. Dnlnii^f, iJesrj, aad jeruntoh. 
Uatrji heniib rPiilt«*qtrd I]i4i tutllt>tr, 1*bll« thn 

T*TT[j ■*ii*H^ hi'l Iti PiifcriPiifa lu lir,lW Mnrti' 
neITt and Nn l^^'lfcif an<l NIr, Aaa laaltw 

gffLQl (h*'^.LJl>trwD w«j wall HlJail B-itii ft n- 
pru-aulaliTT ytArtit a jju it u b tMdrf tb4laai4t Ml4 
tbitv J.ad «i>Ba frwdU ^iiulire. Tbd IhilirHtaf^f 
had erriogHl t^ *iimtat)t thnn ■■ ^ Iftnata IIIMIttt 
Bid tu uf^ tba fnumt tntfaa fiw«itf>«h 

■ 1m bibttM-tf Vfm *f* * W tg<» (l t r>eb ka*aa, 
frtolTtta. ^tBMfiM, hM pall ia ir*Hj W, 
Htn PDcaa piftH Md tl tn iU^ ap, wlil^ ttaH 
«)bch etf^rinii bad I* bB dw*. BttUr JW hw 
K>irn m t]ii aaw pUnbil^ wnt tftfa fhi bftn ^fll m 
uiba iLdT«t>ff« 0t, 1A kbb |mM ta 
jRnBd. Jatha emlttfalti padiiwhaara btuliT Bad 
luiHaa, witbanlBifU tmitbal wilt afliml Btoa 
pbacj* b» til* nil Itmb^ aJtar bim, tut lb* tttoMv 
tbb<iB» ua bdt^r It irJI bi far |ba olub, w^li 
TioMilt ^tHa aat can aluHit laatni i^a t^t^ 
Ta tba rhlaf faad^aft Biiol<wirB %hM ia ptitttt* 
mpdDur .b»t Mb, lavaad IS^m h(|di. <lti tfaa 
liiiida ftr* irirti ndt. Ihiir Ap tBlwiuf ban aulj 
iNuibM In treat IMT, ibd fftiufl Bn*Pik«iicB thut 
wt {irib* flrQUhda. llara tigp livo |iruilieiLlJ;r tvapa 
iMPaaLr^ for uli* n«iBDt hanlr. 'thpj a^a tfaea 
ilri^B aoBinrtdkaata afei I^t3 the hh, irftr4l| bl 

AhiHji voodPB jft^h, Md tbnmbb IHiii Ib^*"*!^ 
Diit lirtottrt iBiTtiw M w i j W'* '^* 

W4t tl»t b«f« tMiBP 

tba osDlHiar^ Md Ihar Aii^M ' «ft4^^!si|il!ikb |br 

#tMcnjFiiDfl dtTiBAi v«Hp4- .(ki TiiiiM^r:lkitlM' 
fruiilj, aqri Will enu dchwMl Bo miipiiiuR; . 
elioi.f>jitioiBturn *(tb almp nl hem^i. Aid wtiv 
SiTiplj ltpepiua.b4i fab* IwB nnmrBA-Eia b aiv\. ^l' 
biijH hu aLnrd^uabpctitf wbiab ftfudfimwd Pilk 
titTV. ftaPbia4rt9BfvrtBf»,lli)rt™,ws;f9Ptaili^ bouadi tailnl to pum dABiL. 'I'taa* kad^jbeMn 
lempla ol ii>yaat Unl*iinr«, avi tt mM ba aatt tv 
iBMMiiie Itiat wUvtv tl]«re it a fl^^ii atArfe al^ IIm 
mUt hhrBB bUowf j td kiiiQ(iJj4p1, tlkira wi\k Im 
hdLi my tin trnK a< the aaw mtvt. 

J^.Vnt iMaaiillbah UiB We bna orarj aftTantijitt 
MtkaH piwiiLi, fp* tika oontiLBK Will baa[ilaLll, uid 
.MMB la oavw bo4lar t^^ti *ban a'bp brvMti -1 
uTBBlBia;«<r it #i>i4 ha IB a4aidf)i!rtl it* uft alToril tu 
ffltt^ % libra tbufb ftt A^'iM^iiiial.lHilmwpi. A'm 
WBPTprqf f*ototi« bafBi#ijp,^ii*rf- b*E»»i*i<-Taa4. 
day, Aud tbw* (iHtffot ti^Hif -itm ^t^m^^ lBt U« 
Hr«da Ap»d Wt affiiHv4li^^d1%-M|£lA(I- 

guiirUni.dHilid- ibifbi. wtaM.mm)t--mvmi^^ 

_ BHi BiKbi^ eaaa 4E^TW«MiF DB B (EToaftd 
vuelLai tho luw v-m^ a^ioa. BottWIW, taaa will 
ipkl 

Fnina Bnpr:ikii|ily Atabat WWtmftdi BP, and »rir.T 
diH «ftLT ffir 1 iiiiaiiiallni, and IAb ttrir (4 b« 
fpi'ju^ail nu Ihi uiipubU«h-H nnl gf tlio inta^EKt^Lia 
(jf tlifl UaJmr^r* UKJIHla ir«TEI ilvpHi. J. Ra««u, Wh 
n. PiklWrd, Lti*qi ftiLHi ^l'^b^LU, vta J. UiLLouT. Hr, 
HiJiftH-ftikd Hi- htBloBpv pcnthHitiipagLfBOOtinn 
AD1I dkrEJada T^W fi**^ EiMtidoiwi al#n proq iba aUrand 
#4T4>n^ *iih llanHbftE 'Siot. nrliu buat in t1u^ Fl^a.^ Bii. 
Uarpcr^a lUaae. ThA ^E^mrr htd ulmra (b* pac* 
Md lbfllmt of UiiaintnuktM if Wat cartBiulv thv 
IwattiHIi^af thH BtbtfuuiHt, ftmd (tih<i (^ hill 
IbaiT baia. B'^tfa V* ilmAR lurij ilotf* ■m l la tkj 

IW eAftAl^Di to tMl ivifht JtlTt pwi^lo wnin lilK* 

Tka ipeiT aiaaftanf at BaliaiM Itllf 1j* « War 0 
cad^iJL hiip«]llbaTlioi4;dB*f 0BiuBtBa(L9liifa'aaTn,t, 
fttl Um tttrirn fof vbiaq bl« nn^t tat* niu at kha 
MBriCD«B3i. IIM iMvM* Utekn ^i^i W 44 

Utiqbflta MakH tor 111 
Ikt kvtnmUam fliMkaa 
inpht vMa±, hales)', op TnnnoivinBREDs, 

] ka tiit lU.lLiiiif. ^:f...Jiiiii. U^Lavn, ij.mi 
vi.l Itflwk.' ar- rar Lio^itid afiitt* tlwa irmniiajr ¥™i KanlM WKftt'sa 1*4 aw* ll°aa tkltl.<>t 
nMkE-H)MNr,.Waii luiaJ. Huo'aatt.^MW* 
bart M^HIttlaail ihej an cxAllailt, BitbHiril 
Bi» pasfb lUlk tJitiiaFiiiiiIt tnatlail hfonixa 
aaitoHaAtliia Iqji aN-P nl ihp jtmiirkl. IJfrfi hara, 
frhHita II4MI up iMkiittruirY. mcH^ Aar ila.tii Far tba 
tnikrjf an *til4 »Dniwji. .ml llrjHan .|HjiA«nl tn 
cmiliaa thi* UK. Mua. wall aHn»t hf iM-fLaMWill ^a.. 
■ii.Mi KM WT tHtMiri •>»•«, auil Ik. Ronlilli vlli 
KlTwa (nourita uuirtr. Knfln P«k " 
PtLutfe.j>mTatWal pMaafelvnuLa rncal iM ol 
ipart ««TLtuaaadtim Al taa clow ol o.a M 
Ihi* maaEumi. tba Ah ot wh^tb 1 Inrevk, hat .b&'Lt 
11 lo It iraMi ajpi. Urn •! Ui*msl '' n>i« liui imnu . nbO.. It.d Uiniiai-. Wianiliill«l, t-ttpuift.!.!, 
.kHJ iliKkt nrs niMt loilii mailt, IJHirariu Ipaina 
liamnl. U nut a 111 tartan -Mairtalp 

W*.i[Bi«iMut* 5ii«f|l»!«| «r ™»"'>""" al tha 

'.ApJaUii»™r Ki'i'if »iui"w. J- IS.- I'l"*'! 1" 

nortlia.l Hr>t uiitlsa^ liiv'MiMf'ir awuiliir Snql 

tu i*\ttiik% iiKj in fpufl^. tii^umi^aaiWttiiijfe-itTftrt 

IliK,^ Uf.>.'i4. Ilbimviv. (i'.b^m. iiinI Itii9^d*.ai*4 

4,1, ^[r IV ir* r, '.nl lutjj rtW* ■ 

umnil lot, all 1 -I -ivi'i li.i. .1.1',. •:,['* ii-Ulb ii»i»l- 
rriiltimlitiiia. 'J'l,,- -w-liii ,.1 ■i.. I..JI ■ ,i..,par»la 

tfc.I eil laal yaai, 11 L-. , ,1., , ■ .h.i iiii|H(i*i.if. 

^ Imw (tJilm. v,L'i>- J. Hj 1 1,. 5 1. 1 . I^jl t.r llii.T TiBd 

iKlic (.•..iir Killi ril,ir.,i..i,, ,1, 1 I,.,! ir IBiilu "Ua 

,ka lint nwihtJa. llN- Uriini;,...iii rl*V*i Uir.ril),ll,lll< • tlBMsid«waAlIrtUBUII«iaf ««<lar™ . w«W Kuoil, Ilia I.I •tUai lii:ir,a >«Pl'"»il I'l Itina't'liWwBfciliaiatl tBuMiMWI,*?** 
a|Uiib,m i(i«l^.wt*.i«iiit'aa»wfiai.^«f»>*?»' ' 
mm Miuk'llKatilitHi^ tWiii'n)^.''«atMjttt*>(ivt^: 

ikllMr,-,*J ^lirt^i'ta^.aa^«rtia;:.i*. 

tlH> puMia ■ tja«t vithvat jfuHoalng hi4 haiiil. IL , . 
netPjar «.T ilii IM* IlitCniiaiTa nrtbat tIBIn Hltr.[- I Cj 
tllDlbaIcillinTaniiIilHiln.li, .ail all mul 
Bla iikikcDanB iLaB,]^ r wiw aabar 1.1 jib tat b.i^ dnf . 
« .t Iwt tba bMkat th.t «aj aiaul far IIif. ^adal 
Indlt .r tba uluuia. nf th* apalf.. A Pia^fntA^a 
funilir* naB.iii8 nu b4J htarj .BflarnJ li« tju 
ttmtTkkWtdtlHbmllllltrUHtiwu yw.TR n.^ 
tu the bwt at "H* Dawt fapn.LmM''^ Ktr.Boda 
CnaHUn >bi imm^ lb#.faffaiAh>:ral[m^. tha BrjJ- 
hauad nl piif miltHllllfcMri 'AAkV^O" d'"' 
tvaAiH«ia, | M i * M,i iriU indiM^ tl" >• k<i 
MT Uki lha (W OHfe DM *biba ItMa loft Hum 
H'tJr.Ui tkaUaal al in lallwn. ILlbd^t^lHt 

■^^*»Jtfth(l(ilt* tbaifrtMLtM flf tha 

:M^^"ttm'''A<f^'f^^ Tltatirirbil Euad «uiiiF*l3- 

-^ii*t«(i«*1»^trrl^a«iH*ft»*li llss nap™- 
ctf^Jntad mirrcmu viuuiav aid tba aia Hnl* >ud a 
I. E'Li^ iii-xl ip'xL Will itita tb^t nf blr. II. 
I. njtri risN: Ijirri u iLn ;jir*iop* Ht I [iTUfiiiN 

bUj; Iflll bU i-'N-k-oi'-l-i "itli :^l ritijIiiCpiCOIEl- 
urriofl, iri'i rriiitliiiUH llr>'i. Ib^t lit lirup, K^taji: t> 
hi. l4ITL-j<]L. 

Ut Jt*rhr i|| L* nTlii.iitt w ifM..|tinfl iii>*:!iLiJ rjsaitti Nn 
mt*9 ^b■.^u^ <r iin IihJuipl )i,imii nml'JI t^u k lir«'. jiilfi* 
flwfcfTfil, h'lh'ini'i-s iiy Hi. 'i."liii ui, III S"«r^--i.iH 

Ab lUaprarlwl Bl|VflE W i'*!! 1 -I I t.m ll , a tithl.'i El' .1 bf 

■ ■ - ■ - -1. 1 l4tcK puni^ ftt faSi ^ BBd 

' iJ ^9 im 111 

>t £J -- . ... . . 

BlMkM 

'af*l -t ^9 iHtVflkBCLOlAt . _ 
Tbu* miUM bbbHh^ii. ib Juaa^ iuij, AB|pUl, wid 
fbt^bibib^r, Tba ohbaf mi^i ba tn 3 uira wbw Iba 
Sfilmv Utanniri OLuB Cup will ba rua oil. ^'bu ii 
ai^4^.bei| itakit al £l 4i» ak4 ■ At^-RaLaM np for 
lha iPifev. Tbi PlH Vlil tH lu thp -I'i Ongm ba«taB 
iBthitlrttrfliwdafthB 13iLp, bBdt^ rutMTvtil" 
11p don ^aabpi ta Hft'ip w l r^uil uf Tba Cuf. Tiim 

pablkbaitlkBB ^bvb ia it«tHlbaB.BA4,l»ci. 
U lA«r Htr dD«l«H Hr. U. Morim, tO*^ Wttm ^ 
Iba HmttefT of ^ Hrdhpir VniMff -CihiK 

HoBBolMhittt ^ad QfipwlBblliBi irbaati^i« In 
(uvJit l>Ufii— walbiar, rMiu«4 aud ahaa, dHlViBt— Iw 
tba latHot BBtfB at \ttis<^mtMAoa ii oltan raHfd ibtv 
ia MhiUi Afi^ thP lCi*ib«n»j 0 op Ib tba bU daji, 
wbiB •mrybolj Jiad ioomt, avi btlon Ihp uitMotL- 
iUi^DdUtiUMqvJ wiAairr, *u pttftunpit.its M^paI 
1f«litl|||t hract ^nf ^l^" flb-ramlniisiit, 1 
Bnia baaa tadd tbal i.ifr ^b^li' uL him' 
^rMf tcirud bul nu bogti u rtairia : 
BHd lurUif^a kha «fcinrLBf| Ttaa tB^mii Pti* 
eaid that mt -iH r^^rft' 'i-r lha VfiPldf nauef waa aapsf 
P7 aaiilT nadnad, muiI hp nadllj il1atH>^ 4f, ae m th« 
DibBDBd Citft *bmtm iMuu Pdrtu* BBiLnd as aU 
Ri«iir ittd HFit limn HiTir Into ild wartd aanula 
lii^iAdWa For tt i^riie Kiaibcrlif that nai tb* liaJI 
TdllkHK ia A.1niHb b«f(4p JnlwEUabaaflrbr tha IVit* 
mlmraad Wtd «f, ipibad it ^Taa tb# tHi flFwu 
JLiBbarbf tMtL'fvl^.' Uil?^ta'1kB«M^^ 

ilutl^ni (ThM tMNr t(r»pii tMr' B^BBtla^ fa tba 
■■ii^ibbH^i" tuit TUnij tiAok wiiL tfhtoL, ibPLT 

i-h^Tn-iNf bliivid and ^tiutiitdB, and ipitrtiii all if^ 
lurtiu CPftignrfrL till n-LBiHH «an|i iritkfliiL ^^^ 
pifitim^^ wnaltl iiirlBd ba a canniitj' i but «wijiiiB([ 

lUfialr tOUIT,«Lil«jKlilt luiial bPlpId tbat tllp Cujnnv, 
i'rw ^tatci pud I raikiVftvl, aJI appv*Tv^i r.r, bPTp n 
fiiai nvpact ftx a kitnljpdpj ^rrifh.jkipu. 'I'Jje 
pjlill^t .kiww tlibt li« wiibNi be lapHl M wpII 
tniiirl, apd ^ gautte m Alnra luiirnt npan 
iiBB ti\ ihre* DjiJejip ii"> tba-t cjt*r vai.t tnu^h 
eoaitUj. I'ba Kiiinn n ■ tmili tlil^liiHT, i^JlHl ILp 
^laiiiLuLib. or tbaBlp:i4t r( th»^ iJuUib. m^bclLki 
BktWl S-^r, tb* rpv hi» in lucbUj ollkd— la » 
lifirttf ii&1(rir With r*[tk«il Ptrpu;tit aud i«bPtr bonr 
X^'atSM^ biliB. Ill cipItpoe ba ■ a 1i|^ rMbllili 
b«i(pkril4'aB4 faflilt«a« adtuloplpRnv ■wOA fr M n aa il aqjii 

9«^'4irwM:i.^ t<w ifc at ibft * Ml<l-k« .tvlillii- V* . 'wA^tft-^ 
Jiti:ld*>[i ill a A.Tiiiiiierf^ that woold itwtilBt afuM 
■ eEivity, ap cauEHPBK r'niiot tip cffxtan jq maU 
jTfi,*! Jim br^a biiHil. tbv gdinj^ ii ibtwrmkl*: w Ik* 
ilotn. I hontopiflik 1-.T*-d»p(r[:iif*.1 a*dgr-l(b« AfJiEMU 

|hL»Lu[i7 likyi nn.i liLLv.i.' ITil.D l-hri fppl iif (bi^ unif-. 
IliJUQit-. ^l^^ til-' ti-fi' r 'if (I I'. Y<IK k la llliiai JU4'. l^Pin. 
tiltM Etld U'.hiIh llif hE'i^. . ,rH. LTiVH-ri f im at ihm «aTPrFf L 

kipi't, Xhi' *p1l' Lf^ rHjiir!i» iPi b raEaaTlcabl H 
iixLt. TJiB t[3vr1ioiiiiilP in ib iltp <|ipi, 
ami aflaf a l-i^mp ol a« benr thw ^ijMpr 
mifrlil bf! lurikj PBrro^t ^nt UMatp IiEp i-barpa. Tlia 
^Mvl^tq ehy tbpfc til* lu^b bhWB^» erarpd at tba 
UBTftlciida^ ttad TB| aft«q Ik* dggti h^-vi to bi 
" riildBft «M " to iHir Bittlof t, Whinb wibui Ifaat 
tbtjr, IpiMr ttaalJllltHla BBtt ba bajpad a« to tlvp "imtM. 
tbftl bai nam Iebb hit aliattw babiatlatug iloaa b*lf a bUe p«Mh Jltd Mat ama.rb«bUanttia 
DfttiAiuB bai \* th^ vm^, 'ffct) r Itfeh ! ' bb 
wOi ttjt ■^1'* ^* ^M^W"*" ^ tki 

^'Kail KquI" Df ka fbimei, Aad ibaa 
'Bki mrfrHrlkA ttMtt WktlAMHL lllldr it Obpa Ikjt 
KlBtf laiir Vrib HMlindlrBjBl A Rllbai«( rat* 
MftCBptvMl-t *lm«l.f -bodt T*h|t{p Mtb i poh 
DB tViP wb««li, peflidiaflf »uibbla wbara itaapu<t 
(uE art nqvijrad— pud tb«a imUpUMTpJ nbtitbaa 
ntaxlAl trobt iln inrbap. ebnaaqurtan ei a ml*, 
lb liiaiL, «^nirriiBA pajtabri I* tlir? i'H-ih, PiiHt^ 
In a bba ahaMd, mpiJ I ban ara ^^tx^f^ ok'! 
tfaJta. Tha pal4i, roll at ftpi bib. Bad ntB-bU 
b«TH, tal>fH4rtMuui. '■<hTi fBur bona bh bftd I"' 
n Ihi auk*, aid it im votMrlwl httm tb^will 
ftwfm mrmji (tMi UMt.'^u^ Utb hUvui* g r 

Ibaabaprol lAa pMbriaiiiTBrt bwipblTBaMlr fritw 

■ ■ ■ 

'w^lfliM *.'.^d(lHK''IP attblat, lln Kp*d iff' th4 
8ttbifei)%-||. Wlik^ ■ >i htrda^Uiq r?r luBDca -Ii^d 
tnN»AM4fV'drlkb;^i»tkl1l tbat brbfe km to 
LtirtitiriHHi. Tba jDulekiku #irh. tin ImKi ufli 
bHiti BqiJ fiilLiiM bil p piHPT tbbt ntrLi ilmort (dd 
w^k >i> fmrrv « r^bilrj, in ui^r Imbird m Th* atUHBhlB, 
pEMlprJDiiiJ iit iJuwt ^tswn tlut t:«n]>t ilmpiirlptuni. 
IVirltapi tbcT ri^'Ll Tht hack d^ivpn, ur if i[pid Ih«L bp 
■ IN ran Lull] pd ^uHwar tl^l*. Tbi jwJj^ ridM aa 
fii4 BBi nk fu at bik aam mi airry hinii 

pILd Lu Jli<«a bim ttAL'ViQPI HB ihd [BKritt of 

tba dhgiL tu Iba Babuit bo waa able to 
oh|*^Vp. TlieD IbakWh-nttraaMtwi, a in^ ln» 
ot Eliw putm tfai:4te^4'iibu iBbt^ i|^](t Bm 
ai>d Pdtam li^^lllt 4^'4^t»l|Bd Ruito 
Vtiilartfap 'pUpplcM-of tba Hf^filis^iflttii'VKiit^ r Qt 
t^HLth W«lait tba panual ^b^iiMttM^UM* H'm 
h»lil at thp Tpirn llbJJ ytBt^^M^, '1%^ 
Btttudaan erf Ibcn iDt«rwtid1hS4iW*r-iiiuFaF«. 
Hr rpa*nii ttt Vb-f Fnrt (Eipt n^cb aafaroumtkh 
■aptliet bmd TPfi.'Fj'lL' li-nn n|ifrwiii^i], lln;!* wiip 
n^ir.D«Ule a fIIbIiI hlllr..t->'ft >r 1ti* iLHFlitwip uf P-K' 
Ili1i4ti^ IVfaftC Hfipi^ pH' '■vi.1 , hiiV'ivur. vi rtn «;Ei:*LlnnTi 
III I. fnir Pii^ifiiipi i,Ei: irjfdn r.ilf nifl4iir iLd- 
Kilnri'd Hie :<lii~iii» L>|i4iL. 

A Kflb ra..^Lli^^ ifi? tiiiJl il-.-fFiUflil i^'iLiJ- rmni I Ittiljlf 

(Oliippddnit fiOiri""!, *iiiniij( tlirju a |!i' u|i nl jml' 
ynn NiliryAblit^IUUnia Pil|tta|[«i| Lii :drj IiIJDBi 

{^PrdiPlW ti< til^r KdW^CHi Kiiui;^ ^ IBU[«l(anDr.i|i< ti<iE- 

hovm praatu, *hown 1iy bti-. I^VIm (it^r ifdipt e^ STt, 
JuniL'n Mvhi) aaii Ur Jpiq*>> I'tn^aTn vl MwritbTiiiH. 
ApulbBr ButablB DuUprtiLHi aiiks tT«i tbi llt»tent- 
Gbh (JacdHkt, wad CHakilnil vt a ^ftt^l fliwfp of 
iniitiailpMmia plasti aad two iBallar ob«p vI ^otuioa 

'IIwIeJIu^I II A usmpU* mt of lb* itriiik- 
VlihBPi :— 

mrhriiu A H07fi.'*t'atb|'.—ttH»M« I IpImLiI-C^h L, 
dMWfr tii p^E ^att amunn fcr^nt Bilbu • c-JriJ^ piie 
fw^iiimt ait. J>i illiiortfr^ jl jpliLj-l -llifin^J ■ fljtt 

pat.* ir-f, fcciin-i pt.^!- 1^ 'f'ir-i fm/^" l-^ ii. ivsp-,, 
M*nlw*r, W>>'Ljn. w.L.n, ii.t, i. .i ii.j i, il^it--. 

■U*rt, !*£. IVt*rH. Mrr'i'iii J i .'ur tfl'H..lii4} - I. . itx- ,^ .1 

JpTobCi* Elir****tJipiiiiiiB-.. Drhr wnn ■i'*^, ■^fmii fru- 

1^. I. 3i,-iiMJii,i:ntM Hitiiiui i a, W' Uinw., Ubi'iin 

^srJ; A-'SS^'i^SSffi-..^ : 

ill Vupdi, llHITtf f''rlr,:f, CSuH 4. M 

Jvit'iivw ^^kcliPbHiPdHs tnt iiru.' ]lh. i^iod 
pTlH Ak : >. H U jifk^ I ; b. W. U«rprr. ^ (laa 
^ bi* JupiU^ ubriP'Plkii-tPuiriP (vhitvi. iwj rarii gl 

tPPM *Mp«fci?i>. ftpiit m« ^1. llTJ/t Ifr lid l[. 1^. 

Uir^J, l:|a. fr4jraTtft,?, (Ni#aH,iL«ipfiH]iwihrTiia4lbl- 
nunvi iiVi1k)Vin tvii pb'Ji ,iff tlizH virifliHHl, but .pi'M -bH, 
Vfiud |irt4* « Pd ; IE. W, l^m^prr,^ h. J. IVtfBVll' 
I'4m;, liv .ImpnWm EbmBlbriiirtBI riitBi^,. tai:iP. bnm*' 
Pi(.islr tiiriwEL lineup* br, w.upd linp* jft .rvl l 
W. Uaraav^ I; U. ^ji-y^, v. t^-":* Ji, riJ. 
aWllfV rupi* LlLAiti^l IV JOa klJ^': LinP-- :>i', 

■KWd'pi'lH IC^ : i.'' I'i ^''K'^jf I ilt^B-l. ^tiLTwrf , Fliidrirbui'L. 

(TIMIKl Ik ri^*l r jftllOM'iUM H^^fMtltSim, lil.-l J^LFt I ", 

Mtmivrmim- r, Jf, V^pp^t. I; n. r^^«M, rtiH. i„ 
li; n^lUaMiv cut (iL xpiiiri. uphhiuT miwtkj, ntm pritr 

UN, a*h^n.| pr^f^ ^'<. I'. i^'Ht^i I't^?. i'lui iPa, p. 

utcAbU, nrit privr- i'bi, Pnt^oJ ^iJir Of- : P. CJi^'ik. i Jp;.* 
Itl. nm Piirt™rJi*"i''lT'l nriP#*, tuiKd A Ud . A. .1, 

TflkB', 1^ IJ, bJpllwJiS. tliPPP If. tl nntanUtv, tWpLpriiP 
.-1*, w^d pdx* an 44 ; W, H- lIiif|K]T.rHl t U. Vp^HOiI, ^. 

UStpiil^a vtTirt.(W, Chzpp tris^da Jpppppw 
flhn~iTi*rrnT-^- laalpAkiid tu htHLip^ 

liPMt Trtrt ItiMit ■< dwimt bg aoFrtM** iii«a»« allawDd : 
lo.fitAnM^ ■ wl^i-flfl'Vmiti- mmiif^ U tppp*, «iw.b 

lIlQWtrf fii .«fc« 11(110^1^ laf ova P AMPtn iVd^u" 
Uibjpp. (hror hr'l'illPltii, ii4 twit I" pnnq|4nivptr 4Hit 
n| TIlpntBt- p.pMltIr Ivr I'lcVi W, Qtm^ fpittf W*. mjaJ 
|4L^>li:4 k. r'niPrHi.! ; r. M'tttPMdP,?; tl. Ur. duvmt'. 
llJrliL^ iirfnaifpilri] 

JPi>|u« lEl, '>tKn In «JL qitL iNmpfUai ia " A.^' — B^'UliB 

'UllUiiw^l.'-iJtkH i-H, t:{ 4v 

T- " ■ 

r,Maa»vwtib 

_ all w. r. iTipii, 

UUtri in , f far«^ .Tjq. ,^ n u.i liriBi 
aUirtad. Iir.l |.i,v -'..I- -^.'.fii.L |,rjj- TM Una, W. A, Lma Inil* .|. .ilM «■ ~tiaa 
Irapi laa lurr .nil aalwiiaiill ttia linnliaf nl 
uiiircnurNlinKl flora, tba labula Hit hi* ■tii'i dip. 
pga^ 111 bj tC>, r. *. CllWairU .ll lUffrB't 

NawwtltH Ittablaa, lUdilvbcIt, .imlarH.T .iler^ 
UM, Tta nbUlom woUaufil I™;' 

^tnw^liM... ^-■.•(P*». JiM »tt.>tli-l bJ 
''bW,«Ualulll:^i4n^^tti:>M«t ItTiiriuu., 

bcEMaa antb gl Iba :UltMM>' SlW.lW'^'l*''^ 
aialB bal.»«llJ™i»«™.'**.»««l*a«'a?«-*<*«>t lot 

iirhti.0J lUttlr. th.t ^^mld^-Vm lil tiu™ twlMnil 
i,,,UI'>i l'iriJr>iia'~u,arBB tWW ol HI iflliaaiu. 
It ttM K"ii"^^IIT '"1 iiii^ltbat witb tbaeiiMq>1m ul 
I'HWih, iiiii I'll', "i ^'ic mat<t* wa^ alifi^tal ^arUi lhr»l 
R«Tn. ■iTip.iN.,lB,,^'lLL.-4.iita]Dflu.r.attiuiM<l.T(piioi.., ClIlTItCIl NEW% 
CffCBCH OF EJIOL *«tf. 

di,lir»t«l(=cibTta.>niJ™«» 'Zj^ 

a.1 fP.ta«UT am™™ PI««tW ili.""*^ ** 
lb. BublV Ht IIa™«to pa«!*^*" CWat 

Tba aatii» al UnAaa .ail, iUfciilt *— ~>i" 
•laitad ll~ p.i^hd f I liiTW» lt:^aait J 
bBlDtv hia alail to tba mwat 
uoia lo tlia Jiwialna « lin-MMa*!! 
W^Qf, fVu, ftHtl Mdria. 

rha ATT.blHtnii l,t« l 
ih,. ^ta^itun in HI, V'^r. ..^-tw^ 
\l,"MtaTB boa, pt two. tWmtl^ilbit-^ 
tjie T« t^iwiaaaHmarta, it 

•xalaua^l A«tol*«>«. .tip*, 

It,,. J . H. [I'.niflH Iii1ii,il,ina ts tk* jMMwMof ol 

n,''",'"";'.''.- - .Nb,««. - 

-,i j'cd.ipv I III TidiiirTliiiiimiT 

.1 F|,4j Lkl. On l-l*al HE -HM 

L J I.B I. Liii'il.'i 4 f r^ipiitrtUl,!- 
fH'ti^ nil]' Ii 
.i||iii..'Lt'p rrpU'f 
TMiwrLp liarn 
tiiuir ^'1 th« Th4 at pu a nnip* >->] ^un^napA ll« .liLhHI BLhI UADtip -. , - - -Jiiiki . ArtliiiKl*^ 

ion, il'liiE^,'Ju^i| ii'iiT L,Trlhi I U-lXz il. Ji.rll4.lll, t.iyriJ- -.a fil. 

' y^y'r i. I 
-■- I (tr*t [i.E tim»Jin*q'** i!,t»tjf-^i*«;|iiu^p-, d«IW| (tr"t rr^^nod 
^«i^i-ulib«4]ft.AMlr*^'.Vbritt^ " ■■ ■ 'i-ihI |irl<* 'liM ; Wa L'. tTtifp, itlliHn(i]aLlLfH'|ti'bp 
I 1 >, Vfi" " LIh 

ibI ii»ip<- tJp pH; Ji. 1. ... 

itt^ ■(! Pk|F«Tlla,L"-P|lil ' lit, lFl";iBJn, 'I'Ujl^UT JTI'^'FlIn 

■r-( P'1oPfl<i,-fniii'J t-n^n ■. . Ill, : ILi'. NruifiiLjiiPil U .P, PI, 

VllliHi. I'U- rTilHP l.rjLVirilpa, llryl l,jli:i^ I, Hhj 

tKMHiil L<tli>^li^ ^ ' Mrn LliuiMm,ib'] I, Almrii^^K^i, iA''il- 
I-juKIp1hii 1 i.'\kMf*, ruft il-jr^ i^iriam^ l^Irfhym**). 
iind Itrm X« ^i -"'ub.l |iit*i h» i>i . 14, it. \nlaili 1, 
1 ;iih:», lilPjmtilBl*!, LP Iil> ^.tairt^l Ml Pilld'Hl riling** 

Al Ebur, I, i liL<^ Pi. I ' PL'anll'riFv, Ktpr ||irif'.^a i<l : w'thiL 
fnii: |« Ihl : Wa I' lr:|i]ii i. 1 Uii ;i|,^i v.Lr.i'^iPi |l 
T,|ii iiTiP Aart) i J pppD«-^ rill T'wIiLJl'tiiiini it , «i in 1 IpaH 
h', C1t"i r"IT'. i'''* : iii'l ijinrr, T^ lyJ H. Aill-tH,l, |l 
a, Art^inr,!' tkii n iJIt- I'lia TJ-T.MLif, it»lb laVQ EiJibHKi . 1l|*l 

inTjhil dtIj^i Hi >5i»« i^ib", i l*^..i; 

i^Bpv* .crir^wnJiu'EUUnh I' |iP J l^v j I||L:VH 

|ir<i*iM)r**» H ttfi,tTiMv. (:»*i ■ t!i ti. Artpuc. LSph h 
toils kiU kiip*ii*j ebmi^rlHEiimH ptivihinn ^rlipi pctKF 
.ddnHd b'rBtndtv. JIpW^aq nn | VeaM< , IrliEitp I n bn tfmPB 
li^'iidt IP vIiIl'^l^' J^'D'H.. ' nLii.h-u'«d, .it iTilli EJkii n- Hhf 

^ Jaiujih " ii-jLi.i : III -p I'F. ,'.<., £j jb I...I' ID I |.i ,rp, i:! 1 . 

ItiiPif-, ii'Ai.Vil , I , JP IVHM 
tUviiLi I I i - I'... H . ■.. , "|.-ii C *ll, J Ih-^ 

l4Mi.S»i,.ri1-^ iiai'tmifi.^ .^r d.piiHiiH, I'.Il^i , ptiil |'>iIi1p, 
k||iVtJl*UL- rtvpML'ift i^lf, pll*»|4tBJMk n IM If- 

[||f^lrirJ„ (itan !)<'■ 'rf^bfigraiTfti or .liTjiikBFFj'lu 

HiijiitiH*: IjLipi^. 1^1 ' — — — . - , , Si: , fli-i V '□ 1 1 L'TUItirjI'iDIP I. m-.r- IJ.P L. » 

iFiibiin4><t wUl«bi. fi^lAiA-, PkriK 
Hsamn pf Ii* t A.*ai7ttUa I . 
r B.;BWi, «i^||f #l«*P. tiet^ki PMu|i4 |li''ii',i^ni-, riiiiE'<]E litlnLtii., Ii-E^ 
].iP, — I'l-iiJ iHTLPP 11. Ihlr ■ 

I ipii itp, nuib-ir, '4 1 nrfkiui 

MlitJ iTN^rh^ [I IM BHN t llW, '^qpj^ 

CLPhl Hjh. Ivta^ N^llri^ MbT H'Pl . r-.-rr,-. -7- 

nr^t pi^ki; Jilt, MUfl.wiindt I Mm;' TinafBitdld 
jjpup V. ulpoi e<i, t<1twflMqi witWt' 'IMA '-"^ 

IP !ui : lita. ywm^i^WSwSmSSiaJt, 

DurkftclJi* BTCHiir A kild Ib I^JIVW 

kftflt vbiBitkitMlfl«|^ttririii|irBBMBtttaiEHdarttd[— 
^■ohiti wHik ^ IWHMdit^'^ Ml*- F'EUtmi 
Ftvptif ;, HMftd '*niivitl«rr.^'Miiibtiuft Oimtfj: 
tOLtf, •' J lip*e a iJAiMTa" 1^'- Aftbur VtAk ; ^qfc 
" U'»mii" bliH Uiaaie fonjtLi , liiAta avla (iB'^ 
l«atad>. Ui^. (;iiPii . icnfl, "At WiNdov»'^ Mkil 
Htavm VltlUf : lOllh. "ri^ItU^ lirnlt^k S04j(.'' III. 
Artbut NdM« . i'Jf^Ri ' Veiiiku Hfrtlij." MLbi ]ilft4ir> 
liaATtfa J jMaanrorLfl nnlu, " U i^i t.iU'-Tln,"' Miiui 
" rTMlP ; a-JtMHnii«ipU Mt|- J..pnl#|L. PAl.Al'J'; KMriPKlli'M I'llOVI- 
llf-NT soriKTV. I'iia tflblll auiilipJ niHLi'bK ul \br. ^'plpi:n |''iPii^niia] 
J'EV^Idrpt Hl>riPtf win hrl'L ht tli" rxilllLpaEaaL^n HpJj 

Ipirt flTfiDiBif t BIh J, Et, lltrim Cp^lilpiblj iiv tLi 
dipir, Tlio ^*(^ntM.n pjMntjtvH biP reiwrt aiLil 

l4laDH.ktipi:»t, idLnwin^ 1 Tnrr iii c t|J fw, tba 
lirit? iUEB Ot £''j|jr) tifttinj IXWU dl HtntplllMl LB HtH 

pmy. lit >n<(nUuj| III smiiwtp fur tint mnruJUK jtHtr 
rnuiltiil u frtLlnvi :— ^'rHHliit, Hr. J. H- nxrtu ; 
TiBt-^mldintM, Ur HiontPk Ciwiljri Mr. J. tUadfa : 
kzaaiurB, Mr, E. E, WptlL i qonuilkBti, ICriMEn. yi/ , 
«fill\mm9. J. Jr4ttlB6e,. M. tiftHe^bei', th M'ClTiniiBlH 
U. VfabftLj, 7. natb4<l, J. ■■- Bipp^anala. tJarPrriB 
Marnt ; aarlltaAL Mi, ti^, J. LaMub, Mr. J. tip^ilL I i Tb* tjAm&a mUUlAiitlki tKWWot 4dditM at 
tbabbiw an UlltPinhlfii ttili wwqV* "V^it."- 
Advt. 

WAUa£'BSAiftitfdiTawt}iiiLriiHLiaiw4ti»4iah hha- 
■Iw^papfd uf Ufb^d%i«*.af wnt, fir«vh'« liakLiw 
1 Witm. jAb llBPt T-rA^ni .... Ift tlpi; lj™t|ifHH..B e:pljrii»l Hni'tiFTJL'JutiKi'k-fi'ilJ, 
in whnt Eiiirdl Ih cullid ttm Urd uf Uiu t-t^tta f^f 

thll TylJI»l^,»tkI^W%|J^tt[pB,^.,H0!(tVr'kKPW p«T[W* 

niLHjuld 'bmlTB. 41 |rHFdg«;ii^'tuta*a^. tN^.apm«in a 
(i.ihL irftan iM^il' .Wfi&i|L(tptla piwfcfflbt l**Ba cr^ tlip 

wA. th*' iafloi wniil* i^^t?*- ■t\i;.'J!l#a, Hrttljfil 
puJitTi W'ftttfrfnft^iwflWiilbVPiatfiii.liBipifBttiabat^ 

auul fl4(t r||ial<^ Im^H k Ll i>Ki fijrtJLIt IWtltBBhifllll btl 
I it^ nv.-'.'jii, Mc. I'l^ii-'i A.rlfiPlPiirV 'Itahn iImhpcTaI ttlL' 
tuqiMJr 

FLiilirR.i ihlik I'i Li^l^4 . uim ; - 1 1 1 i 11) , I tfi "I I' r,i 1 1 r 

^'1 1" f'V J' l''^<1 "■■ l-ILl IHl - , 

I'Cllll LU L1|U I iljll/ll i UL l.i ..r ^|i. ^rt I'ipPL Ep. . 

bwwlfl (jC iN'nIIh- -Ii Ii. ' I Pf" I' , Mil i -.■ ' :. n- I'll..*' i| . 
iHlO^f |lipl rQ iil'|. Ll I i..>Jh:la< ikl II. I '-ll. '11.' .bl.'l 
|El|fJl'iri|llllll (Unil'-I '.lilTr I* irUUIt M*l' I IW^i liUL -i| > 

. .kiM.i.L Lip.* HI III ■ Ll' ijm y If 41 1 iTHinri' ijiuliy Vdf.rEi^ ipm i 

til ' IM P^J^^il■ *i Slcjiire I'pth, wIhtp lliji Ijir Unn •■\ 
3.>i«''rJ^ri tqiikl 4xlkilul^-ih« ItriLATmLiiCp I'LiLlJII.ip 
h'urM - Hei;llT«l IfV fltH tlWt->M-,- ar|i| 4 i 

»*i-..iL.li, Aiif^^Ui^ ^B».. pCtattkiit ifli tifmrif *t*tj 
mjn Unatii UiidBF.«l»rti» lU ilifltfrijitf iivilpp. TJ*!" 
f]riM El p Larg<it baIijMioi? a^ IHfci'r •^uutiirt iK:''' uiidraJ 
K)>'H!(iij4. Lriii»r. ipmL'i Hitlflbin it lha ICi>^n| li pnul 
iliibl ktfJtEiBEiifMiJdub ili>B bial. ptTBVEUt nIrotiT pal- 

tWff up rai-irt-dp, t]iii ItKVQ^ Tli'i IfM-ffwl miiPibaF *P| 

pniM ir^-ij any l>.riE] ur nbilntir at anj felwlr 
imTiouilf tahi lu ^.JrJ[J«l' 

At fl-Tiv.r iLitriiLiuiUM ll' ^ '1 1-L p '« fJiuv ti^i piulirr 
kvtiBB IPI tbo lj|' abi .(I'krrp hIlicB alTnrd.! mui'ik 
f|iii[Tiiv-iQB iiviil t.tie ttud itip hiijpi #1.- ii.i 

vILuaf-VS Ml till* lPi|H.-«L Tb* IllOVb pmn tiikU'L 

grjIu'tUlpH vah Livbr UkB ImdlkH (JUUfllt'^ nLkut, 
iiBPtEy Mv^pT l->lillll^lr an^niiiE Mipt t>M> h'ri'>l>iJ ("rii 
RltriaLiI J.p^M Ijt-.iii nr*l, n v.fi.r^. bird ^k-. ■ -fi. «rj.t MkBi 
thv lirnL |>i '.' I.LC.I .ii.J 1,'.^ ilr^i'iVi- ' . ilj n,. Jii 
Ihv jl-*Hii;.-! .'1 'lj" |iJ 1.'.". h svFiii.iriit. .r Wi'lill.* 

PH-itfrta u liiif W'lrt ninJt iiit'iJiiinil ■ulint 'jI Hh- 
mitiia (bar tLcrti^^ lEie put rear u rNiu^^h hprt lir <q 
NtKi^ ]P tlln pta-LL''I'Lrl fur juJipjiK Uiu rarial/, 
rhu ba UiB flBia (t pudaijji tua liLLiiptiuL Hh laf 'a< 
Uf*. .twanL iHtlt '.U4 ikq' .iHtfvi' iaV?^ ftifl«iL| ilamnt, t*ii fitutm Bta-lli-jm, riPldwielJ *l Jj-> autt M^p 
umii^HapHlivir'iy : Lml >pi«H:tiil brDu^bl laily a 
titha Ipf liu tala^t falliBfl a^ ntiaap pk^ mifp ti btr. II 
L. Mauballpv fur Ji-'iU K»«lBsaB (or.t^ UubEd^ 't"'!' 
Tbe hfirMt-pctaad nata ^ttkt' VW tbiE. [friuid' 
iMbiao. bm awAPB*. ,.ftdart& i^bo ™* 'il 
Uf, Jibli ll'CliiiWhp^ iff' flkB^ VVi* 
IWthHtk'B i I ly hrti i B iit ; » . i B , : : AJ J ii rm ^ 
'bFd, tapMl ui'Bib-;"A4|jri|it ,bitH--l N il j i W ' 4>HM Bl 
iS-V\ KUkbppe to Mr. H. ChlAblBi %ba ftffft fcr 
Kir. Itonloru, r>l IVntim Futk KutJ. Bniartii b.r 
rri,rjtiiu. urj.l PiuMdu lip TntiLaii tnB a kiitar tu 
iPTiri I Mnnr^jr, Blirp ri'lif? Iilr, tlfltdam'a mainii' 

Bl.hlJ'^r Lit 'll' Plid ;.P'» jUiUBBfl ri«p*^iT^^7. 'J'lb<. 

pn-'.hULL Ju^lif^l |k^<p ^ititBLiHJ vol ''^hl f,;<iU4ieiM fur 
iP vpi'.itu, ElV rwiEHiri, wlin tilt In Mr. 

.[?]|U lU'D.rUI.I'L, 111 Ml|ll<Lljl|l|lll, ILCtlllJt IHI 

btibilf CPt Mr- ArLl*iu Vukllf. huvpi^.t* ii a 

B|>]undiki np^i PUil hptl « THTT ticin I i ^iJl 

ii^ Llmad Kl.iiiaur at ti?r ■uLik. Mr. Aiobip VinMu 
BwrunKt P -dsvpLa 4jt twj p^bd jiipi^<>^ la (iil&npi aibJ VnbtdUf b-iMj^'did irranbi Dnaipp^iit ^ttiii 
PI N^f^'iu f^liikf'iM r*i> fti th*!J4ii KLuoiftii iHEiij 

iiH Pinr hr Vti iiJanM ki'UlBtar, ipml 1 KHiappn 
Mill IP i| «^PHni dLpI; itii tnkwt nf Atirip. *, 1*i»lht 
Ml . I'litriiEilUlli lif tO^ L:ki.>jJBIP. Nr, ifplDrp 
I . ..-i.o.'.'i- ..I -l/Jii.Mik, FBUI ITU iti^turuk fiir tIrV ftuiL 

t ia.-!Lkiij i ..aJiL'UJ Uil^, i^iilL i:. 1^' lu[ I tl It pj.r'VI'l niii'rii 
LJ'H ■111 AiJtJf", i'J ^Jtaji i !■ Itmj'pr. Mr. iPntin 
AJ 'l.-nmlJiJ madiP iMtffiiLn." Ki-lippi h*" |jrkT|. im 
KuiiiAp* ri..r OriiluaikL-ppiiil k »tct (ll'ij ritpt in'ilur 

Mtl'ii Liu IT. Uf TmitLiU : mn.l JdATJlkUli > «l aLir. 

l':ii!.ljt4.M, nut ibmrlrtLi bir.YuUk^t I'JU RHPH^'tLp. 
I'attic'ulbci ^ tkiTiW^ 

lt'Liim.ii,if, J^ [ThiiK'iM. . . 
U 111 HFi>4!iFj ipf lrHE4ipiSMIMi|Mi^^l8U3MMMlt 

^^\m7,rr/j E.iii,., i,v B^W-yiiftiaii^ltt»^£^ 
llfljiljE „ tl HI jripiwtB' ■tlTf llJ'fPUftiTI.H ■ 11 i,.l H'^'ltHi' ■'h Eli" I 
nifptiii|f( Hliii'tb iiPVr I'Hr'ilk lii^lal f^< 

ba*tt iMT-rufpLj. ph^iriqp a^J^putJ* 
■MLTLKniL^ -urtiiki'piPliiiiiPi 

'ihi friwiLU uf lb* lata ft^T, ll. Bjdqar Hmilh 
iwbn forwuiBtUiiSi^iirairtiiAds.ti* fhri-t.yburL'b. --^t, 

RtJbifie^ ArSik6a«ft '(M*( *flWi(™ 

dudw^BM at KpUp'pBKAbiM'Aiid BuJlDp -mli - 

*4(Ui> LVimiflSHtnrr i?ipni [plf*tp . Th* llmrf Am 

UDV pf BP [ill (P T0lmim nil IM kbi^lrp** A UlJI^ "*U 
hffj b»u ]irrw-4itr>d 10 tht ih'Jlptfefi hi AbbA- 
i1i-pL'-.ib K'bup, e'E HiiPVPlibn>Hib, kIilp Ikpp phriwnM 

BBf U^il lUf ilO' VJ'JIb libi lipl*ri"^l I^PI tbpi i'd]I''>('^. 

bfkH lij'urh, Whu ImT toni™ lni.n hbi ik-^iP iJf..u'iibiii 
lEi St, r**l'k inn^liK I'l'ipi'i^icl-^rri-i ik nii^, ■ ri tin 

•rflUfh.?r a*U*ili-rT fjr J?P ^»;],n;*iV J.IHL4llniriii 
pip mH l:nl pith a xnpmTntu liI (Lia jnht 
ivbiuh ilip iTPR behl liv tJiP p^niliLniHia. 

fofaijlif^ nf bbj^ Nnnttav n^bail i;tiw iJIq pP 

bantito au^b«B w*!f*^ 

HHf«t:t'il> M'l^0twt-tnMMa|t4lU^ tha 
tanatv-hfUt Ipi-ar of tU •■tdiaii'^a <ri|Uw4 IpV a 

vM-ni 4(it!vMiiiH i|*irliij[ JiMl iBOHtli".' ItiTMaln 
ri«.iiv«'J iriiL tijn nii[]il^i4rE tlin thmUflboH^ 

tnri c'.ii'jah- ^"I'L 'iliLiiat ap^tkktpnpl tn Uo pab^- 

tifin 4niit Milt ^ iE lh.H jiiPli|pa1iLiEk of Boniatf ) brr 
the S*w Hdutb ALii4nrn fur I be narLtPf rlubiujc 

of plibLk'bbUHU HQil intt l-frllH' it|iw!rT»Bi*of tll* 
Law rflkbBK to Munrtiy eisriiuH' 

Hinh Aiiui-n (JnPPvnLfl^, (fJkfh hai fur tikc |;>aat »i|tt'k 
fHpr» iHrn 4 KiiBiSbJV BdliH>tjl tPitcliPr hji^ idbdiLiit at 
tiPft I'-tuNr Lif St. liioEi'Vi'. jlikliqpip WMt, prv*> 
■pAbad OB I'lji^lpl «i«Aiiit[, irti Ibi *T# ial liw loan 

MftBfinili ibk«uiu(tA« .|[afwiiriai*«Lbn fflUdir4 

ItMMbd^ 

noMAS t'ATIHHJt'. 
■ PB HuhiUt tba lipjdJqyl tiiJJ vi*+ J^t. Ururn' ■, 
HartiE'bvi^li', ill ■xmiLcfiNu'U vjfli Ihfi ILiLihlriau Kuiut 
itt St. f&Mv't t^ftttwlrbi. lU Will prwdi bfthi* 
II (kVl4*4 Mpbp, pbLlairarpaidaadttiM thp q^ittr* 

■"I bp i 'priiHwiii*! f» tktUuijWiHtk B-ara-MHailiub 

■ tHr. iHrfuikTsE u, Uutaur, hiBil ftlbniEtiHi \tf mttmi 
miiBtrfii rir idft ptriibiuttiii*. l-ltt KaakHF ftwdb^ 
,S.:>|jiriki, lJq|i';li U.i.iii )rH «Qta^rBt*d» (ha tkv^ FMhlW- 
llriLkT. Eli.S. il. (fiTlMt ia aiiiiuf;«), hftlqn thu .tip- 
tiEpn^ 'i'pjfri^ «pa a larfid nuqftiai^ikjo. anH ii« 
plUr HAk 1^'uiLlllulFV ilaL-^r^tnd fill ll-x ik'-i'a I"Ip I / 

11]B m^rDlKfhMt IHP Aitar ^IrMrtaly. 'I tm Uq>. I fti'ip'-e 

I |''tt|r.«ll IHr'.LI IkPlI « MTiri'lll I'll lLj4 " |fPP4l1 T^i^E |.ji:. " 

~ I"- M'l" :iri JL ilin wn^ Tynilcfflil Ipj tlm ■Imir, Mr. -Kp; 

rtiuillir^^btT. W, Hal: jwuilir ■■^^MW'.^iMF ■- ' i tjii l W ,- J^M i j ^k|| r Bi 
dinpfiMc*. hBiiniiB md Wii ..iwiffiiiw 

ABf^PBI Vtit OBfliWtAlllii Tbhl IJplBHfl hftd 

tLrLtiui: ^Btflraipbiiii pt (be ^ua, wJwb tae ofupt,. 
Bi^nbLf Di- idp-q c^lfpl jCD't n iiii luif l><I htpT IIip 

kiPriilPtii-'Ei-, and pan ki^d iLtiP^ AbKiua MMik ipi (baclMu 
ir^Liob itiuul l bjiTn I'Dutaiiibti Uip (PrjiibjiEOUf ta<l 
tb«D uUwvd tba ;ti|jaii||lwl liriicqji^in aqil Abviiu liatip 
aad (JriHaaloB lu tb« " aaf Dthai TarintT' "i' 

^mm, tbtTaAdB cooL^brttiip tljp mmiOj at titWiM^ 
ftwanUuf ill tbi tbn» hrdi pplra. Ouwvf*i|i|t ^Hv 
I^M pniTBk Utm MvptaHl. Uar^llMlj^J^L^lrt" 
ti^t^.bbL l^i'E'tapaUliWam lBtwi.l!£'lB#Mi^^ 
BiHl tbPV AfMlJl aoott tiHitfaut la^rn^iut4:wi«-i^ 
eciw4p^^B*il^-^bHB!lM||V ^ . , ..... ....... ^ 

,iii!«^mm!^«^ 

it BtMrWftMHbli^ii ttab.Hfofqit led^,.«W#iP^4«Mt 
uf tha pauHu^ii'' iBri^ptr^^pbtf' Aa 'W>#4jtnyi^ 
IpoiTb kj b4H tba iuil(4i auid>irl^li»' iff . kBtupHiK 
ittbOhiMH. Ml niiiriwii tl ibtikMKViKEbnhntkj 
H'l^pkr ^^r^ i»pfr m's(r^r BBi-hiney, bt.^ air dlitn^ iiiqiR 
IIlrI ilpi] ii-.t r<ii.|Liirn vil, ^ii^. 111 l^iii^7. kVtiil^ TPiP! .■■1-. duly «tJi:T<hi ill LFVii'ir.r..'.i * 'u- m ^l.-- !■ l. k [i| .. 
liatBd di TP i-.i-'^f WvM/i h p i-kiii iIli- ipi-ni 1 ■ .: 
Uintbi^ppif' p T klilpPi i»^J by Ml Ijklp'liiA^ tjV'llil V J.iLlrll^ 

aprir . a Uiid »>LH.bi]BiiLiiii 4 I pi' ppJi *Jii h^ifhtnifi a 

hUQlrpd fnq* VABt. ^VkPU BlLL'Jl dUlf DCOTHlilaLl IVMl- 

jkijBBlj tlkO af^Bi^iiiiN oi PR LRcuhiL^pr HliLMild Ia P 
TPrr tlPipIp pii'^iif IbiIcpI^ phiJn ajiy rufthv napvon' 
dktacLti iDUkE bi ii tbi wa^ (kt 9~!bgtb*t^ ill A«iitA|ai 
w4i«-lL bt^m « tu 'ISI ■bvMttfiiMb ItHl feii^ UA 
wbn thin matKUBplutiaEi Dk^ftritnl nf. fb^P UHftbfor 

LPVkUniL 

" tbif rif^Bd ortho|-ViultrT.>.bTa*(Urt" tftok Hm 
t^tititl* Bi i^k lUiptratiil 4!iffluip(< nf iadibatbra, bno- 
(■■iniLlpouHU'kl4vaJ«Di] ;jElt>rr ftouMff afipUi'no"* ibhi^ 

liy |ll4^~r>. AipIIm.'IIj J J ..ir.Li:>ni Jiiid 'Siili ■. i hr ['hlpLti 
P^ILlt^ l hiirj u. M Li. h^Tp > . II. I I. ' Mil >«ir Prilh Elii II 

lutmJi rii^ 1' |ihM'-iii pi.'ifiiri^ trri'rm iil<|if..Vi" 

OliEI-ti, iL niu liA^iuii lb* 'ppiiiri^i liI IElu buuiH — JE 
ta Biada weLJ, Uf^* wel^ wiJ i]»lp lEa verb rtpII.. 
)'ba iPEiB Plrcu eAbi^dt^ii .J cmt fiLnalif ui tbr 
Aiufncfcb l^pLpLuiMt JU4<iklb4l«r'', pifl haTB a l«u ihp 
BUkniii'T rni ihp tiBittljHbid t'mnf\ ^S'fKt,*, Vfimi, [\nt 
iiioi ij-iui;t iJkiiuujaE^iQ lb jiMllttlr if^^ilu* tbtr> 
ik^^.-L,. '.\.v, I.. .a- i^p.j^kiAb.bV'^'AWPdau Liw^P" ,U«bhp. 
Ej1n aud l>iibHtauiii bULlbl'h'l tlu palBbt 1^,t}j.UaQk 
Kd':'ifMhi'iH(4 -j fl^ b* *H w Imtvt -fkL^!^ ifM— < 

liii'jl'Blltiuiiifw'i'Mduair: 'ipbLl»Mr ^infurJi ehI* 
ia'rEiiju. Fflhf[ii9p timii .'M.i |o '.£1^) ti|nt>i, nakput taiparLot 
i^Ukht^ irj LiikHiLf'ii'tikii.. Mi-i iiitt iiaM P'^TV^I yahra' 

..: ..J:;i'|.-vl iiL 1.^tt^ Il.'^L ■. iJr. l>ai,,n..| KotfP-tBlP, 
."■vhiliLC'ij tu- iiHk i iii-v |.P..iLi'ijjLr-t^";L|P4>, ik'jt yrt 

MuBLlMhTiii, Ml ir^iPM Eii^ rlkaiK'1 Df llii> i 'i^ULlilii!! 

nih'hlbPt III -'i.':^ ' '^ ' |-^K« lap-Kl i|T.I-. Thajl 1^ P 

fiiviiijrjtp -«i''i \ i-' i I /lii* .k ,1 kk piikil J.kr^<. 

iiuiubart lln ^^11..^: " '^ 1 m tliP^ l..iiuI rf. 

]4i-t|p.tii MDi-uil m>t:Liiip iif ttjji I'uultr^ (Jhilj iif 
Stm Nkfulb Wakfc m nwrt^J. lk WatLiwHlb^ '» 
i' Hw44i'' k iH4t i Tiljrttlli^ gittii bHj'u-t^r 
llkBM^albiAliaU b«Utftw» |iA4Jli MprI^ Wbaci 
■kaiii. ^4 anAkl^fliilBh J^^buM 

rtad-MA Md. , bdit^:...nia^n-;iUilLEtau^. ..f^ Vt^ -«« 
uukliF «slt AHfiur»4';" hat aii^^ IkiiKBbii'^ibi*^ 
a diAnllti^ i AfiAH i4^i^j««ld lu Hd^nit^ # qovfvq 
taenwIiA BHwtt*^ buQiaaa, whii^aaLBaliwatH 
laitiiMilrbllfb bll -BiBbtiift bt* <v,p.fitK} %u ^hjulI, 
MiH^UArUr tkiitiaaDtfld )iT- uiiiLpfFM PifPTV. Ihe 
lialailOiaitiBbt Ul ihA club ab'.nv i>:l -1 lhiIjE Of i'i]) '.'.m 
:i.t, fh'-aTKrl* i»rrtt I, ^7 P IH^pT. 'irLl li^nliTlM I'i* 

4J. Illi^iiji -rlNl Pi^.Nil ;. I I .1 . jn'. If kii'^' 

p{:l|.kr,i r-tt il<ii,l.l PI ii^.ij*.i.| 1 Ji.ir iii'i n-!fl,'n ..r ilL- .i( I iiivliifiAi fE'im th- )'r-'i l''T1l)tTJ 

If, Liujcan 

'lU'i — I'JlB 
If b V rqulilba il'hil' b ivyir.e. ■ 'INI'-^iU-j-i, Ii-i-i «i. i 'IilIi 
Pliirr, liiih r|.."iiK| hi1lj IPm li'.l j^w|ii(p i 
I jiif- H.lv^r iV ^'blPilbpLIt^ IjpUa h''J ku IIjq 
."Jil rjpH. ■kiiil BPi lirnL |ba fir-l [iiP/". UiP HeLtllUI 
AifrKl^ M"'uU IQ iiL'F4t)| LiffilLi irjih bfciLu .Buft 
l>r]]ir4fi'ikiH frprP- ihiit li'j >iArii<iil tha Laprbaririt ahd 

kr< u Lb'i I tmrd b^ftbiiip,.]i(rtilu)i l^gtib;«rteh 
u: kini^.tft QtiHt ■ Tb'i*^ ikh^i^'lbiiii^pi t>^. 

iwtiHH, IbntiTfi rtjUPwtiilkfiti Ik'li^ ii'r^'iipkttfl 
tljinq^tb It^bk iiii-1 lliail Tjf^ihQrMii w prli Epiu H\ buJ 

fi,'iBfiEPilrh|P..i.'^"iV- H ^ J'l I'll psaup nk'uti >m-'J 

thkt (PP i">inL>v^Plt4iii4 ii ni.'. I ■ -I'I Ijin I Hijn^ ijiLiiri- 
ti+t «f hipf'L-. ^nu1 i.iU t a l-'iAtnLllbP Llin Lp^l h>n 

(or idlPlll MJ P'LFdP'lll IP iTiaflll. |||ll(.lll4!|.,| ll IM IP l'Krn)DkJp, hf E>i 
E>[ifLaik, A'p p-LiinP*'. 

i n m ALmljh. i-ie N™1* mrpii.J- 
hir. I'mniiil'qL, L>^i uuLHibt. 

bJAUJuplMki, iJJ tAl HJtbtB (kwp)' 

'^^i^^^t^*r^Um-VyH^^ (*.tbbmipf^ 

\:t} BM l^r.iup. ikf iins'il KiPHBT— tPlaa^ KitTP 4'H nllr 
<..ii (>r T*i;iii-vhii] — jTfjiHib. J. mvi W, I'bjpktwita, 'lig 

p>p.]-M^' 

'ilr'''"|i'"'L4iUi''WidJMr. bj T>*atiB AbUwh Hi, 
1ri.1l|-b, IW||«]I 

illr hiLl At tpa^ 
Hjki. iM miiikaai 
S Id UIolIb, bf' iJl. TBlllh (It) 

f^k^ aHflib^.braiBwi rhmm iM*iPift<iBipbi.i 

wr^Ht. A. TifUli, JM(fiiklPPPi 

II 1 Thw lltEUi bf {^haot rip"pi*''DiP««*T, J j«fi»^ 
bTr. W. ENi.iuli LUiVdliW. 
jij 1 Ujlli,l<rKM Hi'um (JkBp.i'fiililiip. jwi^ 

n.-'ii r. 11. isiEiJUii LivifLiibjrf. 

11L 1 ( aLli. 1itj4'ft#«4Mi-P*AT«H,-lfiai4-'Mr.(.'. UtUl 
Filla ffPlun*-. 

kiTAl.LtOS'H'. 

JE^I h .■^WL^wliai. Lt H j^PBil.ar f iait.:i*T1lt*i i|iiiw [kif tK- 
T rraTv-MPaU, t, AI'Kpihir.l^wiutaa**^- 
ilE ll Upb( If br bjU 

ipb k'T'iiLiiE M'tH-k. DerH* ud hpaJt^, llfitnl r 
1' 1 ipn.rjini;..l:rt>rafhip 1 JliLu.J-lluiilPtl^i til^LiMlilii 
I-— -^Ei tm '-till. IPuIiIki. fVl Buiiuatat. 

I iTk pni'mi*' til .lijbp IjrtP. Ktlair': 
I- t.i |.i iT^ptLiTkn I, Pij^ I iii'li iH.— IfiM J|l,kpri^i^ bj ib^'-Mt. > "iirL -VjkftA* 1 -Ut' Airifka- NrrSiSRM. It. CHUIIi il.M fiSU cn }i\LK. 
Ha^m. }{. CPiniTiulDi ftL^i} is'-f. .1.' ^ L^rii'^r iil«ritiHiiL 

COb^ui fP'L I* l"l^ lfI P Hiifxjai If; Ii tiri-ip wt,gtk mi tl«mr 
k-Alil^n, uMF Eba lEanflvink rpciyjorae, Hh^h (tHite 

Vte a IbT^P ptUuLlaiLi'V, liilt t>U1 IpilIhIcb^ wu qui 

ELiu^ Ml'. It. AlUb touud it baiiiaurj„ mSiKt %\rti 
plxjU uiAra* }Ui| ki*b mwvK'wdi. ttk withdraw tikr 

r^t flf tlLSfti rfBB^-kbf'iflB. .,''f1kB bnJOd piPTH fr^LiJ 

tlifp KlrbbaiB htitd ImiuKUt'blittt pricap. Thwa vai 
Dpi atmt:h dpaiaad tor n^^pd nttivfl rtwikf tt»<i 
iLiUfiN ""B" Bpil-fftrraid^if:.*jrt-i^B^ .miAiBT 
nf M^Jii:i WE-n (ilaepd iki fi^briflib.iHvj^iri'VEWU^ 
iiaLRLkqia prune. AppBBd^l;1ft«-:^rii$A|kh^«AUw (ah (Pn BHHiUk4A^:U. r. Alhpi . 
HhPii rjaJini'*, lkr:>^t:P.Ja^~llilp|^.|i-UaapiJit-||T. A^ J. 

^ j : I I. m.V- ."I'iJ'lMTTi PMlir 1a.**JW. WP.>-%>;J^, 

" I'm IP V^ik^X-Tbj AJbwkp tlHTf^ttn itmm-^T. 

V llllltflllr i^PHEldttaHa 

jL pk Ji(r4jpp, piy u»n^.-ti*m?iw-ntfrk A, tiUtf^'m, 

' ^llld^4Bir«lk, lif . '|^{^, flvEf ,:l-«aWUA-lll'. Wl 

i'm,^<jM ilF:lEr. ft;.'i'a;!|fvd^Bn^Ki^i^:(^ 

rii I'nnihrtkriPi] Wliili-. Pit K^mh«t^Hv^\r, Wlfh -Hi-. ?:iiii. JI: IP Ml |.r|.11'|.r. 4i'.I.MirH:>il^n-1lnHnl»l|rilf^ 

ff.rji i.fi^anliUy I'iml »t Imi'. Ipi (Juk>ii^r filnV.J'-'tP-. i:. A. 
lJaL:i-ri ^1 KVJbn^. 

LlNTlUFD MVfm^^K^, 

I'BiUfic iri^bU UifU 

.Oft uMBBt Bt lb. JRBM l^hiBpaua. lM>i^, P^IbAmm. 

Tit I, 
Hr ir,'l 

fluLPrpb. 

13 If. br Hphn^JUtii, "tif |qi»di«-]frr. H. L. llaetiJJtr. 
nil i^uierpj. 

br 1, Hfrlap-Cllcr-ltE.H, rrahfctas «h ItulthPU 

^Ir 1, bj LKfaM— HAtnwTVi^-blr. M. I'nbaa, BA IJBiriftT. ,vi ttidtiiap, 

Hr f. I^pliiui'lai. 
huiUii All ifnJkiMik. 

t/ri 1 4ir nir Ft r ..i^llrik. ".ihJnifJi 

|! r. l'> (■|^pilnh - VaMti- HI-- -M ^^ Mf^Tf. fi jni'ip^n 
JLc, Iff ' ■1:iikEji - Uaiki ki.- tar. LiAl,i(HTa'H IV RikUbFua. 

HJrsiEtj ^rtp (^iPT-ArukhJatu^Mr Vf. IF liKUPili MM* 

ll fa l>T P urd E <H*iii7— thma t1iirdlB..vrkptplp r, -C^ptpiq I', ptQiilj, I, 

IVIBPPb, 

' :h it. br OartaAta^-iCtaaifaMa Cf hm— Ut. k. E 'onlrpq^ ^ w: 
luJrMTi. (ae idlPlll MJ lI'lFd'Hl if iTl.fll',. #H IIIHCHH!!.,! ItV tl|P , B~™.* ^ „ ^ 

wVipdi-tl^ i'p,i-- L miiii hir I.JtH-r Wl'-L I . iTL,-* UW, Lr^i*-0°iP-li'' t'l'^batr. II iTMBiBII. 

Jn^'iT. . V ,k J JtH.r Ufal L ,1 .K^>^, I H {. bj |i*i*ABtlUiBy'-lftdtbt»a-lJp(i^p Ii ta«lk, lit 

ail'^lipr Jioiirr CIlh-.iw.hi Ijrri'.E culy j.;c|Liifi iftlij guiqppi,. — ■» iitj^lb jilm^i Ifbth Ui:i. £(jB«ll Jiirijfg ihuuttj luul I'pr- J ' < h f. 1>!F rcnfltti^t<ftkLlb4inLp~[:hpUl 
tkl^tHi ft#p|tiT«ui tch ibaabmantjt w^BBUt^.'pViHUw Piibau 
Viwinit main iiuwplf wWar Ttm Itbi |tMt dii^BBid 
fir in«a |tot4 tlfAdL lprluiB|;.]lMh 

It pByabt tWBd 'tfuliA^diti^ a^ HmPkHlt 
to rrodtMttlyii^' fTMCtat ^lUilltT Alii&i' a ttbry 
i'nffOrtHBk ptit% iWrrlUr BM«i iiAd katii Ur^by C-Fnalb-ICBlPlr-Wr. A . tlijrln 

VIIAILJ.INII. 

n f, hr l.0<liJ«l-|iphfl-Hr. IV. 1 
(utaitN. ^yii* (TP^i <iJi»|! n1 1 1" ii.ijtPD. 
.J lir^n r riiiir..,;.Hmb pi St. ifftrjF'/-,, 
NMr^n ?1flnrfr I'lutcP hULmln^i 
'hilai^liT'l llii^ ILci*. >'athpr lLr«rkkiPi.<T 

j.iKi ikiirlfr tun riniiiluL±ijAhJf irf Hi. 

Pt. ilnit-.i. rmikibiTT^I LI.itI V'uq abff'a lb Vi 

'Ip^i Ikp i-.itihutfi «prB Uik. libfaut MikBw OUiaa 
Hud tJKTBiiMKb, MtAi^ <l^at<«b. MA AMiBia^ A.b 
i^L'jtikt, NtpbPE)t'i *vA™Jili|ia" pwBUfhp Mia 

rk^jp* Jrlrj ITuPi pinub ptWilpki at Lha gntu. 
Kkk tni e^uuriaip pipi uv, Ii t .. |'al-jMt^i» Cknrtui 
llill. pEtFir I kin r I, Hbth f 'jfctliflt flijiirt Bk iA i d ■ 
UDMJti OH tbi iBtML of fbA Hmr^ botau U i u i j l PttiM t OUKUIItUJATIOVAL. 
Tbt OniiLa^tioBii n^vrrtiii oC LnltB. taarvt 
tal^pa ap vprf limFl^j l^ r w^^ff^ V^ll lhMrf Fubd 

lloDkaUtaioB niMfllnii^ini -'W^kTTlMtfi ijl 
tiuhnl fi^hup^hn". 
l'iL4 iL^llnYowJT naatiuR i*t (ba ConifiBpitluBal 

l''b|H'U iTiJI Pir hikril PL Vp'rpt Mpi^tlBEktl th* fUril Wkafc 

Ib Mpt. likLb I^'i. itr. .latiTniL., .'1 >rcittfa AriBtahiB 
^tmuariv k»i 9Mi -rt£nt UlLUL^bl, irill \»t «dfl1itu^k 

I pii^ wjji Lato (iirt m tho uiHMk^H^. 

ffnliim Jii c<iiiup[^tii3q «pLA ttkP OaflftuT FuBtl ara 
baitK BurruKDi:! in tbe v^riuiLE i;]k^iTL;hqB, Tba MTf 

' bbbI la baiai taltaa up Ttirj lLa>L»LLlv, 

WBSLl'TArit. 
T\tm Tnui^ 1f«n'4 lEipntiita in fwaaDtina ttirk 

Wf^ifV (".larrh, l.'iLi[i]>rT,iliLlr. Kyilnaf, ia ptrpdil^ 
PTcpvlai^. iiVF-i.|a|iiA|j.>T 4>vriitihi^, iLtli iqptnnL thp 

tiTVn-inmp tcif tJlt' 4Vi3tiiuK VBB ''AKi|htvlFh 
;iijtljah AiptliEita." wulub ]«ftnd r^^-* 

iDMrtiiilattk 
Tbp JtUT. JariiaaPlimjtaLlfu 
Ltbr Hip ta tba ■6. JrfBdabM'^ JttDBa BiiBtbi Apr-.mdlaciiBt wdB«*ii« itima lit-- 

VtB BanihiM 4t.lk»> 1flq#n] V.W-LlA, Jd* |b> |*«t^ 
iMiSlmatik^ U^'iatuam^. foivi ^ fftaadip 
papflhiM urttip liial iMHl '(Kik- 

^WBOBT (|p«l 1H the >lunin [»t tW.H. Tbv fapiiiiliia 
(b ot tb* hiEibar tl^u 1 Ell I ■ -Lt w ua m nin tPi m h h:«ii,p Ab nl 
p IPprT jMpWnt HPPh^niK; 4Mi I'lH.H.j^v hTPB^ppt, 

ACtara t(Bi ui tor.m] ifm <itr'.^irN' I.^JL''« ciriLLAju- 

iTiK tb* rartqiia ■hiiiheiIr h'«r'i T'it-ite'iJ nhLi bu ad* 

■im* Wpn i^IVpp h^' tbn Jliiii. pnrTPlary mI tUac^lFal 
ii>riari4M'ni. J he PiHiriuNurDiEml Ifip t tJin hukn nt £^ 
Jii uLl Ilb'I librn i]lktpLt»| w«p l^iL|:p««d bj tha bHtty- 

'.ibKiii'i iri tha ll0T[>lrjgy. 'ifiii!' nun nt fIJ ii }b| 
HHHOvd brfma Uia, ounibititrTB i^a b^cia tbt nmdi- 
nadil^d nfaiiildlnii cf t/mn ot (ha 'r'njpa f^ ta 
liirpKl tltHt tdo jn<MMp of. Ibo ohr|FaLblh«|iHni 
till ^V^^d^had^^J waptiaiiU piMnUf .laEk a b bbmiab(Utpcj. 
■Ill* l^ATirf '.IfakE'tkltiVJ 

nn.ni.iitaa hdir^^. tmiiH^^ »*tif TB"lHtfJk-Wtf|..Aki 
i-etiirii^l tEP BiiRlaa-l. Nba Haa jif«iM|it u tl^ 

AC|U1ii^ iPiwaliilK ul tliii ('q|.|iuti.:i Ai4iP«iatlBD, vLJ^ 
Wjm J'cl'i pu e'lia 'a|j?ji mit, i,ii.Jrr tlin pi^ni*. ISllpTaai 

Ihrap I i«'l I fri m If' F' i'T-'*iil.'"i, L ■iinjiriwjiK rurlkijfum^ 
Huni^MUi. iiiiil iji ip^li-fi nji.inli"r*. 'i'lip antiHiatLait 
M.\ i 'pli'iiL^iL, F;.rriiljiii , nitiiJrak, fbit^wnupJi 
Ktirprlti. L.iiiiTi*, El«llii, A.f;t#, AiljeLUu^ LtiL'bMLiw 
ii^aaj'PHi t<-., mrta tikltr^E, *'i(b tba ii1,|'fii'.t til 
«il'flt||iMkBUlLl^ H.IL1I I'l^ntHilk'HitlnFt tin' M.htL in India. 71 iii.Mriaj..'1'LiiJn I H ..'I ..^1 l'i4, bl I. r..i'«L lu 

t'Sruiir, ikJiil rjipiif 'ti VllbL'P'k nf pu biin tu ariUK LbLO 
Ibe Ihmita Lif BiptEiiniJU^. I Ijp r lupi'liiNLMit k.i I Lut l^Pp V 
aEP'Jt pEiniHHHH ^btPinBFt nUvrJr nulltruil iP^iit^4li» 

.atlii.tflaKn«f(iM uf htiHKpp Si. .^.'^Ib^Eiuaa. Relpftuig 
■to tun adbliot a aBii.|Mdj!pttf«nr. abyili.;i^ U rtum 
kitndlJfR^ tmwH- tbi^t'n. itrJMfloL'fMUiEkiii A Abpniivtki-- 
flUt b>id B)itbu fb«(;.«;.'nt:iPrM!t'tw 
ibaptmrd. <W;*:bi^.^mv#:U£^ 
arotiPO maarAltl^ftftiir"-^-'"'-'--' - '--b-'^ . 
tt Ik mil mrjiif alHl 'i^^ 
Deaf lUMar.- 

Tou. Ill Bf PHtfMlt i Al 'pDiiiibb _ 

*bl«b wapa'tatab ^llLbUftitiMr ffl jn»«DB ut 4*"- 
^iMBBiir vfaf tif* llbblaa' Vi-OLJOik^ pli mf Hirpauoi 
tit Dtbk aHirilaa aald ta havikrbppa ur 4<}sA batvnRU 
W tniP HatiflftDt Bid i«lll*IAii£l Pa#ft» 

Hr. ribblia Vi-Cth-u* tbi find to«nrM(i tba 
raii;i|n, ita nLffl'k bavikig iww Mg^DAild tu an *t- 
tuiLl hiliiert'j iLEilfj3uwB HI tba biabarj bC nut pracinn* 
ti4e 1(R MiiLkKip^p fona lUidwtrw* ^viSa^pllpB^a, 
ktMi i^LiawiTinii «ti ntjtti f id t %laf Ih lahJW1 14 
h} pnojil^ i^r Altb Jit AtfetA psd ACEtttHtKB, 

t^H^wJltfl kle wcjadarfiAiitkHii^ttldtinttavAM'tia 4*1^141 
(h«jRraitaBt ^iBtjra 

i^ i lkE Etij j i Wwa ffwttd Ml |»a- 

;bilWPk.flATo Udf «r^r bwCsn fmb ftCtaliitid Ipv uy 
iHAh pwdtirt uinl tlFi rkbMH' V1 -(j(ifi>B bpp pvt 
up^ the iHtKpth 1'hhi. w^iqi^l^rfiil prrii^rnTLntL ■■ 
aawfiHBd IB lAa Imidm □iiLii.Mb« i.f ihm j-hhiihL^. 
Vbn ^ulitiot bi Ibduiml to P<F *i1iii>ijl '^Vm iiirlh- 

likti Lroirl tLiaiitu liUp btbif 'il tin' m^Fiy kitiil luFl^p 
ipEii. ll ij«vp, Iwn aaat ui«, hel'I «'I..,<-i' nib' nittn'riy auitf.aik 'I'h'C jirif|ifLiitiin Ei^ iJr. '['Hr^'lF^ 

iut iMUmiuf, Bvl Unint irtr 

jMtJuh (wy IbBw I'^r itJiii'!i imf bMBI, dM&^' 

LMtbto^Jbi^iiii Til. mutae' ri>i>B)»rS4l£ 

Wp iB^n n t« ijlH Tdadar ta ooklHlt PCiUtB 
aor] at OHca lu atibatiibtB Hr, X^bUW* Vltb^Smakxi^ 
thip hmatutt ■ ■ (SB, ibl {wtTii, At tafwakfkX Ui4 •kbVV 

A dilbEf iBitii]!* IMI wdft 
imijEif (p |iLalc*rl m' ' 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 285 at THE SYDNEY MORNING IJERALD. SATIRDAY, APUiL 21, l£>00. 
TTlSiii,1'^JQ}MJwi;i^ n44kiitt-in. AET flBjP*". f>lk W*-.nKi'Hi;..ii|i. i h.ino I'linlinff. 
I HPiij. < '0,4^. itiB. nj ir.Plr.C 

AkhA'il'l t ^BT'Um i^i'l TfvUait MIL ,1 Tirrml,'Kit4ij^,'^k^ t f- II A I. I.D|r , Fell, , Qte. KT.jJLi. ^ , ■LiTi't. Wa**i'' — I- J I- ■HA.K'rV, li iurkt 

?l IHb IdtlJl. ll<»HrLl«r-*t >iuii.j*i, A I -III r.-tM. 
A |T.AJ<.'THUti~'£iT.Lia>Rp V 

r**irPKLlTttW> tfi^jloi!' I WBI. ItHOj At 

pt^' fttOlH. HIT Af.M. MII^M CuJCNiHlL vlIi 

MIL' f-iir,]P]7;iF, ^ 

Ml 11 l-Jf t UK, r*TMt- If lii^i-i :^l iMP-ldmtk'im-fl. 

AllrtL ¥S. llODlL t' »IC M,^ - I -il iKiiMn llElDlf.lSTEn I T\tt H^, A. l! I tUHriull, (LA. 

r.j mB Itpt'l*'. U^t^!t\, 'w.-\ Hull?* Ui.bda^ Il.ttpl t.C.L, 
I'll ]-{]lb; PipcT-Iii.t Fmi. 
InM L>if iHutr J ^ivh^r, J.H'I ^. r-r... ;. JJ, 
.*\Af<.»Ull:?i* Ol' *K-ii. -li'l 'llf rf('' u^f"-. 
I>[TA1. Tl lt['j>-, -J vfrf-WTiliiiF, M^nrtli-inrt. frr 
"j^j"iSr~Ll ET UK, 
■ tin- I 1i« tUw] onflBAl Uba tEKUiUpAn *>>^^ l« 

1 'lull 'PJOih, H^iivt m Inrl. ri>DAl4*T-« pr*" ywrfrnt^ T'ji 

i»r"^Hll. *r ., iifl it(I|||kAl l"n 111 ^b"- TI"" Bl"""'"- 

I-> *ii WriiiiiL- ijiiirslt Jh-i. j:i:r,l(-i--...,^. 1',^^. 

.|fi^J.^L^ J.i.l:.-' ►■L»^*- I .■. I .h^H,.l LV. i.mi.l-Tr, 

WlMk^^-uWiyJMil.;!;!-. 

B'tVH" »l."H''"T^ HE. Wiirk'i i>"»^ bi . tjuilmf ftliiit.— 
i3wjMfMr***railiN. M'T-I.*!, Aiiiii V A 
JUuVLErii^r-ii 

_t5 tLlHiHl rJ*T"»d ►"^'"Ki- TAIL WrBthhiltr 
_ jnif UAM «!«!>■ K^,. ]tfl«Pi]«T9P tm. bW D L>D LA lil Kfl' CCJ L LE&E. 

Vim-O'i «n I j^iniriB^H Mint t B.aniHlf< SakAfHn' 

I'.Aiiih i^hJU^lM. ilr. If. M-nJ''^ 
]'|vi>^li^ ItfuOH. 7lir][fau. 
I'l.ilLn. ttw. 13. r. U VL^. 

I^ju'iiuna. Air. L. C'Arii]<bpSL. 

C^A'llHttU>&l{-!?r"r»ljiitamr- «^T™«itiM^ Cel., vrl«- ibbodl «U1 K^PE'^ Ut»MjAl . UTrd April. „ . KiBi<Ht«r(*a anJ CiULEai fuf Y4H[iwr i.Airilo*. C. ^1 - ■ Irw r.u^Hr-ti. M/. J I . I >f#^ Tp hi ivniirirTH-.- F I : '-I' 

tliJ»U>JHi:^IAL f'cif ., 
I ri*th-viutiMb Ciiiii'l . -^.--I'jn.: l^iijrLiNti 

J. CH Si L*.'^. 

CbafalMPlnJl, t'lrtJL Fi^lnr. 
lirlKpa] ivp^ alLErilie ll'da>l4i!Fi^ 'I'L RS^T. 
ViVh. Kv* pupil* "iniilHii Ht 0Ait«. fuV'tUv- 

fM(>1''U>i (pplr til M I'F lliMjLun ml -P'butili 
^^{iiAJHil'. I'lIlL N|J|f>d, H«Jl«lMji4^)iiiirT-r<'Hj, 
■uurd llOVfjAV, ^lA- 
MEW TtKM, Tl'iK UflV, A£'KIL| j) ,J tlLV HUT- rtMlM S JHCL B r s ait .Ib^LilfLt, B^H !Cta0W»l-*:li»iri*>«*. Wi"!***. War* 

~ Vsw«, il^lHw^ftttwlfltMtertf Si 

ijlLlJUlirN ij!'FAfcT.'-li|il-i'<n HwuB^il A|.hLH'lh. 
_|1 Tb-H i-ruiJF'f-rrjElnLi?*". ]|iiiiP l'i-^:'£ ._ 

<1 ■■ ». \f jr>i~('iJ Mii^ |jnii«uif, bJbu K^Euiin i'li>np, Licp- 
-^^ iLii.n ll^br. ''uLl^r. VI UIIt r"ar 11 ulKf.i'J^ . 41 I ^'NJJEJK l#:tl<HJL, (W. M«iiw>-PUWt lad nir' 
|,J!.] nil LTbIT. uvd Uumk^ lIuBwLEiW.. I(^b4^I(U^ 

JjOliEBUHfl- u V t: u u H II HU AGO [< H A H M A It A'1-lMUHj^-r.-TBwn Hhh^, bnalJi I^jH 
vJib ^DHAUoq. i^ri ncLfl, Mlw Ailk«>. 
J^ADX •U ■ ■' 
- J<™, tiKlli MWM.1 

'Km ;\JBU ji'iWB. ^VkEI^IBMi' 

- Tbr l'uim.| >l»Il]y.' ' "xmlDB >. iHiu mi. M 1 ^ u T i: K, 

^^^'^ ]^L£V1tl« Ui)i:aiCK (JBUinn* I ti rit. AAAXIJDJhLV. ijfii.iatTu iiiJliil?^-^^ LijjMAift^ I^^J 
\.l Jdn J^KKHAAl •ni Mi-. J I^Et^A*■■lt^:^^>^W■*«lli Ltnu i^rim ; . IP : -^lo^iA^r^ilHiJiaiE. linml. Ui 'J' A V L U l[ h{ hmiii^n r'. lJ- UAtl A 

"~S T A. L L A 

rniHi'iriiT ijiiuMrc rhiLi'r: 

T£ACUEK riAVl^ 
TfliMTi. ftlllH ■■if''. To^BUJ 5f^ unit cfCmAC Prbipal. Si" U 

■Lrtlliv |:i-l Vjultrif rpii'ti>'rF, J'ljrTBiiiuni i^HLiSFl. 
Fii w'M L"i-L lUiPl 'Hit Tupil* hnf' fif* Lrardl Lif v 
li.if ,:j™j!dv-t«iJ'tnHrwillii Llu.Tin>^h*1ii.»tiLm Jl*- 

inn l^ipiln wIm :niTrl h]' <Mi-r». Bn*,r. J, MtrartirT, ji.a. fDina-^ 

TWdcliEnil JWIwripl 

]. A Hwlivl EtjtiMi], Jo tttikli lb >tab}«d« fiF ^ 
i-'A-"!!?!*! iD-l nui.Lhiiniiftl4i.«l corfii^am nwUltphit. 
UiiVi JkT jin-r I fnr Llfi l-At^vnlEr iir futnitaK' 

■hi nfejaW^ ^ . - . ^_ 

htjr*. lU^fiHll«lW'lM:.«dnCr<tiriDlrK. 
.ff^mUm /Hit 1^ i _WVtj*iil*p^iirRnii»-V- April y:l. 11^,, u. rife, 

I, l^tTBb'.llEl'l. r>D. _. . 

3&^^%:-:jtft^r]i^ If. w^uir^^sv fV A , 

'Qfi'ifcjKNiUiftrtBi^ tlS^llkl^f-*lrrrt, Kiiitfc firt'^!*- 

1»[ANl.'Vt)JliJ-.l'— ilir'. JMlK-'J'ljtll^ iJi'lULL i >ijpJ v'i 
J>iir Cbirl'i JJAllpi rT^iJimi I'MrliinK PItT'. I^L, til!}. .lhiVH'.~<tfrh.tj lluar.i'ri HiLk: jeiJ hEinrlnE '■Jwntii'^Lli Cip , JvileJlf Jttl> 

liii!*4 #iAt-i> 

_ _ .lLiAiJa.*H, rnrFipil. AtlMWIr 

WniDsMlvyF^ . «[iL 1 IW pieiitjiJ iilL ■]i.iLlMUin, 

uiii^ji^ ~ aii .i.iit*"k~ Ehi-m ., iT *j pl I . - w idb-iiu- 

Jl«JrdiA'ir EjBt rrifUUUliV >miii^ Jj'li'i. 
____ ktfHiAhiLiiiFeWBIl'AKKH.JVcMEiM!. 

KAV£»tN(iUAli» Twjmi^UAlf hct.il .1. A iriTjJ;^;, N i iiuWiii4t tyni^filliDi^. Itiiji'* 

S|[Ir>XNlcA IM: LAeIAJA', T'Arli.'i 
QiikHtr lij'imEmBrr. in >! ''^hU^ 

Sr." ■ JIJH>* rtH ii'jiTi;;' 
I 'rin«t|Hl . U HT I? l» tV. H, A . 

)H*willij{ U .ftHf J in.t», reus l>lu>lh, Blwilbw*^^ r I rriMf I >[AiaiKATJ(jN 

L i>rTi4^ i,f A F^lii'iiLui. Vtgjofa 
('bkf*rql^,tl4i>4 l>e:.i«DV1ii lb« Uigr'Mn.L 

I rypW*! t ■ il »n« T J f ^^'^ 
ihf irvfew b.>>[ti.-n4bHiOa 

i]l})i|ri|.rjl4i ''"iMmUJ. 
ruiL iiiTticL^ r flT t AL'a k^H J A "htM I ATffJ^. VJs. W 

'iJUIAIIlri U.-.r.a liinill l.il^v -<:i-[1ni li^.. Ii]^.:...L..^r ' 

}i ,..1 AoMF.ni ,.L n. r.,.v"l^l'']. I'llj .^IT^m 

l.i|jjit, V' ■liLi'.i"ri, 'J'liLii:-: <Ii'i', ift ir'kM'i,'' IV'tennii 

' J I'li/'^Knii ^trf f'JUU' up I'l !lti' iF^.u.miifi]E* 
tar.itit l|ii lri:|{..ilAUi/ni lit L^ir I W1]«[h' .W^iclvLuib. :- 
A-ntlf:! 1,- Nih.Prtih.liuiT^ fEuidmyirt' L, Jliif JVi-^Jr-r, 
TihWrn — lLHH^^f.^»*^^J■wiHJ:tUl. ^►aiai^iH.ir'lL.u. 
bur* 111. -I. rlu'B^ l.',iu|,.r', r:Mr1.Tn,irt,'5. MiHUi .ItrHvr 
UiMikk 'N^bt, J^Jti'li l^utifn. HiwiCutiEm wni 

*t>I.Ji 

aiiHiaiun.-'Ci^uriril -.hi:Hr'1ii?t^. l^i[Ill,mF■rt£DL UrUit. 

V uL ■ ll<jviii4ii>u, h.iiL N'WVTb^ri. hlFnU'l.«ku. 

N'lhrdj HT^nfv.- Titii UF'-I [Ed.. KbUdniv .A -hi, ^Ih £iI m. 
I^tiril] hL'iIr/l. — UilLt^-iv>J. JitfliMhlki AMuiu 

■n ] UU ilvC -HahOia,- KIlMlid^V^ tllH- Bnj*n. 
H44«rT]|i4llV.-K(t'4iBL>t«bKilvkprjtEil4:p; Warf. 
Hii"*»li *. ^tp™*™!, Puj[fn*|r«itDi,MiH n±aniiii. 
'jJu-.iv.— liJUlEll -ntJfri, ^jRilrriilBP HrbiMjl aB.l Kia^> 

SLr^ilLri.'lit.- Aini'"-'pEEf^, UvrUl^u. Vav V^xukfimV 

tvlMI-il. 

'iLlkiHiUDiriH''t'Ji4viEW J4i^ AsduiI M^fW"^ ExuuuilvktlB 

KjJj ht»^i;uJi4lviri^ 
lilKth^^'nii«T», Hkfltuku^ijii. p^^mpP^lirA.lIlli,. 

A. ui»., vBiiit 1urM, ^F. IU'>^'. ' <Um '-'-^ lETiri- l'-i'L^w.f1>rt«rti%^, 
1AAItLl!4UijT41.-Jili.iUrilj IIUJJ llimf-ri('., luf'^len't 

i f J wuiJuilKtliv FT. «i-piT'.. tmn^, 

IVAN UK^k-tiiH'^tUi^-^aW*" *». J I M ![>^ tulr. 7](Wiuw?i--Wuhlt flX'L^U.y I :NJi.l.LMjiP;. 

>liL4Ul[i:Li AYHn 

bin Li' I QLT . I I IMF-* 1 rjiTjni rni 
■il^^lJJLH.i 1 (Jy'.L . U -i'-.-iTi-i-: . >..Ttii :-'\il LfH^IfK: l'l..^iiCJG. (ksafcllrvji 
I'^^^^Ut laCrvtii*, tup " lk*nr 
UtM-, Allrliiiii.i^.. A-I.l J^illEL^AS^fl^ioiiililVwii'CEtfiES 
J_|lElji.rMAS'>. \ SU.IjElUJI^ J 
« J, pblitiit'^fifi^»WIffil:^a i HUULLDLYNb 

rhiH vHit^qNtm lEtiunlr iMr i.YltlLJlIM^ t^JlJlL-^ 
AKS'IIUAh p->tMN'i»liil), |ilArtbll3ii:.l. *e. W:i.t 

EJ»' Ujl*™™^4tE SUtlPf iiMur m tHr- lovnuf-r- 
Ur .U <-^tl,lJii Ut^oV^Si:- 

ilhilrty lotlic jtlifl nt E»-.iw# Pjifi. (juLAJlLrjtK. ill, niA-nh 1;. pLJW^-. 

-fJ^iuuBCEiinnBciiniiiii. Ur. (*. OmtKbfr. 
] ^rvt. AvUkur Uimld, l^utUA^ VMm I^|iL.h , MKULD'lUAl^ld. , MFfDIJj'trUAJJ^AM, AMl'.iCU'jiAiMi*. lu l|iflli#mi Ud IM (if Voip# ^oIji'b vA tstiMT .^ HJT an AiETfat Bun e< a TCuiOAYK A^KTtHttak 

S Fdr CklUm a*fa ml Han. ArtRjir*," no J Ort It. n^HvUlB, taftiiatiliia at ta i 

rn itii H Bj "I A i . t.'L>LL*.y I II KlUvbtU^riiHl, wr HuBicff-fEwrL. 

&)0M»»tW4 WOK^BANIi. TTraWBITI^O, 

MOPyP* T.iL^rt'T:AO£H^ llANi>WIirT)NiJ, 
OFH<?B ifOLHIiyji, 

uAaEHfeHM' ubdCA^fiLii ix^mv^iiui^^ 

'imCAI. ATiP in tolnkn I'At EJ A iiPif a tl 

rtJ, BairjrmJjFfK SjurfBo^J. Wpirr.ni", <iA«f r J«*«*ft*ht 
MuiivjUIKII, M^C 

iKHidf fLWia, vie* * * _ . -.j.^ _ 

laAdi liitAMtbttf.Vi AdmiPPrf, 1WDn*» 
Mi^brltt nriiUiBiBa Jm.tm tHU "i-a J n- 
T ina <:\nllAtl>0t.A:lJ>ii MMl.■K\<'*^XtKllml,^%^iilp- lEfe H^W B1:B«J-L AV1> KINEHUiaASTBr^ 
^^Hld^nad. 

IIUKLAT, Apf BBW, 

I.VJl.iwaii,' WoallAftn, .1^ — ETiiTEa KjjTinihuKJTrwii, 

tudtwini ilAHtrvel, UAiidvK-lc. It E A Jl A fU^, MAKE WttHK A TLliAUUlilt 

1;■Xl^l■^t^i'■'l. A jnv._ r L L L B Hk>(,L.V^vAVn 1^1 1.L-) AKD ' OlEfTMENT.^ 

r.fliu^ : 1 trii'MTiblD rH**t ili^r^^, bit 
Uull'hw**'- ISiU-i KwlritPiS hj frisAiiHi POULTEY MEAL, aSALtSr BHD* Hr4 SUOGM^te^tMUrt TT ihj'frttaKc' H^ptTTL iJgtH&i, Bwjllwt HwVm. Ajrplr tTi.! LUfTli for HAl^ (Il td pfcff^ iKbli^HU BfrhjMt* riv^A. f1 -P Boar, tlAKAkl£N, tt™ *• Hoaul KnA Xiu4 far Stk. Iti4i*« KmJl ImMA Aks^L pMt .^niilAVn* ■« lVU-._tf-«l. 

r'AK'irT:Kl[V.— TdHnhiurd^. brtrk COTTADIL m |at 
uT liM,iArnflcedK|lti^ UWtituat. 

-CrtT Til 
■1, ipMMdii mw, tit,, all «at**,fHitd MIUiT ' 
P i«4>r, A V itt^ TivnaaHtK Htf^ Mm^. 1"< J^ I 
~ ' k4l[>iliiiH,r4WilkmUwt.ir9V«^: IVAN 
tiT 

1uTB III I D tyt., *l T> It^ Itaa llcBl^H im Pitlr-ri Va.'J' lttaS<t«y,^LhllV^^ 111]], drL llTiL'h COTlAaE' 
•II (Miv-,. 41 yiptfibpi, 

IT A s' Ji" r'>j r T. -liiHif- 
r,n1 Tr-T ,.-1.jr;.. .il^ 

1V*N J-IKNliY - N..ri; 
Urik-ld^.h.lur kn.. : 1 

I • 
I" 

AS ir>;vHV -V 

J^'AJJ II e;SIIY. — I'njiJtnult™ nin- ]>m HLf*. u^f^tntk- 
IHi<^ l|K»tiL^ur. % r^L, hiL., rVrrf ^i. lil i't'i^, 

I'.'AS ]li:NLLV.^^^«^ib^''i^ir^r*^iiiiiiii^ ilMAnH. 
r-^ift , B-Trartv,ii>Lrtgi:-ii:tMj; lIl^:^nT.^l: 
Fi. frJuLia^-. ^ 
lll-fjnv li: 
1^^ THG SATMAUITT FlLU:it AN E!fT T. ANh. VUILD- 

MIHt, ll «irtaHTlC«(. . 

S9j tbniktfeat. (BitalilllAMl INV h TtJi^M, TW. 
FL^aKAlJI,CA]9li l>K TR-BMB. 

itmtF, Ibrotavb (MlS^,,l[|*ItldUl]^l^■lf 

hrilM - [Ivpna^^I^' OmJ la,ml*"ilb 
ItHidAk— DDri ItalubiiB|l^ bi lb E«hTlUn]bUU, 

■.— » I iTOfor «T AHVAV m4 black. VUm'f WM. 

WBTf^l«^ltAil^^*<^tAl4p|»l^ eWtA^ 

nodwM mtiRVeit, mifkdH vll4(bf wrm*r \ 

hqdMiH.TniBta^: n miwiri*- iron biiibbi. 

BARVKV h4 Ce» , 
Tr^. Hl rBl«nJtaD,om.atatl«. w'mIjN* 
.rrflx L'l1l±UiK]itti/i4i!<t^>H 

I'uM |i.LrikritlM|.<' >ad n)r4 tJ|''^Slr^WrttH 1 
uiif ILLlVPr AnrtiFWivTH, |4rtn4MI^' 

OM ^^'|■. hiipijr . 

l>VHi''iw, Ih. Urivi' tw ni*Htrt, 

N S A %■ I f A 1 .h. - W-^lb-rW-i" ftrrTAfl rT 1 

K.jiJ t.:J I Uootnur. 'Jjrj..ki 'faKl^hlhtfi 

l.^', irlUllL.ilun flLgHldll . LbIbht.*! H I4t. 

a. 'I', ^ktll.L'. -^'-^ t^H'fimL. 

U9t purl trt* |hi ar»S imI'Iit" ejB 
Tntll*' 'lltt^-WA^T^V.^k. iyriUlEV, l-JOMoia. hit.. 

• H. T- art [J w ■* r>T».-KirFt. l^lkit'^ltimAM.-^'bwiiLliiv n ltoutH*-1ini bwtA 

!>nit5fagj^jB^g^jm igMJji** ■ 
tin; 

^TUBMAN, THK plSSTliuitHaviK. 

jii*iv'ii'3.-E?,-T Bwn^iiljiT. ijvH-jiJir built foe ■ riH-PiB, kitrl'iE*. iMlb.. tiut 
L.iiuHtavlU - {iff. unotj^ tTMiw. ii«ii>, ibj i^atBm. 

.jlhlT^ftiI*<*«*tIi,-^tfL>£,t . "T» ril-JwP. 
1. iiUm«H;«ll^0g?^^ IMi-'b WAi«ffl»r. 

' ' It^lllM^Mltlir*, A thEfl'K-UN. 't^MmD ALlii«liiiFiLti<. Urtt., ml (.1 in* bqi, 
IHlTiit-i-in+NKi .-Aln,Hfl*ii,,-,ii^.,*t |ji 3Ei, *,.iit. 
IIDLAI.-:?:*!*! HtJLh■H^, -AJl.Hi&itlJt. HTtMitC^TiifoA 
lUi^l-^I.ViV'H HtAtl Ul> -All[rini.Ttt,;H.H.. 
f^iHUAJUATl'^-KIN.^ALLiiiiiihiU-lili , nXfi iri foat. 
11 J . I M I'l^ftOA t'r Al lijimnii , <WiEi . , «t 1 1, f' ul. 
31LF.rJ'Ak^ -ILi^S kr.-h^f^M^i i,ji« rr^-mivn-i tlUsi. 
MUimtV.drhil-J'iT.-^vtrri] kitl' rmih £.tlr^ LlTif'tt. 
l>LntlHlt.'«11-IUrA[>.- trviTR] hh'i ribm £1 I'V ri> 4^:1 r»l. 
, I'ftTNi^^ ALUl^ht E-.4T.^4^THtiJ.],^i. f„wii.ii IHK FxF j^n. 
' rL'S{:iI-hTHL;l'n-.w|iK»nl Im* r^Lnu <a ir-ntn £4 ri«L 
MAULATf-hTAimr.-SbTntLl Itfl 1 frmoi J14 I > 1 iS'l-^t'l. 
Kkl^A^'iSr. - ^muwl ki'LH Ii4ifu XSt 1t>B in, Hm Uiil. 
br;T-[['.JA[J.-ri>EVi'L-A[ I. iL- fr^if n £:£J\i fXHW-tcioL. 
t^l AN' I UN ' liT' ' Sl ^rrul t\fj. lT<iB| f I m Ti^fir Uta (ih^ 
KlnN.iJdh.VAEJt l:t( L A I t^.- EiMtit Mta ft-LntHh^rcr ^3*. ...11. ..i ir.iiri^y. -Rs^ultitfrtilii:' 

r t: . I. . 11. .^ , . , t : ^T^j^J^^jJ^^ 

.^r, .... ...n ...n.^V. I t-H.T £:Li'^, rn-|41f.. .lM^hl*[fvMrrM Bl 5fw nji 
I'lllVt, P-Bi„lnn[rlii 
r^iN, y<riiia. I':. C. ^ - lljutlulrt 

} tiii;;iLrf iliH. - hXHil 

441. 1 '.. I'l ifuntn'it Ir-lhipJinDf.. 
triv Iji^^ Ji^t, « H HOI'S trvurtfif , I'.U . mill CUArtvwutjir, Awii#r-i[.-r^«jr- 
nnBu, iATfltK, KPiuvJH. Jtmlliti V, lii»wiaiE 4ni»(3 
11,1 ::i M r. HTi-JTr, ■*«SSsSSS!**fflSS!S?«' I. :ty»-iikywfcHJ"''rt*Mb<'r<, 44 < itf Vr* (Ji- 1[ . _ 

IBo^iR 'jilhryTiw bthaihkiVmi ttiA^JL>^.- 
* til'ih. ^plBrt n..ntrpi™i ■4inijiiiiilfil Jlr*l-rl«*« inroiwrlj, 
W-lI ll-i lit. ^tr. tri^l, I f lg -.J 1 1 1 m c S h„.^,|,.1 ,\b.i TAP| | Ji. l*vn. pDr4m. it*blH.iEacn. Trw^JtuJilH rFleniiLBi 

Si;MI-|iUTAi~jVK]t\'Or,~l.ii^lt. j*t.^ ("."LlililL J 

■H'l'^lrDE uv4icr, 1 . Imtf^ t*iA' "'fi*, F^<i 1^ 
HiH A HMlf IT* fn^ ur lawMl ti't 1j nu^ VhUbiik. 
JA^. 1'. TilKAnMULttt iit4itiLH [T|a.utM><, M.' 
ITLEh liliffr, S pknii 

tltnmitlNvi, ' ' I kIT I h 

, H"l'rv.iM| I Lnlll, liV^AUlI^, 

irvj llinPiiilH, rii[i|Tr. Lwj^frwi^T, J>L^UKiir4t. 

c'aT(B*L' urn': 
kkfaJm, LnLli, FiunJrrj 
1'. f'KAUV, 

tri.HHlfc.. . ^ 
OK 1'flK UEKJU I?, B^ Lf Tfiiii mail Tr^li 
A nrLL^jiMP i-j:tAru]':i* j mk. 

1 rtlthriillT It ul bru-lf KtuD. ,Hl1lrl*iof.iiTuH**i^" 1^4 i|iM.chidqa p[nttJ:4|'lIf(.«t4nr ibehlll. & ti'fAVMuKl- 

-ul:-!!!!], l'J|IMr4l 

i.jjnHr ' *aHt fiMM . — ^, . ^- ' 

I^^Kh^odl ^A^f■'\^^^>^^l», kUt^, ud' WA lt1«Jj uUtii^kH, 

jTls^TE:to.hi4^h^."'^^,*pd^^ ,,t^JWt!iflAlftAYw.'-ls)i^^ L 1^. 'lI HJ lUiUtMf lltKUitV , B cIT^f cull ^j«lL>4dh .t>tf|frr(tulr#aUi^ uiitii.illil^hi| , "■I'rl'ri-'lJLll ■i:rr iw« 

KlLUlvl kB 

1 c^mi Jt mill IL CiUli^r EtJ 

,1 iM,[iijfih.ii*HBvJir«'t.if 

. - - — -.rini4' ■-Ai I Ifl U h « J i> IF 

Ud1n. mll-lKilll i^tlitKi-, i rKHa*. btt., A| 
Liiiild mn..- bunn, r«lii 'i- ■i-( ■ 

._. iiii'bMd^^Jllit. 

kiji^ii^iua HM- 41111^1 u 4 1^. ki^ii 
■^tTiurlj r II iHiH.. |li^.Tb#vHuNriUii<^'r;T*^:^ 1 l^-MB«, UuM^t, fur Muii H nWihiirtMHHwTi r«ll 

r:r.^sr^^ 
rndt KEaCDnThTKH 
t jiniirti^ t;»H>. All,, ih aicxlFih 

I .]bthl#d, 'rheif ] ApIi in Imun *l- A L>:-Hlltl. At J1L IL^'LILhAIr,— AllliLUlr^t tol A idA^ £UI, 

A t H L- 1. >. ■ I' L I. ■ hL.>A h. - A LIuLkarBt. .'aj i L<^. it^. 

<'Uit'||L^].lL-ULlAl».— .', Bl'lf. £LD ntiP. 
I'UjlJiFii.l.A S li-ltnALl.'-('4WU'r k,l, IW X I ^1, fiin 

i iFAiJ.' AlUiUiM III A'l, frw, 

1>AK I Hi-Jii Mil — [■iinii'i JL,E,ilri iirni,*cl\ 

ttJlJ.l!<-^i i'l:^- 1:1 . - /II iiin,.Hi *i. ^ Vt. 

Wt'y^-fl >\v\:K\., 'r.i4i»Hr ]ijt ¥t x IFq, rin*, 

IS L LtCJ Jll' Jt tlK.K L^J^ S I «-ILLj.-1 '{ipwr..M4M M UL Cftl^ 
fA U 1£ . Li^^A n. - Hv^ id* El frriE«i,.UH^iUW: - >'.' i...^ 
^ A n IL A U ATI A-HU Ab.-" (>itV^^^Q^.s4nrCBU 

rUJS'i:H>i-IU9ALi,-^l.L.tr>!i]L'L'hK LliXi. 
U,\\ r I . A » ■3'J'fi££l. . - inJ jk aiMi-. .C li. 
Mtlft.]''.tl!-'l.El-'4T.^L«iP tiil». . i>:»i -fi' I nj. f?ilhf«»d. 
r^l'. m M ILl-II'PI lLOAl].^i.''4>riiir: l.-t 1'' <■ .'>i. f ii. 
HLf ■^-^IMJLtl-.-AIkmBrflt Ih:. i t'. 

TtCU^J-JII' «. J. 'if AHLliV. l*(l>i3B(i.rtn ^t,:-^i]JirTi'n; 
TflTB ll-tlj. AuluiTii. _ _ 

j<(3'Ai;2lt>Jj W tl. Lt/JfAiJ^! J ^lEuP, UEr 

'1, LLiu , t>mi. 

I!.KIH ul Ct>., I 1J<(3'Ai;2lt>ir1iV tl. Lt/JfAiJ ■m^. lAwti/^iTlllh 
hh UL r1 J k'l Hill, ,iFi[ni«4i r IB ilVair /r^.v. 
Wn...ll..rnb'Ju-ii.Siiii k ■.J^l■. WilJfti^hi.,. 

ikA ]<1 ■ A I ^ . '4 1 ' ni--. L Th JrfiiMl , bftiiuiL'F DnimtljlTi 

hlt.i'i'V klJEl.t.L Mill Mj., ^M".:Ti-M[i«t. kit., ^TA>rUui:lF. 

tuN-SF. r. 
b-.Lfl.'^H. in*riii»iA, HO-riCTiniJ-. 

PKinriT 'j'iT»ii- t'i'i. H,~^j i-. 
ruumy. M^hcivM, Iu^f. ,'..| 

liivLt* KP|4hB, lull A J iai\ f-.li-l 

M.AN>, tl.>i 

.nwaHiai.'ltABil. Vil. 
I»^li|uir^ ,>rie*i a?irk*BlFii. 

^-W^JSW'f'* - ^'^UlTAUlI, tfE«BFMhiJib4^, bluHIV 

EfclW H- Bfl i:P . ^harjbidp^. Sewto w. 

1^ 'f ^ ATP yJAiLlJ.— j^'ijj'. ppb'riHlM*^ <'u'l'TAi>E 

n n^riiKKci!. iL L^biMi'j hitjri f^iiiiL,!, BUBtmtta t 

liKMlifi, h4l(^irat lAd «fflL'^, b*4t VnfH, EipApfiLTitBl, BUtfl 

OLKBli M--1^1t (SrtTAUt: YIMtAHh ^t^J 
iiriv.ttwMti*i II. bi-iJ it^le.Jirrt+et - ■"- ni'lr W lLM»a ^Ji^T. IKJ..^ i^M>. flOH. ' l^lJI pilTtWa- 
1'ATb:, jn!i UIH' ' R HH^ DrLwd.«b«M. Pin Hftc-L^tn HH^ dT' — ' 
haniuk-rLUf', TfllB^--^ 

ir Uhh. ftMriMl trtta. 

eDUT. u. bartdv, 

4 KKAMDAJLjK.^Md. ~1l.~'rijFt^4 npl^t Wl.ltUx, 
A. tiMtkhmjBVBdrri ALJ.,l4e4»i^X lOl, 4{>MIJ (iJm 
Bod*, 4 Id., lilL Ul., wAipm* IvbiItTh Iih^. 

11 I firp. tm. l'H«*«wt P'iutt.a.nL^_KA. biKfLd Vitlri. t:.« -UOOtHM tKF.TA 111^.4*1^1 tli«plB*l* T IVDKBP hir ^LldfBit BrM KH^m^MlbMI ^Tfe 
APivr-nwLl. FEUfti-Hini^ TafUnhn m~sr S u I "11 SUB 

J . T. M-ZTAHrilV, Ai rtiitjret., 

Valfcej-rtWrH. ^ rth 

tnuXlUlfKLAVl^a^— WulL*J, irit]4.-i: 1.^ T^iifVi 

.1 cfeiuffTi. ™ rtiwop-tt.^ mwwn. f, til' LlFWr^^HM, 

ituitix, rnitkriiur I't^sk iKuii^EHCHi 

j4iini,«u^»ri. w4-iHkrl*K ^Ih^hhp, X^i^bM 

Hlft. 1 lifr. AW^_AjJM?m-L irtrT^tf^^fi ai*-. 

UflAl^k, h^L. fanlUF LIII'IhL ■VplltfitL.-HL. . . _ . ^ . _ 

"a" tilAlNr'ir^Tifti n^n^flii^ Hfliwi, BPir U¥d^tuti 
111 [^[pfil VK^iam, L'ltdmW Hll4 PKMn. vferb JctliP 

BjiE put ct^j jffii I'j'Micrwt r^, Xm':, . lUHlFEU MM r4,r PpDRiBd^' i-tA Wwi la OiMM, 

C. T, AJidriHw, III WllLlui-fll. 

UUiLft Mm'pdi'.^ r«w]bta H^ki'blir~Worirr A iHt Of V.^t4,i,bihM ifi/lt 
r i,,.M ^■.,v.-i-:i-,T.ii J'iHwip* ■.. , 

Br AfiKLAl WvM' »■."■■<' M iinirirtiLLrFt tu Ola nWlU 

l.i'.:. |4,!Ai^.h»r>' 
Jhl^ I i F;u L.I E IJ-H r It K-rTi r)V IISTT, 

the: ij^K<iiiEi[" iiriii^ojii* wi' pr*Jf*» AJtD 

HllHli Ah.iN^TdM ill NtH urAUtftaAUA. 
>^.|r j^)£i>B.i*f« 
■ nimT iLBi] F^HiiH Krfr VvHi. PIAHElA. 
fii.'b L]|.nu<Llk]Ei, MlLjirt^^r, l-|AH<tP-, 
l.ikn UTLurinnd u-J 9«, Ii4b4«k VI ANi:ia. 
JuliiL* »iirii:lk, 1>iTi[l«. I'LAtfOR. 

iMiiTniHMD Cu^ nHrOdbiMr tiuirA^fri. 

lf«Mr> ppi1 t'U.. LaDdoB. HAND ISiiTaUlbUm 

towonBU,! .'u . .. hIttA, ' ' '« 

LTijp^rii iji'^iy. 4 'Mi-tfi. eirjirAiuti UAliTQIti*^ 
ATT] It u>wKt3i rmtcH. 

WlwffHl* >«i| Ii«IiilI. _ All. W 

«uit>bt./rTji;|lJi^ATIO.^ FLli>fT. jomi DuiKa AND ttoir' 'WSk- 
_ ^^^^^^^ ■ 

t *m^?-l?^aiM^F^'L Bgilw.. »<» 

J, iw. " pail.* jULHMtfTIMIitj FirijsoMim^mi.-tv* iii.i. btea 
'4t*d B^lr AwE'^U lb NJj.H'. t^^ riHLrWBled 
I 'tU[jai.iMbTh-lt ITMfL Tbu m ubji nf Ut* 

tHrbMt>aVtai tMdftv U^C n k 1*4 tit 1 

- ■■ ■ '-Odl^bbiAyi; 1 ■ ■■■ ~ ■ " Aiav iH 

Im Jul.. Uivfp^t^u^, Mii.L]i lL"li] . Il.^V 
. _ H**,'ft*qi*nrii|ei_ . „ 

P^tttnry m4 MP ipprikv Hi'* In4ig > 

h»HNhr«Bd »Pi:iieEill(;r,A(itiTea UULLkyfl^ all 

riW^lrr^ifl'iitiiyiPiftri ''iMiriiHayiMfi^i 

l7il£]T4 Cdtr.^ 
kbu awHlp, pflhh, Hftll iittluL^iuErDl IrrJt. Lav, 

■>'7'^^"- " ■'^■■■.«.-»^ 1*. ■ '- - lM»«|iari Tii-rJiinol , Oil Tftew. Bnd ^UH-hL'ir*- lI b\r yni-p, 
JUUtt L.l(4.flt^tJb.U h^LHki'H'<tiT<:l, uli utitiril'>itr«cL j-^ bnE,chei[nt: bm^f laU pit __ _ _ 

tl tla[Hl^■^J. TT!^ JLM,rL-'~il , UMII Oif BTdl -Cti*^^ 
IT t>t -i. ■■■■J 111 ifI t' nii'l ' Mwj"* hr ivtsM m lW.bif . 

IJiIaMJ Jv.iv.'V.l l gi^,^^l,'-l.-(7llt4Ufa'l^ 3n jiatirt^A., 
B, ^, k^pxf .»l1, iii> nnt I' All :(□■]: aijr «pn«la Kf^B^BFi, IJjIaSO 
llUfel 

l.f Ai>rijrjLr?iT 

ill ln.'Hir...i.Ir \X H^^n .ttApTT»JBl 11 arlr iirfW, I jj^ L M O a, Jl' J A^'ljli.^'' ~ BK A 1. i:- 
AILdAISS ]W I'U^fi! 

1J 1 A N H, . ,, !■ 
I iii'T--^ j.-.f"'v):-t I 
J ■ JMrtitt4irPi'mw. iit^r;^^ ipCt. ApniriiJluLu[ Amirtifii i^birtr*. DKIBM^. H.KAldH'j'. E.td, 

IjiAMitjjT^ Lit;i. aJpeJ jr]^^L^.<iij|ipJ^^ 13^ 
*iift«T«i jif»Ui'Piijitaii*i|.j ■ fdi''#'iU«Mi':iri)hlHlm<.'i^ i^irtrtil, av- 

!■. tutar, fwr iiiitH>Vniu«i1. rvulw LibfVPi aw* 

11 lA N'ruV, tii IiBrjil'l Jik^i.J'-.'illFiMli'^EJrtH «w 
lUPCinbi^iiv. I ti«B|n. Ntviui'.ihi U.v.irufcria. 
mWA.t)::iti'i1'i}l'i '^^pTFjiDi* ]'iArM» piufJUcmI iHf^MiiT 
Jll».u:i:iiiH ii-]- fiv I ■■. '.t p 1, , Vrnn'rHI, 

IAtrtMJf-.-«L'r'*'KH. J-.I: - .ir' .#IIUi|fa<|r>]M*dnB- 
inrf JinrJ-r>'l i> i 't. ■■.r..i-i* M-.' diOi. Iti^KlL 
tlLLl' Ib^* Uuinblkviii h■l.^^"h juil n'l^^ ia»fb iKtn 
i^IEl'jaS 9pI1. AL V''i-Jt(IH':^4 tlllt'l^Aw wAj b BfaBilf 

C~| iLLt>" i:.^J uliL ViaJL^ici'liih. brtn. Mw^ft*, 

' £^ I * fru«t -old 

I i.atvlfp' .Id VIUl.A..'! imuiSi.T ttAft-. I*: 

jllAJlL 

' iieLLiP-ir, Tculli tt^.^jttBlk^. .aii.;y thWl^<^^^ *7?j*^ 

0[.IN Itiliin 'iliiltLb;, i^ii'flf lip flofnt-'toMi im ^ 
1' ,lt..]r', [ILIE.1 »i'll. i^1i'n|, l.h ^ til Fl'JI^ 

MAi.Ml'l'l-.%li' f;i,.;L -. j; . ..■l,.-ri, n, IB, 

iiriL L".;ii" , Ei-.-i.i ■! .1- Uii.Tl. i.i inu»Jiriiy 

IJlAMUi ^.>vik L^Hir. -JiuMLiirli ii^ili'T. 'iiLif t'» 141 i Um 
Id B £*ri4rtp. tl Lh- » 

^sdvic'lI'^'Fj^IAI^. CI.VIIJh nifilLLB ilANU. Lai 
J ^- ■■■■ iii|i;PH^i^ VI*l'^*?LWilIi- o n i> ir ti H 

lil-K.-i *r*- i <! rpvntHBE . 'A kMI Ttt' .1 i^.^mi'i. f'.r I ifUB'JAi iflrt^ «ptI«lB.Ac., Abdl^ii- 

..,vjrni JJi.tixi' H-ubL.|Pii. 

TpBdrm-i t^iuri i|iHJt«t*oB(iB(i-i. Tin ttwumw tMlt. [>il 11 _ inriVkdlng lb* |ui«jtraHiT BiiJp b Itp. 

ijtE4ii4rF~<i|j''l 1-W4l.pEiiry Itnthtrth^pBll ] |ihiTlibnrf-tt*'J'l 

,T ■U.hVh J*t. HJh-^JMilV 'L^V |l. p., idW 

■. tv 1' 'J A 1 1:. I n (niliP-iiuJ, I'fl., *i tjJ tibE. TT«nlfillpB4l*D¥ vr Aui^rmlHbf, r,^s l(tvt?«^ri;i^ 

v,a. 'JVrMrt xiliiJi linLHKt?, IkUllL 4T |irir*» fnwlB 
iln] u'..i] ^>l■l', iiTjuUIi'. «bi| M^i-njllln In t]l*fl(t, 
rii 1i riialAiDiBK l<iiUi ^ jii"LDFh kiL., <tN'fetii1l*Cj ht44i^iiiB, 
iBtt*UH^LL4^ Tunrimi Hi." vrKifUr I't *Tl-iru*U Ajiply 

Mhtlil Et Bnd ^ONh V4ii. | I«_p. 1^ >'i [i:^!:t*'5Lll'^F'- 

*JHHMlj'JON-H.llrtTbnr;ilEiALE. ^i lluu^, tttJdP, 
■ -.pp. Pii invMlJll^. II 

■JVh- 

JFI-I4fiv1 

CUT V 1 i<f II II ri l^uJTl - I . y: L |i 1L JJ Lj L 1 -', ^ JHja. LilS 
i r^. W A, Lur >ui.H m.- I l'jlt-Pl. 

W' 'iTl^XIIAl^li, I PHBi-iH Ipr.. i.i.rliv, bilh, roptr. 
* DiEli **"mit, LpTiirvfK ilD4 ■.'4., ^^nbut^ 

#Vnr TiB'LUA vnrti~i^u ^ii«ili'^A^ t!i~M»* ^liij 

It at OBB^'-^Afmir WTTAUe^, i^Jw • tv LoT^dku 
lE^i'na. ndler J« . rlurin t^Mm*, ■BWlfljL » -|jTtlIJ*lAUS;jArtw [.ADi JJ, pi|il|»;r«Pilr^ iptl raHltrr finPi iiy Uofl". DuEbuliduvfi 

7. fBriii iDplHBiAiP, pWu*T 
* .iLi, Jisci dtiwii, l»l*ii« pt ft p.f, 

IrbVli Jt. K\<Ae\ , ili Li'™t|JOiJ._ 

'n t'l.-lb«iil<:ai.:M« uul rtiw*A«f -UWM KAUe* m AI M IS, 

bll|M.WtFP>«>>i^ H*^^^*"™ ?iB'iij ij.''M"i*^* - UiBi n!r-Jmi .lI[*Bitr: 19 Mifi. frniir, itl Jl*. UDldra <\d]. Apfly 141 Elui 

AptBrtvi>-flt^i i^il-'nilli.-Cluto, «™. ,>lli>lBi™l. M • ilil j[«Wi*U*± JUrs* Tnt WALK. *f 

_ fiiwiicfl.rilH H> MtTi BLjU-p4illifp_ JC, Ji^'Vllwfc 

X pfe^i^^^- Ml Ow-llridi.-*l - MB^ PauCfc.^ 

AT KJAItKOilE, □■ tiw""Blll--ilHitlBiB trii-kCt/r' 
I'A&R, i'^BTV' <i>HKfe-, kil., bulb, EiuihIii' (At44id], PP 
IM. nrliv, nuwl Villi IpTmH imLt^lWKf* i 

iriflW t*ld.%4 m*|i Bfirt-.fa iMIMliafl. (HiLf TiMmP. M 
uUphb all nii«» uil brliTT*. MAKT^N BBmUJl-BhlM, 
fluNbJif/', iMif^ia Ttihnit ^lim. Tcl>.i lla t^|^«nibAiB. 

NtW^JOWx -Fur H«J[T lliMfl JWSui^Sr^^^^K^' 
iVmSktL»lHi'WP*iTa(H€.lin. «q!ptd*;»J*(*.'.*)J?! 

TtLlUE'HuLii 

I > fHirDAtdR, 

pU>, <'tt'l<L4 AlUlHllB 
ilAhiUtiUE'', uk 
It," 
SEtF^Ex^LI-H. in iBLlt* Ehv.— lEocN AaHniliumf, 
[Ut, I>>lrTH "xl l'4iuiLr>- fABlf, [Wli vT diaLjirtt Wi 
kn., ppidiTklftd H nuldoeA*. imdl vnbuil 4Pd. TlUfWd, 
ppliBild l^riH^ I luUBpr, AbJI. nWdJklf, ItltllPP. 
bdW Bli4h«WvTVI»n*^ pwUiT liUMr^ i^Bl^nikd, 
^■r ftPlHini vmhI u4 Bpd. pt^iiub. w« «n ultbh 

g^rii»»tflriQif PIP*. Tbii !■ INP biiliod<^«fLt_« 

mv^ffl^ipi^ hwaallfn ■wtlMfHL, UP PlW>. g^tS!^m.^^*i r«ii«Lfp4raltil«I«d Hootl Airbiilt>»l 
1^' Al^ltJurr fAUH, JiA^o. : Mkr. pLlutipTfrtipflHB 
•i%iH7««*ir Wl im, iibHi^iIbm, lAtb'i rttRn, tO^B 
Llinil T| Tint IB1 «4bJP, NIgPi md trWVIHWlHM, E^rilkUlJ -fitf HAX.Vp 4. <}[JirTA<*B. hJI. « n. 
Lrt n, la br IK. a r». jt ^ lu, flij, p.i ^ "mkinr. 

iltfvf . Hind tUlrf, VBlW Mid BPp U« (UOHl, Min- hnXB, 

*l#if Mr. }~-'hi'iili, iBBd'i^ii'u br iMt i prinp- idociiA, mm arpip. 

T^UV^b B^ tZtoBtaU^takBHH, T«mirp<i*' iJir. U*rin ADil fuJ Tppd nalip Cbti>i>iii ^uiiiii 
tiifa .tp*ii, r*M. _ 

EVlFl'Ila raiiiilml liW I'.fclllMrtiBB I'miurfn *l SliT' 
' '\ci 'wI-IeiIIL, ilfmI h firiiLinlL m,tk iifTtrt: TkllM 1 1| I .1 k- A Ktnt, Vj. I-Ii1 . 
M .i\ iKlJi.- llipj iliiV 1 1. innU-Mk AlrrulLi inupu^.LL- 
It. WljuO Wrtjri'lp T[. 
JjBBrtb TlHi'li^'ii V*-!-: 

V~EI[7'KTijiH. TiL't- 
ptfr.lWWlh, l^ti. 

Jlj'oIiill.'^JlUJii- 

J_ |finnni*r llJ_lJ,_r.. W^rrwwV, _ _ ^ 

' TAVKMBlfT *»d FJjCfOI* r,Tn[IT8 
i'Ari.NT MI.TAT., I.A1Jit»tj 
l^AIJVi, VAlENjJ>;jJE!<,J^L'. 
A{«i^LbTii: I'illl^f L.ui>l'' ITA^TEU 
T ITjEdl'OML I'J^ttl^ AT-lilCii I i IM J, tw hOOF.'^- 
S ^g^U^-JWgl^ W>|iTH/jJ-^ii*(f . 

'. C-IIPIl^lllit H llullMl 4ll 

W. HAFi^EV'P. 
^ - - . fifji,^ 

L-Hiruid^'b IIJ1 

HrdHr, T u r K s I v n Y n n m 

n AHTIirit niUTTAUr. inApn'Hlhuabtm. 

I tprr. i^,ii-|ruur Tltll>i TVBKff.Uitd UvMh lMf viPPM iBd4 

" ""■ 'Aiudi*** uj**(*ih ipi4t1a-n mij. JXi't-ifaBtu. KJ'U >'1rl4:AN all WAT- KVtjjlVtJlbMil U! 
■MJ.^' will nrlJ EbpKlfcj*'] [A J it L' Ul^j FAV, Vth A [uHl. »t Af^AUUAK'"' 
Viu IP a RipjPK d iw)4ti Lif Ilk h4# tSA*l«*. IHIvMPj luUf 

jpin. (fliH L'PHT, WilMlo-'p lBnBa>i*Mtt Wriv4i 
wbMlui^ AlLi«i,kD.: BlHu^AUfct 4iJ Cokltxhibn. WLK>U uid LU-^L vVni^ Kt* BPd~M4Ak, H 
taUWiPil,/^ JiALJj^jriMHl UKttbMidbJvd, j|tMd H4UA tvr flrqdM Old*. . iMbrtftft, Infp^, tartPH mt-., Hi .t)p4 P.drl;' 1^4. 1u 

ul 9 1* b TMI-. I'rusft'iUT* I 

Ibxti^u^fW, ll].V'L'.mlU>A±EV i.M'l'Lblx-'J^ ilim ___ 
llOiAirJ^ U;iI)Llt WiLLn u h NuLa S b, Al^fkA- 
LIA. 4f plHWbtTT runbpnid rlrffat duI in ■( 
Alv4Utwp4 Wit ItaH k^HM JlfHclkb A U>.iH«bwBl HLtNtlt^ ■hmid pBNtjF Ul 
- Hiti^mrtj.t ■iBPWTnirr i. Ddriir, ntttJL^t 
TpMpu iibthf V EJiKUTtJ-^ 

44 l!Mt-B1BIJ[%4tcn1.L 

TAN'VOHi: dTAnuN JdL'Bl'IV^HFO.vr-BAXTUM Staa: linitiBJ^ 'IIILH DAlf^ ,1 ]i-.u ^ a^3>^ffff»i. .'bltlBP U I <A J l(Ul 4WliAt ^ . . ..- - .^vkHiM' 

^ .^SuitiiaH'-U HftWrnK t}.^>tiiJBF, wiUBil t# idum 

T. W. UA Mich if, 

t.'uEBtvr ul Ibr abvf * Ei\tU . 

Chi'K''rT'^i)iiBrT, HfilDc'f . 

'.i>i|t AT^lI, ll*'". Ti* iLr(b-LKi:ir* tti'Abi^'in."*; o'lijtiJi.v. huIimuji, 

^OfiiBrW. "UnOrkior, iflb |LTJhEPMtUf4 "d 
tkplWMiHaf Chtarw fm wkll bf Hni«d ipi m Ib^ 
BlMVB Mtf I ItA J>iTh H>^ " I'. W, iraSlEEf 

THUEHIOK." *iiplt:vn' fuf fL ^ - 1. A 

|iii|iJjL-JI»Eii!lB]Mbn 
lA« I ti>jniOI.« 1^4' 

upjeminiiMBwl i*ii»ipt4i»i nJJI 
inEitfjte^ 4tB<i i-i^ii,. 

'dl tbt AUltl T'ttLi*i li^r I 
EliH!kii1if B;B})toiiTnj 'ii 'li buPp.n. L LbTi Hudb 
iriHhl BBii cbnurj 
M'iptr irtTcilL < .ij, ajui -iiUii, kpiil^ 
II ^ u-tl U^lHtHl/' PB 

F'lLE-PAlhE. Tj ruu LA-n ppii i,<uF„ fUfiiNi]; wu^u 

hWPhH^iHAtavi^t-ycAlltti'WKvW '" 

i»pn iiiipfa-^ a»ir|pi ^HTpVub B Atru 

rnriiliitLVLi iiT 
VEH LlMIi'lfD. Ki iILEI[ri, nil ]i4iixTfi«'. luF HLid IW oMlr 
J'CiatE-.'H ihM;.^.,, - ?»j«u:|jJ. '4irfu*4»r trtM* 

Jl V 1 1 PEA i.'i,i r. s-^ -uy. u J AE m -trnd HbAftn-. . 

QQ VJJ: St^±[d . r £A U J A I'M. n4 SiLfAliAlOUb 
llOlrif IN(-f j»iAi:M IM':i<.V * H^wcnUtr' 
tttiibB<(# I a. Ajiplwuwi Ufr\ 4ti4 irhftVUN till, i bzivK M«i'lkip^^^4i*a]»: Jpi^BfT* 
ABIfh >:Ntlj;ni'El^, dmiih VIB. PaJ . itrAfUPlal 

I'l^BP-.'-Hiiii p iitia , 1Mb., ir«a., iP^Ja., Nb., ri^., ^in. i 

VHti4lXBB»Drn, BiitU|KiUB4 bUHMWl Hd fllmH; M«ltij 

baipj4r: 4iPblHL f MpBfUlri-. Md V HtML Ip^kp gl pII 
iHJI,I.lVANrrt FLEJlTitLii iTRH* wiitEiMirtfc 

Swl'liILm MMU^HtuhiLl iLfirtl |uip(irf*d for 1[EA£>. ui 
ILiF.LtNKMHT <+■ ilJt bliltlJUJiSi, AUnilAVMi^ 

^jirsiuT^ii'J^iS^ 
iCT^uisEt, i^.'Wi'AHr.n. injniJ^t^yfAC. vi 

Jli TAJ., kQil HAFl.M.. ulL ■i.(ir.- iJlJilSiaU ind 

Sir^J'EJ't.''tt.';. -t^ U jHij/.o^-i'! M. "ml VLlLl lUAl. 
HulLklL.", UALL.^IIi.l J I- -IJ>f UILUK. tlUM'INU- 

tOK Mll.ij;, im i: l■A.^"^^■.Ub. |^L'NL't.< LU?iCfN- 

■i llAll^i-lFI. i JIUH(l>-i- rl. ^^XAjmtS^^^^tl'^JJ^. 

' .-^ LATiiix Mii.i>. PUis»ta5i*B5L 

r ^FJ.l^-^l^r:^ ti-\< tiL HiFH^i, WOOliTFulUt- 

LIUILl. ii\ kl.L . i..-. 
It, ip, WA'lliJSn ta•^ lii-Bi-'-t*#*t, 6^d»p^. r]£i_i("v>i^spftj>i PHICP 14 I 

I ■^■-"--'•';'iyilw'>j. -Ifcai** Tindsnn-il*™' 

tbB'UHtewita^ A^vHEUd 4ir N.M. w. 

J'.E. IflJUJjT^hi'Ej . fulfill biiMj. "K-. ^oV II fctr l-'ii^ 1'^" ^ «*'>■ d irrntl; hbSmw ttJlb a 
-' ii\i<i rirpln^pi Iw B^ABiuiirBi 

. ,. I. ."I i-rr i;"iihK tih bim. 
, J J',. L/t 4>j.'iNta, PLniDf It ramn' 

lb. '^tlklL 1 iLkJ. pkl It no* (dfni 

fiv*; lilEBunnH fc^BriiiHi li^tiuiijpv Hp ibw wuoderiuil' 
iL^ani r eb *hitih tlpi; f-iiHi *mm 
piLrr 1 mllRit AO Wl^ jwlr or 
tL«r b]| tOtabt, 

Vmi MiiBBtbMfii^tlilwtr 4^ «ba,irtff ^ tv« V^fltitAft; 

£*., WtUrNii*. 

^_ fli a^ 

7 iblr, LusaiN „ljUiJAJJ£,*tcrkUH4'iiHA3ltV-ll^' JLli.hpt^;U^' d 1LHJ . upp fci aifw ppf am 
ujBv di Hp ibw WuoAflliflil' 

lAl.S'l.btittl.Y raiiiaBi^ i 
w ttBitrtiictb. J Itplrilqf 1 [Y<JT :i|^4LJ, i-F L4I <.'BiiLl4-rr*Kb^Flit.TL, [bLv 4ft 
, Vtikkl vUli 141 iiir/nn Ib^i- Ijublu E lbi.l J bivi' ripri>!d 
..AL'M^UV U tltn^^H'^tudil™. UbiLillfBieii-tfTubpBK 

J'lcr [iLilir|l»llr PPd wrll. 

I. KH'iiBtJEIt -CiuK,. riErLi/l, 

pUtiUAl Ito lbiqdl JlJtirFKeUHjlt TJif. XtJ<?B,4lT D 
DElALJ4^ICbt--Trtfkn tw HJiBBPCttaif »i Xiueliuiefftii. -Ltd Ublti^iL Hum K Bipod Rin. 

^IidJhL ItBdnHtf . lOrrlPflE. 

4j tJiMbrta.piai. lit ion. 5S _ ll«plta« TuiEbt, 

VWw^-M;.. jj'SU. 

iKKUCUUl BTJlr J», tU (iUl rlF P(i4UtV)tLk friiibt 

i^ dti,lkiB ^^m,^.i ?: q; ' • 

SalksTint; FALHiiiiitV.-ii.mdBk 3to0ni: >M 
Jm BMMftri Pt Id <HnHbT AWHJP. r A&] tW' iioLr liobcBlu Qln Alwr-r0[nbiP4t., ■MIjL fBllLiriFbiil^^ ~- 

J r'iBBt |pjrjirc^4UPiJtr iJ'nUFW. 

j^iLii riitifui^ I AJa Vitbv, BmkLim IL«-ld.. Hnvlan. 1 M Kv:tjTT L'nrplM^ ABBud*!*. MldU. bAHA, 
It Di^Ul^kll. V*^'ArJti--iPi.-i 111 w 
?? Ikil , tKpirtt. Cj rii'-jii.,'- 
liulPUBM J^iIW'. I iLi^ii .lihrr .1 »^ Klb^iitMt, 

TIR I? Ld^k' , l-^,[b I'.IFHll, ^*iT'lt1^l._ 

""|1ki, in 014-^14^ vfdcr, 

1(7 iit[.*(irp!, ftivr _ 
t'i AM i^NUlSi;. 

JAif h MA Iji. ijibriffB-jliMl Jnii* Jwi ta^UhL-p iaaurl-jBl 
7 f l*Bt, iltlttriet. Ac!. J, ICJN-b, EHlinl^bLJi! . l.erji.-|t. 

W~AN'l'£l'|i.a«i»Bil AihiiKiBipt:i™tirtv^ llcFltfpC- 
Et A'k UU, Hi« ur ttv^iml-Jlimj. sltlt l^ l*Mu|Bl.4^^ 
titHWcllV ikblHlt. H twiiPi H-tnimpHim. _ Vail l*£*5.'9^S. " ■ WAT(T>:ii. Hull 

T T tlMB iB|P , burL Ir mutB. ' A*pnfe]t luw » lAulVlt 
OEV-JUIUL JtP(tinl>Plld iHl^n- tl^nBt l^bnp«, | bp, 
Sira-fia™™^. Hi^. Ul-. Hb*U toiT'pilbip-, 

j,'.tiulJtAU, 401 J.nHWM^'Vttn^ 

ifl^**««,r.^IilPU,»»| fWw** 
■■ — - f4 Jl"*. Hi Ert|B«*iv , Jf^t^HCrnVE ifeim YHdMr^ I 
jnttp. 4Tfludp». TUl rpftHton 

iir} KcHL-tErt«l. -dalr^ 

n,. f.Bli. l' 

ubaEbaat. L3TKHi WXlift HL^Ft^Mlt, Lwiim v^^i ^'^ iln<JiP^ 
.QjlflBir. pBijJtMW. 'ri>OJ^_«Bd J.;U , Jif iiiknln».i 

rn ifAii jiL,'Li 1* ii!7™>"-. (-iipptp ip^si 

I V , -•■■-^-f'. Htb, tu Ikiliv Trwbt, LuDDP., WiDltbt 

ffP'-ft p': Tiir1iti 1T-Il^ -' — ' — 

mwr*SS^f^^ii!^Aioii^-^ mu i^F.. in aibi»i«-irti«t 

^^^^^ AmJn w m Hum Jwii n i, ncWlTba^' MBrbLBM, MbA imi t. rihp. ' ffl 

O" iJt] Ipl J^bfPi truiuJi Wioei* alA A<1«. rli [i J ' 
B"^^ ! ; 

MJIJ',19, lyiubK^. t*ibPiF-,Jt[l piirp*.. Jlmlfcra^^^:. .rtiuU-CUvfEXNk^ Ai AlffI i*fl», ^ O Ab4. Tg.TA llAV, ■ j. ifl. _ BiiLffB ■»! B"'^^ 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 286 TU£ 8YJ)NKV MORNISO HBHAtD. SATCRDAy. AM, tt. IflOO. KOKEXiRT AND COM- TMar Enalif . 
itiitllllk Ml ihua aulM lb< pinUlsf 
(■DMlH WT llttit 1^ imyhiAjtMnfidM 
^H^H k 4]«UllttH for iBratBtmt HOBFI- 

ll^ ftecfcl ■TTf""'* tor ft VHto bflfm ifa* 

HAtiath*Ma (d DOB or tnnit^t^r Qhu- 
tbw «h>1It, bnw, PHb at 0» 

fa rt»t In llW |M ■lllll litW tt tigum 
UMllMt Ml iHw K> !*<«<MI n- 

SEWS^ *ll>lil^ OMtm ■ f aU iHgM- 

llMMt ' •mlw l uijiith i. irUb Urn 

jH^ait tbn ll n lamdlati pnapKI of • 
ndailloa< B°> l« *><• «Mi«>l>l> Inmui 11 
th* Taia* ^ 4qr uporti thta Mm LwrlBf la 
AniljBLiA AoH «llUu*a itHliBf !■ m ill of w^t 
«t1]«^vf** TvnLd km hen kaU bn, ou mamrf 
mathni nijrkt «n tbtt km felt bb« Lm af 
Ib^ faodl^ wbloli aar laokl an splqj^ to fr&- 
IMkIr Is liwiak la tUi wut w Bt«k 

bb. 1^ iSMSmmSWM ^i> 

Dtf -4 iMAi. Btt Mb HdM at tkt 

piir- -' *"■ «gt l*iw > tutkn tin !■ nr 

IHiMIIk b Ilk* sbafaa « inairpnnUif 
lb Uaa of tk« vkn tbi fniio* anl 
Mn iiJimi I tliu niDal, I"! itinxti 

(kii ll (maM IM InalT >I>* l'a>k> 

tim ia foraar tlBaa, IbHi- aiiHiajr ludirwUf 
,mJk mktiwiati . and than tb« a«Tn_it li 
ut:lg(lar>lwii>I<UU,lll». OaOailthirlinit 
ibd oaUOt imtd'a MnMHT ^tlm. ovinf b> 
the hriiknar b tstO*. tka riia ik pliia^ aad Ifaa 
^LJAuiJ pS^m J (kk Uiakaktf foH klntot 
Mail KlH^ to <uall>H lilMtHt tm tmm tlw 
B e— a. Ala affl iHMtr )»'^ 
a— aial adJ <m *ai W i % at ■Uak tb. 
iS^at^ I l iia teW .»lWlL ll>" l l ' I k bll- 
■Mi'M liV'i* tOmmm tm rtW .aiiat. 

tTBte tkw mitlltnl m iUfclt lka« an 

tiiudaff wikH la Htaiaii uikikf* mu u 
h lan^adiwfd. 

tb4ar*a liialMii m ok ■ aadl aaila. Sn 
laatfaWulB < inromL riillM8«lllt-na M at 
IHt, tin Hiaa Dumt IH aOHa t^taa^ ^ank of 
trav Bnalfa ^aWfimkar aimHad ^ lirl th p^lfkt 
(i. Cit> Eatk wnfn igsIUiri at Un, bat^af bk^ai 
altarwanla at Hla i V%m aelllDf Ht 7i\ i Oaawf^ 
llaliri 4r«l«Ma|F4l>i>«<Mtk( pill*. 
PMHtkl ^<ha*aalak« IbUaakl mak wan 
KM*m kiaakaa «t M, DwaXtHi GaailMi 
toMlik, mti ^aaSkU SMullldM U>« tmtt. 
Ktwaa^ taaanua. ii—laa l avMaatlaUj at 
~tiraar'a qutaUaaa. Aaktaal ABatnUaaOaa- 
fll^ tn# a^la at a MdtaitJdk lib ttikmrlaa laan 
MakAr i IMltH'a la^iliail far at >1> W : BaAh 
jWWivB't^lr asl lilHHSk 

liiiM, knitklalktt >1la ll-tba lu diutatlija— 
lia nqwlalUwiullbpint Itiict^OaA 

«»ft«giMiiri», 

pb^tiUl BMk of Bjril*^, ^. NoM J Hair Bouth 

Hanr, itf. AlfaniiiM i Oi lM ni M .ytoli it 
Mk^.M : aitr. Bnll <i %i>IVi Mat 
Hair, }»• : Aa^alhm Oadlifai, J(lt )ii. Ik. 
jill4^..^art*atinaa an tfl lha kLtnt ef tlmiil 
iltMOhUOO. tlldB- Itai okartar tba Baak of Eag- 
laod HBliBM ki *<>flf t^ "lf'9^ Bf ntWwl 
Ilpa* tk tka ananat ^ lln>-lkiVr^ of the l a f iai t 
d M *• lakra fiato tko " naaanlal 

the Jtl«tflEB aa* Ukal^ IB Drtrklak tba 

--.HuiAer tk>r cow X » "vIt 4aH M IMU 
BbiVBl £if T£»f10a of aldltlDaal antaa laUwM kMtkf 
k> tkair abok af (aU. AsoiFltlaa triS *( lakght 
asd ih* laaaa laada M * ika t tkaaa- 
KM«ilkatia<lki tkk i lk tlkliw i il iiHtk <aiT 

Baljt^ II I . I «t. j i tjllj l l« 

vilBkldBkHia it> i^k k iii It kpfcufc Wita 

rikirikA'tlMk ko* I k*w|« •■(;>■*£#< 
' adI'ak>n>«iB#iik <q. 
It la (la^jki t* vHlaB i awafic i>h i* 

IkaBfudtori tuputM, a* adiBkakuriil bcls; 
idaiaad Ik fiO*k VABoa, tha prfoa kalar au^ Vftdr 
Tba Itm mntbi' ptioa •( DOff >■ •■ 
Ual waak. Tin <a «)*P tram U U t* Ai fn laa, 
qtuital at Ika nay lit|h |ic4a« o( t4V 
aoit ir>r apot aad Ibraa nwVka atf^aetlTatj. 
- ■ ■ ir>Ba »j) h jir »f», mSm nrr t'sli 

'^f'lhl^lUni alilppsd kf H* A u fca l lk bj thi 
aalthic Kn^iaaj of AwtfkllB Irak nttM al 

fHiSJ» l!», ^ 

BBlAOHTUFVa. 
milkUt »>i>i'illinMW>'T aim baiutail 
•1 it M, iiMA <kitt wmj llHlt kti4Bw 4iaa. 

lawM tFailJ jari ataalalalT anlanhk niMM 
paaU of rbaal tUa Boatk la data ds-kidlMMi litt 
taCL aiaal or ahfuli kwiaad laaM^fi ^ '3tkl M * l i 
FbHigll qahtlfat^t Satofg KM, 

Aaia ava lalltotlflai kl a MtlB son kotlallr ta 
4af. n aiaalai aiialiai ol Do. wi. 

■I hit. 
ria., 1 p. «. 

Du. 

Du.dUaflifl)! 

(UMdD-.iniLP 

i;* n.. iwft pA»nUk 

Moflli at MIVWi 

Ua./ I tr4it.4Ai 

Vf« 1«u .. ' llk^^lv| 141 

r- n-J 

iijtT,iiiii iisj at 
npti,itj>. r. 1 - Ll Ijrfi- ^ 

A "nr., 
Pirtilii 

Int. Iii-rl 
IUMhI dtt. 
pttta 114. . KtrmiBitLf L, tfTTh*., lil.Wi 
IJi^ltd 1 M-4 
.InpnUkTA. urn lu4 lA,lAi I L urtiij^'- 

Mtt^ I] 

fuojmi a*fTi>i iJiilLn ^i^ett ...I I'flti 

Karl'* JJUfllt ]!ini,1liHi 

t»i^ [M. ... 4|l>i 

r. Ftrid IM... ' 11 

liiOlHHll 1 J "i Py^.Jlvdr. 
Ij^.^ii^fid, ... 
tflLIi, OrtM AULlUtaH^ 

tt<^. Jt. Dn. 

HuTIDkTk^l B. 11 'iJN''^ lU 1 i n.4 it' 4t 1% tOannchti. 

I^BaAl^ Hw »id Ikitaat, kit bM pntliiMl 
iWUar.iadwiUkakkinlkf ttkWi aul 

■ aiMUHIIKai>':IH*V' 
jjnilg'.tkaallaTkatt. 
" "■ i tkdCfc,, a| (Talm iMwnmk MMr d 
Un walfat kdrto* tl •« 
aukkkkfiif imflta for ika 
LlikM, lal«teMMWkh*nkaiBBiBlilauB4 iBtlii.. 
Bt nalUar •■ UMMtt BsaiikiBiat aKuil> 
tlw, asl tsii.tti J likaa HaariUai, Hu kaiik 
kaiban aUa to nakk fakl (kk Into ol bpoaitt ts 
ikil II,«iUg«,is<toaaMM aa Ib- ' J, . — *iik» -li..^tti. laaihwit «l». t]hlph^ka^t bai ,katM la pp*^ 

SStf iSJ??ST£»*KS* irtT^ ^^aat^^^J p~l.anl-.aiw. kitas- infSilwMkaM. kl«*7^ _.„--_-„„— ^ .. .. 

Ik. M| Ht Mlf . >«KW «t mr/pC'iHiH. (•Bk- 

«k 'iiHMt.il tummfSmt' 

lir]li^lMUik*k Mgl tba 

wUA IfiMUf Mktliad 
kdkv DHBaya tkaa In^k}- 
BvAadl IkaUkUloaa* of wbli^li oqoa fail t^uq 
vUhli Ika Mt, TkadiUllaa avaf c( )<il.t la 
lk4lliat.4 ky a lllll iwaa of l:^^0,nr.a^ tbn tn^al 
vitUnavila far Iko laLinlb liarjog V4«u 
43,fiCII,0'IO. Tkia faatdn b' ilia ratara and thn 
Hiat«a« of tka epaa -mBmaf auAli nta bt 
t 3-19 psmBat .sr I-I • Mr JHtk A. kaidt 
Iato._akalt auffiniiatlr jgir-iilli^i k iltt a i f jk 
la a TacT ^Bgwt na- 

^<k. ~t.li»<ri mm MM Ma«- 
Hidwha^ taaa ktlillml idklk Ika 
af Cailkki tkkll B l l illilk Ml H ta- 

^ Uisn MM m immiSDM, ttatitkl li- 

aM tertukM tUM>.m BmUt, tknxiHk 
IklllamkllW Hi Kkinlik, tiiHa it otitaia n'.aiiiar"lnT at kaau IkMifad k»«ata 

S^^aKE-aS^ofsJiiiSiiJt hia>JltB->ll>. IMa, aa4 Uaila an alklk a 
li^nw, liaia haalBk am (ervarl » lata Ik 

IM IIilliBlB, manit l«^ iaifoa M». anwflia lSl3 7S~iai™'k5S'iB"i9Bi. lip k. 
^ I .inl la kaHnlla k> MalM igilMiilas 

notkkiaaikiHBBkinnkaidu im TU OmtiMi nnoka ii^i JalUjtoaT la-iar 
amaaaM » fBI. *^ fllklim * - EXPORT UAHKBT. 

Battar.^lka BHa4 of Tvada aMwaa lb* 
iaipina II AaaidlH baltK tala Ika HUM 
ElB«dBB dwv >ka ii4 Ika Wkthi ll (MO tt 
aa.. fiipf^ll Uim- 1* tlH...aHia. t» WMk 
ii iiili i i l.t lilli '^:muM BH iik l a iki-i- 

/hnafH^faraarr. naikiti Tb Bklkk alt Caiflkkd ti*am of aaa^ aad Oflik 
ll ms.lO.Md, aa aoalaal £t),Mi,MII laal nak 
^ ^,DlSf,«M laal rav. Tba pa w a tl o a nl 
_ma ta lialdlllaa ta u kfikiat 
Ja» «•*. kHl;*>!-M.-WTii»,,: ttkaikiiJ u lM 

H<i>a.iB«i'.;i: ia40m InqufaiBi Iran ■tnHd. l^M did mat rrj^Ibm «nt.t t» «rtMi"M'::ilil' I fl i H ll l' ililiti'l ptfrnnt. 
M JtfHrr ill. 1^ Mfte liii*! duvmt 

•.Mb' b 
KEijitwHk wILI ]!»<■ 
■bt^HV tlH Nif:Ji1«r pwwryat-'f that 

Jm iHlltr- Fnni in bait ttmlv. cei 
«itbHt P^lWwe^ Jfd^ vqii Hintn- 

^efktB «l(ffU»t>- 

Bm|4iik ut tM fnw 

IB ttaL tfTk AMnv 

L^dfei^V 'I th* ifaifcBB !■ pa Ina in 

|f AinHt pvini ^ tlw flnlHM pradadl. HmTiiui tl* 
Tur TfaA fnralKN HlfBinniL, wbflh vwtid npidlf 
liwrrwip a frnb f T«t) feJ Iprhtir l«inr prfotffi, nnii H » 
nHm ia pHf Htupc iinjr tulQU dHllua la un ud 
itW." 

Tat— a-tWi M. luit daodud ^rf hu At mmt 
Untwifflkn Honb of 0*jrtaqB tq(iti4tlP J doHdrJljr 
\iwa% Mnpt F?R«i4e(l u hunr tif htor IfaHB fgr 
luui/ y»ttm fhut. IbP iKudlT «u MtH«i>dlf 

mIio Ik rhhI nu'iiuni. Tfc«ri •■in kf nb if aIimwhi 
of hat, hi#h.a|rfu*M F«kQ«« thri ^ii«r Ibhkrtirti 
h^Ti iiwd fn 4" icng ^ pot luLcptbHrbbnH*. TbvH 
bwiif Ehov uHn'tatkiBHUp, HMTot (lu Jutributlm 
baiH* hit* feni to uki poon nlUntion* m 
thtr ttlEttduU lliudvs Tb iluit iH*|ilr 

btnt^ai>(M4M^ inutlm fMt BtlpmHit* 
BwBtf ban n ^i k twtwiBM iBOHuad^ «0 th»l 
- - ' I^W Ifcog^ UPMiild.^TOi 

._ . ^ _ . Hip^lpt 

ilto Vto^-OBl Htit^ToUlW Ml mU ■ TttllP 

_-i nw M Ilkff }mm pLiiV^ MAUr *^ wen 

AMHt ItlH EWMtWl «■ IiiIIowp: — IMl 

faAavwel CI^h, 7ld ^ » likmaaf CtrioM, Lift ; 
trf lil flk^l Udlu t*l>»- ''^ ^ 't**- 
kHM iM* niviu H fcAltrnt 
.nw4.li H#T VI tiTrlli. jlprlln 
ni^ni '►.mi wi»'> t,-af<t M"* 

n.:L\j UMl lii'lT" ItSU Si^l 
I, IN./; ir.iiTl It.^M 1|Uq4 It 
mp H'" f H.urn laiA Co, miuMiuqa b ula nl 
TfKt iMeikicv IhrLaiub, undvr iaitruPt'im' rm 
Hwn. tititMr. MMhwatt V>A mmA tbiiihTl« 
In fifiTrnn^ A»n**tiflit. mi t^miUy 
H*)tim. Hi W. CuPT iul wiU qRk « Fridiy 

ftttPTIHHiB qeltat U.| F.icli|tDp!« t^AJnuDD hl»K(A3d. 

fZiVTlutd and CUtitu. u^dw taWtnoU^v* buii 

H«n. iH^M RofU, C^^ ttKwm ind Co., «M Loom imA F^tPf^^ wtMhmitMt 

d«nd pud^i : «i>ler HBfltr^ ISO t Wvtrwn' 
mMiM, £\9 IOp ; IX, w wAfK^Hii oyifaliL 
ite^ 14. AID; Wb. 1 (IW or iSMnvdrnpl, *1« 
\At : ffh S{1C1«- Na. 1 pheut}. £in ilfi ; No. £3.^ 

Tb V' pud T. OAniHTiv iiiiift^ v fi>n'»^» :— 
Hillwaln lA. HtVibla Na. L drf, £IS lUi 

Fffii, ^ £lb r-it ; Nn. Spoft £11^ pr ti». 
thtt h»Uairl^ m tba tuai:! irtiimi ot Hii^r : - 

- ■ ■ " - In iit«.]. 

Thh-i^. 

Ml ].-|JIM 
1 ( Tfi 

1n4 |4,i:4| 

I.jI ... J'l.tSI 

i<i i';,(tfl 

HI i^Mfl 
iLlaTMHI Ol MtB 

' ■" " 111 Tfifli. 'Jiru' 
- - JJ« 

— -S^lklkljv--- -. 

ud W bmpiP 0f 0(il»**i ■■^ f * M * 

Without cfauftB in nIp 9« ruMdtT tmt lilfi iMMttva. 

lb* EPOPPr. flr» M Hiun. /. H. Um ma* 

E^t«q rorVuTMOtiDft BD H DDdPF but, WfaUB CllUcl|nUd 

will bp pTwI^lv. ^ , ^ , I itOiiKliiia?*ni.i r -'r -" at itta to 

Um^HkSc vd Ml «■ Ub U foi tNiMlat. 
KoaftalMBi lOaM ka It-batiiaaad 111 

IH, WaMkV iiliHHi and Ik 1 -~ 
lie awa o« IbiMlA I>aa4 

narkriatlgaa, IH) b,^ (rt »al -^^^^^ 
.114 at Ilia (H HI IW kkl 4» it.Jg.ll all lll g. . 
m wiB ol dIttB aaai auMl iff M IH. 
WliliJclfl mm arak a Bi»tlaMn(. IW n a ki, 
I\.il1bi.r'^. UslWT'a. tin*'i^-, Hi^StT.^li IMiB, 
K'.lk.rtnr.n', llullti^h L'..N', "ti'i ..Ih^■^ ifrx.LiL cr tir""li 
tiiitti eft iifl^iJiJT. WItwii.'i tiil^ and eaia 
al« wa» 111 aa^l ^Uelt at JIutaat rital 
TbHB Kaa buUkM nsoatad in Uataacd^a barlk 
kla at W b. BhoT^^ .l™t aali ..H 
aa a^ Md Fw wt iltolw Itmm ot kaam aaia^B 
•laMQaalkBatafnaljttak olatrfa aad lb G(ktaa 
iMD$UMa. C II»ani a t »nl , kalnwr|W«^«^ta«kk 

^VSSt^tmSll' wm talla la tnHklaadialltD 
t^tivNa-VHrtCll lOa (kt No. 10^ ama kobtan 
Mkhk H M Hf tOB iua*. fiattard wir« aa atoif tb- 
oiElavlal f It akk J[9 IS* talaiid. CatinbT.tlra 
tnnaaf Np, kEilvaaMd WUBkaMat ClJt lb, T^a- 
lOataa nara aaa Vkalt ta^Btoad alta at !*• M par }to« 
far oidiaaiT t.O. Hka^ Ml kHB Mliu at Ikal 
Ittiini. OdaaBkadlwIkkrf mill lIMl Pat tW 
Sa lac aanali. ■Ut. baMMaS Oik ikM at £19 la. 
la dMrlbakai lola. iraa Hlwl ^kr^ km. Tka 
ibiHHittfroikJUMalMkmaBV.bBkltMaa.l, «Bd ilh ■Ut.kaHwdDll 

.1 tail Fi» iraa ntod i 

.i__i.l, I. Jill jiaiilw ai.B aiik .Iwkt laa.i. 
lafkBi (iiiaalUia uaiRlaU Icaik Ika Bum Kmf. 
icm. ¥iw » i—lli a»*lMk«—*'"' 
wiaaikaiL ■kdllia *na. ■« }«*ad at n. M 

afl BB HaHkl ina, tut Ikkak T, U , i~ *Ka| 

^Jtk.— JMkadBl fa' a H .lia k l^B dbm IrAto]! baa 
t^Ua ^aaa Ita k*al HHliad ainal. ■Mill 

gSt^Cgf^^lka mKiiI la w4 (dc Ap 
bp« nhJ^lr 
Fvhbwhin lutM liAi^e'Ai 
w tvn rnr ptipip latf. Th* AtmiuiA for oiAM h»i 
CtW fv3-il Bp t» /a lO* f *r l*it i*mplpp. Bwkii^ 
iadK4rf|mJiDM bu li^n istt*»*lr brnkl^wnl 
Ubh, Ihtttgp uk bwr am b*ik 1*^ ftaMM nA hNW dull jf nUt ^l ndd(*d 

— ^^h 

jp^lo^j^, AiwrL jfkiii * ris* it uiii^nuiK! pott T4lTiM 1^ IptV a. 

m.int . Ml 
«nadhUt . t^m ... «MH .. " ^k 1 BT,jni to tip HB- 

CMAwZhI tomd twif. Ditrtr 
Un^ vn an V Ipi4 pdllMM^Onil 

■Hvi ipPliUM b(iU« lilljllC^'* hML 
0#bd 111 Ufe ktpim t»firt«bitii mm wi Jim A 

liur?Ct«4 V^MfeJ«Taw<-i4frHiT t4 CJ t7> dd ^ 
'VM dlr^r., Iiwrw*i ud oaU IfpiT 
d*i.l of vluutwit tilt iamt bnmg 

vhJ^r mtiO*, FtK M>l DbrtDP fleulv 

miin 'in AJ -li pw 1»m «>■ naUiift. Uuhii 

imurond dp to 7U*t>^t<^- " 

sndgn* tnda vu iiul;^ fpirlf ffvji li- luW' 
UporAhEHip 4JI P«p m«PBi4ri*t»»o"i«»i*M>U< 

Uflp'm *ha«va4 1^ wtAiarvbd attWlti 
Jira prio^ lulhH^ «kM^ aM Uuw 

am (luoM Hi Wa 
b«d(aiil4ppr MwL 

tin M ed q >! 

p «d ^ Iiiij4ibI- <nhivwaitlH. lj|b«,^ 
tiamm ^ ... ITdriAiCX 
DoUHtdvpff ■t « «k1< pw ilk. mm, tti. 

hiPlltl i Eiiniikl* r. i-.b, Bd |_ — 
I'ui.rtvti'k'.. -t'^MMiL^MLl. -b t" 2- Aiili nil I 

nu, 9^ 4J 1 J 9! Dil : N»TEa.lPML,ti^»MvprbvMi. 

Ip to H : 

rr tm. 

Biri-LiA!*4 "ttw 
1 : iBvdJHtai £^ (V C ' '' 
L.urcnt.- M^JClit 
!□ ^ i:i ltd u*> 

■■■hitEwy^ M.-li Dcr "rtit. T.'^udIi 
^^Kl.lM'. l"f:1, ?Mt--J»lT .. 

W. Ii'l'*. "J-tiiKh-Aopt. 

Jf.H,W. ;:il-. Ajin^'iS't- .. 

Vkrt.. *'P.J.'-II. ■-ni.i'iLK 

.il'*i 3.i;;l-Ji., .f»!i-'.Tulp . 
H. Aim:, r*, l:Hil, Jji, J ulr .. 
i". Avt. 31'", lU.UL JnB'^IlWl, 
U'luJl'lf.il^l^Wa JBI^aly.,. 
(a'linJ >i'>. 19H-^lr JaPH^ddik 
S. 2q>lMd 4->, IMWl M>r-^<i«' 
jr. JSfnUnd I4'#. I1HIS JuaJldr 
*f. ZedPHflflVIlHJ, ApiU" - a, 

"I. i' 

IIU . 

lua I ' 
to I 1 1 
111 I . 

:3 ll:MuMair Tkia. 
Bradfead Baikal la inannjaa, 
tiA'aaia q.ioMd i bl,f faaa at IL 
Tua WkTii Kiaaar. 
OoppH. BUa^r. t^ol <a <t>s.iu.4 at 7«|, loj 
tfaroa aiA^ika ia 1 bLffhar 4t77^ |iar (on. 

lnp.«-CllaiiBOii vatHala i.aah. Ji Sd UilFIt 

t( Tea M bo. 

Lkk£~Hila ILIibaru IT, 

KallHr )• pintail uiBku«kl k( 

fio, fa n l wH aB — ffaajhig, M. d .Wgllltl. 
lga,r<ialM.»k**t" t*itt..«i* ^ '*ki ' 'i«' "* i" \ 
lHai(tl)!>l. -ISia ikw ,11 1 1 * 1 ) 

a. aikl. kalk( tkolkl .1 IM 

la D.a.. it lii .d par eat. ^^^^^^ 

"mtSo'^Vb. BlJTTtP. 
"""" «t:"/- 

BUfe«W M«« fa*. u»Mf«4<r 

CKntm^Ali Tt>L£OR&US- 
^bmdi <MKprtir'iiilFMki:tuiMi«^ W a^vv rrtoi'^ <ftd*. Up1p*, ^l;;4 lu 3* '2\i, 

PoEstvcA. i ^ ll* ■ > £1 CuJr ; Uktan. lo itt : 
1 ji!Rnii>, Jl.' La in* ; miiHl^ tt At (r» A«. Haj : 
kucprnfp £^ ft 19 £^ I Ui ; BU «1« slfdrwl, Bulw, 
^ij lit 1r Ik ChHW^ 3d U ,Ed. 

USLBUUKHB, Ti^f JlwuHlPi, £101 ; Ualdkkiroiiih, UbH ud U^., a 

T lllll Mindal u w J i wc UiLl, W Lit f LtDdoi pfrbt- 
Ifitffart*! Hdlwr, t7i^ Bfli : Vis- Nup pfiCinBUdt E4p ; lMrof4K4A 
Au>Tnli«u AlluuDP ImuM, B-ll E OMliWi pcin 
ttdMkiJ QwhOttHiPL J£h Hwftii^tnrp a 

tlilTtrtvik Trufl, Wp, Pd, 0«i : B.lf , WMH tti^ 
plf ,K'dt^: HfUonnH HrdnuiwiT IT* ^1 > Hntvdr 
Put*. I7i :id \ IfwpJm ATiaU, Di ^1. 

■X plH»- Ti^tur w qul«t up to £<i iw^ S*TBifA.I 
l,|»l|iv>(i blll>l»pL« irf femu puld far ptpuft *L ll Id; 
IkiI bvhiiiiM -douh At li ?d for pinmiirt unil 1i Id lot 
d*J|TrTr- >'>^il>ird. It, ]r ll 0»d onA- 
aiej l^^idj irfi-ltl «L hil : Al^vk imos iMHlrp 
ik lid t'} -^T 4l<d .. vuup :iii5iil tu£#l^ili cbfe-tn Cif 
ITm 14 IkJ i Wvt«jibiIk»L pairtiMa, Uniur, 4.^ U> 
;Xif : ait4A» didl, Ui tj 7> (nL i tiflMnia 4V> b» 
t7« 1^ iaa (pb* b( RrMM j^itw pu^ar vM at £'ifl. 
UuNtoM iB M Jl«kt-W«d^t* j)ior»ii 

fl^tl^ fiJ Miri>i^E*Bbo.Hd ; lurdiMl£Oi>T^(«. 
TdlofW; IMttaM Ilf4tlll|tor«ipBrt, rintw 
(tfHp^Mt44«IBii Bbi.pi^^d; pra- 

TtJaa wM^ .Wj fSHTwrjfldioaid: "'^ - _ - — I]f»kB,lM. 

llkriat ^ DotaHaki baa kaaH BllliaktlktaJ ka 
ataanna oat Di ilork I7 oaa al tka anHjal li«4k. 
■alaa B1I.1 la-ialri «i)Vaf Mh, Tklltf kalai kraa 
akU to uilTa. KMHa Htiat ClHlir ll>U Jar 

Ukdb OncBiii w w l aali i MakMMa ' ' 
M-MHaUmSk liiBMr'.ASMI 
Mi (HhliXtklkiM, Dw W kil M lUa ikM' . 
BKl H^alryt^'JIbaiir Md. a. 
kaai oaloa.. it lui tatlar, t! 
bnaa, S9 oan Jaaii, IWI tu U 
ikiiid truibii aim SA P t^aa alkff. 
DklHT NEWd. ra lb. ikoiilb ol Hank Ika BKriw Dalaiitlba 
»d Ballli aiklp k Bi -a ■■■!!(» at ItMljliiaC (Ha»a4 
tl.Writ. * wlk. Ika aaaaai. t^ n. 4^4; DC 

■M W |wt nilaii, aa* tMtlik,itkiA^-- 
abiiraBilt: Ai naWil'liaa Wrflll *b-m *Br <k. 

IH tW^NMJMnSiMUtf - IhakM I 
Oiii,iiui7iMiaKI lUm<^^ ' ^^ 
iHittar aol alio aaiHilf 
m.Lk.u). ■,>euulb. of bjtlu 
Bik. lib, Elf htitar. 
ItallAa ftitt lailL 
hIIj idpimiMi M twa i m tlr ofrpftlWH foe lh« 
VMt dHTDBlL »n»Mi tiHUI TwdBf. lin UIh 

>«iitartibtip|tViMW hu bH(id«i>*i4 riMBflp- 
tinJi* uf piiiml Tirvluc^i Tbfi mivbclM hi^ bpt* 
luipBwIikt nedud wd buojfiuit LnhHi hIbi ti ^« 
uiuntv nl HtirtHn III HiLiia4f<U>a9pHdiD|f Ibm, Pr.kpa 

Hllpn' fiVAMr. Unn, iMtUrd^ fA|«l«M, IoowiMi 

fv4 IMl^butaHD tfodp ud imUii p«.> 
,Htpta«ah iWHnntMHMiftnM itaal it 
■ M iPBt4d U & 
kmflib, V> lid tv U S* Uw. 
ILiLtLA7.-nnn. l^'Wl iHtif-^ilU^ 
JtoW VoA liMOlL-i d«dd-PIIRAi ''i ■niM^IVM'i 

attaiw, fill I Pl.dai«M,ldt Km iBaUtl, ud imuti liltiiitPd. RlMJuK. RlklUlI^fSwXIvwB 
i^KietAtlnB. mdi«4, Wlwhwllv lUMt^' h*4 C^, 

hhvqMlilkp,— At tMM'l pUB'-li Hi «i'TT i^dif 
iW^hH rtl&nlUea. K bl-iii|.'r nmr- 

^nnaUai, ' lidt ttjl^iHt m/a^ rninr -^'-iii' iK in ^^I'l- ■. 
'4|)|iifrllci4a.-'''f^]|aifuHl]t4 ksprjaii iin'l lir.p .-riM^I iiti1 . 
L^nwlttinfl.ltdtultfdr anLi ihn nmiilit . ii.^./l MlJI: 
Sfn^BtHV^IbdU^.ki* iVHIi' n.Hr.T-m.lJrl : I .l»^t ^aiV 
:.|ftNlb:ti4..-M'Ml'''4H«l>ii|i HKidiLlrip. [{9 Fu llcil ; bi^Tf 
''«MMdir,'4ftt9'«|9r tHhiTt'Wihillnl. ; rjirlil nfn^iuim. :1|4 
III RnJfbill ri.n.1.|l'jik, l|il hh fiit ; huLVf ^nfliLLtiiH, 

PU III llJj JwlH, IVit In r<J I tirn^ rl^n*^ I'll Mi 

<tiwlji-J ; ('Mt-i', Nifl-1 : JUivilinu, tiiHitt;.! i ihtirli 
lI'ltKlJ. 

•» nd E stIiPr dd»li«Da-, itl^bkfS tiV. 
IEUph^— l^plM Uth^' tk^ Upt torrV. .and 

4' k r Wli t-alL-M' ki! lflPTl'1, 1'ht IjLilk III f.lin 'Lln'^n^l 

.ll >w#lt^kl4|it' nHiiB B^jia T*lrJiilri.ni 
. at M lH,hqtrp.kW ^£>uitl^llaa 

ESfik^&rswiriy h |*flpld.j 
HpiipI, h im Ufa ■wit, ftH^^SSHkaTwMw^ hHl «A 

fepU.1 . l>kt K 1* lh i tnamn V'"'^ h u !■ ai ; 
iuv AiTa ■■ ku lot M J UiFV> imHa. Ti ■«•<*; UlMi^ 
ffuud but. Ti ti» IN : hiAdU, iiMHli i« lu LuiiJj PWIH4 

■IP--piifc#i-|«l«k ^ 

}^.— mitF FMdflrid. n hiidiltn, Id M 04 » ipkEpI 
lijiB. sd [ lM4k, BOf |ta< 

iiiiu. vltimiif i> ta h H t< C«lki», L Ik, vtlUi jL|>(per Jli. 
SHtmnqB^ f^m* linKnlit od kriii 

PVid WB a JM -41 [xir l^Vt. A «V«ll MbBfk all 

ku- U'cknA-^iA. PtA thMAimf TkHriLr* I* 14 to Ih ^ 
— ' Eun iH I4v3d 4|u»L.Ly (i^lilil # I iirvM 4p M Btv 

t^Hrtn-b b-li:>. I tiKJlwn^t lUiiTEd Tirmr f*m}t 
i". M«Hl|TrtiUFhnJ, I'b* H|i]i4tt 1^ F'i*'"l>W*« 
b1 . tl W jb lU 1^ dtiPrtt, UviPi4ul|| l4> iian 

'11«n. RIIIii>b4 0«. 9- 
'.I , U. i^viU 
i<||Stawi MitHU«» a. L-j'.;.i jiiil I 

Jpnihpt,tf.|^, IlMf^ ].r<..A. 
At-B«fl RWd fcta, t^Qkni ^.il,L.JH"^kl VI 

luvfiB vui i.'u-, W J, W. Ufv Mi h*. 

isssi Ih IVWJ tH jmh I.H tnrj w-v-i-i ^-m^mM i |. 7 ■ 

rn] Jh. ilVjtfA] U Id; it'Oiiliid. bilih^ EMH| k Id, 
i-ll Ih 1-1, imTI * U, (HHWt 41 4 M. LatorhuH, 

■ ^ - M , UilbribU, CKil I Ji 

[IHIII h id, ItHNJJ . _J,_ i~"r -i ™ii J— lifcrh™, 

_. ^.^:MHU*pdJ J, Anl>*IWW, Uilt>4bU,(Kl4| 

1/ U-.ai»il, HnlUn i-rmM, flHlil h «. :~ ~ 
■■ li*rt^, biiTn*-', 611^'P^f fTUB> n tiJ 

I ; I'lH ''.'ut'iOiiVt^LnAO] Bl 

IV. >vj:'.i4i^ K4>jAWbL«Ii, 
-<:•: 1'L i WhUlMa, A. if l.'iTm<»ilHi bj' rr|i^ ^1.1 1 1 

[«rfimpt**«ji»uii ii^'JH I :i 

m i 1l^H™lr. ii'^-.f 
riHi^ I lb »1 ; A. I^L' L.ii . L'l 
UJLlEiiaryr'. inip<:i ■> r<J I 
I '^laU'r HViuili'riluHi ikil . iiMjn : . 1* '1 HbdjiUT. I JLt] :mii|. \»m -ii INL.III-itih 
Va>|lrBiibMiru. iHcriJ <I1'1 

rifrMfj (aTiii^^iik 
umJ I UU» kiim.t L _ _ _ . 

M^JJ^IwifP^,HJl:tnj A. JiFUiUTir, (IFJrtf . _ 

Ti| p iHuVMliufl, UUiranv -ITriC) ^ 4J : Ldi*w luiA EUi*. 

;.',iiij, Td , r. Ji-™-, N.^irm^oL'. -iirwdi tail ; W, J, 
Jju.-'ji'lrL i'<.tili\ » Till iinr i tf'.. 

L.ULPttlJ'.-lJ-uiiLL. ,1. hV^u Elrrp-mnnEf . ^FJU) Ik M : 
1IjcV*i^-Ii i'.^'i MkiiLaD 1, (itl^'.' H*-^ i r.nBBUP. Vnrlb, 
ifldiiH-nn 41) -r Jr W. K>riu*r. WxilTl'i iri V.^iMl 
M. Cirl, SJllfjTPV:-. -UflailpUkiWiJ. 

Uiii^ llvT.-'J'iM.ii I.'. aLuri^-T. nvil-''. rnjTiih-iHi ^ 

-■■ ' W, <1T-.'!»| |»l.<-t; t.. ■ i.i^^Ji iWjaj 
,a ,L,^. (JpioGira. li'AJII Ui fil , .^M.-^nri. i'l' -jnuj 
Hp M , hia^T., T'J.'^J J* rit. 111. Bill. T'lvtlLLi 

tlil*li| Ih^ H*r < P^r 

^^^n^ OuTh.-rfum OirtUttHittiuur, (IKiTj ii i(H ti«i 

0tn«.-«l>HTlrk-iPMa^:.Vna J' IDhv, Updi 

*iJld,lLadbf Jiprf E«t. tHubdh 

ilVUIt MiPid 

wiML-piun n. wiuipw, ii.itnkHL (umi 

ltL-:>]MiiTi,CiiniLlh^r, \wmt ;ti< u per i>aiU«U 
F^Lob.-tWik ^- Hrtpii iBil Cu.K AnalU,ruW 

(fTTtPj urf ' " — "- 

ud kbdhi h j A rArtir, ^wilb. Ihm mriuuttA; Ji. lIsaHU, Jp Ml 
iiHrlMBlni«ij1.II<kUiar A —i} JH, fekj 

HolURp^-tltK^ [p " ir itJ]pfitb?luttn AiJtttw mini 
i^k >tid«.i Wfcf.jngiiiw'^^tttoi with 

:iiTT«>iHMiJiBt I^KMM»|PtM JW ' 

JPDI 

n^.ErwbL^ ... rj 

iHrnii, <3iEDb..i ,., ... U 

I'hifl, dillfl... ^. „. ... tn 

Wbrtt, toqi l.. £1 

V^jIct, [JiLlB ..r ^ 

JVJIuJ, 4lilUl .„ « IH*. ■■m HiPEirn. 

Ftif HludiM itf IBMt Hi-IMbM Hif nOfe-tiObil* fnvHl IVIIP 

udttrpO* uL t^t kKklbirjui huUdt^f. ftfan* j|,ltHd 

IH4 ff-fb kit vki^« liUI'te. V'Hn »ft* ^ntt n 

MljW (MUbt kt kdlWII'l tAlAj. A^IfJB uiL pimp 
IP ThIt dwUaKL IIm UU'lY IrjDri k^'^ ri'H ui 1 i^jjr, M-FlP 
W«M Ii^lcalHirt'l ii< l1i^ a/nvii' 
([ubL IT^JL 'J'bfp biijiiii^ f^H^ Lhr , -'lifmiB*, 

IjHhAI W* dull uf Alt, Ufl JffiutM JPBllvd t4 b« iUMltV 
OOat- dMIhipliukB ul nmilfl qw^ Dd il^d^ Kt PttHWI^af 
□UMHU qiWtkUUP VUv r— 

AMlla.^-^Jx*l I Dll MH |iM)|*iP^fll mMa.SHatmSt; 

moOt tip Ah ; fihub^fc t4 t*i fwkut. hildta»,j 

vua,! Jri , -h,j:aA ILa . 1^- * t(p h rdl i AJUu'b I'kfiiiAi 
lih ]p ' tlr^w l^Ki. 4k In l« ; iliiurr . HHi[[4 Ihkig ft, 
VieCvi WJq I iJrdkkirt, «i to l-fh ; -It 4Ui (ht t^iuH,.H« 

]•.Mnl'^ rr.ki>^ lai <k u 

I 0.] fPT bihvh, U Iti k 
|> J. Il4 lu M pqrflUL 

iiH I aiL Bftwlii ii!foi^^^N#S?fSilS&4iH( 

hod— fcip— W joBirip^ Adi^ ^|£i£i^4£SI5«3 Wt^ CfTMpb. h h» TP [ V^iMti, rLjLlI' a.-Hmrttl H tdiamLi I* till 
ft Ikl. 
HahdinP'.— 

Ikj irfhaLrtf , 11- ti .f-li tii |tlhIBIb 

4* lid (4 fpi ^ 
I. -Uhiiis^ flUHiU, .,— ET^—^-i^ ThP' r.^iiijVLni; i _ 

fr\l/tUl i-ilUtWMn uA 
Mik^L* tP h,P»d BpM iiL«^ bin* 
mnvd 

Oikiw^ )pi4 

IbRn, IdH.^ 
b»>Bd |4ii... 
iM>!t>!r,i44> I 

t-^ifli 

1 llV«H^. PP«1. 

UbW* ''RIPli 
I'OUltrj'i npi. 

JIlAnf, 

himf. pkp .. 

HlllL-ilk Mtf, IwOiiM JbOi ibn tobli ttt>i|ff;|ilW.'at 
«rlT«d ft^ Kiiil^ AuitnliL 

Tib^vw iSt Til* " 

MOiUlT Pil wjpl klurin hn^jnit kin* titdHmW uudj 
Ttmri w^pihi^'-'l> c^Ti^r f-»L EF.H^H-a, vIlhH LkCQPim nilJM 
Annr. i^idi i»r tih -liKHrjp^ w^n- f-N V«|ill. havj^n. ^1 Mih till] Hfk^ 

... ■lj(bfi-J»itHtiH"f. -ijnutntlfliki- 
hUf*i ft^ppriiir Atailiroiki h'li'-Ti 

«d lib Hid [ri-^ jh,, tpckr 

-. ta Kflt-.a-all lif Ail, E|i-«v riJ.'E K^ 

te -iHb^pltijl hi tdukr 'ift » ^ 

"I'.lJilP' F Ah«ttp IhUhL *lU 1IJlAlil\ 

ii.a|4 ] khJiau, 4hiL1^ anb.B w 
pprtf MkHlPL 'rhir*»prp bb> BiwU PlbaiiaBf iA 
th* iHfchn TQPMf, bat Hhm mmm ^ntanp ohlffflP- 
(■ ■^Jt«w_liwWa.Pii.B|Hfi>j"" M 
«4« villi. .Hin, 

^. . ... , li»-Plftrrtw 

ll!bpts.rdi7l ^iin^ ttPl-^khuHtlPBiM*, Npiv- 
kimUf far (Hdv pi 111, tiwf CpiHlBsd. TbP 
iB^Wtat h^Wb hi talHH kHt "bvUi ■Mi^i.llwl : — 
fii«L, JloU, XA\Mi I. kwrl ii i*bp^ i,.]^. br 

pibFta PlHlllfltl PTpI pdTKtp tF^rn^i lbPp.lO|||h.l«^fltL' 

rimt, tW MJ^i*iBir viDfhPrllH :-|Mrl>PKlivm, iv-nw* 
M-pirlt. fiHinei] bBiHplfTWJi. ivottuvi rwHtTp dbin^ 
i4™«<» £™*lj FkBt HMtljif liHlkftOt-y^MPi --Bi-a- 
tifi JlPE ntaUWDiad hHtU. ■IIbI«<«I;> 
■H I Aiflt BiAklHI (Vlttllt v( — ^ 
. bfpMH, t»l I IbP Bnw* Am 

^, iiK- ] «i':yi«p«iia^ a* 

. (U tBf J Tb iB tdl(i*iH4Bi ItwIlFH ita, 
Itrr-tHrdMA «bA WAfufe. UbiI£*<I , rppnrt hntJnit Ruddj Vr 
fTitiHi iBiirliiB imt Briialii imJib'I, 1iiiiii|,i tlw w.tk Ui* 
fbllinpiBf j nn TBi i H ^ wtM, t^Fiddlubtap Inn h<dUM, r}l>n- 

ritMLlbtilHVi nTiBkiRBi h<rtk**. 
. flinl'" i»S " ■■IIPIP "p^F* Wftaf mM It 

MtblH iOftJiKi teiiBb tb* fadiluvinvjugpertiM ; 

hmHl., vi;h ithtiTiaqr I^Tru, for ^ I nno: l>af]lBf^i«, f«T^ 
Hif n fa'Mj'kn. fmBEjAji .'l'ti:nTTiniliin.itr*F^ fnij AlflAD ; 
[Jrkit^ilii iili -r.iDj'innuja wllk VuibkU lU |Jnv!pi4M)i Mu-iidia*. >ili^ ViIINn [iirlNPwd Sn« np<9r1 1 -n« kuHr ttf tump 
ddriiitf WW kB> hiT-, itni ml B^lkiB EHiu.rF' 

ftiMiU. litiiB fcwp WT t» Ptmaf d l »pMt,alwg dj^iJjkV. 

^Ciki4tita ■Lth«<iP7 iaoAd*BW. pnnlilh^f f/bt bbIvJi 
□Ciumfmi Jt^-rlTttJi-n I.Mit Idiv tbiiuh Hw l«- 

liiTftuni nla fr-im f HUtmn CbMh, HHAmlp 
id JbfeB £. UiMiVi t.'ftttiitFa. rhfsprt |jipl\n 
Ji J Ji «ir haM ■gjd ill JI* Bf Id PmS awft TH* hC- 

»^i>l4ithfT4mtfB. WaqiMM^plnah^ Mabt. IM__ _ 
CIH lit £11. riLM. iti ^tpnd:ll9 tikflBf Bi^nln 
Htnuiic. iiAi! Ciiii'kMt.^td Ulfd yiinn hiJ n.ldls 

d.«,m^|jihn.. l.i £hf WofbiHIIBi Ejtb iHT^ri, 

' i^Tf driiij|{lit«, mni lud mud, t-K b-> iT.W; 
■ - ' ' " *lli 

■ bPU Aft PMaibal. ■ ^j i— i — t— i . a^i i- 

atmpiiniil liiM* dprinK tfaa mb |iut ■sln'iw. flnrta 
ri*L4r «l « Km t4 Itft IM. itiPB Bsd volUni in both 
hwiwMrimiiP Midriwt luiiirwuniH.'. 'HwftriWf 
bpi Bdvucwd hiCKa bb4 tbpUtbr toliKiw. rhttfii 
Bi to rp od. " 4PB<Bd «l ILI I fi-UBfBf jUflbhIi. «f«w]H vutthftllto. lkiH«B bar 
frtitBt-rCflbiUlIh, MAtrtfU M B M uind fctjUHdHt 
»UiB. WvtMtam faBHbaphiHd b4 ^ ^ Id le U #ik aad 
Mfll-UflMtMlHP inli^ilybhiiili, Uplw WB4wvlf «^ 
UieiL HdithdfHktitH] n4i wt wutt U'l tm vbiatiB^^itid pl^' IB IbB ^IrrfenflHe* tMHM <nMPil iiWB4tMpA^ 
ppltmbt w btiMotpVt llkidl nud i Md4«|Pb«N 

datlB^ I17 par diiBB. Jo^tfrn qHfttp Him : - Dtatln'. enuitnT ind. pripEn HH, pipOT IIbv ftll; fPf^. 

" " ' ^ I 5*P_( 

p« i><L«Dii Ikw Aid, B 

Vfir Hmqi #bU tp ]J ti> 9* Ski 
p-fLnfTl^il ihiTtH : 
lifir -Hi J 

SSdSK"^'"' Jf™ pi|K5t4 ffi4=* t*ni? J^H Iftfld, 
Tba oaljp ._ 

id*iMi b Ua wto* jrf Lifni miui 
ilBAttdaiBTif-l, 

^irtoiiimi fdf vhaaihali uiE :— W^ltJBir, TJhi vaibJai 
hAip «Am^ ](IJ^ Ad, |^||l^i|44a^ dT tAur, i,v^r«HiiKiH''Ai 

A fell w twlp, fem. iiTiiV"**! [ IT jnEko-PEp |4i 
In: Jan, iTi 
Hhi^ S<N - tlaa.^^ 
W ^1 : rtmith STIDURBAN MITS ICIPAUTIKB 

Al EqvHAMi IMt bat 
aUlM^aa cpprapputiHlt.Bb' 
ma(f«ftillUp aw WW 

BBSHITB ul bUiihtifl^ 

(!MHiiallap BitTiatnlvd W * , 
tftap C4inmll-lp<i Pi*|Hilul#d 4i|aiitbiil nt Umuhl. 
aUfkfr, rjuitPimri HariabBiPK IHiIoli, Wm,^, ll^hlr^y, 
WbtbFp Uroiiw, 1 n-rt*** TpT^k 

AMvr^uP'nlfl DOiaatlut ttiUkI U Hiidd»r*A 
(duH br dUih. Tbi ItajH- of Diuvbhji 
tbait^fat. tivoflld krtfwitiMMa to b 4a. Tl 
plWiAl BHaitfB na Banlra dnft ooa, isd 1 
hMomawd « mbib) Al«a m 4w of vbolp Mrifari-.i 
" of tbi 
■ mm of pu viiitnfT shwutltCT ««4|| fir 
i ObHtioBP bbA ofll feir MlBkphia o" 
U«> Tata taitaji Wbili U w*» t9mAt4 to tat* Hit 
Tk» hIV *• oappaf-WLHi 
tmB^fibjlinif B*d lit>Hii MTNtKQ iNTKLMtiKNCRd nian T.l.taiai iraa Cbil" 
. jt 3:>, d~i"it wltb lotatl 
baia ili.iir^iUMi an tka kacf 
tl Irtian to do l>««liiaia, C»l»i |*'_"™" 
gaotklklM. MjAUa Oar«.rat.oii, JI- 91, waa ta» 
ahilta i^nrBHol^tin at lk»a.ii"t t..- 
inoa> i.lLjtl.iniliaih»«itknilla.".«-.'.T.-lf!*"""', 
fi.lf. lV(.,Hi*krmlakata*ir ll<i-" ' ■ "■■-"11. II 
■aiaaid HVigalloMbaaa, ■ixai.l 
BillTwIataltltakjloailK k.! 
a«k™tkM KtawrtkJ aaaoar ■ 
^rtriH bawu^ Uatf IuTt" wi^i^' 
ZaoHr^MLJ^iffiirUi Vjatorf, -Nil 

(VP-t«^ a*m™i3s>*¥ '•^'j'**" iJ Polil in 
Jen hPi thp alfairt nt r^Milu A*aBliwhPt l'»""r. 

BM KilfCiril IM**B*««.I I'i SI aT." 

tMMKi Uiot* ppr» imwif PP*** .'^^*-L"iKJ5l 
fcif ObiffaFB^Sn^i ilodrtfrWI "" 
JI4 T.I 1' .. ]'■ 

. . miiar *»' .. W 

CP* . . H ,a lltl 

eiLiVJSlu 
Kiw tiur ri IffiHP. 

Brill plilbu ha 
Uill .. V — SflS It Uft#fit>i>Ad 

ilLnim^Tn ... lit ... K^ 

Ih-lrtklhl Ufi 
QlBiiBln " V 
Hortli ureal 

Cti] un bpk Ji)4p4IiA Ff EL . lf « ■mSvaikiKf^ — ..I V 

^JtJ^D. 

Ntw ^in'iB w^i.Bi 

HM KhI^ i-t ... ■' 
bItK'dUMIC — ... ll 

' M-'p ilmic 

-j^iiti ,.. H- ... tl. 

auiifp 

■IHl Wl aai, n- 

HMhTll.pA. B' ... tf« 

ut, IIPTiLa* JA' ... — 

i>mfliiirfjl . K .„ — 

V^k Hill. . *■■ ... — 

lAEtj, miti. . . V ... — 

rtupllirlkt ^ .... a 
W jHpdLai-V 

InlKtici, piirt Ul ... IT/ 
IlibpaliPij I.PIP i^UTKia^ 

I'tJBtlMit. 

pr|*iU.iT ■ ■■ 'l' 

;fT i;iwpiitl- 

itt»l — ... ill 

C ] > ta B F* 
Slvar, na.... — ... W 
J«t|iRb|Ucn,p ?f4»,l M. f Ha. — 
Wpppui Ai'mkii.i 

uS abSprU^iN 
■tllr fl-ral>> ri ,1 . ' 
El M a n i n'l 1,* [I »ii B P n'i 

€nitril kCl' 

n^i^.B ^ A. a' 1 
y4ii**w-*pii».'^'- — 

lvBa)taPJfl£(tL- 

iLO. ...'^'^ II* 

[TPq^ iH 
linttl dtp 
J II taaliaA 

riiirHWtalT >i> tl' 

AvLfiMkrlLII 

lV{N[yr,M.iiL.¥ - ... 1.' 

|(.,|..r.,|-!l.].-Xna Hija ■^<^ ij/a- 
riialliai 

H>ifl - ... uy 

InllmfBi mim taal* ntiDrtad :— UorakPiii' 
ttim: ftBli^ilBTTMrnlriitaii. • UolJ i Atoh 
HhIp, li lOd : PHfe Mi ^vprlfllMT, Ul Oii i ilatia, 
iKiuEribuUMi Apf ; Aiaaoiklad Ui^Jd Miiupip ta : 
K*]fDrii bytb, LmMM W«lator. £0 i^p M. Nmk- 
TLq : IlBaat HtBhoT, £16, ii«ld : U^unt Drra- 
ip^l^ttt; Uui^aa(M,h6d i W(H34hrt IiImiI 
I'm^ioWtp Hatrit4fM4ih lii r Hn(lla»r, \im ; Nli 

Nonti Vitfur. ta lid : Hpulfa flrMt Eutm 
«lfi ; Bnldtf^bPoit Ha, |^ Ji l^il ; lAmflwt\ 
ii\MWm PrvtatKrr, 2i Ui : Uhi^t fifloldta- thrpfi*- 
lM»«tdN*wtp aiifld : [}i-Hb bolder Pump 
■■(«,£llt4«M) Kili¥rlF HDutkn }.<iHd°a h^IpM, 
£d Lta dda AtntttM^Omwr : lAlltaioa ftBti«>f 

-.-.^T-"— k-^_«~ I, 
5?Sf8ini HI ihbfal 

-HpaMriawlb^iiMa ta|t i*l4i TBI* BBfavtad E iHAb 

h2d^ VciAdMtal, b Tid, frU; A my ifclil (Ml 
M|i»>, AdtaHi Kilfiti^ 

VaaaiB. LpHiu4Ih4d«b*t O^^IM^tNl HW 
«f Tllt4ai I4«vt. of nAiIBi li ^ t —j n * ■ *■* 
Unat nnbar ^ ifitianLU. 

Al ilu» ?<]iirEh fjjAajpv- Oentt.iHjaiiw Ovh^}', 

Nir l^ktiilitVi Ll-Jnri^ lb* WBpk ■waAtd lui* HA 'iM- 
tkaht^tlKi lDt TBio<LiiiJ»dFiP«B0ctbmlEJ)P ISOU, ttvul 
frnhMi). I r|i«lt webwl B^t(L Inna Etu winu. 
Tlwri wpi tiu aU*u<«, Tha wipi* iKitu ttva MKtt.' 
In tbi smut. EdtH liul r*u:b«<l ■'Vfill. fjon lli» tVJina, 
TAnjQvb tim pliftbt cba^ijta ii tua Jixle bibd^ 

IkUt Prtil;. IL WBA B fttinr itUiut 'Hi, dP<i{lh 

TH* Jim MHdka Bad taHl 9tm ttsn saH m bmIS) 

Vintjrii, iKin^UM I^HoiKlitar^ ,«ta 
pfEiwWttil Id cut plU«t«nM<».litWU^MHr 
viErT bBBTf. 

ODDd-lA«kMMV Ulu nal tuplwH ptFBfik ia Ko, A 
I^(h4 ta Ih* ftptkt {;e^1i {Mf. Cjrapin^'p uiia«4 
Mid l1>briJltP, Vn^tftitU ^it^> prma|Hivta atit pa.r,u¥\9, 
liril tb4 B'4t'-T U iifttT'erv EieiTyi 1^ ?ilr. 1 ihuu^t 
pouth ilL*t>9 1h f((ml 1I■^lL witli fp<r |rriMi|H0l,«r i.p*i 

IdTU piJiL 

Thif mill* maoBRtr at Itt* QtiMf tlLiWif a.H.. 
QraUbr r*pBrtB UMt ttta niiin phHft hu* ntiQbHl b 
4«l^«fJ«at. TJtamf «t uifl putBtiaLjrt. wiJa, 
B^ Amtat bwb ta ila viul iuhIpi laf h T^b ubEit 
lllllllBBi taX*^ MAaTtBA^ Jiwfa MlJkt iUkliif, 

CTn t^fm tola tumrjwKita a* aMipfl ik. 
PB l**«D«Mtani iiiiit «krtflMifi«4 Mbtif; 
HtaMllMda TTataT taww^th lf», » AMI bH 

bBHiBikt'itXEri.. iliHHBijiM Mhqi ;Wlw »b6ut 
ttp i.iik. ai l^it mpEiil^- -ftk^EtaV-'iM bu 

HiubPd ynt. litm ifotMmih-iitiMif.hmiiif but 
MflTtTiK jpktMliil ffolit, Hd iMn it vmff itm m 

l^fbft. Itiielr UWpd tba bmtar; MlPp aad Bbrt. 
tad b put >■ tbft UiBi. 

lirriLic tbp IvHk AlWtiulU tHfa iuiLi«t IhB U. If. 
iTtlHMw Mcotfa Hintan Coopakiii, LtaBdli4i tniitwl 

lf«^ Bv^luff Ml par Ai^', «d . I«(L StM, llJtBr, 7 
ppf dbbL mbb, tall wm itepptfil H Itawi a*, k- 

«Mtllt Bf hAUdBJl. 

Y^i^vf tk»P pn i^r 4LEti wu ilil|hWll» tl 
dlTidanda bf Ifam i£«lg[inrli* Ni«^ tHI|lllfebih 
Ibw van tba Ue^I BituJJnr I'lPVlBWrtL-tLAWl- 
■Md M iv ikBfa, A4»,TA0 : OtMt BouUi 

^'KSvlEK%t%'!nfS^ £ta^iiw%i»<H4- 
■iiiiii C^n^ay, t.liiHBi f^^lB. .tibfCli « Iba 
(tabu wgrbititii liidnra l^H. HAHjn liha Hwdiif 
aftlu l&din »Cd«p1u| Hisbid bf fwl lit Hsim 
nunwt nporta tW hi il tliB orMfif wo^ih tpm 
tbi Iwttciiu of Nor 0 pbaft, 1^ diivt biili; laMlr 

Twwtaf BA«t frill liavttlHniitt eIbj on tWJjotalflt 
Bftank EuikaaH. 

Uoi'bcniriii thin wiN b'A- bm mtij ilwMta^ vt A* UpI 
b«Bna Jl(u^ KubMUfa ta'daf . 

AttlNh UypriMOoeavlilBivL Tib Uiaa^ Wataon. 
vikE^ Qaaaiukwdi lui tbs ^tk doptafltp tlva ntlii dt«A 
bMH rmtk^ i tatU apuib b«lnr Uw W7tL ta¥il 4 
TOfta thn Aanftan m tli* Buku AiA Imt 'wn^ VH 
bMkiu i HTMbL ori. FlialB VaftHUatr td Wiitair 111 ; ]>ALLAELAT, Fn4ir- 

'fo-rl4>'a nxdbiJil^B f ktP» W«r« ^--Uud Bid. Ifiitli 
I'utlxlHH K Ip: Barff llpJtad, ed J ^LRbU UMbaMPIt, 

Kirat Cbarw, Qp f UtaaMaa Uokn^i jtital lldp 
llplHi HBlB NurU* IJ rd, I " ' ' 

TlH, 

BPyDIIiOp nidaj. 
TmIm'i XubbM adaa wbi* i—By Itanf , 
h 111 : CailjlB mi WhittaltPr, \*M :. l^nllnuBi unn 
'fioaiU, Up 3d i (MBinbiau l^f, la LM ; tJ«n:Mj,|i, 
dp L RiiilJt(t''i Raaf iio, ■< ^ : »r,it>^ nil ULuib, 
ItuH i tfvrta Hpv KmhiV V (.Vi) ; k'rjipwn hij. 

!tair«ik UmtD ] l iibuta, LTA^J 
"^TmUmi ltl{ WtaWrtf EEiE, Ul'H , ri»rb a" WtHll) TO FISH CONSUMEllSa Hiisi ri .■fii-r ''n<t!^K2i.'i,^tJA'j;f£SS5Si tint mr f bk pa r JkW d fcH« IJi, 

•n 5aii »» tOlC JklBau* t-mVt 

a^i siisiSSi.'S.'Ss r:»v 

Tn Ki-Jinns'Ts OF sTDHtrt Ja»rlJ(WiB|t«^. 
THE GUEAT ANTISEPTIC KEJtEDT; 

CUIJOHP. COLDS, JlunXtiRlTL^, ASTMMA, INKLUMWMii 
ANP THE l-]tKVj:NT10N or OONailjill'TICtN. 
TiiEv KTiirjfin HEM UW *m titsm. ro:; i I 

I ivrkt.iTjtnL); Tvi runuo iSS SgrakK. akitkWa lac aia ipd 

foi.E fTifjrniHt.Jii A!tniuulOT*Brtr«s«. * MOBiOir, oninw. tmwOT, ft BYDNEY DICPQI t » T aimitH'H-PIiftOfc_ WE 
'HOME UECOMMEKU 

CIGARETTESa" Itoiut ^laOTUBfl kad eo^ wnrra, iAfAX, 
iS^liB aiX& KKRAIx. BOTAL AGFRIOULTtrBAL eBOW, IMI 
M$@^%» BU oirrjJHni kT kU. U4iiiHu Bortu and ToetcotWian. 

KASKMAT8D. HOIiE AtiEST. H O'COSWELL-SrBBgR VV. JNOa BAKERS STATION CUTLiBRY. 

w lot, lu^Pt't rATPKT non^DAST imSR'i kim, it,f»#ii i*' 

Vf JtHi llrikrr'aHH^. WlrK 1^' VV K?1 1 Vfitti AL tta Pd. I. » ttttbli^ Jta^ tadi, taflda Tka l*°i j il *^ 

OTtKN^lBLi:,, Pthlar- 
lU'tU'Wam''''"'' <l>'ld<l<'i'>. IV.Li.m aad faiir. 
Ifh IfkMbbt t^i« pmpaotur., h.4*,i Ipal Entikail a 

*k(':i^a. • Pw* nSnl*, m kiH a a»ai» 
raitdad IVtiit* bM- I 
Elitai : i%lfa OplMiBa^4«id VaJUiblil. ^ : 
Obluimtai BPkBdBd, w tMbnl iWV Ad l Mv. I 
Ejowb OTVPH 0<« WwWp Ai; Urtiatal P«d 
(Mu«^l» DoWiiiiEod, HBtilMlljAfr, Li Lid : K», 4i 
Nurth PtiopiBp Ip Id ; PJmvuLx Ka*LMm TnbUta, «b 

Qu itBibdbi 1 Ka. 1 Duolb Ui^it KutnUp hLMT ll 
Qd, tninf liAdl ITe.SbvdiUi lir^itt UMtani^ ^ , Jtai 

p«J]af I'M Od ; IMdrii Btnokt Rjbf^M 1 MotlBl 
iaTBll itaPfPa* iHiTH lih Chi ; Lr*tl 

TLah. mIbi 2^ ^hI ; Xonk Huvit Ljill, ImviT 
JViE LlMl Nout LjriU bum ll Mi H4l*ri«j 
UEBBt IhMiUn l^tt^ bnjw Td, wlE* lOd i llaaiil 
-" ^ ~ kBj«r£ie>aritar 44a. fa«in huulai^U'W qyciif ID tJ» uuba|ia^ 

Mnt bj ^lin I l ^ iPBPtllU'aa aC,tkD Biukul^lurian. 
SillkJDK haB b«*a raaUBkiri. IB tii» atia.n iHti^w 

Uta ItWft. liV'lr ThO niBCUIUWJ cqiJ«aitp ol 

,i<»w« pM»^n«i<*, fe^E^ibH taBhJtadpitlb. 

iDBOlljpjpiT IP (Vf^bta of Wtrnt dWfAVHBt M 

tu a di^lk of innft. Tka vUut dhI 1^ 
lliitXK. It ii B u fct nHb lf W IBl^f Oa 
obc jnil onctaci bv u AiWiMi-Mtud frvputr «n 
llibllald. Tbi pfvipaOto oltltaBldfla Hf bw 
aidprad Rood. hfeod. IE H ovpodtad. Ihil 
all pnlE ^ ri^PLiv l^y itm wmi al Dp«t i^^Titn blbklni 
IB httiBf DDUtanuad vt line VikiBH ab^L Adabtbnil 
S^iti, ba^ iBTi hLT^LdhJ . nnd n«f at tb batUAi 
tl-""""" ibwit l^iu. iod li nrib kbnmt lAdirl» fuM 
pwtan. Alrlinudti jatcLaptantirivfc ibhIM;^ ca* 
H^iU atitbti^id bL tbi Lur p BriutaaK ta 
imHpadia^ tfi\H. IHl houcl cif acuMpati warktafqaa Al|rdiid''iBiM tliii«HUigA *bo; M*a^ mrJIIaHWHB. flttaaM la twtk CMM 
ftirnatki iwilitktH tumma kaa ttaMBd at 
tokt^«M4l dH^TailiililVwHaiT lor . aliU 
. '^■■^■■MliMT^^MiYUiB^m 
Tkal^aalfill ItoaaMup ^Ha . . 

baa bM EBpa^wL by Ufa CoMh tlbllll|r*Sbb»^" 

IB Itajt^ki^ ijiiflinani llwpBBMBtoi ~^ 

of pHMBoUkfi: atac^ vltLuut b^t aa 
A otiiibu H bakif inupnL- ll _ _ . 
IbM Bi kff^ viU b» HBdv tvf bkt M-Hirt Mtaov %m 
IbfWt^Ef tPPt (bi iM-r^ «t B JmII 11 Mli«lw 
Iba BiwD HiU JbhUJH Od tb« McU, ADBIpAIHV, hM«f, 
Uiww vAB «i mrt^Bitad KttanI BB^tlbBwiB 
Jb*^Fii boA *b1m ah^WBd b ptJjtkt dMMUa 
TbtandMfV priem, 'I'M bUfli Bad nuutaiion wmn 
BaUa PriKj ripihrTi 1T« lh) i Itaji* 47* H'lk mUirlfftl 
Sriti^ kko^p »av. Ui bafar VAi M. 

nllBE 2ta; B.U. tdlnck IQp id lAi, 4^ 
ITp. PillPr t* lUi JliitL JiUMHiw, ilU IRp 

TtUTR tiurvitbiUpUiiujdaai JbibUo* Kutlhw 

Iflii 1U, l«i (Qld* biOM 1«» M» PPltat I7i ; 
inU, tOa U. bajar 40* talkir <h Bd : dl^ 
aErilntEntf, ^tfi* bulWi»lMf Ml|Br«b«Ai 
Nortfa UtJdCB, lLlaMp]»iU, hiiriirlflp, iBni:«]to 
3J ; HortbOwdilB liild. bdjnf li, Hibrlild: 
ABKtttaM iitM HiBBip Aid ta, ft i*, buvr i(» Jf M, 
ppUpt £1 ;ii : lUUi NrwUiBni fitK-kPp 4^ 
*Si litJ. tai]v 43i W, i3l Itd^ UiT- 

Ut'p U*itad> «^ 4i, fep^ ^1 4d, fillw Ip 
UwiBhu'i Uock 4it, Tip tavav Si IH. 

Bbltat Id , U(Jill<l>-F EUtT'EtUla Jffplk^, Vi 

4d, bu^fir ^Jp, :^<l. n-1lDjF Sa h d : " 
m.iD^ ilnbiLtlrr, Leh lUild, 1^ Ud, ~ 

■itipr Lj'ki :i i : Ujuliik^r NDrih Ciivutwij, 
hnji^T ^u-iiti, <kI , (.^Pin'v'Jn i'Lpp ttiljM iim 

:^i , <:i'i|i9i<-iL >;oEi# "^■td, bur^r^p id. -mif^ u \m 

'ielL«F J-la ^kl : UimI ikruE Jdi i^atwrvrmif^ (aft 
OWPtAlimiLTa ^"1 '"'^ *^ < ti«klMBltp 

- " ;:vi4kJ, lift! Hid, ill* 13.1, U*T"F i;n*JW, aaUa» Hbb- 

iimpi'a Utmft >'^P' ^f^" '^i'* ^ barar S-ta hi, paltal 
■d'iA-, lupBriaJ ItiiiuldPlrB ^li ^d, ^ilijcf :h 4 d» Mtatf 
: frotku jKViUM, 1^ Ibd, 13a, Itk ^(4, Uiftt 
^hf labJii Uki Vitir Ow4*r £lt Ha, 
bfir Alt Id^ eU I8B; Nwtb KalguU, 

Mb«d.1tnrw MlEU^BBltarltalM ; l^taaaa fjLfdL 

■tBi^ntd I3i Hi I ik, iniTpr 13a |{»td,Mltaf tta IM J 
<JDM Mamtat Uwih, 1^ bdjw Up atU 
teM I HttwlErieBlEVErii, £.« b. JM Ui AtlbW. 1 
41 » mNbt «fl 4a; iMK ' " bpw 14^ A Hral Bf 10 MU af on frju tba VtOniM Oq^dC 
hBd Quid Uliu. ^imwB 4 Vftotap bubMtawfvi 
ll tUi Ovlwr iljBdldilv'p rnfiKinft wiMiba Btab ialu> 
ttatrwf npsHp. Vbu an wba upb Inn tba Hiitlr 
ianl. 4Bd^ MrifaHl^i «* lm*ilUUIt 
|p¥«lh~ " ' ' ' ^- k^ 

i^ibfc:^_^^ „ 

~ ttiPBBt aCM lu put Uw lp:]ltS 

MbfciM PMiaiiiihibil'tb UM illatEiirt Aara bataL if^UMllr 

LAUNL.-ESTON^rfliLiJ', 
Taadit'i ■krihvn ibIh nuUllou witrt r — 
Uwi-^Snr Finfvnv^ I'll 3>, tMUa i Ycriluibif4, 

hir«ta7dTPvltar IpU : l>4MPLi rrBfU,^jfir U-9Ap 
^lirr ta h.t : Nnrth Ujipn^t, Ikiiyn li^ wLbu di p 
KiJPir Ua««iii ^nvt i».i. P^.j-f <i-j . .S'urib Moattt 

>'wrrikLl, Uufv-.t i; «*i|pr hi..], Ui. i T^fiHi llUfaf 

iiu- r:4i:iL, iHiLkii.' X!ii EiJp , 4 ii(iki rwpLik Lvotlp bvTPT 

Ea HiipiiiilLar La fd i Lt«I4 1 k&riiitf liui^tC L'l 1 1k.!;, aular 
iifHi'i : W^Pliri> ii'b-irhl^. ii>yr>>-T ra:til, h^lWe hi lhI j. 
TapiMti'ilt l.'qpp«r, irltar hi : O'tatESaf^iii iL^iLwa^ iul 
Uiiiii, bujpr ulUr }4pM; M[>uut UihIi. ffp 
|»jtp» £4^1, tdli-r AIT : »3utli Kkk^ bafopr 7< LUl^ Nlltr 
itp Ifd. 

.....^lamiwnm ta-dBT'a lalat tbti i— 

aHrB^jMfcJS.lftk.iaitjiVliffitali'*^^- paid, fti ; tiMtk itwOou^ Mm 3d . KflHIt 
BmbPB. Jitp Eh Sil^ HaiiBt Lfvll, JCll E.^ ; 
Hor(3L >luiLiil: LjalE, ffd^ 7^i ; Uoluucl SotUe,. la 
Td, I* hd. UIPJL LjpU, Siia: OtM^t It^i HmiEh. 
Ip (ill, la^'Ml : II^tp^E njiillipie Mouidt I^VU, ^^i.L Tdf 
livrrulM, lin, l.ij,<lj rritr.]*^ l^^. . tanubi i^nll 
Eaidin. .1^1 . ."^orl.L I'umueu, (td , Rfjokj 

K.1TPT, tl 4r». i:i>^al JiiujutP. 1k lUll, »l^ 2j«Blll 

'i'^pjui, lii Jli, <nl '. tioalh MiMJiit LjfBtE, ^ 
I'hibib BOrl l!i4iiu ^lJmll J Ixidiid-^E t\)d, dEUOp 
Uld,. ll-; Wapunt 'I'lliiiTPU, 1] la i:.J I l;r..lbiai« 

llaaii, Mj.I, iME . P'HjiM IliT^E, -jp i <'jEJIig|ti* 
PI«feJvar 4iii:i ^iiMfk -il'Jfi 'J \ Uit ffd, J2p iUfd ; Mniaai 
U«nltinw1ia1d,^7pli;QIiHr t'liik lit M.h-hl ; UviiHi 
HHVBntp 11a; l}l«ft»[Wiliri7pp ESi04,lUj«.di« 
TuBtMBp li MdflPTii; UWiHEw»«ib, (Hi, VM/u 
9i4 ; Irtwn 1ub4. «l» i<K «H ; LoiHlTbaiad Hx* 

iij 4irtt> BK>g|iiL:ft^ fi^"M, atb i Amh, UOd, 
il 1M1 Bv4 m 4M0lbM, IM ^Hlirtliiar, 
e$a; CIbHiU«, lta.JJa; mka E.nitMl, e*; Jix,;2. 
Btot, fla ta; T^lnS lj«wit-nl, \ 

fhtU*, Ua , OrpI Hatitkt i n ruiuiEi^ -Jd, 
U im i OnBt BoolbatB Onwlf^ M)* I'uE . ] Ecpta^ni 
bVbLPp Hofb Ii]Btl^L, 4i: Uv^tmibn ^ui^ 

W«b,4'JatlJ, Ettann ^u^, HM ; U'l-.r-hr, ;iip 

an til . M-OmtDC'p. Hp, jl.1 :ii] , talkkH UuuIai llilP 

~ 4ilhi| ll> ^1 ■ ^'^ilK XiHv* MiM»u, 

gj^j .ndiujjj', h,.^r. fh: Bin. 
i^'J-' 'IHtf 4fE tun J;»t4r, ^ tKl ^ 

MULtJNa, Prltlar. 
■t Ibl ObVfft QOdiald ara ipaaMUy 
_ iBBbi dl th* nmi t^m mn- 
•nopilM 14- BbaHm^iiiri Hit 
ny'A a iEip aBii ii ai «J Uta IaImpu* WpeIe- 
Plplf*4lB*tiffii«t, aad tha ppyr- 
#|b tak« vitat by » {tirtr hf Ed I nbiitan^ ^v- 

d'i|i>np HiEtt lEip^ t'-Bi tr;Ni^!>-r i i- M'iim kbiicr f-rm' DttUBAJfB, AUbt, 
lllll liiEhiWiiig ocDiliiiTVi hi-^a bMi PHpprlBd 
Hull^nL BiuJ at. l>aiir|M t^rlElFl, MJ"-;;; lo-!!! f-f •Enoa 
lut liUUa. ittril ; BlIllttLBt FttaSLUl. liM tlkai fiir 
Htai. i □Iwt'i BttiUBBf, WsvoPiitar. Bull Ywiorrt a PM iwiaai p n vpiipp-HT^ bjw t EVKVTp in tNll k]' [•*. Ill IVMJJ; 1 I Mill E.liC IIL^Ill Pliable lUEt. 

Iti n pui!l11 , 711 Ir^mi ■h.Jflii Mifl.T ilij|.q7rL 4.'i tuiip >:.| 

itwiajjaliiiiiiThaLiif it'^'Ji At 4iriiat liiirw^T^i Ehr*f 
ua* fertvfl^MBtivi inrt'Trf Iliic(iupaii\'pbij.tkti-p,i ih- 

EHI BViBBt (riMBlh* Vl^A. taVa] lo Ebp IB»»i uLaU 

Til* WEu {IB ttata ^itpac^ ta Uklt; KlMtaUapd, l^uft 

wrj idiulL ^fflikl bibtai:' 

IHhII miH mttk VK]' 
Hocibitlu Dur4*ti Rt^BB 

^'[ tdtutcn, whioli h i^t prtvont onivbiaR B&Dfl.'Tbgi^ 

mi L.a UiituiljT reMnu l{u^. ftuJil tAi,. 

^n|I BBil pBf^ WaEmlai Hi » ttaka ul ji[i»ld 
Htljf^Bf iiitt tm^tiami JriEtfiDSa KmE^I Uh- 
K"hv*^M m^** Mi 9C TMckkF* Mill I B*bta j yl to_igi> iMtaUnft ta lUBUT* FridB*. 

Ihlhll dlibrtbb wh 

MtaTaaK, 1^M,W. 
I WplMfif liiMn* Bl to. 

ir«d||* U 40*1 impl_yvH UO 
nn DB uw m i Ml , mlWEiM taoi al naabibarT 

wBi iMutpufad till hliifi \ 

Itb* tlaTsniiiHiiit LnilLlaiir iid,* ^-IwiiuBt n lb* 
Br4ifaFHyDi ^ -baf itan H-BcUh ^UMta. 
" ^ '-^ 1P« t ^1*, 4(pii» T taH ol III 

' ^^^^^^^^ W^W- 
tuir b PIMP H« cxL 

Hl^^aaa itB# AHkkkH aiHallMl^ 
ITki. ittMliii. tlliiHat PaiiBi tkiktaltki-jan 

H, M. BirmiHWOKtlt, 

f^naaahlajt l}rad,lof Ln^iuaar, 
lit Jlfltaifwd-r-JiiualiaM, 
W Ckitla<aa(k<llnal. ttplkar,-ilM. 

• oimnuma. tk. Ialb,ataa iMdaMab* 

Pnat;. m ttaXki ijkailri 1 
nr.llltr,, 411,1 .^L. U^W/.. I :jiLl^. O.V., ISH t4H|, WIh 

k,<.,.>j.i '.i.lA. Lv..aj|.uu.. WtuUi.b. ^jtaakHlab 

FIrll.-jl m-uM. l,r., i'J1.»>..».«B, .. 

^u.,.. i..,ii„u,i. iv.,™u-r..ij Viai.atr,«t4MlllMk 

J^a.4i7Drr l£,«r, ll.rj^T.i, liaia. 

»«jic. biuok, f .tJiBkjrgsr^ 

kbuBAaa iBHa.Mil, uf,. ««UH,'ikEl .. 
Ki>. « KofCii 1 hoaut, (i,tt,|aat tat Ma, ifkoa, 
t^Jtiaaaiar u.ur, ¥.l,[VTia, M twa, Maa. A Mai Ian ot IA* XDrtiwn BufaHrlv MuaMital 

□iWHiltM fTia bMll Pll TkHBdar aiWISB BllAl 

tlutih ijAmwj f nn HJdlp IUl4tl «M fMfalf ol 
Ujb Jb fa. funn. {M*'rat Id VMW Wmii, 4 

LaH»r Vaa rmLnl tm |fa« IM" WW MUIE4J M Mfllid^ lfa« ''■tital" Al 

tub. tbw UihtBk|l«ftiftitai7 ui QnMiiitaMff 
flwU VrrotP loivttidili^ tain 
i nwHri ii m lif itapdHt tivihti^ | 

•Ktldti bkniHR MtaCw ^ tanvi 

■ilii tba wtt*»9m Narth l(f4iHV_fa;^ U 1 tbi fk«i#tlH m m 4MkM ,k„. 
.r «i tta. wbjpdk »WMr-|rill[lIii M 

*bB**dii,i «f ^-mStum iX gBrtar.HacHttagy ifor Lisda taUMHtaf tb«| |b| 
wxrrpf pPRdBiBB napar^Etbi thm tUm Um * ■ I Matai j ta 
lk> mabbun ibliBrlM bad baaa nhBiB4 la 1^ 

nrir^ipiliiu dJPHhit mi^^pr u Wb*I— vM^ 
pibVluui MHl i3«iyjn|r villl Oli riDBlUWi It mm 
mriTPil, Tba IVxUMflliif -tiuDBud mtalw ov 
aa.tUB pubjvct- 1e wun FtBLulidi IbBi am 
■Ljihii1<1 I» EEijuta to lha hBa. nafntan, 
ll&riMitUHffirUi^ tbi f^^tlM tfl ■ d 
l*jr ti» llmiBtar ■ 
attfttiPl upcw I 

lha WiUauKUiT <^Htal« ITfta i^ a M^ to tb* b(bI^ 
4l MWjbAWlir i r t *— -tWE*a fat Mau at Iba 
lliM»Miiii*iM«X'M«tHa, WHi Unlinvrviob L* 
BHHll Iff bCltaV.lqnb«.4 PRHit lqr pai^uiiML 

Tt iriuiilt^i.4 Ili lualTd r^ifa*iiLtiiiA|ta t« E^i 
Eni^'iL'HitH'P til th* Pi&ljjjid^, ihjpi qitfltkliB of hA« 
JbLpguuEv itwmi'lXpjHLL ID lit k4i|la« ta Um ^WHq 
NATIm al'JI iLlMIUIWLl, JkiiJ It ««l (iBOfalad hi mqfM 

Ul^I j'ruT|niji4 m 4llkiii »» ftiiu4;aplqr1i Jtm^ bIh 
EiniiiEaJ auttJ.^t th* IhEa JIllJ IraJd tkita-t«|||i Hi^ 
iHt BttBEod Bi ta tfunpicd vEtb IraiDi Bnittafl 
ul CnOB^U ilbtiPB, Bud taat apuJlu a 
EHdBlirja ulikl Id ph^taL at ih^ 
BnHnhMtBtMpJaB idiDH a* ktetnm FHtai. 
wilhiurrAbr CuvbuJ ttlH lAota irltk raltattH __ 
t'^pMui i9 Itaab* Ba Ast to xMMil*ta Wbdisip 

■iuu ijdbriUAKMiMdk u^. B. a Okh .b> 

alpol^ i m —l fc flj «■ MldiBtwwnlltn 

Ht, nolitir 

'liiartHuatH abbQunqnl t fa, «t tba total ^Vtafr- 
liir-atiiidar.swii Aia M^j, UvpuintaPtdl IImXe^* 
UhiyiZ UTUt||ifigB hmEwpivfl wiib Iba CttrCwtimM 
Wbi Idii VBtLituB mmrom ifv^mUmt to mmti/ltt 
IhM ^BPattaM b4 * ^uclb tihait iMiSiV. Tkip qu^in 
oCdKBrfaaiB d'-Oruiliir *bp uIh alladad 10, Ife* 
^kbim aUPadDi Ltai,L bdeh itaioii ibMld bp 
iBkm l9 aitabiuh a ila^ljaclar tnr UiP ntwIlMv 
n^r*jPH A Im^tiij duuiikiB iii«D«d, 1*4 1 

prnBlaall^ j|WiM^t«4 UUA Ef dbf 4<pat ba^eJ^ fnft , 

J jjiit j rt B T n f iTK ^ ~ ^ f 1 11 
.--^^v. - . National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 287 THE SYDNEY MOHNINil HEEALD, SATUKDAY, APRIL 21, 1900. THE TUB."?. wctaat Mi^ iha Widv iMto «r _ 

Iwtrri^ ^ Bi. ^•'-^ .^t, 

■^t*lf*«Dia: CniUiiiiiB, Auld I^b| ITjm ifnii—M. 
T^n H«wwltti Mn YmOow nHt» tea "biH nU 

Jli Ihn tmLHunitn |purti'>ti M 111* pUMT^ I 
Ur«>TP. IJ. l.:hJ«Ji<'l.in ptuti Cd. At UfbdmT 
IWK^ «1 L'.:il^ p.bi.. bI itwciy ■'bablfel, «niT l>t iCtuj 

lihLj>im|{iLlrfiJ itn^, Aniaof nLm nua^nvH* 

rutTKTU IiiY. 
Til* kalirkii ACiir «iimi?h at, hvidwink will ttl 
^Mjrbt la M oltM tbu ^DfiiBaa, bboI it BOKtiauBLJou 

If ABi*t iiirTini I^mU Bvl rwl will Ip 4ttb« (th^Owl 

Tb* ^Mv^KiMV .itaMd I^T^HiiimilUllT. Hd 

t,Tkat»lw, A]jQ3 'MuhI^h. rikDUff^ M. Pinnbkf al 
tltp cUtHOAtHM tiir tlLr I^Lk« llftuillrjiFi >ri} iJhi, . 
Mif^ad iq itiM ILiuiL wrnut, -u l^nt^ '^''LA 
■ rJliuiiBlril 'r»ii^ A.«9 «r 

LtLUllfiimlA, L>HUIl^Lt^, MvplWHlL, anil AllJ AbpflBT ta 
bBTVl^BU I>!!LWJL1] iUJ' }jnjn.]fKtli, «nd |bn kiMW-t 
tfpf In dlTHlpd lLI^|^J|||f AL>f rvl UlUkWuHl^ jLliX, 

Tiua Mn. aam* \i» mpUt vt ii» lUtiuw 

TktpBt Vfri^'f^ bw W WHO. 

Am t^t M i rtt ig W-Ihl H' BCOBkal tin tin 

BHti^ *ai]r, >^ii Im- Piinmrti itid Kli^ilu wjr 
rJiiBi lb« ^timai'ttn of ttiaj vrtllH. 
tliiiiiaH MBTnttnA, ■nil l^t-nl Fry pbould hfeW Up 
pfltMfldiiBl t>1 ti'n A..J-1^ umocf Ikw, «ad 

thojLd put tb« [»jht ID I^Bt witar. A 
T-«rT -Iffi* P>U h KJm&n a^und lor Iba 
Kiaal Tflitlirfirt "^J- Um 
pruiilBM irf CalaiofllA, Cftbv UoT. TU t VjPtOirii in tin im- 

All tlH- Bl»l« lU ItMir Uukl tbf flKkW btf* r» 
■maCfel llutij Uitaim v u to fttUadl Uh iipi j 
Ib^. 1. C. BMKbwkT, J. BukiuiMi, t'n 
A. Wip4*r, J. TI- LL&iTU. *bJ &■ J. W^-atl. 
TlU VUlktUI elHtt«ll Lml[w] U tcd i-Ubitkr- 

^<^) L apiHliT^i Uafl J. BucliuiUp O. ^ 

UfWllL, A. UIkUB-HbuUi, W . II. UnMi >Pll U. 

Bu 4. Wf>U, nr. T. Ku^p Bftd J. 4. HmAic. vtimwotiD uicraLV club. 

Tto Rf«t |iftw Hr th* smVa t«»B|la 
RqHn bnUwf*. ^ An-«fMt. Tin pHh m iti^- 
Tb« TTbpIi tour Um stub to NMPOriatla anJ fliR. 
Met TH a**a' l^ha mMt aunwiif uJ j«t HadariMku 
lttth> dub. Thi par^lrf^ flv4MT lif tbk atiibt 

ui tkmi ucToiKij, who iiiTstHl th^iD to Llit 
Lmualrv hvmt, A tvuwrt vh dtm^^ tL* pfaa' 
ra4i, Ua Huodar tb« r«Liif a. (a Htrarth Iru wm/Im, 
ud A iliatniiw o( '^l idUh MVvh4 W I bMr 

vnJ-tc],hnd a piDnii iiiw iriwit tfeHW', UU 4bt CM* 

■■tw MUt wWnfa ^ W> bM- U«d«r tuifu « tbt 

BMir llMBt to -lliilii aW iSWiriai. A [ap-BE- 
nt «i A^i iM^ll^ liSiHll IMM aid »^ 

ru ciBb Will ite'^alita^rtLv^' *4cl^BbMy. 

rPBUo cnnatiX Fitm. 

pimtii^ U^t hMh nquHt hi* pmilfd, mmi tltal 

Tlw Oi.tr Oaunml aTfl duibf pcntaBibjtbpU^ 
tba Hllk lAd nvcfapir tba bU/krb 1m a4l jxttialLdj 
tfa^ Wilt ht4 Off tt*BiW JrtlM Mfct WHfe. 

^KfikAO^AiMBier^Olii^lvrt 

Wff Iqf rfH^P.ir to* ZfctfgMtla l^amkr iHt hi 
fobl* fu 13«lnoal, Lkkft Uiequiin*. bar imiTpxi 

tfwtlill niiTf I, irhin the NwapkuV pirc^nlBd la 
Pa^B|i^t, *fa4«k WmM PaaeM in food bauh Hmn. 
Hlfi WplbutaoBi avd L«rn*i« irfen ds^uteJ 
kiH tba nHf Ih HuiJd^ ibptr utar^ ^ nphtl-d 

iBt*ti4ta HiTdiil teumliri>iit(]iout tti 
tfitnltj vfih ifcaiF aui^iWL L[i<Tlu.imf{ -a 
irit to MnaaMB, wbu* taa IhoiivLiEMl tOBuvir wu 
■■hirita4. Am -ttflr a^att ibbiI:^ on KttkdoS 

Mf bv4 alda ^lad^ XiM ifrvUC F*a*«lf ^a {•SIMS 

D iirriit H4*M 
fi. u^ItUiabr .r. 

AJ.O> Fun— IMLUh 
» rtP»ilf»i „. • MM 
PlKil. l)Ai<Tj|Cir 
- « nwti 

[bit 
T »[ldU Bit* 
T IxjJfdiiM II. 
I' L'^nr 

!■ rrkii Fa&ESr LOPQE PEJNV A>D aAUiOWAT 

KAC£^ 

trial ^MiLm. alPmi 4^ tikr]viif-~ll|Milio«NlM^^ 

1pt4lt I PW* Ihjii. Jut HL i I«hi AsMd T«.U[ 
ThbrtnaTtW.P rlwirtL^]-. ■ tK->«Lia| faJllBfll^lCav W p.p rlwirfLfiaii. I , .. 

It"! nil ; .nmmr ll-ha*STB;th* 
M~pi> ; Wptt, lie; .|lh; ]{|u-.Kri.1 W]klt«< Tit1i|b J ll^Jaair, 
taJU.: tL:,'-..lii.J^l: ''lu-|..iL.,Irt. 
TIH lUiHlLBai> Tml, -J miic.-U. P., pBabJjMFflltjl 

Nkrtdb. lip hptaiDA : Tm. |T ti^[lMitMt 

iEpp*,^ ml P^^» t^liiwJ I W-*tn. * a*M4> 

Hilnvr IJur. ;%i WltlnJ. . 

Vui:H«^h-.iwJlnrt.ikfnjMU».iii I forlimo lu jiliav*. 
U**lrU, -ti>lli : 7-irn'.iir, ^«* i InmiPrFiHH lit illt rftp*' 

b^. Tfl.llb : Tbe Up.lF^, Iri kli j, IrAiulK*. PrI. 

HEVtiKTHr — " 

i. A,, f ^ fh rib iSi I Dom riltft^ltaJvTibElM'lda>«Ti'i ftpabfg^wMbPta ii ifciJpy pt " 
1. UiHdiB'i Bor^tTH Si IJf. It. iJ. *. U'KiMaafn AA' li fit. 0. U. <h^Uim'pi dW»P,K; Mr./. U. 

fi. kU^v'aOlki^M.I. U(.4J.J. i.:pBLt>b«lp HtiU", 
r. niutMl'a ■jaihHi. 1 : CnM'i UphuhA, Ik |{Kk ^n«, 1 p.T^^-lfiTtkMr. hi- IktattETwAwb 
Ciiirtunat Bdribaiir.d nm.-Wi**i 1 ii, bj 

party ^hoHT, . i\Miig>^ti^iwiai t 1v 
nf Lbt ma kad " 

lymii w*» JhU ^ ' 
TAlC*lJ ilTK. Jrtdv-. 

Up> 1 Midi 

cnr(?uiiTti' UNION. 

Ma MP li III 1. Ml !>• — " — tola _ flSa^^ 
daaidHbiH ma rw b«l kl I 

fQTtfiAr thiii Llur & MOB ■ kni ia tt* i«fi*BUa 

hudKMp «Dd A. T. iflUtt rvi«iRUif[iH«>Bd in a f Mvwtutla. TbvtflpwBBjintiuOM*. 

Diutaf tba Baatv MiUirm Iba IfbiMf-Hurla 
wiAma ban tea 1llaa>:bl| «»■ lo^d neaa. Iba 
Drmtd** £'}Q0 wbad ■>«■ im Ita^MUW VH in& bT 
nr. C. JtAttm fnm tvitM^t^mH^B. l/tOki^ meomi 

l« ud as vita «nBUh 

Th T. ud T. VktffebU Om Ol » far<T h 

TtMt^ itflnd*t«OHii|t* lmtipBada«f« 

'-^ vh^Up? tiiia ii» laat ai Ml. 

Htmtiana all al«U" WMt* 
i y arf of immiim. _ CUICKET. 
TIIF ttECOND ClUdl^lS COMTFrmo™. 

tdhH irill faa cofBuvnowl t[>-4aT- I'hin* ■» tam 
HdIb equal Ii R»teli poutti tar5r*t pl^DciathaA 
dlti^D— LaiDfalkBidt JIm tinln3.\ti T., ud D«riiTDnd 
ll. thm Unt two- ■lU molt io-fiuy. in tfaa rnat ul a 
dttd bHithi fiilrrMMl Aliibi wiJl plnj-Titt 4 rtseid^ 
iDF Hitatt. ia Uit 11 dtrLnA C«tm CiLmbarlud 
>*5 tf wtih llj4»*J J*>^taV ivitli pvata au4t. 
Hikcmid {tbtf Wpa il>ifpafi**aMi a to tbaf 
wlU kara tt piir ■ bit- K Uw 
Barwukd^ 
l-aMBOtw 

I4.L rpilillajlpii TI 
W^npt-Tlir. T. rhBlfili:?4lllirj^f]ud, WpinlBT. 

k^Oaania II' Ext fiiiW n ^ 

riiiiiiiiiTT ¥, HrtfRi m.i rdioBdSiifMti fka ■THiTET lEAH liff ! flVdW baa ■tobrtwa fcfl . 
CllPPlWlb Vr, P. If Av^tpBFi wbifPUvuilMBlMl 

ttH tun. wu kHUmvad Ii^iIH Jb dipvtprfi. llii- r«- 
UTrU^ La^f<*n]|p allirih la| 1^ Ibfl a%P«^ lenpJnpt iirli 
flf th# l**t^-li. unit ilia «!■ *hdttl« b(«Jiw wttR B<pff FOcillULI,. 
Ncmii iVDN^v uiKTnior FuareiLL 

hVfTti tluh vi]l Li.^ii ir* vp«niq|| |tfuli» Ru* 
tO'd^ BH tk» Hp r^l.^ti *ii Iba JIurth UjiIb^ »- 

9 yp'.MMntl' 

iWiprtPv, ■« liiKt BovAi. uELBQUBiii QOLt aunt, ~ 

TlH iiiiiMpbiiidip Di Uu aim dab n dnM 

IH tta« Tnutul 1'iDpht th» tour Inrt gwa 
Is lln «u.li>li Qm ll<itiry Ul. H. i. KlKUm 

{ibi H>-Vlctorti* ahtm^HA Hi ib« taldtf of tta* 

fAuinaBMlip} lIvfMM tb* Hat. W. 11. 
UttBOHobli, sa.! Mr. W. H. Biidsll tcapHi A ^ 
irtitMr. J. D, UAvflai |VLl0*i>n chuHwlr 
mult U A> IhI wu ( ris Ur. iiMil>U nr 

Mr. H. A. Biwiai It a upiui < lo 

1 ft b MhM »« |>ib^ ibonn*, iki itH WEITB T. TOM CIltllHOEJI. 
„ .'Lt-balH ban* and Iiamw wloh kWrnaal. 
Wkitd, off Bva^vrdt titfr rimifiH-vp 14 ^rvdns (M iMt 
j»^^p ii|i«n DhunpiDHliiv Rt H^lvHl]., Add 
hiVL (« fiutfetvrrtBy ^ fluaoliriad iiwt b^bcv tbi 
JaM lUf tl Mad Jan. BiuUatl, la lla lArt blH 
IbiewMHt on (lH*M*Mi>IUkaW^val.d4A 

ite brr U bolH IV idd U to plij' 

, YhAb'b >■ tht dAH ut Had 

la jM-i-fctk*Av-iau|cdfar. iPt* "S"^*! 
dallfll (iwfte u I^Hllib alflbinB*). Hr. JihW) 
Wpwtpj, Ua vdllu- of Km- Yoffc UdLff,'^ njw tfrni 
thrnrc^ iNiahiFlip w bu Ita* dunptoa hjr fi >tid t. 
wpi mo morm «<wHatQB*d ibma Vwd^a 1^ tha ■ af m 
vlatPr eliBM- er FJtirUa, iQ Ilut Ua klkh>ipb*rH 
amdilidu buU Ha oKfimwiv Atnip kiimiuw 4« 
\r«d« VH o«ttiii*JlT f»lltai4 vbiiP rt>4lulli wai 
H HiDk DAoanaM aa tn aut ao lam ttkn 

bpiT kaa axirr»attrr. Matklbf Burt ^^Tp Jiiaawi rt 
aUh tba faiB*r At bflBfl bu la-nlB an iiuL kb«at 
■ hU4«tat*. Ai iff ithpf . VmwiatrM uwtf ia * 
Hill ggjf k?4^a*nMilr FVm ti» ^■ 
ba B7tiabTr dd aat BMU te dtuvUt hiB- 
HAfi.b)(l piriui, vkbi^iic kaawlad ba bai WiOBa 
adtkka m*>f* m I*u tMp p aaltiap- «df BlufBPlat 
to Bwbodt't ^Kl>h In Uilt oniatrj » kmnw 
V^f^ oalr • ipritv, aad w* (taaU ba 
M Mm Mt tiTBarffl 11 laab. THH inTBMCtlLbl'IAL UATOH- 
Jfifl ■■ Ife* itMiH dQOiainH wu kboul in JNA 
Um Imk I(h Ilia mbtn Wl^b ironl nnui Cm VM- 
Mpa tilat ■■ 1 taaB WhiU U aaait ffva Am- ^'ba 
flnl UltilPd Um Lhb TcW* Aiaacbilaa had al 
» wiBIiiph i ti ili r lng la a Hil* 
THMrtM vpHriabPu Hi ut I*i 
IM Mni po ltHPwUihttMt.Ut 
Tin b« iMid u ur qua. SiaHld .1 b« tkAt mo ten 
» to Tall 4U, btrw >ill iilm ill tbo cbuajBiu- 
■mi. Jiwti mi Fhdtj wi u II f.m. witti Ub mail 
o^kuloDf tba^liih. Am MiwiLft ta^rtHiaiuit will ba 
Md QB tho eotaidaj, iadudfiR a Boteb for « nlu- 
hblfl Inwhr b rt au u Uv ^kkmoB dAMld« of Kov 
Koulb trilln ud Vmina fa^MnHf, auolj, 
Ubii. Uadaa ind Hn fir »n BaaUi Wib, ani 
Pnan. Ooddud aid (vr Viwnlii, 
la DoaaKtlDa wnk Iho bMiHMI to ba baU b* 

'tv iff - SSBUS^fewifSBla'T; 

K Papula. JUtuiaVMKM- 
w tba invaad aat iHtat Ibah X 

kadba^ QOOITS. 

Iqaatt BaU, II ■t.uiDk ptua M WtStmdkr 
anaMnaal UunaulialAiBulaa BateBst^ .. . IMamaa t, HI 

u.l Mr. ^fnri Wrbwd. Tbft frtaiB WH clawlr odb- 
{.•'.vl . tb» funnar «TBbl.^.llr a madad by tab t4tiha.» 
Jtitttnmtvi DUBbat of iotanalad ^vatatMi t i fc i a l , 

TbadwgiaatK baa Imb a dauab ■iiii^ahil i*a 

tc* tbm olub. iiincd dob WW W Wi tthu ulafaA MlllHl aUMaSlitb. 

*• WJIaii II— j i l lt.jlbit^WI 
iKdoaa. llnilobkia loMnl.liBiilr ' 
■aay- iaB»,^ad,ealao faa all Mala Amk 

rtjoyio, ni>lb«a i4hHWJbBi.^ . 
n( Un.mall laatt, atdi.My^iipgSiL^Ma in.u, 
bafutualitlaabak* W« fn iiii ? W :|iWM*»n 

aad BvB J^^foctara^ 

Tbe i:.t.i] n.iwbw at xaodd ffarlM thnaabofit tha 
vanu waa aad Iba moat la yiaai lal .baaWA ia 
Hi, rliuii wrii ll.foglan, 0\u, iW, Tjooo), 
I'lb-ll i (i:. lilM, aad KnaiB. Uirill I lIMoium, 
(JIa. CVVnJIrr llH.liiHa)aa4 Ena lA. n, Aii^iml; 
s-l^tua. VaJlr.vna (IV. Waat) aad faaa ( T Tiia- 
irfoll], 'I'bc UDuat aj ^rlfa la^iaay ftai4 to ^irb 
fllMt ira^ £». f^i'j, aad £JCi napwTtLnlr, tDLiUiv 
AQa, whbi* t^^i■■ (9 tba raliv Id clv van alaa 

pnaaalcd. l>unB|| t4a aaoaaa Iba nriii^ ia tba 
Hnil mtt |nnd aa btaa abd iba ptta* Maaff 
abjva blu avai.f* tbat luah old nlwaii ii llllia* 
EllHaitilCiomin UalBaa wwM—i )»1lHil 
dii|;>aa, ul aiiu] wn wtik HI^K aat iiilBgl^ Hn 
■ouwrui fdtlfvnn nay la ■■ li t t iaij P i^ta. tt. 
EUu, W, Baln^W, lf_B.^fi^Lbrl. f.Oowla, 

oibb 

, Tba 

IHb ■'bliu nWaa trm, ttimfimt gil aU 
tba l aa rt liig D|Jaa-Wt abtjipaci, waa iraa far Eaa. 
lakM br Tiddj " LlovxI. Iil tb* lOIL abanaioa- 
■bp UiBa«iachari{p nr Wallu llrlaim, aaamjl hiF 
idiWKiiitv bj dafoBlitix a Dalil «f IA tlattarat la- 
LlailLnir tih. Naa-aaitl* Ojan Briuiiaia and ■Ina . 
wtjU Utatkrtn nraut want l« Valbni*. aUr 
lyW.U. WmL. THa dob iBkittad lb- — :bI»W, li_B, fi. Lbrl. r.Ooa 
ll.it, Waiti «d T. TiBbaU. Tbtd 
iia'IfMi aU ob^f caalHtal 1 biiiw^mi tb« f^Tddav and Vi 
or ttit^ ataiLtR b^nx waa br laa H.' 
NavnaEla ; Siiamt Cwutt) a^ aaotiat a Via Ibatiri 

I) ia LOO Nottavni ataVa .riaiim aa Vaw Taaa'a Dtu : 
Ut 1^ j HaaoaalH «aa«c<< la taa» IM iatlHiV I 
■buh £*A waa Hntv*d ia dHattoM, thM 
"btivgiii^ Bail£]1 ni]JA:4|Mlr fi< -aaaaH of lait raar. 
Tlkfe «p*wl][va MwntHl to i;i3A, Ibai l«at- 
ntLii BTidtt Miaia %a aAnr afar t> 
11«ptt«HbanlnproU waavqual to 14 at 
id laat Tav, wiiH llu vioa-fiMaWkfah^ iiislDdinp- 
qort fit 1A| Wdtaa naAtuaa aad vAwlaHt sUt- 
■u^ainbBfdW^ ' ' " 

aliHT- 

QanBd^oMi, t|k Bd £ti aw liMiiHOj Mr. 

lluibtrt CtubfLf — 

>i*tnwi^im hcrl Er*wm 
PIGEON BHOOriKG. 

NF.W UOl^TH WALR4 OUff CLUB. 
Campfliil iuK for tba Iftdiaa' tnffaf,. vtlu nk 

Kiui, (frfik iiliuA at ttw tAo^ fiHb'p ^UBdaa 
jnl^Hi-rsadi. Ucitaaj, ^Hiwdaj. Thia rminljtiiiD la 
AlwAjt lAjnajji-, fH khodbpn lauat tw avsuaaMl b^ 
Eadi«:'. f^Pilj nwiBbi»ra cf tba tdulk ua piLalbbi 
tH.vaiiL]'>lLir« ibutH^, npHHatikd ^f*- bwiulNit 
tii^Uii|]dtc lU-r iiQiuiiHtl4^r^ look i-ut At tV* «JV N 
ifavHutt^ntb lObiiiiil HMn, D. Uachaaiu ^31^ A. 
W. EalM^it^Ja >i<(Hblar 111?, 'Viaaaat LVAv'&ar- 
hHt »d a. n. k'totuh had hill*4 aJI 

lI'lDt^ iHKbk HfwtMll], aid IfiQh 
" " " ■ -|*ar- ...irli»ia 

tInkyriMCorbbtiOHiiuttt.ltbB ll'Iat««iL, 
bartlutHttMU^iiErt. ««« .ill iinhj 
_ waiKh'-minl W»4 ni (pUI la 

A W. blH, Btti K'JLHiiB hiUu MHntpnH 
rp« Vl^ Kjhfh^alH «Ahaf[ a*iM)^ fv Hi* I^Ui, 
Tba w*t i>dllMblB r«tUmOf ib«kdpbb i*a4 th* 
fli>c i^cpirtJuf onic bv tba fapAfe; laark tnoo, A. W. 

^Uii^i a7 eot dt ^Hatliat Ba- 
cnai»tiii|r T«r 311 Mt of ant ^b6elt4ar l>L) 3J oa^ 
oi Ha Tb» taicdi tnn a dlr IdL, but bad ma ' 
wbnUmr to uitt thn^ « ^ - 

Bduaat than. tWn ma a liir|a -** — > Bud 

tC« wmeiaqiAiL tir, {]lHiiit«t*^ |ita««ii|Ml ^ liriw ta 
tt« Himnifal 4wl*i>. lliu twmlultd a mM 
HHv^WmI waak'i iJbp«4bn^, th* IPpMiB Mf>*^H 
tlinucb vilhnt a Utflb pI BBj kltid. 1~ 
iviMlB vwi 1^ wriwi cvl tha mem En-,— rtba a-Dl^antiaa ilinBiaaipl a •HBft 

a^iiiii tnUy aad imipMa dutilbvta pe^tm. 
lLDiu>hablaii hr tba puriM of Ibrdaah^tflW, 
I itink tlHwi «l» daft had UV «jitiriHHH Ml 

irUb H iki pfwHslutif tlw lArisn ^ 
plan. It irill hp fouJ that pf1«r a b« f ^tima ban 
fHfati pp lAa KbHt bahiad ^brtia^ bvardi %tidi I*- 
la-aan l^vr and wtUaf t^at Iba MuMaiof inln»d 
tMitfl aill ■rauud fw waihi wiBinobadp aui a ddw 
pni»D will hpn t(> !■ NhitW*d amcf olti«- dar- 
Vif uotainc 1 alina, u faj mm MkUf t» vwa akife< 
ntHihaapr^^p^t k u^il it ir^pld ba Juit u affac 
l.TP al f ud THulta r>i av^it m ppNMiaul fl«ab 
cttcbnT. TteiMlIt pcdKHiua u cfauU will mn a 
Imm ¥MTriBa^ Vha noiadf ia nna th* dlaaaaa. 

lart2aLtali4i*(d«l tM, > « 

f^iiH'j bill pBtaM'ttjn^w ^■■pm:i»j/nm1m 

r-piipdwLM Aa aiua ail £fK|MUdda« «||l 

wfenaaakwilUb l^daw ^BiUr lapaMa^ 
an! n» itarflrhllad wifeh |*t Wimiw 

i1 appwi, nt* hn (outrit b Mra aa mill ' 
gdliDKTf jT.idihdSffB, JuBjiiui Into tta pits tkl 
nti van na^a \ nut. and wara aoM fa IbM- 
■aoda ai ftf«l at aix|Mi4)a aaab to U» 4ann( wd 
rutiiaqmcTitlr apprP^iatiT* Th^ wm dftnt 

flalla^la^lr T*<«ind u Aoua rabtiUi^ Hi «tC«F aM 
a nl HV 4>llHff uad* tiabaaaMb 
Whil4 HUHboi a malhiPd of MdsthM Ifaant 
^Utauaa Taai hf M «wklt « at^ja^k ia IM li Bl iii ll 
htauhuiiui, pui H-ak tUwbwf M It wOf bt «n> 
lUanl hr ihi ort*Hllia, aiithvl^ bHtlv Mklkl 
(tobrtl>-*i*F*tl»l"NAa"«b*ta *5 w**:^: 
wnad a-t tta Ftavu-. Mtd U tM^wm w^A muM intkffCliHipd h»t4Mi<>t iha ii>a» 
H U af^dHl ata nbiatd tv tbi _ 

BMBallrdlalaiare* nu^bfrp F"*^ ^ *ba dl 
3«i«M«*wiufit BukiDd, hht it M ^vibpa^H^ 
tad I[iAh3 pnbaNo. that tb« Qtifnai «M alBtHf 
ItMCDfii^ iadaeaitlHi d jkaa» la tb« «*haf. ItaaaBa 
bijEhij |inriiaU* tb*! lha di*«Me b^OVrM 
ban fhq«hkBi aweLba, or ana ^aala Ha docBaatl 
k bf OB tb« Hit, add that HfUia Hiil>WBEiitidlUii«idf 
ilniMib*r*b taap«tun^ dawtr* l^o.^ b pirfaapi 
ft4#rHl wBi^iUoM- va <[«HhV)n to tbafar bwat^' 
(ata lifr. Row BtbB«lH oaa «■ acofMat fac th* 
■AUnnna Ulflita Hd 4laaaBB wbinfa h a dajm 
«^tnf tlMllViBtal dvaUn. 'i'bBi Ann 
la tba aotl M Vt* HKa«a» n noatiatf, 44 iptniBu 
b4*- haan piW (a ^ IfnialMp «• -{fl*** 

taltaw aaartOtUaaiirlHaiiaattfaVr tbaflokl* 
hAh; In «url ba tarr^ thd poiyaa* a< * I? " 
kiuil Hidifrltid w (d th» mBailarr dMidMm «(Ud 
iHOAdflaVd Tba htotfli^ u aiiw^rttw- 

^t»a sbwUl Ukt (bttt Dl aair atfaaT ifiwt^Wfia^ 
HMFa lUUilaaAlir In aOltfelOa *bI| ; ^ 
i«*fbi% aalarrh VHf VV^AafabvUM Mtvf ufh 
IliAHT AaTi OMH Ma itfMil ihIa^ fl»tiB|i 
it«lBita«4 apt aiHP tba mm t« ifaa ao- 
oauptar. 

It ^ -inplr *o *^ 

i9TiD<ia a ncdEHil til »f hUdi. H«turaliik VfU W- 
liiiilT djaidtBfl vilb tOBa of tha itatilaialir put br 
flur HtidiDal ItBlnViaa ; "d. a#*lD, tor artMMftl'a 
■pha. alUnrlaa that nt ItBi haaaa 

ban^har^lfcw ■««tahJta»lroaa™t«Hli 
atjETakM «< II lllllllf rtfT IHnlB^llw tbaa 
tadi^Tutiidnlf M ^ ^Pita ai dMM(ltPaa to l«d, 
ntiTH, add 4f1H klB a p^P'<diH^ balicilA,. aa 
PW«T Vmva aad aOrtSii^feta ralaHni M *tlk 

puaitr, r" '" "* —^'-^ - 

dpul lat lo ihciir 

H^jHU i>i|4|Jbjr.T~^ 1 ^ aT^ 

Eab nanr ap«ar to thtkA IhaL ilka Iba aaofcabM, « 
fiaiui. *L mn iar*«tad Tat Haul^ d«4tlb. Oaa Uf»a- 
ciij ptat*! ifaat ba aiwad tba tbMm ouuad b^h 
kuhiBlurat IlMlHt6k»Dd ^Itrtaiiwd iu Ite pw kha 
djtiaract prill roil'itha biitLILtu vf platta* Tba Utm 
fast maj to iwrranl. bijl. I iv ao BMb* JM»pi 
tha inrnoct. Uf wun* li *«T_J**- 
■uiptbiDkyi lur tm fiutudair to difff it lnHP ov orfnli 
liTnfifcliinpl A^kiipLtiD^ hM.t alt tba amp^ii^ V* aoC 
QHl^p Uw ^prpqod oUtcIb ttul^ tofi^tnA Drtdlul 
priHUliooanT but all taa iDlalliiiabt laaa wiifila H» 
ud uutilqiiifca nomMf nitdlAl 
mfflj % fjoiidfid aBpaiialiD, i 
U^. AJ fq ilv nt>, vbit 
Uatb^ priiffBdiiaal utm itii b M»ait or ptb- 
aMh Bf u linBmim, ul lak. oaan ipaak Tb* luL HI uldU. of ~ OamKU 

al Ho< Ua}aitf -a Tbaatn, aad lb . _ 

DBMa* ■Bottaaal faaaa a|ll tlwi f otaba ■tfHBMI 
VodaBBdaa. Tba faBnu FiBDob diBBB ■ oa* ^ 
«l.Kb faba Mana O'NaU ll _a <B 
vmH advaalafa. aad bar tdaiitt* laHBaaaUpa 
C~aUlabaaiaBilBiudn> pnH dufllildd. MaW 
^ataiday araoioa, afttr aa tatvaaA dd aaiilaldj IB 

" I 1 1 "f ■■ ^ 1^ -,,1 gr, nu 

thataaaatb^ - - 

rbi raWin aa 
tnadbtifT If [flit 
Uaibai rUili ■ 

IW JMji ipi i ..... ... 

bAWHMltf .dabav. 'Jt^Ha 

sssigs&tg sjMga p* 

rHVATn aoTAL, 

"'TbaHanHviB^jB" vdl ha undaBd lar 

••nTiM/* ^ ^v^nEiiMiH fit iM*' 

hta^ paatiBfifld, aad Uka th4t f'^T it tfaje^ad a 
ran of aenral iihadhad nlaiita la Loa-kiv. ^'Tk« 
Muumflpa JbmIl" wlueh >■ ta ftvur pcH, pi—ati 
Ew pistor^gn aHui- Mr. 11- WtafelLa^ ud 
Judftlaf br iinad ufpaa tta« " n- 

parrvl vlalii ^' tk* undattHH U k«*pl;f aatHi- 
paBd fay p^jaoari. ThB omI of " Tba ULiuxvaTlvp 
nf Ja*p viU k» aj fuLLon :— FhLlLbart iLaril Hap>^ 
aUUj. Mr. Bnnicfa ; J^ru FunitiiHi IsC tbalypdfa. 
Obaaat). Ur+ Kafttaal'l UattrRV : {^buT]^ Lvaciofli 
Uf. W. T. LdTfll ; Kr, NaaglP, Ur. Laalip Viei1»r ; 
Fl*«BBdal} B«lti^, Ur. If. Ma>afftiTi l lEr. Fkir- 

n il<bton ; ^ini fDciBvi, Mr Ri. lfri«la ; 
iiM l4w»ife, Mr. HBrtti B«a«r. 
-^^^ Ah Saula, UcBBt- ffnUr ; 

Ihil Wm naaaU TfaaBpaui ^ F«Jv«l« Faljn Maflbiat; aJT BuvfaiU, ■la.n'AiM-piU B», Boabwt. HJaAdafiooba. 
Ian: XiH^lioab, Mb naatttoa irappatt ; Hi.. 
Ikwaar. UiB naatarr : Htai IMId, Wba QJIiaa 
Bhwi. : Uin Bowi^. ViaaDaGour^T ; tmiMI, 
MiBUDiiij ItiUan; and Caaltaltiaa Oua, Mia 
Bft^uc^i Tban irtLt bi Uia aaial natinaa fia Ibdn- 

*"r- 

LYOCUM VHKHTBK. 
AI tba LjvBB Until Fba IrBbaia " vUl ba 
B M l un adil ta-aUbl, PiB ttniaal t aiiM li •( 
TTIillalaiill'i BBhi£aaa ai^lif aaalrlbato I* Ita 

adadbdWi aad iaaae ai ta i d ia m laa iiaaidid. Tte 
i«a of Iba bM IHi. Maialml traia tba 
arila aaiaao a laaa vblib la liaad to Ibo (bWar 9| 
lb* iM liband !■ laaad u iulha| Mtaut bf Iba 
Milap* <a »IM_iyi ^l>twl j » a t wd^diitfa t Ual 

Bemlai 
Maaaa DHtTPPIcnr TBUtap, 
baiaM ban liUmd Pr. AIM 
iiJu-a n«in b Iba OtaiaoB Tbaaba la bh 
ilai birpanaaatiaB tt IHartWbt. Iba eia*MI 
Iba bubiaudcn Hid tha pdiaiv aad tba 

■fltarladiB bvtwani tba a*a-Aum Inrii nivilaUa, an Uablj qiiwulad al (U CMMoa, 
wbara Mt. DaMbM aai Btf " 

tmWliii PHWd aiiiWrd 
■nt .of . ma pm^^kn njar 
ana " vOlba pi^td uafte 

Tlirou rHEkTUS. 
Tbli afianwoaa aad ataatMii tba aaa 

at tfaiTltollTliBam aiUiudadatbaPaL. _ 

C}oai|taaf lo ttaoir paaUanimio imh* " ^ TMHUa 
Ifiilbt.'' Tba Noaifat ¥t.m\\j rt Ho Ma 
dba»ri viil aupplj oaoUiBr tapofrtaat itta. 
aadLiltSa Jllna Hra^, Ton firawai p ib a tk na* 
nou abiitln), Ut, .liana Bald, Ultll (MHa 
{Brat a|im«aa.4j. Ulu Kraono AdLkr. wi aHat 
aiwal«ra of Mr. fianr lUOkajda'l n l#>a a T *jD 
aaatnlima ta tha datilMMHt, ttl. Oit*dia"a<Jklaa niblta li lAalila «f 
■fauaka fvtbia aftvaoaa aod n««iad at IbaP 
TbMtr*. HaaKotiaUilioawLli oppaar tar tba M 
liiD*: )onj II ill. Tiil v.tiM.i» "Blliaaa ' 
Ftn** Haa Wiia will fiiTrakili kiu.ti«a if t^A aana 
diawloT, aad Ffrn tl» IW, W.pa. Ooidall^j 
Firm batana. oar^ld Ujlior. abd ^bov af(o4a irill 
o*y.l. Olio Coba Ifalk wjU, {rukna, jivoi a 
liatun. An tibbdfata Uldta nuital of "Uada 
Tia'i (Mb" la laaodiuairiar hu Sstardir. ■■datL^b f l i i na jS 
nam •til <lli«t Iba tall iiiidi ii ki dad (Wm 

Hd Iltd voaallata will L. UiM Kailia OoDfea. Ml« Naa 
■Tlalt, Mr. Aribo; Pm-:*, aud Ur. O^taald Ooaud, 
vllbUr. J. f:;(Jwu>d t^vkn. aaiwoaoiat. " TW Lut 
Ii^wal" ll sanpantlnli mtia baoaa ban, ■ 
" naa la nil u add Ikal ltd mrfi la^ada 
irt m tta Dif - — ^ Hiia AUoa ttidlaadar •III nab* bar data* >t tl 
Y.ir.O.A- Kail B*xt Tbanday analad. Tb* nai 
mtialbi. vha baa apFwad balan cOaOS.WIl'l u 
Miab m am Una <>•* imaftsa, lad 
■ hitbtr Ibgatfbt nt ia Bai^ att^ka, 
•pi b* Mlmi^ Pia AlOI ainara, 
(hfard ToW. Idia bHaa— a, W, Hottaa. lAiar 
l^lllaa. aai J -JiwSftilfeli? ■• tt '! * * . " ' * 
bald* UMVt&mmSS%^.Jlim M *baalr 
■u3^naM1iWi{aiM;!W4M':M.-l|na »ata a. 
TOJI (TruuiHAHA. 
Tba Crcinaa aad Hal) gl Dldsda ban taa 
Iltiaalln haton la Ik aao i m d l l at Ika 

dai4it Ua Uiiarh aitHiaUr laiadji a a g lg 
' " " Dillr ii^aaiiiif I anrilaat la b*|0Tti ■OEK ITAB BIOaSAFB. 
TiMMialilaNad la taittakn la tba aablliHaBi 

m TartaMaa a naiAla iMliin J hWb 
Scm aal nil at Iba tiaal m tbi 
P.S. Bilhi aalnlalaii at Oafidnra, Saitt 
DnFtaodtbiaaRli ; lb* f aaaia— tbaPoalfa 
UaaiB, tba li ni ll maa^ait la Iki kolfab aani 

Oq Ibniu aa hvitttisn iwki «aBii una 
bfU bf tbP WBafu l3Milal avd AHUMBHat Bwtatr 
at B7fl D*lllM-at™*. Mr E"l» pfamlr.i. 
IlMa WB* aawTpkMl bt UBin. t). ]^pptku, 
H^OUaBt O-WHl, Upma, UlyDb, Whitt^Aumti 
L. (hWdi PoMk, Abtut^ ii^nnbti) DnaifHlac, 
J, O^IMl, wad J. AiiLPTDittj. _ 

PROPOSED TESTIMONIAL TO 
BUPEUINTENDEST COTTER Hrdaar poUna aiauMi. laa caai 
llar«r ^ Nntfa Dr^Uf ^ Mr 
tBdlatfiBtid^ Pinlw Hfl BiHl 
vHfa Ut* iamB>|it fjnuB Maaan. 
MdUA-aatT-BHUrC «hbr), A. A ■daU«*dad pjbUaBaatidlt na bald la tb# 
ZrortfaflrdHF HaliUatanDlnicfot' U* piu« 

pw a< am^dftiaf tba kBt BHna of ncooiiinr tb* 
BnlBa nniiferad bf Aotiag Hiip^Bt^aamt CnUar 
Jitnid tbahiBfrpiciod hp bad akaiia of tba N^rth 
HtIhiiT 1*^=™ JiatriHL Tha cd air Van cwpiad br 
.. __ ai_*..- Mr. jr.H. F^rtdi, wbs 

ir#MH«d MBpalbiy 
I. nunM TO' 

W KM^^/^TCM, ta 1. OtbhU, aad |Ma 
ThHinna 1^ aliwktaaea Bdiidad a aaB l wr «( 
^. -Lii^ilwta iirilha flktftr aad :«aa bhI M- 

adi .j»i-.ab-w 

Uo lb* a««ail 111 Iti. 1. J. J.P., ^ 
lUiinu ITlBlar. It wttt^rrl,—" Iballaatair 

C;ot^ dan*^ tba aaBT Tian b* bat abaw ai Iba 
pelHa aalnaad la tbi* dliUult. and In ^ 
aad uBfaciatim il la aanr-Mla 
ul ^Ea Uia al.4 Ifapartlal 

b* [Lat^aaJ baa lapoctant dalM, 
OS E3pi..loa tbat t^uHual 

ab^U b* awotvl fa hiu aa a BUjk of IboHipaat 
_j 1* rblcb bi il ubiiarailli' bild bj tla 

a^^^." Tba fWlatiBa iral auppoftad br Mr. 
UariMO Clatto. JJto» B. itaadi.. AU 
A. U. mill, aat tb. ■. il. <hib. H.L.A., all al 
PbtlkBtauadUJ « th* apMia PbtlkBti 
Ian M Ibi (Md'iiiaa* 

b~. M iii ro y .i i n feiifc. Alvciaai 1^1 
Hiaiad t« wr tka 
tawati" *^ — .1 

to (ftp tbdt 
thai HtlHiptlHia b^ ^ 
at ia a ta JT or twa ■ trwaurar. THp a 
a T9ta u ibawka to tba r^aw Baa. 
Ma ■■■ariiaanTi mfa haioR naila Oaa ankioft 
CbalHiford. Xubai, Vlth aa t^B^ma Tam ar 

iilaaavq-, tin 
bj tba daabv aad flattBiajt 
A taa^ Www&i^ vlanir-^ Vba Mtdi BBftihlifffati and tb* nTk tdi « VALRDICTORY BANQUET TO 
COLONEL HACKAY, V-LC 

Akdialraaaadadjpilbariai ot Iba l i i aaJi tl 
mmalimmm. >Maa*Tlii^, KUL, wm 

t!j!tfSm BlMM rTVCTjIlj lafdiiaiSi 
bw J^fldflv Aajdaah ifld MMaupt t^Ha afVvld whb 

^ y,jg,f„j M0HB :*jur Qiirai Pftbfc.l<aiB* 

IteSaa. A. KM, Lr r, 

M.lpBUaaO*-.. 

WaattU, Hr. Tom, M^LaA.. AMaiBaa T. B. 
~ JbBlaeV taw, Itt. IL ; ,Mf. 1^/. Jlriaal. MaJnaJ. IL OmM* r ra^E. OaplMa ArdHtm«. Cabtaia 

WUfnd. H^th, Dva Knaut, JlTa NaabaDr, KufcJaad^ 
Mtaar^. M. U. Willi- A^al^ L Willp. AINb^ Jr I. 
HilEaf. V. N . bawar. BtaTart^ W. f. Lavn, 
C. Whita, J. 0^ WdliaauH. il. ftiahpt^, Uaf«>K« 
CkBpUii, a. 1^ U4ubU JaaB, J. J. Uiuia.CbttaWl 
iFaibr, T. II. Uater, amA U, ilxvteaia 

Afe u^ioat nfMM haaiaf ba«k d«H jbIib to, 
IbakHt 9t " ttat l^tadf QnBW " «upa»- 
pMvd favB tbaaWi. Jia4fi HafM ■ 

aaaddad MBatat- Tk Inaiwai iiii*illinr^ . ^ M (rfE"«- 

lla«T Ifra Oo«raia-7' wHi toflfc B«i44m t« 

txnark tnat Lnril HapDcBaai p wpi imk abl* to ba 
trLtii tli4ia "41 Itltiit wcnJiiau, ibhn f ^ « ;^pifD tiipl 
■aa tb« pui^hl Kiiiir^iLL«» ^.t i^p. AvinuAthv wiit: tl^w 
(dLpfLiUMt) Tba LiMit wu HcanalT __ mtdalid* abniico fma 

lb* lia«4«*t VB* iBwl frvB hi* Ecaallpht^ £a^ 
BaanAanp, lb* Ma*. W. J. Lf » {PrvBiurl, tiw 
Hiia. II. U. WiH TAttarin-iMDkr^Ji ilaa H «■ V, 
^r. O'Bj11i*b0 (MlNlatai loi Wertahawl Inn a 
bttatbu- p£ iTl liB UBiWaraaa 

Jodaa a^if diia, ln RHMiltf ) ibh bM*l 4il '<■ Tba 
UWAM Ww iil*Mihit*^^f I^WF ^ — t bi do 
niiiaw bi km ««ap p|*pi«^ ainWlH wbH « 
tba avBwaal^r aa'd^r W.^KSMf MMLaadte 
III ria hill I ^ noi -- r ll twT il ii< Mi iMriii- <bK 
hwM R« aWMil mi-.*^ 0\nmvi 
aiHaai la ffpw Ui ba«4 ttdiMiiia M 
Cwl-afaad'TilphBli) AfibH^Uha^W* 
4 il4tlVv^id maA haaaniaWa jliiitlia im lha p«bU« 
iLt'a of iTkr> (uvutrr*- »m.i Vkat bad aaiir iatnala 
LIB at faAilr IriaaniUp and bwaJaaa la tai*iM Um 
kaiiac bii tbouflu lUnli an adnBlwa a* aarta 
bii Qaaiu ud DoaalzT ia Bojtk Airioa. ( l|ifliaB J 
Ht had baaa Aoaaa hv tba UanrvBP*! lo -dOb - 
■and thai pal^ kodf Haa Ibukh 

Wall! MUMM* af tb* Xapar^li PuUBaa. «ql •« 
uaa ■m bad N<«f^ thp -^kra of na^j hb m tUa 
iul»Jprt ba (tltia oliuiwa) baU <mj V^t tk»p afi^bmtaaat fe»4 t^nu paaMai Mt 'affactiiM tiinii^Kh- 
btti I'nn [ABiaiuut;. ICbaaft.! 

t>u Offtwl bad Iwnn 

Lbilifa cd hajaiidi.itilliiirtila-i 

^aalttM bJ ' ^ — ' — - — ■ 
_ . P 
a ha^pr aojiurT nr hrp f litui* BLIUarr 
(Kit >ba ahauM ban aadBa.Ri*fBd tj Hbbliib joilt- 
tarj ardnr ia whjrt .bpd bam hiiu rii^wn to kba 
VHT batl piHiiU* waji uUia aaafulaiH ni f^ -- 
- '■ HP* Ita ihp Mtaat laid bad baaa fallf 
(Hairpbaar^ Ia|a(i,^bWB 
b* l»ra wUfaoat nipraubiba 
of " laitliBuu." (ObaHi | Ha m bb« rc 
H AuAaljM tHbaaaa tv tab* bll pi 
Kafhib aa*liauTa, aad wbaa thn 
(SmltK Rp/dna) liJt ha vnoUi b* feaaasaJaad b bt^ 
tM Ite hllBt BBB of *cinl« tfaw paB« anl tlHrt 
b* tPMld alw |in« blaualf ' dnU 
^Mibr^?«IMiof 

(A-UalbtbH M Btoi 
ft ^a d a Irttia Ma A^aaH *j liata Ain- 
ti^a Uwd waiOd etkarvna bt tb« m. (Qbj. 
baarO Ho«narp babrii«THllhiEtbaK«d viifaBDi 
•o naqjT if*^ ^llovi b*ippri *ta* 4lHtf> aad ba 
triiilefl Ibaif ttaoti ■jatiaa ir«i1d halv hm ia Aa hMe 
he harl midprip.kpd. TTa bad p* it vu bu*, had 
H oiwsrLJH^ rt HlifiniiLfi; whit mt fit « »(^dipr h* 
mUj wQkil J bcKUhf , anil ba Wtibvd to la.f Ibat Ih 
b*d BHU aii|i«B ta<1 k^i^ii pi^mtt poutinq tHimiia, 
Jia ^nph tbmt* wra nthir iHaa Bttira t^HWrkLrfKad , 
h4 iw dDjh bjdIi b«tt«r nlitwi, Itwy Van 

aaaaidand of tas Buk valua la ibab 
ar^Bl p^EKdi^ aaf I— aMuUfy It WM. 
I"-*"^ t» eadBfaka a nniiand thaj VBuld^Kl^ 
b^.il^haa* _ ThB tUb^iMadt h* a^a^aar «■ ^a^^^. 

!mttm$£tMb^--.. . 

IB till BiJltaa bi nai {Ohavt-l KawiM _. 
ikal U vMd da bia b^ «• la*dMk m ««» _ . 
«lfaif«t (Applaw) Hi Mttet ttaf d rabad 
■ hat Ibar wmha hnt Ibi^wwI AapsBt Ual had 
avaff hit ALOiLTalmn Phor««. a^d attltaaRh th^ 
imit ppfaiBil tat I'l iBonkha Ibar irtnl*l b* 
ibtaBdHlH but iviriiln laoatu Im mr tba ftnl 
laptn*! ItfalpiMt^ (EIa«r, MaaO Ha kapHtUkaj 
wiJiiLd ba p4rniLtial 1* r*tan daf , aad if it 
wma Iba uwilion -ol tb* iBparhl OMaMmii to 
add art Aailtalum nfiBvab lo lb* ubT It Mdta 
bf 4 'pa^ii UA PHftNtqiP Id tMlB *4 
finrtai tfa«B 'd iba aiBrtfr bbh ka b* wdaiBk) Otilfwal Ma^r, haiWd ^ Ulb bA 
bl^Bb to Ma Mb ^4 aOWfrn of bu gipjiaiit, M 
Hat It Ibar did aol d* inmiit lo ifcaBaa^HB ba wm Aat It Ibaj t>lfab lawaad iM twi 4 . 

iaHaeaddd WkT.''^ da aidba matbaakrbl raa^r ikat Ma balnj Bf Amiwl^ va* all at 
ibiwikwit bB lifc tba paffB a* BaalMUd ' 
tka 1^ ■■■ fcialia tmmom aaaidaoii 

f^dMailL^dKM If!^ ilka tk« rBa!i'^ Uaw HWa bvllaftb^lad 
tba Bo)« Wilt aaoafd lUr bm UKt paad 
Mr tlMMliiliTT-T" l-imlr- wtav, sal kalr 
tm Awmilli, bat Im tba whnia n«|«*i utf 
a^ tba bIL qmh bM* EoiUad tot Mr 
ttur baM >ha pBariwaa oS iW •4d piasaRi 
Ml^ traal. inllbaTlariibBiiliHMvithBOrbBi 
rUua. r Antaawl TkaB rmBl AitMralikiia wan 
■VU ts tM mat iiiiriarrnlanal MaAaf ^a wwaadH 
«B Btifdad that art tbarr taLuruad tb«r 
piodd «baV Iba bbbI tbaj nr* Bada *f . (If*v, 
ha»l^> U dB wall t» b* piQ«d Bi tha am dm- 
taUa, twl " 1*a BnUA iSviiir* " woald !■ nur lirtia 
Ibt bibia. {Fni>VBaid akaBrtaflO arf<U*r- 
bit PI* bat Blbw la *«. a-d ho «l*lab»d tbal 
anbaaU ibAaU 
Ibaa tk H paaii' ttaa 
_^ - BT « isa.wm naa, 

vuah aavAd baatidaHi^*ai«lha j;7m,w aiBti 
•aa»iirbribai«natrr^(b« viaa of aduaaboa. 
fCliii-ji 1 

MaJarbOMinl Trmtik navnadad M tDaiti bhL 
fntbd tba fitr AoatBlia rpofirad a 

alkoeh bf latHiat thatafarvgia L'nir>r wpp prpfunot 
a dMa^t B|HHr k^ahnVH, wlitrb ib'oa fvpra Jpfpnd- 
Iw. ha fi***lH»d B«lnj( a kttpr IrcB Hi* Ad^ 
nlraJ Bbo ni ia ^iMuiaad of lliat bP¥tili aad 
haaaHalp^ pii'DK^p'^dOWwQcil^ J»T fiod 
iMain- asl H^hiiiTiu. llir IfarwjiP £>ibfaB had 
-^tba-jkhtkar wb« ba ailvMlad tba E*aa)i(l4 
PB la utaDDtf. CHnti fa«ar.] 

Htdi f I Ida hitfui {Muiiilaf Irt £li#a*aad 
Apipilbiia) i*id that dBtrbliaup oEiir ciuld 
iilL "'■iDktlT Ibaa. aw ai btimft OUBkaB 

SSr^ »• «C3lJtallni;B* ir-^ ba bf ikaa _.. 'L. i. flnaataU*.- , 

Bid tba dBira to tkaeoBolldatlM ^ 
ckMV)i4tM iBBiallr tU J^iEHtaa 0* 

Dnriia Eba avablof C^hI Vv)Maj WU pwaaiti * 
»4(kaaaddiw Hd-ahaadaaBa pum aatTHia »t 
blata,aadyalMlakanali bat«IB th* t«*t» Mr. 

rad^^waB ^BT^***-^ « TM WHTQH OF MB HFBiJJX 
aiT.,-]a tbip WmOri lA tba )«i>C™i « J™ 

nn>iiBnl ia1kii«ll«BT roU piblabd oU dM Itlh 

&mIui, (uiu MMk (bat " U" ppHiil ntaia rf '•■^"•TT 
np*t Hdhtrut]!Hi.l«ppp[itdlMMaar>4diUpamBkk4 

SEWr-S'ib^ ™Sl5,!)"finE3SS^ 3 

rralSit. ^urtdnad la II-A»b a( V*T ^J"^ 
men tBrtfa bcaii waB ia mm a uIiihmI ai U« 
^^^a nhil-n. If ophit, ib^ li 4. MD*|L DutiU'. A 
■oia v|HKiMit 4mT Id ibifi : >-Tfapt p a-tivlr '^^'^i^ad- 
■aiMpaiiiT ai Ui^ ait itii lurrli. I'^Jim^taiBwdj 

InitM *IL^ rtVphbpUiaLlllf* t-lltril CIDIMtL *f 

rtiailiBid viUhhl Tvndt paS kuathr i^ 

SSli uITltBapt miBBiitf bu aaaal -t. -n^h- 
5hBl'brf»*pp]f apriMlatila mo**™ bf waJ-jUd kn 
laffVBBkkiidalifr BBd Hat liai bbI itapMi Lefirrti 

MpaiataKi Pi«H ikr hJBiaUrpluB mptatlrSUalUi 
AaTni-rairiBiii^rrtahm Art, aiid qilMf bhAwhU n 
^Ur mwmfi itaTa bit PA a4ca pp iBn*T«i^« Ma" 

fllr ni ia-^1-| Y- «Mb (kBH !■ ■uiUa^r t^f tabir Ed 

'^l*»- indi tbp 4rtAh toMfiiet^ bhUbp lu* bw an™ ' 
■lrul«d aad tfci ipiiKt« pumiv^tlM m(*ii*'-ArllrtrfF 
TtH raipawkUilr 4if aiEtalDiHEcibf ttH Ati>nlHl^ki 
atis^ld not 'all ua • uiunM^t^t ihjd.B«jl aaUlukBa^al 
laaal *ll bhpLIiii id rn-^.'-n-'v. I ub, Ao,, 

JOIIN hUITLti']^.^'r. l^au 9MI. Wral^. 

r** 

I.Oaw.aaiLl. Duta. 

tkalai !-Caaiib»a« d j. Mm T. J. 
«llt aad r. tbaoMal : tamabial bhIbbI 
I. BallB, B. W. SaaabiUia, ud 0. 
Llaajaii'i mxlai, Mi. a. ^. B. Balla. 

aiBB laun iHot* TrlailT ObanAju.-i 
vamaa, ICr. B . C. HoUn** : tnabaaa'. Pi 
Waat, Vbal*. Bad H Biddia Tb* nr 

" ^Mtaa!*^^ 
^^^^l^l^tl^SiiSf jfCSi. i. Knur. 

HL. l-Aul^B, Baff^i giwajaia*! araadn, Mt. 

ti.c. Miita: paiihAiMiaa, Hw*, TaAieaek aad 
11 W,Wii]iaBBa E lidiiH, Mwh J. Ha Gacdatr, Cliffy at«k»p H. W. HACaituKii]^ J. Jmck.- 
Hit,-, f. Hortva, H. Kockb JJr ll^abacph, B. K^t- 
lKirir>i, U. fihHor : pajoahial TTTt''"!'^ — . Mbbt^ T. 

AiHMik, w. uatbana., Hh E. Ufh, b lUrtbarfkt akd 
H. H". WilliaBBH, 

Hi. tEI«t>h*a'p, V|OBmbk«,-OlM»Bab'« wdaa» 
■ r. F. C. MillB ; Taovia^a wmhIbb, Mbtb, A, 
Ihraa abd i>. D. dUaki aUatbHtid Maian. W. 
Q. Ad WabardMa, BddM- T. bwV* ; dddl- 
r. U. ^ilBa^ aqd Hti|th Duff. 

>,- - 
PannUal Koo..i..ilDn : Jadfl ratal. Jt W. 1^. 
Tonb.H.L.A., J .U Clam, I.r., t. W. Walbir, 
aat VaTrar fbablia. Aadilar : III. IF. HuUia. 

at. rbilin'a, OMap*fdowB..^anittib^Brttba 
Haaan. Hwa. Ii*laBA,_d . 
□o«ul I Idnvn- 0. hlter JkJhummt. Mwth. 
QoldiaHb. AadibKi : Ur Hiadbw. 

fit. Ilaiai*1, Wantiilia. — I ' la i da^ vtrdi 
HaaaiB. JobB^^addllHcrE. Oiaaa. Kiaia 
•ardaa ; Pr. F. Unaiqad. HAD A TElimiDLE QOUQS,' 
S5Sgi^Pi mr , t , |i -<, 

,b Ma^^Abaat Af* JMn aiaTVad a a*PBa tMaik 
4rf ^ii^aap_ atHab laft bb wttta bbT dbBl . ll«pl»t 
tkaft 1 ha4 la flaj aaif frM anrh waar Vaaa 
ippmai BMbaaia I bad atwribb atm^, wWA i i 1 
Th-^ria" -[■ -taiai Tbb ^bbh «* iniiw 4h*lla 
Ifutfki iMT, Iaaa4HI|j*1l*i*tiTal bai. AttklftMt* 
i pl^*it to aM k ta BtfWf, aaa at^ M*llari u >*■. 
%4ltlp Iv^ T iBtb aonUi ba nUaid. wtaf Ifl I'lPb a^ 
■a BadUHDiBbr awuMBta nul n4l«f* N " 
WB* pIdtI^ iipitiar aaaw. iMbUautd la dtlp wb. 
pboDt 14 rui(^ Db (jf BT niapili haiiaiaad Tn rid 
abfwt li^tl 'a kmnlhiiaH a*d BDt hif Ifboiti*, II BdlT tbaf 

I iTiLirlLL Ei>« iL p trial. L dM B,aBA bWB b> f<r1 P*B^ 

T^pt hmtbrr. 1 fMaBlanid lakLaf II, >^B aaboctilair 
■M^ «Ui ta valktb)al.iadaBaavahhl4wb. Tba 
i^liMm**-aB<**P-jri.dir^BaHatiBa*tyahI aball 

inU'p bulitii^ni di trrT^edriaUablaaUdaaBwiil 

41torona«]p I III ih 'ii I Til |hi lallii Biifthall ^irn 

FHtaHi OmwbtHLt tar T.irJ<l. ^tvM-Uat AMi4irar'4L 
LTillViyB 
|.,L£}VJl''H LAoUVUII 

labovmt 

TAiIrifU^ BE U A DIFFA&XNOEL BUT A AlCALL FABCEL J brtratvUdnafadHftafcnai— 

Uor I nwpit prlM tuc tba Tta ara 
J,U>VVb 
LlaDlT&i Ma LLoTrri'd 

LLUYL'd 

Lujri>'ii (•inU imilR, ITAHET ; 

•HnubaHnEcr, iiTiMiiT i 
■iiiKMrBtn^ irliwiowH. 
WBISST 0 an.LDTi'b Tm TBI GJL OOilKT inn pnup^altr lad B^gf. ||4f«<t^Bi 
tit SMiiklieurm ^^ Pall, ^Md* ^ ^ 

VSIDAT, APEIL STtk, 
AT ui r M.^ 
l^daMw'*' }Cvtbiii~'ia' tibart ^ 
ataAab*^ CIUp*i fla-plbppk 
■ana to dwi^"' ]A Miandpdaa 

„ i-*-^ CW 

raar^liaE naB«li^ 
ftypai m i l l Ckp*T»i aa* Haiao CdafBB. 

H. W, OASiY AltD CO., 
" ihmtai ea ttH* " Mdaiabfifl it tbt AnbiH' *wU*kaABKraIiT'^a^f*l*Tr>*'1^ aad UiviT k>ad. 

Fqarlj^'^ry M iiabh nur : pb*uLuitt1r tba Mip^ 

■in 1 1^ Iff dbi»^, iuudlB^HBt , 

WEZI TOlffiDAT MOBHINO, 

Bd immh^'h abany 

TMB WBOLV DT VtlE iq^UFVKn*^ 

PlJilfT, *Hia»T'i-i"I-*_^ ^ 

.a SplmdiJ iir<iiiehd« Ogff^^ig^;ttm bf Jf UU||E ahil &m . b 
1 Fcui^'JVHiliKl din^i tl^l 

^ bniktia] 

~ 4afCibHaj_ 
^ ..ItaBB^i btjbi rAH[4</I TBR ABOVE IP OSiL (IP TJfS JtlVT ntV1NF34f(« 
ffEH> n piMBiM, Pai 

Ogop a.. C. iruaJt baa awltad ij will bt oAnd ia ui 
i4b.M|i*B bUiiwiBlbtivalla In lad, WBhr» Mubuwrr- a.} POhilALE^ (IjKL.EbPu QU "iMai KhAtntilM, Ml.. rfVUOLttHtKKlL.^. i u.:jaL-t;L?^ hjM njtlj'-iK.-A i.r' 
H WaUi ^IiotE i, fi.*iit'l . Ll^[l. iJOiidnrll, 2. LyinJ -bli, 
1j>lVie tWM buLi^Kul^, ti -ioTtn ifrai r*!. i a 
JP«WBii,JiwBW,.da., T'T>-*^-''>*i^tyrt,g07:J:rL«fbPh T ■rroi'i' 

Aj LaaKi^UwB 
IdBdiB aad UMi^ _ r BUAldLUilltmattd luriapiHt. 
d UMi^., writ* hr HTr vr kr*. iLiMt^Mf^l^ 
r [WMB, r^u "tii md, an abbjlii[4J/ bLhwu^J] atbti 
tarV. IAh Iriat wfl* wl. 
MBMBlda^Itaati, ^iiff>. nn^M Unaar 
Mbdal IMh, ArUolB Hhf r djwiptkin bt^t^t. 
iddwaatia inaiatudPLJiuinbiahf pitpuinl m 

114* Hi UpUi L>rr.a»r cuinifiii».-jfr. 
HBMWNllF^V^ U4ipP PM| V4a4Hm lihRiPiwll 
Pmb \Ai* wrU^f fui- utAHTdnlBii Uitt tnpli vill Evil. 

VA'iCW(-i»Vl>itl1lhi:^4JhtUvhl, Ajrutkdat 'iMli, 
■aalBHa, iMd ufl '4aM* I lapa. LvLwr* aail in _ _ 
ftUriaOad i«. UBlr MldrM»»lir. aid Itra. A. UfTt'ablL. 
lU UaUurni-ivi^t. 
'ii'*^ '^f* W»a'lM"*'l I" L Ml V f aO V 9 L u 1 Mr, Md Mm. H. MITCH BlJd hiia * _ 

' idurT-urr cutminv, pbii bt-dHr^iir 

aUar atilatalaL l^dJai 4b4 flbaUviPii caa nJr gottip^ 
tbaiiLfMH' T4]ii4l ta1ta> ^^wwuiir 'C^o^Tmit . t'Jii 
Tpptli, JEWPllHiVd If^rtnuwWiiP, t^aifuRU, J^bk i-ia<^, 

irikmUBrv, ao. iJttHhi dUUl fVnvlW «ll«adiJ. UpLf pa]. 
iTiBi. Iff datJimimit.. dilll. \t^\* bn.1 frtiTtF^^M M*u. Unli. Tablr Ubau^ Uafih MtMlki i'ldlbkn. 
>In. AOU^^Jf. itai Omtkipvat-ptrofl. ^ p Saitli^d WUrt(^*-*ri ti*aMtmdJ^^ 

nhKiitnflif'^vbBB' ^unrlL a£l'«^ VairjpH^ Vv: GEXII^aud^l 
|pn«ad JK ^¥Vm^V«, Y-TT^i- Llpffm, ;i l liiul-fiti-^l., tijd UTdHFA 
OJpri aad tnarip Ch,« hd., jpU 
- firfb). lad. II JiibB.«.:Whia - o<»iiir l!--at ta- « M=TE^^ 
r |i*il>iaiaB.| *ttt Mlaik, 
lar.batvMB baadwiab boman.«Jl|rdB(^ 
vfl] h] wall mrudad. Haai^ nofbm Ol^ IT STajSeTlfiiB loa Mih^L, odUi oooT^iaib, mit^ 
pad «a*j^MpibK aUl b* pum t jn lbiLja l B ia Al. 

S'l'luairKii mim WpvTr^. lli^T ltJ-fcWV^»WfiIl^^ 
Aonldt j. _H.» «L. npip Ui^ U. H^riip-it.* Waa^f, 

SIKATKEi. p I'oliip'j'Ur. li«*ard ua rat^T^''^ 
Tt*l*l'5ai-rt . AanaBdmjr. IrlPiiJwiflf:, tipbUJ^r 11 AU^.m||6fi 
' ibfluld™ : **-»ArJ. ■ ■ - 

J. MOri'A'IT^ 
BMH. Ihtf br«* 
bTboadubBiiM;^ 
fmtttl ananalii 

aa* D- Boita r,- trTAmfr. 

UVjLrHl>« aW-da* IrVma^a.^ aaa^-d aaVirCHB 

P b»pijpa*ni; F lUUSfU, FUnaK, n ■av'l*itatti_Ul. xMU 

Mailit bnbna, K, Mtift**, ■ ^"^ 

17KiU«I>,aWlijt ~fii~ita''fwu» Dami tF 
[I lf13IAaaV. TU* awdr nu *• mtwwtL ^nHaTi^ 
fill wUoulaii ajn *- — ^ — — - 

ntcEur ou. n Ilt Jlaadalib haiad, lal aad p^iu IMKMm.avaaJ^- 
Baari..a,TJiBa?.T.BbB.it^^^^^K; rw.wti. T.aviblavpdrl* tli44l*.*1h*4Bill«, vdaaqoott 
lowlUoih KtHa*!.* rnaiatHd tor aatantataJJiki.itad 

rub. ■ 

asiEF AND c *rrij xtutftiuiia. 
WE M;rrLV thih ly vakiquh hizes. 
uicv null WD kivm AKamBia 

■nd adni 1* a^ lad wawill I f aW tlb ytyy^^. 

L^rU. T aoaal lo «. 

tbw tatbalMt MLC. ibm. 
tBAfi ltAWUJ<'ACTlTBEaS. 

VB BI* UibbfaqlBrtn «r HIdUF UTAXh .^ItibX^ 
Tifh. «Ul IXIHI^J. FlflS. lUaultaUnaH Ba4jM**a#- 
ut *A jMjtipUMa. acltaedalw tlnabd* ^*al fHi|(Tw(j^' 

j™t** <>afT.^* fawjlim 

'Tai^'pwjil,-. '.ij)M^*K^y^;.' 
duramiKidt" :tibi^if 'tmbt;- 

VAtliMOl tnaa ra Vital 

TBUVOffT .ad caA WJK nTSL. t&pt HAXta ia< m nari A L«Tir>i AuirlatrWb- 

Fkt InlKHt-M u-'iA i^^i-r yvrpvm a^HlM ^ ai Uk al im A 

lU^'lff ll Iji'ljCUIHi^l i'4llU[ain 

iapp«i.>^ ii.lL] m^itvij. 
jL>um L>^'L^Jb^ nimys t^'WHiE nuv, Ltd., 

1d» ;L)i» L-^ci -riLnTl.. rJ.]MUH. 31" nDkPiitl 1'ur Ll'Ki: WI^T TAB UttS- 
Tli:iltI~l'.bJt tar Llie-mMliDr of ^ht.U^li i'pEtiii^ T Lp 

tfmt ff^un'A- vj[]i KkW Mj<-|iiu? i.n ItP Ki:'as-3my IB Uti u| 
'tmw Liiiit ^f f-'iIi'Dl .' ]□ riL^'hlLibf i^.irU. 

Hmti DASItTi 411 I b^N I i^'^rHtETAJlV, Ltd.., 

l.. .."Ji J'iii-«rtpu;, >ji.iw7 

^^^eXinu ut^K. Lau'ljinriiiriir*'. vVrv-Ll^MflkPiiralp 

lit-jy in r-uJ.ubr P* 1*™^ [>iKpV ikjdu Km . - AK*li 
i4ii(ii^, tKbliiv I'pWpp, IhJ ; LrwLtfi- m'iVi*', ?'.h ; 

PU]iiii>iidi,»B , ^^lUrCLtpu- fit*. iWi^ wardMtMir..'^d 

IJILOI I'VAia, «h L fVXFl .^N^nl ^LluWujVL. lllHLltdP.|l, 
rruB di>a^ J fUlLrigc, |IVitpiiP|^rir.al|l ^IliCbv, hlitf ill': IMM. hlHTT- 
[llirU, ADEriLU lJa.l'lMill' b.llura, I.WBEInlJl' I^EIlfDl* (JImIT,. 

CplnbiH, l^liru Ht pja EJ.ioU'h. '11 li*d.>ai.. HpymkL 
ilviflUmii (XK.Tff^llKl^l. Vit'li rLmwiVMiTSaa 
• bbida, itirin .'w In ^KN. iii>|iHiL, 

m/t&u. A'lhm i;j^«!ct]i , 

cn*all*filii«-fi,nii, l^iTif rallw^r Ha nmn^ 

S'""TMVr.*lli*iir"aoi)Vt6i,»F*bt in Kfi^.yi. ji1*f]ih cJL 
LIvfEi., t-|iLl> K'Mirb. Lnm IjAil 1- i'u,nv piK^ HtaUM 
i'*#M-, jki -i Ib.L Vb iTidLii".' nil' I I'rniiri", {/.' ' ^ — " ' "-^ 
ut :*TjriJ.rji B. I^i LhH.iirr— '.F -. i ud dv4 raitik V.I .J i.i'. 1 lir «^lElM. 

l^■**rk Tilrrr 

D. ku^L a ypptp, »Ad, ivetTtal Vpjji*, ibnt^c-pC, ■ jltrJl rAJ-E. r-hMii, 1 lll-bjB 'IrLnuk ^'rijrldjriilp: : ^ 
t} tii^iu Cut. WriL'JiliTiJiir^ ; I Ti-^jb uji] i iHkri,^ Stdfi 

>Vi'i)Tljtji'L]}^ ; :hliiii J., i*. PCiii Lii rwE . .ivrry'h ppA Fijid- I.lllll hAl.h, !i,L.Lii.ur 1 J;;M'. . iqm^.U MHJDII4' iUlli^ 
* t;iim;i -IajVi'. Lfrti ILirmnh. '^mipu^ r miiJ uLbri di^'tnp OHlo-H^^^niM "uatcWb tKiA 4>W' baUfltoa im lUtb If Ut, i.ViLiiDr,lll I iLlubJ^. WaE'iTIU. pM4Ddrb«Mli LJenL^ in>tn4Pmp, la «>#.4 
u4Uk*bLi«teFJ. UalidU-X lUlttanii^] l'ifi>Hit» WAHrsa. M Ifb^tfartrtay but q»UAr. Hati A.K.db^^ li r Mrt-jQ^, i* rgpaii> -kkt a>a-*d . - Mlb. aad «bilj-H alut, Laat at. 

jjig ^"^^ &tipli^Uwa»H.WIWlAiNIL TXHiJilhMAVL, Tin paatlBi, m WiMful ^ m k^ XJ! B— >,lb^ jabaaloTMaiwaf OMw. I'lVT it ttaOiBhia llvtal, panw Bartinawl rpJaur 
J ■t*<H«d fc. fawif eaa lHia_br Bp»lrwc. T tUTtrujnaCUi^ipfa. Uiwd. antii £>iid4ad 
.pj^ is^ 

L~(nR^ na^BK 0bH VAtcn apt Cbpia. *i n- 

Lual'. ^bB OriTliS^t^lbafcSbi^ ^d LUKT, Ojtd Btud. but 4.1.P.11-«a4 rtreulAr ij.. BM p*duup HiHKu t rtapwt . i I t>b-LttKfiLiii^a Eopiapr ti 

LijoFJii*!^ Itip^lpr. WrT"nffThiir/«firr>arnrrwi kirk- drd bliiK pwl, -a-JIb b»J 
_ lii'^ 'rt^ Llj'.'l. _ 

MAtfUdlJ.S -J^F.'it JJbhtb, iriii.wJ iiJ«iiflj* 

H-tl.f ,ri,|;|riH. f :i- ldv.H..|rr3||.|,-,1.,.'tl,, .„. f-. 

^ ItlLH L> I. *'-<l t^'-i'i' I:rn-.i1-.. L.«' 1.-./, I iTTiird 

Lr ifi'i E.i N.-i !■■ Ill Ml i-Hi 

riMJu'KjViT^.-Ut'l'li.. Uf tiki , N./'.. dlijltoiMln^u , L'i.ip.|i, 
J, JLitJitaiULilMd flad^p., l':iikbB, E^KiB|'»i. 

GDLd> ViatrtLBml AllKrt,u-lKiKwliiiaJ«.nata M^H 

LAllV^aiihiiHli'lltWtrWjU^b, p-, LLdbfjRMi^, plHlftDilUP, 
i^krtJJn, Idr*. CiUl-lPU-ii, IMJ.p JMKf-kl^,<iL^ ^Ei'Mnif bjUiuiH*!, Jt 14^ 

lEi.tiTT^ _ ^t.^ ii_E .In- 'Al l' r, htb rr*^ 

,.iAbP> riinm aad t:b^H-p-iw^..>>rjj l";_tirtpi^ 
J abOMEdBir : ipwpni. ' Vtrr., k'4d.t«nl«t I'Ul', ni fit, kiOB U aal b^tM bnijdd< ■ rt^*BZV4L.a [^■a.bl^jH — UUT, 1 Br«br. tlBEh-'MIii-aiiiLp L^tAU* ^i<iMi 
J JHnatn, Ibtf^Ih tiaiiBala, IWa iaBjpffDP! 
uax. CaJIABlf*" W*iltn»d*F, ' T (HfTA B QlbfihrtJ BbvAU u'deok muV, Iklw W'"^ AVm^tu Hiall, n'dipi'.adtBWan^ lA nfar aiia pp ^ 
NHWiebAidBfi: _lVClUU!vuBrjNl CkUdti. 

Bn'rrUE>, alf mrl.! ^hJ iir.r .,ir.4nuij. ,1, 
jN'tJATlh5r«itij.,_l--.iuBJi, iiMair.^. U...:i ■ ....^ 

t**fiKjij Tmna -wLnly, dwJy, t^J^ n^i i" ' "nv - .-.hi - 
, trtjr J, U'iHUrtbf BBJiAdi.ULk duml;Lm1jI-, Hiul'.'J. 

if diH.p. M !■ , I'JlKii'lirfH r.U. 

BjlLUIiWThlX 'fi^T ijihirbft :!!>- — h . njl. J'lainpc: 
jLl ll^'P V ' -a'^'' ■ _Sii'_iiiU»Ji P-l baJB, JUT I '111 

AC d*L'b. _M«.|«<4tili a^dlwaC M jg^l;^^ 1' w 

fiVitValfrr jfarat-tityi'Ji^*!.' -IT'"™ - 
I CIaJt. 4Ji4>f4r PD.1 FM17L. riijiiaiL, i:i4_(#-,_tr»r^a_l _ lltlfUkll^ ppii UMiUfl*^ ll«F*in ., du^uLi t4f I 
t rtat TlWil rtyb BaHMii ff^n. J'l.' ^'f^^*^' ■>'■^■.'■'.^.*■ 
l] r^U^m tor rvAE'4- p J iff AiidiHiar-jda, Hlphbiuh. 

b7iUti(W0(]iLP4U>a knfh hdFftit lAidyt llii'Jfli^i^b 
BJ |j (/c.tick t<i-iLir. 

D Jtfc V JjJMi;BB.-*lnBiiMlrtpBT|^ml^W Pnll'3bugiS 
.1— ta r*H nba^_K? j i™iMb-*,,_T -dA mtiia. 

BKHY CAfli^ aad llrafri. Wttb pad wMuUt M11W4 
Aj tfti Bark *fl*;*a 

dAliKi wmj" biiL and tmrnim MHUf, l5n'iii«J«i 
J pad li*ta*l JitPlUi, EhiWJ!. .PJ MpMj^i , JtvintnL _ 

Oy^iCli *<ii[i-Hiji tAnb*, t. Ibiin, T*lilpi', ^li'T '^"aa- 

"~hbBT-4^"^^ ."te AAJ^It, ahBt' F"" iriM. Nu. t |4afli.lfrr - lUB hAidft i^rtta* Mariupp ^WprtJtainj 
"^SjSv^ a o litftaac it tp IT HlehnfiJ. , - Bdlfwa f^KHMigimfli l>|:ik^ 
, , . aad -diritwi, ; _ I %[»fari!iltT kia* aad J irii»t , liny Eflcwj^.^ 
^Jrt^np blpkfcria. 

National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 288 , Apt* III I>l4j III £ti TME SYDNEY MUltNINg g3S«AtP. SAi'UJtltAt. Afltit SI, 1900. 
A Burrari < ^p-^a MnnM. fait — f h*jinr .-<rtn*a v^m, wwtiipikij*^ h>r ' mm: ^i-m l"^ ' " ""fi J*- ~^ ^^Li^t 

fcwk, u^flffr lUi. JCia i«a Ofc, ■* Hi Mwmb^ i^^t. kibihn, UUfcUi r. I *. _i.ll t iWl^LUt-j * >J n.«*. __ 

'' u u ij~L* u Jr r 1 ir JC.- 

FiilS L/i V jfll:, Biiji, u. 4., N>itt anikpf, Itk;: 

i'l r-Urh h! J JIM , . . ...^ . . ■ . 

Itnf HHii jt, n* hUli^r M il IH*- *JllAS, itl fi H *t^i;i*k, ^ 
^i~jv>AlltiAlA.— A.L^MVLA^'ULJIV, > ifci»lfB|i«i.4i' 

A l^Mird ('[HUM ttHH|l'L:rf''l£, illUMfrSm 

r^i hi'<.bL'L<, JuJ<- vuii, K»tj tim., u«wiy Aa* 1^1* H( 
'.J. JiJt:K^A',K''pL>Klap(i^ 
B' HJUHi : 

J»-*tf( ■■d fnsv&., Ltd. KlLklVAFl, - 

rii.M»KbL,ud H^BdM, una*, p.L. iuw*t Mhl trul 

U~u7twui"ilj"'gBiag^-i ^ i ij* M^ flflrt Vita 

ftmr OvuriMwuhM. .r.i. -'i*jifcii«i», nrfAnefc, (fcit 

tffltLAJfU. bjnHK»j- t«lAfit4»B'.|i1rt#. 

Vtlkj* lIiuA-«L>Bi1»Hi, 

^ >t imiiH._ 

B" THtV ,6b. »AftR-IOAll.-Tln(>dk. Vlll. Kfaff- |»n« tru(ifl'l^^f*lH« lh-kitTH»i uf itlT-buJr Wilt 
""^Fk U pi I Ua£*T5I U iT jit CO.. IM., AlfEflTtkmT tfilUjfm-OttVi^rBitrt, w «* 

(,f iT4nlT««pa. 4>tl woa 11^ in l*M»«r, Hifl imalthj \JSmb 
CLMHUT iKMLiul. OUttkL'l DdBlUiUhWICt NTkU nHOW, 

IpiN^ «^|i>-*i] vpallt^ulr. brjiiHttH I . r^^n'tjjF, UaBdij, 
*4kn iibii, 1] nry, nrLkn. 4r flk riaUihhe.A'i'i'Jil nil 'r, 1'^ 
irr^R irrk>j UlMt. iimiw n\AtM^ww.1.Wt*t\. klrio «11b 

luVHH tiliVvti, V'*'l^r t'ltl', «tci, Ac I 1|L4i>l'L-4^ 
!, IlkLHjklL'D, fK (if (tri-'irk-i AllibMM^ L. li - I ,t.L> ,J AM, ■-.i 5 - l-n.H.,:-! .'1 

ufiJif*, lUiiikkilCii rilyf^ JWI*!'-™. |iaJ'"U"i(*'i 'lT-ii^h-lui 
VELLa, III |i»..P,i>< "Bil 

KotUB. J «E. Jlll'Jf inUJl.1- 

j itAhOlU ALLAuli ^jamXl.^ Jui'.tl-*li»it. 

- - -fCa^T- — ■ — ^- 

!^ 

rU 'Hip, i^-f • • 

YJ' L'VMiLilT— 1 lihij^ilMdrQl>ITAtf i^t tfAmiR, Bsli'li-ii, 

.. . r< uL J^ . >[4lvRLlALI. Itad ilUklCbj )£l(, ["itL- Al.'iLII.I.Lll'd 4iJt#r, 
i.ULJifahidiiiVMn*. LI£r Jji OuncuHbrHti ■ rjaemmtiA*H "H im. U. H' ME , ilj»»inH'™ii*, iliida*-T™^ & iMjrtiMm*. 
w^.^^u^t, Jii'^.uui^ Bblhltti;, iujl AikJtu: 1 'J| |- liiJ^, >il:i'm, mUHJ>' nil I n.f Ul'. Atii d.. H L. 
1.. ^VJUTt^<^ T-^TriirL, ..Mihh-, R4UT',4irui, t^id -|lk^-J"!lJ■ M U-U.S -L.ai.K^^I in lL« U i>Lli- 
Hit ifT Lbo UuU.I . kM' III' uhuKC lJi.i|i^tl*KJ 1^ A 'ii' r'l.iijij;: ' II A UulKI t 111 jM'J^Ls, a ll> iH lilittL 

rl< TtVVSE BAiS*ALi, Sb. Uy nT- JTMiiJH'r 
iHil*HtL\l» b.iMi -tUJi, udCilo. Ah >Hn»w4(uU|Artt^i»iM>w-t>^r ^ 

'^STrajHinS'i^^— jf"i* nniOU, blA-llCLHHBi Jl it 'll^ 
]„ X .in.iL-r V t ..-IL uil.dUhn^. flM*^ LHill., Mkl f..tfL'. 

u'.,- it-iiLLn [»UNWi irr 1^ ik.^ a I.AH^i^h rj. h ^ 

'i L-l J' ' ^1 Ikl'^' '>' lLl'].jl'IMIri. tk^vLu^ hlLTfelH IWITI 

V j ^VTiVi. ■! . A^:-^-. ^tifc^i.V.'. ^■p|■. Ti^-^lf-lrtii** -^it "I't 
Olirrt t i milt.W. ^H*1d^UT». 

OA1 AttriVijOjM*™*-!*'**^ fii«4w. N Bhi^ twbfe. itAblih (wibfeenwi Hi 4 

m ■ so, pnL UM. 
ASHl'i rl.U.— - r .. ■, '.1 :Kr* i-l: 
»>Vl]u!tf.-C;i^ ' 'I "-. 1^ ■ ^ TiMin*, yi(na.'-B, 

lim.lijKrtihhUiUir', J. nl • - 1, „ 

ev»YI4W.~Viniii^-Lr'^t, Jlr-rL I)-: Wl, irW-rtW'. 

,.,,ni I- H . brr^K^ Wjit'*^*^i^] fi*-^ 

n 

li 

IkH.^ kH uTil, tirWiii'iil "t'UaW 

I > <iii.,-.:.<!' I b' nljvm, bu\i ULiiutlT iv; 1 f-;.: ["..T.. 

- I'lT^'J'.. euui' I'll DRmai. 
I] ..[111 .; . nr. 1)1 1 mm."! .'i«"4™i«iiU (lio'iiAu i ai*ii*w-*„' aiiitHAHA. 4 pnjih^, i>*ii». 

t^v I i.nir.fii iin, Uv^»^ ti lU rM^. 4«iAQi>e-tt 

V^.' l«lL; $ttp., i(>^ ffc i^'AA j ITi.- iJgn^ ,.b^«iM,-Knt. 
ji^ ^n, Ml/If i j.uti vVnV^ Appir « ft*™ I-*-, 

ClI'T.-i Ul* TA^bP,* Ihbb I™ b«a<libf , ■iBi' 
iAlMK-Bd lltJJtWIi. — ' ^^HUOI'I^jliTiKl^cl wlJ«l||fhl«'1-0FE'K;kHlo l^ST ua 
\_J ir^ftnrt Bftl Lkt»fvl fli"**. limBl PFli. Hi.irME, mbf 
•itHlvl UiUi.'f. nuILaI-Ili fi4i t'l^ti'rL.Jin i;r t,r.'lilL4KEii . CIO 1' T A U M * N IJ J[ h-t* I Jj J 
J f-UHM^llKtJuil Un«UhMnIli.U. 

Tf 

G Jj Ji M. UIJ-J.VP SJJiWL ftp J 'J IV. 
Td.^^1^ 1- U. ft^JtHjiiUri. Ja n.. 11^ Htt .*lj*tt. 
r~j~~Y a H 6 t T U LEI. li'UmCT IfU^LI^ pad CO^. .law Cflll |'jil>l''Ll1C1<lh:H Bad UTKKtol. . ttoititrefHi r.T 1^ Inr HAli . . jni] rlkUjUlt r-^ Mtt<4^B|ii pu T'tui , >liATHWl>ULi, 

1(1 LBt; 
iBjQLBK Id iflBlB roiMH,-.v^!r«A^.:4"Hl*'&^l?^^ 
aUuU ULftf BAA ^U-.l* Lit., A^!., Iti. liipmn lod lt*llr^itrfij 

UAirLi^Qifii'tDT. To rji:T, ritHBiiqj i jjti-nii(i- 
Pij[iJ,7I V»tW,*-it, K., U ion -IF, "jj; ^- rn* ' 

UI^'^ll«,4i~14Ari^lM«f»l| B|,^u^Li Outtii^ir*, bH 

■ \AtiijjgainJiLA..-Q4iiH»UL'i n»«HJt f^l^:*^' p^bl^, 11 

*^\t^h}M fifJ- f^rJiii»-Ni>..*nfJii Wlfc I** Alba. 

I TciFtb ia>ji--i'U II. ' Lj[7n>ii.b lioomt^ lt>& 
■ . 'r+.'hi .nnw^. Kn-i, DA\.V'tf."HJJK I — A t^L^n )f HDL'^E ^pf « rwn* t knUSliUjV'.-.t.-W.^LiikKK l.'i»l]iB(i-V?iiiI-HJaMlK ■ 

If .;..ril-IPh'.ll :ti U ,iiltl UhlUT tKflT, fc»J»iliu«t' 

r.'^ I1- ■L- fi iri 1 » ijf IjI. I, /uTBi.lnll It* 

■jfiini. LK-HALilt-HJS i-k.l WitKSfli), UJ- 1A^il^^ Auqv, ktbe^ifi. \*-ra. fniiK tT^M. I'HPll^iBn HKiUHULfd nAli'Mfla HJIKT.— ■.AUJHUBpA,rB-iJ*tia- *rf tb* 
^^[^iHftnfDll.-Wllh b«ll). 4 rih.,ni,,HV'^tJ,in:iiik., At HBiOdr 

kAlJ' KiJ'i iSl.ii.Kii 
r> rittw l»Pi,J- E. ^in:r.. Liil' i> , iNf ^^^^h 
luPrl'ANij. li 4 lil. 1 «£!m™ 1^1. «':>«.., J».iW. I, mJUHNTB, ,1 mjl^iri u rlnioiii!.lii)ii>.»fl*"uWH, 

Htj.H Hji'-*i - SjJiTfl /™a«l UfiJWi 

sJi^^ JVfl r^.'- Bju-ita-iumi eji.* i'J< 
tB<r«. lull, 4 r.. 4'1 )llaJ. «Br.4 iU- • Tmi. i it^dAtrrDq. U. L^Mnnb*. IhHiA^k. Wtf«IU& 

1;tiJUii^Hui>luU' JOpt'iMTit^bl**. l^ft- 1! •I».^l^l^l«•s•»J•^J±*w^*^'?S 1 lUrkiPF,'*fll^^'-_'fl''1»ll'" I ... ... I'' ur.iMtLi-. I'liii.L-j'.i'iii ft runiM, WMh*«, p» "im-"! 
^I'. B npU.-TT, rf«iJi«. Inwr. « -^-J-^ 
I'll ^ISirtAAl jL l^nn. Trt PiU ^FrWt- 

I^lL-ILkltiUKtJ. wX ^ommm H-'k^C " ^ S^^TtibLf 
*■ JHJU^K.jBfiiiirtpt»lt4t*,Mfl<T**" f'W-' 

|DE^»d IruBl. gtANTuW ^ikjW, Will. _ 'i.»^ 1. i-^Hja.^u..d <f>rrt. UiUiaALLMd t TWWj Tiff- jpfj. ft.P.u. 

t; s I <^ II P ut *'LJTf n rj>i 

noil ti'4A|tl|[» uAxv, Akj 

uiofHrut i'i rt-»t» gt. B p)>. u-. r.o. 

TTiuiirranBi} tt i>ri]tlx>it. ckTRAaJt, n fl.F,D._ 

t«1.CT. 

^^M ihr mW *. 

^LAUrBMid BOMB. M tfm.i li wfc_ A"«>ii IWlk*. fruLLtmv, hii>TiLirjHF. H.^|dn I'l ! hJkiM.-Drtl^piifv EmE r. imtut-t*^ * Ill II I . ■ I. f Mfc m- l«irlH:ur itJ-iju^Hd ■r'irrAtSB BH«liEJJrJ6.ri«eT[,twi- ***4t*l^ ■»* 
JlJ i'BkvHH fWEtl KbtiImH, T«*j **. i PAH JfAtvllA in, bIm to tmrf .-f UME.^r; *Wii T 'EUj r-, 1 

ClTv',^'\7faTi^l'.-^r.-Iani- lliUJiWi Wit-Mi 

ippifilitiw^ ulBtin, «if mniUP f f ma. 
ritVr I J4m IdFI^ ]1fI»iiii □( LVHtnl. 
tlTf, PiH-FTjrt'.H ir P*rt"UvfE I JntTllltv. 

tl0^fEnL■|dl^-— n-mci-Pii'i'i'- ir.+i.irw*, m ruitu**, itim. F U IpE \m Bn,|r.iw:b- 
h.rtibP, 4L-«iil' 
■KF.i^lvUKTH HAV.-TJrt.. ILp SLI 'I'ETCl;. ^^^ll^nt 
tiiiAi, ri^HUP ni^l i'ifei>*r i:u^^">i bU .|(|iiiib<U. 

JiLi' ij", .'i ll m lU-li , fll^'") 
ilA 'A'fTA KlVHt-Wnlpr rri*T.-l*, VJlW "mI- 
ili-Hr-i, M i«.rtw, aJJ iJffl..*^ riFB yIp#-. E(H.m1«. ^nil 
|i Illicit- ft niotallv. f-iil *f iV l"« (l]Ai^ 
DEJI'III.h: i1.-^S,-fi:-r. Oil'*.iii. ,Hi-,,jiP, illt.KA^'..klh'*L/ 
■ il4 n.W.. r^il 8 *«ilt* ■ -r - Dfiilfp*. fifin 

r. .. . ^.^^^^ fcmLAtiUm 

„ _ {iLlftk 

FlN^rJ. I4<|*f>liiiii«, Eifi b Lll4il 

f Almi.^H^ l]i|i|kr, h pHilpl .^lU^^. tCL, W. Wi"*-lf, 

[lun.-, mi*n. *ni^ ciH'--'T. ilJ'J^. Ml*. I L■-■l*.M>.'7^^"tt V <■ JHJ d ivoiiii, ktl., f^r^Ml HHI fTiJBHjp, lu» MLtl. 

rtlUJl.' .Br . ] li.'l . I'lH-itrrrt. ^i .rSi,_ 

IT'ilrcE III F, BhiiwrjiriAh ' linker »Bil ^'i^b SJIp E W.-il . 

' " - ■ T(?JW Ud C^.r ™* V *^>^tH|j|;_ 

■t 'i"tHlJ(:n-i. ■t>''-1f'>4 CTm^ 
1(f. it iJr-rwBrV-t. , It tnun Lfr. 
S'.^ ]'■■-.: -L 1 i|i U..UI11'. r'LkT'lM, GK^ 

til7t;iiK~nirST,' 
.H .i.ti ,,1 Iin... l^- 

/> r j-:h.E F'J 

BiUtPfBi rrr.^ in 
1 iJiall'i^TLll, *^riiJi,L. hlKi.J^ »VlWl',-illL>l"^ftfc"lJJiil-lll^l-IJN**. 

Vi~ lb Irf 't JiDrE, Irjif nil., 

^ ' . jt p4iD, ^ ri:RV*i3i. I m-i-ii. 

.tJiwir lianSlS, H trnm™i[ 

r-Da.li, blli^. bt,Ur<Hiat. kan I ry. *rt . 
olv Jl* iwr %r'-. HIJ^JE^hUAIJ. alfl 

'LU.HEn.ii(, i^lip. ll. L'.O. 

\i, it! I - J .-Jljupi'P. vihTTji uniLT ip^ lEi-- 

" iULl, IIrH|.^lfl^lhBE.-»H EtJi*l* MHlVd, iMlr 

W.|n«n-:ipJi|.— !>■ .. I A? . 3^*, 

GLBS.E'L IT. M-n^, nnl lj<t>3p.— HnAUfat U.. 

i^. n-. IN, ifi. I ii- ■, if'^'^ "i-s 

. \*\-U- dLffiniT. l...l..Hl'Pr, HTSnLbcHfll 'IVl.,lWI>. 

tlU11|Kli>i riiitHE J«Jirt»,-l-lLiTiiiiii4 L^iillip.* tBt*[- 
r IfH ['E. If luiiiMN, 111 "Ilm, BD'l iir»4r M4r., Vi» iL 
MOT *rfh.. dl \<\ np«tnMi«lfUH UUiTV HA Oa.p 
Jim riii-REre^l, iiF* I, d*d4-^ Win^LiH AtllLA. .ivi<"ii aail f.tm. I'lirLKH *si_ _ 

lif^tiLrur>*hiiinfti.Nin^itit', fei' . n-' *■ 1. 
fwMUrklniit* \ I ^ nrjtt 'P' M^iipbiiMiTJiLit. 
- i^lf iTii J j^n|P> i[-stjr- b1w. mifdij*. I #1 I. n ]j E r <i 

pluiW' a JKi'tlCl-iO rixilll^, A kiinlfUJ'JIt-. Ul 

fljlini. in n.iM-]i!iv'Ji^«lLJ >Ul<k, t^iuijpv, A«„*r^jr 
|iliH*aili*TrtrFiii.1iii(i;, *-ll dMert'l.ifiN.'biiLT. 

llAKJifiKAJ.I. I'i-J-^M^-; rh*l^lv.i-rt.._iT|>i.. g P.O. njijii|« il'T<4 K. Bi, llimnin »nd 

>B.] fallAdH 1i«ll. ,. rw'Aj.u.it^ |irt,1 riiift**. 
IJL,!'-, k' .H^J IP9<-1. I^'ioi^l 
i-.f HI II' I I .I.. Ftxhliu*, J.v^ltltuU' m>n'i 
if^pi. ^ll Lvi-..., I'lIioLi? ■.nl 4 aid' vWV. 

MltMH'J^ iibd hLiKdH4AU'b^r'i4d. li 

HOIiijt!, Jltrk-Aimudt DtrfemLrAd, !< T4iuw, 
Bjf^L mtiB, lE^EP. ti*. ^*r« ai Bni4(m. Ok", • :Afr.. Lfr ir**ic. ittPikih. TJrp. T- '-iilM^a 

hiEb,|mi.jki,i , Win.i, Ill H Pub I 

LAtfJM. T tV*IKi 

tiiTiFrluF hEbLiUpr. IJ-k-tv kr- thd' : iKiLipi'rd m 
^ I.t:;. tlLi]iiiiMu Riiit U«pLwl>i>1. i^t Ki>I-at 
initt IV.nkiQ . lFliniRT.^'h-XhH&^ VILLA, M rATh-LV.-'r> t«T, r. MAT.. TY^l- k^^' ^bL^l,«lviP)i*L> ifl Urn* r*rt, •uK*ih'«._H;i ■! 

M 

M 

5i" _ 

^ft Ti lltlDD. Wa 
B T IbiriTl-HA 
, i ff Iht^liar******, 

Utt. #MbKwi B*a 

iliif Alil«n^ M L I A U. - ^*w k^JTTA I ■ t ' 
Ultfarfl, LaiLndrTi h^thTwrU. iki-".. 

^^^aIkek tw(iJH.,iiifn. 

'mjVAffHAlti lllAK>riiJt» )n^ Mukfl prt *i™fl 
Iiii idghi^lriirt-^— ^ *ilT to l^m. "*l . 

M" fw4tA ^ 'H.^Biitiriuc'iLljb \ i" ^N" bhiEiU. 

tliHiii^B Ei^iflli^w, [Pifii*'^"f "JiK'W^ndaii- 
ruia kuubnanE^ K»a..4]lii,Li^ «hd w'i^V^ all JD, fiM'L 

■'•™^*--'^™i^'«,'S«^fe^iS: 

, . „_ . mil 14*. . 

WuJihMip-T^Tiiir,,. A.!. BlHHl p(*dll«B. IV »1«H*.' 
Wi l4 (■ I If" y I I'' I*' Ew . 

a ft' UuhpS iS"!' pi"41.Um Tni|«tr A"fOi"i 
lEki'lli-fi-peti aw ISriilnfUlitrt. i:flf. 'I*^-. ^I™'... iMbinvM. oa>«!(iri«i» OrnCB.-! .4ip«U TlDU (if FIL'IW, ..II liKlM, 
j!.^-iiu*i~Hi«, i»™ .SS^' 
■ - - 11^1. I<twi^1>iilk n <Bll., A.t»lT^*LL 
o ST* X Til «vl| iPlliiP I, KMHl llP^lM •«'fUVV 

ulsdUAli.uLa nfibitWTBMp miw. h-iti. K m. niFdH 

Jr fwiT *' 

-j^ADDiirfirEJii^ 1>Aui»jNDrrffr. - 
. Un Sli.m«, llUiifJiiu.n. tj»ifSsr"iii.t SB, 

XHTniiinn, «ni»n,»«*4t.. I«. 

kilcbn, buh. p: 

J'tiijiUtwatnll.-Tt M*. ^fe Ml ""iv-i":; 
.iS.'^vSSAlS.'TSiSitSr ^STX 

I maln Wfmi ^ 

lfl» 0»fclP^-P*n*l,-&inU*^n™trf 
leLLlNrtTB nviM liL, fee. la^ 
^.,'3*tW5*ftV'fi7.i['i^HM'^ 
tw>bMi at i|Li.J^..Dt- .'^ -n Snf ir r„[, H jj-.T Bti<] i«j]-L'. 

[ i^iii n I I'r-JlfTl'Ba -ll i 'M LA VCE.l.\rtt5tW*f»"l«i 
i'li.i'jiNV-ili: (jV'ia'p'iiV-'k fnriB K- p*f mbK. 

IHF.TllKVBnillli>L,ia.11ipAHapt*, 
ATmii-.tMBlk "fP. 'klLl#t.jBr- .«i-nBt> ; aTi4 bI MJUHTT- 
r^iPil, iipt''. l*[rilTi_<thHi>^^IA/^_^_^ _ 

Hi;gKAN. lllhMi**Y.i r',VBjfi',"r1tiBFi,*ll.,b.HlMii'B 
I' IM" OUI-.lti -P''l'..— I uLlaai^Kit nn-.^l . tp., 1.. K« 
O . ^ 'H A t .l-l?f I- -H P . - L^tlipK, d i^HHiDP, L.. li.. 1 .H ffm 
rj1..Mi.: i(J.sE-ftV,-Uii*iwi. n]ij'iiii."-p:*l"iaft ■■' 

juiijtUMH.s-mi. -Ci-tt-fid oihHi 1 ^l^J..*'M^ i-r^i. n.'i 

^. I Jil>ij|-|rrifr. -I utlHjr, 4] |-.i.4n 

Mtdn>JI-^t. 0(iH«|P>i. A kAd ' .,1|£k1L : 

!• _« . hH. ., -.1 .. ).r '^1*1 ^ 

BpA nkjiq^. ^It. £7Fp. CT>i .J.-tl^h 
, flEJi 

ItV, *.^il" Afl.-lii. 
IH^IL l'..^t..iBl-.. ) 

I'nkr lIHUL l-P IW-fllr^. l-l., 4l_Hv*riiao. 

[■f rrN.\.. n.-iiT. ^■w " 

1. tfun, N inwin^-lLMU^pi.Kfw, ll^yrit^^g^jH^hSJ^ 

unnl [l-*lli-Ki rfH-fU]*dh. 
'W.ii. C 'TJ'AH}:, lit., iri;i"l 
jHi^.rliilii.JU:l.| 

T'7L«-i> 1" l-ffy. Ilii*!"-. I- 

, M^, lif l:tiy--t*«-,.-W;^iW"JJn.i. 

i'~LKry"ljV,T,'™+-TA''ii-:* ; 
fUjilLOj, FibrtriL'u Bifi^t. luvdy 
llULiLvhAr. 

'LLpybh' ii i^icii^ IK1 r^Lt-.iiiTt. 

*T EirYlilAl. J-IA, I . «l.^Lfllb^!.■tLaJ.--■J- ' t-f, 

£"ULT.VIJ1^ krPi.lrtl F, ^ isKjBi. ulJ iH i4t|-'i^4, Jl.paT 
IfwUoflH 4:bara>ltJ (iohiUi-Il. P.k^r d:l.L.l»L>fl ul V]!/. 

Apt't^ Htl>^^ L lEAP.'ji^iHF ;'Li^->tnt^ 
I LjWV. arli^'^Ll' <Pf»rtirn( far tipiHiJ H. dw:»l 
S(ra. brUKVi ' ^-"T *■ .piv«i™t( t-iMiifp -rtJ-r 
LiL.Lr,, niiilPTBtB irbt. UAH^tlALt tad tll.tS-, h.uJwpT 
ILib'lri yrWirwO. 

■tnt^ L'<>ltl'Ati ii.B^ i TOTiDiJ, k., Ac, nn'. VTr fit wr**. -llTTUAli HAYi-m 

im^ bH<r ''o^" I l^''^ I 
ApjilT i| I NHPHl'lf ElVSf^lf'V, i.i'tn- 
Mr>.iijH, *|-r ^fciuliur;. --I . . 

hidiLK kami , Fipl.l'L>l>dU £1 AuU^UH V|1i{ Ai<, Iki 

iiftTa'Hn'"iH>: 

d^H. f IIcmh (. run 
' um, FH tfnlc. Af|,^Lf N' nUiH aruiiitv amb HO'idAP " 
':KdThAUNt:^«i^f IWHWaA^ Kit'tm. >ll ikih.nt.l 
lAi'c*. <H,BmicIlt to tTft™ wd t^rri, iB't'l'^r*^* T^(|U>. 

'fc 7 1 Ul m tt'HUJli. iNftrHiir^, _ iJiiQHl*4rinm «ir?, 
( .(■; Ai'jl., I nF«Il"p EiiUtF/. kiw'Hfiid liHtTiHiri". -L 
»ni..r, : iill.t..jrlv iFi^jj PH^rlrfr ^I'lfiJ.' 'Illl*'!!, uriE iln ir 
irf :..VtW.S MS' «WfJi1*TftMrJ-taiilklmn, w,iij,n]-,,j 

Nl>ltTll i*lfUVKV.-Vp>Il-ir<l»l«^ ll-4:»i:. 
UdVVV^I^ ^.iHpLk] L>ltl4«<i, ^"Wririj^r n-FiiD . Ul' 

UFAHHf Atf * M JLApfH . ^K»(P Ai^lLi, .UlliJ^H Tt. 

'1[i.Kf[t.ivtK»?kr, Mr .r*cfc M ii»Mi.-iii^vd»: IL-.. J^nt. S.iL-Eh Hjilni-r. r.icjf » 

rj.'nis I uiivtUtif, Hi BhV. n)a(4i}i4pa', Rtl^it'- T»Mh. ^Knl. 
,fwritt^, t*l. rMATiH AW piLd llAai.EWi>LhiPJ|T KinB-« 

HL'ltDTVIJLJ.h--l :im<» pumh*. I-*U Pir flpyliiiiiL 3 
nnii'ltitAlli TiVJnift. HlL',!^ kJEi^llfil, P4'ik'i<, Wf^TlCxI"!. 
I' i|i|Mk'd hliihx'n 9^ Lpi^li, lunn: pAW*l'-a, Uinrl 9i ^ j 
AljplT H.,US_l-tL.-;, W«L^n-Cv,.Ll. Hm-'^-JJL*-. 
"VAUOBAN" 'tl B.Flf. " >-*tJLlill«haf1 l-.'.i, II " ' 

jTMU, i tkA I XriiB CbllHUd, Hti^rf^ktfFH f.fiHrrL 
Ro™*! Q Pl^«t■, Ar., ha^BEl. 

lJii(lJnk:.in^ — Flo»»<-, I? ii*tn.p. iMn*pt". B 

Khak ..djLr. IElIUHi. ^ M^iN,^, •^-iLiF-i'P. Ac^..^ A ^fe. 

Lpin.iM rll^-t<41.iff«. * i '<»\i- Rii'l^lHrat | a£f«rf}aaJ, 
'I* por n ' 

-p 

■'Mi]L4,f«l||All 

riililirijii— I 

hlubln. If. 
Pa d iL ki t^t . 'B. — U Pt, 
J.: 

KATDGUni (Ui:mltad iDT. ^'\A , a l»(]r. n JimMf. 
_4 iiM-^. liB.j AtdH ilfl w , Ji-ftlh-.T^^ i-t,, T i'l-iir,wt 

KAFj^iiTiv- KiNl6lL£, »f L r||^|^|.l^l|.[^ta»fl, 
. rttlaottd irtK, A. C. Wi rtM ^ IMn^.. 

Kl.Ti .m V in. . ti BiMi^ii b iiiim, t T Eikt. rtmuM. 
jh.BU Apjil j^.i!*. *ilii^ etjrijy i.u^iifetftH(t. 

KILI AHA. HiWi A4*AW.*-«1'irrAdjL AiwC 
g M,^tfT. r.g.ia#i!h,11ftV *pifarT'a^ftAad 

KIKlHtfl * )MiwAi-To l-BTp iMf* «4fHr Uaot 
bht, llAHIKhH 

^;p(r 4i£i'EiL^iL ahitaru, 

i>rUuiiljn, pbvtv . kiiurlH bi lirtMftjflilaiMtile 
I^DMIfV nAPi:Ap 
^J. JQ L ttil^wj^ 

uaV, vri'Kn" . 

Id LEV 'tr VUFL fAlMi 
fATia*i iA'S-rt&w ti'ttajr. •*l^r:r:-^ .-^^^ 

. Far all pBiE^ukcp ji-u.i^ l-i 

b.ii>>;Ei: itAP^Pi » piti.»tT«t. N 

l"'- N" 1{ J- IJ K V b S K V. U P 1 U N (1 « N II K. 
[F^lilHDSAut th'-ba:" VT. V],'. WanlnU. K<it . i .xli * 
I vrl^.ii.[a, II bid tH^'iciL*. i^i'll^Lj' lull, pnuVtPj ^bLuliid. 
uhL «1L kfliM] uldkte. I.LUiL H iriLM, ]uii i»UL. Pa lk >bN|h 
1»L'Iir, tfiftr ptnlFniT. Ti.' t'EV hlT 

K^LKn U.^L.kl U a'lllUd.i L'fl flU-htint CJ IL "f il tl N nj iiH I ikkDiEr.^NT i>p il 

ilU; fct-^ iM i 1 1 i f A'J-f 
■ jiy \ . r wi'"i . in Pi'LlA" i Hh- 
'■If FVii l I /w lK*irt ■'I 
.||?J LU., iw fLlt. 
L'.l.lt [f1.-Ji|Li rrHi iufKb IIm, LA'. 

'-£, Eriri.li..iMI B«, 
in 

■J- u" A U ' ~H." ki " Jul' H 'U ~tr~li~ JJ~ U 
I[Km^Hn>H SBAJZB, 9LALK ATd'PT,, fr^Ni^adiPu 

RU||-«,twat)*T>'B»MiaH '*iib |U bihlli hk^AP, [.illUir.| 

hHjB, Ht, iaim«i«lr liiriihM* ii-iM li M-m, djvtl^ 

bnijjmit Mil T<V4l4U» t.*kH|cBii. |iHld«ii]k. tUA mH\\itif 
MABta Mull cow Bpd poUill rr Wil' b JbIV 

14 IM lu in or ti( BuAikA 

0iiln la rL*ir, tmi fn't |iailieai'T« ftiAA 

U, tt. rtPI I.KiTiiK.. 

L:U fl'llJaW- m prf i. MribrtMl*. 

°^<^''^ TcnT. |l|tlBfldl4 >lv«P, J TlKJBlA, 

1«U, UlrtWk^lbkf, BliUKw H4 VB^fUmMI,. 

ItpffiS^'lfetTiVj' 'f r'- T** M4aiid t-AUfk 
bMwiM «HM Wllll4 IfArhiir, dm Ui t>j.i- 
J^LT iram. M Mdu. JuHd hJCtbn, dl. uBUn, 
■W'ti»|.B ki^k»li. Ab I wnA. tlM, 

M^Uritilj }1AV.- WYI cimt Ufr'u.ifViutt 

l(L< HtE.V4lr»ili, Trn-imt, lull, hjicbrta. icidil'-iF, p 
i,ii(i-« KlilPtJ J. piiirtrirB, L^uq EluxrlP. ti'dc . iii.i, lilioilb, 

bdUa, Au.K r^ri irMWh nnt IM. 

U. W. UOKJ-ltfi^ U4 UU.. PAVtrlF Ai;rtLl4.KT,^ Pitt- 
^1 rpft. nf bJ MriJiH >t— rt, U lj. * *Lt:^L , -J-JiV. 

I.Hiil.i. ,.JtirB>:Ji.MjTiOig..^^ m I'ift 14 Tviipji iHn»4jr Ibf ^Lr. 
dAKHUA.i.L aai) iiU dhrr gK. I'lEi-A.. itpp. n.r.o. 

Or- IM l! E « r II. li T. 

LmFajLEu.iirH>^r.cu)4»BTii uit^r^ur, 

UA B MAU, mmd Liritptf l 'git , f m-H^ •ffs QJJ. 

OKi'lrU b» Lfr. ■ Ummul-cfca^bm, Tp. 10 
H.iiB»»^^r«-L t<bi>b'** cm hpfldiliHL jpaAa tnm h 
.. A.k UAhdUATJ.BqdUKirrMrFK. 

nH-Rkr¥4ld Mpp. u.f.D. i^irPiiU'ii, h^ud lor JvL. 

■^S;iS'"i''?^!^iil!;tr'i;;r,:M:j:,i;v < i"' ■ ^ i. ■ ■i-H..tv=s"i«tE7....;i*wggisr,» tt4lHH', Bwoh.-IiriC'^l PABWJrOTOir.-WHJll^IlAHQllrjK, CtM^t-at ,! 
maai, laafrlrTi »p4 m.p4etm i™ 

TtiuiAM WHLtlf |_iir Tanijhiili. Kpiw^in*^- 

I" 'lAijrjtNUrU?if,-Ilu*lnnl iftl ridi-Ufl", fWBF*,!'^ 
Jim, IBP,1IH, Wa. ^riP^.Hm P-llili-, KiP dd, »*. », «». 
B 1. ii?ijN-DUriKUs I'ip'.utp Ar<a^ uzhjrd-*h*ft, 
r-ti L' .iflt P^pu-rijAil. i'MUinicti 

IlLEAME Cb]] 

TBI.Ij'ltD 
LaU-AiuaE. t' 

SSnj'UOIBflfERTA'i ti* . 

i'eirrb'iAn. Tnt.,iPf. lil.,**!, IriLUib 
lltrr.NrMiAiiT. P(h1 uKiiL IMU.. Utpldi^ Ih to 
1 kdn*P'ii4.l«,, itw-t lA^lD^U-. 
(Iniil HiifiPP. 1 iMPua !rv4m, all Man. 
ird^i'.tliv* UPLkm, mlf H bPAlud IIB»L J. Jitj 
hid. T«t..»liL ■jpTElflHAV/- id irJar, 
lilt*. 

._ir, L p*B lt»Ti]* . _ 

. II. ¥KldtiAnLl,4 cvar.'l IBtA. Btatlirp. 
.XK-'* MlP -dfAPiinnrv. 
V^-n r mAtm. t^i ink'. I'lll'Jf'r.-'V^EP^NAi fi^dH w a 1 1 ^Tw«p t TV IilT. P WfKiJipf Ift-Hflra-d i-OWS PHinhEM'Tll, 
dikii M iton di in iiH|>* mr HtJ^'i ^ s^'"" 

bMm.. d^iW jFMrtt J wt* ItH* ikfc.. w t*^«. ^ B^^^^^^^-^li;:";:^' 

RAJ^iSwieir^. VjthM r.P^wiin- >lH5.ft VlJl* 

nWHnKfJ: -R. ihrlwviii^ A>bl4ld. K r<4. , fcil. hlll, 
h*tlp.*<:„ffaii1fflp tT»Mr lE*ifil^*iiid iPoniLiFu 

t IV L:::itinflMtiiri-^ II iit I'l^P iJ. Jfi $JL .\iA<it PiEii. liVifili-'lin. H-ilJi-t.. fawkitMin ■ .\^<i1 hE 

IiTTibWii'K. -faiDiiv" IL .■|j-^™~"*HBF»si/L4t» bLtri rji'. J<i:i|U(.^M Bitd WAIXC A^ndpkk.. , ife A Vi HI ' A-^Pi |. .tr. wlUl '6b*>« T UAE^r>^[' K.— KEEi^fAlft." iLX> Ak UOIH rhEtTf, 
Ik. hjuilicl rt^HV*. nil. i,.jji«,,-j.,inP.'irrj,iiii. ItH- 

f:Iwi., Afld aJ 311 HiIT»*.JJ*«1*P, Fnw W-rfirf rutiBdj 
WATJt^^R U t,a^. -ai pT n- Plirrrt, 
I B ItE"}*- ■ JCH, M.rt|pfrpppiiiifrtf"»i)|A ■ t fWt.^^itUPAfe> ipj l|.|R r<iiBii>. f l^ili^iaiH. il^.n.'Qtf TiMnl, hjEhEii.mi 
... _ -^|li»iL»E»b|l!» I 1 f. f"r. . - T f I . A I , a Vilh ElSil UhMlCH. r|.4 eo 4H ydn 
lii IVIibH Bill jiTr*iii>w Haiit«alliiB,AniiPIM, 4ar™ 
iaoii n Iran bl^^l, lii* Ti«tl. Ptii^t, avfl f'^'tiFfllanp 

11. jt A rrAW. iWt J>*M¥»--t»»tH . 

It vte aad >Wl'l mPapt, , nti^iMj tPPri ibftwa 14 apili 

t*Tini lAag,i.rrtinril,ii«fil Ht *Bx l U tt f rWl W*** 

I ^IEri.»Al.C' AP-J 1^1 Mt yrKH. PJff..AH>^ fiftp^>i.KO ., 

ip hSiirtJ. k^iJi. FIJtfr.*,. aVtltlH^iif* Iti^KT 
k '-HmriFi.Mi.u* t-laHj IUitfd<lM^-.'#tliMi;H.lNRi 
;;i.jitB4*, ^Lid [invlMr ^tlPrwuH Wt^^^^llfUftip ti* 

... .... .1.1 ^-"jKMStf ^^^^^^ 
KAv|:rt k:k,-^i MTI'.UOIMIWA, Ja li'i** 

rui' . HLiriart] ii.., FkAl.tmu. Ivpribp ^iJdoaA^ wuppnf-.-. 
■ FiiiEka ii^ Ueh. At^n^'JLL JuM^. Hillvf4-L. HbiVIfIA. 
N.|l. J)>i'p« biJiiiriu an- nuafiliijrt.pilt UMl^h} » ^ILitarf 
\w\ LBk^rnnn* l^^i F'-i iIb*" vnJfi A'. A LtciLnl KumLpLlnpji. 

Urrtii VS~ ii^uLai'r^.'. ]iiLMPFiiri"jrpr -A t^hikLifutir 
-lEuAtrd lh>L^K, m^Ii^-Untii^J^r, Vllll Vi^rbni^b 
Kifil.tiibi'PW. aHtlil'iklNCtiW.tl44m:y4 >li>:j.MtiiBW L'arPBtiMI-MllHtllid^ UapffffMt. W\-i\'K i-i- i»vp~ a-licf, "tdt jitftv/riiMit'l?^^^ jft'pi 
4^ , 1i .w I piLt. J pfl > PjJau i AtjhilW t I 'p .. l>m ftW, 

SjiCi iHkLT.i.l.j. 
ii'yJ^'t..iriF. aH LI Si;)Uiy(iiujL-ti<ii:ftK,iiRpi.. ^.t.. ji^bkcK. i.j. 

il,ii...EKlL<latl>g>.l>ilJi. *fe.fife jil< »j;w?Mit^ 

La«"S ■ »"J.™7 iu'iT.i(rSiBffijaB?woii-- 1. ji^'jjn' 

SHOf .LP... 
•'th'pi'41. ■1 n^^KV iirK n#w 1^ ilkiB lutf- bMU m Jivc. l.i^B.r.siL.1^. ti^u^rc h't. b-uLri^.'i . 
iJ. Ljpt^r, hbE lAi,. If'j' ni «Eii'iuiHr'<. 

V^Al.ilfLil liUrM, [(H PlLt-ttiK'L. 

S\l* 't mai iJv l^LiJit. ilmiUi-rriwIrtl, fAcilMt ppi|r>^F- 
Bqiw, ajiliprljiiijiiiii^i iii- BBii T ^(wtOaii ^'faa^l.-rd , r5 ifc*W-4K#MMll*r^i^U^^J^o*i,.li^i*i hi* 
£Hv4i., W^UKAM q|^fi«Utff .tb^4W,^«kil. I^W 1 i,iS 11 mw . tnnHuwiiliiMniL C<V1IH'« . . . 

CT"i'i(^^. ^ ,._ 

null Lrn:,^Fr.,Kr.n4 amUm^mAm^tfl.taplt: HiiiJj- Acif^T N 
^hiO'p- 'ii'l UiJil i: W .Hi kVu I uTittHiaTTB. -hnUM flfifAOiri 

lipDPuh.^LjriL. tl. 

SlIfKJLIPlt ni*ri ' " 
^diwi PIK^rml'i 
^pFjK-r mm ptH^iJiii I 

Sflitlrm[itp|f_ 

SUimiAigTtAld vT-Jv-^tiMI Mo.WljtiJlii.. iDV+ainr 
ti cdfcr. Hd Hbv hmA to vrliLni^ wkirltL tra\ ipoiifi> 
raaa |uh lauai , 

StFjmiUnTE,!, BDiL Aimirik'.LL''.— WlhttFipMal 
ClI^Ln VLEi'Jiiif L.'^LIa^ La lb«<H dIaLPkta ; iptttal% 
lJn.<D IHt^j lA* |Wf prtA. (ffANTllTpal AilM", hwaWiT 
Uikh. Eh^ tM«U^. I'.F^ib. ip*^. l'ri^>^iu,_l i' liUpk. 
1^^ L-ftHT h[£.U^"|V<k LTA I* ItlW pj wah— Mh iUYk. f 
SC UbI K li Jl I LE r ' 

ikii>i«<,l rwAH, kJbbni, liAlAtAi rntfAlkH, 1tiii«aAk 
H »I4W, « nMI. U iMh TABd IDU b W. iSi ^ piab 
I|.<a4-. Afimi PldkUiAMi, pipitum^ Hb BPt nadr 
iLI jip>«,iA»wpa4hibAM,iph^j;4pi4il4La.t BdvuEn 
IM — . mH 

oiim II ■■■mBwb r^fctfc. wH^tA^^pw* QWAm tiAT^-Cf MUT— lErtlUW^JK. BUai4ir>F 
^Miar Mm iHw^ait. ■Madid nawa. ITir " . 7[ _ 't _' * _ 

C.f«iTT(rj»i.ip.-i»i'ir <uai<^. . n- 

^<ulA .^,j|M lliHiwteMt- ,1*11^ ,,3 ..hrrnn*.., 

"".Vti. Si"!! ii..B.Vf. iiit-i II v.". T . im i"! '[lUiTlll-JK:.^. -f>"^ «i«iiifi.iil* i^* KI,-IJWt.^ 
ftifc Ms. V-IIT. >«"*.»"» ^ 
TdafbiVAp in ApMLaM. 1uiILpi^<1^pHk_ 
B^-^fl ppd ll=»dirt-™.^TtiJP ■ 

HvtKfflw |tHld>«Ptr L<>qnil|lltr rrappafiM, Bad mM-M 
tfrn-iibif.it, Pipadl^wra -LtAI* It" p** P "***f*" 

a|«ntrto*i lfilrf««». Phi ^i ^ p W i "* ^ ^N* '**'^ "'' "' 

aiH U4a'4 KiiiTKp mb Alfl P*MK ' I AP9<T «L[<V^^Ht^ PapU pMM^ 

b^lnftm^ MPPl Mutu faa. PI gu fM U, ^M* *- 

1 1 uTijctTn Hflup J^i 

X AUi.fElPLCT. UWi J. ar fnrniU. wt li». ift- Apn-l,< HalHPJfl. 
fI\U LHr, iBipa HVA^JKi ■) J ■ Mh >lKrva pi 

J_ n,ijHi,-tlT-ll|Jll^«. 4!H J'iU-^r_H^TJ*'»'krt.__ 

J Ajiplf UA in* IBMnli^h 

r|1u t^ET, Ambb liiiiflitaH bfh i^DBi^, J. BM>lli«v*aj^4l*,.0M»-<^^^:!^^B>l|<l^l 

rilL> Lp^J'. WDUi^a'uOF^ IiriB jmIA^ tmiiMiimt, Mil I ehmi hf PWKl W*BPl. nT UUpiraxi.. LDJfLlkNtvlt- 
fl^f> I nr. P3IT I uHikp, t T^'^"- frtll^ ^-br, J, jarJ, U. 

J. 1r«B.ipni tilBi|'jJMgaBH|eWf, 'IJfl»Byi *.t J^i' . 

r I |h pXK I , A l> AUtH' H i Uli tdh tk ilMfMijIM tilK ' P^ik il i 

1 ta. fWK^r, <ii -Ul >u I twinnl't J>rdrapJJ« 1 1 1, A^.. *M 
i^XhrKL'VLi^.'r: iV »^ v&lnirfw Via. liaraM. lJ.it-..iL|_ _ 

f|Vj'i^k'S**t>»iwln.'jMlBlL«M, ^tl*MliL, M^rr'^Faif 
1 rp iiilNh U"iu Jt-nJiL^HiJLT, (i^r ^ii.rt ai hiPiT |r«n'^ 
^l.d.uN.iLBtili Luniipli^ IILPL. E i<t ti' tuW^ *Jlb|Mitaiai'". 

A^Hir ^f^B. LifLLap', 41 r^kia^. Mb** KalianuiJi. Ta* 

fwyu iXi W>Lfi-ri"iilKii'-' Vll.l . A, il JcUmuIm fmn Id 

X fMtI,il*H? y If Iv". biilMiFi:-i|.iiJFT.In*l*E™»i- 
Bi'jJ'LiiraF F, ruin" kn.. J..; , l*int if.itJm, J^Bt (JH P« 

BlluUn. Ipiilj- H|KlK-iH.TLlt..-a*l^l,L", 1**1 111*IA.._ 

flllJ J.b'L M-.tHPr.L-.| [Li ink NEjLfcZ, Ilab1a«, CWr HlA. 
,l_ YmFpi'l Jl J^Dl, " ULlmlrE. 1^ [iflr PtltPHlB^ Itnih 

IhKUI.S'IH IL..] H'L'AnrnY.nalh Blirt. rPtt> l.iv('."H-.|j;ifi-dJ 4:1 L. u.r.n«ti*.tlill. JLilJ*.|ihH pH 
1 'boriJllKl'ir II^hI-i I1M ■•ttiti, l'l]r<^-lklt>'ll f l<«4 ptaLiiliLfi a 
^ ,:-M ,r\ L.*lljLH'lL-t iPflE riUl'.li Hi. Ai|l"(i ra-|[lL.«iiB. 

rt|ipl| J. i.AMA^', ^fcult UUAlliHHlll fiLtlu^d 

rtl'iJjE'r In |iF*mjlLilr, nr. Hy,i:(in[alhiiiAf...Hri/«d 
i AhiK, PHh »>p><Eir>. ip1i'>'l|iiLi4jk.^B.] Ltl>JTi!i.-tibllhL 
iC~«^ri dl Jiui i4<. AUfE^ r±: K I'lb J I. AE J A I'b 1 IJE l1>. , 

riVJ |Wl>E .HEtif VRHL-L^ nilPJCif7UMl£ lo 
tulib tiiiiL iLNj^lr J^U' pHP^. luthP^I nl « 
titn PTLVAIU l.VAlJlltl |iP*:i:jKlh'Tj WksLi 

Ng. I rnHH-MWE.. Il.m>ilp Plmj. 
J ijHi' 11^ hiT., juid VTiiF L LUd. iH xvata lnuir. li^rii^ ihimI. 

bu.i. L uT J L '.lihih ; Jii M^Hi ubH 'iKtk : v*t mjiitiuJ. 

Jf t^LL.V'a .V_*%B AhUIi. jJ rti M^ rt«Bt. f ^^ l d^l B r Ji, 

L thmrt ifltpdid n.^HICl\'iJ rsAIOdM-, 

pi.|-iKiti j'^rh BPil L ■FiCjrLtPBiil n lAlPpl^ 
AU tCATLlUHnpi. An"J nin biribknr^ ^ ^ ^ 

ffep ii,flniHld« iK|i. u«r,<b;tt*'< ■Tflti T, 

. JSr* Pltd n^^UTTAUE. B 
t.,.tu*^ kii4iMh. kpNwB, lPAJiA. •■'n L HF.aulid b»Ulll| 
Lj 'lUkLv, mtr tpI'I WPi r^, rilMB^ lu^LE^ai b*L*M 
^.iirr4 xrid Hrpl.^WMd: wiJ p*- wauJui i« juaifaolr. 
A^Hr >r]p. E. h. UVtiTi, «. a. F^Of 4uir«iiulCtr- 
nija, VH ^Ll^^^l. rtVu.iit. iUKNl4iElibit, f[irlttaHtb% l^Mh^WULJC, 

X*ii ~ ■ - .1 pAliUli^i' ti>tJtT,»tHv— -^^-^-—-^-o - 
ill JKiCilkiuiL. TILW ItlJlUAjt > Im a^hgl g ;|^LP Lrr^^rtAU af^a uf it phvr nAm^ » rAU bI 
I Jtji FkAm^ mr«klM he rtlhH IruikciPfwiBfl « 4klrT 

t..>fupaa,i4ral liapBIP ul vkplB nU, nI Hal* adJ-^PlBtC 

UM iluH^klHirJaad iJMilP. oEiH J4i Nrth«rh>4 AAltw«r 

: i4Uii^, ilivir lA a "piBwIfai kJvAfp pf Amoa^ A«^, 
■laUlaf . IT rihl i/tlThuUiltHiP, He. 

AV1.J y >lAttn IK ^ pj tJ-LiKIIAH. IJ3i HlE-BtriMjli_ 

riT^i-E^TBT FiPTPlAlJM* I riT^^'E^rBrFiPrptAlJlta p imi iiib I td a im u iipI ravj . tSv^^lTv kwHilmv aau xuhaXiHl 
L HAK^iVALi. wd butv»^kra1XpLfcT LiArhft 
ie'i- 111 tuMJon rmr ]AftBt EmVA^L UuUlIU AMlAlrtUi 
jilt»A^PAPL.all0Adi _ 
OMii UK. >rtLll^A'UDtt pA pv CH^imAL 

Difrit:i^ji. ftti-tMt. iffFPdt\&. lA. tin. 
E'} jnatdiHC. APPt^ riUKBOOTK, r|1 V llAAM [; Jtli ^ |rt JlUA Lid." HI PUntt^Ur 
X P«d]-fB[pld*a 1lPAl,lvw-« bOHK, a^l^ PC 4 
i>.^|f(4aA<fi*WB».b hiilh iBiL t fpuipii, aUAU 

iliKPmM^AflH^IhA MAiiM nlav ivnlM, 4 iipmif 
UaitdiTi'dMl Pnm- .fmB aail p«<ubKh. ta i.Sl hp || 
kiiTtplSkt, BimHiial rnt tn icau^m h n 4wmU^ iPPMi;. 

xauAp^auu; It imiMStt^^iS'it.i _ "j-! ^J'^U*' Bull"' A^ti tt.p*'* n n-rijwL 

All A , - 1 ■ ' i J A(J r , T J #-0^, Ac. fecn' l4nd. 

ULly *aut. hra. iiBlCll. 1^ahl:iaiama. 
AJIROUM^A^-Uulri^ ni^^ i'lr,, 4«^^lp:, hali^^iBr, 
luMiUirH rtMy h JP . H^tHJpaALb. H IWik'Ibt^t ■ d, mrPMT i4 Klarat A|Hit7 at Urt. 
l!|.^AVlvllrK>\'lJrt«(;iHP^(»TTAU'E!»T 
TT kll.t, ib^UiU. vm. AlLllnapd L'dLk lA«li 

«t,. ktl.. It*. hlPrtir.uljanilA* Qih+Qmrili %A7'VIJldl..'L llHA.i-t'lBaB,Wl&bltl»W«*4 
BOUOm, l> lt.Jm.1 «A <1>T. 
V, n. 1,., iifft. ihn w inri. '^T^ 
h4 kiL, L>twiLruiir fujiikk*il, iitt 

^K, hW M.I (a Itvjil l«ust. Apoif 

Hi>MU--il«i«. T«i..iir Ltniii.-[]Ai.iiiaBsi>»i>..u«i,ii.. kil.i . .rAifLi'^ivii ^ ' imikiBAii'i tJbiHitirrinR, wttHi 

4tr..i>K uiA lir.>Lfi.l nxin.T'btdnhWi.lHc^ ^ 
ui«, nc.lv tiult. Willi ^.ii«™ii™. 

ltilPi(..ii110ft)lll, 

Hi i^it.rtnMl, yLiliJt~»IJUtk.r , — 

WjLitnlopBBriTrt Lrf. 

m..i»™i- BlHlBAti!iai.«Hlfc— «. 

Apartmnita, Baul BpriOUM. 

A' itKim~B<)Cll!. HI TTufBi-nm tW» »fP. 
fin^J*™ ....lUff ■n*..pi*i'.l * i>:M4.*NIJw. yijtg, 
• ill Uil tkj.ltrtigilfiijjWi IP^JtJNb^- ^^Mfti, 

. . __ D r ^ 1..>% Tf^ ii.wkllj;>.PB, *t- lil 

AFH «iir i;uitM.*iin:j 

AJfAl^If.pS V R^W'IP. -I .I iJiiLmFHl i>ifnp »[»ii*|iJBai 
BOTHllaUr. niiiTT ii-wf.-'L, i»r VKL.ifi-^ 
jt^r.iTril'nMiih m I MM nncHwL-rl.i liai liPi*™^^" L-PAOri din. Nabi^B-M.. 

At'i>urrpHTABiHR ir-oiiiih^ A0NMF(>BMllill"irpiM«piafc»4 ""^iKtStSSfriir 
1 pwlfl . piPtpJbptB^ 1 ltaJ*PPl*Md., 1™™^ A 

^tU>JU jA ItAk*"* hpp* Jt-^p fi H 1raHl(piiii**rt.^. W*p-fr/>ttp:BHr.*l^ AFMuHt rpp.nfci.bL^pH. iiv*diP>kiap hTd. -c a.. 

A 01 M>L.^ Hi>[>K lj Li(TT ""'i pftpUmw. *fta 
qBifwI. AD T.ikUf^. P"** Hut* I MrtmiKlt. 

"A T bijiii7iiSVr,"'» lii-th i4.-u™jdi*Gii 

A T'Mai:t''HrWi" 1M<* \trti*»-"t.d (hirlnilhiiirFl.— P«p 
J \. n. *n.i ir* . . * BB>1i. y*WWP. iLi^.f Il ini TOar*!. 

Al' rt»AIH4it>ilH.. »i ^ ai WjOfM^uwr.- 

V i' n£An£»4Hj .14 «V(B|Bnl-iqi|lW -anpnioc 
AfliXlKlIf>DAr _ . KnibirM 

p.i>i.Hip^ 

rAUr taM larrt ^U^ t\niOMltV itimW . far I f K 
J in«k ^ pL-^, triplLli, Birr h^k nOi P V . f ivr L It 7 1 riT I n ) 
ni.itiniutiv JuMt uh.hplli, laAn'kbpJ. HP*, r. . h ISk i ^iM.! r-n. 
3* il*p«-ptwH. n*ddiMtm»M*i TirtfB li».1. _ 

L APT. '•rrtll"il»« hLHIBpK *in MwiikHKHlptf* MaTtlM 
I^BjpJit nr Itfn U^Bla., UafP liplmr ninBL. lul^lr vJvVi 
1 Ekia. t«TTK PU rLiBHfeiBA^ tmP" pnxIriaL*. 

IN Hli*-Hlrti#T. Nraual Bpr „ 
"t 'ADV ItkvjBJ l^ni* «fII' IHiAM^hl Ixit)^., bHt ipiirl 
I J lJ..ptn*ii, P^Pil^ ffiirwlp. iPUm-. Id *JrTt™ tppmp 

(T^ Pii'Jtnn hkali m<>"-^ 1-1*1-. l^^l^'LJaT Pai' -iii«Jp 

li-iMi^P. l^tflUP H4 In -ilp. Abmn. t'l nl iHft' n. '("••tivpii ^ 
iiff-^MAIIl>?<'Pi lU[KT7-i£'aVUkFirK», Lt uu. IfiiTa 

MAN/ v.- I'rirttfl PiaM aair E«J[l*AB#t ■'l^. 
i^j,_^|uit, iiJn. »l. > tfN. Kpitttfll r"."i^1 Ar |(£L4I J IP tJi'™!!"*,^ lirttPT JI^PBia.-tlwEfii 
Innl tPftliUnT i.nil !*iii4fl« PVnil. 
A T 11 ► l'iin«»-'<.F' 'N'J"' '* l'ill- 'TatAf »pl^■^"■^■^ 
ii.hi>iPllH. f"-?* H>iiiiTfTili-i.iF*. Ii-Pi LH .i>it tPft.j^*., Ai\ 

Ar UUL^I^LPli''. I - lua il.uih" Fuf PluJ f Bllf dujlptf 
Aiuitf m II nu, iBiLr, iiriuihairi -tf^ A T HmmtEL l.w nillLir-pr.^ nr. ■tBg^-flpaaPBl 
. A.Moti*- B. BDd d. pu am, p.Ji»l ralpat,1pfipp pw^**?»^ 

A T LAPiJALlUtTrilJJ !Llpi'vi;;prii^Pt. JC-Jlthr— Bplouuf 

J%_ HuiVffl on Brwl B lx* tmp bI. ^ 

a i 'iiui^Af lLi:"^P«^tiHnr.»(. Swilii, iTP'JI^ *lBr- 
-liwriKhpirfrlnfitntlr.ipij IfUU^TWRBl At iii''jirTSfr4liDt«lUAl'ft.-VA:!A.'iri™. FW- 
tuP> w i Pqii Jii^U, IW , 'Jlp.. Ur*. J tl Ik4<«u#. 

« T VEli~vT7^H JIT* Htftiuiik^i. .-^lifi .■■li*JTnTm 

jVl^l't**lP'''P''L"«--'*'"'''l l'P"«*l* *."-ili|1.H l-HlrtLIkir 

A ■! Ulrl XUuLJd" Ltfi^llllfP-Ht, :'iBi.'lfl LAUXlKV I* KBEkrtt-ft.. -^4^H4pi, dftqUnjpd'piPirU 
u^bPta . IH kri^Ha. T 'li li-,i VY I IJIhi.l JP>4I^.VL UfiV^UUIf^n S'lpi^il. iHIP lailFt tafi bfiuHi ahd 
Hipik3p and LkmlklB iJjAih.rcli ^h<T-rn.— Il Mkl^ena 4Um a: .. 

AT KA1.i:u?^ii'. aJ iiAyii*BtDf-ni*.l. Itarilmrhu'^' 
lP,>lili|i HoMPi puit n . p- wtWLf (fiMilJthtP^N ™t*. 

At iiAVllJiM Ui^i^Jnvi" <^ ikuAbi^ KHJM 
nmPi, I. EUr1IPKEtur>t-rvtit^ A T TT IO)UlPp<4li,« duj^iff Itoinl 
/V- ii^lP,4wll!^laPW". r-o^Utl^Ft^k-Bind. ^ 

A'VUHAT^Ii^F KitUppiipi^l Crj itwHUR^iTHCCrliii^- 

VirtuUTlr hju ilKt'apil AU^nLs HULiH-^k LKT 
pl ^pn a bJ tPrt m. liJ ri pjum-*!-. I.Miiit*, 

A BEAUTIPUI.lv funtataPd t^mj WMiU ftkll 
Jl^ irltM ipI AarliflS N atvrr bAnri HPillWl , ba r*-"-*^ 
(■ iln4 BiHHlnBla. Itr. KlLi;A» MMPP'fl 

HaBAan UMHi fm FLtkaPd AlM Ptr ^J. ^ 

wift*^^VyiLiA^^^ 
pL, n Wni.-4t. 1 T WA^ilUOHUAt B. L^a^ Himh. kbora PM lPn3. 

BjilM I h f fppAlMPiV' hpaI4 >i 

* Pbuva ptw^r-bPiIl JbtNtlWvpirui K an iiMr B 

1'irENULii ^<Lf Wfli^N,. Il.nbiiri:. A J' WAHlLptlMLJA. Sl.il, EjiHt^fllWE. alnra n it^H. 
r\. U Al'^l^MJr, ^ft^bkippt^k If >iiLH FPh^. 

'i'uif Abm DKiirif H:|«|U LitUUUtHLMiE, it *t,m QBibr dA^ 
ur^r pp«'^kAiH««An/l(.+WrAHiaurfap. e^omIpj, am^a- 

— iiitn'rflbilllrir. - Tn Irwriiiirl (bwi It»t4. llada<P« Bih't^L lfaMij1Li,llt~/ — u l If. 
*.1K^ IfPl^li^JlMI |PlK-tait J|PI1^- batt^wta at rlallMPs 

«L UKATS, Ji^L^ii* B>p'i«*dY -AppnM 

BLU Li MwwithBPt liV«t«artk hUf'.^ ^ 

Alha Ul 

. iai Uhi Bu dhl wi paTTl 

^j PrtTt^M Qt*t» Brw, «pW/iWU*i rvadueli^ h> awlirpF Ecpw HG^ a- d 

l/if. lAFbJukPi, Waaiviirlk VbU*. \j br*p>rpat,itf hi*ri|r ipqir|fJ7_j^iiCT^»tAt^rt^ tUU". H /-f ui rbdi:t4l0di mm^mtpM t^lTAUK tadPV FuUb'i. _. 

/ ■. a., riw, galMl, vM ffpml<ir'^l., H^ucLLaiiVA. ttoAIr l aPiiB^i ^ f U kPip la^tftuMLt^LnB^pptugt. AHLlJr«^HLrttifl-bl]. (DlJ^lkALb tic Mp^Ip 
JilWIW, Mil VHUappH*, Pit*. fAM., _HUOJd£v "^-h bwM i«, D ilBri*a±>i^Li>4, 

Ip'^ Ai i^ — ipjiljm ia'l&t 
I. pp^, mjpi.WfLlllilfca» r mPitaLpipr 1 WD0EL4AAA--FWr dvlHbpd UUTTAitV IP LfaT. M.'p (juiiAcm iiMiDiurcs, 

WU1>LL 4 U A . -tTj .bt ™ (flTdlArk; Lk>i d^nbb 
IJroiic.r.u'.IiailbCKCK, nfiLrtl, I. H.t.9.- 
rim, Tb« k.Bil ^. . TriT,|n »t HTe. bi lithwa 
W.J^UiiUmi. BHI»«H»Tl>ll,ll» l-J. rinkuuT 
A^II^II^.HMF^I^vjll^Jii'^l^*^ ..d .Jl douaiiu 
^**t^fi^^t_Ammt, ij iriffA, Mr p. Itia: 
■jllJltABAU, IfiTw^n.^,, r' ifllllP. lUMl'lTBtlBBBi 
JZf Mn lliw^ hDJt Jai>ff lia Jr. tn lalllf t pad. pIuuUp Uw. p^ B^t^ ^ 
nnDivMi olMrpuB, jrwt HMan F 

F 1^lLrhriUriiii> EthjM. rar ^ |.i«p m 
; dl an ttHi-PE.. liwIiAirbPJVtPhPMlDPBhvd^ AucIhi 

u*tK7it7po't MiTfiM ta 

Qapfh^. MptP^PPL 
I^UE Hlfl U £D Lal~ ud rTWtiis f^'rM d pwt.. kuAhl 4^. 

1.1 1 M 1 -L If.h HH d^ a^>WM{)1 »A1 lUS ri>«nq 7Uj«* "P 
: Lti>< Jlairlr-ptiarr hifpf, ortt lU^mrivl. nnd 

_....i — _. . . . nr.. j^.Yijiiliui. 1, Kdd[ 
•lA^l ™«r. -pKJK*? 

p Utiitard baibnp. pd. lAif ifc, tarPiB Bwdi^ >« W lT A1EBVJI1<>0IC.'E4uh Uti. s-WaiMlaada, ipp. ACMW,, 

IriPi a HiPiaFPK pJaftifc. Ik. f«iB. Mi- l"**. 

liPPPIAL Bri*1iHflrti'* i-FiiBitiit».— IMlrtinf Wwdtwi 
trt VikodHf . Mk«p I.. WrlflhT, Ml J'ltM. _ H KAT04iHIU,~UB .ir,l IPiHiA ■kH jiW* , — « 
p|AlJ-« l*ip"nipr ^ jiiUjlP, iwwa^ 1^ 

L ARUK abiT tii'lPIKinHl l«"f .Ki f^r Ipflr 
iTii -liMrPi, II. H F I'tlwTww I <i. 

AUK AiK^ll7mrT"^ipi""»'-B.T-. w. r-^^ aah* 
ililk gjiTrn-il , X^'inl.illP*. i Tjiri 
J lui M 

M 
M "M^J_P^n 1 

^ViEV.— li^HAr UILIJ. »|i1wdA WklHIJibl* 

\{\fmr at Ki^iitlhini'ii, i'I'Ikp (li'n aB>] b«A«, |d._la^ 
ANIdV.^rhktalv t :LiiiL"ii d M Iraar Mii?iM. 

Jum, . u.n'bpl. Hi-. M , r. itB— r. I-M > imilrf^ m, V^'^Mf i,_'r ,11*1 Hilt M'" EHKVtA.ntPBii" It>* 

•«« lialii PjJk«HAf, tPlan, _ 

il^^M 'h~~h>Wf :;^Jii»rpt HI fM n jWmrH 

h^klj. Vtotl WPkiffP^ ^ JtW **"*„*•■ UrPfrtbw*. 

jjui'kLJriM* ttrtTAi fkHti}.; « piPutajiujMij h 

MMVCiH'' KUHT. U nftPVlHft-^ -FpraLiihaA 
no ■ii i. ^ W^ fciPi . _ 

If lITfjVii PT -lidj Mani^PAd ■*.f!i-*1t^ 

J,> 1. klltlny I li ilJ aL, nb^Hi Ia> tntj, mi r^ MtfaM. _ 

LuKH tPHl rn--iw. mi[ ».B. nr i^pla- 

XI{t.lU>.~l'il-»tr t' HihllBM! IUvIhp 
l^«lluiU4|)i]p«TNl|Bri4. Hi* i'*i*r»M, 
UllltA^ a HiV.^l'bibruirtiililit ]U>MB fur tPitfCV 

llaium IB prlta^p Idinil^. W^iP-ul, lE^^llw ^ 
JUL UCbt-'ftT IfA^JU feai V«"4iKtikjk, i^lj^iMi^ W> 
irlt^HMPia. rlj-* IIbhTf bildpar, OMm 

L4>^«T A h Hill nr, ousjia fi^, i p»ui * ti. ir^ 
Id tf PH. ]Pt4b«p A' <WHW^U>1etiJl]r-h* 1^ <»J-'<^' " 
euai^ht VUiKin^ #nvr' W^M^faMiv Ms^ 

1m 1 hi I, a wrJi'L'L |wh.ap.i.ta'VkP# PWP.IMq 
Jae:N>F.iB, l^r atigk .at kli4^'lUlWPr,'aBd' 
bM .thP-'rt ppjl pwijaJ HrtlA >j-.F J. '^Wf 

I hVlTsLtTiH i*«fwl'^-<!iP . . ... 

ie;^4n,p tiAL.Wlllf iBMn^tf Mq.dkPlPP^ 

"KiFiEinl-'i.^' HuVt HLiJi.' -l'uTPii.lirf ittPiijii^ I linfaiiHiEJl ^\ 

At jftTIiyilOHR.^-UaafiiftiUB lliilflit lur LfB lAanrA, 

hiHTil If iai>ti3HF k*P -HJIdjaa. 1* W ill-in^ lihr-fri. ik||^Ji» npi', 4it<HiiB. an '^tiildn ti. 
-Ipnit'. ..ffpriirhTHn". . 14 OrP4-"L.-iana mmd Dpfpp* KUiMntlLlcVO^U Ni^Ln .MP i1"M4«a. A law 
Tim ppp llpi l . Tilia niiBPit rr p 4>b HbbA. 

KvaTr>eirTiAl7cBAM^uiirib»^ kpd~^"'uipFiir- 1*14111 

,—i»Bmr III IPIRV flit ITM^- 

_ 1^ Pittrit ditr^ »'E^aMVP ITvPP^ alijB.lpDT Bi.ji|i]^ uf 

iiiHrr i mlM.PWifP, M , Mffc M,. AHl*-hMrif PA'. 

WU-UHV,Utl UvLlBCfeWlK PVII.IPkhirltiikP-'ll.-'ti'fTf It VHipttat. wiUkanl, Pitit tP M lJppiFupl*. LipJf n l»P IKjuI 8^ inmiTiPilatil^ Ajj ff tWSfap , PrMH fa ^K. 

BOPKUIpM D'^Mlr ^ciH riWP4a.. fW in "flMA* 
iJ'iJiia. pliwP^. 'IjiiL-Ip r.j..Bi#. Pn.m Id*. HcLhIh rtanM, 
^^T<P^EhV» MVdLiiiuE.in nLTM^, WiHikLpHn. >9vu|wn-il 
BUAUEP kblJ lOc^PlPKhi'tf, wiaikmrp. hiv^iaI 
ciPUpliu, mt laa^kljf, qLA; |rn>iPTIiLP, JiAUt'ifd 

Hn, H'j.i. ^ .'^K lau^ luiuijtrt^ I bipIpIi. 

balruDI IliMDj p it fm-c. 
n^l.. Pair h. a jj^pp^Ut.. ITbrnt 
UtT^, b4«P k ftuubl. nkcp Vniak nA tall b.^ 
or tm 1A1 fw b Pi a t.. ro^^. A p'pi . ^hPid tF^^, Mn- i^pti^p.r., WwiUiuip. 

f i iff E-K iT (tmtblMkl iut^jTlIuu vZ 
X MHfaMW ^-^,Bl# ^ 
U~ NFUMNIABKU VhiHi jiafinraLa UaiCtn turuhbl^ 
-'rpjft i. oM AM., r*. w fltf. kHI rbtikfUp,! n... liillprP. 

iM »t.t«lBi,M>rT^ ... >l . lBw l» ||ii»»t„i 'fffi^A fUATHft',. EpiVP AahHH.r K«tp» fl 
h|*id BP — f prAi*Ji.»dH kubLipr vimf, pnvr^ipBT. UB A L L _„ 
0 TH VA 1 A!H-H' AlO 
I'AYITlii itL'utn.T VAJ ■AMjy crdnM BfFTn MlAni 4n, t,, ImJ, IuaHs tMMk 
^f>ilA. "'ia iJUjiiapbiirat-npA'^VAi APi|il|jv!. 

Tacuil, HUJ L liTMtliaMi fnitblh 111 Waw^^qi^b 

p a r .b. .lb liij >ui . IpiL^.biT^ ... .... . u.. ^ -""J..^^ A tPCWMHaMUateal^lAr « I^AUUiti N4Jdli flhklAlap It tt I. KJllri..tJM. 
' Lpijr «.IkL liPnL, ^Sh ' 
At-rtuA. K'nt, LUr?id. 

^11. ItniPU^ 
1 <i-i'+*A ^ 11C1<U.£MA> TllabM nl]-Jpn>. tiDam It ^Ij riauitej 
\Jf qiJri. LVLiBphanL. liiHlv, U^nU OVi*. lt(4TI.KMA>P PPBipVku ( TltNT „ 

%X fkrt. MPt ntf, m M.^M ime*. JinU^ hi p, 

I AUt tMilto |P<JAhU. U^KhAi ip ^i^wUHiliS; Art|tpy tf . JL.^ IfflBtllto . WiLkMli-rtli+el 

PA| AIBil(U~^R4]f wlib bcf ^ppiaj rwi. Ik pmI im^ 

rHHAt«iyiAB^>anti"id.^l,Hi., viib w'trLjp.iiMll 

lA/ Alii'jcjj, ln>Alll^ [i^r ivuriiiltilirt in ]n lr*tv Cpiplljfa 
TT tr f vt nf i m a. I i iu«, uLlm^ VPntlli W1 ^ij.U|klw, finBA^di, AMiPit 

■iwj lijlapialF tPiniaBBipp7>^P.7» 6*iH*fc<*^ 

WAPtAb bj rppar W MAKU ^ 
_ Drm ^pj^ HPFaig^ TMp. ■aH ^»p_ 
Vk/ AETTMj, LrtwbPpiEijU.li. UpP ktt.. bv'i^aM ntaHP^ 

f T_jiD_^ltln[p. ili>4jnittr^.H'...F. Mr i-i.r"!. J^f AnT^A »)i1* JM>.\it.|>4[H kUAJLiKKCCh ( Ml. \ ,_tl.H BdP A, U. P.^P. ^ I National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 289 TBE sYmm mmsmo herald, satuboj^. Axm u. Bl^B.II^Mlil' Hid Atfl, ML -« bafd* *ttr*l , tbdj 'ktahKV tht ^itt^t^ 'if VidBl^] II'kH'<fb ■kdi 

111" I"- Mr- F n>[i|l^>^' r^it >}1 fll "lHlfTil N'^ ' 

" - J wi If • ■■ L'-Tjr.vd J '<liii Thtt"-!'. nail rwt rut 

1 hAf.n iiT^iLir. I 

UhlLnrti Ti^n Hhf WMi ffatlluid.ft |WTTb»i, lb* 

'iJi>-|i'-ia, -^ttJ |>«n ol 

n J, 1 1 ^ I'r rM-^K ml 
I hiiTiiB, nlj^iirtLpJ th^ 

Wim^X TFitlM " fi4PUl|pni .'-■lufniii ■*< « W Sii.VfUA 
fi^n iT'f I'M ^n,' Fhl vt l(nrT^r''k 'i «iphiltiii|>w, Jin>^ ^Wi \Mft 111' M"J 'J 'ii»r*i-li'i tit at tV. (■ boMtv ipnp^ pwnxul'to tibr hhj'I Arl, tW. ik* Ubd ou- 

uvfvl wittun tiiF Hilt nrvlm^'H'^WAWi^lf^ U ittt^nA Hd wJII mnAin --itirn r-ir nit- idithl tb* irln 

tiBl, r^Pr. mii\-.y *mtm hH lia^ ll W l l i f illia . -flf tilWi Mjm nif W^rti < T-L-r |. r I'. i-:l.i.ii]rr, «1iJch wiU 

all I'l^m ItT tlw rll Ti lliaiM- jr'Hl^grnl-; MI't at MT |MrMi riumjnti llir.-.pr^ hindpr h.ini. «tl] 1h 
IHUPil tir Till t<j UW IflbiLmiA, UblMt la. VHClaWviJ l ^flOMTIt tdMUnlr liu Iwr^ r mIjiH' l 'A-.-- viln '\f inch l^cil lo 
^^alJ■ t.\H ifetHaK iuiBi'ini itkk, IttI ^ iifiahit TiliMtiiw □cnfuiHU-J i.^-tiir/i J.1<H'L'^iiLifi. i^il Lt^Ci-rml 

bp llif Lniur FtT 'iiiCb mIi L^i'li^^ ijibli«d 


~ril h A L 3' I-. li t T V A UT. 1*^4 irf of (.Im [/FiKanal (Vi^d Ori'tat ihur* 

rilhri riljt:l U|,<] <jlljri [.ilirtiii'ijlAli pr.ji;,,^.' I.v «.'!.. hit tl^ 

IhN fclHiTriiy|ji-i ...'i 'I, h I. , ir .. : ,. ■iH.b.i,^ j.ivrj ■ 
|i4h-J, J , Ih I'l-JtHdirji:" ^^1 Unn I ■ ,1 ui^Ml^Ii^ -i i.| H 

- — " t^.MllUB l-P {■♦Lj* hLII.'|, hiJVJh^ 

w.a.it.*ii. lAiii^ 

ii^iMf*^i r ■ II J. 1' M g !< k: b I V I ICE OF T£m£»DEU JB-^Ut OF ITIftVIJIIOJlAT- 

jilili in, 

ftoprMol I JtTW Hnflo^n T^ni! : I hnd I pairb., 
rtrwiiilll-p irf l-i- 1 1'n . " I'l ' I I ""I < ftf [MTijr* liiH 

lipmvliii riB^.n-. b, g ^|i'^ i-r h .Li< .<ii.'.i'>r^ mvi Pn^fF 
uf N'-iin kiiinili-^n .L-j'.L Vriin^^l^a of Tfl^ -BH J! . .. . . ^ 

^imlliPd, r LHtbjp MfU lUMra •<{ i- t liplPiPi ^ ' 

giqli aHthq^ tAdr !■* PdImUW tiP J«4H Pro- 

tWiiiiiil Til iiJBfitiiV I TTliir in inlmirij". i' ItiT v^fdi^in 
Jj^lT^Ju'-ll] HILPI&NHi |b |iarJl|l IP| ^ClltitttHTrf 

fttud in D«niii Df lUiPBU nui cunfttr InirlU. I lifTFlh^', Jn ]jii 

prttUnt* ipT . ml* MP'onli 
ITI'JdTlLPN Unata I fal ikw if;i ft la 'i-^trwiiiSt^ai Elii - ^1 _ pFiijurlj, 

, WtlUl t'l"- 111" ■■■ i'-T' •"•i 'I"!" - 

HWiTCtR*. H'.<j]iiTJ>l ('ijiiiti«4L^LDi|. t^ri'li 
~ l»at>L-i-u ri..i*LiL.i-itt ^LmE II»» liiUtKlta 

Hnjl LliH f * in-|4]rpiltJi)[ii, 

OtarfvU^ilvil uL'l^nll iiJ <Lfh tf 

i:Liitii¥, ilbij In Iw.^v^ II a Jh- iJl' kBthupll <P i>f in* TTH-tirr Rlli 
Antf ■'klftli i>t^jvi .'.liiil r..r iIh* iiuTf-'-i- "I h: "J-nt 

iiuL MirlilH ti.Silii- .1 , . ! h- im ■ li.,; - fijm ^l^.^ 
llU fiKuJ: ili-lII 'Pi- 'I'- : n"'* 

jfcurb Ul^l* 1<F Li. . i:. ..i.i iji il- LjIJI J uIht./., i,^ 

ITidoj^Ki. vijj kluvc 4 I'ltniiiM'h L<r Hr fw,r-, uil nlltikR 
u^itro^ t :ir T«L« Dif -i( UBtiitm jn^ 

hall-rn^riv, «uj qTmi phI T"- ki«ruk 'J ' 

^1 t?lMj^lNr"l*|. IbB JrrJMLUfTllt ii»r. . «i7 *p-i £F« CtAdKlw ■(>* All r'«4rlHLtiill iif Hi' lli|:|'f , «i'-. I'4VVHT* 
iirti^kAuC UHEClHnl'Fi bm>]w«k>iilr 

jipi«L, UUb itajf, L i'i^ . 

fcn^r jJtofaiHTraf i7ATbu(nbMHlM|Dfnt- 

kiiifli* Hiatal vA Jibtr Hi miAi U OtAiihTf, Dttf Ui| 

*ALj-r*iKrda, Itfr BvMuT l^™-'<m>^ ^LfUt^n Cm- 
It kiT Nh. vi-hI, 

BubEiii ubd lJfUtM7 uf TWUlBnaki unua or i v> w 
HLrut philht^aiBali h» dttfarJ M*rriririi^ liar 

fjv ttat LlrlL^virT lit tWKU JhlH rBWAtlnl Ph- rii.1t 

rkikylll u\t MiHi itT Kufki ■■■ imr Iw lit _ 

ii4h kiu«ri kQiE«v«1. Unlrinr^ felAt piUmtdtli^ntaf M 
}ki[iiBi Dtt»in-paE0r UnimKV' TiitilJAri NbVlllB. 
PUr>l'^r tail ItftiiMTf niMi1'ii-.k-i mdl4^ or '\f itOKii 

it Viiv*' HtM}^* li^a hUi'L.Hi J4it UlarrK^vlLle HhiV 
Vmlti l'H*M-t^. P la^l r*i E N - >'>. 
rtutii'lf sail JJrlp^erf <rf lUir Cg ..|.. V^il. f'"-''^™'^) »■ 
thflj un Htn Iff WiPl-^i lUiy tiH diribDra4 at ItbElt- 

Nu, vr,!i. 

Irut Nb. IH». 

italfl 
TkT U T I 0 ■ T O ^ J*iaf . . 

^|va^|dlFll«b«MHtj-Ui ^luubNrUadi Drpvtaionfi aF i'Litlkc WLitla, 
^^ICnXlTlTA DlSUU/i'UalV ldt|I' ij Irjn Ma^KlMb 

t' flf UnHiii4, BBB ba 

— 1: icUai'W^aDll'mh. 
tijti Vk^H Hi mtMSf. jtV-,, £[.IJ., CIlAH'. £.>U.Pi<, ttvl mtm UMIBH "Mfn 
jq Uit riJucH 4j,rJ|F4l^4Hl>r mmhJai tMidriMfl,... — 
'JS •unmr vi I L mri LB «■ J iHUitHV iiunMaa Uf CT 

^BDU iHid'tf and 4U l«Ui?Ui-m cnq li# [dibalDad U 

#-1 U M t M T A N 1' u 1' Jl A 1 I- a. 

(It'KESBtAND OttA^ril. HimVlCI!. 

<rf tnit !-„r.iPNB.:n 
0ATi KI'AV. (Ivt ■nat k dtWiK.. Hl4 ^ WM* MiiivJ "iptri' 

«im tn 1^ Wn. JBd HH -pRTHC™ to «lltwlt (D « pn>p- 
MoBlhat, OadUaWt fnW w>E U nnt* tklPD 40 tm** i>t 
PaMIm- nuAara a li il, JiiiklnU'ir 1l4E.lL ucHdi iif 

^ y.r J upw Mil, ItiinH'*™'*'* IT 

itptfdnUDjf Ivf iba L'pnnTBiDC iJ 
matMl — 1 — MMih\</» lh*tirJ ^ . 

■HPRt ^JKi'Ur f^i ITA Jmiip^i UiN'- 

1 (uivPBB (iJailHbHi* ur Jlr.pJdniHel. nA rUtlDfi, 
rUnrtft/ 'rr^WIMTJtla, mbll i^imii w* w™, ufc™ a 

tilr*i*. Uwildhpn, U^iLiHi ii«t lhn((|l#«i,F«ll^i»«w»"i 
ami vjc* THu^ LiBim t vh-^. 

BipMtn.H^ l^DMtbllir, hbJ Tjflfl Tib*, flMn ft fevrik 
UrtTLvm 1 nd ■.llMhtibTa, 

riilL lurnrmatluit tfeBj 
MiftTi lwU B Ml PSia •If Jniq. 4Llt April, i^ino. 
TTtVtWS im dliArtol t4 piBjti'[':<' ibi.iu;^.' mTifinr 

-JUlU L< WMl>^Tf~* blul JChCp It. lluii'Wf-lbv aHl 

"" Bmk-fM4 far u TiP-ani 1^ IwrjjJ* I'^^y 

iMg *^b— w.f.ancif. 

t>'iht'Wit.'<frl • • • T'i^nrqJi Uriiartniu, 

aj-.lbi'V. IKtl) .IpHL, 19M. 

ATT*SnOMifli«rtfla tJ. t.*lwL.« )i^t]i;« iBlrilaW 
liu.i.I) HUll.WSOa BkEKii-Jfl-MKn 
nl] i'UmilJl»lJtiw»»""P"l "J i'lpciirik Oftij. 
1 imiliH will b*iaillffid A HIV HKa ar i» dma .a tlw 
tin tb ■qiwiIMBlti.:nai '^Pf'L^ WVp^uvS^Mirk^^ H Bfi^itkAi al l^v ar IL* 
' tabb* ikMiB^eri ht tha 
I. B. WIHU*, ^■SSS6I»TS:Bt VKfa April, im. 

^r.t,trrsCff.^'rT-jJ^ Lll bUUUAFBLil liAAKilll^Ult 
LAlri4u tlw Hi 

■ -■ in tU OafeMl p[iLu . ... _J piP^ '11£^s^^il*._ ba p«-Ltli'D 
£iHi ranri-' 
A|.liiH-JLT uI[IL;.U, . iITIjI! JIAV. 

L rli^" H[iJ«rr baintf 

rii. I. Jj|rlii. 
iL ti ir-<n at av*. 
.Uii^'ruLjij^ Tuiiil uMiIci ini a l>>rii] fii^ tii\e |illltMf, tl^ 
tMitmbio ai tip- blnL^^, pHl ItAML ^^a^M? APrrji-ATcdH* tnnW v^i.^^,. 

hJ vr^ ipb uI hk* dwTJPu irf at'pd'Btiabnl JUMCpb 

Irtllliti'lit *rul pAhrr IPre .rtW-Tit* ul ibti PtMef 
ia tlS-1i»"I a"'^ "•^'"J*'' t'h.j *»Tiiaa+wt a inif*f .f vimii- 

Jh^ J^,„ll^<Ju^^iH^y<'' lIPTJih*. IV 

hil'^T >" >^^' ('1'^ ariitiim, lu ^l^M-vf 
...i^ti.. I >!' 'L^l'-i^iu] 1l II .TF.-H^jiyTi t^D mixktiL'tlB 
■alriFy i .J |.-.(-plbM-.iii..i..i lb. s.Tvujw aa i.ppu.urrii 
til ^tlfll ptiNtLiiH. ■mu\ Jii- llll|B^^n^^l tlLI lift nPi •tl*iiiMf' 
" «Ma| .a}aiH>, ibuiiJtl n ..Ui^l ii.jaLlkja hii-tli>« aT4lt 

iMhPr lHh Hjbfui HKlTiM A*L ADfin- ,sa^^ . 

_^pMi<rbi'Wda4Mi,afurtnf'i»t tb ppr^MJ n^ la t aibhi 
Bt lNp-aifiA Of fHiin i^liirki dI l'*)^* 'i^""ia " Artialrr 
twirji:'!* and tiLll#l rMuli 1*10 «aafTapi«H|li4t Ut^t UlU Al'K.lf^ATJaHi ai4 laii'^it fum famj^tak , 

. * 111* TVJilHuft V* lEAH llth vJtltltINA*¥ 
iiCJtSCK. BTl'^KV TliullKJ AL tXJM.^UK. talAfT 
t F^ licT UWum and f Pif I hii niaJiHttll. JT<Jl||CBntl BHri 
.tffirLllUSiWinr aVrtrnwjf t^jUo** iiT (wJ #Mi>ai«*H 
■lul ba tffrpmirl P'j kJ^"* dq*tnHUr<n |o Upe 

iVbU1>«. bUi] l.-TLicuJnr- r,r ilm prwHuo ciLa Ih til?.UlHMl 

fiVHi Ikfl 2!luDi.'rpP'p'DJr.ul, T«:1>BPLa1 C<illr)|r, UlLiH^ 
AH.LI^tiiia inuik t*<- ruiiJa rna b f.inn ftif Iniriim, 
taLDalj« »E LUi ft lIL.-.' , n- E'lun ^ '.Icrit- V4l l'e*-t:T ^ m iOB* 

Jn ciHiHtf ¥ Jt'lriL'tH, »Bil PiLVirt TTaCQ (Nl HHim^BBrf feet 
. p-^.<t ilb.i.-JKh mrtHttC. ^h*t«l i^tb A1M1J^ twn.} 

h IwfP^ iwtJlle-l Itui KB EKAMIVATlUN, lA 
Mk^tlta^ rFLiujD<Hrf 1^* tMblJc Jjorru* A<4, 
' '''fntJCK J^IA^iJUriiATJ^ bvUidw 
JVLV jbd^l, at Thu TKl:HsICa L'tH*- 
JdV ktal r^lr.^U iiijL.'KTI[ir (;1I1I]T ibHn n^r b ^iLl br irtM VI p«— H ant B UA MIL* ntf » mil h tJiWviuMt *iiA»*r, BfOMT- ^OMoy rtifi iiilpniP ^ 
■AHriUHlfe* UMiniov (BkM Im ». laH mu NO Trail. 
Zt aIT aU Mli^Aka unlKaLiiA 4tfi a F.prp fia: thd pur- 
^MfdSMhdbtUWll the (hmapr hi ibf 

Cntia tTMFrr *" cJft bi iiiV\ ba^alno, 
Ht* ■rtur^rfi' uj^ " A>Mf tfctib. HVHT IMM b*t«, IHiiAi uKia Ibn IHwIMll B t tb^ft^ barr- 

■*dK. a*4 A qi l a mi knit nT cha Aflftifw llp^ bi 
Foiiad 4i A Httokt Ei^tiw HA nf r^T It-H 

lALlH 1-UBDll f E} Ibi' AWW.ld TBlWPl^«r*- 1 hvb*M> 

I4T.MV tb fZbui^an «t lfatHMllmvB^l.pr 

^ ,"^j^'!f.^yi*j' J"" i"i i - . »V.P[iFriT ViLlH IfUHTU WAiLlP. 

n thipbiiniiitwt.a^fi L«. *Pf. iIh VDd«i-- 

vmil kalKl*, fanwuHtaTTwd . i 
« BETbuB. J. T. AAil J.. Jut 13, 1^. '94diCk^ 

4llru ... 

Up Mt^tt- HIM. C 1 1« *j fv-MiiJ 1* nw** aiMMt^ 
hi EOlii, a ,)liiiUi4t»d bbi, Ko^l UbHMfcp 

pLrafil. W«| ... 
•» PWuIlk l(.;.lHTt, JhM> 1 and 0, ^, Ifmrtf 

IH Ottvrilp, MiaAaA, M t«, IMfUM-lnH 
■Eabln - ^ _ , „ _ , ^_ , t a 41 

■ LQ 0 

• to in H'lllulT., a,, bwa Al IM.MM 13 lutfii, lull I udniMfCkiK'iaiKHa 4. a 0 H^riiODd tlj ^^ H» e * 

UttA,, ,w 4^ ii. ... 4t 10 0 

p||«blMkPr4lMdfe-._ _. ,,. tot 

iH bTtiii*iirtA, i», it^ kilt tfl^ KidHdb> 

j'*rAd4 ....... 4 0 d 

9i7<l ITpkuaju', J., lut IF.^ |I[|bbarr E*Wr, 

I :LEigjaih.auwt .Ida 

tl'f HtjunuL J..Htdn, Kliipli Jib V«Pt 
OH lAMbMqTf Mofitt. #«invi' '■a..:(t Alt » 10 0 

MU d i Jul . I. JJTbO . . tfl Ll^it BPiJ iri-Lrtri, ^kucA Id. TTilUlii Jri^ fl 
bL>i:j'lJ WAfOjl^. 
n FlB^h'i K«utr. 4«mt JpHllL,, pgVttM. 

|« War^iaH, It., ) b.PKl, IdPniTV^ 

t«]d iUnw Llijl«-M»«b « 

111 Ht4v«JlH Ivf a.lMibdii liMK.lAmfQtA' 

luid A 

lit Mai*. *t iU.]Mm, iM 1 K dIUu, Jlitd .. 
■ » p 

■ U 0 tnbth-ifjBLtHU ttL M^ p.* t f nt ^ 

m Hpi[nb]F,JvH.^l«,iittL4],[lJI±A ... 

W Joan, JdllB tr.r Id a, Jluanplta btatv, 
Si Q«lr.llItt.dll;<J.dJ^t4 

41 1 Omkf , I(a' ia, PAif. 4< Ab4D4 tibiiftt^LM ' ! 

mMr«ibdiTiH«, Mufd^^^ftt « o 

Ultf BUdllv, W. .., 1 kK.dhtA,u4tttt.. B 4P irf 

W '>gAiw.ilrtHlMJiMiA. i, Utnir w b wl T u 

4^^^Ba^:P^,H^A-,^ri^Hdfflv■^Q.l,^l^m^l iito m bd to 0 

da-OiirtirttbpdifbLa^ kta JtUA V :e ft 

4U rmtlr, J^C.^ItAitbif, f«l5p*4l. mMh A B « 
■H bitmti V^»ll>r' aiMiBTb Ma. ii Hail^K 

pftnvt^Kkli 10 4 

40 THmn, t^-.r .-hJnrt 1, Hc.^.Jl, dbitu ...» D A 

«» HAp^liiJj, |r , l-iE l,tbi P^rui** .DkUrmiM, 

UaAJla-aUOM ... 4 0 
«KL.M±t4iGL l^r,(.TiBrlrf, kt- 9 hbd vf «H. 

V, kAlft af <t.f.. t A>.1th44|-»tr.^'L f1 a n 

K Oww. loP Uaad 1 J. ^.-n . 1. A'tifur . 4t mi i n 1 1 

4«.U«Wr, ItfkffbcuiJj ■if . 1. dL.lii .. ... 4 PI n 

IW Mql|riuhjlwi|bl [p, ptL-i.. 1. diiiui 4. 0 u 

-HI gM MiJ -qtg^ B & 0 

» UMMtAAiillfHitd^Bn'. I , UlUuti'a Uffwi^i 

M Ih^bulW 'ft- IW> aad HC. ] , — — ^ ir.abcH *JtMa Mj i Umi ^ TT Ut tf liFafcaaaat, 

Uaiatf La ffUH^ 4Mat. 
wl**t-r' ■aUmv, BMd a I'fTT. II03I, w4 ElAlKiEJtTp Ltd., 

I.& iJ'i.:Hii«]l-i(JHt, Sr^HT. At^m-u jii;Hiii£tM f.ir uiri-., PA iHdm . _. .. 

-mt*blJi.b'-J, p.^a."' ' - ■ — ' irid-n'AblJi'B'-J, p. Jfflt'LId LffBWV HttkMl WV-r PtH* 

mtr 4i«j. mciiiv xruiLL .Ad <j aH.mrHtn^ X^HliE K, vitablnAfd LaaA, And huqmi 

f An£Sri',H«tkAl HHdlMi AIM irU4», vmtlMM, 
- .< - L , , «Tdfer]f J W, JAMt^.jS l\l, 
ptHHt. V.aL-r bvidp BUlMPaij, i«t : Iwt 

AMiVr^LA4 (t«Aml nOHB. O f u m r. ' 
T|J»Btl»4tJt«««W«»tWi>.iljt»S!iilJ LTivmr, Ii4iy>d, Himi'itJ 
ItrjAk, ^ UPLtiik.. Jd1ibJi>IpU. HTi-. I, pLiU4 . 
HfhV U'r.Lii'J.p*. Pf. J.L 11..^ kV. L lJjUjj 
uu M'hi^bun. JL. U. Jol :ui, i-n. 1^ dm* 

LHni"i | hjt uU. 1, tiitw .. ..- . ..... 

hHHI 'J>..tiiiLU. il. J..La m uJ iP. Indll^ ... 
^ LXjjU. ^. mirt^B(P| JuUd tm,.ti, 

lULto .. . j^^ ... ., PFi^.'d,aittD a 

H rimli J«RVPa, lut ifir ditUh dilu 
Itit Hta^Ettuii.VF.ir'^. |i9bl,aaG- In lilllOCl.'Pt^aH 

,[i|4 HhrulHihl, 4,. In^b W, Pw. I^lIjUo 

4tH MEffrtlptn J, Lit l >ii.l t»rt nfjfp £d>4aA- 

iljn I'atll, JlUl'ift^trwt 

JaiRb, Jamw, Lut »» Jldldda J 
Jufat-ndd 

liq nH,Vhi>t lapdrtMi, diUa IT! 

l»t QiAMiB,i[rf,Ll|i<itUa.4Lltl4f 

ri^iu. J.H., |P4J.T.i:]ilt'.i,d:lttn 
Janc^ p., J^iU Jt^ bB.9 1". iIll^k, i1IU4 
Jtnu'ri. Un. , lot J4, diPUir illUu 
JaHiiA, JriDMf, lut.JUfp lIiMt'd «1{I|« ... 

■\t:< LUhnvr, U. |f»Jt4W.drH 

1x41 TbAmwim, J., m ]r.n Ppr. '1 iJI^ 
IfSiUK «rd *l'J.r.lMUl. J .C \ f; P 

llH ' Uatih, v., lot J ti, t4^'. 1 , Jjiio 
IKV^O l>n<rp Jiita I aihl 4, 4, diEfa 

jtra c^Hriit 1'. V,» ip kM. ^p 

tBTd fnv, M IM^ i (*iiAAll.w-^»wt 
l^H KiPdUfl^ K. MMt li^t 1 1 b mf' V, 
lilt l]t^fAiM»^>«^^taLl^ v.dntii 

dJieiiAfci bsWjt*. »H J|vt.P 

■^m.f^vtunMtifm.i\.A,iu ... 

IKW Md^b JAha^lOt PVt«. ditM . 

I'ttfl Vet4B]f. E., I.t. I[i, IK- -I. H'ltbwwrfm* 

in^.', MElc J.aliu, but II. w. iK-A'dU* , 
].|-; ^u'b^,UQL]. an., l<<t. J: PBC. :p. dIUu 
J Ml . I »h t^<*t i^-u tat IV. K^. I. diliB 

1 PTH Uii*Lr<, P r«Mj b aaA'ft 
|^Ctil^r'MrLi,kAlt,6(MlUflb4M 

lipi Jackie I JnhBp J4lt 4, lb ^11 llntf. 

] II J i iwDBT. Liuniua of kiL ^> dUti 
i49i>t WuPEljbBicft^, J.b eoE JN-t. 4l dlHi' 
Ut^ W^'hiLrtn-. Ukv.EVt, 1>3t ». PP«- 1, dlWV 
i**p HI till, -y. I'-p hft*M-, ^bi. iil'li.^****;^.. 
iiiifh H*^. A. ffr^ Ititlrt, riPi. 4p UadihItI tow* 
IWH febd tIT.'p UPHltt WtlbAHN 1# >^.4^>>i 

bi.... i. U^Oahl 1 ]t4At4 -yi^. r;- ^ 

iiw SifcJ>.kiav, liHa r ba4 m WPnil*T 
,l.Tj«l.«,*iil^-tiwt,Ri*rt* i- ■■■ 
iflO U«t*T I'tl VIP. OkLH'a iluUlitMam Mnaa* 
pl:i^N.trtb . -■ 

JMlf Ud. irtfl. uWli'Eji l9l BbA MUtotf 

«liwLt M rth 
lUfk C- luir TLnLxIn^-atMrt 

|H% tki itU. A,. It^nn , N\p, C )'bt ATi'BiW 
lUU UUWU, Juhn. lul kH, 9liLin]l4lir*A 

KAb'1' iVJM:ik, 
Ul WbllKklii. Ml. tiiili. UniBfftwHM 
pu FiA«w Vn., wl ^1vrMn.n ^ 

tIL rtWPfaM t 

WtChairMiHlL, lutr4,XAnAAd--fl(Mb .-. 
lA Hadr. Mc*... htU 7t> "^^^ jLol AHA^ db<4r. "Ukt uOfl I'l.rpitl. .- . ........^^.^ 

TL>|jriCi''j''Kl-'r md t^iTTticHfr nttimil^laiM 
w^H^f. \\i UMfitM.- I., AlAUAtriA, 
rili'.i m>.r\J;:.>. iiisr nwiAiitftiDB, Ouitmtlt,~lMtt nlM 
^ k. r jL.^>.LiQi4'n<k. J'rkw, EI>-t>ld7.<Ht«. 

A A ismraAd L^r. 

X ..lut i Hia mlUi Apri l, 

IAUilKii itV FAtiM. iM^«nt<iiipuiiltff,(UL<bArir«% 
r Bf4Hfw. TA'*>f^ rA*+-*lrit«^ W. Ji*d*, i£L,i|pfcd 
ItAJlLhtiV IIV>tKj>tH *<IAl*ii IfHFi ^^VafrflA 
J> aaJ pB[[i<^lur, kr/UltrF, I'VlwieU ..iaTliA-v0H»_ 

I iiu-y PL'hri.F. A VE'iy . .. t.u^l i .;>4i..', hh. J pLT-'t. 
M ^iJl.L,l.it I'.LPj.Vi ti'f. I'.. ruib.fr >£iPff.'. ipi^ii. 
1 J l'l^nn- bluL'k" k ill pTp- np.iwi. aniue-*!.. ruiMla. 

1.lLtinp^;k.,AtiU l.tnitUI CHhMp uVtd t.nibrtlkdli, »LJ- 
' Bii.ta.blijk.ind. «uil JaJr, bifHia. iM^L*IH-| l:r f _ 

tiijisT*ATi"Tfk»;iiV UUaUfp.Ut, tabur.u-T 
/ urPjl^. I'jL riiLi J.JiTP Lbj Pi*lfa. jij mlJ. 

LltJjiT»L'lTu.'f [.p£V u.n\l t-^Mji" KiUifV^.-t "ilJ paa- 
^ lidt a HHilLI MULflllrlQ itW* I ..1 L lA, bi J U^^ .(klif 

#nHip b44^n4 ,1* '|L.pi rA^ fill «ultKUa idHp. WiL^ 
UAMr*, *A IflbP^LA-afmt. Bi'M JlPiaBBl^BSrwA. ItlifAlillA' ST.fcVIIUitll ll.t'Al]LUj( MiruUtViHrfM^MiB « 1 14 
d iti 

If |4I 1" 

ftu d u TUT VaJfrtH 
Wl VdHB, I AFUl^ B9tL 
AqppJr aad brL^Hrgr ■ 4M« 

vith rulniP, tV4PWL41|A,IllAM-kt,^.„_ . 

lluHa, fifihkrr, -tibl lMkn^4h SwrH 
EnpLtiB vf 4 Hav -L'aUAfm mdAMlHIli mm trthrip4S«ii^ k Q liwl fad ol Jl 
i#pq|M Jrana, tk,Uvy. 

Ih ^(futitf Ik < r lilnlliilJ- 
„ *l D 0 

_ j.««,U..ta*JTp IK.*,*"™*- ^ ^ ^ 
t^IMi^jW^^^ . 
LI11 J4iA^!lA7S!!^il^W.4r 

liw toin'^Tr'^ATJiilipSt. M^y^ 

UIH lliHrrJapna.,JP*i,«P^«, W^gA* 

1 LT 1 lyatn'i }-:#ia.1'p lota Sfl Mia BIp WAlti"-^.-- 
lUrt IVal^'aUaWfr lotalilWid HI, The A^wiv 
LIK tlaortv, H., kt 1, PBh^ |E*™oT-««N 

JiJi)ltrirt-rt . ^ ■ 

1^ Ut; JRr-. loll 1 mmi rUta,a AlUd 

IHid IJPHtr, lu* IN lHLlii»»Jr'*tT*t ... ,., 

tnt l«N\ Itti, L^b, t:. BBU il. U>*M Hp 

j,IlllLl«*«ir*tfli*,dM** ... ... 

im TrtAtdAr. T . Ma If A«4 Mi rt*. A, 

LHT^ LAnti IJ. K,. Id u4 IT, IK. Ixp PL 

Wfl Tnrin, T. (I., 11 adA H, Bi 
dkUii,diLl« ., ,,- ^ _^ ■- ■ ■ 

lit* tn^Alpv, T. o., Irta »d rip a*L Ap 
dibld.diltii .. 7- - 
IHHt lAAllj, r. F,. Htld II BAd II, -Bfl. A, 

diua. diUo . . „■ „ - _M 

ItMT V. W.p M4r, wr B, Dflfcwf*^ 

is t^>.ir«"t. ft 

tm BAHpMnat^ 1 "J *' 
tJH Fr^^I'Stau'Sb^ bMi A. Fiw- 
1A» OwnBff,kj IB. —g. A p dWfa b« 

fbAwiiafTf. 4 a • 
» « fi |r()TJ(^ J< 

Mill bahahl al Lbt l'i . 
tAa 0A^ ^_A^aI« lAtfa hAMM Tkt Mid A.pnl 
■IjiaAf t jteAH 

f tUu-UliKhi HtibAi tiMi. Li J ^ r.U A. .IrijiT jf"* WHAtlF] 
1^ Lib nal, tA.T Ibm*. .1'. M'. *'--r'^t li IBma aA. _ 
kJl'LE'i^DLb^bft, A^L^, iLibiC^I UljAE^nbM fAT 

j3 PALJiifliritnii hjtiuii : An •'^'«ii«4it unxAtwir Y t. JlEl 

W Ctly 

f^uH iiALJ% tluuiJiLtiA ci^uaijy lumnt '1 iia>44i4iiuu 
tAhiil <iiiruv\-yn, lb n. u,t'-u.i lu PTu^ mYil I jr., 

IsMr^ liiKHs iliiJ inAb > |ma ofi^Tn M. I',, Uata.Jk . 
.-f#a IlKAMr 
r, tpit, biK' •^JMiiia«,'pbLilai!^ iFmb, WUIbl li' itr.iii[atibtK ^.^ 

^Pil, »lgu, *fc,_WiJr J* 1. »i *t l lAldld . 

I Jd«ai^«taaWl^ J MiMiA.£ ^I^Hi^^iAt a fi^ 

bii4M»iAiA4._Ah)Jr' 4^ IM^^ fEf H^H^M^ 

Tix KlVni^ Ihif ~ CHif>A.lAH^ CI waM, Ipdfo' 
^abt., t«ii l».#aB* ■■iUBJ. L AauB, ILnral^. 

aAKtijpOilTtl TIJJtillU.— PilP^ BAKHiivi wikt Ailil 'utiiMi'imA^ti .At lAfiMdUAi MM na A ^TiMgiww *TAn^ ^~niiiimttM,^*AiM « iw/ 

IT. Hfl U. J.M aflF 
TUUUY lILEr, ^rn.i. nut, IT I D'oum. OJCdUibM liEObO M »■ WnrMM 

W IM ""U W. *. MlHflll » 

K. 'ICT1 .R, rj^l^KIUMl.. to ^ H lb* 

tiHilWutiOU>ll#. tlvXHtuOL, w iVUluT, 

'fbi: ,vhc.u^ tpjf HIB tvuq onaD or 

LWCIHV U» liu*. Irt VhtdU), Utn-Mt 
«iill. SUVM IW iilWj IW > M llii'i 
lad t 4^. [dUMU^^MW^ R. dUB, 

Trit'ft tin 

u fuuii-Eitii D HxRCHb M nuM mm 

^.■p,:..'ALV^tw 

I .B,., , ^, .nUJ Iffi. 

[.iM.JuidLt ' 

ii'Driii-uaiib 

«I»«1JSI»L „ , 

»f^»i»jmg.ta«B>i; #xi^i^ '<^'> 

Id " 
BEtUlfVUJ BT Hr. Luna ITUh .w. un* hm^m. 

iB jSiwCrHT IIP BIB uiriBo ur BUKDura. 

.? TT _ gjjlr^ ^^y V W-EV PP»IPMPI > ■ 1B_ 

X OOud' tor. 

*-*Tnftoa Imp BrtAW « voma|r<d taJa At > JQ baA 
II Jtballj BITlThtC Bt Ll-VRTwDl B£_|4lLlHMd IIM, 
tAvfNBM' " ■" 

idL% :4tu«».«-p AB* AniTibt lA ArdA^r 1. Vvj^spniaHJ^^b OLUUBIHJUT <UU VA^tl^ltf IttQUA ba! KIN hAr. lAHIwl M..tnf. I O > O V « » O P * « • » I ■ L D. 

«M p«bDB IA*ad M lA" 

aChpartoC tyttr 1aap|iAia 
/IM4m,iia WNUAIf. 
tontr^.tif ibAlrtbkinN- i 
MMtPb Ii.'ilE> b,4 M.ypmml 
" .tfaAiStPUAcLL Clarif itTcfi HTUkeT. 41 Wl 
.OK r»F npLUTitKff AKD 

JTUE AT40%'R. jl.«UttiI}flt 
tl Utf Hl'^INUttt TiiE tlHthat ibabAi^l 
WILIIAH UCO^,»rii, 

4LijirMdl,].W4, CM IWaf' 
J]iU^CIffl..u 4U.,. 
^iWa-vS^K* s a i*ER CENT. I EsssyASi.'sassasra 

VAX BTOOK 8A14B1IEH. BTOOK AHIP BTAXipIf AOBHia 
OPAT, BTBNBT. Wiuiiui tmtn M pcwkM'. 
UM> f Vn. be Hllkr 
c. TirWDAT ou r, ILvTmh J'J UALIHU MEN' AirU DTUtKn. 

'bo^bm. aci(Baik~ ■0' psHK immr'-Hn^H^' w >H imtjii III amilBMiHMMi 

llDwt'. ^■ll b. aiKiWp." i"^^ 
jDtuf Mr. WiLTt:& JIAtU 

4}*a»nalirf lit, .T. U. BISM^LI,fH 

U ^Libb^Hir .:L*mit'+ ifima^ I ^ 

and uaafal Llbftt KaT - 
tWlM >Ad Itaftl^. aAflMinA, ali4ib4r Hltlirkl__ 

itti^hUr^ M^NDWlCKp - 

al balr.^kri It d'Lloab, tb Eoll>in« 

ooijHurnt^hir.Aiwi, tjftwiWT Riaiw 

hV . :vlJA. U f , Ba«, bf ft.ititr ^ riiiAa U 
U.kUVftJillb. bb, I mti. bf LirimriiH- 'J^-ckf' 
UU K.K liV KEN J , li in ' ^ A ^ I '"^l^') 

. .td^i.l (If Hal 
caAl'J.AlNj b h 4 |*Mb, ^ WAfUb^JIWi^ 

TD£ IUAllia,|lt^A«rii^^!!»4L-]M^^ 

hliajA 

ITArr^.ili (t r,ArAi,br Uvd Fanbdl -U^J' 
KPTNIkt, bt(,«r)Um,l4< ^H4tBlHa— UlfldtM 
BbAf^^N i.Afi,br^p[tr-«r*pb7JliA™aa-tl^«» 

□ I IIPJTti 

HAVIll.. kTK. br If. afad. bf TV LUTkt* -Uibt 

UlMUill. ^iL iDi 4 fTai*i lir r^laRat-j -7.1' .i^tiPi.-ti 
AU Ii^.Vlj^):. 4i[ ki, b j-tmrm, b-i Jklf^aL fiCip.F ~ 
Am AE-BlnUL 

rtSLNUUtTpiblpllwaptV MirtlaHj^iT-lA- TB«^W«air«f P 
ftV11tUai|A|illl>. , 
SUCKaV, b L A«Ai. b)r«>rfe»l ftlF-Jiiutt* 
MAmUHH ^p,)- 
"bc r. 1^ WAIkw Jaek— lA JiiiT, b «, i«Bd< br Ha"^ cAa.4rn*-.-. ^ — 

BAY .T.^r^'.^r i^'tlg^-^ 

DH fl, b r.>nH bf bp 1.a^rt T l^.) 

SKU. I rm br l«ut lbn^:^nua 
u H p«i,h UiM*} bad IMb # C i :, i* lL i l i , ii fr ii jifcunmu ■ma vat tonA 
vawwMlA jmo K. Tims 

VAT M, ni-M d. bad Uh. 

HlftHTAimilt^pArVtMvNikVriiirb. aadCOnl vill H^l 
i « atan datd-i H^4ll(k4''PPi|l ut IQ u^Elllcift bleb 0«r. 
SUi tf«d 1*1 Hapt -.npi-i-^tod >i tlK tHkewittp la-il- 

kVL.Tin KMl*r»: Elavil iVhLla.Un.^UaHW- 

dfelx : tUfepWvIl 3tn>*.i III. jtubLibP: A.T.P.I 
K«| ,r:MltLAtfTAt; H, tibVUU, Baq,^ 

Uarr] TliKia^vA WWKAl ^b W. 

MMVida 1 . MA. 

113.- KI* aJkl iiwT^Mfifa d^rtiQ UajBd 
. — ^ — 'hril a >^ ■rfjuiw lr i w dw Ml ^lfl£^^'J;?liJA*:". UMb 

bL t.-Kf p-m- Pbarp. ~ BMHEiiiiiBt BliMfnffienrHriira: 
Tin ptr^jytjUMfT, 
IB B]«*»ioB^™gij|P!^»i^'*!*«ea» c>m, lb fun. n n«*n, 1 bi ■ rwb^il , 

)I.B..<rialilmIr(laiF f<a(l.llBi|i M ttUM 

bl ■(nuHKEi a mtA imn itT' nun 
tan u r. tw ATBu. IW. 

UAH DTOBB DAKT b4 PAT OAm.K. 
mnBLT iWOalAKr rt,iAM»MHiT mi* 

TEl^NESL^AV.aaU. AFAIL, 1P«. 

iM Jowl, nkb, ie>ii-. 

ujQ, It bib MHdpabiL l.Tu.p^i.A ^ 
A,ril,bMo'^.*b..L'. 1ft* .UAH IffltLU tMS iwt ff wtTid i i^n 
h-^ Hp. am&a l^ cnOl Kir;|| in bbU Iq bdb' jTuHir Bawar, aArtrUDAlf M£XT, at llAfra^B., 
— . mhLbim bit »*Vi* S*!^'"'*''JC?1 U ■Ukoatp nnd matr ■t>IM,«Uail*I.Ht.U, 

W 

m 

n^.C^var*'!^ WuOLPlAlil«fli b 
IW^bpaiu.>><lMvlk.BIA k^B, i xBa uiAi-(w^xil(A'flbtii(nL 

yPJipf TW W T^UDjtT^>MintT,»a* ■ !■ tMk. 
4F^iilidABflB rfiiiAiM ijiiii ailiid brttir IM W 

ftrnnatlTas Bd AmtipmNnL KlOiriflCRVTLirPTIAirDPUIT^w o1 lb M 
q»1hp Hlivr. "4^ likwld b« aM bf kipin ot tb 

V^iialy 

Tb hLip<.r% vrALh'iTT AtPoufnum 

et tht itrt^ IklAliid-nmK 44feantWApt MHJJIa 
■VITtp Wwm.AfbflHhbMrd, SHC4UII ^ ' 
OwwAtH, nmrriaai. Ai. lUh, « tKln laai 

ViLITAUp.KKfiiftALL llHAJtWLK (JllKAITbL, 

___ - - t9 (^b«lLid.U^ kftlntb Dfibtnp 

"TAAAAti fl4 artApl WM BAd BbdMaA I7 Mfefffi, HM«it ItAWkTb hwlMCs 4Ad 
-TT^- — ^ JA* Ja jMUAp OrdBM 

«itAii] n^ATfa* tiAorter, u b t^ i-^MiTk-V mn HUAurfrviH uuu rAiHB 

h&Ai Lt fULAMb an 4 ■LuiniunbATD pub 

jrOUHlU^HinoUTlIIVniEl DlABXi, Nn^tal 

A BlWuIs BIBCT;^ CdKn'.Kith dnaWdABtf b 
■tWrf , tt^BAt BBDftt^ ni. I li>4'V ^iiMif 

MAb«B«lr lL>B.k4iMiind i^Bi^sMVf I'l^B t^KlTUAHD 
ltTAtiU,«lM apulL UblPk Eb dHifB bad «w«f^ 

PbLt V«n ua^iie dU iaJ Valuabla AATT«t AMU 

« MAffBdAat Ailiat j^IMM Am JEW WTO^ H 

f^^Si^iSS^ UK, tit :<AilU ait Me. 
Laiiiii.ioii.iiTUu wAuniTiiiaDtaMtM'PMM Laq^ In, uriL WMfla* HUW^HFii Fi>f»,l;'tKlLfl,tHr- 

^Mt ihh J.BWB. <ll' III I Tiki I ri I'l'ii iifrt Hpirn^i Uln MVIikHA {imiTtuvji ' 

»l At**^ |1ILi^.>ljHkL 

Si.l r mil W^KHi^l 
4: ll^N.r.^ 1^',|.d[ mbJ-B 
I.I.I rii fii'^f iniuAa 
LOi P.i Ni AUK BV^.q^ir OAimWl 
» Vr iituiintirt^ri 

D<lL'flLi:.j|««3liUk||^ 
ifildrciiAUilW Mm mas iuLLS Of 
'^hTi^HDnia lUTAUan 

via b|-tittv«A jMlAfDAMfW 

|9AYfrMJDL«,tB*||MB. lb HW 
U*A fAflifikd dAfjlAff lb OBf . 

LuwitM fnifrvttH OA 4iir dl ■KAVUV 
IbtEtLUVAJd Jgr tafn Hd lAtir tfJl kiip'a^p 1» wr ihw di4A«P* rjA* «kibr *h,iiif*',id ttj[wii l >i l rri i tuBAf p«nM arp baj d 

wilt la fa UTfp uul tMKHulBf* b 

'■- ^^'^ - '—^ inM». Hurt /^^JbtfSwt tmw!' 

1 o4bfr . MtBi^ M>^ bit Vadd 

iWr TpfM f Bbbi _ , 
CUT ^ ■WttttJU, Ibi 
Imp* LJu^bcbib, lin... .. ^. 

IflsilW f#«lAJ, P W BjW, BLfa* Ob I IP It^jMullH. P.n.lJl:A[;iOHII, AHU l/THE 
I'Mlpj I»aV, ahl'L'p^UAT. Ilat AratJ., 
at ll.iHhp.. .1. |H4iuL. 
At CUH]l{>LL.V-kt p.ilnm-LK, #]tBT<nUR 

«MjA.->itaik«A«bdiwi*wni Dt bun vw-slnf 

PDIItSABKi^P _ 

AhariataiyiTHhAAl „j««»)CHkMP. P Lit ii WaA iw divtfl, Bn.p 
'U*Bnaut4a lAt JHUkiiAht. Oi^. Um^mm*. 

~)nlA« mtiliB , UABbbBH UniB- 

daddW iitintM. balM, Walk 

no AbfBarM. JKataw-iuom 4lJi Ubww ^itBffid Pudi^ 

Fnuf vAA DiMbiB tsMllM iHAlis na wii:^ 
- " ' - UMBkHiaHUt 

> .., j'.A. BAd Wm, d i^R. I4|B|H| 

A4ltTBlwbRbi,Win>UKabi UidHf, 

I t'lf^mij IWmhp mil l'\sm< Htm, 

tiiMtCAtKrf llimOia, 
rilBIIf r'p Vh-Iuk. JjhatiapiPIIHHh, 

HAlETKi iiTit*i FunULim kiur« feAd Ua 

St* Uki* »laD^n< eLavABCV JU BVBTT Uai tS 
FnvLiiiiiiAbV HirnciL kBdCMirtp 

WUkLTtilT t jT taw. ■ ■ ' iatlHi BUtLUUO UTBUAUI. WDtULim tUTDUU. 

laUiH bt 11 a'doA. 

■Wi,<atdtiP,KUA.>*l«V fptLCinia HATBUAU. ■Ul'uJIWl iiAlIBAUi. fp„ilia br,nri Kbnf^.kll...1d 
TUULIAK, AprU >U, 

m IM*. ML rfc w^lMSa^'pw btUtfti JBI IMH, Iw Uaittaii IK todL 1 1 1 

BS iI H i, Binr nw, rbbOlU—^ 

'U' rgrtwAfttfaba, iw4iif**4tA^ ' ' 
tii'fiiiBhtfc a> tbr *qB* l t" tw . CI J. J'lLl ILHJtR WkU hUh BtbuKMW 
ITbjiaih' IbriiuBd, at l-K v-bu VUMliAt 4jdW> atnlai, ttmutfdht LiacihaBii Of|4^ 
taMiTrfMrfqWi^ Liitbfi, *C- r wkU hU bf HHb 

t¥,*t7 d'bM. V UBVT riHMr vlU nU li# an 
TAAgATA IfM &A>L** ■ '^"J**' 
1 gQm m W Q Pl ^ CATftAL I 
■ a*! IDIJ^DIOW iFHiaFtfc 
BaMLM..fi§^4»>st)pevaun. 

i l Wlllll ll l' ""^llt T ' u 

TALtuknnHt HAina ni fbibatb, h 
uTiFnuu <;AiiiiruLL.T rtiWAiHi. 

US. ;AU£8B! LAW8DN, UANLT. 
HDarrAVT liue nr Aucnn 
niiUT, m> *Arjuu ■ u wi 

M l— I MU iWbt br J. V ulUb. bp.). 

HH #1k]Ih tA 'i 
SVBNITUHB kCDUBDU 

■mmnt 

bf H>« w nm i JAU£« 3L LiWaOit 

han bM fa?viM«d ahh 'i,iiih,im n J A K A« TWO Kii aana pimbk QAB'J. aaA Ud., *' ^B il f i i ai^iJw?«^l SS a!ai 

*B.. ma n. 

iTBet^oiAiruiti APiiii« -fWiiSdiiiif ^ b bdv*«M t>[SrKij-m>Li I ^ruirrnmv 

Hif tit ^^T^^ Enif tin . in.in.H^i^rii, b.itriJpclAt af 

~ .'jiGji'Jt in.>i,f^# niti.n, 

„—<tm. «ab.,a^ ItiAji inla 11 ' 
^rp ivavaa 'atmilLBir V 

■AVnOHK DJUEEftf-ROOWeiTLTI, 
M aAtmf Mtlifl Ainrtir«.i w.'likiJt, e« _ .„ . 

oomib, IdAr'i- BAd*«at.'vMr fbirt, «b[| iiii 4PB]Br 

■bir»,>Itil1l^p>PlAr^*^UUd tr\t:\*i wnnd IB 
Mn>w woram loaJFp'-C' 
JtVOvUt rilDb-HJAUh, HAdplbeoLlDAHHRIiL^Jiy 
W*LNBlpiw4 <4 i*p i>*^ tAflJWi »..»«JA»n«Hp- 

P-UpU ^1^1 IBtMllj aiBalPiiil i1 *PkLJi 4^41 PBjl4a*d 

BMbiviM. MAlvi mil ml npljuAhi «Bil itvnm irAirm, 
tbfl ImIIi bck IftM witV W« bvi^^^^iiK^i P^"^ 
bIkh m M, t*v Tida viptPttardp aAcl>i>ad 
bTt.ki-d-MLind iM-fuviit prlua diHn, Ur** bmllad- 
AlK»4mlrpiKtiMl"i iF^nf' aaJ MopF i 

VApAUTIt J1IA^CE UAiLltLHCI/iL-iCi aith bAAiPUV 
fcriBii nb^JiptawH". akMlatttb bAn aaA bir.< 
iwk |f« «lifat dafP. lUCOAtTTtiVCUl iNtBid lA mUI J 
■ttiid «klta bTiHi-*-»JtfAl I 
YABV TA.l,UAli[bKt><l:. IT 
kMladJAtf 
IMUftVT TAlnirEr i kVKKMJmiDU 

pXtAdiAwi bAutitnl^r ifttA IdBPqjBlwtab 

F4»Da;4hTcjnAh huitVi aiadi in mmwooDp 

4*d vrn bmifalLr Inl'ld wtm taainiiHton* imli. 

■ ■PlpllllB rf Hil»^lAjjVAB4|BAL,'lPtk-ri'BBlri>, iav 

In-aaalad iWB^ nal tUrp. and fiwu' PlAkil abHr^ 
dnln ami ^ri DoCih [H^jLlkRii. . toy D^uSlhlUr 

I wi& uar4>i>4iiija L.fF r.LI , 

QBOjCAi UmHAMUrjfl u.IIIiUl .vtkAAC lAdAdtAi 
~ alktalBBVlA TBHA I'l^BA, Arb lUjidin, ttai mri^ a a —i W ' my jab* pqfcfAdfli^pHV- 
, wtEhbautlfni walBAr nAir.itD^bA* Aa 
n^rtlau mUb bJ^_AAi ivi 'i m Miftviitmimt AH K^l 

»v liy l>alpba<Al M)d 
BAd ^«blr * BVITia br 1WI!E1.X .id BtimUS AlFABTltKim, 

wiiurb.tBn. 

■OLID BBt ^lL IJ BfcK TBIIU. 
BBqnH aAt.AUMl>RT JtVaUUlT^ 

*paiit^ _ 

TBP MIAOAU BSnHIUTDfti 
h, Iff, aad T. APBCf,. al^H Walftrta to frwL hh^Kb, 

CAfAr.043DH ubf nnr b utWBal «l «b 

juI^tu^tiPt^UK-jf ttia AUmOVJIUi^bt»)i(i 

PlTT-ilTKM, iJr for*ai.drd bU tB t Pl dl Bt iPWhlMHa On 

ntpt ri AddPWAi. 

uinoi cABaAi*ooiii[;t!ift^:,. 

JA U S B B. 4 W M ^jt K 

J bBA ^msiil wnb iv^mfllUB frim OOVtVL 
VAUTKtFT tu *Alnt MtA UnbliF iMtaataaA lUa bf 
uudBA BaAbPV •> 

H^rAL WUOrXAttEA. 
itthactivb SA^i aif ATJonoif, 
WEDNESllAY, and MAY, 

AtL,LEiVlfS fk'^:LW:i£ A^., 
nniUF nalrttrtioRa Trum uinoir, euu. M (iii>< nt, 

A u s B a. ii A V b o n, 
BONDI. 
p«„_**^*?'7 S™LNOTfcBII^ L 
nAavUHja^fUAPTAIH ayTifurf! 

na Wbb.a ^ Dh 
•Cnuoi BItlBDnil ninwwat. . 

kMcluiLi.i* 

B«C*tl *•« BimU B« I.F-tB 
■■4 UEUJJIFIIi. 

^^cnuvn ciyr uij iikbmBa. 
tiBAix>VBPiHf.r> BFi.i(H,cwH(;hi BDIUeifni; Mwi-WMAWiHir^^^^ ux THKianinini uF UIA nUQlTABT JaarmJABT IMnpi. 

I LaAHa mfl, Pbatlta m ibnA raFBbh or FhAm 
*SlattlA te..iit i< 4.1 

P0TT8 POEffT. 

wmuwr A*r UBWtri, *• 
rUKSUAYr lit ^AT, . ITada. ]utr.,.tlHH 

KAtjmiCd U. HI'.ffjAllJK JJ. 

la DmiMUiian 4i( bii 
BAU.T UETAAiTu.tJC Ktlb BVVOn, 

ThWbah«f bla 

uA,^pmi. mKT jcliu hak vuBurnnB 
veicEaamE Bomtuurji A^Toumittn^ 

CanTAL CDT qiOA^ PUT^ OSOA, 

b biflaii paAb, 4 irMM w« 

■ik(WMit(iH i^TuwarHBiaai 
l^^^hptHHIB WIWPillB.liW UliiUL 

>WfcWiifttittt#m.w».lAdrtii I «l ito^»«Bi^ 
**. . AircTiamHft. 

JlAhaLBdviiA lB.>bAAtl"BarM.MAWDErk 
INkBH.aiii- tfiFpdbiTL iht hiralT L 
lWwbh M HACLlAT^mEET, tVTTI HOT^ V TmrzUbVi MoAfar.Mk ^pO, rnu Vdhi^ 

b,Tt 

r« lb Boot Tiadr, (\>iutrt fom, DialAn, aad t.tbu% AT li U'lLUL'K yUAbli'. 

ItEET'H. WuM«.V'cli iMI.t r-fULDRVitt^ 
baOT4 XM> bU'FbFP. JH^Ljil'li AMU 
DitJa' TaljF .1 Aikk tr pn.l IttrtvLMp ttkOBB 
' DJALt Jhlm. .ntl-. P*Pll.^| W 

l>lacp Hill] 'i'AB Errfai^ #PhH« 

Mi^'a BIda totd LkJl Lkiilrwb ftal*^,. fr^Uk lIA^L'»'A<:Tl;KIL A.. AND jrcUlHkUG.AttbBO<.pUnH]l PAAt*rH-«UU^ 

flAWEl}^^^!^.!^^ rJ«at, ilpnlD.1 
AT LI U'ULOL K MHlt^t. 

LAAfld Ai^>Li|rTH£NT Or 
a«HBkU.I^ANCV i)kjr>li.^, lmilI<EliT,DOLE^ 

A1<|Ih 

CiMi'l«-i'[ii"Bt bl 
B ^tHImU h alrtVBpat 

rtiiA, « iir^:)i£eDA¥N*it, AND CO. 

llfiAm. 
April V, kt 11 n» bb If 'VftFj InAM, ^it»im^^ Mbn. 
TO* VNUHBtirEtk b4U1E IT lli^D TIOS. 
AX TdE QCHklic^. It IlAlt«ilCE-k(Tti£ET> DWp Hd ircii^TJia' rLrjTBEvo^, 

frUyE.IX?JrH.ai,d.t^L-tTIlllO* 

jj^prtAlLut.-uAMi: lxjsi'umiMh 
Maf ^prd, lijih lifi^. fnali. ui 

i«A. nqKLnrT;.fTpU»aii, i ft ii|l hLA | |. :TW>.tlA Oianv 
Pj id>. to PAEtlj:^ tritllllMtlTfDbPBAEJ Ifr'prtfl V** 
AT i"HIE HODMSa. L» nUiioT^ Hlii™. 
ins DAV, HAtli'TLllA.^, aL Id.lbp B.ia- 

ULAliWABE. I :i:i* ■ Fi ^: H V w * |( J "iii V T*p».i" 
AUIUAJr-CHAlUvi iip:j,i 'UrLi.i{-. WktJ:pUodi 
1^aSlSf^CWarr:kiP.CH. Hl Linyi.5l i;i 
nllMllfaaHiBI GbWlBa iI&iF-i»!'^ I^J^ LJr I b.^i pJI 
WliVatltW UAAMKltH. KlTLtie.^ tAULL^U 

of HAAdiiH. HCHfKkL, PyffiWA>f.>g<WU>> 

T|ALW001> Alff© €gtij__ jlfl^ 

*iLl ftiJ b* btdT«. AftXBPl.'T BMia^^ 
A. Cbln^ Pti?t(iiaa. DiAAHnta 

■uir-TmiFT M*dpAj-Mi*»«i lA^iAf . 

WariFflb* 1 IM* i^iMl] . W. b|*wii tad W*» 
rjlpMlialp Cq'inr, IjipiAR 
to H f>fi^ TRgRT AND 00, 

' ' ' ktt4Al»liui,kflt>rr«t^-<lH4L 

ijwii*A*tii mVLf k kUn' . timrbaFP [KraJvh, Au. 

tiCranTANT t:Mii^EiEVE.i> sAEX 
■ liiimf ^iMi ttii'raTiPl pHwi 

Oa aeHBl MiT ki'^^'^ 't^' ^mm, 
III crttT - o-ifvV. n.U.^. HiWii. 
con]. 

Ifaa'p Bp-^ UaBw, M. 
VlAAMi raADAdilrt*. 
AfVVI ftaUiudb-TtbW: 

«1.thiP 

MooiTLSToiT Ajaii iiSt 1p DfbpAtIp ITaACT l^ii-^ li* 

ATmtnaoiiH, Li£ iiAimrRqT^iinri 

D^V NISXU *(.ril aat'l. *P ]l*n] 

5f I^OFfB' ]>Li[irn, T^p.t .i-.i ■:. r " r«i 
(."Wur^-if. Hi'! P^'t. f-.tniTJ*" ink** 

VU«P1#L, iLLblMBU, I PBimtOir. JFu.LOf, 

UutUn* nVa JLAdPv' Uuraw, IVJEh abJ ^ftrw 

BAd A BT " ' ' " fda.M bII ABT^rttMB^k National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 290 oo. aim. CO, \QTS, 00. COT. 

,X mlI tbi fKB SyWNEV MOUSING HERAU. BATURUAY. jmiL ^. fflOQ. . Ihd ooupurr, TOXSIWT, »Mi MrmSi, 

AT IIJBIJL 

Kt nunn mt bt adstkw. L out a. inLa*tiT,daHa>uT, 
HEW aK&SUN'S C£TLON ISAfl, 

WOT r^MuINQ . . 
lutnL-uuiili 

HKNflT IIAEhTs'aND COMPANT ^^^OftORl^^l&^tf' ^^^^^ 
Uttgl ■ 

OdHtalMlnM « if -f iitoHMM > W '1^ to! 

•Ht M': rn.1. 

NCMHtt KLbCF lABd. ITU frM tiot^ 

■ " " "H'a iif hii LLi^^, iJjAMiif M ( PABK. 

BKMAUlKV -aft WltMCtf, LIfilmit, ^ bj *W*|*rt.(»UtaW.B.|(li*il^|b«*[ii*l*F'il 

Pl[iq|.'li4'i7»iJ U!n I nll'W>f', 
. , -la illuMh*J*tk '11*" fOEBDA-l, S4tL APBII, AT 19.lt P,U. i br rate 

m»t«u rMiH Tni uciki or 
xai j^iiu 

tWifi'fc L IiCVK m4 COXEUtT, 

ABOCT jOulT'^CKAaHB 

nit 

Mnxii nnjciiiiEa at oiucun nuftu 

Mutld4}' Bomilt. 

HENllT UAl:ul!j mid OOUF&HT 
«iuuNitiB Mt i*img;i'iii|ijijiiiTiiji^^ 
iMh ImriJv* fa W«r«lUi An- 
4rt tbp Liinkr uf Hisdam 41 

4{ i\\4lt. tu fliiu.Lkna kt»lli 

_ (an*. ■ ■ <■ 

UK rt M ■1 LI D lhNk. iijMti'.BJtTilii.Ti liBltlfin. jiqwitttt* jhi.i»kih^-*tiwhWi .._ .. . COLONIAL- UADlil FimNlTUB^ 

EENEY BAn]lTH~ANH OOSCPAKT, XEDBSUAY, Al-iUL llStk, 
pmiMiiiHi n am ■tawwiii^ 

■DUmKAItUltllllt 

Ml Jt'.iA^ bAURLnJ niJNPfh 
pUl if lUh* in 

Ah.. 

SHIFUKNT iff VAnNISH£8 
<auK( EBuinic It, Ul., imir muj, 

„^ „ vLtfa •]) EftiiL'fai, ^ ur. 

HENRY TMnilT^AWD OOHPATiT, 
Wri-lMuUV, n ■ iiriiii*!. ibi MMiUMbja^ 
fw^'vmt^i ■itaki*rin». AH|ri 

ML 'jBrni-^mlp, ■M^VB, at (hi 

irUtA|rf<!, It JI-[F^oMt> 
jv nuf ur^n orXiini mm wselam. 
TWO nottAMAy In. Ul tsa VWir^-RIBR, 

T H MLA IlUftT, Eq-, bSulMtBtid Ibi BlWh WI;DWE3I>AV, J* PHIL HBA, 
at LliK MClUES, CAI^K4, ATO rJKlTAttH. 

H«>ipi. J. M, I.ItVK ili L 
.K>t«Jlt.l*ejt-ll*iffl,~ 

UIU^ AHt) 00. WOOLLAllEA* 

■111 1^^. riQHTIl. 

AHUCnTI AITD f JVAJ^XBTlDUUBn 

AUiitlUM i}^ ™^ — ■OUii 'uU^AHD^IILjAaiC fVAJtUUD ] I ABHAX D AND 0 0. b *> ■>M> ot KAKiAmEf Rinmin, Jii m il IS i!VElJItOB.HUIItT. JU3 VsnMit, VrtTttM H'"**, 1..^-" ■_— — - ■ lailN LI Uu^hM .' lu^fMC £ba^ lA :fiWfiri«- « 
iJCTUth A H Jt ll)# fviML^ fiUHMwh FIU^ AT. 

RirOAwrwuKmiwikwca, LiBi^A 
VltLLfc AK JiUSb^nt, 
On I he Kt^td of lim HiiftbM^«i4 Bidnr Ua*, 

TUBBAUUnnA. L A»MtiIS'HM 

tP4*^lvJK. It ]R IhiDI- l4 
RICH AftUAOM^H "Vfc^P^, w» «f^SS' 11 fall ^irUl„ lit Lb 

a. V. Umm, Tit 
TFF nrnsiT KAbbS^^U 

[pUm'. ^Erfnifjif bM^i Id TJillHA^J 
phwh tt li«H ILIMIt FriB . rrrmlot*. 't't 
■f l'1lrr<J^'-'l^l1^'L ^Luiij l-hi I^Kr iKiunilnr-y 

tnJil tH< <l:u^l'H1 iiiui ■kLuliiirnl', r-'l-l E 

t^ln 1.141 fLrtifl , HT Lh. l^riJ ij "JW ^i.^ilCi^Jfe 
n«T.rl«J muh f^C4i lOUNt^aT If IrlOfUMT 
ilfC 

TcnTtf* riH"._ i _^ 

jrSlUV.Vlk AHIU^hile'd^ MMTMphAiUJtkfJl^li^ »ltl^ 

dlkL^*^U*(HmfV(rf . 

llBDIIOFr-»A»*4JJV liAflPAH mJ MATTAl 

ID* i n i M^ n T*»^AlpaMbaLTrinn. 

itSittt Vm, tDWtfli Mb i com; 

t, IB, aalHilH '^AuShAC* It Op IPDH, FilE-rtiH^ MimuTi ■OUtft TJDTOllA. P fl —n fclB^ -r-'- --i-i- i j 

nil*, HBtlaliM trtnr* m «i>iM. Vwrt- UlA 4 

Hod iU UbUp Ml ItW^^IMn f kLklVD I P4tWP B^V^ 1 11" ^ f-B 

l^BlliM^AKfrf.-lft^ fnialB^ te Vkii gArNE AND HOEKK, 
■ t li vTalmlt. inTBBAMUBBA^ feiUlU iMtjm. It (p 
of T. KU-luti 
" Hit* tbf ^oTW h>*M)r Ho», fmiilLtj uftnfid l« feri tfeW* il* fietSjftiiS- 

tri»t. |i li ' ~" — 

bifvi^ tif *lfiwfi 

Ht ol« ^ 

, TfliTn-Titl*. 

Mr.rn. mAPMinf, JAUVIl^ -»l ErKPRXlT. ft| 
D'r[ianLtk-*tn*l, wn l*n|jiitnn li« kbit Uurt|*cnt le 
vli^ni |HiiBb>JiPiP *r* nf^ifldr 

jl7iiP£AflON' JHVirrr. 

j*EB*i HIC HAUUHOW * ri W MMM.HpL 

BilMjIiHi UliTi 

<if J^lii^kr-JiMIKIVfi P I'w yiirrl. nm^ki 
L«J BbWU pYft 1 AltoiiL H:!n, 'rnrm^ 

*rtnfl. rdiilri|.inr(pHI|r.MflrtiWfip.- '-t.^.-, 

- milARU#>N ud iTBEWTg, Ta4h (W) AL1 tfTH^^MT Jffv i ol V. J. iTj 
XCi siUt* iMwS fitlbAYt 4.' ■! tilt-.' 
mil infUnrJAT* ■□ m fn'.iL« Lm-n. HKH} 

b tbi Jiff H^rri TuiTi Dn I Wjt&b* H^^IUkf 

i l.pLp^nPu iif rihP rHr. 
4 iH^nr •mlTfru t itIt.'^LtVM,fi„.. Ill tnlHL jffou^ 
lir'ilii'^ I tihl-l I ' uiL pidnhi u. mw TKidi paQth at UijiV^ 
f*m->iir,^1. I.tii.j intt. ti<ay r TiHL IUk. TjL^ 

LHraiuiin, 

KFrHrAU ccr*rKr||^. 

AMUiAH^If H«i N" jcwfiiwjf.-iw'iN Out j'X^Mi;- jatfit j«Ti' 

li»>hw. Awlirtm Ihir *l IIV* ItuMUi Plfft a tWuL M 

rHiLAt, tllh ^AVi U lLHh>1i:i4«. tBd.-5titt9 IjICNIBL'kUl^ilRlfl.d^ciiUiian. it A 

Ih«: |i>niq>d wnt, All! |nt |4f ■dduml. 

'J*lrJ#. I Mi-rlii in, Itl r-miw m pn. Linu, \9tt. Uin . fKHtm* pi Urt fvM 1114 Pfr., tin. Id 

jAtft. tia l/w l%]itii>BM fjiHl.li* B <»TtAd£, 
flih 1^, lit trn^llr *e hAvi^d TfU^d 4 W«> iU 
kibi^irb, I'ttl^L.ii^tnlcEBrrrivt^ TMMt, 
Kil'j^ til «. rtvN^r.it'nT' w n U mitsE* irnMit iTrnr 
luirtiil. ii* FMir. 

T. J-i^iifiStOTri IK'i MUtlP lA i tM iil. hi (hn ihtldht miilidrdaenLiHipi 

4tl itir 4)l>t.TJ !, iLTi'l riii^ ^'r loiini^ ibL? kii^ildjcipj \tnrj%^ 
lltih^ h l> p'r'Uii!':! ■iir'vi" 1 t:i Tilih I tMilf tn)«i 
■ ]ii;.r..ii..' l?i |.j!, nrfll..' rnifi . ..'L,ii*.ti!>fl rrjT *1U.[H 

lliil. Ma hi-ArlF L. 

mrJJ'ilhUi'ir Mffw^'-... . . .... . _ . . __. 

T^r BttUdlftt Hi llHWBPWt ^-^-L^. 

•Uflik, III Bfvt^ «■ *| rtitf*m p4 > t K^>V! Wf* 
,.'MBticmk|r « Iba >b(9P:t*M iiT 
. lot HA^lvMn ■4'! *q Wq-uvkl 
.HM- Ik* ovMbi* of ITU wort ny 
4 tto v^Tnl pviitin aaJ •19, 
IK bllC LOT, 

^ llbUn.Jatlltwiill. VtuM ,d piftlr— 
t< " 3UI* ^ 9nn*««t mo* M4 Mril U^. 
»J< I^ Hl»M^Ja«j.1IMjirii»l> 

** TAOHDAT. ATftL i*, ■! *, flSB LOr. 
Mfc-ll Will Bwftp I • " - - 

u. ASSfcirixSi. . , , _ 

id u*wU.ff. uw iir Jhui^t Ih fri p.f „j.^ . ■ttl»'iM- 

Vvltl'.in'llKhT. UAI.^AJ}^. iBai«tr llh. 

Ilctfk "T J AMI, villi ''Tallin tf^bd 

HjiiMi-TMir «i]|> 1ti4< IJuL*l, 
P<;iiUilM li/TEli* Vwp-I'ir, Sfi^ITrlhlVlirfJ.Nemii^l 
JH»M* 4> * lf Ji kHl .haa hi Uu Ul , bTi.tt-Hiitpi DE^aAVUHThUAit^LAtinjiatLk 4li «-irW Hi'lB au'l 'in" i?r 4,1 rt' t'lih 14rtkllhM M Ifffl^ 

iwMifi. 'Inru IT Hln Jl-cvurp, IjAMtTtin ulSO- 0Miii1fci|iiilri I (J Wrtri rt M4tafti ^ ^ 

TBUaT£E CUUl'^Y, Ltd, 
WXMOUTOBA OfThB WILti OF 

' rtAini^ ■«ndt^«ji h nrpuc^cnRTDifi 

IhC ««U-kHn «P<U< •fJf'Blvi ATAliliaU 
■tplirufll. vMA Jf™iw TJt^FAUjAlU 

SEBKii;!, UULiT^Iump Mil VAX' 
lllWlt^KICfjl'. 

S to tafi iMfSr'w aAi Miiiin-.wm^^hP TgAt xiil|i]^ittlii tAUELT ■miMira Kff<^wF 

Iklfa Molh (illbikAtMiHUnrftktEhrilit* 
hue* f Ili art Vpdarlk^mt. livJIt nl bhck, 
WhhiaT bwt 1^ I-***' jam Myyuut Sam j v±it Mhith ritu iruu^BLV amu mmuv-iTiiaiTa, 
lUlilAAMl. UHA. 

"iT^FitarwH-IOAD, k f II II V • MHi Etu er/miitt, mdJr «>■ iUWCa^KDUK kinnArtndli . 

■ -ptr kF ttmt Amum, M 

, <• TBUUUlvrilEk AW WILLOCIOilBT. 

tuKUgjrl AND KLH AMD BVIUllHS invt, 
Wlt» " WDOL Uwim ouia 
wiu.iuijM'Urr, 

n>lu<lbu.fnat.(>olikHIU M H DOWtlHa. 

- ■ . LHUVlu |I>JIB, ■^p*F mo* vT npoa irann w«* vwMinw 

binN^*iB«i«d. hfifM iif hf?t, CAwMil 

liM-fWM, ithlriB^ IIIIB.* twdJirimii, drrMfefr-j - 

faisK BnlrHKa an hitithITkij itr am t^lk- 

ak^ pAllHjfcAJiltJ V UiVfi W lUUAltHUA. 
nt * rOCIFEl LliAiEHULn^ttaa L*M InlAt ObfKLAJTD. 

ov AcoTtnrt OP mu HgX ittr— POJt UFDO^ik 

TV! VABttA VTTXIA MRATIE. SRWtflWH. 

EIOaTAT THK yiODONAf-DTOWN 

WT*^ lbvTl*ri. H IKTt. UMpb t«k PA.*nM 4t* TAJtlrAVlLrHK, ihm £lSw«l'AH^rJi*tKt«iUi*irtta*f,>ad li ^mUt ttAn)fRHAAa«■Lhlr irill -rll bT pufalbi aavli*. 
Oil n w nKt^rSi/. at BiVLJa!!. rut AlfjtlL, ftltlE >hl linA.N14b4y k>t<^hv«i,ec4 

hPT imla Vf TV VU <: HA. ' 

n-t.<iiii r\jL':»ii ' P 4 P#_l L !■ P 

I lfAV,M UJi A N' U '4M'ftta|i':«ir') .... MpttW i\ VVMUtPatfHftl^ iHll^, 

II Wb ^Ko'tf no AjiV, WiBlMainit n r imai. t iTi taM. 

44. . kri.1 0int I^IIb. H tn liikT it mr^ T-itrr^i. 

NE^VJJW[J, r^rm. »H fl«|] ;>P e»''ViBBK^.|.fTlnrt. -U'Vlh 

t<rlrk itn m .itit . ^Inli' r rjr, iBf;!] J niinvii, ItH' 
_ _ _ . L^ll'l ■■•Vfi.- K l^^t. K.' -ntii! mi wmlv. f^^^H. 

1ii<;J; , tr^lor Lui:<nn^ W1I17 aui E^VI'i tmUiirivlBa, 
TPMhipM. 

CgiJOKl^.^lJWf^n.l^ ikr*tli-Hn>Ft tr •'Itptild'llMi 
Tpn ; *l» H.»nd HAIT. U VLMhir^tiv^'t bv k drb' h od 

HOUtB hTUMHT, U LHlb Va!kn4t«n.- [hiqblP- 
tmtti vA Hr.Hi CaW. tm ph^T, 4 tnv. 
ItJieiiifti VWiMltta, rtt* W4Wr, IkOd A>ft. t IMPI. 
VitkMb 14 Ailh^r ^<a*<. P urtu W. 

BaLm aJ r^, -u ffnwl^aki'Bvi— iV^Dr I^dHuiv iRumr 

«AtrTKUDi7tT,^t4u2. u£U,,imiMm!^ti»t ju.^ 

b.A |tfL,ia ITjia-a. 

■unufTar, DtrotroaTOfr, auttiq xba. 
WATEIlTdOO, B ?iww4»vit— ir#Pi twtflwnl nrttifl*, n IHf'.. IkH- »Fi __ 
UI-i''Hll t HUi', int KdkVftlHf^'-tlcl^aa liflnk 
luvmir A rnASaRr hpF 4.-Ii lidih* ii» 1 I ii)rfLjr^^Ftn 
MiA rd'ilkvr LintTp'r J^'l-I,, 4-xu Q'I'jid Il> a. Pti^ k,i l*^, 
iri vlilub Ihb frmtiU* U litllBbA. Ttiwrto*, IpfrtAiT. >l.^^''..E ii.:m ..u. [JUG£ iniPF A«D 
LA^ 
TOKftB!rN rtTLV. 

. kollJllAtlliig la i*il lAi* aim liTlllt*** bf 
I . jil.Li: rtllLrflUN, in JiifU, ffi fm-4trHt« L. I^M.n; A^Se. aiB(pfaATlH{ kfHWtfljn'Of roir- 
imt 

1. t^nit, .Itli InntJV^ □I4itft._W ATSHirv-byAll 

uwi*Ki.ii>iiiiifKU9».i'.in'iiiin', w 
soiu.br* *wii3«Pi uuir"^ — — 

■gt 1 mBifai:i#i; f 

AUn iri BDilin lun 
I cnouoM Idw^ t^vflbrt. UR , _, 

llitHt^UAV, M HAV, It II.IU U. 

9Hm LAini AUIH A* aLKtrATBt nst- B' UnSB WiTERLOO FADDOOK 
BUDmrieiON. 
tDMin TITLE. Bum HI wniun Ml aPIWMH It (■Ol lu. tiAII ulitV. HIT CUATSWOOD. 

CHATS WOOD BEIaHTS ESTATE. 

lamn «! mi rATOtram nnpui. 

■ntf BIoaEST LAND 
CHAT8W0OD ANU SOeETILU. 
MAIlfS ud B4BHS 

IT Mpo? utanm, 
OH « uonn, 

cm UTCKPAr. b rA ICAYi 
•IP I.B. 

TlTIil. Tuusn 
tliUUftn IK Oddui or nniumni 
iMM wiu. n uic lM.dl4 AlKV. l.idautlei p 
Mi HutL nvvv I O. ban ihwIpqA lirinHUM M 
>rTT-KTBEVT.MT«UllHtlLLir.«h April, *| u3 tbAHAHVRLIA. l>4lT 

Klf'tt-tfT'HI^RT.DlHiB _ _ 

TAfih wefiLUIWU*^, t.ialNi'jpw MAWJKf^ avl H iiiuTrrMTSp.Nn'. ™ TiiUKiiSAr. ahul «u llkllluWJiaiiUAkAf WUdilkkHkfe, . . mfLIIIL BIlTtAlC (ntitinr htati. mtml mil Minr i.Aiin nm'finiiJii rfr hIIii 

Tl^ lial hii )|iitkn|inn^^ «Bt»H mini. 
TSCpaiUT, HU 

LKAnt; .ud noOPWTT.T. nd 

Irliiiiirniiii] mi iinsL'lK, 

KIlKDIt* HUtSL. 

WKLOB, eANUS, BEARiaHT, 
Ann Cfl. 

fMf4atrvmm pr Km. J. 
*Ui* Ira biiB UM AnWmii. 

HOTR. — n. HdAcI ci'tii.dH a Mcvft. aP conrdlALlv 
u4 nil furalikad. jAd tiv^jwi ifTAintei RU mi. to 

tmt, A ■wllrti.M ^.l.'^ll| tnda 1. tniA OfiulMM. 
U44fl A^ l l r il iHWwd MTIll WUUH A 

IBB] HTIar HiifaA talupHt MllHaajw HpPN^lo 
Hll Al . nrv lei* irii. ovknit 10 t3H n.MAH Mmauud. HS m AT WAIJ. 

nun. UNEi^ Bi iuan. ^ AJMIXTTLY wa llimfl. 
mwi, ran JiFfSLSWiir. A laiM. kp TinnUilCC BBA-AV JlHl] X, 1 ■Ut ATIK UKHISB OUAUIHI. 'SSlBSSgiSf. 
TUOAY. iPWllA 0. kl II AJ«. 

tumul 

* ffT l . 

■iH*riD4^ iA«ik bni uaTlMi^C A Mi*- 

(H^Kfl rex BCILUUdU-TAtalA. iifnmftAFBB-tui* ^ 

dK A^i'ttt vr'Tlin ;^WMlUt'4 £>CFitBTL^BI! 

AT NKLTTliAL HAY. 

iiji TdH nKtUKlH, 
C. nhflPPhi Tn ihi^ r.iivprr.TiLmc. WhMA ^n'j -wIiUq Id 
vir-»« ipf (iH JL JJA* p^l■MJ^ Ijp nP*3''iI Fw i™fci _ 

A Host u^iunij i ^ \it. p\J-im vii.i,.^ kkiukhvKi 
diitife^r^h'^i '<jf nr. IIAMir >lt, r^tntlajC UlIU 
HjrTTrhTut:ii:T,lbp rHbdHH«piT A-nrnr JlPvtUl. Kiq. 

TBJf trnV-Ht. U iblapibldLr ItnktWJ LhraiiuhiMb^ uA 

Imh Itl* twd, BlataJliK IB |mUf iiaplr^ , Hid ii aub- 
p(-lhh^lJr |.i(lfi Alt IJrli:li i-n 'itJii ■J'Ullfl* 

THK \l:t'4l^1,■kLLN1pJtTLU^Cll^I#Lf<«, OS 'ru». KftuL'Nn 

Vidmu^'k, Ubtvt. Ki'^brrt, PwpN]f -ml 
Ijuti^. Mim, L>UkdfTt 4hN IHK fiimv I'L.O 'Mi 
iwvpKPiia ivd ifqII -viPtaMlllHiJ lliLLhrJ-iu^. HlLn«ir- 
TWaPi i hpliflntac Kill Atni^ltt 'tl iKtM. 
TBh Vfirira IruK tU JnrAttIv r'JCtmihLni vA ^arird. 

tLiTJEiiTkwiauai jtiwcrHoii« ufaruiui¥ 

uahh«.ivk. 

31 kn 

Tb* E ]|t* 14- LtwMJ fur A tmv. irf IP pan fm I A. 

itp'xpii^ mat tMrm-vwimm. . , . 

iirrKJ4UAJfrj^]>Mi|R*P]Lir ibil CSAUUNO aBUUAIV'H lOirfATi; 
■FMDIBIwWIIiS^^i^L^^ 

rTAian taTso. 

Tmtf' tATEBbAlrr**!" A«n, IK", ••'ifr'^ 

t*. BKI)|lAir'i;HllAII!,||HOliK. 
TALtlUnLmUCllljaMAflMfj , „_ 

.s*i..»,a™b.io.«-^^^ La N P, wtU iAdl niwk#i U tfC! 
ViertiipH, _^ 
TXABurhi iriii i^oKiiAjrvhili H-11 . , 

wtitji t^iPji IT. ihi-l Ja i^ij . ,„ tliHitPfCtl!* LAM* fUVB-JHiAl^, ^="^1^ 

Vj^^k" tfak VHfWH «( MjT. tSo*Hl. i4HH14D|aA 
llttiL''. HAUI 
lb* TITi ; Ti n;tt^fr-. " -n<C, »1 UklPJkttflUi, 

T. ivj 11-" 1 . liHPik p A »H-k 

T*. atl ■ViL^rsniii. 1 nh.iMTy friPBtlif . LANE 
rHs\'t-iL(f 1] 1. ^l«l: i Li lai i lh nil- 
IJAUUIB AXD , GOBUAN 

r^TPPd is>uwbu*flm A-l4£ll)ttbL^lta«, tin BMWt 
Af Ul ^Wuturi (ur hi<hw* t»t uidtkf. In mO bf 

b"tf«Dk, 1* 

kqu«LMiii'r. u&iiius^H nL-TinLi^ HAV. 

]^j4^ BB ViBV A| «b* JAlvvilik 

CAUM i« Ik $ryiim .ifwr b«.tfbtM*liMa ua Atp- 
ah' HAM *lik rrBLiim ^4 HvilE Kn ■ whb 
k ^liAAriirl»AitW<oaAa^biilll of bfhktlbd 
Mt.HlMlitiatT* Wt4« RBlmVH hAU AaI WAAdAba 

tKb-Mri ffMl, -ilnikf hiU. dn«iM|cvitNii, hmlfBiu 
tuVkp llblnFy^M Itftttr-MflA, Ia^^ v«1l.A|i^4|riA4 kK- 
cbtA. [^try, hiqlkr^, lnjAtlrf, •■^tiAiT^ w Ui 1 r%. al 
iw AT* italrbr^i vdcbimaHt, baLHWfixM, iiAi 

. . . . 

flbn. aAtiPKNMt'k C^iv-i t mm Mht h^>«, 
Tfc lliniinfi "krrTn^iI'M i^iiDfi>T ^ THnAtiluUr laU 

hVtluil ialniilv'drinjtl Ua Hpfrrlnv^la t*AV TI' rmm I. |VK:^,t>i3 .1 ^ '^-Ll |Hil»Tit«odlMp'il 
HiHlkP, nilKtin^.ni: 11 "iih. pn. 

M'lXT WKIJ.S^^UAl'i liaib At'iErja, IfffV, 
thA Ab.i*i-Ep*nfb«1 Lii>t|icTt>' kiiaaAMUEl liLUntl,. 
bI HUillltrik^NIM sr. pi^iT. 1' 

IJHJ I'H,Ji ItV IlKhUiLN. 

.pr ItAHjlhrVKA, HAUJilK AND UgllHjl^? 
*j]| Ml] Oi« All i»" IVDt*(lyi iif Arili FiUlliNt}T<l?fh ]UAt v# F^lHilttaf^h^l. 
DirrACblBU Umi'K. IcUEIifmCii'.^d «rii.h HbiM t\K>t, 
kmtmo IV ^iJULri^VA^ ^Mfitui^- Llx H-t^t.-a' UlLKT, 
WltbAbwil I AVk^Vt L.lTSL'.iiPilniUiiBiiiPriil *-r*kr 
pbJh jiwlhwtHTk ta^Ud H fAoa lOwH, kii«<AA i^ai 
Atvv»hklaii«al]|rii^Md-«iinAsr|, ttt«a vA"^n kc.. \firK.kliitli%'JEi^ H.tljh, hpfirjMK 4i,.-iX>l'HTJ^ 

Ap^taUtA ItLta. Hli'iFiliniDnri abd Aa^th'T- 

TUU LmTAOWB M» bulM iiir 1 
AbJ e^L'tt AMIbM 4 1 

i^;ip^ i&rL.jc tiifL JIM 
KV-f. _ 

. l.]uUlii.^Ti>lt IJF T[IK 
iVK p;|L.:;-Mjj>rWI!ri| Bcd 
1 i 41 |fj;p i,4 1^1. l-t4. QlT DUIiKB or VIM 
UrpWi'H E.A N 4i'.ii" 

ITTB^^un l.'iH i-ri^.ii 'sitiihi'iik tiAiLviitjr UM, bnMm 
UtlHlutllKn^ ritffciiii*. 

LVt TilEHDOl.P I'lK^PKltrV oT ^nm, lumi 
*■ i^in-^jiiBt, |j PEW Dt wb^^l* Iwa B&'U-r 
caiHkJl^im, aait 19 hi't^ i |P4jnL. Jlin I iIi JF U ri MM kla 
rufivM ul b'ltw, *bnu- p^B^trt iMi'h ke. 

Vyi i.— Tk* hHii^iiKiiMuriiKun-, nr.iiLik,; bHHli»[mnH.i( 
tiMlIf, laMllMlbJfk A.'., Hi' IHir IKT' n L.iry. I'Jilit lixruiWk 

HABQlp imd n^'^if AH h^^v HCftnd iBAnHUoA !■ 
ttd fiw *b(m nuw^ al . whuuj 

M* .Tb^ *lit.'«lUat V ibindti m V rmma trf MOAfAU 
WlkA W AH[HUri|'>4|- A ^''^Vlri- JUhlpir hB'L IBAkjIlt k dflkl 

lijr^A^'M^^fuiii itir, T a bi A L J!. WAill^ChHtdUA. iHit'l-iii. Lif oftiinB] 

__ I v>t br V^OtPIUf 

V)fW tiplvqitlri iMB^trBlMl IVirtii^i^ 
Vtlti AEitlK 3S AREA, 

m HtM *r» r'VM M rlw Ur^-riniH b»A — 

- *- " "■ - jILJJI.fiS, H\KVt»m, MatVV^ 111 Itftn K"*Wk 

lb* rLtJ»L*<40|ltC|tjrd^ **9jf4B^l}u/^ b*iyttrqillr Utat^,4-bBM 

tl J^l AlllTllll^ 1 ^"% ', *^ 1^ AdVlAtAA* Drf Ml 

«kii. UA fhBh ftuU BA4 *^r*Kb4i4 ^ tb|^4(tek 

Imiftj' tp vmA nvn miiri ii* btt^ Uium i 
1h' ■t ABmt; Buj ^KblAN, AlMUM DHBOHVUM^ WAlTEIturi and HtBHTWUVTH 

I^A3 L -. 

SHUtHWtfSk-CteiHlMT WAAAftddA pHWirp ^lo-b - 
bbnltf Wl]h4f lb liiil^ iil^ TT*klT, k>il Upagk ki 
"- " <4Hr.A. JT. inA,i ^^^j|t«|fB|t4ltV bttt]t 
'bia Bwl Vrwwt abitv^h. 
Lftr-^Sl*, l4ki(lbMl«af F4tA9AiA]i 4b4 Bk^« ■ i MkB) m i n k, A^ia hl b ll ^ Lh. ^d, l-tfi^f. AUJllHAOUtllAlf Nt>iv^HdlMbw41w . 

H u.i) A'aldbK, H 

_ WllUBIwbAT. HA AniL , IH4v 
yfckiA^mPT^flpBiiUjlJ rHWknki. ItAtaH Br O&bKJl OF TlfFt WtlXll'TVHKr 

A J5PL£NDiD flUSLNKdS tilTQ AT 
STilATlJFIKLiX 

fepfi^H* M»|liA^KW t^tAii b»yirRArijWAT 

tFlATlitN, Mvdlrf'JtL lU JJT, MLE.IjK, 
rtli^ 1^ flpwltm WALTDAVhTDHTR. ftbrfnVi>4' 
ak > W ^ T h^^l. llltrbi:ii, Aa. fMoU kSfl. taihk 
^Ulinril. bF»rEVEl«^p. a*tc tft W. flfjlUllflSTi. 

I'br t«*lJ«ni i« nuL tsUfl f.iri-tib 
BMiltMi^J/ HL'rtJ:.>:nh ai,s. Oilttn *lr 
IpnLAllr iBtLb^ H> JIM^ liP-libvn ^fon tk 
ilb^ uf iJifrAAlA, rnttfiArrEiik- ah TO HOvU 

AH&II uA WW aIuI miwthM IfOTT 
PIUM;, IkifevM to Hlf lb* «thiK, kl ibt 

WVI^MhAT^ AVIilr. u, ■T oBnn orfiut tAinn-ini: 

nfA.tXBHAC^H, ropK H) ffoutn, 

•f Ml A«ak)rA,MtA«r^af ■■•ImW fti-io 
^Jjj^^^....^ — — 1 
_ l'wbmSvkij^aue; 

KOOABAEk-^n AllAtAMka of |>nil, ICnkr^ 
ml, «ldaA JBdpTi ^M, biair LfuTZ^ jTw. LAd I i. iLDil d A VINO I.S bTlTirmX, TtHk AlM?U 

AtlAHt^ rif llAPTk ' 

tai HJApitKkMn, 

IT A II DIE ud 

TUllMllta^ftlVBMI 

^5fe , „ eosKAir 
^ABDIB AND OOBHAN AILV Xul'lkjlL. 

"DXLraiNjc,'! 

llITACIflOl UIOK-DUrLT tkSJtl InMUr 
0:fp'A>W. AVJtMri:. ■t.killHU PbdmlAjj .nnul*. 

kDiptqnd^ bf iln(.cbM ulSHdJl^tlAI. r^tjtiauf 

vid. 

Daj.rmxi imiIiim ■ mttna unu, mpaii wati 

TuriW (•w^SsblC^ aJ- 
Tf A R U 1 Ji ml 03 
ail lall t>F r-" 

UritnAOiw, Ai 

i» uitUL - 
nitumirt, M 
resjustrrst iiB£ra;BQLD nrrsaSk 
H r iir J II I irfiiiiii'ii-tfii- ^rti^ a^^itttf-jflaMi'. 

A R n I B Bnd IE II A M 

bMr^ ^nA^vt^ iMin ^ " h^^yi jngpgj^ 71b awtv-taaailbad pmpartFA LIM bmCLU, huiAj « Ibi H 

ntVirBlDiuAllbiUii^liAl£i> >Br|b BbanBiLlmr 

Lib*, 

1-WU MBIT llVm;^Att^l? irMATBBBbOAll' 

lA^BU, fihmtlbir^^ALl^iVt'Kiaj'j.'lBlAWI hm: i :.*- 
t«l«4 Ikpji^ nnd i«ciPh.t WHtil t«d tt1k«. rUA duuljilni 
fatili, -i rOMBft, bllBliAll, IwibtaAitti, *aiUipiii«* ^hIA .aU tBOonm Aorrininrei* bvk. rdr.i4JiMI m* MaAlkM. 

Ti,- 1- MI 115- w ,t»jM»«iiBH T tri w " I W 

Ad„ A i^M.^ Ll f T^ lAaAIlilliliil.>ril 

A OaAKP ESP^PSSlPti 

nu ll h» M. " 1i2ffB™- ■- 

ITT .ti "*lf h-imN n ritrfM 

V.^:a AOAICI 1. 1 1 ' K .u . M I 1 Hi > KiflO [.Alim 
j4ini<iiL- I'^liIlT 1'riinrj.^j. 
HrLuii.lrrh4Ll1irati.ih. 

Ali«l!HUJAtriOJI*lJ.1( WaU. rfiTKBBU. 

DOOKUOLB 
ujiiwit* •kii-kn'oii iiiniKKM'i lii.n rAtiE, lad iti 

pTiri'i"*'..! ll^.irp. i-inT-lT". .itl"«. H 111^ .-11 , .11^. Ml. , *il| WguiHAuBi IBlilH dlaLinLi 4 

j'A'|'iii|!i 1* PtAi'tif iliiAf 
ilA oiilj awav 1v rv4 "lUB '"'''<' ■^tpy |Kp S'si^n'.i'. w I'l^'il. . *« 

IJOtJAUi.TliJNbAnlitAr Iwimii ftlt-»»i*imi** 

Ih>-ll'*|t*i'l!r, ^"■^HJ Itl rli* mirt^r «.J|p1t ik 

Iwl'rH'liM m'-i I . iiJ-iM-. « u^.lLJ,,l^> c,ji|up. 
lukilv I411' PI"' iiU'i <ib iPT in^i^ULiirbt, aihL EM 

.LguLp'i'Uura^ 

THK JitfTATH 

«ErA. *w *«*Wr.'rAr™| bJ-^i»l*««**'" •*3 

■hI 4iy tJrf I'JiPTu-PWil jrnoi Hklf ewtlw ta MilM b JffVMB 

mViuiilU NT! t 1 KErAM ATK VkVti^ 
lb. »i«MB r^c'Li^Blj itin 4>,to uu. lur ''"iiSitlJ* fAii'' tnwT4i nYaBitif BBinaii, 

A HifliCtr.ikiA' 
Itttia) n.EVAI'KII nUKlL l>1i IM>. 
Atfl'ATL. 'IklAH IM ^'kl^^.1 
bllVk^ tatAikA .lAMf ki rt.k 

LqtJ B (4 lo, Vmni 3L^^ 
j|j]|iiM r^oW AVAIIdADU. 

ATTi u'M'ij ar.ij rrJ^Vi-ii^i riuihiii. *iri w4l tb* 

AINJVP, AL IkPir M'P^nt^ IH l-UWlViift. Ipf FUBLJU 
J»(1IH t VB»UAlr, t*A A TIia^kt ItM a.m. 
b itii^ iipinlijif J, MahAhBtFAL |iffi;i<I.l^kh-JfMl}KMi^ JMill*.* 

IihLI, duvitur «nil <tiiiLnf r^Wk pMt* t ttrtiJiM^ 
IMfin-ii, IvLhriKm, ^ndn'lj?, «a4 bwwwa Brtfi44d> 
iUdLinq ; i^H HtiiL ^1Tl>^ litb] biK. UHOlrStPMi-aiB 

ali./iJi4, Ut^ii-i. * i'. 
HU-H JlLnib-lL^-TlTlTL-Uia^-ld 

ta\liV-i^'l'JjtiKI'.Jll^l. IHA. 

ciiJkrfU'i^iuiiKr, «jitu. M. 
I thft mLhIT^ ViiyfrilF 

....... - _ ill. ■ ^A rjtl>AUai(>t, ai 

U ju 1,11}. UL WjjP.VliJLJAV. Vtb MA r, tlPOfr. 
l#Hbol4»iJhBBt49mh1«hA» OHBUdtval. 

"'^-'-iHaiiahkrialtiiA -iaIIIi b^fl^HAJtlii-ri'J i(>i liW^tifdn, 
li^BVIIodi. buTi iveajml InATHirMiiiip 113 H. II E- >' irvtllc Atn-' 
UtiU, tllLb Bwtkj, I III I'lil'Ptf'-N .11 IL 1 .'jjlnuk 
Vriil>MV.tltJAy. :»i|t j\f. ', tf: 
^Itts mlU|iimit.i-Jtfxi /|j-Ai-rii l-« Amd 

ijlNIUBA^IttU lA'i^>l1lplLrt, H IvW 1 III4I I WBitfrUHl 

>;flLii<b-p| ftK'L UiurjiiMii^ llkn ihHir, 
Tliii Imtail h*h I, frMBlA||v tflli, 111 K iLr|iTll 4ri: llfitl. tfl 
|'iutPini)(-lBiJ4 at T?Br, ^'JAr UpjMJ'CXjJVHI-K EJuUea MlliNKIL 
rlini. ha 

RKIiFL^KN IL^LWAV ^rATTiin. 

THE OLD LOOK I! I' HIT 1 1, 

*|ll bl nlmlUrpl tu piiblk,: uuLti.pn. jf L1^.. 

m IIH-HL ixr.. 

DkdiV taflwUODi fram It. JlO SINlT A F'.I.K T^OlMl 
llAIUll,t.,MIli'IltTi:il('Uft UlNllU. 

roiA^AsiriTrcwfT Buxnc *i arr wjuiinq 

LAHD bu k ^nAtkfi u4 Inlr. Ajl., ii. t^lbijAuR- 

n'ltsin'. Hrtt«4i. ijib. t. pirT^dtfBur J mttuim 

HlTiw.kalMllbi.blbiCfinpiliiAi BTWUHk, 

I JiUK DP, kill HuullLknina bgUtWwTuA UBinll 
UUKICAU. tuMiUln, wlLb ^t^^ HVaUTBl 
n* TBHUtf HiAUi-iii 31V p4r kknt. [|*|Mwif, Uk 
In Im pHid in Vl^.. raii4i1lM i.'lUuFut l.|i4.Ht .tt 16 
Jkum. kh Lilfr.r] ■^ '.jw. im. Hnt, f^f. 

J™iir4.rM«Lk,. tU,.,*,, nib lilkni 

• link nU lit ftptff tent. biV ju|..nu, 

" ip^iaHi IM w ti rtUbil In tbk 
ASPUIAT IL'lilHIMII, m trw* BAHit 
UlKf A^Sr tribJfi i,r IJPE), kk lira. 

-WblplMlmiiukUrl ttir Kj#t pnVkAkrtrw 

MUk. TI). fTtV irf TfVnSf IT. MZ UJi ktTiT 

WITH kkd (br BAlT.WAr tftATIujl ulI 
fallbtHrBirTPBlPHUUmuiA. 

^AT Uli BALI^ WCI><<ljl■^Ar. nU MAt, Mn 
AIU>IK AN1> OtiilMAK. 
ADCTKHIIISM. 

Tb BUmUO TKAM ^hh lk|k |ii»ali tla^ 

OwMia^JM lb. bUAfni^ wSTTS^ ■I DABLINU HABSOOl 
b| *u liupl ruun liTtiiti 

Uil lunuf 
,J^pydfJL.TyR!i«¥.". AC'f. inUIHlltD)! Mil b |Ma. 

'-- ml W ai'niiiii. -nanmmommf: 

mtM 'BdrnA uiaingvr 

•All] ■UAV.~H^Utll,1in 

I WBIUHT ud Ctf. bk^mtfnltAtfrnkllHbl^ 

> .Hi r"!;* "S!" ■■ •■"■""DAT. iSr 

Th., Vkl^kiib rAp«rUp4 >kHi^ ^ LbA TvvVt^ ■ATI »!! P'iOnjB VULIlliUlsv,. .,,,„.„. 

rikUiW ol ■ kkik* n r<H>4i. Jq [...rEki'i F-rr -bnl.l 
tla»nn»>t«, Taaiu. uikio .lam i. 
b HArtMlkl BotiH AwWr. " ' ' 
f Flbkl la — -■' - ■ NtifeiwarMkri'tbvPlkBii^ M mZH •. A eooD huimukq' 
i:ii.ij|un4^* 

t»iiifiiSiR; 

■WA Tffiitainit ^HBMor JB^. - ^ — > 

A <.T QIET [L N N h 1: ; TV. iiiibkt^Ml tP tA* IbBBtJW^ 
UiADiJuj ^I.4I1JUEJJJ. iittn ANd .lylTii««M|B''n]IWV 
*kB« U i« HHU r II IS (J btf I'MUirf MLP. 11} kidw nf tbk K*rbti<kBk«b 

n;v:';'ir&B'a.fss^!jriif^iSA^ 

' ''"'"^ i'ULalPAtfH *.U IfATf..' 
--BArTlLlr. I'AnttAiCAnA 

HHlltF^nF t\n. I At" 

j^Hi-'.H Mji. 1 1... i-'AM\ji:i.r., kpi] 

BATr^llLhldU. .,,,1 I'l IiVilS, im. hv* nnHtHit 
UIpLjUI'LI Ul tl I.Ik LI.M LftmJUttkFA tnlbTPiJIUPB fLiAtI 
t|U KiCH 41 HkAT, r^LiAiajM MIL BA1 iU#i4hA r» aSit^^^i^!^! At ibmr t(«niP. m ""i rirrH, a 
J PA-I B TO Bit rUftpP LATtft. LAKDS Sir Dlil-t ill Lhp T: iI!| , tlH HpfeMct M WvrkMm 
lid W, U'-kfilfk*, ^ 

INrlEmlvar Mb^iutl hkVEkvfiiHlHkld 

»K.'iiL4V-H'rJt^£fi titdvnU VslGli-' 
PiTFLKt f iiul tta iiiilpkmn Af 

*rt, B^PNTi ABPl rci.VK-i Uipiip^ Hn Mmrtii 

-U Uy R UUU ALtTldfJi Ab iLlr ItrAtuBl, « 

AN VAUfiY J>A-fE, 
Tba ahnn CITV IfJlnklJULl^. IvEnJiDr UkA la- 
hkiip iif J hi bMnutulijf IpimLI InUniB-bwtiiB 
Ibfimia, ppE vLpkA full y^rU^an pa i^f ^ft^ B STbHKOail VTATfoTV ulTHmviAIUM-^BAti'^ Tltlb bWi ITOOUutiif Ib.Mniwrilw.i 
JL bu. .All UuBlfr iilitritl, baiM tl Mm- 
fl'.l.i?'. U". Kk, .ir-kl, JS rfTim'-Bbriik; JflHW W/hlUH^ I'UJilUII. kp,i MAItV ajTI ItH. IMi 
lMlbAVrrit.fPlTllwl.i1PkiirJk4t.1lvl., 

- LUmi-iiUblllll mU b| HOlIk « 

*si I 

■AliIUIIMb HI lam .ul la > 
- . kd AifH44n^i4. Ik. U.Alal^ ML— — 

bAttAfl.b0*i,t.,1p,tjrijo^l.iuet1i.^.£wrW a I 
bboBt Itirt. fiA. . b^L^ l,ntfa V, tbj Htnuf ir wl|i« L 
k. A,p)^ll lin ITttHkLTHl plkk Mh, riHI klHaUBA tb. Whui. 
M lb. laad >u.|.i_d iVoWoBU i4 nST^Mtaaia uL aiaj hn.p nbul. iir 
- I'Ltlp.. KlkBa HI, rik ainpiMHl 
IbaikwlHBAIbAdlt 
hdlBH. Ikfllw^tl 
bH>l'idft.lDaiU4 

Iili.,Uwbill Bail n 

fMI Ha. w, aw bglu ibt _ _ 

»T1^_|ai^ndaalkkf mUbHikMlhdpUla ML lAil* 
■ ■■ ■ ijla. KL. Jl« TPtl.. _i7Pt._._. Ab. A .11- ■ - ■ I fllillia. Ibl «..iidiTMkd k.il.t)v( ll^aio»>uhS 

iEt!!!Ji'_ 'f.^'L'.'",'YlJ*»!»ia". •■■ 'X. k-ta- I, <• 

M O 

Ills 
1.1.^. 
il t«lt 
H, aw 

IM BHD aoiu, 
9. nBui bt. pMkli 

O'XHI, K11., IS itU bl 
iiAY N^i; vnt A^ifL 
Tb* Jkw W irk.). 

Ill lloflir id^i 

^-ijiriib/iirK 

—LA. — _A J k iflll l^ Blfkk^ 

SX-AnioBB HTAfibB BOHlS 
National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 291 r I *riIE SYDNEY MORJdNG lli;itA.Llt. SA'iTllOAY. APIUL 21, 1900. 
r»i' k'f .i^m.x '-.S,.J Fri,,rn r- 11 1'Kivr I* ii r..i M J ^fF' * s V, 

"M'WH S F. V, - i-F ■i*'IIJ,TAM i,' "ItTTl 

JBl,*:'rtl(lN*l. M'llL'liMf ^ h t LLhi'<'J I ■■'i™ I 

n^^SP*er»l r.f ihPir il^-^rl v ■■ i"i 'i" Si.i W .■LUt-ii 

JiAd .rtriM|)*'Hi . I 'i-ir ■.\.i-Ti-r .■ J 

Fit*rt.hiutTT liiLiH,TliE'- f-miii.'.- '.l-IHHM'iiK, ^; in-hr.r#r1. > .>r Kl^''h Vh'JII [.1 ill 1 W. 

:::V,:n*^?.i!;KS^!iS 

■t d iJ.tiiH Rtr' tttv fim t^ai. 'r- ami l[Fni 
tH..!-..'.^ In >£U<i..] LidF ^'nic 

utr Blu-JIJ hllVbp.ll l.J iLtHiiit liLl ¥1111*1*]. 

FnrtuJH 111"**' Ilk- lilDTiJ CSIb Ifi"^ ,M"lLU'TT nLilnin 

THtrl ILiAV, Hi |. in i^lnm. I^. Ir. TIJOJIAlS. 

UBjrri«iFf, -.n. l ILrK'^D" --ir^l . |> lll^i'll. 

t' tiVk^riunrs.-ii,-. I r -r..., ..1 yiu jiiiiN' d^i^ 
J tti'HHJlWiT* rH-rrtHUii'lT 'miL -l t" -It^ft rt" 
K^l*F¥^l hiLk Llwtp ^^1 W|KJ, llantabb lli^il*, iih 

KUBKl>W ll-uuUO Al^TKKr'iiJ" lit J ir[:;iAit far ^WtQ« iontnl (il iTiPi Mr. iJhf»Ii[>t 

a^.TW'ife- ^ 

IL^ADif ^^''flnM ' ;m|tb4# «f ^r- >»li'l Mr.^. HI-KHY 

llHnu>h irbirt wiU Inufi fjinn 'i^ iiui^^niA' i4>Mh;At-f4 
DMhird-aCrrAt. I^dilui^itni. tia IS]J>U^V. Bl^jL' 
IWiT LA. 

X>lt[riL^^^- -T''" If i*tJ>-'^- niJ ]■■t^'^l.l- i.'I Kr. JOllN 
jnKH<l4 1^M14 ILMd tll^ KvttHU UUI- 
K. WAY AND OOtoANY, 

iL-ipjLs, ^iT, flirt riTT-.'irriiBLT.aTiJSKVL 

lliiFjclif". U>l flu 1*11* lOK -lEeiMiv^B 
dniKiDiLrBtliMii Ji^^tei WMbftA far Bilt. U L- U B B R fl^ W. 

■oik A pill 4 b4 Ft vpilibnr, 

Hdkffik^ ijiHBlor. SlU* T!i iii(*iL..ii! t lA^b 

.'■i.Ll^ii 

Mir nrrT>L or l1mr Ut* t.rl.,Tf.l lJAV<-MrKlt, J.tli. , 
Krlfeltuu- vbkbh «|i| IMbVK ftiju hut mi' h^'KlMlH', h>.. <M 
SKtitir-nliTA, rri;nk-M4*3r, Tu-^l^JhlLO ttjniiuM 

^ hi 1^:: N iK>vi . *i ii.i|i-tiit*t I (iVJriiiK > fif Om J j riTiKji- ■■iH._ 

iTl'l~ll'A N I- "-"I'lw tnrih-l-! ml Mr. . 

(i7r.rfrfT^iiifrhfl-fN-i'-*w, litrtf/. -pf^r ^i^^inpr-^ 

^1 I ILJ. « Ir^i Id.T lmI.- I'-i.ltn". , > >r .^fi ^rnil"ni.l^1> 

iiftLl'tu^H I rlorfc, firj 'I ,*trn[i|Fr|ii ___ 
^tflHiiil^h -llir J'ri(ii.'ki'l Mt. jritlT' HI^'^iViilT 

.|5«^U4|b Ifn^rrtl tit" --IJTI.lMS- 

.£iWd BJHflM»y.| tuili'l«i i|i-. InIi' P"'iJ.-ii--i'. ["h 

Prrilf*^^ - Hlimiir^.it.Ji-. ■Ju-Vi-h-.-hiHiV .^>-*hli- 

I ■ MllkhdJLM. Jll^ killUJf -11^ ilnJ t.| u|l4'll'] Vir. t-Lll.' liJ DA* W * .m^ IW E(» ■ftSpcTt^li^. 

Jj .iidittf^riALU lllLl-H.^^^: ir-: U.lMI^ iF,im*l i- 

JW-LAW,iatM llnNthiM- i [nli-h.'h'i 11^- rt^iilrtirt, r.ti 

f4*tkt.^«iKiiH4u- _ 

Pimt IhaiT ■Iwrlj thhKT^^ 111*1 Sh-IMr^.^W, 
1 ilriibkta ; lt*f* Iwr bit; mbdCD«. H Mnw- 

^•AHpeliii. 

mm FUHK'FTB CLL'NJU HLKUUEM, ViA, 
Ce rMriwe. iLHlauU, A1l-Ah«; 
■bAlliUW. HUNLhAY. at ■UM vmvf. ' -til to^(l■A^^¥, ^e^i^^iB K it I E N jj 8. Art r£th«* itamliH] in 51.Jii«*iijnit"'*n'ri»"X iMMt*l 
HI K fln^lri'ta trunf ]«HJL]r i-jr ]iii«>Hnir. L'jjce lit. 
ttnU.. m.f,!..! ..n.-li.,*!. A I«ilH<iJ H-nui- 
IifI niilfuiiH Jlt'lHi' tUiuktiLn' WVU h pint! 

KnlDtiE*<] ]'i.rfr.(Ll mI Ul" |JrEian«iJ, 

Vpttt ta |ji.H>^Lf ['Nr Mwtrt Br^ftrT' , „. riiij-lu* «6r( t 

i:-7>^tfth rii*»pm Ptwit -fact TULA 1>A V. ElidRt of ^M. 

11^, rcir III* mn»t« i,it:i»f«iT"r 

■I^Sfrmi th,vn.7l7r«iniii-llJlil. "! Hill ti; MM 1 

ruy . ^Cfu. 

A. ■ B1,VJ7.I1LHI Of AiJtJ-ll^JlL. 

•T^ jiBVlLLL liliWI.lNi- ^ - -. ■ - 

^Jit. ^fc^i^it^. Mil MiUdUi ilki^ > and bHif^HH 

mmt-^ "'"'^^y^Bii^ui lit- y.-.:i»-tj._ ■ 
' 4 kh^w wJit iPijtfeBaii>r<n:i^Jwg^ Homltan, a*vHii* ^Jifflus. Bitmi, K nifwi^ ae. 
rniBli il. 

xi:w saiJPJabrHi'ii 

UwT Whalw*l*qMiMtoQr 

Fijkt I'a^H tad 
|SnLZAL'UtKI-JtY Tit n'rtipT^-jbJ'bmil PICVCLMH 

'■iikie'E~^W(N N EiiH? Jcahi 111 tini, - "iritji theit 

X_ C4 ID*. tNUV^Hlr lU l-drk-kt. 

1* H,'a. LXh-'il I'a.tiiia* rtpNTLili llicVCL.1I, unwrt hJVaril H«iiBTii'a,H4, iJ«i>rf**-K- 
4^' 
-«^rt*U*dt!»liiLVi7 iir ;n*T™jtP[T Ui* i*Ula3 
"l^VH bUlOUl.. iJIIll tilOMB. 

lkT »«U.ltt*l"l. ""t , 

~' Ll,-«OaL>liuil,>UiildIb,li)«'l> llEOwl Wilt aa4 tFlAua udi if^Ulf'irlflDd LlLa^^i: HitBiM f Bit 

rl ji iTT' I 1 Si Kuitiptd Cmndl HoUOM. 
{etmurljttm J>f» Hi.) II.*': ^ m Tt» iM Wir # * • ■ 0 T. NEUtUN, (n{Hli.lrt)upiT'*Wlluf. ^ , , TiUl DAT, ^rttElwin- m* ^cr («■ me pjffjic" ji»*H*'JI"i |»UH>Bd;hi a H 

r|V)i 

P 
It 

A 
W 
W 
B Vutod to Pnrchaaa. 

iaitE^T prtm iHnra Itir fiir^liirp. liii^i 

ITTJIht tilCt4ffTnl li-iiJ|ib[. :4<.Il1.. r hi:'li 
prHM irivHii Hithimi bii n irhv, r/: I'ili-hl. 

lt*i74t ^F7iHBd n, 4K. IJtir-.-^i*ni i^4i4ih>', 7E *t\r\^ri 
JiiTx.obdL.r ii^r biiMl. h.M^Iil 1^' ~ 

tt»JI;lhTl1|L.;b*H \Lht -^\.. TlliT If 

JHMlJaft^f .-r- fliif . 

rilt-tAKt^' TAItLf^ - ^'in'^ •« i=iin^M Swadn 

A^Tisiv ttfld-iL. t>Pir-"< iiT»*v' is-i%p4»r<' -iinr*i-«J. 
, huabriO.. Prafiinioiii^ Trt^ett s«*^ DB Biter u] ^ffmi*. iiitnif tjui- - ■ ' " 

iv.i [iLiDii.tHfiHa-ovEnl'nirit now. 
f:piijib:.»iM-j I'^ii'. TciriAiw, aifli. L ri.''-lii^.;i.fi'Tii.rR. KiJit, VHEl#rt'P-jk., K-: ft't.Rt HmK^irvv... ^ii»ptiijai.i1j *»IL 3iRiiw-n i'^ b 
a . Vir.._B ._Mr JLtfm3<l Kt im- i . wei 

AE^KIiriil.TUKAU IQI-Uiiiik, fcnrhtJD luri. i 
bib — -Tw^ VAPi'BFlby iLir bavidF-at Ktiiil^bt*. 
tK»] AHf NNi' iMfrifut'Eum iin:fa#r1. ■^^PPIIIff, 

]L4>iiltrri aai ptt n^nati. I mn. 4. Ul iJiuleii, i PiirtDi-un' 

li'JOIII kii[p uixl tih^i iliu^ iii a ■w>un[l UniUch Alruan 

«m. I ftidiisi^n lnr «}qtaiLiita-iii QMirp 

':a|«, Q«raLJ. mm. ^LIN^ !'> juia i^r^.^ftup-liEd ]^EOfn>jipn~l WlU 

a.|dn>' l>hw«, IIeiaU. A B*llIIt>1 WiMnod i!V>l. fniHr ISttl'IRH^E, P|>»illllB^ fmi 
A. WjIIu^ ^'*alr-ili nu^ Vtr^ll, rtJr^'MLi pnhi-* fur t. 
jlid luui^.cif ]i|^IjC [.>uilu. -wArU,. iVAuatiUF With * 

PTi^rliiniiE'h i.r.wi. J'i.l^L.'ul.aiiFil AC^Afr . ni-Lkl*^ii-*t. <"-. I l , £.11. 'It- . j-*iin , _. _ 
L'-..iUih!i.ibia ; >:Bf. afeliiWttLf. 

LiyL., ItIuth •ti^l«» I if. (fuT,, 

Lii llalliUTPl-p|j«H. 

_____ .. ... ... 

J\ TIm- mV[.V III HVUSKV wlwia It^raf, 

T>n4JHl T ElPfU art KJttilAt^Tl^ Tl WLttviMit tb^ nigtMlMtit 
i'^n. ] BnuvnHacfs, nt Ari«|- KDWliH i ttt, r'^Jl Krt 
hH iftiiM I Twdli, |>rri>rL 11^.-^)^ Inhllf li Tk >t]i , J» 4d ; pL*iil 

TimUi, 4id ; aaia CniBu, IMHi Hint AtHKPlvir if 
intiAl. niMi W»L ttEfrff^ift^^^!^..ll!^i, rH>4 A vaUTfl u piMaiujiltr-bkiim VDAfnilm* I T I U 1 _ . ^ 

P«i1k1 Fit i^iuimaHtd, AHUD^f 'fll ttAKVIltl. TJIE CDLUiriAl^ 
PAEVH.- BT^alLiMlt.mttiBa bi h bikM TTlLU » 

■■|ili(Hw#i>Mr 111* |4MT*"ip™l'=" ■aiik"*wEi' a>irtJ lit 

A WAimFUL Birr of WmM Mb ApniF luW. 
M Jn^ATItUrs wiN I* pMiinnl^i tbJ'iDBii'ciifilJ-l 
A, 1 p.m. im ait>M>AV, llli»rtM itif rrf A|jrl3. Ift!^ 
/riln pHf^n >i^irrl4-Til 1^' mi rwilimp iif J' A N-a' 

tjpih* K^:47T^tL^J£-1^: L'ii.-iHipjj ai iii* j ini^rrniLrAi. 
r'iuf J p-fATio.s. j>uli3J[-k imv. jiipi*J»rfnr 

|l»^-fJ4lll, Whir-lt i> LD Ul^ : 'tnmijr mniK'II, » tITil piT 
anouriL P-ilib .pDiiJ*!. ici^-mnfiiln iif £1:; rinnMn li> ■ 
nidiiBUBi rf ilhL* li*t pI^IIiIFi. ^''tinil'dlitlM m u..^ f iitflnrill 
Fjth Ht«r B|H]U(*^i[inl "Lv bTtir*«ii;MiH ci*J™tiML»i ur fltiW if7[i$^a«rVwf i^V-irHtw . 

(rmininri nail etix-fjw^ Jn rucBinyr iuAckji£4'rr. A^t 
ixltf r iii'vnii-tui* may be ulituQ<hJ >L ilw KfirnH^ri' 
Olb<>P. Ih«riJ Vimiitt ti-J[i|itr hBJ Uf^^mpr, Em I'^tC- 

Tmj.lAH_ Ji*lLH_KV. j^rrn^arj-. 

SFKClALliD" irf Ci^iiDH (Jluiij, alL coLipiLF*, ^ irA JJiiltT, P-r^tt, war»»n«»i J. lilL 

wvjBB rcjiilnJ. Vfmi.liwii* I 

Fi|wi uid Ub>^*a, tSte lSH-*t. _ 

Boat *iiAliK7-w*Wl . liirHOV SifcM iiiu^ 
B*tmtrl1W*r Buj.HkuM atin MkirxinUltj BLiCiTTItAtlk.^^WjiBtsd b Bur, L<dlTn~*a3 pii_.__ . 

kdiitiupp,J^twd>._UI.^Kp«(;^^-, I. Kl Elwd nOfd^V, ifllH, «Hl(Jf in Apt^lT l*tlH»f ici W .1. H.H t.n.iJ^*lLl, ahil lloteb.l'an- m-vrKt; maa : immrr InT^aK 'duLT rl. "jifpllf 0. W. K, 
PAIS , ir C UBw -^yfaamhim. ] H * I'l't.-i tiw^. 

CillEHlAT aki] iJutjrt,. 1 It jwmt*" 'Tjirn^^. h^nbrUl- 
/ l>Vt» iDKEUtgriDE, iFdni PTl-L " N , F^^rlitr.^ i-jt 
4uuaLiy,. nviHErrMl , rr^'T' I'mtal □ruiu-ii 4ir1r, uWQ ESTAIr" H k' III" lE-i^Tiijf'ti^t'flAi]'!!. Apuly 

A. r. t:.-..i... .>i:i*i -l'i..r. ^l H*^rLTi-*T _ n^tM^Atf K^'WaaU, tfHwtfMi'farl oWf^ hhisuitEEL 

JL/i — — - . tiidM Hwi. Aniir p TM)DWt!.L ah.l IIV^HW*. I) |£ N 1' I if T U U 
Vt, JOBN r-fKKC'tB, TE KHfl irrHH7 rL,y lnn^KfcAtii. _ 

D" k! ^' k'it U B E B, 
H tl" iMf ^ - * 

Tapll bI lh..*i^nipnt I'Hti] 

te^* ir« 4^ 4. .-^ 

] rnkln^at. 

THi: HEW ^TMiUUCN " TrLRATMIHT, 

tit 

AtiKHHi'. Oannv. I.upu*, Ttinki.un, j4l CUa I>i-*B>*t ; 
bIh KkluWrttfltk iqI rhiKBir' I Bdini inaLUri iiitbPE' 

buhmi' aAO lUlim'h "t IIK' Jmn" au^ lul' mil OigtJM. 
Null Ebl A^lilielii : iHt V-ir.^l^h-.lTi*!. l»t»«ii 
.nilliijriFt tU J'uli pUrrt*. 

G" E ?* V [ S El'fllim LJ Twirfil Tr.NH*-i i. tn tull ikLjliBdn. 
' b |1J jiJr. HilWiird llvlJ^rai'''.'IUl^, n-^ft^Hifr'PL, 71 i I". llBb^lliluT '-^"l I i.pfli.il^ [■ii3j-(i ii<i'A-ant iiiiturL-. wanlil if nitfi^J, UB-lerb«kr«ii<ril ^ 

Fj KEftwiib ei\s, CTimf irtH^iupjit^jMBj srAxuiAa. h«4Ki^ia«*tiifi«i!i<B'fvrtr]te bupifirii. it^ l^^igiutibp 

KiiaM'tJUm a MQuniary latMiwl Lb tlulr Hun u im far 
y tiK^L )Mr^ ivMiul pf II* DdM iat, Pist pHftit. 
/a 

F J3 jp^wi**^-^ — 'l^BrrtvqHlirA, "OlE^CH bW ^ ^ . 

. . .'^I- J.P.O 
L|riirltBrftl T.f«i]»fi llw* r«jBi 
JfO iJEpyJiIT. 

J., v. Mir.Llltl. 

AI fB*tkT4Bb-iliwiE, IrluEcL Aciilnln V 

'sir.BfK^m. I it sit u II e. 
X? ijot Kjs r[i t'wrJiTED. .ijwy wtle. 
.M.I. i-i itrn-HH , tue 

^'AdlLST Jl it^.-i'AVl|^HJ "SVifliPH IK B-VDIfJiT, 

uouip v^v^ i^'ieM ii;i:£. JJ lllp.,™ 

aEh^lAS,- J^ni*LL' Lnn.ti- ; pI-u 1 i.m.rnf i'U .p. Hn- 
^^^|^|^.'ij^lt»lnlTbr|i|ji Alt'} tin^S ladl 

tl OUI) Jln*ttti .k«r ilMmsatnl, (l --ily iT bj wrt.k, TiTf 

G'bV., tow, iB^Wf, *4r. amlM., #r. aii-Hiff^., 
seq.in. QLiu.br*]-iii.H I. rf I*, m^'. nrr^l^. tX Ffineb jfclfcgiajt*. Jt^i ^'''f; mpgB> tfm^''- Ikl LTiUDtr, -Jrkwv 
iPiMDffjL^.l nnw ..L- I 

tSdiri UMiUS, II.' . 
IT Udr H^Ivh n<<« itih1 I.^Lm, D _ lOp. tJoh'Tii**j, 

i]i*i"jrt-*ti*it,oifjKiwt»w.Ty- 

GrtVHitWtori o«*nmU<ir'll>flai'Li Uit lln-. 

bM , tMiA. pup I ir ; ilF-t^irikii], Jl>B||., BlHlV, 

|.Mlin, n«««li, alfnfaia; UnniMlBBd, bkK. 

' — loi "■ — 

l^qlLlI pbi^luij'lJtBk, U*l ptri a^aato CUk), ml} prtji, B"rt. wi^^e^J^ Jf^OlTDAY^a SEND-OFF. MElj'irAL EU^idMl. Gilt nsr, w\M Tiil» fb^^, I 
tam iHi*ir<Bt*til^ gtwij, M«diw, ll»l*lfl Ote*. jrr^ tii IIh «|.irli»ny TJIH I hi^irirr^Li Al Wnj.TlTF nuTflU 

Al _ WK BOFKWk II 

AI BtTtTTIa^UrrK FOWiUI^TViTITlUT AJ 

Al BE «KT. Al 

Al Ttaf<l«ife fir tlir m^UwT^ RB^Hp^l^ of A] 

Al pfi tf i iMB Hi T. itWt WiiB'^a* rT|t» h« J pjakn, Al 

■ UidAAnn..^ *1 Allt V"l irtEJit Al 

VrSiEKr *' ilalia Kiw,ti- }.MiUun.lL-i «LLl] nf Al 

lli.fBmT«H. <;ffiirflTri: rt [ HHrH.I.A Jf tM>t. F*l'at Al 

Al bi-iUT, Vi'iii^il .Hi *i -ikFi tilL ;i^u'r-JrK^. Al 

kl TkH^ YJ^rm " CQJdliTll^ ' fJN WPKBAT. Ai 

Al itf^'if^lbJp^Mt,,' Y4«.irtU(hi4 Al _ _.'rA. Haltnala 
■CUM^AV _ 
-lATtriiJTESV-'UumB*^, andat fat:.. 

NlihHVmT Oof, ni U-firi ( 
_ linq> |™l. Vrt*- 1 ^ |p<t *f , Jill *i ■ t*W#iSv IE 

Al ICi ■ 17Hk HHfi. ■■■ ■ . ■ -, Al 

A I BMtTbr^ AntkiM. Al 

Al BH*. Hmp'-. i^ndlAQpjBT, Ai 

AP iBH-ltiJirdp, Al 

Al ObfWH''' l[Pt>aqi- in-ifeffVMM. dill 

A 1 ^ Ij ri>U)- ni^<tla 111 Bu'li ' ' WL>fk. Al 

Al iUH^; BtwJfi^ XnA 11 J Bt40f«rp, fna k a1 

A\ It tB«l'BTAA3VD^ A I 

^1 jj M^lj^ll JtKV^I jLjii^^ IJ^.Al 4 ' CADET UrilEir, ntrcul rjwf^Iiii' ih| -tiwA vhUa Ik l)|a 

Tk« ~ 

niHl. Pml tiiMvlii : BP fa> t|w* i-ri TivkalUv, tb' mill Al)f i| 

Uni'Titir«Hi^,«l|h iiiHiKN ii»r * unftk ni4ii. Uliij^i -nj^M .if tw^iiHDJBb, l»baMdnb-M I ^iHilhi-atinn* lph HarwbT "HrJ (lor tb» *oaitii>p «iC 

tlAI'i:i' I1 Th" rh^nrviar* mU^ JVH^I^i' 

11. M- \'*- -r' 'L' ■ di.rnBiPf . 

BAl'll^'^l'.K, i;rfr>iiBt^it4t«. AaTQEMn i-H 4 tdf W^k 

April l«>UBl. ^ ^ I^Akl'KErt vi-iCH, 
pflV LLIIEi U1I . 

jpAJt'fireu ■ '^ij l''.vvi.u ir]liBii>. 
TlL^1T'l*^ ut^r^rnJ., *4Trri] 

. U.-1I - 
#: m' f.l . J' . U.-iiLil iMfaBfh 

tkiCvM: latUBftittUM, W.D.I. PMll'I'Ul.lI^I'lir.^Vtr t .P'1 ,ni LiuyLL ■«'U.uriIiB# bit 
ri4irt ,l|irll|HH Lr.itl'ir pHU'tm. 'I rrmM-ilttrU Utnlld iTliriJ^'kail VtH4i.npl IH'^'' 
InBpIci CjHi i. AiJ>J4J. Ti J TAtUi HtiSaSgi'Sim^itm^yi'm'fi'rT Mil 

WAEltlSti bAklLRB.— r.unp.nt*Wt 
uaJ nX Ttvi*^ Hail, Uiifb tir c'trf. 1^' 
ni'l 11 T JlB.i'- H'nalni'l ,.' Dti4-l laflTi.'^ H ANlifl| 
1 oftlF. a-J (JHitpvitL, citfj^ 

Tvo'TUrxmiriTEBs WBkic^t 'lucbv ud Both. 
■iThidJJkafpr._W^ j j ^j a j ^ ^ ^ 

flVl flilLuUB.-ir^i^Ad 'hir WnjilivRUr, tfuri>Ut 

V aSU. PViUrr Lani'c .rJ Co. k J'-T Unjlre-rf. 
r|lU rLfiinillLii"''Wiriri) ;;':imI L--n.r>l JJJI^■[l. t. 
Hhith. Antruip.l . IImiji^ii'l 

rilUHMil "iW^pilPP.'^tlMl-Hl'T II1..I4IFH JHU'BH. pud A. 'HMH^fCMi. i^npi FtH iiiiii*rth-#»,, Hr^^ ■ B«t. Il -^l.'*! 1 I'^'l''^ I l-'inHHliin 

. . . _ uiJip^rUv'.pUi*! Ilmtil*. 

A^U.'-Witmhl'J <Bi| iO., 
Trmf» iii*-Fil«*. K'nl-rtKTt, 

T^^^WSOU iV Hir'^^V iSih" ^-A M/j HL^ti^ 
iBMMl^ntfiJtPMWHir •rt^'AHlaLnEH, tlx. 

*. . - milkm fr. P*tni* Plw^ ' " 

irtm h»iiHt Awm, -^^ir-i riM I'lti^'tim^M,— tfl'irtml, f'H'^i''' rir4iiH.v 
J kvt. BiiVt b>v4« EfannjiiiliJiBmlpditatjrEhilrihlrmj, AiT-^ AIL if itbii intrlr ndrpfe7Bd 

"■ ,^^ift*?v^^; ■ ■ ■ ■ At LlLTU^r^Stitb*, bU DiitMitAhdKiUliI* ■tiHH.MaH ilmt, 
1 A. «kl|iBir> ;^. I ~]^KNHf J':h^.- W uti PI JjLI3mU1;I1h, >l»u11i»lif^.Jt«m. . .._ p It' s 

SHKnin I 
fnkiitiiw, A lTi-^i i-iii:! I. .inuirtuwi 

S'^l'i'l.^'l':*-!^- it^*"- ■^■i3"p™J"lL^rthBiiJ Mkv, 
tiijiil 111 mil vkllL k*-l>W |l^pb■Il'^ ttrui. kikhI 
liiimV imLiLWP''.a. P'^nt-ir Hil-p, ^yaiaay . 

SiiflX}!! i^jUHj VELtPfitli: Uli^HT B*fl POWIK 
Wl^JliL^ VOityUlr.JA^IC tarn Bnpue4 to l*Ma • 
iqit#'ble AttlLC^TirX^. "EllU VIM a^n^ BR njppor- 

futiPtT ir.T MniJiHur a.tberhm^tfclT pnwtKtJ iirtPlBOd flf 
flHtaifni d pta lu-T bMcbrit iBHaJUBfT ititaUani^i rf 
riKlfia liBktaK ibkUIIpf aBAtnah-kii pmr mottici toe 

- .-i--' -r-'^--^— I ^finfBB^AhmHtinf ptaDU; 

ttAearmc. PnumnH UO 
B 

BUOTlf AKINU mA IliwMw. ^WufiHt , u laipnnr 

B IK/r tflAl*!;: VUUTJt Hi ml HHa ««Bleil, aim 

■ .Mfctiflnr. ikatQ* ml lakt ^ Urirfgr^pl' ~ FUNMAHEaU- mai BilOlltEilFJHiJ 

w 4AKflr iw. AHI KuXlj l^f^. JIUA'r, HiJi AaiHi 
■' " ' TiAiiF. pjr»«iBL-y*wiE 

tuhriwd, bi liET T I>EAt:LE. Uuodi 
ttlAopniiHodaUoa m mnw^ '^i™ - ■-Bhnt^iKmHiL imi lleitlM. if* lln MT- A*., * Ml 1^ 

iWA HAL*, JifP. TBmiJirf MFl^tf* 
mVh *Jilt my , *.*.k l *M*i UJU ItIt"'- UtMBUfH aM4 J Jl * Blaii LEuIiA^^I'"ii^£SH k^HPf. JtaVBn- asw^EMra p, --"-n-^ iCireErKlfl^l^tAd. fbr OHiUrf Ptv«*i fi^ BH|- ihuAhmU. T. Jumif ''"'^if*-rd., Z^Kun. 

HAltPftBWlHS'^'WtftttJ. « Bi^^Tl^ UAR, In 

HjVjHrit'>;B»ihjL*i.'^«A!J t '^^hV. w. f, 
WiUlja£,_rtilrt2*^- 

■■B w" rH'^l<HailAlf>^liia.-t^l'fl''^'i*-<'l' fruDU-J, E.'w^r 
J-i_^BdTr« h4Adlnr-, IIP '.^«"'^-"l_'_"rl'r" ' ^ 

''^vSlllOS^Ja^t^-ofl;--. ^ . M.,_l[-rd.l lJiL™._ 

* TA W ai- I'M a. tltrttt t^lh H ■ t« li 1HN 7* Vork-RbHt, 
Ji ft* tlHifjL' IvbitKt ""41. imiiudo *ei Sir. J Rail wMMtr* ti. IL V H | l i .n »Hfc..M lUV vutfed. Mat IsdM, • ' ' .^ 11 - . ■ I ~ i r * , iS^MitB^ Ci11U1<;k Ea[iii» UiMl Djf iScTFm^ <n^in. «ii|», Si 114 

H~iJiillllEHaiiiUH.— Watt»^, bilmhiB hT IbpIN* H TT'.iS^'^U^hH *iAl«M^.>rrf".- 

J /rTKKU _W*|itrtl,**fr»ijf*^- a.Jt-^JWiir'aM- 

-f in^TaitVLiiiK *«trf, "ap(p1t i»t i^^L^i^Mi^. "irh IVhIIdq LiT L)vft«»p^B drill, Uuuli.- rl «r Hilnl>ltdt> llwt'.VUbtUT t 
LT^ br Hon'!- aHi||il>Lr ufli, Miml, mmi. t3o., Ui-. 
Hcw»a. W.BD4 A- M'A^t^JL. 4^4:- UP* Ofi^imltiusmr 
LitHl., Vitir'. bill, JLudJ, a*dFwTi«LTiUL, Mki*. ^iOTT AND nOAnE'J* 

VINTEll J?lJdHi[L>N, 
>:e« StildaPiL* tBTihUrd iriim 'iL'/ait:^, CVl Afl^h laatTHD- 
jliL^ I uDkBEvm lun .dai-H Iff 1 b AJWJ- . 

^iinPiT^UNii JlA^I^WittT 

1 V ; w JJ 1 11 sfi A II IT ' I MB rn." 

IL' 'Vit hi h » 1 '1 ^'| r U 1: h KHA i . OVnsli^ TBaHhTHP^, 
AIhi. f'L.(...i^'i..[iiD[ all PU'llUl.' H^liVJCE BBd 
^'lEAUtEril. nb' U^Ulf hW.-K ~ ' - 

"iiin liwrLMUC 'li^l n* 

pj filiir^lpnp ta 

A ynuHl villi ipppiLv & tBblin MrintA ^ucIUqu 
On J ilLttJnLlT} ID MPi|in«r 'l**^ > aipilb mi^Vf 1 P" 
|1L it LiHimp iiWH^. iL^iULp]^ mth 

A rJiACriCAh TRAlNINa FOE 

BfiDfa la ni QuJlw pruTulM, hv W'lllilt JMbol dIHfultj. 
ubE^lb. a ni^'l> t^.l^rr aiJiLti'. t|l«L. .llWIH.hH iI*p«tb 
mill* •HiLrulj-B* ir.Mib rB^Dr«ftfiih}lHfnu'lh*flitai '0iitaTr tun: ^aiidEa A^ik 
■njiF 

irtfJ;iV A&ifUTT, 

1 1 4.'a^ '^jTftuinPfwt, ibHtj lUE-a-w.^ ,iiiii| ^ Mil .ill ( sJi'^N'OM*! DtaM Vl'lp^' 
kAiBllj. I'Ll^l |i4h!ii-j1irFLKLa|ipltidn;tj^4ri 
. ibrtWM al Cllill w r***'- - 

.'tii^itillliir hi^^Etl 1^ dirfAUfii*,4Dt hh Mia UtV: rUmh 
<4tf^:'Wt*^ ijllBtlllfaiifiAa, akiL tiftHBOt, iQiL 4iji'i-j¥H 

VlLJlilHIhT. daki Bail*, BUM* bi m^inia* 
>TTt-filBM liJaTn^ . mniU p, WnywhTT MB t-QJp^ 
"tl^ANTUj; fln^^i;'lH rJltn IS-HH Bid tiitm: ApfTf 
WV A- U- Hrfwn mati Oj.r fljy-B t. 

'il '^'aM'^J^. VHiAUbi tiii uy D"rE^oiuiti(ei^Ea~tli 

WAVTliU, rwitt 'JfwHMl itltti BK«luaiP^*lH lb 
TtT T«tmi. ArP-T aftPE Ip 36 N^mi-"*.. I^ieliliatSl. WAXTl^h, Ui.j^KJL Tor im 
^Ib nvman vf Jtn Ul 
hrnA^ eiftti uv. A HHr 

trippfar, H^J WA, 

WJlWItP, it fBi'Fi'TWlt 
nkod, iimrltiNiiii£T m-m. 

HHuali iwiUr^^. A bF»l r by W.iH, 

WA?TrEY>rfKAVi;u.>:w ~ ■ 
riEy ind wihiii|if..vinw!; pi 
mm. fa niLiLbl^ Oii^ii., Afi^-ij J 
CO., 41.11 Hrri'il I iHu:.^. 

ItTAWTK&rpifiiniiAHrt f.T iiN>-rTyTn'MriARt 

tT IP ViiNal ra Urn faBilitbA:- (111 i r iEii[i 'iTiiinl 4(|,^iiiitrr Id 
n.ti; W.. .ravha] caqaHrrd i -r..', vi n <3..ir . .Lh^iiatri r''I'4> 
U»n Tiiiii b4 Mh ni rT-i ifr^'>-L'.''l |!'-ni-liilf 
rti B T Bl/WT-Y hdr'M)|il-T f^r tu.:U\*. r 1 mlU-MliLm it 

YEPirrPlH ItB^d Ir>«^pbplliMdr(>«ftPti:n'L«rpr, UiKtk' X twir. J4,r., f*rn it Hi>. Bwiff^p f*«iiiT«tC. 

YQtnsn Lirlj-.rAHEJlT.ir r.T'h-i . imilj' by 
_ ITwijiiiri'rti mIhIi I i'.H I, billing. I-. Kinc^L 

YbcT^aL-itr iri-.h r 
iMci mirk aJnlM!i.1 
I.' .^ijri .Irnnj Lb <if6*. 

H. L., Wa*prl*T I'b-t-'Xli'P' 
MTA aal VMllm'CWdtt Huld. 1|h Ihl , i-'iPBpiift In B V-rAt i^B Hwr*mi^ H«tk».— Ifni.tRHa.rbJ . OJMt'ETKNT TjwIt A OEXFE ^LtlEllVAJVT. (u^ blHia tshnu. , , __ _ 

i. (Mrty Hlllii Feb^miupi tiAII'V 11 Tirill:jl<Hl!i:!':rp|<: vabll-'.l. nmr liKiau^.DU 

I I'll'Jirfi, fiV iin iHf-,11 . pM'Hf b.uriTMrij-«t. 

^till'.'^o lah wtb(«.i, VN'LiLr v> Pi»i. 'ffBffiA a*. T.M-. lU : I'J. 1^- IHH 

AViiUT^Il lEnusr^l ,HJIflLVA VT. v.«rJ 1ij LbjIdJWI. -niMB 
bLI ^ 'IfkoV. vkfM l>v. l^J ArlhuT'LL. , UiHtf* I'm. 

VW|l.risJp"j)IlT[.7 i'<' ir^nHrAl a.jrhs iiHaU raibiLr. 
4(1. H b~IC^r, Mr-, ^ tSini]|.l*|l, Eppmf. 

V-Jt'l Lhi ^xprrt ^Ki'M'^i'^^'ilX'VJ, IL 444 1*, 
, ^LiLkl. ].Lh. at ihUL'^-', Nuilb Mbi>n- luw : 1.;i^ikaMd 

L. til'-. 111^ ITi'ii-' aitJ TirLHHJt M«Jil, p«u^ b-Ht^H 

li-aririF, i,dl|prn ktbt, Jlhbwr » Uill 4 E'lj . . . __,J I* , il dj 

la ^kjlrLp, knJ ILuiVi Tjmm Uall P«d. MliaJ^b. 

'jY"wiUal«ir i:hK\IJ1IM-|. iKkfiH. l^i«Lt fa4*nalrt.JCl»ru- 
li 
w 
w imi.\iV hutii^Lf Liipiul. TarrUI'a Vimn 
^h^\\t^; ::;» Jlr'Vil'Hr- 
-WrifinJ, i^aEl ^UlU'RaN ftpmliF U^ltil. 
ln.^llLi.^iiBi] I 'J., Jnivj*, 174 Wiriiua'tt. l^'Ci 

i-'h .r^l^mrp, whIi tiudi' nrfH^Hl talibfi 
^iv^nl li^ir^uru'Pp il'l!*, fld Uyj ipf 'id.' 

iVOti " " UF WiLi]oi75HiV, 

'idrlV0»UA)4't') iafrrn^ thfi TWtrucLild i»l bdi 1« 

tLuaaitmlff pb aoTfrUPrk' wct^j Elm ^-iri'iiJaT ;m*r 

bibnl Ifat nu.iJiiflliul. Ii. .^npilii'itkUL- In wp-lljDV 

nil tip jTTl^jwL uj^ liH p.tJ.,aitll pr.^,ijiLLii.. L'ujii.Ll-cliMfclr- 
huf, l^illOBebEi]'.. 

^Hft-M? fr.F. BAILKY. ^UVPT' HouiHhaJd-LiUWlHM. jb!M»1'¥liL M-,lRt lunnniiiiniiiii n M'kiiiuntiiiiiSiB^^s 
S pBIlFECT.FITIIKO OLO^aT" 
Mn. M'eA'l'illE'a. S 

j; Oin Htimi I'ln*^ t\if\r,\f rniiti ■li^ip,. S 

H flta(*ii«:iwi.iM.^.,,/(^^J35j£ij; 2 

, ^ ^ WLpJPBftATK F»lCtS8i, S 
»i<hllLi^k*«4rttlliii(S(|£SS3,-™^ 5 

pUf*(i,afr li iiLlj, S" JW;*KHiV """^ ■ 
IWwNI.- Ki.J iLIn*^ m Bfirtrk^; ■B^i*tt..nw-. fl 
anlf lirej. irilb FHa N -e»,I HpU itiwST^?*^ * 
i^T-H-'J I.IM-H.II i.L.s.- Il, nJEi! 

Nfiy. i,tn.i.>bi| 

il FiBr t^niThTiI'il.. £. Willi ■:iak' li.il I, _ 

■ri.- ^air KHifEMenj I ■ J 

ui.'h* i,-prvt pliLlei K 

WdH!uL;r. In liJj M, I fj 

Cta.r.[.li-'a.«l-l,liv(*i. ^■|.^.J^ P^Tft, ,nl^ ^^fc ft 

ruJ ik'JI ilili^i^, ^ I}" ■ Fmut hitiEdt iJi|Ati#, l[> >aTQ. ifuf. Bimtw mJ j 

Uri'VB, vLili lOu ui,j u.|r Hi^a Ub|. 3p'i7i4. 3 

U Twfr l^igt iM^rlWIt III llfL^i/r pml J,w<„r ■ 

Ilnnt4i t^tiinki, Ul rUfh, WbLU. UiTt,|-|ira S 
PTLil Jlk^V ri '5 

U flipiiBi I^M.-ltl^OI Wu-Ji JjtiiTaB. tlibn 3 

I'-aptlt, IR Sl'hlLs. i.'rt»M. If,.) JkU KltU 3 

I Wtit' J^.'l M.'^bi It f (J I tiLU l).\mit uu} Uf S 

I .►Jt'l.irpif.l. ,..L. a 

I WbiLi-aii J L' .tiMi".l hii'-':r Wmn, <m Iwth, H 

I i^^tmlLuU IPblltU. 4lhJ|,l ^ 

I CuJilr^'-I'CliLVl tub I hL'VTEtleiiid IJ| ifjIi^LiCrbtd U 

|la^i,ȣ:li:1,.^P|;il. Z 

' iint'H'Vatv.i» hjHi\f\n.i. w Tutm, l!«avPhL k 
mJ fLTLirniM, wMPp UliLi p U.U.J fi'ir BirifihiBt. 

H ]JiJ,T* tJ.-j. I III. Z 

AT ii;r.i;u-i(TE£3.|- Z 

M JJ 
MHHMHl*SlH»MMMl1MMmi^>t>imtf;jJH>Jlrtf^ \;krAKi-'., rM;>, J-rU" LJkSCL , Li .uai-r 
TT ^Mvyl^w |i,H*'>-^i , «S\ iraLui 

"Y^ill Mdrt'^ ijPN<i^[ii U'lV'. ]a. l'p[Mi4iii,~I f AHTUU, aiFHkC UirL 

bMiCllHtyj 

Aifii:U>KittiK|Dva^liIliL~ii aaeli^~-itir~l iripiiT*-skLh~*5i VVi 

UT i;:»,Ti'.iJ, tliihinwiufji )|iHU lJK^LJ[.ll., 11^4, i|f^ 
lIllT-... LLlV iLl.r-. L'»IB.*T.-Illl^. LllirWlHpl. 

MVlMi.li. .L ^...iJit- '.. .S.^.i-.A I.. Alrr.. 
L^i.,lL.-....sJi.|»:1.|...| . W...UI.I... ^ 

kft'AA'I'^.LJ, l.lllilp"t>, Plm\.:,^\ IH^. , - II tauurL kkd 

TT li«4)iiiv f'^bM, L^muv HtKus-pL.piX'vmr?, , 
\VAVTi£i;i,tMiart PAMTUV 9AUi ^WH^AKLjUA 

VT l^liUL. Ul'aiH^. 

VV^-ACitEQp'Htait 'jMait MA?f. iiiB BbMNftl tt*^ ' AUwiu' i,'4i^,i^HWi]J-U>C.. ^9 UsN^paii^-H, i^'b'ia. 
Vt'^A'i't'Eiir*" ll*J'l iJeJUmtl ^I-.J-LVAST, i i.iU*li^ 
fT _J>5ilj.U*friM,35iPViirltniii^i.t . Li.iLir..ii..ii«i. "' Uf^^r^c-il. 
hrk. aihJ ^ iiiiUn »fc ti Ll, Jt:;i,J.'p| II.P.U.. 12p: liL.U. umI K Wirltl.4b.1C9: 
..■■.Varpfn ]p_5 ; I- flp'kp. itPr F. s™. |H EliJ.^ll. 

IIILiKh'e A'.'Hi-uir-iiii- p f I 't™ . liulii'. ; 11. Maid, 
■ VBi^ . Iff i Ue*'. IjtKB'iP, ill »J>i«]irt lwt,L^ 
. [, . IdD frtki , I'Ja: )«. h r, K'if.iuapjkl.; 
^' W.. ffi-t y^f- t^ruarr. It H '>iri*^Pt .l Li[i, CJ.P.O 

t" 'jiib-K'T^^P M^'T.! , iHlU'Ph- : i>. ]>r. U^J.l□k j I 

IrM-nip, S. i.'iiPl. fVB]UHP4Hiu« |, L.'i : il.^l. alul- t-.lFiMi 
Tr^affi" , i!^P. [^^^i'rtira . 1 t-*-. 'Jf *<ii. AI^-'ii'lT : ^""h '"^'l I 
.•k.M jflB."ri ]-K<^ , Ii» til in, 1., 4.'. I'P U.1..L I." IHh ; h 
I U.ld . W , ir^K J'j*; Fp K.t'.hj.. llbi. liH. ilii HBtUDiiatHMi 

MLW'JTenil fl^MiLWhil kbapi* airi iLouM, a] Hi. 
At t'Jwiir'] II.HUlfr Fi'iH, ijfjnra-rt WArpTEIijWiHiuart II 4l^,uk^^ l4t^iliiBI Mslm, 
1. Jl^e ribJ ^U4i, I'lKitlrf-*!., 

WlTfTBll^rfiuair Ui-R kkJHlfht.UKS'lS-UlI^ A-ppLj 
EiMi^V^ iliKrl, KcuPilWi'^^'L.. (ftiipiMiKj^ 
Ihl Llr, iLjIwr lililLJUai. VKlFt uaUtn^lAnJ Hilun 

^«l|iriB>. 1^1 LLif BruLU-!il., OLi-te i t. 

jIA^Vy" lUduunK J^iuaeiBlEiP, 4!ti .iL'd diiU^Un 3b PJ4 J^tyihi»^AmtB4«N._ iMi.HTI' y i t.lP J J.. r.r 1 . JJiitvilM Ji.ipiii U «4iarp. 

' ntaa, ^t'f^ial |iLir(il|*H, ^ TT Vta. Mf ^. [i. UttTKPiii Ki^P4 1'ifBiVl*. _ 
mi;'A.Mi't'^ij.' puuff, MAf [pittL^uJi 

>> lurtJ:!!!, " - - - - 

WASTtJl . 
■if luii |ir:,iJ.r 

ATCIIMiAIlKie Pipi^ luatrr hm j PikUi AMD MiMffWt -lwiW>*P W ii l Pl TiT Uf^. 

UUHT jfAir!J~^"il J ~ r V ti.W E f TIN «. 
CuHSBtri i-J LuII-^Pl Tl [■ L|p*b»Ui-t, Dpnr tlaalv,^ 
TONKWA'^Lin. — ft luk'Lr ifiHMt Nib. LirpUaclnr^ [1 bNta VAU t^M^ivT MVlUKh ol IVJA 
HBI.IufiT'USSimilW «iCJUL«J» 

WRITl'.I^IWrBWp'flfkt'' t'i»«0(fwt 

SHoBTMAtiD, ^ rmiTiinsu, 

astruui. BUSH HB TttAt^rura. 

OF BaoSTEAtfD, 

n.RTria9>U«EilTIUimlil*r. Bonuil. '.iii^lti^jit^l^^'l^^ipj^ 

PiiVii'.iii^i* 

nimnnniaKc^ irmniii unvjiaiHi 
MAitDVBmin. iirANTli-Ll, JSpiLiIcT,., I llHJfi* iiuaker, ikil iJUpiWir. 
\f J, J. ft.h^i**, KrBi-pr. ,.;iir^ 

W^a'WI'lIIJ, # Flj''JHPJAPr. Apfi/ It blarl- 
■ aiilb. J^ttlk. 

mi FABnajtV^ITp i« i'HB *i>l i^OfaUfia^br 

T> ii«|^,.fi«iw _ 

■iw IMa'a |ihjrtii^»*i4iTi, Htr^i vj^.^ 

W"Ai*TBLrilMJHJu^ji riiTP..fpi.*a |i™**»*p«. du^* 
tatrj, iFrrrrau i^f. I-.* \r'.imi ta IUIiml^ BmH 

t^UJijCHlL. atilf- to BAiik,ittu,il ^unLLT-ifBoAvPErp, 
IT Hi*. l.lbulbB, hHit MltLb*ll-rtL, 1Hiii»'h n.-ni.. VH- Jf fcr<Ewrpn Iran*] ini.ia..^% rij™™iLlj 

^iKin. i.«i4 ami ImiiTkilcfFB. ^yjiir I — il»J , brrjrt 
ra. y.all'ieii, TaatLlu. r!burrli4L.i l*uk-W.J..J, »(KI 1.1 I'U 1^1 

I' b (V all. ITi/l. 

. HAIP-tl^I'L., iK.k.15 iBmilj, mldillji^ 1 1 itf FifcifiV. 

I'bD <tut3Ur<t,^ tVf Bl H4-i41Pmi J. 

JAUt ILEirl' BiiD^+d,. nbrttMlibitfHKtlriniDPrtwT 
J abn LinhJ^rrCiMiiBiWdaa, IMHi . f^^^*?..^ 

LaT.V ufll rr llUHK riw li|f h'e. Sffrir*? HllMv 
HIT-. 4PI1 fc-r'f. 1-.tLik-Iik|r-. jttaHtti|^; Bl^^, 

LAlJV,rJi;i7rI:ri'L«i.f1| httJ^ fifE JIH^cU^MtV^lrirt. pb^I 
■ imrf, uiltrTleN' Mi«i*y. H.l<a>t!ih*LjH;B^ j^ rOP'HA'N.'VDiinB iJIULvOMi^nl i>t|v alPfH 1 IF Hr^r, fjjij'kU, .Ifj^l^KH.. t;....Hl alt puu.mL* at^PT Dont AJi|itr. W 

mMTtWrUlii B^JT, iH^Jilf^jhjtkKl-p^pil^mv'Pflan 
1 1 m BLipA>>t.tJl^jn W H. A ."i.tr*.. _fl 
\^i-rA>-]-i:n,V;.-">i ^.ii 

nlnrr. At.f.l' 1 1 .J ^ 

■".if. 
^Y^'LKTKD.'tfial'^^w adTcriipWent t^riTiMiifr,^ BHT ■tlJ.^MTKEf, »i¥.|.LJ(M fur lorparl^ BPikHH^p 
TT |i:r<lBl>ilmtuubiliir9ii.i T. aliijptrli Et^. K aw Um . 

Wj^ifTlKD, ViOLiyLHT LgtriEtlarvikli Ui^l4 *bvc 
10 BtlWEMinti. tnil4l»-Pt.r EiPll]f fli lM, 'ti T-AJ4 1 £Ii, IJrtutd lPUiMJiJ{, wtaut m^.t^al WA^l-KlH, J|U*tJVK«H afid Amai 
]k7t«PV' itJlapi^a^ u ^pf AMi'a> KIp MS* llirfl ir (^H y WiWrlaf . W' All PliU^i ^1 LhiTbd KitL«r. rw txbtt BMd aniLf. 
ttfB. I WhlMl «j|il|l" ^P ^_l-t]E l-glJiap-IC , W. If, W IV |...];rT. Put.. I'JhbE . T. If. ] . , 'JJJ Yimng—t.. 

W~ j| vTl-U'Vl'i-tifLMi ^ biif nt" wrt^kly, HnlliMBiB " "Mil 
mill Atnit— 11*. 1 ^ ^M'l^^f' 'JT!) lUtUmttl . l<*km^w. WAi^'fUlr VifiJ'l'lL l» hern Dvli'liFr'p H»L.i.ibLP, vBe 
jual iHUprtuk.i. sPaEucd-^at., J 1 1 rtx-tiiia _ 
Vl*A NITIJ fitff HHu 

liiH[-a.lL4-i*n#lt-_Hi«lj^ ---n ..... ...... 

VV A NTjTiJ. f I 

W pduLllHlp Sn wdiiiw. Irtl*. V ftijWi. Uwnki .tlBw. _ 

I b# K(P ^ PlltPr, *iaa- 
t. UMit m* ti- 1 ifciiMliE. 1^, pr- 
Haplf. 

MA B tlltJ r"l^FFIJi lur .HaLhwi . oiiiL tUJ'k. SJll , 
*tl* iiKilf mmi p., i in dUhm. ^ fiic- bh'^UiN , ■ n 

ijTiik'Jtlrai YauBti l>..vTat j|.ll>ur>', UraBttr, TaiiiPvtl-t.. 
UiHnfelL. iuriin. alliipkt.ai, JJpEtmmn L._ .. fl; J 'ifalj.'-t. 

Mf:^'bllHrhar4 i-l^ut^bil Bdil r., 13<^i'bL« iLuLik, ]■ 
iiA. At l-.J»iiti lliHiiJiiiV 
\m CitVl'i 'E., fiLHli lunri, «if« n>iill]u.» idffli, imp, 
J>|..ralhipa.*u.Htrr(r*P4P=i - ^ 

q.l.',, alalUi KkJid. ViHKl <tJi., vkM *Dt tfV} , ^Hl, nLvtrfl 
f-rbj- L 4.>.LuikkPitlr, LtjkrUJ.H I ATFh : H.h'.. r»jlf, Wlf 

h'^-tffvr, t'f. d..litap; Ar'-p P{4fr>: p » UtihjBjP, Af., 

t EitartJ^Bru-. 1,^ Vv" . i UvKUIf IpHrii. ^^1. IM'i *:^J., 

J -I 111 TIm J, ] r,ri ; y YALi1 bA. ^-s • #|.u.D ; 4Ld«lv Aul 
(■ivjii."j-. II.11 bbUiBiirt-(irrt.Tt- tiipnt. w 
w 
w 

w ■d'^lOLVW. AH^g^lp >^ Victm i-^ Drfllf j PlPH ■ lijlbVbfiLJHvS \v 
w 
w ^'AHTtLlJ iDiir. , 1.:^ -iVHiphia 1..r h^r.p , - rub., Ud 
abjpiiiiUf. AVi'\> vjit . i-k- lii/U' iJf^Ji A.,-^ 
A LU iruvii^ 'iJI'Jj liK^i' K^-4J.-iaJ. hl'-.^ D■JAE^ 

A^|jlf l-Ja.lu., L LLoA«LEr.. >F^/'4«., Ui>lilUb JUlt 
rAJ>l4'i:D,iBiu!tQ]J^i:^>.Jia«, JjPfhtj^lMluU W ' ^ik^r"^ iLali'L. iVl'.al., 4lBilEEtil. lUl^lrti U<Mt^i-i vbuv,^ w'aiifWr 

Hi.** ., al id», *rp. P^. A H Oraw iMnrj^ Acbbm. 

K'KiH-. UlRLf 11. aa*.ir"Ebpldlx'li il-*Ji iMUPr Yilh 
HiltU, Hillir iBii ^HtiLH., ttviiti byam. 

STiSUMb rowPftlirl bp IJ^hm', RV -waJiipif, nf«ruiii 
r^lWiroip. £jivlTj-r|Wal^.T-<i., Njirtli S.iLlB?r _ rml M>J(tVA!tf r riraniAJl 
E!pUir44T> ^f Wiljn*, iWiVaiAjwlMU- T' ..cat:. P -apenu jiEHVAJfTjaPUll IwilT^ 

Apply Ufi'. U. J. ilAU, Al'^mriu*d< lIjMMtiLW, WAfl l'K U, JEr>t^ili4 Sivii 111}, . . waixu f^iUiK. *fld 
uD^Jb ; M uth if B**d »Pf 'r- J ■ ftt.baB, Lfj v.ia.ni'jyBr- 

WAfitJ^n, I.AFFY UE^LI', uuit baAUVil Uri^.|i~pnmkfl 
aEi.1i..L LT*.Li. Irrf^. L.jMr' [t. L. Althu Val*. 

• ■ > N J I-. E r. p ■■; I t ■ . : |. m J r.J .. jf.ukrraJJr U4ef ul , m wd 
TY iL.iEU'. .'.1, ^Lin JL«b.i ]:^P ItraUl^Pl , iLiPLpulli lilliL, 1+>pMTil.|^ nkd PiilnOFt 

nufEt, l'bi.'Pi;":.V(^l4t., h.'lltm' UbJi WIlHTU. BdlfB ia Htfli >lvwpn- Atftf HiMF 
1 i'ejCH imva Qultfc'^iit-iiuJTi'Titri aOtm^, 

III. HJlTJlP.l ftLinlMw'^, tVt(-^*IJ... i'rii*»PHril._ 4pIl>K 

l|tbhM i^'Ur.r J iJ^ lUtlL'l- T-ANl'EP^ Willjllllfn uJ LAfjhlMXltniP Iq oub- 

f . .._ . . , H,„ ^ 

w WAITFSE^ aliAltr'Blir<»lU.L, wMb'* rfeBkllh«lt 
WLlAtblJdjHl. °l WrUlmrtll'^AiLtt, njlLli|>4t, CiiUK abJ fjiuuOraa. [bXiHihibia. Aff\J _ [^LkErfl ■ 

It.'ASrhil, Yi.iUliE, Fi:ir i^TtH, ildE milk. *i 
YT «|HlKndj.j Bijul*. tir ^ liiiUbH^ i'^jL l^k^l^r 

U' AUTH.'uTMtf-i'a trUHltturt^f ~ ttkKi-p J'i It Wl^ljilAili Mcral, Wilh EuJ nua.L ti^Lij,. rWi 
TI nt*f A^(f JUtfT. >lii.^r,r.u. ttHHmmut ^_ _ ^ 

P(^§rg™Wf- *^*iH*^ .^*»tF ^ ,. ._. . .1 StfMHIi S,MI" lOlLf WN akJ A-i.). 

r AmucBiBji *i^j Diid.iirk, f.-c. rtT*^ ^ irirnj iiuiuBiPlld, iiiaiHL 
Bir<-L wtiiMLlrt Jh i d. mtiA V. Haul, IDp, ria, valid Uy. iMc l f . Ti Vi t .— - ^- n, 

Ir iiiAn7p™j" 8 VUHKY UOItNlHiJ SJElJ 

AnVJJWWeMfNTN 
AH pAMUB*puwti ah«iW t.. U) mfitmt wi bp itAte'l, kAbcrP lar Lbr 11 .u II- tbelPaHvpa itapiiMiibhr f(r.tM»iiwUt)«^ idi 
ihr.)miib*ipi*HArWV^ " 
Ptlvpf Lkia nftH iit 
|>B.|4 faf pptliFiiirtuk 

t.|«la Piay liP Ml U«*>^H]S»r<.ll1ML't-tt'^ 
al-vi tbi UraPtth UPhtf/KtHrilWfi i hmi Ikr |.ph.plfWP ■ 

ASTT^ili^qftf^^art fluaidM iilJiTiaiwatWaKr* 
L'.in^rai'.-BL^ 4d icailn. Alt<4tiP«i< pJil MimP ■Tj'£ 
i^iinu, idi Ihfl JU»t llIM Ol lh BHpU^np* W itt^ gp 

mljiuti p.rUnllJW tj**Hf ' ' ' "*" AUbi r alt.ll>aawU>>* JtJ^Htlf P m hfp w^m^ - — 

llidHTVAdcrtlS(lUL^vt<>»r''wF™*4|'**«'l*' , m 
UirUo. JlKEiu. aul ManiAiPi, iMiti to vIwb. n 

Ibiilltdm paWLatlnm JB tlia l^iiM lUiL ^ ^ 

H4fltVBq< Jinrfllda*4 liti ATA^ »uM laMtMl* 

lhdi,kiHn^i(Bltv<adLjfH.dwithtlir tumnai aailpmm 7 fan ruJp la 4^,9~-n- -<~— >.r - n-^ 1 -:7- 

HBiL ndJiLpikUk-nCbirpa haflfef 4HI li^ }>4Ntwin m 
iiir piin-:wp tif UHivriPi' fc-i^rtU,*!* pnw- 
jillLUUbEAM ~ MEPM Ifdik^ IkrP.Jl 

d»:«fT mm.f Afiiep', 

«AAKll 

AirL. 

FrtHtiil* 
]W. If 
4:W|.la«.l 

Ibi4i 
KfTflr _ 
hrHEwpB 
VAiexif 

|f>ni f 

I.I.F. 

fcpah*| I "1 

AHC ■4.1 I .. ihl 

MTII ■Hftti National Library of Australia http://nla.gov.au/nla.news-page1 351 292